PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2012-01-06
0374


Bemærk den påfaldende lighed mellem de 2 billeder!
 

TANKER VED DANSK FORMANDSKAB I EU
Af Jørn Nielsen

I skolen, i bibelhistorie, husker jeg billedet af babelstårnet. I mit barnesind så jeg det som et påbegyndt byggeri, der ville nå op til Himlen "i sikkerhed" for en evt. ny syndflod. Sådan svarede jeg da også, når læreren spurgte mig om grunden til dette tårn. Klassekammeraterne morede sig højlydt over mit svar, hvad jeg dog ikke forstod.

Men min "udlægning" ramte måske ikke så meget ved siden af. Dengang var EU endnu fremtid, og en parlamentsbygning var ikke på noget tegnebræt. Men billedet af det påbegyndte babelstårn stod der. Det var et af den hollandske maler Pieter Bruegels bibelske motiver fra 1563 og kan ses på "Kunsthistorisches Museum" i Wien.

Måske var Pieter Bruegels maleri ligefrem profetisk. For der er senere, med rette, blevet draget en sammenligning mellem babelstårnet og parlamentsbygningen i Bruxelles og gjort opmærksom på den påfaldende lighed i udseende. Dette "tidens tegn" tror jeg personligt ikke, vi kan komme uden om.

Bibelens tekst lyder sådan: "Derpå sagde de: Kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himmelen og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden…" (1. Mos. 11:4). Det lykkedes som bekendt ikke. Herren tillod det ikke.

Ånden i EU er den samme. En menneskeskabt enhed og et hovmodigt forsøg på at skabe sig et navn og guddommeliggøre sig selv i trods og ringeagt for Herrens navn og det navn, hvorved vi alene kan frelses, nemlig ved det fortabte menneskes eneste Frelser, vor Herre Jesus Kristus, som er "stenen, som blev agtet for intet af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten" (Ap.G. 4:11-12).

Ja, agtet for intet af alverdens bygmestre, også af EU´s arkitekter! Hvem af Kristi efterfølgere kender ikke på nært hold denne foragt? O, lad det være en tilskyndelse til os, som har fundet frelse ved det navn, at bekende det navn i fuld offentlighed, for Han selv døde jo i fuld offentlighed for vore synder "udenfor indflydelse", udenfor Jerusalem, genstand for både verdslig og religiøs foragt.