PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-06-22
0340

 

DEN LILLE HVIDE - 1972

Af: Johannes. Facius, Johny Noer og Ove Stage

 

BOGENS INDHOLD

Om at være naturlig (jeres følelsesverden udnyttes)…

Pligter i skolen (har jeres undergrundsblade ret)…

Den milde indflydelse fra Indien (tolerancens forbandelse)…

Når I bliver høje (grundlæggende sandheder om åndeverdenen)…

En pest, der smitter…

No. 23 (narkomanens bøn)…

Normer (I har ikke ret til at lave jeres egne normer)…

Hvad er et menneske? (en nøgen abe eller menneske skabt i Guds billede)…

Om kærlighed...

Om sex…

"Jesus Christ Superstar" …

Friheds-Vibrationer (om ungdom og magt)…

Ny kraft (I er stærke)…

Bagsiden

 

NATURLIGVIS BØR UNGE MENNESKER . . .

MAO skriver: "Naturligvis bør unge mennesker lære af de gamle og andre voksne". (Citat fra formand Mao Tse-Tung side 287, dansk oversættelse). Den store kinesiske revolution har ikke forkastet dette naturlige forhold mellem generationerne. "Naturligvis", siger Mao, for sådan har det altid været i Kina. - Og dette er naturligt også for jer, selvom I lever på den anden side af kloden, hvor nogen vil bilde jer ind, at det hele er omvendt, og alt skal sættes på hovedet.
 

Det naturlige

Det er et spørgsmål, om det er naturligt, at I skal rumme alt, hvad Mao siger, og hvad Ho-Chi-Minh har sagt. Det er et spørgsmål, om I så stærkt kan engageres i, hvad Nixon og Castro og Kosygin har sagt.

Det er et spørgsmål, om det ikke er kunstigt, at I skal presses ind i situationen i Mellemøsten og Pakistan og Vietnam og Cuba og Kina og Czekoslovakiet og New York City, USA.

Det er et spørgsmål, om ikke der er naturlige hjertebånd, som bliver revet i stykker ved, at hele denne ny vægt lægges på jer. Det er klart, at der vil være nogen, som vil tage voldsomt afstand fra en sådan tanke, at der er noget, der kommer jer mere ved end Vietnam.

De vil sige, at verden er blevet lille, og at den anden side af jorden ikke mere er den anden side af jorden, og at en farlig krig kan udvikle sig i løbet af timer til vore breddegrader.

Prøv at spørge dem, hvorledes de har det derhjemme i deres familie.

De af jeres kammerater, som opfordrer jer til at kaste sten mod ambassader og mod politiet, og som altid råber højt om den uretfærdighed, som finder sted på den anden side af jorden - prøv at spørge dem, hvorledes det går med deres hjem.

Er det rigtigt, at der er nogen, som gerne sidder oppe til langt ud på natten for at diskutere verdensproblemer, men ikke gider have noget med deres familie at gøre?

Vi siger ikke, at det er forkert, at I interesserer jer for det, der sker i verden. Der er ikke noget galt i at føle antipati mod en grusom krig i Vietnam eller nære trang til protest mod en hensynsløs nedslagtning og udsultning af Pakistans millioner eller at have medfølelse med en fattig og underudviklet befolkning i Indien.

Det er tværtimod ret og sandt at kæmpe for retfærdighed og medmenneskelighed overalt i verden, men faren er, at det verdensvide engagement for mange kun viser sig at være et påskud til flugt fra eget ansvar over for nære og hjemlige problemer, hvor man helt anderledes må lade sig personligt involvere.

Hvem af jer, der råber højt om verdens nød og elendighed, er rede til at risikere noget personligt, at give jeres liv, at arbejde og ofre for fattiges velfærd? De høje råb alene gør det ikke.

Det er en illusion at tro, at I kan skabe fred i hele verden, hvis der i jeres forhold til hjem, familie, skole og de nærmeste medmennesker i samfundet råder fjendskab og ufordragelighed.

Det er et kendt menneskeligt træk at søge at bortlede opmærksomheden fra egne svagheder og mangler ved at tage lidenskabelig stilling til store og fjerne problemer. En sådan indstilling har også grebet nogle af jer, der prøver på at skjule og glemme jeres personlige problemer, skuffelser og utilfredshed ved at kaste jer ud i kampen for verdensrevolutionen.
 

Det kunstige

Naturligvis gør det indtryk på jer, når lidelserne ruller op på fjernsynsskærmen, eller I læser derom i aviserne. Men læg mærke til den kunstige sammenhæng. Via billeder og mere eller mindre dramatiserede rapporter skal I bevæges til at have nød for store krige, der er mange tusinde kilometer væk. I får lyst til at gøre et eller andet, men kan ikke. Det er for langt borte. Samtidig sker der meget i jeres nærmeste omgivelser.

Det kommer bare ikke så tæt ind på livet af jer. Det råber ikke så højt. Det er ofte tavst og stumt. Der er noget uforpligtende ved at have ansvar for den anden side af kloden.

Men tænk efter:

- kammerater, en nabo, kolleger, to bedsteforældre, en broder, Glostrup Sygehus, en lærerinde, et brev, stemmer til sent på natten i fars og mors soveværelse, en telefonopringning, nogen der græd, en samtale, en gave, et håndtryk, en kusine i rullestol, et smil, et besøg …
 

Jeres følelsesverden udnyttes

I grunden er I ikke skabt til at leve i hele verden. I er skabt til at leve lokalt. Det vil sige, at I er skabt til at rumme jeres nærmeste omgivelser, og til at engagere jer i de problemer, der er nærmest. (I hvert fald til at begynde med - og I er ved begyndelsen).

Vi advarer jer mod denne udnyttelse af jeres ansvarsbevidsthed og følelsesverden.

Det sker, når verdensdramaet rammer jer gennem mægtige kunstige meddelelsesmidler.

Langsomt, og uden at I mærker det, forskubbes balancen i jeres liv. Det nærmeste forsvinder, og det fjerne kommer nær. Den korte afstand til Peking og Washington bliver til en afstandtagen fra dem, som er jer nærmest. Og dette bringer meget store lidelser med sig.

Der er nogle, som arbejder på at udnytte jer i politisk øjemed. De kan bruge jeres problemer, jeres utilfredshed med mange ting og de spændinger, som naturligt opstår i jeres alder. De vil støtte jer i jeres krav. De vil hjælpe jer med at formulere en medfødt uvilje mod al pligt og autoritet i både hjem, skole og samfund. De vil bevidst styrke jeres egoistiske trang ved at fortælle jer, at I er verdens centrum, at I er i stand til at både ville og kunne selv, og I skal ikke finde jer i noget.

Hvorfor? De skal bruge jer og udnytte jer til deres politiske formål.

Deres mål er at nedbryde alt bestående, og dertil kan de bruge al utilfredshed og knurren. De lader som om de oprigtigt elsker jer og står på jeres side, men deres egentlige hensigt er at bruge jer i deres ødelæggende virksomhed for at nedbryde respekten for al autoritet. I skal være det redskab, der skal give dem muligheden for at omstyrte samfundet, så de kan påtvinge menneskene deres ideer.

Pas på dem! I finder dem overalt, i skolen, i radio og TV, i aviserne, på universiteter, læreanstalter - overalt, hvor det er muligt at skaffe sig indflydelse over jer, Lad jer ikke narre af deres smigrende og forførende tale. Bag deres smilende ydre gemmer sig en dødsens farlig hadets og anarkiets filosofi.
 

Blomster

Ashbury Ville hed et af stederne, hvor blomsterbørnene slog sig ned. De fyldte byen med blomster og talte om, at vi skal elske hverandre. Nogle måneder senere kaldtes byen i folkemunde for "Hashbury Ville" - et sted, hvor mange gik til grunde.

Det hele endte med et tragisk opgør, hvor der endnu engang flød blod.  ...det er ikke på blomsterne, at man kan kende et træ, siger Bibelen; et træ kendes på frugterne. De smukkeste og mest farvestrålende blomster kan sætte hæslige og giftige frugter.

 

ER DET FORKERT, AT SKOLEN PÅLÆGGER JER PLIGTER?

(har jeres undergrundsblade ret?)
 

At digte og spille på fløjte og lege

Der er en lære, som er ved at blive mere og mere udbredt iblandt jer. Den siger:

- at man ikke skal arbejde.
- at alting skal være frit, og livet skal være sjovt - naturen og blomsterne har heller ingen pligter.
- at det er forkert, at skolen pålægger jer pligter og opgaver, og at samfundet tvinger jer til at arbejde.
 

Har jeres undergrundsblade ret?

Jeres undergrundsblade fortæller jer om forbrugersamfundets ødelagte plastik-mennesker. De skriver om, hvorledes folk jager og arbejder, og at der ikke er nogen grund til at have travlt.

På en måde har jeres undergrundsblade ret.

"Af alt, hvad der er latterligt i denne latterlige verden.., siger Søren Kierkegaard, er der intet så latterligt som at have travlt".

Men på den anden side har de ikke ret. Søren Kierkegaards filosofi fik ham ikke til at holde op med at arbejde. Tværtimod blev han en af sin samtids mest skabende og produktive personligheder.
 

Vagabonderende unge

Men nu har en del af jer ladet jer forføre af den ny lære. Nogle af jer har afbrudt jeres skoleundervisning eller jeres studier (for gymnasiaster oftest i 2.G.) - og andre er begyndt at flakke om. Europa har i dag tusindvis af vagabonderende unge. Den ny lære har fristet dem til at sælge deres forår. For de unge pigers vedkommende bliver følgen, at de kaster deres perler for svin, og for de unge mænds vedkommende bliver følgen, at de giver sig hen til drømme, der for resten af livet kan gøre dem isoleret og uegnet til at leve blandt andre. I ser billeder af disse unges tilværelse, når solen skinner, og græsset er grønt, og der er blomster, og musikken spiller. Men I ser ikke billederne fra regnvejrsdagen, eller når det er koldt, og de er plaget af kønssygdomme. Billederne gengiver heller ikke stanken fra de snavsede sivmåtter og hjerternes ensomhed.
 

