PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-11-03
0298

 

ER FILISTER-TRUSSEL FORVARSEL PÅ GUDS DOM?

For at kunne begribe sammenhængen mellem den alvorlige muslimske terrortrussel, der hænger som en mørk sky over det fredelige danske landskab – og så den hån, som Danmark har udøvet mod Israel ved at sende homofile ambassadører til Tel Aviv, bør man lægge læsebrillerne til side og se op for at indfange et større udsyn. Det er nemlig vigtigt at indse, at ved denne syndige handling har Danmark gjort noget ondt i Herrens øjne.

Jeg har tidligere sagt det på den måde (og bør i denne sag ikke holde mig tilbage for at gentage mig selv) at der går en direkte, skarlagenrød linje fra det øjeblik, den homofile danske ambassadør overrækker sine ’credentials’ (med dansk flag og krone) til den israelske præsident og til de efterfølgende voldsomme timer, hvor det danske flag går op i flammer, og de danske ambassader står i brand i den muslimske verden.

Nogle vil spørge: "Jamen, muhammedtegningerne var jo en hån mod koranen. Var det ikke grunden til, at der blev trampet på Dannebrog?" – Javist! Det var den ’umiddelbare grund’. Men der er – som det her atter må betones – ’en dybere åndelig årsag’. Hele denne sag drejer sig nemlig ikke om ’ytringsfrihed’ eller en ’forulempelse’ af Koranen. Nej, den drejer sig om et mærkeligt dommens forvarsel på grund af en åbenlys hån mod Den Hellige Skrift, som er Bibelen, Guds Ord. Det drejer sig altså ikke om Muhammed, men om ’Israels Hellige’ (Es.12:6). Det drejer sig om, at Danmark har handlet ondt i Herrens øjne.

"Hvordan kan det da være, at islamiske terrorister kommer ind i billedet?" vil nogen spørge, idet de tilføjer: "Muslimerne siger, at det er Koranen og Muhammed, det drejer sig om. De har ingen interesse i at gå Israels eller Bibelens ærinde."

Det er så sandt, som det er sagt, og netop af den grund bør alt dette forklares nærmere…

*

Det er ikke nogen ukendt sag, at når Bibelens Israel syndede, sendte Gud dem filistrene på halsen. (Den historie gentager sig fra Bibelens dage og frem til vor tid…)

I Skriftens ’Dommerbog’ gentages denne samme beretning igen og igen: "Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i hænderne på kana’anæerkongen, Jabin (4:1-2). Da råbte israelitterne til Herren… Eller: "Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i midjanitternes hånd. Da råbte israelitterne til Herren…" (6:1 og 7). Eller: "Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De svigtede Herren og dyrkede Ham ikke. Da flammede Herrens vrede op mod Israel; han gav dem i hænderne på filisterne... Da råbte israelitterne til Herren og sagde: Vi har syndet mod dig…" (10:6-7 og 10). Eller: "Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filisternes hånd i fyrre år…" (13:1).

Dette er forklaringen på det, der sker i Danmark i øjeblikket. Det er ikke ’filistrene’, som danskerne har forulempet. Nej, Danmark har forudgående gjort, ’hvad der var ondt i Herrens øjne’, - og så bruger Herren ’filistrene’ til at kalde landets indbyggere til omvendelse. Intet kan standse den aktuelle filistertrussel eller den tragiske udførelse uden dette ene: ’Da råbte folket til Herren… ‘

På en varm aprildag i 1983 – da redningsfolk langsomt bevægede sig gennem tonsvis af forvredent stål og cementblokke, omgivet af smadret glas for at samle itusprængte legemsdele sammen af 60 amerikanere i den ruin, som tidligere var USA’s ambassade i Beirut – tog dette drama en ny begyndelse! Siden har islamiske ekstremister bevæget sig fra land til land i Mellemøsten, Asien og Europa – og nu sender de trusler om terror mod Danmark. En ny form for religiøs rasen har splittet verden i to dele, hvoraf den ene er bøjet under Islams banner og tydeligt har bevist, at den er i stand til at sprede død og ødelæggelse. Kun få ser sammenhængen mellem denne islamisk betonede hærgen – og så det, som jeg her kalder: ’Et forvarsel på Guds dom’.

Da folk kom til Jesus efter at have hevet 18 dræbte ud fra et sammenstyrtet tårn i Siloa, sagde Jesus: "Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger Jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de" (Luk.13:4). Kun en national omvendelse kan afvende en forestående ulykke i Danmark!