PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-09-29
0283

 

ET NYT FJENDEBILLEDE FREMMANES
(Homofilisofi nr.2)

Det kan og bør ikke benægtes, at der er noget ’restriktivt’ over Jesu lære. Når Han i Sin store tale på bjerget lærer de tolv om f.eks. ’ægteskabsbrud’, så omtaler han den stærkeste form for ’begrænsning’ (restriction), som overhovedet kan komme på tale. Han siger: "I har hørt, at der er sagt: Du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer: Enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte" (Matt.5:27-28).

Efter således at have skærpet lovens bud, så at den ikke kun omfatter en ’begrænsning’ vedrørende buddet: "Du må ikke bryde et ægteskab" (2.Mose 20:14, 5.Mose 5:18) – men sådan at forstå, at buddet sigter på mere end selve overtrædelsen – ja, at det trænger tæt ind i hjertet, hvor det ’gør sig til dommer over de inderste tanker og meninger" (Hebr.4:13). – Så fortsætter Jesus: "Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste ét af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede" (Matt.5:27-30).

Det er åbenlyst, at et sådant ord fra Jesu mund vil vække den dybeste forargelse – ja, den største harme af fjendske indstilling hos de mennesker, der har det syn på tilværelsen, at enhver form for begrænsning og ’restriktion’ af livet i almindelighed og det seksuelle liv i særdeleshed bør efterjages og standses…

I hvert fald er denne liberale holdning det åbent udtale motiv i de første linjer af det essay, som på fransk er samlet under titlen ’agir de concert’ (samlet indsats), hvilket udgør selve indledningen til det her omtalte værk. ’Défaire le genre’, (der ved nærmere eftersyn forekommer som en dybde-analyse af det homofile samfunds ideologi).

"Jeg koncentrerer mig om spørgsmålet, hvorledes den almindelige restriktive opfattelse af seksualitet og bestemmelsen af køn kan opløses," hedder det. (centré sur la question de savoir ce que pourrait signifier de défaire les conceptions normatives, restrictives de la vie sexuelle et genrée).

Disse ord fremstår som et manifest!

Netop sådan vil nogen udvikle sig i den kommende tid i det homofile samfund. Den ’pæne tilbageholdenhed’ er forbi – og det velformulerede, militante og udfordrende stikker nu hovedet frem. ’Intelligensen’ blandt de homofile ideologer – og en bestemt ’målgruppe’ vil dermed langsomt aftegne sig. Fjendebillede vil blive fremmalet! Dem, der vil ’begrænse’ ved at sætte moralske hindringer op, bør bringes til tavshed eller helt fjernes. Helst legalt og i samarbejde med det bestående system. Folk, som tror på, at Jesu ord om ’øjet, der forarger’ og ’hånden, som skandaliserer’ (græsk) er inspireret af Gud, er farlige for deres omgivelser. De står for ’det restriktive’ – og derfor skal deres bevægelser opløses, deres huse og samlingssteder skal lukkes, og deres bøger skal fjernes. Et åbent opgør nærmer sig.

Undertiden måtte Jesu disciple holde sig for ørerne, når Jesus belærte skarerne. "Det er hård tale," hviskede de til hinanden. "Hvem kan holde ud at høre på det?" (Johs.6:60)

Det var i en sådan situation (som meget ligner Jesu tale om ’øjet, der skal rives ud’ og ’hånden, der skal hugges af’) at evangeliet fortæller: "Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette og sagde til dem: "Forarger det jer? Hvad så, hvis I ser Menneskesønnen stige derop, hvor Han var før? Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogle af jer, der ikke tror" (v.61-64).

Personligt vil jeg finde det forfærdende, hvis en desperat sjæl en dag på grund af disse ord om afhugning af lemmer river sit øje ud eller hugger sin hånd af. Det er helt klart, at også i dette tilfælde og med denne ’hårde tale’ gælder Jesu egen forklaring: "De ord, Jeg har talt til jer, er ånd og liv…"

… og den åndelige forstår ved denne ’hårde tale’ umiddelbart, at ægteskabsbrud i Herrens øjne ikke bare er (som det hedder i verdens sprogbrug): ’Et lille fejltrin’.

Med hele den daglige propaganda, som strømmer ud fra medier og biografer, skoler, hjem og kirker kan ingen ung i dagens Danmark få nogen anden opfattelse, end at ægteskabsbrud og utugt og hvad Bibelen kalder ’unaturlig utugt’, er en mindre – ja uskyldig – overtrædelse, som hverken Gud eller mennesker kunne finde på at straffe. Det kommer derfor som en hårrejsende nyhed, når Jesus drager denne sammenligning: "Det er bedre for dig, at ét af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede" (Matt.5:29).

Hvis nogle af Hans tjenere skulle ønske, at en sådan sætning aldrig var blevet udtalt af Jesus – og at disse ord ikke stod som et skræmmende eksempel i Bibelen, vil Jesu holdning være den samme: "Forarger det jer? Hvad så, hvis I ser sjælene fare ned i Helvede? Mon I da ikke vil give mig ret? Men der er nogen af jer, der ikke tror, at der findes et Helvede, og et ægteskabsbrud og utugt og unaturlig utugt straffes…

Fordi Ny Testamentes lære så tydeligt og klart er i modsætning til homofilosofiens ideologi, begynder fronterne at danne sig – og det vil ikke vare længe, før der fra homofilosofiens partisaner vil blive skredet til handling. (Læs det efterfølgende afsnit: ’DEN NYE LÆRES FARLIGE INDHOLD).