I må have hvile

Det er vigtigt for jer, at I får hvile. Men den bliver I snydt for, hvis I ikke vil arbejde. Den sammenhæng, der er mellem arbejde og hvile, kan ikke brydes. Derfor er nogle af jer blevet hvileløse.

Dette er ikke et spørgsmål om gamle normer, som ikke gælder mere, fordi I har lavet jer nogle ny. Dette er et spørgsmål om evige love, som ingen kan lave om på. At digte og spille på fløjte og lege er lykkeligt i den sundt arbejdende rytme. Men det er dybest set rodløst og ulykkeligt under asociale forhold.

Uden arbejdsdage får I ingen hviledage. Og uden hviledage får I ingen kræfter til at gøre den indsats i jeres generation, som der er brug for fra jeres side.

Og der er nogen af jer, der skal gøre en indsats i vor tid. Sådan må det være!
 

I skal ikke give op

Naturligvis vil nogen modsætte sig en sådan indstilling. Man vil give jer det indtryk, at den tid forlængst er forbi, og at "store mænd" hører en gammel reaktionær historieskrivning til.

Man vil give jer det indtryk, at dagene med de store opdagelsesrejser er forbi. Eller også er det så kæmpemæssige rumprojekter, at I slet ikke kan komme i betragtning. På denne klode er der ikke mere at opdage. Man vil give jer det indtryk, at de store samfunds-pionerers tid er forbi. Eller også er det så kæmpemæssige ulands-projekter, at I slet ikke synes, at I kan komme i betragtning. Der er ikke flere fattige og nødlidende i dette land at hjælpe.

Man vil give jer det indtryk, at der ikke mere er noget stort at forkynde – der eksisterer ikke mere noget nyt budskab – alt er sagt og alt er hørt, eller også skal det være så enestående, at I slet ikke synes, at I kan komme i betragtning.

Dette er en af grundene til, at nogle af jer har givet op. Men I skal ikke give op! I skal ikke føle jer kraftesløse over for den massive udvikling. Man behøver ikke at være mange for at kunne udrette noget i vor generation.
 

Bliver I kvalt i starten?

Der er en generation, som for årtier siden har begrædt, at den snublede i starten. Men den rejste sig, og gjorde i kraft af nogle få en betydningsfuld indsats.

Siden kom en generation, der ikke blot snublede i starten. Den faldt. Det fald har kendetegnet den siden. Fra den er kommet mænd, som øver en dårlig indflydelse på jer i dag.

Men for jeres generation er spørgsmålet, om der overhovedet bliver nogen start. En ny filosofi synes at ville kvæle den. I er under indflydelse af en ny lære, der siger, at I ikke skal arbejde. En nydende indstilling, som fralægger sig ansvar og indsats, og som tror, at inspiration alene kan gøre det.

 

EN MÆRKELIG, MILD INDFLYDELSE FRA INDIEN -

(tolerancens forbandelse)
 

En indflydelse, som besætter

For tiden udsættes I for en mærkelig mild indflydelse fra Indien. Det ser ud, som om den er mild. Men den er massiv.

Det kan begynde med musik og farver og bare fødder og den måde, I sidder på, og sivmåtter og nogle fremmede ord og billeder. Men der ligger mere i alt dette. Det ser ud som en mild indflydelse. Men den er massiv. Det kan i sidste ende blive til en besættelse. Det vil sige, at I bliver bundet i jeres tanker og i jeres indre menneske, så at I ikke mere kan gøre, hvad I vil. Nogle af jer har allerede leget for meget med disse kræfter.

Fra Indien har I lært at være tolerante. I skal være tålmodige og gode. I skal også være tolerante overfor en sådan bog som denne. Fra Indien har I lært, at der er mange livsanskuelser og mange livssyn, og I skal være store nok til at kunne rumme det alt sammen.

Det, I har lært fra Indien, er ikke helt uden sandhed. Men det er det farlige ved det.
 

Tolerancens forbandelse

Det er blandt andet denne påvirkning, der gør, at I har mange meninger og synspunkter om Gud. I har også mange meninger og synspunkter om alt det, der sker omkring jer i disse dage. I har mange meninger og synspunkter om den udvikling, som I er inde i.

Men hvad hjælper tusinde synspunkter, hvis der ikke er ét klart standpunkt.
 

Et mægtigt hav af meninger

Denne tolerante holdning vil for mange af jer kunne udarte sig til en forbandelse. Tiden og landet, I lever i, kræver en klar standpunkttagen fra jeres side. Ellers vil I bare modstandsløst drive med i en strøm, som går hurtigere og hurtigere nedad mod et stort fald.

Den massive indflydelse fra Indien har ført mange af jer ud på et mægtigt hav af meninger og diskussioner og åndelige oplevelser. Jeres horisont er blevet udvidet - men I er uden holdepunkt. I har intet klart standpunkt. I driver rundt som skibbrudne.

Tag ikke fejl af dette: En vid og åben horisont er kun vidunderlig for den, der står med fast grund under fødderne, eller som sejler fremad i en støt kurs.

 

NÅR I BLIVER HØJE …

(grundlæggende sandheder om åndeverdenen)
 

Astrologi

Undervisningen om, hvilken betydning det har for jer, at Uranus netop i dette åremål spadserer fra Vægtens Tegn og igennem Skorpionen, vil i den kommende tid blive gennemført med profetisk styrke. Når månen kan løfte Atlanterhavet op ti meter to gange i døgnet (tidevandet), så kan himmellegemerne også påvirke jer, vil der blive sagt.

I vil opdage, at livshoroskoper får mere og mere magt - også over nogle af jer, der bare ler ad dem nu.

Men det er ikke rigtigt, at det er ligegyldigt, hvad man tror på. Troen er den stærkeste magt i jeres liv og hvis den griber fat i noget forkert, så kan den styrte meget i ulykke.

Et godt kendetegn ved sandheden er, at den altid er enkel. Der står i Bibelen, at Guds sandhed er så ligetil, at selv en enfoldig kan finde ud af den.

Læren om kronometertidens sorte planet Saturn, som konjugerer med Pluto i slutningen af vægten o.s.v. er en meget kompliceret form for overtro.

Hvis den kun var latterlig, var den ikke så farlig. Men bag denne lære står en dæmonisk virkelighed, som I let bliver fanget af, hvis I beskæftiger jer med den slags ting. Mange føler sig draget af det spekulative. Men det kan ikke forenes med troens varme og liv.
 

En fremmed Gud, som hedder Galar

De nye grammofonplade-omslag afslører meget. Læg mærke til, hvorledes de bliver mere og mere dæmoniske.

En nat stod vi uden for Club 27. Pludselig kom en ung mand hen til os og sagde, at vi godt kunne skrubbe af. "Vi har vores egen Gud", sagde han. "Han hedder Galar – ". Der er nogle af jer, der har haft religiøse oplevelser, når I har været høje. Så siger I, at I har været sammen med Gud. Men det er ikke tilfældet. I har været sammen med urene, onde ånder, hvis virkelighed I kender alt for lidt til.

Det er nemlig meget få, der i dag kan fortælle jer om den åndelige verdens virkelighed. De fleste vil have jer til at grine ad den. De vil have jer til at grine ad Gud. Og de vil have jer til at grine ad Djævelen. Det skal I aldrig gøre.

På den anden side er der stadig præster, der vil fortælle jer, at I lever i et gammelt kristent land, hvor I er godt beskyttet. De tager fejl. I lever i en hedensk nation, som stort set kun lever for - og beskæftiger sig med - den synlige materialistiske verden. Altså det, man kan spise og drikke og købe.
 

Grundlæggende sandheder om ånde-verdenen

Derfor må vi fortælle jer ganske grundlæggende ting.

I søger noget åndeligt, og der er en åndeverden omkring jer. Men den har to sider og søger jer fra to dimensioner. Guds gode Helligånd søger jer. Men der er også noget ondt, der søger jer.

Når I bliver høje, leger I med onde, farlige realiteter, som er levende og vil ødelægge jer. De fremtræder som lys i musik og farver og bevægelse og stærke, fremmede følelser, men de er mørke og onde og fra afgrunden.
 

Lad jer ikke narre…

Lad jer ikke narre til at tro, at dæmoner kun hørte middelalderen til. Disse kræfter driver deres fortabelsesvirksomhed blandt jer i dag. En del af jer er allerede mærket. Det kan ses på jeres ansigter, jeres påklædning og jeres udseende, og det kan høres på jeres meninger og jeres tale.

Når I går i biografen og ser bestemte film, åbner I jer i halvanden time for dæmonisk indflydelse. Det samme kan ske med bestemte TV-programmer.

Når I læser bestemte bøger, åbner I jer for dæmonisk indflydelse.

Nål I alvorligt og søgende beskæftiger jer med østens religioner, åbner I jer for dæmonisk indflydelse. Når I giver jer hen til en bestemt slags musik, åbner I jer for dæmonisk indflydelse.
 

Usynlige magter, som ødelægger indefra

Dæmoner er ikke sorte væsener med hale og horn, sådan som man fremstiller dem i vittighedstegningerne. De er usynlige men virkelige magter, der ødelægger mennesket indefra. De arbejder ofte med sindssygdomme, tvangstanker, falsk religiøsitet, hallucinationer og selvmordstanker.

Dæmoner kan slå et menneskes personlighed i stykker - spalte den. Gøre uharmonisk, fredløs, hvileløs og besmittet.

Der er mange, som overlegent vil afvise dette. De vil sige, at I lever i en tid, der er så videnskabeligt fremskreden, og at I er så oplyste, at I ikke behøver at tage hensyn til det, som man i gamle dage kaldte "onde ånder".

De vil sige, at I skal passe på ikke at blive kørt ned på gaden, og at I aldrig må kravle op i en højspændingsmast, og at I ikke må lege med farlige våben - men de kan ikke advare jer mod hedenskabets dødsfare, som til alle tider hedder dæmoner.

Men det vigtigste er heller ikke kendskab til alt dette. Det vigtigste er at være beskyttet mod det.

