PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-12-11
0311


 

260 DANSKE PRÆSTERS SKÆBNESVANGRE HANDLING

For nogle dage siden så Benjamin, min søn, en biografreklame i forbifarten. Han opfangede kun årstallet: 2012 og billedet af en flodkatastrofe samt ordene: ’Du er blevet advaret."

… Hvad filmen ellers indeholder, derom ved jeg intet, men jeg er overbevidst om, at der i den kommende tid vil blive vist mange sådanne film om ’verdens undergang’. Den store klimakonference i København fremmer den opfattelse, at vor omtumlede klode står overfor sit uundgåelige endeligt, fordi folk ikke følger vejrprofeternes advarsler. De troende, som er parate til at lade sig drive med i denne strøm, vil endog erklære, at ’Bibelen taler jo også om sådanne endetidskatastrofer’… og de vil tilføje, ’at det netop drejer sig om forurening af natur og luftlag, fremgår bl.a. tydeligt af Åbenbaringsbogen, der taler om, at ’Malurt’ skal falde på floder og kildevand, og at folk skal dø som fluer, fordi de drikker dette ’bitre vand’ (Åb.8:10-11).

Ligesom der er prædikanter, der anså det som noget gavnligt at slæbe deres ungdomsflok hen for at se ’Ringenes Herre’ (for den indeholdt jo noget ’åndeligt’) – således vil der også være præster, der vil henvise til disse endetidsgysere for at berede deres menigheder til dommedag.

"Jamen, det kan da kun være positivt," vil de 30 % af Danmarks 862 præster i morgen, søndag, ringer med klokkerne for klimakonferencens undergangsprofetier) indvende. "Det vil vække folk af søvne!"

De, der taler sådan (også blandt de frikirkelige troende) er de samme, som anbefaler den såkaldte ’Ladt tilbage’-bogserie. "Lige meget med værkets læremæssige indhold," erklærer nogle, "bare folk kommer til én eller anden tro på Gud!"

Er en sådan holdning rigtig? Er klokkeringningen ’en god idé, som bispen i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, mener? "Den skaber jo (som han siger): ’en god debat om kirkens rolle i samfundet!"

Når Jesus taler om de sidste tiders tegn (og dermed altid nævner ’Menneskesønnens komme’), så gør Han det klart, at enhver vildførende holdning med hensyn til de afsluttende tider er skæbnesvanger og vil få mange godtroende kristne til at ’falde fra troen’.

*

Om den voksende hungersnød og jordskælvene siger Jesus: "Alt dette er kun veernes begyndelse" (Matt.24:8). Fødselsveer er ikke tilfældige fænomener. De er ikke forårsaget af omgivelser. De er ikke katastrofe-signaler. Selvom fødselsveer bibringer smerte og skrig, forbliver de en del af en naturlig og nøje kalkuleret proces, der afsluttende skal føre til forløsning og liv. Altså helt anderledes end klima-profeternes matematiske meldinger om ’det vilkårliges overmagt’ og ’tilfældighedernes spil’. Ja, ’veernes begyndelse’ er noget helt andet end det begreb, som er betegnende for ’vejrgudernes’ dystre forudsigelser, og som apostelen omtaler som ’lærdoms vinde og menneskers terningekast, når de med snedighed fører på lumske afveje’ (Ef.4:14). Klimakonferencens prognoser (som opererer med milliard-dollar-projekter) er præcist karakteriseret med Ny Testamentes formulering: ’terningekast’. Med dette ord menes end ikke den slags ’poker-spil’, hvor det er tilfældet, der råder… nej, terningerne er falske, idet de ’snedigt og lumsk’ manipulerer spillet i en bestemt retning.

Når de troende oplever, at kirken har givet sit besyv til en falsk fremstilling af endetidsbegivenhederne, så vil de (siger Jesus): ’falde fra’ (Det græske udtryk, som i gamle bibeloversættelser er oversat med ordene: ’Da skulle mange forarges’ (Matt.24:10)) har sin rod i betegnelsen: ’at blive skandaliseret’ – eller at ’blive givet en årsag til fald’. Det vil med andre ord sige, at troende mennesker, som er blevet forkert informeret om de ’fødselsveer’ og trængselstider, som ligger forude, vil blive så desillusionerede og forvirrede, at de vil ’falde fra troen’. De vil ikke fatte, hvad der sker, og de vil ikke kunne se Guds vældige handlen bag de begivenheder, der fører til denne tidshusholdings afslutning.

De godt 260 præster, som ringer med klimaklokkerne i morgen, søndag, d. 13. december, er meddelagtige i dette frafald. Om disse siger Jesus: "De var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb (Matt.18:6).