PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-22
0293

 

DØDSSEJLEREN

Et italiensk ægtepar bestilte via nettet et krydstogt med Grimaldi Line fra Rom til Barcelona. Hvad de ikke vidste (og heller ikke fik besked om) var, at de 1500 medpassagerer, som de skulle rejse med i tre dage, alle var homoseksuelle.

"De homofile havde hyret skibet til denne tur, så alt om bord var i de tre dage lagt an på bøssearrangementer," fortæller det italienske ægtepar. Italiensk presse meddeler, at ægteparret har krævet erstatning for turen, som de mener, er købt under falske forudsætninger. "Det burde være fremgået af teksten på nettet, hvilken tur det drejede sig om," hævder de.

Rederiet er foreløbigt tavst…

Begivenheden er talende. Efterspillet er uvist. Ja, et juridisk opgør kunne vente på trapperne. Italien slikker stadig sårene efter den fatale hændelse, da regeringen måtte hente en EU-kommissær hjem, fordi han i en privat samtale havde ladet et ord falde fra Ny Testamente; han var kommet til at fortale sig, ved at kalde ’homoseksualitet for synd’. Det kostede ham embedet – og den ny kommissær har fået besked på, at han aldrig skal komme med hentydninger i den retning.

*

Hvis nu det italienske rederi giver det skuffede ægtepar pengene tilbage – så indvilliges det i, at der måske var et eller andet ’anderledes’ ved dette cruisetogt fra Rom til Barcelona. Men at hævde, at der er ’noget’, som ikke er ’helt normalt’ ved at skulle rejse med 1500 homoseksuelle medpassagerer, kan koste dyrt. Det er ifølge de lovfæstede EU-regler at betragte som ’racisme’. Overgreb mod mennesker med en anden ’seksuel orientering’ – og den slags bør ifølge EU-lovgivningen på stedet retsforfølges og straffes.

Rederiets tavshed er derfor forståelig…

Hvis det italienske ægtepar forfølger sagen og hævder, at de burde have været ’advaret’ i tide, så kan disse to med timers varsel blive slæbt for retten.

’Advaret?’ Mod hvad? Ingen er skyldig at skulle ’advare’ nogen mod noget, som er ’helt normalt’ (og som på forhånd gerne vil have sig frabedt ’advarsler’ af den slags). "Hvis ægteparret følte sig i dårligt selskab," vil en EU-dommer sige, "kunne de have gået fra borde i første og bedste havn…"

*

Tanken kan videreføres. På en måde er alt dette som en lignelse, alle EU-borgere kan tage lære af. Vi har nemlig som danske ’booket billetter’ til det store EU-krydstogt, der fremover skal føre os på en sejlads, der på forhånd er hyret af andre rejsende. Med den EU-lovgivning, der kaldes: ’Gender Mainstream’ (hvor der ikke længere gives tilladelse til at skelne mellem det mandlige og det kvindelige) – og hvor det homofile samfund allerede har lagt turens program – dér er der ingen muligheder for bagefter at få refunderet rejsens omkostninger.

*

Om profeten Jonas, der drog ud på en lignende skæbnesvanger rejse (’bort fra Herrens åsyn’, 1:3), hedder det: "Han fandt et skib, betalte hvad det kostede, og gik om bord… (Jonas 1:3).

Hvis Jonas var af den formening, at billetprisen (som stod anført på nettet) var hele summen, tager han fejl! Den rejse blev dyrere, end han havde regnet med. Ja, han endte i havets dyb og i ’havdyrets bug’, hvor han til sidst fortvivlet råbte: "Jordens porte er for evigt slået i bag mig!" (2:7)

Den passager-liner, vi som danske nu sejler med, har præcis de folk ombord (og er styret af de samme mørke drifter), som dem, det italienske ægtepar oplevede på deres cruiser-rejse. (Det er faktisk rigtigt, at de burde have forladt skibet med det samme. De skulle ikke være blevet en time længere på den dødssejler).

*

Den seneste danske oversættelse af det lys, der pludseligt ramte Jonas i hans dybeste nød, er skuffende; han udbryder i denne dårlige gengivelse: "De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod Dig" (2:9).

Nej, må vi så bede om 48-oversættelsen, der siger: "De, der dyrker det tomme gøgl, lader gudsfrygt fare." Det er ikke svært at forestille sig, hvad de tre dages ’bøssearrangementer’ er gået ud på i rejsen fra Rom til Barcelona: ’Tomt gøgl’! (Og gudsfrygt har der ikke været noget af).

Der er i EU-perspektiv lagt op til det store ’homo-krydstogt’. De, der ikke kan tåle mosten, skal ikke råbe for højt om, at de vil have rejsen refunderet. De har haft god anledning til at afbestille billetterne – og de kan endnu nå at sige nej. Hvis de ikke gør det, bliver rejsen dyrere end det, der indtil videre er hævet på kreditkortet. Det bliver ikke kun en kort sørejse med ’tomt gøgl’ – nej, barometeret varsler storm, og homo-krydseren er et undergangsfartøj, der ifølge Bibelen stævner mod forlis…