Disse åndsmagter viger kun for overmagt. De bøjer sig aldrig for nogen menneskelig viden eller teknik eller sagkundskab eller nogen menneskelig myndighed.

Ånd kan nemlig kun overvindes med ånd. Dæmonkræfter i menneskers liv viger kun for den stærkere magt, som er i Guds ånd. Derom fortæller vi mere i denne lille bogs sidste kapitel.

 

EN PEST, DER SMITTER
 

Forgiftningen

Størstedelen af danske unge har prøvet at ryge hash (offentlige undersøgelser er på dette område langt bag efter).

Af disse har der udskilt sig en gruppe "faste brugere". Det vil sige dem, som er blevet psykisk afhængige af stoffet; de er i en meget ulykkelig situation, fordi det, at man er bundet til noget med sit indre menneske, er langt mere farligt, end hvis man er fysisk afhængig (det vil sige, at man er drevet af legemlige krav).

Jeres inderste "jeg" rummer altid de stærkeste kræfter. En, der elsker eller hader vil gøre mere for at nå sit mål end én, der bare er sulten eller tørstig.

Hash er også fysisk vanedannende (selvom nogen vil benægte det), men den er mere end det. Den gør psykisk afhængig. Dens virkning går ind i det indre menneske, hvor den lejrer sig som en dødsfare for personligheden og en forgiftning af alle gode karakteregenskaber.

De, der er begyndt med hash, begynder også at få et nyt syn på mange ting. De taler om deres nye tanker og spiller plader – og det, de siger, kan lyde anderledes og rigtigt.

Men læg samtidigt mærke til, hvorledes de begynder at forsømme mere og mere i skolen eller på arbejdet. De kan ikke mere passe deres ting. Læg også mærke til, hvorledes de bliver uvenner med deres forældre og mange andre. De siger selv, at det er "systemet", det er galt med, og at eksamen og pligter og skemaet er noget pjat … men er det den helt rigtige begrundelse?

Det hævdes fra kompetent lægelig side, at af 1000 faste hashrygere går 200 til grunde.
 

Det er ikke rusgiftene, der smitter. . .

Alvorlige sagkyndige har med hensyn til narkomanproblemet foreslået epidemiloven med dens tvangsforanstaltninger sat i kraft. Man taler om ungdomsnarkomani som en smitsom sygdom, der breder sig som pest. Tallene fra de forskellige former for hjælpearbejde, statshospitalerne og Retsmedicinsk Institut (hvor de døde tælles) giver denne betragtning ret.

Imidlertid er det ikke rusgiftene, der smitter. Det er en psykisk smitte. Et miljø, der smitter. Det er en tidsånd, der smitter.

"Fix de narkohandlere" skrev en avis for nogen tid siden i en reklamekampagne på busserne. Det skrev den kun for at få jer til at købe flere blade, så at oplaget kunne stige. Det blad ønsker ikke jeres bedste. Det smitter og er med til at sprede pesten. Lærere og lærerstuderende, som af ideologiske grunde vil ryge hash med eleverne bør afskediges eller aldrig ansættes; de er med til at sprede pesten.

Præster, som siger, at Bibelens beretninger hun er eventyr, og at man kan leve, som man vil (det bekymrer Gud sig ikke om) er med til at sprede pesten.

Pædagoger, der taler om en lussing som en dødssynd, men som ler ad faren ved hash, er med til at sprede pesten.

Subkulturen med hele dens syge "flip", undergrundsbladene, bogcafeerne, er med til at sprede pesten.

… ja, fra højeste og mest ansvarsfulde poster i samfundet kan pesten spredes. Når lovværn fjernes, så breder og spreder ethvert kriminelt miljø sig. Og med hensyn til narkomani er det som sagt ikke rusgiftene, der smitter. Det er miljøet. Det er en tidsånd.

Om denne tidsånd taler Det ny Testamente indtrængende, og siger, at det er en djævelsk åndemagt, der kører sit program gennem mennesker, der er ulydige mod Gud.

Narkomanproblemets rod er en kult og en fordærvende lære og en ånd i tiden. Der hele træder åbent frem gennem mænd og meninger, som i deres blindhed har bragt ulykke over en hel generation.

Der er både sorte penge og samvittighedsløse aviser bag alt dette. Også pornoen har sin sikre andel i smittens kim.

Men få ser sammenhængen, og derfor kæmper mange forgæves for at finde en løsning.

Hvem tør i denne katastrofe smile ad evangeliets kraft og trodse vidnesbyrdet fra hundredvis af genrejste liv, der alle fortæller, at det var i Jesu navn, at de ved en ny ånd kom ud af narkohelvedet og heroinlænkerne blev sprængt.

 

NO 23
 

At tjene Davids Gud

Salme 23. af David.

HERREN er min hyrde, mig skal intet fattes.
Han lader mig ligge på grønne vange.
Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl.
Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt,
thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst.
I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig.
Du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over.
Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage,
og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider.
 

At tjene Galar

Salme 23. Skrevet af en 20-årig kvindelig narkoman. Fundet i en telefonkiosk af en politibetjent.

KONG HEROIN er min hyrde,
jeg mangler altid noget.
Han lader mig ligge i snavset.
Han leder mig til oprørte vande.
Han ødelægger min sjæl.
Han fører mig på ondskabens veje.
Jeg må vandre gennem fortabelsens dal med frygt og alt ondt,
for du, HEROIN, er med mig.
Din nål og ampul prøver at trøste mig.
Du rydder bordet for alt godt i min families påsyn,
mit bæger flyder over med sorg.
HEROlN-slaveriet skal følge mig alle mine dage,
og i de fortabtes hus skal jeg altid bo...
 

Gud elsker en junker

Vi behøver ikke at komme med nogen lange udredninger til jer, der junker den eller er fast på hårde stoffer.

I er godt klar over det hele - måske lige med undtagelse af, at der er nogle af jer, der stadig er ovenpå og ikke vil indrømme, at I sidder fast.

Det mest elendige bedrag, som eksisterer er selvbedraget.

En hel del af jer har prøvet at bede – men har du prøvet at bede "narkomanens bøn"? Den har udkrystaliseret sig fra Salmernes Bog i Bibelen og indeholder mange af de skriftord, som narkomaner har fundet hjælp ved gennem årene.

De har ligget rundt omkring på anstalterne og i fængslerne, i hulerne og i skovene og de gamle saneringshuse og kaldt på Gud med de ord, som Helligånden har lagt ned i Davids Salmer.

. . . og de oplevede Guds nærhed. De mærkede kraften og kærligheden.

Gud elsker en junker!
 

"Narkomanens bøn"

'"- Vær mig nådig, Herre; jeg er angst.
Min sjæl og mit indre hentæres.
Jeg er blevet til spot, mine naboers gru.
De, der ser mig på gaden, flygter for mig.
Jeg er som død for dem, og de har glemt mig.
Jeg er som et ødelagt kar.
Mod mig selv har jeg rettet de dræbende våben,
gjort mine pile til brændende pile.
Jeg plages dagen igennem
- er sunket i et bundløst dyb, hvor der ikke er fodfæste.
Åh, Gud! Du kender min dårskab.
Min skyld er ikke skjult for dig.
Jeg søger dig. Herre, på nødens dag.
Min hånd er utrætteligt udrakt om natten.
Min sjæl vil ikke lade sig trøste.
Giv mig dog hjælp mod fjenden!
Blændværk er menneskers støtte.
Skynd dig at svare mig!
… udslet alle mine misgerninger.

-o-

"Herre, hvem er som du - du, som frelser den arme fra hans overmand og fra røveren.
At ty til Herren er godt frem for at stole på mennesker - jeg, jeg stoler på dig!
Jeg stoler på Gud, jeg frygter ikke. Hvad kan et menneske gøre mig?
Gud udløser min sjæl af dødsrigets hånd. Han tager mig til sig.
Så meget ved jeg, at Gud er med mig!
Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre Herrens gerninger.
Han handled ikke med mig efter min synd og gengældte mig ikke efter min brøde.
Herre, du er barmhjertig og nådig. Du støtter alle, der falder og rejser de bøjede.
Herren vogter enfoldige.
Jeg var ringe, og Han frelste mig. Vend tilbage min sjæl til din ro, thi Herren har gjort vel imod dig. Ja, Han fried min sjæl fra døden, og mit øje fra gråd. Jeg søgte Herren og Han friede mig fra alle mine rædsler.
Nu vil jeg vandre i åbent land, for dine befalinger ligger mig på sinde."

(Narkomanens bøn har udviklet sig fra junkernes livsord, som er blevet bedt ud fra følgende salmer af David: 7,14, 9,13, 31,10-13, 34,5, 35,10, 49,16, 55,18-19-24, 51,11, 56,10-12, 69,3, 69,9, 69,18, 73,14, 77,3, 86,15, 103,10, 118,8, 118,17, 119,45 og 145,14).
 

Ikke noget at sige til, at I har fået nok

Nogle af jer han "gået til præst" hos en mand, som ikke engang troede på det, han sagde.

Nogle af jer har siddet i dødsens-triste religionstimer hos en lærer, der troede det modsatte af, hvad han sagde.

Nogle af jer har tilfældigt lyttet til morgenandagter i radioen, hvor der ikke blev sagt noget som helst.

Der er ikke noget at sige til, at I har fået nok. Det har vi også.

Men der er en ting, som I ikke har oplevet - og det er at stifte bekendtskab med den voksende flok af unge ud over hele landet, som midt i denne åndelige fattigdom har haft et livsforvandlende møde med den opstandne Jesus Kristus, som lever i dag.

Det har intet med religion at gøre. Det er nyt liv, som også I kan opleve gennem personlig tro på Jesus Kristus.

Ham kommer I til at høre mere om. Det vil komme til at vende op og ned på alle de falske forestillinger, som I er blevet proppet med i årevis.

 

NORMER

(I har ikke ret til at lave jeres egne normer)
 

De har taget fejl

De, som siger, at de kristne skulle tie stille og ikke blande sig i jeres forhold, har taget fejl.

