PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-13
0289

DET TREDJE TEMPELS OMFANG
(Templet nr.2)

Jerusalem har mere end 4000 år bag sig. Byen er en af de ældste i verden. Dens omstridte historie er ikke ophørt. Samtlige medier fra hele jorden har ustandseligt deres fulde opmærksomhed vendt mod dette sted, som endnu engang vil få den ganske klode til at ryste. Spørgsmålet, som dag for dag nærmer sig et klimaks (en eller anden form for handling) og som til syvende og sidst vil få samtlige politiske og religiøse magthavere til at gribe til våben, er den evige uro omkring Det tredje Tempel. 760 meter over havets overflade, på et af de mest omkæmpede højdedrag i Judæa – præcis i midten af tre af jordens mægtige kontinenter: Asien, Afrika og Europa – vil atter hæve sig en helligdom fra al jordens Gud og Skaber, Israels Gud. Dette siger Gud Herren: "Dette er Jerusalem; Jeg lagde den midt blandt folkene – med lande rundt om" (Ez.5:5).

I det følgende århundrede var det Jerusalems mægtige tempelområde, som prægede byens billede; dette vil ske igen! Og det i et omfang, som de færreste forestiller sig. Dr. theol. Roger Liebi har i sit monumentale værk: ’Der Messias im Tempel’ (2003, www.clv.de) gjort sig umage med at gengive de korrekte mål for Det andet Tempels område, og er dermed nået frem til en bemærkelsesværdig konklusion: "Tempelpladsen strækker sig 488 kvadratmeter mod vest," forklarer han (idet han henviser til J. Ådna’s afhandlinger fra ’Der Deutsche Palästinaverein’, Bind 25, Wiesbaden, 1999). "Mod øst omfatter den 468 kvadratmeter," fortsætter han (idet han opgiver som kilde: ’Rittmeyers ’The Archeology of Herod’s Temple Mount’, side 5). Mod nord kan måles 315 kvadratmeter og mod syd 278 kvadratmeter (Jacobsons ’Sacred Geometry’, unlocking the secret of the Temple Mount, side 44). Med sine godt 144.000 kvadratmeter optog tempelpladsen en tiendedel af hele Jerusalems byområde," konkluderer han.

Det apokalyptiske tal, som findes i Åbenbaringsbogens det syvende kapitel, lader ane, at Messiastempel venter forude, og at dets mål er forudbestemte og nøje gengivne. Det kommende Tredje Tempel, hvis mål står angivet i det 42. kapitel af Ezekiel (v.20) er seks gange større end omfanget af murens mål for det tempel, der stod på Jesu tid. Messias-templets tempelplads er ligeved 4 kvadratkilometer stor og byen strækker sig langt ud i Judæa vest for Jordan.

Alt dette er for adskillige et kors for tanken; de kan ikke få enderne til at nå sammen, idet mange af disse angivelser går over deres forstand. Imidlertid er hele sagen om Det Tredje Tempel et stadigt tilbagevendende spørgsmål om tro. Det er en af de største udfordringer til kristenheden, idet Gud i den sidste tid vil oprejse mænd, som ud fra deres forståelse af Den nye Pagt vil have større indsigt i formålet og betydningen af dette tempel, end de jødiske lærde, som henter deres forståelse fra Gamle Testamente og den hebraiske tradition. (Læs i et følgende afsnit: ’HVAD ER GUDS FORMÅL MED DET KOMMENDE TEMPEL’?)