PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-29
0296


Foto: TV2.dk
 

TERROR MOD DANMARK?

Et saudiarabisk advokatfirma har sendt brev til 16 danske aviser. "Hvis I ikke offentliggør en undskyldning for den muhammedtegning, som I bragte i fjor, trækker vi jer for retten," skriver saudiaraberne. Aviserne har svaret, at den undskyldning kan de vente længe på. "Vi har ytringsfrihed," skriver de. Og så venter alle på, hvad der videre vil ske…

Den ventetid – tror jeg – kan være farlig. Ingen bør være så naive at tro, at hele dette forehavende kun drejer sig om en undskyldning og en retssag. Der foregår mere bag kulisserne, for det muslimske broderskab har nu travlt med at virkeliggøre den ’jihad-erklæring’ mod Danmark, som blev udtalt i Al Aksa-moskéen på Tempelpladsen i Jerusalem i 2006.

I den forbindelse kunne det være gavnligt at undersøge, hvad Bibelen siger om en eventuel Iran-inspireret terror-virksomhed mod Danmark. Findes der noget afsnit i Den Hellige Skrift, som kunne lade ane, at sådanne mørke beslutninger kunne forekomme – og hvad kan der i så tilfælde gøres for at hindre dem?

*

I en foregående artikel om dette emne har jeg søgt at forklare, at Gamle Testamente gengiver nogle profetiske syner, der antyder, at Iran (som er det tidligere Persien) er en terrorstat. Landet fremstilles i Den Hellige Skrift som en vædder, der ’støder og stanger’, og som ved Dagenes ende med sine store horn tilkæmper sig en stilling som supermagt. Spørgsmålet er nu, hvorvidt Danmark kunne indbefattes i den terrorsfære, der ligger indenfor denne farlige vædders rækkevidde?

Den Hellige Skrift nævner naturligvis ikke ’det lille land mod nord’, men den jødiske profet, Daniel, erklærer, at han i et syn har set den persiske vædder ’stange’ i den retning. Uden at gengive helt præcist, hvor disse ’terrorstød’ placeres, er tre retninger angivet. "Vædderen stanger mod vest, nord og mod syd" (8:4).

For at få verdenskortet drejet i den rette vinkel og for bedre at kunne iagttage hvorfra profeten taler, så er det værd at bemærke, at Grækenland i samme afsnit omtales som en nation, der ligger vest for vædderen. (Som Iran sammenlignes med en vædder, således kaldes Grækenland i Daniels syn for en gedebuk).

"En gedebuk kommer farende fra vest," hedder det (8:5).

Daniel kunne umuligt sige ’Europa’. Det begreb eksisterede ikke på hans tid. Men han kunne tale om Grækenland; det kendte han.

Heraf kunne man skønne, at Danmark – som en del af det europæiske kontinent – ligger indenfor vædderens terroranslag, der altså er rettet både mod vest og mod nord…

*

Det forskrækkelige ved den persiske vædder er dens store horn (8:3). Som en særlig information siges det: "Det største horn voksede sidst frem."

Uden her at ville hævde at Iran (med sine farlige forsøg med langdistance-raketter og tydelige ambition om at ville udstyre disse med atomladninger) er den fulde og bogstavelige opfyldelse af det profetiske syn, så vil jeg ikke vige tilbage for at sige, at det er et forvarsel. Det er et retningsgivende profetisk udsagn; der foregår noget ildevarslende ved Babylons floder – og Danmark er ikke uden for rækkevidde! Der bliver i disse timer i terrorceller udpønset onde planer – og fordi hele den muslimske verden efter muhammedtegningerne er indforstået med udførelsen af en hævn og straffeaktion, dukker det saudiarabiske advokatfirma pludselig (halvandet år) op i København med et brev, hvori det hævder, at det ’taler på mange muslimers vegne’…

At Iran bringes ind i dette billede, behøver ingen at forstå således, at Ahmadinejad personligt har blikket rettet mod Danmark. Men han støtter og financierer folk, der udfører job af den art. Iran har direkte medskyld i et stort antal af de terroranslag, som er blevet foretaget over hele verden – hvilket ifølge Bibelen er et tegn på, at vædderen bereder vej for ’et lille horn’ (8:9), som især vil vende mod ’Det herlige land’, (Israel, v.9). Dette ’lille horn’ er ifølge samtlige kommentatorer: Antikrist.

Mit ærinde med at kaste dette særlig lys på Danmarks situation og den alvor, som saudiarabernes skrivelse bør vække, er at fastslå, at her har vi ikke blot med politik og religion at gøre. Her kommer skjulte bibelske forudsigelser ind i billedet. Og så snart det er tilfældet, er det ikke længere tilfældigheder, der råder. Da dukker det begreb frem, som hedder ’bestemmelse’. Altså noget uafvendeligt – med mindre en national omvendelse finder sted!