PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-03-06
0324


 

MEDANSVARLIGE
(Den åndelige musical nr.4)

Med dette fjerde og sidste indlæg omkring emnet: ’Den Åndelige Musical’ ønsker jeg at berøre den forpligtelse, som der hviler over betegnelsen: ’En ny pagts tjeneste’.

Udtrykket toner især frem i det dokument, som er Ny Testamentes ’brev til jøderne’ – altså: Hebræerbrevet. (Jeg understreger dette, fordi de troende i hedningenationerne kun lidt eller aldrig beskæftiger sig med den særlige overskrift, som ’Hebræerbrevet’ er i besiddelse af – og som derfor heller ikke tager nogen særlig notits af den ophøjede gerning, som Herren Jesus i dette brev fremtræder med).

I dette nytestamentlige brevs syvende kapitel hedder det: "Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evig – og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt" (v.21-22).

Efter at jeg har gjort mig umage med i det foregående at forklare, at den åndelige musical er et særligt instrument i en ny pagts tjeneste over for Guds gamle pagtsfolk – må der nu afsluttende stilles skarpt på den stilling, som Den opstandne Herre selv indtager i denne gerning.

Han er (som det betones i Hebræerbrevet): præst for evig’. Hvad der ligger i denne indsættelse fremgår af det følgende: "Han er garant for en bedre pagt."

For mig personligt har denne titel i de seneste dage, uger og måneder haft en særlig betydning. Masada-musicalen er det (set fra et finansielt synspunkt) største trosskridt, jeg nogensinde har taget! Ikke kun jeg selv – men hele ørken-teamet, som står med mig her, bæver ved tanken om det store beløb, som om få dage skal lægges på bordet…

I hele denne proces har jeg imidlertid holdt mig selv (og de øvrige omkring mig) dette særlige, bibelske udtryk for øje: "Jesus er blevet garant" (Hebr.7:32) – og jeg er i mit hjerte overbevist om, at den garanti, som ligger i Hans navn, vil bevise sig bæredygtig i regnskabets time.

Om Kristi præstetjeneste for Den nye Pagt hedder det videre i Hebræerbrevet: "Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, idet Han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter (8:6).

"I den overordentlig store udfordring, som dette musical-projekt indebærer, har jeg fattet, at det, vi her ’har gang i’, er forbundet med ’en langt højere tjeneste’. Den opgave, som her er blevet os betroet, overgår noget af det, vi hidtil har været involveret i. Samtidig er det dagligt blevet holdt mig for øje, at Jesus er ’formidler’ af denne pagt (8:6). I ældre oversættelser er brugt ordet: ’Mellemmand’ – og det er i sig selv et vidunderligt udtryk, men for mig har ordet formidler en særlig klang. Det rummer betegnelsen af noget yderst aktivt. En overordnet og styrende kraft, som griber direkte ind i et forløb. Et mægtigt scepter, som udstrækkes og overalt, hvor denne herskerstav peger, kommer der bevægelse og liv i tingene. Myriader af engle står på spring for at udrette det, som bliver befalet – ja, endog Guds Hellige Ånd virker med, så at det mindste vink fra denne mægtige ’formidler’ bliver ført ud i livet.

Alt dette ønsker jeg af hjertet, at vort bagland i Danmark skal være med til at opleve. Også de skal få lov at erfare sejrens sødme og triumfens jubel, når tingene lykkes. De er – som det hedder i Efeserbrevet: ’Medarvinger og medindlemmede i legemet, og har medandel i forjættelsen’ (3:6) – men det betyder (og dette er mit sidste ord i denne sag), at dermed er de også medansvarlige…