PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-02-12
0319

 

MANDSMODENHED

"For mange år siden fik jeg den foræret af en ung narkoman, som vi på den tid havde under behandling i huset ’Soli Deo Gloria’ i Knabostræde i København. Han havde købt den til en spotpris hos en antikvarboghandler i Fiolstræde. Den stod i en forladt bogkasse med nedsatte varer. Siden har denne lille værk fulgt mig som en tro følgesvend på alle mine rejser. Af ængstelse for, at bogen skulle falde fra hinanden har jeg omvundet den med et ekstra læderomslag. Det tilsyneladende uanseelige skrift er nu endt her i ’Zins skrækkelige ørken’ (som stedet kaldes i Bibelen)… altså præcis her i Israels ødemark i det sydlige Negev, hvor Moses slog lejr (4.Mose 21:10), og hvor jeg stadig bruger den lille bog i mine daglige studier.

Det drejer sig om et 300 siders beskedent værk, der bærer titlen: ’Græsk-Engelsk Keyword Concordance’. Bogen er blevet udgivet i 1926, og forfatterens navn er svært at finde. Det står skjult i en lille, bleg fodnote, som fortæller, at bogen har været genoptrykt i 1931 og i det mørke krigsår 1944. Den lille ’opslagsbibel’ er udarbejdet af A. E. Knoch og er efter sigende blevet udgivet på Concordance Publishing Concern, der på det tidspunkt (for trekvart århundrede siden) havde adresse på 2823 East Sixth Street i Los Angeles 23, Californien.

Grunden til, at jeg så nøje fortæller om denne skjulte ’guldgrube’ af indsigt med hensyn til grundsproget i Ny Testamente vil jeg give et eksempel på i det følgende.

I en ældre oversættelse af vor danske Bibel gengives et afsnit i Paulus Brev til Efeserne således: "… indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mandsmodenhed…" (4:13, overs.1948).

Den gamle Knoch advarer i sit værk, som han karakteriserer som ’An idiomatic, consistent emphasized version’ mod at oversætte det her anvendte ord for ’mand’ (i begrebet ’mandsmodenhed’) med ordet: ’menneske’. Han skriver bl.a.: Det græske ord for ’mand’ bør omhyggeligt adskilles fra ordet ’menneske’ (’to be carefully distinguished from ’human’). Han fortæller: "Ordet betegner et menneske af hankøn (a human being of the male sex…s.189). Han anfører to eksempler i Ny Testamente, hvor netop dette græske ord er brugt, for dermed at illustrere, hvad han mener med en absolut nødvendighed at ordet bliver anvendt med en hankøns-betegnelse (’male-sex’)!

Det første sted er fra ’det store nadverkapitel’, hvor apostelen skriver: "Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved" (1.Kor.11:3). Som det tydeligt fremgår af meningen i denne sætning, kan ordet ’mand’ ikke oversættes med ’menneske’. Det andet sted er fra det afsnit i Ny Testamente, hvor apostelen siger til Korintermenigheden: "Jeg har jo trolovet jer med én mand for at føre jer som en ren jomfru frem for Kristus" (2.Kor.11:2).

*

Det er derfor med bedrøvelse, at jeg må konstatere, at betegnelsen ’mandsmodenhed’ (som af de feministiske teologer erklæres for at være ’et mandsdomineret udtryk’) er blevet sparket ud i kulden i vor seneste autoriserede 92-udgave af Ny Testamente. I stedet har man gengivet teksten med netop den betegnelse, som den gamle Knoch i sin græsk-engelsk ’dictionary’ advarer imod ("Det græske ord for ’mand’ bør omhyggeligt adskilles fra ordet ’menneske’," skriver han). Ikke desto mindre hedder det nu i vor danske Bibel: "… til at være et fuldvoksent menneske" (Ef.4:13).

Hvad er grunden til denne ændring af grundsproget? Er det fordi de nye ’oversættere’ er bange for at få de kvindelige teologer i nakken? Har man slettet den tydelige og uomgængelige betegnelse ’mand’ (i ordet ’mandsmodenhed’) for at stille feministerne tilfreds?

Nogle har den opfattelse, at ’den slags småting’ bør man ikke hænge sig i. Bare ’manden på gaden’, de ’kirkefremmede’ og konfirmanderne forstår, hvad det drejer sig om. Imidlertid er det afsnit af Ny Testamente, som ’oversætterne’ her er i gang med at pille ved af overordnet betydning. Det ord, som er blevet fjernet fra teksten indgår i et af de mest ophøjede mål, som de sidste dages apostle og profeter har fået betroet. De skal nemlig – som det hedder i denne sammenhang – ’føre de hellige frem til’… et ganske bestemt ’mål af vækst’, der betegnes som ’mandsmodenhed’, og som ’kan rumme Kristi fylde’ (v.13).

Ny Testamentes skrifter er altså ikke udelukkende bestemt til at nå en generation i en mere eller mindre afstumpet kommunikation, men det er skrevet for (som det hedder her): ’at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi Legeme bygges op… til mandsmodenhed’ (Ef.4:12-13).

Når en ny tids ’oversættere’ altså lægger et røgslør ind over dette mål ved at indføre betegnelser, som de græskkyndige for en menneskealder siden har advaret imod, så synes det angivne ’mål af vækst’ at blive uopnåeligt…

(Også de seneste udgaver af danske ’oversættelser’ undlader at bruge ordet ’mandsmodenhed’. Den Nye Aftale skriver: "Så vi bliver voksne mennesker, fuldt udviklede som kristne’ (Ef.4:13). Imidlertid er der en væsensforskel mellem at blive ’et voksent menneske’ og så ’sammen med de hellige at få styrke til at fatte, hvor stor ’bredden og længden og højden og dybden er… til hele Guds fylde nås’ (Ef.2:18-19).

… og der er forskel på ’Hverdagsdansk-Bibelens’ gengivelse: "Indtil vi alle når frem til en sådan grad af åndelig modenhed" (v.13) – og så det græske udtryk, som også på dansk er tæt forbundet med grundsprogets krav om at skulle udtrykke ’male-sex (hankøn): ’Mandsmodenhed’…)