De, som siger, at Bibelen kun hører til på alteret, har misforstået det hele.

De, som siger, at Guds bog ikke beskæftiger sig med jeres situation på det seksuelle område i dette århundrede, har ikke fattet dens indhold.

De har ikke læst Det gamle Testamente. De har ikke læst om Josefs flugt fra Potifars hustru eller Davids søn Amnons syge begær efter Tamar. De har ikke begrebet det voldsomme had, han fyldtes med efter at have fået sin vilje med hende. De kender ikke Det nye Testamentes stærke ord om seksuallivet, som bl.a. findes i slutningen af Romerbrevets første kapitel…

Den tid, I lever i, behøver netop et gennembrud for evangeliets kraft i alle disse spørgsmål.
 

Helt nye normer

Situationen i dag ligner på mange måder kristendommens første gennembrud for 1900 år siden.

De seksuelle forhold i Rom, det romerske imperiums hovedstad, syntes på det tidspunkt at have været endnu mere tøjlesløse end i dag. Skilsmisser var ingen sag. Ægteskab blev ikke regnet for noget. Omgang med prostituerede var normalt. Homoseksualitet var vidt udbredt. Billeder fra udgravede ruiner i Pompeji viser fresker med "grænseløse muligheder for seksuelle stillinger".

Det var under sådanne forhold, at den første kristne menighed trådte ind i verden med helt ny normer også for det seksuelle liv.

Og det er under sådanne forhold, at de samme evig-gyldige normer vil sprænge sig vej ind i jeres liv i dag, for at skabe en gudgiven balance og glæde og fred.
 

Det gamle

Der er en måde, at sætte alting i miskredit på i dag. Det er ved at sige, at det er gammelt.

Det gamle har ingen værdi. Det gamle er nytteløst. Det gamle er antikveret. Det gamle er reaktionært. Det gamle vil hinder udviklingen. Det gamle skal forkastes. Gamle værdier skal forkastes. Gamle normer skal forkastes. Vi lever i en ny tid. Det er kun det ny, der dur.

Ud fra en sådan stilling er det blevet sagt til jer, at I har ret til at lave jeres egne normer - jeres egen værdiskala for, hvad der er godt og ondt og jeres egne meninger om, hvad der er rigtigt eller forkert.
 

I har ikke ret til …

I har ikke ret til at lave jeres egne normer. Der er mange af jer, som ikke kender de guddommelige forskrifter og normer, som også gælder for jer. I kender dem ikke, fordi I aldrig er blevet undervist i dem - og måske kan I heller ikke lide at høre, at der gælder evige love.

Ved at nægte at tro på, at der er forskrifter, som er givet af Gud og derfor gælder til alle tider, så er mange af jer i dag havnet i den situation, hvor I er ved at lave jeres egen moralske værdimåler. Det kan føre jer ind i stor ulykke.

Vi advarer jer mod de mænd, som opfordrer jer til at lave jeres egne normer. Deres mange ord vil alligevel ikke kunne gøre sort til hvidt.

Det onde vil blive ved at være ondt. Løgne vil blive ved at være løgn. Ægteskabsbrud vedbliver at være ægteskabsbrud. Hor bliver ved at være hor. Mord bliver ved at være mord - og når evige love brydes, vil dom og straf, før eller siden blive følgen, thi hvad et menneske sår, det skal det også høste.

 

HVAD ER ET MENNESKE?

Hele spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer normer for menneskets adfærd eller ej hænger sammen med det menneskesyn, der indpodes i jer. Menneskesynet spiller en kolossal rolle, og har altid gjort det, i menneskehedens historie.

Der, hvor filosoffen Nietsche fik lov til at præge samfundet med sin lære om den stærkes ret, fik nazismen grobund for sit onde og hadske tyranni.

Hvor Karl Marx syn på mennesket som et produkt af miljøet, slog igennem, har mennesket mistet sit værd og er blevet et bytte for diktatoriske kræfter.

I den vestlige verden har man hidtil bygget samfundet på det menneskesyn, som Jesus Kristus har givet os, at mennesket er skabt af Gud og i Guds billede, at alle mennesker derfor er ukrænkelige i deres værdighed og deres ret til livet, at vi alle er ansvarlige for vore handlinger både i forholdet til vore medmennesker og over for Gud, hvem vi skal stå til regnskab.

Der er imidlertid i tiden nu et andet menneskesyn, som prøver på at gøre sig gældende over for jer. Det er det biologiske, det darwinistiske menneskesyn. Man vil bilde jer ind, oven i købet på et videnskabeligt grundlag, at I nedstammer fra dyrene, nærmere betegnet primaterne, og at jeres nærmeste nulevende slægtninge er gorilla og chimpanse.

Man vil have jer til at tro, at I er dyr. Og hvis det er tilfældet, er der ikke noget længere, der hedder normer for menneskelivet. Et dyr er komplet uansvarligt for sine handlinger. Det lever blot efter sin naturs og sine instinkters drift. For et dyr er der ikke noget, som er rigtigt eller forkert, løgn eller sandhed, rent eller urent. Alt, hvad dyret gør, er "rigtigt", det udfolder sig blot i overensstemmelse med dets natur. Et dyr kan ikke begå tyveri eller bedrive hor eller blive anklaget for at slå et andet dyr ihjel.

Vi ved, at dette biologiske menneskesyn, der stammer fra Darwins 112 år gamle udviklingsteori, ligger til grund for megen af den undervisning, I modtager i skolen. Man hævder uden videre udviklingslæren som videnskabeligt underbygget; men det er den ikke.

Der er endnu aldrig leveret noget som helst videnskabeligt bevis for Darwin-teoriens sandhed, og flere og flere af verdens førende videnskabsmænd har da også for længst erkendt, at udviklingslæren er et uvidenskabeligt dogme, som hviler mere på fantasien end på facts.

Udviklingslæren er videnskabeligt set fuskeri og falskneri, som ingen der arbejder ærligt og redeligt med tingene kan fæste nogen lid til. Darwinisme er et spørgsmål om tro, ja, måske snarere overtro.

I nedstammer ikke fra aberne. Sig til de af jeres lærere, som hævder darwinismens sandhed, at I indtil der foreligger beviser gerne vil have lov til at betragte jer selv som højere skabninger skabte i Guds billede. Udviklingslærens beviser er nemlig "lige så kraftige som suppe kogt på skyggen af en "ihjelsultet kylling", som en norsk videnskabsmand engang har sagt det. I er ikke udviklet hverken fra nogen amøbe eller nogen chimpanse. I er som alle mennesker skabte af Gud og i hans billede. Derfor kan ingen af jer leve som et dyr, leve som han vil, og ingen af jer vil heller finde nogen lykke eller tilfredsstillelse i en sådan tilværelse, for I er ikke skabt dertil. I er skabte til at leve efter Guds, jeres skabers, normer og anvisninger, ja, I er dybest set skabte til at leve I samfund med skaberen. Gud, som har skabt jer, ved hvordan I er indrettet, og hvad der fører til fred og mættelse, og hvad der fører til elendighed. Han, som elsker sin skabning, har givet sine evige love, for at mennesker i respekt herfor skulle finde den højeste form for menneskelig lykke.

I må gerne sige, at det at anse sig for skabt af Gud er et spørgsmål om tro - det er det at anse sig for at være udviklet imidlertid også – og i valget mellem disse to hypoteser kan ingen af jer tage fejl. Dertil er historiens og menneskenes vidnesbyrd for stort.

Hvad vil du bruge dit liv til? Hvem vil du følge efter. Prøv at sammenligne Karl Marx med Jesus af Nazaret? Se på denne enkle oversigt:

Spørgsmål 1: Hvordan er de som personer?
Karl Marx: Velbegavet, men med alm. menneskelige svagheder.
Jesus Kristus: Fuldkommen i eet og alt.

Spørgsmål 2: Hvordan er deres menneskesyn?
Kars Marx: Mennesket: Det højtstående dyr.
Jesus Kristus: Mennesket er skabt i Guds billede og har evigheden i sig.

Spørgsmål 3: Hvordan er deres program?
Karl Marx: Skabe paradis på jorden, men intet håb udover døden.
Jesus Kristus: Skænke evigt liv til alle, der tror, og skabe nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

Spørgsmål 4: Hvordan er deres midler?
Karl Marx: Målet nås gennem klassehadet omsat i revolution.
Jesus Kristus: Målet nås gennem kærligheden, der omfatter alle, selv ens fjender.

Spørgsmål 5: Hvordan sluttede deres liv?
Karl Marx: Døde som alle andre, begravet i London.
Jesus Kristus: Døde på korset under vægten af verdens synd, opstod fra graven den tredje dag, har således bevist, at han er Guds søn.

Se, hvor lille og ubetydelig Marx er i sammenligning med Jesu Kristi person. Det samme gælder Engels, Lenin, Stalin, Mao og for den sags skyld ethvert andet menneske. Meld dig derfor under Jesu banner. "Hans banner over os er kærlighed", siger Bibelen – hele fremtiden tilhører ham!

Med Ham kan du hjælpe andre mennesker! Når din ven eller nabo er i dyb personlig nød, kan det ikke nytte, du kommer og læser et afsnit af Das Kapital for ham – men læs nogle af Jesu ord fra Bibelen, og han får hjælp! – Prøv!

 

KÆRLIGHED
 

Om at gifte sig...

Om at være sammen, før I bliver gift

Danmark har sine sexprofeter. De siger, at lykken er at vide, hvad der er normalt. Og det er meget rigtigt. Men de er alligevel falske profeter, fordi de fremstiller det abnorme som det normale. De sætter et usynligt lighedstegn mellem kønsdrift og kærlighed, og de forudsætter, at det, som de fleste gør, må regnes for det normale. Jeres seksuelle drifter er gode og naturlige - men kærlighed går dybere end disse. Det at gå i seng med hinanden behøver ikke at have noget med kærlighed at gøre.

