PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-11-24
0307

Den gamle scenevogn, som den i dag ser ud. Den er placeret foran værkstedet og bruges til opbevaring af materialer.
 

DEN GAMLE SCENEVOGN

Vor gamle scenevogn begyndte som en stald. Vi lå for lige ved en snes år siden med konvojen tæt ved den ukrainske grænse. Derinde bag vagttårnene og det smuldrede sovjetregime var fattigdommen synlig. Det var murens fald i Berlin i november 1989. "De har ingen fødevarer derinde," fortalte folk i den ungarske grænseby Zahony. "Folk står i lange køer for at få brød og mælk!" Det førte til, at vi købte to køer, nogle får og eder og en flok høns. Vi byggede en stald på hjul og kørte over grænsen…

Stalden vakte røre ved grænseovergangen. I syv dage blev vi holdt tilbage, fordi kvæget ikke måtte komme med ind i Ukraine. Telefonerne glødede med forespørgsler i Kiev. "Deres leder siger, at ’der bliver ikke så meget som en klov tilbage," meddelte vagtposterne. Det kom en russisk-ortodoks biskop for øre. "Det står i Bibelen," sagde han. "Slå efter i 2. Mose 10:26 og se selv, at det var netop de ord, Moses sagde til Farao!" Så lod de os rejse - og stalden på hjul med køerne, fårene og gederne og hønsene fulgte med.

Da konvojen i 1995 skibede ind i Odessa, kørte stalden med om bord. Den havde tjent sit formål under den lange rejse fra landsby til landsby i Ukraine og Moldavien, hvor evangeliet blev forkyndt i land og by over bjerge og gennem dale.

I Israel blev stalden bygget om til en scenevogn. Musicalen ’The Temple shall be built again’ blev opført mere end 20 gange i Israel (I Hadera for mere end 200 mennesker, og ved Bombamella-festivalen blandt en New Age-flok på 40.000).

Osvald Nielsen, smeden fra Bjerremose ved Ølgod, tog til Israel og konstruerede den ’nedklappelige’ scene – og hans flotte, solide scenegulv blev i flere år efter godkendt af myndighederne i ørkenbyen Hazeva (i forbindelse med et ørkenshow med 80 unge, der indgik i Desert Peace programmet).

Nu står den gamle opbyggede stald- og scenevognen overfor en ny udfordring! Den skal være platform for musicalen ’The Resurrection Army’, der skal opføres på Masada ved Dødehavet d. 21.-22. marts 2010..


Scenevognens indre konstruktion, sådan som smeden Osvald Nielsen, Bjerremose, udarbejdede den, så at en sceneflade kunne klappes ud fortil. Den bagerste ’udklapning’ er en af de projektiv, som nu skal gennemføres.
 

Benjamin har lavet en skitse over, hvorledes scenegulvet (som er stillet til rådighed af Masada-fæstningens leder, Mr. Eitan Campbell) kan mere end fordobles! For at dette kan lykkes, er der brug for et par dygtige håndværkere, som kan og vil rive en måned ud af kalenderen. De er velkommen i morgen… og også senere (i januar), hvis det bedre kan lade sig gøre. (De vil få go’ mad og en go’ seng at sove i – samt daglig føde til sjæl og ånd… og vi ta’r også gerne en tur med dem til Jerusalem!)

På hjemmefronten har vi samtidig brug for mange løftede hænder, der beder for økonomien i hele dette musical-projekt. (Materialerne til scenevognens ombygning beløber sig til: kr. 15.000).

Det Guds ord, som er blevet levende for os med henblik på hele dette forehavende, er selve indholdet af den skriftrulle, som de belejrede jøder på Masada begravede i sandet ved deres synagoge, umiddelbart før Romernes angrebsrampe nåede op til deres fæstningsmur.

Bogrullens hebraiske tekst var en gengivelse af Ezekiels 37. kapitel om ’de døde ben i dalen’.

Inden profeten (ifølge dette kapitel) hører Herrens ord, fører Ånden ham ud i en dal, hvor han ser en mængde knogler. "Det er de dræbte," siger Herren til ham. "Det er Israels Hus."

Som jeg atter læser disse ord, forekommer det mig, at Herren spørger: "Skal alt dette nu gentage sig? Er der slet ingen, der vil stå op og give både Israel og nationerne et andet budskab? For se: Jeg vil lade Min opstandelseskraft blæse over dette land – og jeg vil rejse en anden slags hær, en ’Resurrection Army’…

Nogle vil – ved at høre dette – stille sig afventende. Andre vil forstå, at den hær allerede er ved at opstå… og de vil melde sig under korsets faner! De vil stille sig til rådighed for at være med til at løfte denne opgave, som er forbundet til det bibelske begreb, som hedder: ET PROFETISK TEGN!


En tegning af hele den anvendelige ’arbejdsplads’ for opførelsen af musicalen. Således klappes scenen nu ud for foden af romernes gamle angrebsrampe op til Masada-fæstningen. (Det er målet at få dette arbejde fuldført, inden afgørende øvelser finder sted i begyndelsen af februar).