PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-15
0290

 

HVAD ER GUDS FORMÅL MED DET KOMMENDE TEMPEL?
(Tempel nr.3)

Det jødiske Yeshiva-seminar, som kaldes Aish Ha Torah, har i august 2009 indviet en ny model af Det bibelske Tempel fra Herodes tid. Modellen er placeret så tæt på tempelbjerget, at man kan se det sted på Tempelpladsen, hvor et kommende tempel skal placeres. Hensigten med dette projekt er tydeligt. Tempelmodellen er et tavst og tydeligt vidnesbyrd om, at jøderne mere end nogensinde er optaget af den tanke, at Det tredje Tempel snart skal opføres på den plads, hvor de øvrige af jødernes tempel lå.

Modellen er udstyret med en hydraulisk ’remote-control’-elevator, som kan løfte helligdommens ydre mure, så at den besøgende kan se, hvad der står anbragt inde i Det Allerhelligste – blandt andet menoraen (Den syvarmede lysestage), alteret og pagtens ark.

Nu hedder det imidlertid i det afsnit i profeten Ezekiels bog, hvor konstruktionen af det kommende tempel står omtalt: "Menneske, brug dine øjne og dine ører, og læg mærke til alt, hvad jeg viser dig, for du er bragt herhen for at jeg kan vise dig det. Fortæl Israels Hus alt, hvad du ser" (40:4).

Det vil sige, at dem, som Herren i vor tid kalder til at være yderst opmærksomme på indretningen af Det tredje Tempel, får det ansvar overdraget, at de skal meddele ’Israels Hus alt, hvad du ser’ (v.4).

I dette tilfælde bør de da straks erklære, at det indre af helligdommen (sådan som den nu fremvises ved den nye tempelmodel i Jerusalem) ikke ser sådan ud i det kommende tempel. Ifølge Ezekiels ’konstruktionstegninger’ er der ingen af de genstande, som vises i modellen over det gamle tempel. Der er ingen menora, intet alter… og ingen Pagtens Ark. Profeten nævner i sine nøje beskrivelser ingen af disse genstande. Han fortæller kun, at ’den mand, der så ud som bronze, og som havde en målestok i hånden’ (40:1)… han ’gik ind i det indre rum’ og målte det. Derefter sagde han: "Dette er det Allerhelligste" (41:4). Ikke et ord om lysestagen, alteret eller Pagtens Ark. Ezekiel fortæller kun, at ’foran det hellige rum var der noget, der så ud som et alter af træ’. Han meddeler dets mål og tilføjer: "Det er bordet, der står foran Herren" (41:22).

Forklaringen på det fænomen, at både lysestagen, røgelsesofferalteret og Pagtens Ark er forsvundet fra Det kommende tempel, skimtes i Ny Testamentes beskrivelse af Helligdommen. Hebræerbrevets forfatter fortæller: "Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For der var indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebordene var; det kaldes det Hellige."

Hebræerbrevet fortsætter: "Bag det andet forhæng var det rum, som kaldes Det Allerhelligste. Det indeholdt et røgelsesalter af guld og Pagtens Ark, der var beslået med guld over det hele; i den var der en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler. Og oven over arken var herlighedens keruber, som overskyggede sonedækket, men det skal der ikke gås i enkeltheder med nu.

Ny Testamentes beretning om templets indretning slutter således: "Således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste; men i det andet rum går kun ypperstepræsten ind og kun én gang om året og ikke uden at have blod på med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder."

Hebræerbrevets konklusion lyder således: "Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det Allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Dette er et billede på den nuværende tid: Der frembæres gaver og ofre, som, hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud, til målet. De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning…" (Hebr.9:1-10).

For at kunne modtage blot den mindste indsigt i, hvorfor Det tredje Tempel må opføres, og for at blive klar over, hvad Israels Gud har i sinde med dette mægtige projekt, er det på høje tid at de kristne ledere og undervisere begynder at undersøge dette bemærkelsesværdige afsnit af Ny Testamente. Når forfatteren af de ovenfor anførte linjer i et par kapitler forinden opfordrer de troende til ’at lade begynderundervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne’ (6:1) – så er det uden tvivl hele dette forhold til den jødiske helligdom, som han har i tanke.

Hvis nogen hertil vil indvende, at denne sag ikke vil kunne have nogen synderlig betydning, er mit svar dette: Ikke? Nuvel! Da lad os tale videre om dette spørgsmål, når vi med forfærdelse oplever, hvad der bliver årsagen til Den tredje Verdenskrig!