De af jer, som møder den rigtige kærlighed, bliver afventende og langmodige. Kærligheden er mild, siger Bibelen, den misunder ikke og praler ikke og gør ikke noget usømmeligt. Den er aldrig egoistisk og bliver ikke ophidset. Kærligheden bliver glad, når den møder sandheden.

Sandheden om jeres fremtidige, seksuelle samliv er, at det hører hjemme i ægteskabet.

Det er det normale - og her gælder det, at det er lykkeligt at vide, hvad der er normalt. Seksuelle oplevelser uden kærlighedens hensyn, omsorg, forpligtelser og troskab kan føre til ødelæggelse og nedværdigelse og væmmelse.

For at I kan vide, hvad Guds mening er om at leve sammen, før man bliver gift, citerer vi følgende for jer fra Det nye Testamente. Vi gør det af to grunde. For det første, fordi I aldrig skal være i tvivl om, hvad Guds ord lærer om sex, og for det andet, for at I kan se, at de første kristne var mennesker som I. Der var blandt dem unge mennesker, som fik en ny begyndelse i deres liv, da de oplevede at møde Jesus Kristus.

"Hold ægteskabet i ære i ét og alt. Besmit ikke ægtesengen; thi utugtige og ægteskabsbrydere skal Gud dømme..."

(Utugt er det gamle ord for førægteskabeligt samliv - Hor er det udtryk, der bruges om gifte mennesker, der lever seksuelt med andre end deres ægtefælle).

"Thi det er Guds vilje, at I helliggøres, så I afholder jer fra utugt, og enhver af jer ved at vinde sig sin hustru i hellighed og ære, ikke i begærligheds brynde som hedningerne, der ikke kender Gud... "

"Fly utugt! Enhver anden synd, som et menneske kan gøre sig skyldig i, er uden for legemet; men den, som bedriver utugt, synder imod sit eget legeme.."

(Måske nogle af jer tænker: "Hvad kommer alt dette mig ved? Det er lang tid siden, jeg holdt op med at tro på Gud". Måske - men Gud er ikke holdt op med at tro på jer… læs dette omhyggeligt).

"Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den, eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og sådan har nogle af jer været; men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja, I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd".
 

Om at gifte sig

Det sværeste for jer er, at I vokser op i et samfund, hvor ægteskabet ikke regnes for ret meget værd. Man har endog i vort lands folketing talt om en opløsning af ægteskabet. Samtidig synes de såkaldte gruppeægteskaber at være accepteret af mange. Skilsmisse regnes ikke for nogen ulykke.

Det er afgørende, at I selv finder frem til et personligt standpunkt - og ikke bare glider med strømmen. Jeres ægteskab vil kunne blive den største glæde og harmoni og den inderligste kærlighed og det stærkeste fællesskab, som I indtil nu har oplevet. Men jeres kommende ægteskab kan også - med den udvikling, som I lever under - føre jer ind i den største personlige tragedie.

I skal ikke gifte jer for unge. Statistikken fortæller, at teenage-ægteskaber har en høj skilsmisseprocent. Tal er i dette tilfælde ikke noget, I skal være ligeglade med. Jeres skæbner kommer til at angive fremtidens statistikker.

I må aldrig gifte jer med den bagtanke, at hvis det ikke går, så kan I jo blive skilt igen.

I skal ikke gifte jer på grund af seksuelle illusioner. De brister ligesom alle andre illusioner. Det er realiteterne, der tæller.

Ægteskabets realiteter er hjem og børn og hjertevarme og tryghed og omsorg og tillid og forståelse og renhed og stabilitet og tro og fællesskab og mange, mange andre stærke værdier…

Men det er mere end det. Og det kan vi bedst udtrykke sådan:
 

Moral eller tradition -

At gifte sig er dybest set ikke et spørgsmål om moral eller om at følge med tiden. Det er ikke et spørgsmål om tradition eller religion. Det er dybest set heller ikke et socialt eller psykologisk eller juridisk spørgsmål.

At gifte sig har med evige, uforanderlige love at gøre. De står nedskrevet således:

"En mand forlader sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver et kød … derfor, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille".

Disse evige love er den største hjælp og modgift overfor den udvikling, der med hensyn til jeres kommende ægteskab vil stjæle de bedste år af jeres liv.

Desværre er der mange, som ikke betragter disse evige, hjælpende love som en modgift. De betragter dem som en gift. Derfor modarbejder de dem … og uden at vide det modarbejder de således sig selv.
 

Ægteskabsbrud

De af jer, som alligevel følger tidens opfordringer, og en dag alligevel svigter jeres ægtefælle ved at være sammen med en anden, skal vide, at de handler ulykkeligt og forkert.

Det er nødvendigt at advare jer, for jeres samvittighed bliver langsomt ødelagt af andre kræfter, som ikke blot hævder, at det er naturligt og rigtigt at begå ægteskabsbrud, men som endog opfordrer jer til at gøre det.

Men vi siger jer, at den, der handler således, krænker det fineste og reneste tillidsforhold, som findes blandt mennesker. Den krænkelse kan I ikke slippe ustraffet fra.

Vi siger jer, at den, der bryder ægteskabet åbner for ødelæggende kræfter ikke kun i sit eget liv - men også i sin ægtefælles liv og i sine børns liv og i hele sin familie. Det indebærer sin egen straf.

Vi siger jer, at den, der bryder ægteskabet, ikke kun synder mod mennesker. I vil komme til at stå til regnskab for Gud.

 

SEX

(Jeres følelsesliv udnyttes)
 

Pornografi

De, der vil fortælle jer, at pornografi ikke er skadelig, lyver.

Det er ikke sikkert, at de gør det bevidst, men de er blinde og fatter ikke faren. Men det gør ikke pornografiens usunde virkninger mindre. Pornografi er gift. Den gør uren og syg og fører fra skadelige tanker til skadelige handlinger.

Dette er ikke kun et spørgsmål om moral. Hele verden har været klar over faren ved pornografi, og man har overalt betragtet de mænd, der stod bag produktionen af pornografiske skrifter og billeder som farlige, og man har straffet dem.

Ligesom man værner et land mod mord og tyveri og vold og bedrageri, sådan har man også taget forholdsregler imod – og straffet pornografi. Ved flere lejligheder har mange nationer sluttet sig sammen i en fælles bekæmpelse af denne meget skadelige gift. Internationale konventioner er blevet indgået i Paris i 1910 og i Geneve i 1923. I dag slutter nye stater sig opmærksomt til disse konventioner, men Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verden, som ikke har kunnet leve op til den ånd, der er nedfældet i disse fælles aftaler.

Den 1. juli 1969 faldt det sidste lovværn mod pornografi ud af Dansk Straffelov. Der hersker nu på dette område lovløshed i vort land, og det vil naturligvis få indflydelse på jer.
 

Der er penge bag

Det er ubestrideligt, at der er voldsomme økonomiske interesser bag denne spekulation i jeres følelsesliv.

De, der siger, at de fremstiller porno, fordi de vil hjælpe jer, taler ikke sandt.

De, der undskylder sig med, at selv Bibelen indeholder pornografi, kender ikke skrifterne.

De er alle samvittighedsløse spekulanter, som kun tænker i penge.

Den vesttyske fjernsynsreporter, dr. Peter Berg oplyste i en fjernsynsudsendelse i vesttysk TV-2 for nyeligt, at der produceres for 2 milliarder kroner porno i Danmark hvert år. Nogle mener, at dette tal er for højt, men ingen kan angive det nøjagtige beløb.

Tag afstand fra hele denne produktion af smuds. Tag personlig afstand. Kast alle hæfter bort. Tag aldrig imod skrifter eller billeder af den art.

Læs aldrig Ekstrabladet!
 

Muligt for jer at sætte en grænse

Det, som vil blive sværest for jer i denne sag, er at sætte en personlig grænse. Det vil blive svært, fordi alle grænser flyder omkring jer, og kun få mænd er faste. Det vil også blive svært, fordi ingen mere tør fortolke de love, der tidligere har stået fast som landemærker.

Der er kun få af jer, der f. eks. vil kunne sætte grænse for, hvad der er utugt. Nogen af jer ved ikke engang, hvad det ord indeholder. Derfor er der også ting, som I fristes til at gøre og til at være med til, uden at I synes, at det er særligt slemt. Men det gør ikke den skade mindre, som forvoldes i jeres liv.

Det er svært for jer, som ikke har ansvar, at sætte grænser, fordi meget ansvarlige mænd i vort land har nægtet at gøre det. Således har dommere i Danmarks højeste retsinstans erklæret sig for uegnede til at sætte en grænse med hensyn til ordet utugt. Derfor er også den paragraf (P 234) pillet ud af Dansk Straffelov. Men det betyder ikke, at ordet i sig selv ikke stadig står fast. I alle landene omkring jer er man stadig på det rene med, hvad utugt er. Og man forfølger det og straffer det.
 

En falsk filosofi

Da man frigav pornografien l juli 1969 forsikrede man fra lovgivernes side, at det ville få pornoen til at uddø. Når den forbudte frugt ikke længere var forbudt, ville folk helt miste lysten. Dette er den filosofi, som på en lang række områder har sneget sig ind i dansk straffelovgivning under betegnelsen "afkriminalisering". Nu flere år efter spørger vi: Er pornografien uddød?
 

Hvad er der sket?

Allerede i 1967 begyndte "afkriminaliseringsfilosofien" at vinde indpas. På det tidspunkt var der ønsker om at få frigivet pornografisk litteratur. Man pressede på mod lovværnet. Man sagde, at frigivelsen ville slå pornobølgen ihjel. Højesteret kunne i de dage ikke længere definere ordet "utugt"; man kunne ikke længere skelne mellem det, som var "kunst" og det, som var "pornografi"
 

Så faldt lovværnet.

Hvad skete der? Havde "afkriminaliseringsfilosofferne" ret?

Til en vis grad. Der var et fald i salget af pornografiske bøger. Men pornografien døde ikke som lovet. Tværtimod. Siden da startede en ond kædereaktion.

Den seksuelle lyst rakte ud efter stærkere stof. Pornografien ændrede karakter og koncentrerede sig om urene billeder. Folk fandt ikke længere tilfredsstillelse i pornografiske ord - de ville se billeder.

