PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-11-27
0309


 

NEDSKÆRINGEN

En kær og trofast læser har skrevet til mig fra det nordligste Danmark (En lille, beskeden bedegruppe samles i hendes hjem, og vi i ørkenen er os bevidst, at de mange bønner, der fra dette og andre steder stiger op til Gud – også for os – har betydning helt ind i evigheden…)

I brevet skriver hun bl.a.: "Jeg er meget taknemlig for at kunne læse både dagligt brev og det profetiske budskab, selvom min oplevelse også er, at det kan knibe med at læse det hele…"

Det er den sidste fortrolige sætning, som jeg her vil beskæftige mig med. Den siger nemlig meget – og er mig ikke ligegyldig! Min mangeårige webmaster, Lars Schultz, har gennem nogen tid ført det samme sprog. "Det kniber med at læse det hele," siger han – og han har statistikerne bag sig! Han ved noget om, hvor mange folk, der besøger hjemmesiden… hvad de læser, og hvor længe de er på siden. Ja, han ved mere end jeg og mange andre ved – og han har (som man siger): ’Fingeren på pulsen’.

"Du gi’r folk dårlig samvittighed," har han forsigtigt informeret mig. "De vil gerne – men de kan ikke overkomme at læse alt det, du skriver." Han tilføjer: "Jeg selv læser med interesse alt stoffet igennem, inden det sættes på siden, men folk derude stønner!"

*

Derfor har jeg taget den beslutning, at jeg indledningsvis vil holde fyldepennen i ro, hvad angår to af de stofområder, som jeg har været ivrig efter at beskæftige mig med (En iver – tror jeg – som ikke kommer fra mig selv, og som ikke har sin oprindelse i en almindelig ’skrivelyst’, men som er en indre nidkærhed, der – det er min opfattelse – er befordret af Guds gode Helligånd).

De to områder, jeg har i tanke, er 1) Det profetiske og 2) Kampen for Ordet. Disse vil – til en vis bedrøvelse fra min side – blive beskåret således, at jeg fra d. 1. december i år i stedet for tre ugentlige indlæg over 1) ’Det profetiske’ kun bringer ét – og i stedet for to ugentlige indlæg over 2) ’Kampen for Ordet’ kun bringer ét.

Det daglige brev vil imidlertid indtil videre fortsætte – men vil blive en smule forkortet (af pladshensyn på ’bloggen’). Den månedlige artikel over emnet ’Tørklædet’ fortsættes.

Grundet denne betydelige nedskæring er der vigtige emner, som fremover må vige for det mere aktuelle stof. Det drejer sig bl.a. om den dybdesøgende forklaring af den åndelige baggrund for den voksende uro omkring Tempelpladsen i Jerusalem og den fremtidige opførelse af Det Tredje Tempel. Desværre er der iblandt de troende enkelte, som betragter dette som en periferisk og tilsyneladende ligegyldig sag. De fatter ikke, at i netop dette spørgsmål ligger arnestedet til Den 3. Verdenskrig, en verdensbrand, som ingen endnu har set magen til. Deres fortsatte uvidenhed omkring dette spørgsmål (som ingen andre – jeg ved af – sætter fokus på) kan endog bringe dem selv og deres kære i livsfare. Overlevelsesbetingelserne for dagene, som ligger forude, er knyttet til åbenbarelse…

Et andet profetisk stofområde, hvor jeg nu fremover må ’hugge en hæl og klippe en tå’ – er den foruroligende udvikling omkring ’det homofile samfund’. Jeg var i den forbindelse begyndt en lille serie, der som læsestof har været vanskelig at forstå. Det drejer sig om de franske homofile filosoffers tydeligt formulerede ideologi. Ingen i Danmark – tør jeg sige – har taget dette skæbnesvangre emne op. I denne serie, som er indledt under titlen ’homofilisofferne’ afslører jeg, at en kommende kristenforfølgelse skjuler sig bag disse homo-tænkeres onde univers. Sagen er i sig selv vanskelig tilgængelig – og jeg har måttet beflitte mig på at oversætte visse franske udtryk for bedre at kunne præcisere de troendes holdning til dette fænomen.

De færreste gør sig nogen forestilling om, at så såre de mest skamløse lidenskaber bliver ideologisk formuleret, og der sættes ord på den formastelige vision, som ligger bag – jo nærmere er den hensynsløse handling, hvor der med lovbefæstet myndighed bliver slået ned på dem, som er af en anden mening.

Imidlertid må også denne – for mig at se – livsafgørende serie ophøre eller begrænses, fordi kun få eller ingen gider læse den! Ja, adskillige mener endog, at jeg ’taler for meget’ om denne sag… (men deres ’meninger’ vil stivne og blive til skamme, når Sodoma-overfladen brister, og der bliver hamret på dørene, som det skete i Lots hus for 4000 år siden…)

Nedskæringen vil også til dels lamme den nødvendige dokumentation, så at en sovende kristenhed i Danmark kunne nå frem til en erkendelse af kræfterne bag den dødsensfarlige ’Muhammedkrise’. Medens muslimerne ’holder gryden i kog’ (læs dagens ord i denne uge om ’ulykkes gryden’) for til sidst at tippe dens sydende indhold ud over en uvidende befolkning, så beder man om, at en af de (så vidt jeg ved) sidste kilder til forståelse af den åndelige baggrund for den terrorhandling, som i denne time planlægges, tilstoppes! "Vi orker det ikke!" siger folk. "Der er for meget at læse… læg pennen til side og skriv mindre!

*

All right! Der kommer mindre på hjemmesiden. Jeg halverer yderligere indlæggene i ’Kampen om Ordet’… og vil fremover for det meste holde mig til det opbyggelige. (I øvrigt er folk blevet trætte af at blive forevist de utallige eksempler på fejloversættelse og direkte vranglære, som Bibelselskabets seneste Ny Testamente, ’Den Nye Aftale’, disker op med… og min tanke om (side for side og vers for vers) at dokumentere, at de 80 gange Israels navn er slettet fra denne nye ’oversættelse’, er en gengivelse af Hitlerbibelen fra 1941, må indtil videre lægges på hylden.

Men det betyder, at også den barrikade i ’Kampen for Ordet’ forlades – og de liberale, feministiske teologer står på spring; de indtager på stedet alle opgivne skanser…

*

Imidlertid tror jeg ikke, at der i dette tilfælde kun er tale om en nedskæring af ’hjemme-side-stoffet’. Der er også tale om en beskæring. Hvis nemlig den store vingårdsmand har set, at en lille, ubetydelig hjemmeside-afdeling af vingården bærer frugt – så kommer Han med kniven… thi det hedder: "Hver gren, som bærer frugt, den renser Han, for at den skal bære mere frugt" (Johs.15:2).

Kongen siger ikke til ’digteren’ (I Bibelens salme 45:2): "Skriv mindre!" - … thi han ved, at ’ordene i skriverens hjerte strømmer over’, og at hans tale er: ’som hurtigskriverens pen!" – nej, kongen opfordrer herefter til, at alt det skrevne skal være dybere og mere tydeligt og klart.

… netop dette vil være min ledetråd fremover. Må Gud give nåde til, at beskæringen befordrer, at der åbnes for dybere kilder og en renere strøm af det levende vand.

… thi sådan er det også med livløse ting, der frembringer lyd, en fløjte eller en harpe. Hvis der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller spilles? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp…" (1.Kor.14:7).