PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-27
0282

HOMOFILOSOFIEN
(Homofilisofi nr.1)

I 2006 udkom i Paris en fransk oversættelse af et af den myriade af engelske titler, som handler om filosofien bag det homofile samfund. Bogen er skrevet af den amerikanske forfatterinde Judith Butler og bærer på sit franske omslag den udfordrende og højaktuelle titel: ’Defaire le genre’ (opløse mand-kvinde forholdet). (www.editionsamsterdam.fr). Tanken bag denne titel er, at der nu én gang for alle må kastes lys over det homofile samfunds ideologi! Det vil sige den homo-filosofi, at den generelle forståelse ’mand-kvinde-forholdet’ kan og skal opløses. Samtidig begynder homofile tænkere idémæssigt at stille skarpt på dem, som fremover vil hindre en sådan udvikling!

De omtales ikke (indledningsvis) som nogen specifik gruppe og kendetegnes ikke ved noget navn eller nogen særlig beskrivelse. Men som det i øvrigt vanskeligt tilgængelige værk, ’Defaire le genre’, omhyggeligt studeres, træder denne nye filosofis modstandere tydeligere frem af tågen. I begyndelsen kun skitseret med enkle ’stregterninger’ (forstået symbolsk) – men efterhånden mere markant og genkendeligt.

Allerede på bogens første side beskrives den kamp, som det menneske, der oplever mand-kvinde forholdet på en anden måde end omgivelserne, må gennemleve. Filosofisk redegøres for den indre strid, der kan gøre livet ’uudholdeligt’ for den, som har en anden indstilling til ’kønnets betydning’ end det gængse – og det betones (stadig i et indviklet filosofisk sprogbrug) at øjeblikket nu må være inde til at fremsætte en klar og tydelig lære, der kan tage et opgør med ’den generelle, restriktive opfattelse af seksualitet’ samt vise vejen frem til den endelige opløsning af kønnets betydning (de défaire les conceptions normatives restrictives de la vie sexuelle et genrée). Kun dette kan føre til en mere tålelig tilværelse (une vie plus vivable) for de direkte implicerede," hedder det.

En særlig opmærksomhed bør allerede på dette punkt rettes mod begrebet: ’Det restriktive’. Det vil sige de kræfter i samfundet, som giver udtryk for begrænsning eller tilbageholdenhed, når det drejer sig om ’sexlivets frie udfoldelse’. Især sådanne, der vil stille hindringer i vejen for, at den almindelige og indtil nu gældende opfattelse af mand-kvinde forholdet opløses.

Allerede indledningsmæssigt rettes i denne bog det filosofiske skyts mod nogle skygger, der tilsyneladende hindrer andre mennesker med en anden seksuel orientering i at ’ånde frit’… og som bogens tema udvikles, bliver det mere og mere klart, at der ligger noget dybere bag nogle enkelte menneskers ønske om en total-opløsning af mand-kvinde-forholdet end blot en smule personlig frihedstrang. En nytænkningens revolution er på vej! En filosofisk og ideologisk kun, som afsluttende ikke kun vil føre til opløsning (défaire) af en bestemt samfundsmæssig holdning til mand-kvinde forholdet men tillige til en ’opløsning’ af de mennesker, der ikke kan indfinde sig under de nye normer. Ja, der er tale om en revolution af de dimensioner, som Bibelen taler om, når det hedder: "Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod Hans salvede: Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb" (Salme 2:3). (Læs det efterfølgende afsnit: ’Et nyt fjendebillede fremmanes’)