PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-09
0288

 

TEMPLET ER ATTER PÅ JØDERNES DAGSORDEN
(Templet nr.1)

En opsigtsvækkende nyhed har nået mine ører. For tiden er det kun lidt, jeg kan sige derom, idet kilden til denne meddelelse ønsker at forblive ukendt og skjult i Jerusalem. Nyheden drejer sig om noget af det, som sker bag de ortodokse kulisser med henblik på den mest brændende sag i Mellemøsten: ’Opførelsen af Det tredje Tempel!’ Hvis det, jeg har fået at høre, er troværdigt, da synes et nyt initiativ at være på vej! I så tilfælde synes det blot at dreje sig om en ’lille sag’ – men i mine øjne vil netop denne ’nye begyndelse’ være et afgørende skridt med hensyn til den tusindårige jødiske drøm om templets opførelse. Ja, hvis det, som i en hemmelig samtale er kommet til min kundskab, fremover bliver ført ud i livet, da er det en sag, som bør anses for at være på linje med de begivenheder, som fandt sted d. 16. oktober 1989, den 8. oktober 1990 og den 24. september 1991…

Hvad her skete, er siden i en mindre dramatisk udførelse blevet gentaget adskillige gange i Det tredje årtusinde – men et større opbud af israelsk politi og militær har spærret vejen for dets gennemførelse.

Denne gamle sag fra efteråret 1989 (som jeg her henviser til) drejer sig om den fire tons tunge hjørnesten til det kommende tempel, som er blevet fundet i Mizpe Ramon regionen (i Israels Negev ørken, ikke langt fra vor ørkenlejr), og som siden er blevet tilhugget uden brug af jernredskaber. Adskillige gange har den bevægelse, som kalder sig ’Templets Trofaste’ søgt at bringe denne sten ind på Morijabjerget i Jerusalem (hvor Tempelpladsen er beliggende). Den mest dramatiske anledning var i oktober 1990, hvor Saddam Hussein søgte at afvende verdensopmærksomheden fra Golfkrigen og derfor pustede til ilden, da Tempelhjørnestenen nærmede sig porten ind til Tempelpladsen i Jerusalem. 20.000 jøder var samlet ved Vestmuren for at fejre løvhyttefesten (hebraisk: Sukkot). Pludselig lød det over kraftige højtalere: "Slå jøderne ned!" Og tusindvis af arabiske palæstinensere kastede tunge sten ned over jøderne, som var i bøn, 18 meter længere nede ved Vestmurens fod. 18 mennesker blev dræbt og 150 såret…

*

Samtlige domkirker i Danmark kunne placeres på det tempelområde, hvor Det andet Tempel (det, som Herodes byggede) stod. Dette er imidlertid for intet at regne mod den bygning og plads, som det kommende Tredje Tempel kommer til at indtage. Josephus Flavius, der på et tidspunkt fungerede som præst i Det andet Tempel (hvor Jesus gik omkring på tempelpladsen og lærte folket) fortæller i sit værk ’Den Jødiske Krig’ (v.5.6), hvilket indtryk, han havde af den jødiske helligdom.

"Templets ydre frembyder alt, hvad der kan bibringe en besøgers syn og sjæl den største forbløffelse," skriver han. "Det er overalt belagt med gyldne plader, som under de første solopgangsstråler blusser med en forunderlig flammende glans. Fremmede, der kommer til Jerusalem, oplever templet som en snedækket bjergtinde – thi hvor det ikke er forgyldt, fremtræder det blændende hvidt."

En af årsagerne til, at det kommende Tredje Tempel i Jerusalem vil irritere nationerne, vil være dets fornemme udtryk for, hvad mennesker under Guds inspiration kan udføre af byggekunst.

På klodens midte vil dette tempel være et voldsomt vidnesbyrd om, at der kun er én Gud, og at Han er Israels Gud. Den tusindårige jødiske bøn vil få vinger: "Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én! Derfor skal du elske Herren, din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke!" (5.Mose 6:4-6)... og alle andre helligdomme vil blegne ved siden af Messiastemplet, hvorfra Herren Jesus Kristus ifølge De Hellige Skrifter skal række en 1000-årig herskerstav ud over alle riger og lande.

Den måde, hvorpå verdens statsmænd og politiske magthavere i dag omtaler Jerusalem (idet de søger at dele Den hellige Stad i to) beskrives i Bibelen, hvori det hedder: "De talte om Jerusalems Gud på samme måde som om jordens folks guder, der er menneskehænders værk" (2.Krøn.32:19). Dette vil ophøre, når Det Tredje Templets tinder rejser sig i Jerusalem. Det kommende Tempel i Den Hellige Stad vil være så betagende og så mættet med Messias-vidnesbyrdet, at selv Den lovløse vil skælve derved… indtil den dag, han forgriber sig på jødernes tempel – hvilket fører til hans undergang! (Læs på tirsdag det følgende afsnit: ’DET TREDJE TEMPELS OMFANG’