PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-11-12
0302


 

DOMKIRKENS SKAMSTØTTER
(Muhammedtegninger nr.2)
 

"Folk skal rejse sig mod folk," erklærer Jesus i Sin store og afsluttende tale om de sidste tider (Matt.24:7) – og Han tilføjer: "Alt dette er begyndelsen på veerne" (v.8). I den græske tekst kommer det end mere tydeligt til syne, at det er ’etniske folkeslag, der skal rejse sig mod etniske folkeslag’ – nøjagtigt som det i dag finder sted ind over den krigsomtumlede klode og det omstridte og hærgede Mellemøsten.

Ja, sådan som dette etniske had nu faretruende anes i horisonten endog på vore nordlige breddegrader, der nu angiveligt anses for et af verdens største – og mest aktuelle terrormål for Islam.

*

Dermed kan det slås fast, at det ikke er hen i vejret og (som nogen vil hævde) en ’misforstået tolkning af Skrifterne’, når jeg her anfører, at den seneste gidseltagning af en dansk journalist-studerende i Iran samt den eventuelle sammenkobling med Muhammedtegningerne bør betragtes som ét af de mange begyndende ’mini-endetidstegn’.

Det fjerne og trygge Danmark er nemlig ved at komme til at føle noget af den iskolde vind, der bevæger sig mellem kloderne, samt en mindre advarende opfyldelse af Jesu ord: "Etniske folk skal rejse sig mod etniske folk" (Matt.24:7): Arabere mod jøder, muslimer mod kristne, fjerne Islamstater mod det lille Danmark, højt nord, nord…

… og så denne sære profetiske tilføjelse: "Dette er begyndelsen på veerne" (v.8). (Det græske ord for ’veer’ har at gøre med smerte, sorg og trængsel), hvilket vil sige, at en knoklet næve banker hårdere og hårdere på Danmarks dør.

Nogle er fortsat af den opfattelse, at disse ’veer’ er noget djævelsk. "Det er Satan, der står bag!" råber de. En sådan tolkning er næppe korrekt! Gud er bag disse ’veer’, der med øget smerte varsler om, at ’synden er ved at modnes (1.Mose 15:16), og at Guds dom er på vej.

Nogle vil spørge: Hvad er tegnet på, at ’synden er ved at modnes’, og at ’Guds dom står for døren’?

Mit svar er i denne sag vedvarende det samme: Da Danmarks evangelisk- lutherske kirkes katedral i København i august 2009 stod iklædt homo-festivalens regnbuefarver, og massevielsen af homofile par fandt sted foran alteret i landets mest centrale domkirke, - da var bægerets rand nået, og der er (tør jeg her gentage) i det himmelske blevet truffet en beslutning, som intet uden en omfattende omvendelse og fornyet påkaldelse af Herrens Navn har nogen mulighed for at afvende.

Da jeg ved Domkirke-besmædelsen havde på hjerte (evt. ved en offentlig proklamation) at gå i rette med Domkirkens præsteskab, der har tilladt, at synden blev ført så vidt, talte Herren til mig ud fra Hoseas’ Bog, hvor der står skrevet: "Ingen skal gå i rette. Det er Mig, der fører sag mod dig, præst" (Hos.4:4). Jeg forstod denne befaling sådan, at jeg på ingen måde skulle henvende mig til de præster, som er hovedansvarlige for denne skændsel. "Det er Mig, der fører sag mod dig, præst," siger Herren – hvilket vil sige, at de mænd, som bærer skylden for denne ugerning, vil blive sagsøgt af Herren…

Hvordan dette vil ske, ved endnu ingen, men det vil komme for en dag lige så sikkert, som solen står op om morgenen.

"Det skal gå præsten som folket," lyder det i samme skriftafsnit (v.9) – det vil sige, at for en hvilken som helst person, der således har vanrøgtet sit embede, kommer en regnskabets dag. Den indledes med en række manende trængselsveer, der vil blive stærkere og stærkere, indtil timen er inde.

"Jeg straffer ham for hans færd," siger Herren (v.9) – og denne advarsels sigte er at skabe en sådan frygt og magtesløshed overfor det uafvendelige, at det medfører sjælenød og om muligt omvendelse.

*

"Mens Arons sønner Nadab og Abihu… frembar uhellig ild for Herrens ansigt," fortælles det i Gamle Testamente (3.Mose 10:1-5). Beretningen fortsætter: "Det havde Han forbudt dem. En ild steg ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aron: "Det er jo det, Herren sagde…"

Det sidste understreger, at advarselen var blevet givet på forhånd. Arons reaktion var derfor ’talende’; "han tav" (v.3). ’Det er jo det, Herren har sagt’, kunne ikke modsiges…