PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-22
0280

 

HITLER: ’JEG STRIDER FOR HERRENS SAG’
(Hitlerbibelen nr.20)

"Derfor tror jeg i dag, at jeg handler i overensstemmelse med Den Almægtige Skaber: Ved at forsvare mig mod jøden, strider jeg for Herrens sag!" Denne skæbnesvangre retfærdiggørelse af et morderisk formål blev nedskrevet af Adolf Hitler i hans personlige manifest: Mein Kampf, i hvilken han forklarede – punkt for punkt – hvorledes han ville udrydde det jødiske folk…

Dr. Barry Leventhal, en teolog fra Washington D.C., forklarede i sin doktorafhandling ved Dallas Teologiske Fakultet en af de bedrøvelige grunde til, at nazismen på et tidspunkt havde en overvældende fremgang i Tyskland; "den kom indefra den kristne kirke," erklærer han. (’Theological Perspectives of the Holocaust’, 1982, side 4). "Der herskede på et tidspunkt i Tyskland en destruktiv, højere kritik af Bibelen, hvilket kastede benzin på det antisemitiske, nazistiske bål," skriver han og fortsætter: "Tyskland har en lang historie af ’kristen antisemitisme’ – ikke blot fra den Romersk Katolske Kirke men fra den protestantiske kirke. Det var Martin Luther, som i sine sidste år pludselig vendte sig med et voldsomt religiøst raseri mod jøderne og på den måde banede vej for Hitler for at han kunne virkeliggøre reformatorens underlige og brændende ønske: Jødernes udryddelse. Det er derfor ikke mærkeligt, at Hitler citerede Martin Luther i Mein Kampf og kaldte ham for en af Tysklands helte."

Denne tragiske, historiske baggrund ligger bag den kendsgerning, at udgiverne af Hitlerbibelen (som blev udfærdiget i de første krigsår) med stolthed taler om Luther. "Hans arbejde skal færdiggøres," erklærer de. ’Er legte die Quelle seines Werkes für das deutsche Volk frei’ (han afdækkede kilden til sit arbejde for at den kunne gives til det tyske folk)… og dermed tog de teologiske ophavsmænd til nazibibelen fat på deres opgave og udrensede alt, hvad der havde at gøre med jøderne og forjættelsen til Israel…

Heller ikke den danske Hitlerbibel er opstået uden en baggrund! Den roser sig af at have fjernet udtryk som ’Guds nåde’, ’Guds kærlighed’, ’Guds barmhjertighed’ og ’Guds retfærdighed’ – men har været tavs med, at den også har udrenset ordet ’Israel, begrebet apostel og meget mere…

Som det var tilfældet i Tyskland kan et sådant værk ikke fremstå (ej heller produceres, finansieres og udsendes) uden at der er et eller andet teologisk belæg derfor. Det er denne læremæssige baggrund, som vi er på jagt efter; ud fra denne mørke forhistorie lever og ånder de kræfter, som med denne oversættelse sigter på vort lands undergang og en national forførelse af vort folk.

*

Vore dages kirke og kristendom bør lægge øret til de tusinde røster fra fortiden, som dag og nat fortæller, hvorfor det gik galt! Den antijødiske bevægelse begyndte jo ikke i 1933. Hvordan kan et dansk Israel-frit Ny Testamente fremkomme? Hvorledes er det muligt, at Det danske Bibelselskab, som er begyndt og har været ledet og opretholdt af så mange gode, kristne mænd, kan styrte i et sådant dyb?

Det, der kan høres ud af historiens tale, er – og dette vil være en overraskelse for mange – beretningen om den skæbnesvangre vandring, som med sikkerhed begynder for den kirke og det samfund – ja, det enkelte menneske, der indfanges af et falskt profetisk syn. Når Ordsprogenes Bog erklærer, at ’uden syner er et folk ladt i stikken’ (29:18)… så er det i og for sig advarsel nok! Værre bliver det imidlertid, hvis et folk eller en menighed overlades til falske syner. I det tilfælde er undergangen sikker!

Det falske profetiske syn har gennem historien lagt den teologiske grundvold for onde mænd, der ofte har gemt sig bag en formfuldendt liturgi og et pænt ’kristent’ ydre – ja, som endog har indtaget høje embeder i den kristne menighed, men som ikke desto mindre var i stand til ud fra deres teologi at retfærdiggøre ikke kun udraderingen af jødiske ord og navne i Den Hellige Skrift, men endog et udryddelsesprogram med henblik på Det jødiske Folk.

En af de mænd, som synes at være den mest ansvarlige for at have indpodet et sådant falsk profetisk syn i Kristi Menighed, er Origines (kirkefader 185-252). Han var en ledende teologisk lærer i Alexandria i det tredje århundrede. Udgangspunktet for denne lærde mands eksegetiske arbejde er den opfattelse, at Bibelen er inspireret af Helligånden og ’i sammenhæng hermed – at den har en anden og dybere mening end den bogstavelige’. For eksempel udlægger han Bibelens beretning om Noas ark således, at det er fortællingen om ’mennesket, der trækker sig bort fra den onde verden, og i lydighed mod Guds bud forbereder en ark til frelse i sit eget hjerte’. (Gads Bibelleksikon, vol.II, side 142).

Det er på denne teologiske baggrund, at idéen om det ’forkastede Israel’ for århundreder siden slog rod. Det er ud af denne profetiske vildførelse at en kristen antisemitisme er opstået… og det er med dette lange, historiske og teologiske perspektiv bag sig, at en Hitlerbibel pludselig kunne se dagens lys. Ud af samme onde rod er den danske ’Hitlerbibel’ opstået: Det Nye Testamente, som systematisk sletter Israels navn og med mange utilstrækkelige – ja, direkte fordrejede tekster fører en ny generation bag lyset. Af den grund er det af stor betydning, at denne dystre baggrund afdækkes. Dækslet bør fjernes fra en dyb, sort brønd, hvorfra der stiger megen jamren og gråd…