Et nyt pres rejste sig mod lovgivningen, mod straffelovens paragraf om obskøne billeder. Den faldt 1. juli 1969.

Men pornografien døde ikke.

Det umættelige begær vendte sig mod nye områder. Folk kunne ikke længere nøjes med billeder. Man ville se pornografiske handlinger på film.

Filmcensuren røg ud.

I dag er filmindustrien herhjemme gennemsyret af porno. Det siges, at pornografien er et økonomisk fundament i dansk film.

Man troede og håbede stadig på pornografiens død, men fik i stedet et nyt udslag af dens perversitet. "Live Shows" skød op som paddehatte. Folk skulle ikke længere se film, de skulle se tingene i deres virkelighed. Prostitution, sadisme, bestialitet florerer i disse kriminelle miljøer. Man er ved at nå sit mål med pornografien: den totale nedbrydning af al menneskelig værdighed.

Og skønt det skulle være umuligt at tænke sig flere trin ned af denne fornedrelsens stige, har disse besmittede kræfter atter kastet deres maske og fostret endnu et sygeligt påfund: bespottelse af Gud. Når mennesket er totalt fornedret i snavset, er der Guds og Jesu Kristi hellige person tilbage at trække ned i skidtet.

Gudsbespottelige udtalelser i pressen og varslingen af en pornofilm om Jesus Kristus er de første udspil fra pornografiens sexgale profeter i et forsøg på at få $ 144 (blasfemiforbudet) ud af lovgivningen, så de for alvor kan komme i gang med at tilsvine det rene og hellige.

Pornografien er altså ikke død. Den bliver mere vild, mere sygelig og pervers for hver dag, der går. Dens utilslørede mål er ødelæggelse af alt menneskeligt og guddommeligt.
 

En forløjet statistik

Rygter om pornofrigivelsens "velsignelser" til det danske folk verserer over hele verden. Det siges, at det pornografiske eksperiment har medført et fald i sexforbrydelser. Der henvises til statistikker.

Et øjensynligt fald på en statistik kan imidlertid forklares på flere måder. Hvis man gik ud en nat i København og fjernede alle parkometre, ville der naturligvis indtræde et markant fald på politiets statistik over parkeringsforseelser. Man havde ikke længere nogen mulighed for at registrere "tidligere" forsyndelser.

Noget lignende er sket med registreringen af sexforbrydelser Eftersom en hel række former for sexforbrydelser i de senere år er blevet "afkriminaliseret", d.v.s. gjort legale, sker der ikke længere anmeldelser af sådanne og der finder heller ingen registrering sted. Det gælder f. eks. Den homoseksuelle prostitution, visse former for blodskam, ligesom nedsættelsen af den kriminelle lavalder har spillet ind. Når man frigiver flere områder, der tidligere henhørte under sexstatistikken, er det intet under, at statistikken figurerer med lavere tal.
 

Den bedste måde at beskytte sig

Den bedste måde at beskytte sig selv på er imidlertid ikke at holde sig til en eller anden lov.

Den bedste måde at tage afstand fra det, som er urent, er at kende det, som er rent. Den bedste måde at holde sig fri af det, som er skadeligt og giftigt, er at kende det, som er sundt og ægte. Den bedste måde at sejre over det, som er lavt og nedværdigende, er at kende og opleve det, som er stort og helligt.

Billy Graham sagde det meget skarpt ved de store møder i Forum i København i 1965: "Der findes kun én måde, hvorpå I kan slippe rene gennem den seksuelle propaganda, som raser imod jer dag og nat: tag imod Jesus Kristus!"
 

Om at onanere

Det er blevet sagt til jer, at det er uskadeligt at onanere. Men husk på, at der lyder mange røster i dag. I skal selv kunne skelne. Det er ikke ligegyldigt, hvem l giver jeres tillid.

I lever i en sindssyg sex-tid, og vi ved, at dette forhold for mange af jer er meget vanskeligt. Dette skriver vi også kun for at hjælpe. Andres bortforklaringer vil nemlig ikke være jer til nogen hjælp i det lange løb.

"Jeg skal ikke lade noget få magten over Mig", sagde en i Det ny Testamente. Det vil sige, at der er en mulighed for, at ingen af jer behøver at blive behersket - men at I selv kan herske.

Gud skabte mennesket med en kønsdrift, som er rettet mod det andet køn og bestemt for det ægteskabelige samliv. Seksualiteten er forbundet med hengivelsen til et andet menneske og ikke kun beregnet for ensidig tilfredsstillelse. En uhæmmet praktisering af onani kan medføre en sådan opelskning af selviskhed i kønslivet, at det senere kan vise sig meget svært at opleve et lykkeligt og harmonisk ægteskabeligt samliv med et andet

menneske.

"Kærligheden søger ikke sit eget", siger Bibelen. Vi ved, at vi her beskriver et idealmønster for jer, men siden nogle har påtaget sig, at fortælle jer, at I bare skal leve løs med onani, for det kan ikke overdrives, føler vi at vi må pege på, at der også i dag findes høje idealer for menneskets liv, som tjener til at hæve det op over det dyriske stade. Der er en anden måde at leve sit liv på, end blot at lade sig drive med strømmen og lade stå til. Høje idealer

har deres plads der, hvor alt nedbrydes og forfladiges. De skal hjælpe os ud over den rod af egoisme, som blot føret til øget tomhed og livslede.

Det er ikke noget krav, vi stiller op. Det er en mulighed. Ingen er jer (eller os) vil i vor egen kraft kunne leve et rent liv, for vi er alle syndere. Men vi ved, at det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Ved at tage imod Jesus Kristus og følge ham, kan I få kærlighed og kraft til at modstå den flod af urenhed, som vil vælte sig ind over jer.
 

Homosexualitet

I har hørt, at homosexualitet er en sygdom, og at homosexuelle skal have lov til at have fred med deres sexuelle abnormitet.

Dog er det kommet så vidt, at I end ikke mere må kalde homosexualitet for abnormt. I skal kalde det normalt. Homosexuelle skal ikke blot have fred, de skal have ret. Hvis nogen vover at tale imod denne udvikling, så regnes de for ubarmhjertige og uforstående og farisæiske og dumme. Imidlertid ændrer skældsordene ikke kendsgerningerne.

Homosexualitet er unormalt og skadeligt og fører tusinder ind i ulykkelige og nedværdigende forhold.

I Det ny Testamente (Romerbrevet) bliver den homosexuelle aktivitet beskrevet som "vanærende lidenskaber". Bibelens syn på homosexualitet udtrykkes sådan: "Deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse".

Dette skriftsted i Det ny Testamente viser os, hvilke følger det får, når en kultur nægter at ære Gud som skaber og herre. Når homosexualitet bliver almindelig anerkendt i et land er det ikke blot tegnet på, at den nation er i færd med at bandlyse Gud, men også, at Gud er i færd med at bandlyse den nation og lade sin dom komme over den, medmindre folket omvender sig fra sit hedenskab.
 

Historien taler…

Jesus Kristus kan udfri den homosexuelle, såfremt denne i stedet for at undskylde sine handlinger omvender sig fra sin synd. Vi er alle syndere, som må omvende os til Gud i anger og tro. Dette gælder også den homosexuelle.

Det ny Testamente bekræfter, at der blandt de første kristne var sådanne, som havde levet som homosexuelle. "Sådan har nogle af jer været", siger Paulus, "men I lod jer aftvætte, og I blev helligede og retfærdiggjort ved Guds ånd".

(Vi ved, at dette afsnit vil forarge mange. Humanismens frie tøjler har gjort det umuligt at se klart. Kun få taler endnu dette sprog. Men det s k a I høres. Tiden er desperat!)
 

Abort

Man regner med at ca. 9000 legale aborter gennemføres i 1971 i Danmark, efter at lovgivningen er blevet lempet, så det blev lettere at få fjernet uønskede fostre. Det er en stigning på omkring 25% i forhold til året forinden.

Hertil kommer så alle de ufødte børn (man ved ikke hvor mange), som hvert år bliver dræbt ved at unge piger opsøger personer i Danmark eller udlandet, som uden om loven foretager svangerskabsafbrydelser.

Ordet "svangerskabsafbrydelse" er forholdsvis nyt. Før 1933 hed det "fosterdrab".

Der er politiske partier og venstre-orienterede organisationer, som i øjeblikket arbejder på ved lov at få gennemført "fri abort". Det vil komme til at betyde, at kvinder, som venter et barn, for fremtiden uden større anstrengelse og fuldt lovligt vil kunne få fosteret dræbt.

Man regner med, at det vil betyde, at mange flere tusinder af ufødte børn vil blive dræbt i Danmark hvert år.

Mere end 30 millioner små børn mister livet hvert år ved abortindgreb verden over. Så meget uskyldigt blod råber til himlen.

Da New Yorks guvernør den 11. april 1970 skrev under på en ny lov for fri abort, udtalte en senator bedrøvet: "For første gang i vor stats historie har vi nu fået en afdeling på sygehuset, som helt er indrettet på at berøve mennesker liv".

Hør nu, hvad Gud siger i denne sag.

Gud siger, at livet begynder med undfangelsen. Det vil sige i det øjeblik, hvor en kvinde bliver gravid.

"Før jeg danned dig i moders skød, kendte jeg dig. Før du kom ud af moderliv, helliged jeg dig", siger Herren.

Vort land har i århundreder respekteret Guds bud: "Du må. ikke slå ihjel", men nu er der stærke kræfter som prøver på at få folket til at vende tilbage til hedenskabet, hvor børn blev ofret på gudernes altre.

I dette hedenske land er tilbedelsen af sexguderne nu også begyndt at kræve uskyldige børn på sine altre.
 

Kønssygdomme

Nogle af jer vil sige, at vi taler for meget om sex og overdriver med hensyn til at advare mod farerne ved at leve løs uden hæmninger.

Men i denne sexgale tid gør vi ingen undskyldning for vore advarsler, og vi skyr ingen

anstrengelse for at slå fast over for jer, at det har alvorlige følger at trodse Guds bud.

