PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2012-11-12
0390

 

BREV TIL ISRAELS AMBASSADØR

En god ven i Danmark har sendt følgende skrivelse til Israels ambassadør, Den Israelske Ambassade, Hellerup:
 

Kære Hr. Ambassadør.

Jeg skriver denne mail til Dem for at gøre Dem opmærksom på at en af Israels oprigtige venner er i store problemer.

Jeg ved at De tidligere har udtalt stor beundring for det frivillige ulønnede arbejde som familien Noer udfører fra deres lille base i Negev ørkenen. Situationen er nu den at familien fra retten i Be’er Sheva er blevet pålagt at rømme deres base inden den 15. januar 2013. Familien har haft deres base på dette lille stykke gold ørken siden den 15. marts 2002 og har siden da, med stor kærlighed, forvandlet det fra ørken til en lille oase. Dette har den Israelske stat nu besluttet at fordrive dem fra. Familien Noer har aldrig ligget den Israelske stat til last, de har klaret sig ved egen og gode venners hjælp og er ansete og respekterede mennesker i området omkring Ir Ovot.

Familien har gennem hele deres virke været trofaste fortalere for Israel, både i Danmark og i udlandet. Deres virke for unge mennesker med belastet baggrund, gennem deres arbejde i Desert Peace Ekspedition, er anerkendt blandt mange som arbejder med denne målgruppe både i Israel og i Europa og har været medvirkende til at unge mennesker uden mange chancer i livet har følt sig elsket og velkommen og gennem dette arbejde har fået øjnene op for at de som har været fjender gennem generationer også er medmennesker og godt kan være venner. Værdien af dette arbejde kan ikke fremhæves nok.

Ligeledes taler Johny Noer ofte til både Israelske og udenlandske turister som besøger lejren. Jeg opholdt mig fem dage i lejren i december 2011 og i den periode kom der to turistbusser. En fra Tel Aviv og en fra Jerusalem, begge gjorde hold ved lejren og guiderne inviterede Johny Noer til at fortælle turisterne om familiens arbejde i Israel og deres tur til landet. Jeg overværede begge foredrag og jeg kan kun sige at en bedre ambassadør for Israels sag findes ikke.

Johny og Gisele Noer er ikke unge mennesker mere. At de skal fordrives fra deres lille ørkenoase som de med flid og ydmyghed gennem de sidste 10 har skabt ud af et lille stykke ubetydelig gold ørken er ganske enkelt ikke rimeligt. I yderste konsekvens bliver de tvunget til at flytte deres karavane til Jordan, et land som de ikke ønsker, og starte forfra der. Jeg frygter at de vil ende i en situation som bedst kan sammenlignes med den som Moses var i da han fik lov at se ind i det forjættede lande, men ikke at komme med ind.

Som mennesker er det vigtigt at vi værner vores venner. Det er dem vi skal læne os op af når livet bliver hårdt og det er dem der giver os overskud til at gå den ekstra mil. Således tror jeg også det forholder sig for nationer, derfor beder jeg Dem, Hr. Ambassadør, at De vil gøre Deres indflydelse gældende og hjælpe denne lille gruppe af Israels venner som netop nu har store problemer i Negev ørkenen.

Med venlig hilsen