PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-04
0273


Foto: TV2.dk
 

EU VIL IKKE OVERTAGE FOLKETS ROLLE!
(EU-bekendelser nr.10)

Vi behøver ikke flere klagesange over EU! Alle de mange modstandere bør nu endeligt se i øjnene, at så længe det, de bestemmer dernede i Strasbourg og Bruxelles, ikke er forfatningsstridigt, så har vi som danske vort på det tørre. Al den tid de gode mænd og kvinder i EU-parlamentet gennem deres traktater og love og bestemmelser ikke støder an mod vor egen gamle og fornuftige grundlov, så er der ikke noget at være bange for.

Og det kan vi være sikre på, at de folk, som nu har ansvaret for Europa, vil være påpasselige ikke at støde an mod Danmarks Grundlov! De ved nemlig udmærket, at hvis Europa skal have en ny grundlov, så bør den ikke vige så forfærdelig meget fra den, vi har i forvejen. Derfor kan vi være helt rolige, og ingen behøver at råbe op, for når det står i vor forfatning, at det er folket, der skal bestemme – så kommer det også til at være gældende i en ny konstitution!

Ja, jeg vil vove at påstå, at de yderst veluddannede og sprogkyndige folk i Bruxelles forstår fransk. Det taler man i den by. Derfor kender de også forskellen på de to juridiske begreber, som hedder ’pouvoir constitué’ og ’pouvoir constituant’. Det betyder på godt dansk, at den af folket valgte regering ikke pludselig selv kan overtage folkets rolle – nemlig at afgøre, om landets grundlov skal afløses eller opløses. Det, som regeringen kan, er ikke folkets opgave, og det som folket skal og kan, er ikke regeringens opgave.

*

Som jeg skriver dette, er jeg så glad og taknemlig for de gode nyheder, der nu er dukket op, at dette med, at man kunne blive ’sat af’ udenfor internettets porte, hvis man kom til at sige noget forkert om EU… at det nok er en overdrivelse. Det er kun nogle grimme internetpirater, som EU er efter – og at al den slags folk skal smides ud, kan der vel næppe være to meninger om…

Desuden har den franske højesteret nu bestemt, at adgangen til internettet er en menneskeret – og hvis der er no’et, som EU står for, så er det menneskerettighederne.

Imidlertid vil jeg – for at være på den sikre side – bedyre overfor dem, der har fået den værdige og nødvendige opgave at overvåge – at jeg ikke mener noget ondt med de to franske ord, jeg lige har nævnt. Hvad jeg ville sige er kun det gammelkendte slogan, at ’de folkevalgte’ ikke pludselig selv kan blive ’folket, der vælger’. Der er forskel på ’pouvoir constitué’ (den konstituerede magt) og så ’pouvoir constituant’ (den magt, der konstituerer). Nogen siger, at dette er ’logik for burhøns’ – men den slags nedladende udtryk vil jeg ikke bringe. Jeg er nemlig af den opfattelse, at om den slags behøver vi ikke at belære de styrende. Det ved de godt alt sammen – og det vil de helt sikkert rette sig efter!