PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-10
0275

 

DEN RETTE FORKYNDELSES BETYDNING
(Den himmelske administration Nr.3)

Hvori består det guddommelige program, som Herren Jesus har med sin kirke i denne tid? Hvad er det ånden siger til menighederne? (Åb.2:7) Hvilken rettesnor er det, som de troende skal følge, og hvad er budskabet til Guds kirke og Kristi menighed i denne time?

Der findes intet større og mere betydningsfuldt spørgsmål end dette! Ingen forkynder, ingen Herrens tjener, ingen af de udsendte, Ånds-salvede mænd, som i dag prædiker evangeliet ud over den ganske klode, bør være optaget af andet end dette ene: Hvilken kost er det, som skal uddeles til Guds husstand i dag? Hvilket ord er det, som Herren har betroet mig at give til Hans folk? Hvad er det, Den Almægtige har på hjerte med henblik på denne sene time i den guddommelige husholdning?

På grund af den absolutte og alt overvældende betydning, som disse spørgsmål ejer i sig selv, afslutter Jesus et af Sine mest uddybende endetidsbudskaber således:

"Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin Herre er sat til at give Hans folk deres kost i rette tid? Salig den tjener, som hans Herre finder i færd med at gøre dette, når Han kommer. Sandelig siger Jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad Han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min Herre lader vente på Sig! og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, så skal den tjeners Herre komme en dag, han ikke venter, og hugge ham ned og dele skæbne med hyklerne Der skal der være gråd og tænderskæren" (Matt.24:45-51).

Den store løn og den forfærdelige straf er her ikke møntet på en forkvaklet og vildført, opvoksende generation. Den sigter på Herrens tjenere, dem, som er ísat tilí at forvalte det forråd, hvormed Guds husstand skal holdes i live: De af Kristus kaldede mænd, som enten bliver belønnet i en endnu højere administration, eller som kastes ud i det yderste mørkes rædsel og pine.