PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-04-02
0328

 

KRISTUS ER HVER MANDS HOVED

"Men det vil jeg, at I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved, og manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved" (1.Kor.11:3).

Nogle vil lidt irriteret indvende, at ’dette skriftvers har vi allerede lyttet til, og ’at man ikke ’som man på gammelt dansk siger: ’kan tærske langhalm’ på et sådant bibelord.

Det nævnte skriftsted er imidlertid af en så overvældende betydning, at det ikke blot bør gentages men nærlæses, for der skjuler sig hemmeligheder i det formulering, som ingen tidligere har lagt mærke til, - ja, det er først, når denne ’skjulte konstruktion’ åbenbares, at dets virkning kan spores.

Den nedskrevne orden i apostelens forklaring vedrørende den sag, som han omtaler med ordene: ’Det vil jeg, at I skal vide’, er nemlig mere end bemærkelsesværdig. Ja, den er af en sådan art, at nøglen til selve hemmeligheden bag ’læren om tørklædet’, er at finde i dette lys. Lad mig derfor forklare: Hvis jeg var i apostelen Paulus’ situation og skulle have redegjort for dette alvorlige nytestamentlige emne, så ville jeg sikkert (i min vankundighed) have grebet sagen anderledes an. Når jeg kom til det punkt, hvor jeg skulle omtale rækkefølgen af, ’hvem der er hoved for hvem’, ville jeg sikkert have begyndt fra ’toppen’ og ville have skrevet: "Gud er Kristi hoved." Det ville have tilfredsstillet min menneskelige ordenssans at starte ’ovenfra’ med det allerøverste hoved: Gud, vor Far! Derfra ville jeg så have arbejdet mig nedad, hoved for hoved, til jeg nåede bunden, som hedder ’manden er kvindens hoved’… eller: Jeg kunne have fundet på at starte fra stigens nederste trin, som omtaler forholdet mellem manden og kvinden, for derefter at stige opad, til jeg nåede toppen: "Gud er Kristi hoved."

Men dette er ikke apostelens fremgangsmåde! Han begynder sin fremstilling af denne altafgørende sag om Guds orden med at omtale Kristus! Han siger ikke et ord om noget andet forhold eller nogen anden forståelse eller nogen anden struktur, før han har omtalt den centrale del af åbenbarelsen: Kristus! Han skriver indledningsvis: "Men det vil jeg, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved…" (1.Kor.11:3).

Det er disse ord, der åbner døren for yderligere åbenbarelse.

Åbenbarelsens styrke ligger nemlig ikke så meget i det menneskelige forhold (mellem manden og kvinden) i det afsluttende guddommelige forhold, hvor Jesus ’overgiver Riget til Gud Fader’ (1.Kor.15:24) – men i det for tiden afgørende balancepunkt, der har at gøre med Jesus.

Åbenbarelsen om ’tørklædet’ har altså først og fremmest at gøre med Kristus. Før noget andet ’hoved’ nævnes, og nogen anden autoritet omtales, vender apostelen al sin opmærksomhed mod Jesus! På tværs af alle menneskelige forestillinger om, hvorledes ’tørklædets orden’ burde fremstilles, begynder apostelen med Kristus. Han begynder hverken på stigens øverste eller på stigens nederste trin – men går lige til sagen: "Men det vil jeg, at I skal vide, at Kristus er hoved…" (1.Kor.11:3).

Denne fremgangsmåde vil være nøglen til al yderligere forståelse af denne vigtige sag!