PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-10-30
0297Jyllands Postens tidligere kulturredaktør, Flemming Rose.
Foto: TV2.dk
 

DANMARK – EN FANTASTISK PLATFORM FOR TERROR!

"På trods af, at Muhammed-krisen havde sit forløb for fire år siden, er den i dag blevet som en ny international platform til at rekruttere terrorister mod Danmark."

Dette er terrorekspert Lars Erslev Andersens vurdering fra Dansk Institut for Internationale Studier. Instituttet kalder Muhammed-tegningerne for ’en fantastisk platform for mobilisering af muslimske terrorister’. – "Danmark er blevet et af verdens mest udsatte terrormål," hedder det. Synagogen i Krystalgade har været overvåget af en af de anholdte attentatmænd i Chicago. "Jeg troede, at Jyllands Postens tidligere kulturredaktør, Flemming Rose, var jøde," fortæller han. Rose stod på drabslisten! Også Hovedbanegården og Jyllands Postens hovedsæde på Kgl. Nytorv er fundet på videooptagelser, som var i de terror-mistænktes besiddelse.

De, som er af den opfattelse, at det er Muhammedtegningerne, som alene ansporer til denne terrortrussel mod Danmark, tager fejl. Ja, de, som mener, at det blot er Det internationale islamiske broderskab, som står bag, er gået galt i byen; der ligger en dybere åndelig årsag til den fare, som det danske samfund i øjeblikket befinder sig i!

Denne ’dybere åndelige baggrund’ kan ikke findes alene i de politiske, religiøse og etnisk-sociale forhold, der også tegner sig i billedet. Nej, ’den dybere åndelige baggrund’, som jeg her omtaler, har at gøre med Israels Gud. Nogle vil naturligvis spørge: "Hvorledes skal dette forstås?" – Og i stedet for at henvise til, hvad jeg tidligere generelt har skrevet og talt om denne sag, vælger jeg i stedet at gentage en principiel omtale af den bespottelse, som Danmark har udøvet overfor Israel og de Hebraiske Skrifter samt atter at anføre nogle af de henvisninger til Den Hellige Skrift, som jeg er kommet med i den forbindelse.

Det ligger mig således på hjerte at gentage, hvad jeg allerede mere end 1000 gange har skrevet på denne hjemmeside, at ’så længe, der sidder en homoseksuel ambassadør og hans homofile partner, som Det danske Udenrigsministeriums diplomatiske udsendinge i Israel, vil det gå Danmark ilde’. Dette ’ambassadørpar’ har for nogen tid siden forladt Israel – men spotten og forhånelsen af den hebraiske del af Bibelen (som Danmark i de år gav udtryk for) hænger stadig i luften. "Hvorledes vil det gå Danmark ilde?" har nogen ironisk spurgt – og svaret er i disse timer på vej. Et regnskab er ved at blive gjort op… og det vil jeg her forsøge at give en nærmere forklaring på.

Det er nemlig svært for adskillige at se sammenhængen mellem den forhånelse, som Danmark udsatte Israel for ved at træde Gudsordet under fode, at sende et homofilt ’ambassadør-ægtepar’ til Israel – og så den voldsomme eksplosion, som kort efter fandt sted i den muslimske verden, da Muhammedtegningerne blev offentliggjorte. Grunden til, at så få aner sammenhængen, er kortsynethed. De ser ikke længere end chefen for Faraos livvagt: Potifar, om hvilken det står skrevet: "Han bekymrede sig ikke om noget som helst undtagen den mad, han skulle spise" (1.Mose 39:6).

(Sammenligningen er slående! Egypteren havde en af Guds udvalgte, en af Jakobs sønner, (Josef) boende under sit tag – men han var så kortsynet, at han (med denne gigantiske, historiske og evighedsbetonede mulighed indenfor rækkevidde) kun spekulerede på sit næste måltid! De danske ministre, som er ansvarlige for den mangel på udsyn og åndelig forståelse, som den skæbnesvangre udsending af homofile ambassadører til Israel nu medfører, vil afsluttende blive krævet til regnskab).

Nogle vil sige: "Jamen, alt dette er jo ’en gammel sag fra 2006." – "Korrekt! Den har haft sin tid til at modnes, og advarsler har det ikke skortet på. Situationen er nu blevet så anspændt, at Danmark i denne time er ét af verdens mest terrortruede lande. To muslimske terrorister, som gjorde sig klar til en terrorhandling (med åbenlyst drab på dagsordenen) sidder nu bag lås og slå i Chicago. Jyllands Posten har siden forklaret sine medarbejdere, at de nu kan ånde lettet op. "Der er ingen fare," forklarer de. "Ugerningsmændene er spærret inde. Også hovedbanegården er nu udenfor risiko – for de to farlige mænd er forsvarligt lukket inde bag tremmerne!"

Hertil vil jeg gentage: "Pas på, at anvende det bibelske udtryk: Fred og ingen fare! To mænd med terrorplaner er fanget i fælden – men der går andre tusinde fri. Og i dag mobiliseres endnu flere. "Et banner er rejst på bjergene – og Danmarks navn står prentet derpå.

Hvorfor?

Fordi Danmark her har at gøre med Israels Gud og kun en landsomfattende omvendelse kan afvende ulykken. Om dette skriver jeg mere på tirsdag