PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2010-10-08
0357
 

BREV TIL GLOSTRUPS PRÆSTER

(Afleveret til sognepræsterne: Jørgen Degn Bjerrum, Dorothea Glöckner, Esper Silkjær, Dorthe Thomsen og Ole Aasted)
 

Vedr. homoseksuelles ret til at blive viet og få velsignelse i Folkekirken.

Med henvisning til den færdige rapport: ”Folkekirken og registeret partnerskab”, som Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har bedt om og den herefter givne betænkningstid til 17. december 2010, ønsker vi hermed at give dig denne hilsen sammen med en bog. Bogen er skrevet af Johny Noer og er en udgivelse af de 21 breve, som han sendte til Kirkeministeren og udvalget under deres 5 måneder lange arbejde. Brevene er skrevet fra hans bopæl i nærheden af den svovlgrund, der er tilbage af byen Sodoma, Israel, ødelagt på grund af homoseksualitet (1. Mos. 19).

Vi henvender os, som et ægtepar boende i Glostrup Sogn, der har mødt evangeliet om Jesus Kristus da vi var helt unge. Vi måtte erkende, at vi ikke kunne få fællesskab med Abrahams, Isaks og Jakobs Gud uden at vende om fra vores liv uden Gud. Vi anerkender troen på Jesus og hans død på korset som den eneste vej til Gud. Gennem mere end 25 år har vi lært Gud at kende som vores Far, der gerne vil vise os vejen i livets store og små beslutninger i sit Ord.

Vi tror på, at Gud elsker alle mennesker, men Han elsker ikke alt det vi gør. Han kan f.eks. ikke velsigne at to mænd eller to kvinder gifter sig med hinanden, da Han siger i sit Ord, at det er naturstridigt og skamløst (Rom. 1, 26-27). Kan kirkens præster så velsigne? Der står i vers 25, at det naturstridige er resultat af, at de har udskiftet Guds sandhed med løgnen. Det er f.eks. en løgn at sige, at et menneske kan være født homoseksuel og bare må leve det ud. Hvis det virkelig var en sandhed, så kan man også være født som en tyv eller morder og bare leve det ud. Skal kirken velsigne tyve og mordere for, at de uden kval kan fortsætte med at stjæle og myrde? Nej aldeles ikke! For det er jo synd og synd må konfronteres før den kan erkendes og tilgives.

En af udvalgets deltagere, Jens Ole Christensen, melder klart ud i rapporten og udtaler i Bilag 1, side 57: ”Jeg anbefaler hverken et ritual for kirkelig velsignelse eller vielse af registeret partnerskab.” Det begrunder han bl.a. i denne udtalelse:


”Når de undervisende bibelske tekster omtaler homoseksuel praksis, gøres det entydigt negativt: Som synd. (F.eks. 1. Kor. 6, 9 ff.) Dette er for så vidt logisk nok, for synd i bibelsk tænkning er afvigelse fra skabelsen. Synd er ikke bare umoral, men et brud på Guds skabervilje, som afskærer vores vej til Gud. Derfor har alle mennesker brug for tilgivelsen i Kristus. Når kirken velsigner synd, lægger den hindringer i vejen for, at mennesker søger tilgivelse for denne synd. For vi søger kun tilgivelse for det som vi kender som synd. Det er den egentlige ulykke i indførelsen af et ritual: Ritualet hindrer homoseksuelle mennesker i at få mere holdbar hjælp og sjælesorg fra kirken. En sjælesorg, som kan kaste mennesker ud i hårde personlige kampe, men som peger på Kristus og tilgivelse hos ham.”


Med disse ord ønsker vi dig en oprigtig betænkningstid i fællesskab med vores levende Gud. Må du have mod til at melde klart tilbage til Kirkeministeren, så hun kender sit bagland inden hun tager sine beslutninger i Folketinget. Må Gud velsigne dig til at forkynde et klart evangelium, så mennesker i Glostrup Sogn møder budskabet om omvendelse til frelse.


Med venlig hilsen

Pia og Lars Schultz