PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-17
0278


Foto: TV2.dk
 

FOLKET VIL GLÆDE SIG HVIS GRUNDLOVEN VINDER
(EU-retssag nr.3)

I den stævning, som en flok ’engagerede borgere’ har udstedt, og hvori de kræver Danmarks daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen og nuværende udenrigsminister, Per Stig Møller til regnskab for at have afleveret danske myndigheders grundlovsbestemte beføjelser til EU, står Danmark nu på en korsvej, hvor den danske borger atter synes at blive sat ud af spillet! Det er i dag tydeligt for enhver, at næsten alle væsentlige beslutninger i EU tages i Det nye Europas hovedkvarter. Det såkaldt ’parlamentariske system’ bliver mere og mere centraliseret. Ingen behøver nu længere at få givet flere eksempler på, at det forholder sig sådan – for selve den forhåndenværende sag, at to danske, folkevalgte ministre blot kan sætte deres navn på et historisk og for nationen livsvigtigt dokument – uden først at spørge befolkningen til råds – er i sig selv tilstrækkeligt bevis for, at en totalitær supermagt langsomt er ved at rejse sig. Samtlige befolkninger i de enkelte lande og samtlige nationale parlamenter har kun ringe mulighed for at øve nogen indflydelse på den europæiske lovgivning. Dette har danskerne nu en historisk mulighed for at gøre indsigelser imod – men det betyder, at de to mænd ikke på nogen måde må klare frisag eller forsøge at trække sagen så meget i langdrag, at den bogstaveligt talt falder til jorden.

*

Retfærdighedsbegrebet ligger fra Skaberens hånd indbygget i alle mennesker; derfor kan almindelige og jævne, danske borgere med lethed gennemskue det udspekulerede og løgnagtige. Justitsministeriets jurister vil ikke være i stand til med deres forhalingstaktik at dække over, hvad deres ’overordnede herrer’ har gjort. Bibelen siger: "Når det går de retfærdige godt, fryder byen sig, når de uretfærdige går til grunde, er der jubel" (Ordspr.11:10). Det vil sige, at man ikke behøver at gå på universitetet for at finde ud af, hvad der er ret og rimeligt. Der forlanges ingen embedseksamen for at kunne bedømme den foreliggende sag. Hvis de to ministre virkelig og af hjertet ønskede at lade folkets røst komme til orde, havde de aldrig underskrevet den håndfæstning, som blev lagt frem for dem i EU. De to mænd har i strid med Danmarks grundlov afleveret Danmarks fremtid i fremmede magters hænder – og by og land vil fryde sig, hvis de borgere, som slæber dem for en dommer, vinder denne sag, og alle rigets mænd og kvinder vil juble, hvis de to ministre bliver sat på plads og Danmarks Grundlov atter bliver håndhævet!

*

Bibelen har i den forbindelse et godt råd at give de to ministre. De skal nemlig ikke gå rundt i den illusion, at der ikke er nogen over dem, som våger over lov og ret. "Gud river de mægtige bort i sin magt," hedder det; "når Han rejser sig, kan ingen være sikker på sit liv. Han giver dem tryghed, og det kan de støtte sig til, men Han holder øje med deres færd. En kort tid er de på tinderne, så er det ude med dem… (Job 25:22-24).

EU har i alle de vigtigste områder indenfor politik, handel og justits indrømmet sig selv en total overtagelse af al magt, og Danmark har i lighed med andre europæiske stater måttet aflevere mere og mere af deres suverænitet. Overalt bliver nationernes grundlove fortrængt af en ny ’europa-ret’.

Det er i denne situation, at ingen politiker eller magthaver skal føle sig sikker! De troende i landet omfatter dem nemlig dagligt i deres bønner (for det hedder: "Bed for alle i høje stillinger", 1.Tim.2:2) og Skriften erklærer, at Gud ’holder øje med deres færd’. Det vil sige, at det ikke kun er den famøse underskrift, som er blevet observeret i himmelen – men også de mange udflugter, som nu foranstaltes. "En kort tid er de på tinderne, så er det ude med dem" (v.23).

I en sådan sag er det klogt, om de to ministre ville skrive sig Jesu advarende ord bag øret: "Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre" (Matt.5:25-26).

Når først sagen går sin gang – og hvis den føres efter sandhedens og retfærdighedens principper – da vil endog de højeste ministres overtrædelser blive afdækket… og i så tilfælde vil også straffen blive udmålt. Selv ministre vil ikke kunne undgå ulykkelige konsekvenser, hvis de bryder Danmarks Riges Grundlov!