PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-06
0286

 

FJENDEKÆRLIGHED
(Fjendekærlighed nr.1)

Den måde, hvorpå en krigsførende nation behandler sine fanger, viser mere end noget andet, hvilken ’militæretik’, der ligger til grund for denne nations krigsførelse. Hvis der vises brutalitet og hensynsløshed overfor de våbenløse, tilfangetagne fjender, så vil der også – og i endnu højere grad – blive vist umenneskelighed og blodtørst overfor de fjender, der endnu kan forsvare sig.

Bibelen erklærer, at hvis du viser godhed overfor din fjende, så ’vil Herren gengælde dig dette’ (Ordspr.25:21). Det vil sige, at din – måske for fjenden overraskende handlemåde – noteres i himlen! Der er nemlig et ubrydeligt løfte forbundet med den velgerning og godhed, som vises en fjende. Dette løfte gælder både en nation, en familie og det enkelte menneske. Herren vil selv sørge for, at du får en sådan for Ham velbehagelig handlemåde godtgjort!

*

Sagen om ’fjendekærlighed’ har imidlertid dybere sammenhæng. Ja, den indeholder et perspektiv, som vil få den største betydning i de kommende dage. Himlens mørke skyer trækker sig sammen. I horisonten lurer den næste, store kristenforfølgelse. De troende er på vej ind i en bitter periode, hvor de vil få at mærke, hvad fjendskab og had vil betyde.

Det er med henblik på denne nød og en sådan smertefuld periode, at Jesus udbryder: "I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn, for Han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige" (Matt.5:43-45).

Jesus slutter dette afsnit af sin store prædiken på bjerget med at konkludere: "Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen" (v.46-48).

Med udgangspunkt i de begivenheder, som finder sted i Mellemøsten og kampen mellem de folkeslag, som strides om Jerusalem – og med henblik på den svære tid, som snart vil gå over jorden, er det vigtigt at give sig tid til at nærlæse dette afsnit, hvor Jesus taler om ’fjendekærlighed’.

For det første er det et begreb, som ikke kendes i andre religioner. Israel har i Gamle Testamente afsnit, der tydeligt befaler, at der skal vises omsorg og godhed mod tilfangetagne fjender – men Ny Testamente går videre. Jesus udbryder: "Men Jeg siger jer: Elsk jeres fjender!" (Matt.5:44)

Noget sådant er ikke før hørt i historien – men Jesus gør denne voldsomme sindsændring til selve betingelsen for, at vi kan ’være vor himmelske fars børn’ (v.45).

"Hvis I kun gør som alle de andre," siger Jesus, "Hvad særligt gør I så?" (v.47)

Det vil med andre ord sige, at Herren vil have et særligt folk, som gør noget særligt… og han taler om, at dette indebærer sin ’særlige løn’ (v.46).

Dette gælder dagens Israel – et særligt folk blandt nationerne – men det gælder i endnu højere grad de troende blandt folkene, som i denne time står overfor at skulle vandre gennem en særlig ildprøve, hvor Herrens øjne vil hvile på den enkelte for at se, om ’de beder for dem, der forfølger dem’ (Matt.6:44).

(Læs på torsdag det efterfølgende afsnit: ’KRIGSFANGER BLEV GODT BEHANDLET’)