PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2011-11-18
0370

 

DANMARKS ÅNDELIGE SITUATION
Af: Jørn Nielsen

Fra USA får jeg pludselig en invitation til på en Skype-forbindelse at fortælle 250-300 mennesker i en sydstatskirke (som selvfølgelig har Skype-forbindelse) om den åndelige situation i DK, hvortil de vil udsende en ung familie som missionærer.

Denne teknikkens fagre nye verden, hvor man kan sidde, måske lidt søvndrukken i badekåbe en årle morgen (p.gr.a. tidsforskellen) og gennem web-kamera se og tale til en større forsamling, ville jeg ikke i min ungdom have drømt om. Hvad bliver mon det næste?

Hvad vil "budskabet" være til de interesserede trosfæller derovre? Det vil hverken handle om H.C. Andersen eller Søren Kierkegaard (vistnok vore eneste internationale berømtheder), men om den øjeblikkelige, åndelige nød, som ene og alene evangeliet om Jesus Kristus er svaret på.

Billy Graham spurgte engang i 60´erne den reformerte, schweiziske teolog Karl Barth på hans livsaften om, hvad han mente ville være den teologiske betoning fremover. Svaret kom prompte: Helligånden! Jeg er ikke agent for Karl Barth, men svaret kan jeg tilslutte mig. Ikke et evangelium om Helligånden (for Helligånden taler ikke om sig selv), men forkyndelsen af Kristi evangelium i Helligåndens kraft – intet mindre. Det kan ikke betones kraftigt nok.

Amerika har utvivlsomt verdens bedste teologer, bibeltro bibellærere, fascinerende konference-talere, kompetente undervisere, m.m., og det er altid en nydelse at høre dem. Men Danmarks nød er først og fremmest et sendebud fra Herren, som er lille og hjælpeløs i sig selv, på linje med den "frygtsomme" prædikant, vi læser om i 1. Kor. 2:1-5, der trods personlig svaghed var fyldt af Helligånden. Ja, en mand med en profetrøst, der – som profeter jo altid gør – taler lige ind i folkesjælen.

De hænger ikke på træerne – heller ikke i USA.

Jeg glemmer aldrig en norsk gæste-prædikants ydmyge bekendelse i København: "Jeg har i mange år været optaget af at redde mine prædikener i stedet for at redde sjæle!"

Det drejer sig ikke om at omvende andre troende, men redde fortabte sjæle. Thi sådan taler evangeliets sjælevinder: "For alle er jeg blevet alt for i alt fald at kunne frelse nogle…" (1. Kor. 9:22).

Ja, i det mindste nogle!