PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2014-02-17
0400

 

ÅBENT BREV TIL DANSKE BANK

I de seneste uger har et usædvanligt Boykot-initiativ foranlediget af Danske Bank og rettet mod Israel været omtalt både i de nationale og internationale medier – ja, (ifølge Jerusalem Post 7. feb. 2014) været bemærket af USA’s udenrigsminister Johny Kerrys’ tale i Knesset. I den forbindelse har jeg skrevet et ’ÅBENT BREV TIL DANSKE BANK’ med tre spørgsmål, som jeg på mange kristne Israel-venners vegne ønsker besvaret. Brevets ordlyd er følgende:

 

TIL DANSKE BANK

Efter i en snes år at have været stationeret i Israel med et særlig hjælpearbejde (blandt unge israelere og palæstinensiske arabere) og som værende kunde i en menneskealder i Danske Bank har jeg noteret mig den usædvanlige meddelelse, som for få uger siden blev offentliggjort på bankens hjemmeside. Sagen drejer sig om bankens information om at ville boykotte Israels største bank, Bank Hapoalim.

Da jeg i nærmeste fremtid gennemfører en rundrejse i Danmark, hvor jeg er indbudt til at tale i mangfoldige sammenhænge, hvor danske, kristne Israelvenner er til stede, har jeg i sinde at berøre dette for mig og mange andre oprørende boykot-initiativ, og jeg beder derfor Danske Bank svare mig på følgende 3 spørgsmål:


1. Hvorledes vil Danske Bank retfærdiggøre overfor de tusinder af danske Israelvenner (som fra deres konti i netop denne bank med anseelige beløb støtter Den Hebraiske Stat) at en sådan investering er (citat): ’uansvarlig’?

2. Med hvilken (citat): ’international lovgivning’ kan Danske Bank tilbagevise den betydningsfulde del af Ny Testamentes Skrifter (bl.a. Rom. Kap. 9-11) som på det stærkeste opmuntrer (bl.a. bankens tusindtallige kristne kunder) til med alt, hvad de er og ejer at være medvirkende til, at Biblens profetiske løfter til Israel, Jerusalem og Det jødiske Folk, opfyldes?

3. Med hvilket mandat tillader Danske Bank sig at optræde som repræsentant for de af bankens kunder, der ud fra deres personlige tro, livssyn og bibelske overbevisning aldrig kunne drømme om at følge bankens beslutning om (citat): ’at trække investeringer (i Israel) tilbage’?
 

Idet jeg på min kommende månedlige rundrejse i Danmark forbereder mig på ved møder i kirker, forsamlingshuse, menighedslokaler og private hjem på det stærkeste at anbefale alle danske, kristne Israelvenner at ophøre med at være kunder i Danske Bank, hvis denne fortsætter sin boykotvirksomhed af Israel, tillader jeg mig (før denne rejse gennemføres) at anmode banken om et snarligt svar på disse mine tre spørgsmål. Dette svar vil jeg naturligvis henvise til, når jeg i min landsomfattende forkyndelse bl.a. omtaler denne sag.
 

Med venlig hilsen
Johny Noer

 

Hent brevet som pdf dokument, klik her!