Se blot på spørgsmålet om kønssygdomme. Antallet af unge, der lider af en eller anden

form for kønssygdom, er i de sidste 10 år blevet fordoblet, og det er stadigt stigende i en lodret kurve. På grund af den løse kønsmoral, hvor alle lever frit seksuelt med alle, var der i 1971 14.000 unge, som blev smittet af en kønssygdom.

Også den ungdomsoprørske foragt for det etablerede, der får unge mennesker til at negligere almindelig renlighed og hygiejne, spiller en rolle i den raketagtige udbredelse af kønssygdommene.

Gud har ikke for ingenting forordnet, at det seksuelle hører hjemme i ægteskabet, så at hver mand har sin kvinde, men når det enkelte menneske og samfundet ikke ønsker at følge Guds anvisninger, må det høste den smerte det er, at se sig selv og et stigende antal unge blive angrebet af sygdomme.

Ved I, at den ødelæggelse, som kønssygdommen gonorrhoea kan påføre en kvindes kønsorganer, er en af de hyppigst forekomne årsager til, at nogle kvinder bliver permanent ude af stand til at få børn? Og selv om kønssygdommen i et sådant tilfælde kan helbredes, er der intet at stille op mod den fremkaldte barnløshed.

Troskab over for det seksuelle samliv i ægteskabet er den eneste sikre beskyttelse.

 

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Hvem er Jesus?

Der er givet et utal af svar på dette spørgsmål.

På Jesu egen tid mente nogle, at han var et genfærd af Johannes døberen.

Andre mente, han var en af de gamle profeter, som var opstået fra de døde.

Nogle mente, at han blot var et usædvanligt godt menneske.

De religiøse ledere anså ham for en sindssyg, besat af Beelzebul (djævelen selv).

De romerske besættelsesmyndigheder beskyldte ham for at være revolutionær.

Hans egne disciple forstod, at han var Guds søn, som var sendt til jorden for at sone verdens synd, og i den tro gik de ud og vendte op og ned på hele verden.

I dag anser nogle ham for en af de største socialreformatorer, som har levet.

De fleste tror blot, at han var et almindeligt menneske med ideelle moralforestillinger, som ganske vist nu er forældet.

Enkelte kalder ham for den største svindler, som har eksisteret.

De revolutionære tager ham til indtægt som en stor oprører, og hippierne gør ham til grundlægger af deres antimaterialistiske bevægelse.

Det sidste påfund er, at han er "superstar". Den kommercielle Jesus, som bringer succes'en i hus og får millionerne til at rulle ind i lommerne på beat- og popverdenens pengemænd.

I den nye rockopera "Jesus Christ Superstar" forrådes han endnu engang. Blot er prisen for forræderiet i dag langt højere end da Judas forrådte sin herre for 30 sølvpenge. De første 280 millioner kroner er indtjent alene på Decca's 87-minutters pladealbum. Men mange flere følger efter.

Nu venter man på jeres bidrag.

Måske vil I kunne gennemskue dette usmagelige profitmageri, som drives på det helligste af alt helligt, Guds søn. Ingen af jer kan være så naiv at tro, at Jesus Kristus fra Nazareth, som blev naglet til et kors uden for Jerusalem under byrden af menneskehedens synd og ondskab for 2000 år siden, ville føle sig hjemme som "superstar" i filmatiseringen af "Jesus

Christ Superstar" i Jerusalem i sommeren 72, som vil indbringe yderligere millioner af dollars til underholdningsverdenens forløjede industri.

Jesus Kristus, Guds søn, som kom for at tjene en nødlidende menneskehed, som levede sit liv blandt toldere, syndere og skøger, som kaldte til omvendelse fra synd og tro på Gud, ville aldrig have ladet sig betjene af en flok havesyge "disciple", som "Christ Superstar"s cigarrygende money-makers, business-folk og unge beataktører, der alle lever et liv, som i sig selv er en hån imod hans eksempel og hans ord.

"The Rolling Stones" synger om Jesus (Forum, København, 71), men deres "vibrationer" inspirerer unge til handlinger, som er nedværdigende.

"Black Sabbath" synger også om Jesus, for så i næste nummer at tilbede satan under råbet: "Lucifer, lucifer!"

"Jesus Christ Superstar" handler om Jesus, men ikke den Jesus, som Bibelen forkynder, og som tusinder af unge har lært at kende som den opstandne Guds søn, der har tilgivet dem deres synd og forvandlet deres tilværelse totalt.

De unge, som har mødt den virkelige Kristus, vender sig imod dette blændværk. De kalder rockoperaen "en bespottelse af evangeliet og det blod, der blev udgydt for vor synd".

 

FRIHEDS-VIBRATIONER

("Frigør dig, du er magten" Det lyder besnærende… men er usandt)
 

Kunst

For nogen tid siden solgte en købmand i det indre København sin butik til nogle unge kunstnere, der ville indrette den til kunstgalleri. På indvielsesdagen stod mange af kvarterets beboere udenfor og stirrede ind af vinduerne til den gamle butik, hvor de før kunne købe mel og sukker og kaffe og smør.

Hylderne var nu taget væk og i stedet hang billeder med underlige figurer. I vinduerne stod sære statuer. Butikken var fyldt med andre mennesker i mærkeligt tøj, og mange af dem havde skæg, og de fleste talte et andet sprog.

Inde blandt de røde og gule billeder, hvoraf det ene (kunne man se udefra) kostede mere end den tidligere købmand kunne tjene på et helt år, blev der skålet og ønsket til lykke.

Udenfor på gaden stod en tavs flok af mænd og kvinder og børn fra nabolaget. Ingen hilste på dem, og ingen henvendte sig til dem. Det var tydeligt, at de ikke forstod et muk af det hele…

Hvis noget siges at være kunst, så er det for mange den eneste ret, der gælder.

Hvis en roman er skrevet med talent, så betyder dens ødelæggende indflydelse ingenting. Det er kunst siger man.

Hvis en selvbiografi hensynsløst hænger andre mennesker ud, og nogen ville klage, så får de blot besked om, at det er kunst.

Hvis et skuespil vanærer og nedværdiger det hellige og mange mennesker fremsætter alvorlige protester, så får de blot den besked, at det er kunst. Dermed er sagen afgjort.

Bibelen giver aldrig talentet så høj en plads. Tværtimod taler den om, at talenter skal forvaltes med ansvar. Den sætter troen og kærligheden og sandheden, ydmygheden og offeret, renheden og alt det, som er helligt højere end noget menneskes kunstneriske begavelse.
 

Den lille røde

Det er ganske få mænd, der på afgørende områder har forsøgt at præge en gudløs udvikling i vort land og andre steder de sidste årtier.

Deres tale skulle aldrig have været hørt, og deres bøger skulle aldrig have været trykt.

Det sidste, de har gjort, er værre end det første - de prøver nu at sprede deres gift blandt de mindste. (Om sådanne mænds virke er det blevet sagt - i Det nye Testamente - at det ville have været bedre for dem, om en møllesten var hængt om deres hals, og de lå på havets bund).
 

De opfordrer jer til kriminelle handlinger

De prøver i deres skrifter at forsvare det liv, som de selv ønsker at leve, og nu ønsker de at få jer til at leve på samme måde. De fjerner gamle skel og grænser og udtaler ord, som det ikke er tilladt at sige. De har valgt sig en lære, som passer til deres egne lyster. De fortæller jer, at I skal gå i seng med hinanden og med jeres lærere og opfordrer jer i øvrigt så langt, som de tør, til kriminelle handlinger.

De prøver at få jer til at gøre oprør mod forældre og lærere og skoler. De fortæller jer, at I skal bryde skemaet, foragte karakterer og lektie¡ og eksaminer. De opfordrer til at snyde og forsømme og bruge facitlister.

I øjeblikket vil det være sjovere og mere spændende at lege oprør og eventyr end at følge med i undervisningen. På længere sigt vil nogen af jer bittert fortryde, at I har lyttet til disse ansvarsløse råd. Foruden det ødelagte samarbejde kan I kun opnå at blive sat tilbage i viden og kundskaber. I skal ikke regne med senere at kunne få hjælp fra de mænd, som nu råder jer til at bryde ud af systemet. De kan kun nedbryde det bestående, og de har intet bedre at sætte i stedet.

Med hensyn til deres utallige opfordringer til at betragte de voksne som jeres fjender - og med hensyn til, at I skal tro på, at lærere og forældre kun er til for at udbytte jer og hindre jeres personlige udvikling, så er det altsammen usandt. Ingen kan i sådanne forhold tale generelt.

De udnytter jeres problemer

Der spilles her på den menneskelige naturs lyst hos jer til at stikke af fra alt det, der smager af pligt og opdragelse og orden. Der spilles på jeres problemer og tilpasningsvanskeligheder. Der spilles på jeres alder med hele dens naturlige modningsproces og de mange kortvarige gnidninger og modsætningsforhold, der i denne tid kan komme med de voksne.

I skal ikke åbne jer for den mistillid, de prøver at sætte imellem jer og jeres forældre og jeres skole. De, der føder, klæder og beskytter jer, er ikke jeres fjender. De, der underviser jer og har omsorg for jer, er ikke jeres fjender.

I skal tage klar afstand fra disse mænds dårlige råd. Læs aldrig deres bøger og fraråd andre at gøre det.

Naturligvis vil der være nogen af jer, der ikke vil lytte til dette. De vil lade sig overtale (både fordi bøgerne er meget snedigt skrevet, og også fordi de i grunden bedst kan lide at følge sådanne råd).

I de nærmeste år vil der komme endnu flere lærere på jeres skoler, som taler meget om frihed og hvorledes man ikke skal finde sig i "alt det autoritære"... De fleste af dem vil sætte sig imod enhver form for straf, ja, endog irettesættelse. En del af dem vil ryge hash med nogle elever.

De vil forklare deres handlinger med, at moralen ikke er fulgt med tiden.

