PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-27
0295


Foto: TV2.dk
 

TERROR - EN FORLØBER FOR ANTIKRIST

Det er på verdensplan, at de forskellige tegn og signaler om en kommende Gudsfjendsk verdenshersker finder sted. Der bliver i Bibelen i den henseende malet med den store pensel. Dette skal sikre de troende mod at løbe efter pseudoprofetiernes småtterier. Hvor interessant det end kan være med ’chips’ og ’stregkoder’ – og alt dette er ikke uden betydning – så er det trods alt visse verdensbegivenheder af format, der endeligt ’bryder seglene’ til en nærmere forståelse af endetiden. Antikrist er et globalt fænomen, og mamut-rystelser varsler hans komme. "For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, der skal komme, og han udebliver ikke…" (Hebr.10:37).

Et af de fremtidssyner, som i den forbindelse er påfaldende, er Daniels visioner om ’vædderen og gedebukken’. Det drejer sig her om fremtidsbegivenheder af en art, der afsluttende får dødsrigets gæster til undrende at rejse sig ved antikrists ankomst.

"Er det ham," spørger de, "der fik jorden til at ryste og fik kongeriger til at vakle?" (Es.14:16)

Det kan forstås af dette specielle syn, at forud for Den Lovløses komme skal en østlig magt udøve terrorhandlinger mod vesten, syden og norden. Derefter skal en fremstormende vestmagt besejre den aggressive terror-fjende og med ét slag bringe ham totalt og for altid ud af billedet.

Den vestlige magt vokser sig stor ved denne sejr – men bryder til sidst sammen og opdeles i fire magtfaktorer. Fra en af disse kommer antikrist…

At alt dette kan lade sig gør (altså, at Gud kan styre de kaotiske verdensbegivenheder så præcist) er bevist af historien. Nøjagtig en sådan ’forfilm’ blev kørt under Alexander Den Store 300 år før Kristus – og det så detaljeret, at der endog i dag er lærde bibelkommentarer, der stadig fastholder, at det, der skete dengang, er profetiens egentlige opfyldelse. Imidlertid forbliver alt dette et fremtidsscenario – og det er nu op til Herrens tjenere at lytte sig til, hvilke magter, der her kan være på tale?

*

Det afsnit i Daniels Bog, som er ved at rykke frem i synsfeltet, og som kan få en særlig betydning med hensyn til Danmark, er følgende:

"Jeg så, at vædderen stængede mod vest, nord og syd. Intet dyr kunne holde stand mod den, ingen kunne reddes ud af dens magt, den kunne gøre, hvad den fandt for godt, og den tiltog sig magt." (Dan.8:4)

Ingen behøver at være i tvivl om, hvem ’vædderen’ er. En engel siger til Daniel: "Den vædder, du så, den med de to horn, er kongerne af Medien og Persien" (v.20). Dermed har vi fået geografien på plads. Vi befinder os (med hensyn til vædderens placering) på et af de steder, hvor krig og uro og blodige omvæltninger har vundet sted i de sidste årtier. Dér, hvor floderne Eufrat og Tigris (som er nævnt på Bibelens første blad) gennemstrømmer landene: Områderne omkring Iran og Babylon.

Denne vædders aktivitet er bemærkelsesværdig. Den angriber ikke! Den gør ikke som den buk, der omtales i samme afsnit, og om hvilken det siges, at den ’går løs på sin fjende’. Vædderen løber ikke ’med voldsom kraft’ mod sin modstander; den ’rammer ikke ind’ i sit offer, og den ’tramper ikke’ ’med voldsom kraft og ’i stort raseri’ på sin slagne fjende (v.7). Nej: Vædderen ’stanger’ (På hebraisk står der, at den ’støder’). Hele billedet, der tegnes af vædderens aktivitet, er forbundet med dens ’støden og stangen’.

Denne form for perser-vædderens krigsførelse synes imidlertid at være yderst effektiv. "Den kunne gøre, hvad den fandt for godt, og den tiltog sig magt" (v.4). Vædderens terror-aktivitet spredte rædsel. Når den løftede sine mægtige horn og rettede sit bistre blik mod syd, nord og vest, var der åbenbart ingen, der ’kunne holde stand imod den’. Dens ’støden’ med hornene var så præcise og strategisk velplacerede, at ’ingen kunne reddes ud af dens magt’ (v.4).

Vædderens ’stangen’ er altså ikke almindelig krigsførelse! Perservædderens ’støden’ er terror! Det er den form for magtudøvelse, som verden er blevet gjort bekendt med i dette tredje årtusinde. Det er den slags ’krig’, som beviste sin styrke d. 11.sept.2001, da tvillingetårnene styrtede i New York. Det er terror-fjender af den art, som USA’s præsident Bush erklærede krig – ’krigen mod terror ’ før ofrene for 9/11-anslaget var begravet. Det er den ’støden og stangen’, som også Europa og Asien er blevet gjort bekendt med, og som nu melder sin dystre ankomst til Danmark. Perserfyrstens langer nemlig også (ifølge Daniels profeti) ud mod ’nord’. "Jeg så, at vædderen stangede … mod nord," erklærer han. Og det er dette udsagn, som i et efterfølgende indlæg vil blive nærmere forklaret.