PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-12-25
0313

 

2010 ER ÅRET FOR DET HOMOFILE SAMFUND

En sær vrede vil fortsat i 2010 lure bag de franske homofile systemkritikeres filosofiske værker. Den er i dette første stadie vendt mod samfundets normer. Dem, som man kan ’ta’ og føle på’. Men det er kun en første station på vejen mod et større og mere dristigt opgør: Den afsluttende frigørelse fra de kristne normer. Ikke så meget med kirken i sig selv, for den vil i det kommende år være endnu mere eftergivende og samarbejdsvillig – men mod den lille flok af troende, som står fast på de bud og overleveringer, som findes i Den Hellige Skrift.

Det, der ved indgangen til et nyt årti irriterer de homofile samfundsomvæltere, er – sådan forekommer det – ’magtesløsheden’ (m.h.t. de troende).

Det sociale system kan ændres, og de politikere, der ikke vil makke ret, kan væltes af taburetten – men de troende, der stædigt holder fast ved de bibelske bud, er hverken til ’at hugge eller stikke i’. Med dem er der intet at stille op – med undtagelse af den sidste og effektive udvej, at man lægger fløjlshandskerne til side og indleder en direkte forfølgelse.

Noget sådan kan imidlertid ikke iværksættes fra den ene dag til den anden; jordbunden må først forberedes – og når dette i det kommende år er sket, må de kristnes bagland jages en eller anden skræk i livet: Noget med ’lovens lange arm’ og ’de internationale domstoles magt’ – samt en grundig propaganda, der fortæller, hvor umenneskelige kirkens forældede normer er. En dygtig og videnskabelig bevisførelse for, at Den Hellige Skrift slet ikke er så uomstødelig som de troende forestiller sig, samt at ’apostlenes lære’ er middelalderlig og totalt uegnet for menighedslivet for Det Tredje Årtusinde. Derefter kan det tungere skyts køres frem med smædekampagner mod enkeltpersoner, der dagligt bliver sat i mediernes gabestok – og så endelig vil tiden være inde for at et gennemsyret homofilt samfund vil finde det ret og rimeligt, at alle former for menneskefjendske ’hate crimes’ bliver retsforfulgt og straffet. Ja, den jævne borger vil ved afslutningen af 2010 glæde sig over, at der endeligt bliver taget alvorligt fat på de ’religiøse individer’, der stadig påberåber sig nogle 4000 år gamle normer, som ingen – heller de selv – kan leve op til.

*

Det er – så vidt jeg kan bedømme – på præcis dette plan, at den homofile franske samfundskritik ved indgangen til et nyt årti befinder sig. Den voldsomme dæmonisering af de kristne forkyndere, som fortsat hævder, at homoseksualitet er en synd, er ved at blive iværksat. Djævlegørelsen af de kristne menigheder, der er bygget på et fundamentalistiske bibelsyn er i sin begyndelse – det, som i 2010 ligger for, er umenneskeliggørelsen af de troende, som ikke anerkender den homofile livsstil.

Homofilosofferne i Frankrig lægger netop nu ud med spørgsmålet om, hvad det vil sige ’at være menneskelig’ – men de vover sig endnu ikke på kirkens enemærker men holder sig strengt til det politiske og samfundsmæssige. De siger: "Der adskilles i samfundet i dag mellem det at være menneskelig – og så det at være mindre-menneskelig!" (Differenciant de la sorte l’humain et le moins-qu’humain).

Det er værd at bemærke, at de franske homofile tænkere bevidst undgår den nytestamentlige identificering af det, som de kalder ’sex-orientering’, idet denne adskiller (ikke mellem det menneskelige og det mindre-menneskelige men) mellem det langt mere realistiske, der betegnes som ’det naturlige’ og ’det naturstridige’ (Rom.1:26).

De skriver derfor: "Der er faktisk mennesker, der simpelthen (i det aktuelle samfund) ikke anerkendes som mennesker," og de konkluderer: "Dette udnyttes som et magtmiddel, der gør livet surt for dem, der udsættes for ustandseligt at skulle have deres driftsliv bedømt ud fra de sociale normer… og det skal der fra nu af gøres noget ved. Vi må have fat på roden til dette onde…"