"I de fleste skoler", skriver lærerne bag den lille røde, "betragtes det som en mindre overtrædelse at der bliver givet en lussing, end at en lærer går i seng med eleverne" (eng. oversættelse). Det mener de er forkert. Og de vil råde jer til at gå til aviserne, hvis nogen slår jer. De ved, at aviserne vil skrive om en sådan sag med lige så store overskrifter, som hvis der var begået et mord eller udbrudt krig.

Bibelen giver ikke de moderne pædagoger ret. Deres påstand om, at det må betragtes som "vold mod sagesløs person", hvis en af jer straffes korporligt er overdreven og yderliggående.

Det er hverken bibelstridigt eller ukristeligt, når overtrædelser bliver straffet (end og korporligt). I øvrigt vil det blive svært at pille ordet "straf" ud af de bibelske skrifter, selvom mange prøver på at gøre det.

Selv den evige straf er en kendsgerning… for alle dem, som afviser Guds frelsesudvej, Jesus Kristus.

Livets skole

Det er kortsynet at snyde i skolen. Bagefter kan I ikke snyde. Livets skole er obligatorisk. Ikke en eneste af jer vil kunne stikke af fra livets skoles undervisning.

Livets skole omfatter hele resten af jeres tilværelse. Skemaet løber over alle døgnets 24 timer. Der findes ingen facitlister. Den skole er karakterdannende.

Livets skole har gennem årene forskellige afsluttende prøver og afgangseksamen.

Gid det må gå jer vel. Vi ønsker det bedste for jer - og hvis I opsøger os, tror vi, at vi kan hjælpe jer.

Friheds-vibrationer

Luften omkring jer vibrerer med ord og toner om frihed: - "I skal have lov at gøre, hvad I vil, I skal have lov at tænke, hvad I vil, I skal have lov at sige, hvad I vil. Ingen skal bestemme. Samfundet og systemet har i alt for lang tid bestemt for meget. Det skal nu høre op. Nu skal I kun stå til regnskab for jer selv".

Forleden så vi en plakat, en af jer havde lavet. Den var blå og lilla. På den stod skrevet: "Frigør dig! Du er magten!"

Den er fulgt op af andre plakater. Over hele landet er der hængt en op på mure og plankeværker. På den står der skrevet: "Abort!" De, der har hængt den op, agiterer for "fri abort"!

Flere gange har nogle af jer stået foran Christiansborg med plakater. På dem stod der skrevet: "Fri hash!"

For nylig er der blevet gennemført "fri pornografi". Der arbejdes hen imod en opløsning af ægteskabet, så at der kan blive "fri sex". Luften er ladet med frihedsvibrationer…

"Frigør dig - du er magten!" Det lyder besnærende! Der ligger faktisk en skjult kompliment deri. Mange af jer lader jer narre. I følger med… og glemmer det vigtigste.

I har glemt, at den menneskelige natur ikke har forandret sig. Heller ikke I er blevet anderledes af natur, end de slægtled, som har levet før jer.

Løgn har altid eksisteret. I lyver også. Tyverier har altid floreret. I stjæler også. Mord er begået til alle tider og under alle kulturer og i alle civilisationer. Også i vor tid. Oprør og blod og bittert had og vold og krig har redet vor klode som en mare - og intet af dette er blevet anderledes i dag. Tværtimod!

Og nu er luften fuld af friheds-vibrationer. Vi siger: Giv agt, at det ikke bliver til frihed for en fordærvet menneskenatur!

Frihed for menneskets natur betyder også frihed til det onde…

For det er engang blevet sagt: - "Fra menneskenes hjerte udgår de onde tanker, utugt, tyverier, mord, ægteskabsbrud, havesyge, ondskab, svig, løsagtighed, ondt øje, bespottelse, hovmod, hidsighed. Al denne ondskab kommer indvendig fra og gør mennesket urent..."

Det var Jesus, der sagde det. Historien har givet ham ret - og den vil fortsat gøre det.

Kend dig selv

"Større er det at kunne styre sit sind end at indtage en stad., siger et gammelt bibelsk ordsprog.

Det er ikke kun større. Det er også sværere. Nu fortælles det jer, at I blot skal stole på jer selv. Men vi siger jer, at I ikke kan stole på jer selv.

De af jer, som er ærlige nok til at se alle kendsgerninger i øjnene vil indrømme, at det sidste er sandt: Vi indeholder alle sammen kræfter og drifter, som har styrke nok til at kunne ødelægge vore liv.

Det er ikke altid, at I kan stole på psykologerne. Gennem generationer har mange af dem bygget på gale forudsætninger. De er gået ud fra, at menneskene var gode af natur. Men det er forkert. Vi er alle onde af natur. Vi er alle egoister. Og det er denne, onde, egoistiske menneskenatur, der er roden til hele vor klodes ulykke.

Derfor understreger vi overfor jer, at det at få sin vilje i et og alt aldrig kan føre til frihed. Det vil tværtimod føre til træIdom. I vil blive slaver af jer selv. Sand frihed er ikke en frihed for sig selv, men en frihed fra sig selv!

Glem dig selv

Komplekser kommer ikke af, at man ikke får sin vilje. Komplekser kommer af, at man aldrig har kunnet overvinde sig selv. Der har levet mænd, der har været godt på vej til at overvinde hele verden. Men de har haft svære komplekser. De fik aldrig kraft til at overvinde sig selv.

Hvad skal I gøre med denne onde, egoistiske menneskenatur, der bor i jer? I kan gøre to ting.

Den ene måde at leve sit liv på har I allerede fået prædiket ørerne fulde af de sidste ti år: Det er at lade stå til og kun tænke på at gennemtrumfe sin egen vilje. Denne livsform vil kun kunne give jer en kort tids tilfredsstillelse.

Den anden måde at leve sit liv på beskriver vi kort for jer her: Det er at sige nej til sig selv, at overvinde sig selv og at glemme sig selv. Det vil skabe et kort øjebliks indre modgang - men vil på langt sigt give jer en dyb og varm og varig glæde.

En sådan holdning vil være grundlaget for, at Gud kan give jer overvinderkraft. Den vil forme jeres karakter og gøre jer helstøbte, sunde og stærke, så at I kan rejse jer og få betydning midt i denne slappe og holdningsløse tid.

Men hvem kan gå imod sig selv? Hvem kan sige nej til sig selv? Hvem kan overvinde sig selv? Hvem kan glemme sig selv? Disse spørgsmål er berettigede. Vi vil svare jer i det sidste og mest betydningsfulde afsnit af denne lille bog.

 

NY KRAFT
 

I er stærke

En af Det nye Testamentes stole personligheder skrev engang således: - "Jeg skriver til jer, I unge, fordi I er stærke, og I har sejret over den onde"

Vi gentager hans ord overfor jer: "Vi skriver til jer, I unge, fordi I er stærke… der er ingen af jer, der behøver at leve et nederlagsliv".

Der er i verden i dag en kraft til jeres rådighed, som er større end alle andre kraftkilder. Det er Helligåndens kraft. Enhver, som tror på Jesus Kristus og helhjertet følger Ham, vil komme til at opleve denne kraft.

Helligånden er en dynamisk åndelig styrke, der indefra overvinder en egoistisk og ond menneskenaturs tyranni. Helligånden er den eneste kraft i dette univers, som kan frigøre et menneske og fylde det med renhed og kærlighed og glæde.

Der er millioner, der har oplevet det. Også I kan bede til Gud om Helligåndens kraft. Det sker altid gennem evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet er ikke kun noget menneskeligt. Det er en Guds kraft til frelse for hver den, som tror.

Der er mange af jer, der kunne have lyst at begynde på et helt nyt og frisk kapitel af jeres liv. Det er muligt for jer.

Mange af jer har allerede fra små hørt dette bibelvers citeret: "Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, som tror på ham. ikke skal fortabes, men have evigt liv".

Nu bliver det ikke mere citeret for jer. Nu er I gamle nok til selv at studere det. De ord vil kunne forvandle jeres liv.

"Den, som sønnen (Jesus) får frigjort, han skal være virkelig fri".

 

BAGSIDEN AF BOGEN:
 

Om udnyttelse:

"Der er nogle, som arbejder på at udnytte jer i politisk øjemed. De kan bruge jeres problemer, jeres utilfredshed med mange ting. – Pas på dem! I finder dem overalt i skolen, i radio og TV, i aviserne, på universiteter – overalt, hvor det er muligt at …" Side18.

Om narkopesten:

" Narkomanproblemets rod er en kult og en fordærvende lære og en ånd i tiden, - gennem mænd og meninger, som i deres blindhed har bragt ulykke over en hel generation…" Side 46.
 

Om menneskesynet:

"Man vil have jer til at tro, at I er dyr. Og hvis dette er tilfældet, er der ikke noget længere, der hedder normer for menneskelivet. Et dyr er komplet uansvarlig for sine handlinger. Det lever blot efter sin naturs og sine instinkters drift." Side 67.
 

Om astrologi:

"Læren om kronometertidens sorte planet Saturn, som konjugerer med Pluto i slutningen af vægten o.s.v. er en meget kompliceret form for overtro. Hvis den kun var latterlig, var den ikke så farlig. Men bag denne lære står en dæmonisk virkelighed, som I let bliver fanget af, hvis I…" Side 35.
 

Om kærlighedslivet

"Danmark har sine sexprofeter. De siger, at lykken er at vide, hvad der er normalt. – Men de er alligevel falske profeter, fordi de fremstiller det abnorme som det normale." Side 74.
 

Om Jesus Christ Superstar:

"Monymakernes påfund. - Side 107.

 

DEN LILLE HVIDE - 72

Johs. Facius
Johny Noer
Ove Stage

Forlaget Perspektiv I/S
Sanderumvej 148
5250 Fruens Bøge

Tekst: Johs. Facius, Johny Noer og Ove Stage

Copyright: Forlaget PERSPERTIV I/S.

Tryk: Fair-Print AS, Roskilde

4. oplag, dec. 1971, revideret og udvidet tekst, trykt hermed i 31.000 eksemplarer.

lSBN 87 7005 002 3