PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-11-06
0300

EN DANSK MUSICAL MED INDHOLD
(Musical nr.1)

Musicalpremieren ’The Resurrection Army’, som finder sted d. 21.- 22. marts 2010 ved Romernes angrebsrampe til Herodes gamle bjergfæstning, Masada, ved Døde Havet i Israel er ikke kun en genfortælling af det 2000-årige drama. Den indeholder noget helt nyt. En historie, som aldrig er blevet fortalt før, og som måske har et særligt budskab til vor tid.

Musicalen, som er et dansk initiativ, handler ikke kun om den romerske krigsmaskines længe forberedte angreb men om de belejrede jøders sidste hilsen. Den henter sin inspiration fra en gammel og bulnet skriftrulle, der dukkede frem af flyvesandet ved Masada-synagogen i 1962. Et ældet dokument, mærket af tidens tand, som med omhyggeligt nedskrevne hebraiske bogstaver måske indeholder et hemmeligt budskab til vor tid. En sidste hilsen fra ét tusinde dødsdømte jødiske mænd, kvinder og børn, som skriver: "Vi er ikke døde! Vi kommer tilbage. Vi er en opstandelseshær. Vi er ’The Resurrection Army’.

Musicalen genfortæller naturligvis den historiske beretning om Jerusalems ødelæggelse og Templets brand. Den fortæller om de 15 000 romerske legionærers belejring og rampen, der i tre år blev bygget op til Herodes ørnerede – og den beretter om øjeblikket, hvor den sidste skanse falder, og romerne finder alle fæstningens indbyggere døde – faldet for egen hånd for ikke at falde i hænderne på Rom. Men den fortæller noget mere. Den søger at forstå de dødsdømtes sidste farvel… som de selv erklærer ikke er noget farvel.

Musicalen ’The Resurrection Army’, går tæt på de ord, som i Masadas sidste timer blev nedfældet i den efterladte skriftrulle. Den spørger: Hvad er det, de døde vil sige til de levende? Hvad er det for en ’opstandelses hær’, de taler om.

Svaret fremgår ikke umiddelbart af bogrullens tekst. Den er blot en nøje afskrift af den jødiske profets, Ezekiels, syner, der i Bibelen står beskrevet som ’De døde ben i dalen’. – "Kom Livsånde fra de fire verdenshjørner," hedder det "og blæs ånde i disse dræbte… og de blev levende og rejste sig op og blev en umådelig stor hær."

I musicalsangen ’Wartime Bells’ bliver der sat ord på det uudsigelige, og i sangen ’Tonight the word will end’ får Masadas sidste timer mund og mæle. I den romerske generals datters kærlighedssang ’Don’t urge me to leave’ afdækkes Masada-dramaets smerte og håb og i den romerske kejsers spottesang om Jerusalem ’We will change that name’ kunne lure en skæbnesvanger forudsigelse.

For fem år siden blev det danske musicalprojekt ’The Resurrection Army’ for første gang præsenteret for lederen af Masadas National Park, Mr. Eitan Campbell. Han læste teksten og lyttede til musikken og satte på stedet Masada-scenen og dens berømte lysshow til rådighed. "Jeg håber denne drøm om en ’håbets musical’ går i opfyldelse," sagde han.

Det sker nu i slutningen af marts 2010, hvor toppen af bjerget atter vil stå i flammer, og den gribende kærlighedshistorie mellem den romerske generals datter og den jødiske oprørsleder vil løbe over scenen i amfiteateret ved bjergets fod.

Musicalens sangere, musikere og teknikere er ved at komme på plads. Et kor på 30 fra Aravas regionale kulturhus har sagt ja til at deltage. En kostume-designer, som har arbejdet på Det Kongelige Teater i København, er i gang med at kreere kostumer til musicalens hovedroller. Professionel hjælp fra den danske og norske medieverden har stillet sig til rådighed og unge, dynamiske dansere fra Danmark forbereder sig. Komponisten Bo Nielsen fra Danmark fortæller, at musicalen har fået vinger, og den danske Pilgrim Konvoj i Israel er en daglig, aktiv base.

Alle arbejder frivilligt og uden betaling. Det eventuelle overskud fra billetsalget går til det danske hjælpearbejde ’Desert Peace’ i Israel. Dette projekt arbejder sammen med fire israelske organisationer for at hjælpe unge med en vanskelig baggrund. Gennem overlevelsesekspeditioner i Israels ørken samles unge fra Israel, Europa og de palæstinensiske områder.