PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2015-10-22
0426

 

HISTORIEN GENTAGER SIG

Den 13. december 1943 blev en lille græske bjerghøjs befolkning samlet i den lokale skole (Gisèle og jeg har besøgt stedet). Mænd og unge mandlige teenagers (indtil 12 år) blev skilt fra deres familier og ført til en nærliggende høj, hvor tyske ’jæger-soldater’ fra den 117 bjergkommando havde opstillet maskingeværstillinger. Her dræbte de 740 af byens mandlige indbyggere. Landsbyen blev brændt ned til grunden. Kvinderne begravede deres døde i det frosne grus. "Hvilken gråd, der steg mod himlen," skrev en kvinde ved navn Despina. "Vore mødre hamrede på dørene i den brændende skole. De åbnede vinduerne og kastede deres børn ud. Der var ild og røg, og solen og himlen var som blod, der dryppede…"

Vil denne begivenhed gentage sig? For at kunne svare på dette spørgsmål, må jeg berette følgende:

Der kan – set ud fra apostlenes lære i Ny Testamente – ikke være to meninger om, at den britiske premierminister, David Cameron, og USA’s præsident, Barack Obama, taler ud af en antikristelig ånd, når de (indenfor de samme døgn) er blevet enige om ved lov at bandlyse en kristen fremgangsmåde, som allerede i den første menighed i Korinth fik det vidnesbyrd, at den var befordret af ’Guds Ånd’, samt at den førte til synderes omvendelse ved tro og ’ved vor Herre Jesu Kristi Navn’. "Hvem er disse statsledere," tør vi her frimodigt spørge, "som på den måde (ved en direkte modstand over for vidnesbyrdet i Den Hellige Skrift) lægger de første, snævrende, skarpe sten til den brolægning, der afsluttende skal føre til en forfølgelse af de troende i deres eget land. Bandlysningen og forbuddet og truslen om nye love, der griber ind i kirkens liv og lære, er ildevarslende…De kan føre til, at de mindste afsides landsbyer står i flammer, og rædselsgerninger udføres på grund af nationernes frafald fra den kristne tro.

Hvis det konservative parti kommer til regeringsmagten ved det kommende valg i England, vil den her omtalte kristne form for ’terapi’, som udføres for at hjælpe homoseksuelle til en anden livsstil, blive bandlyst! Det har den britiske premierminister, David Cameron, lovet. – "En sådan fremgangsmåde over for homoseksuelle medborgere er ’total forkert’ (profoundly wrong) hævder han og tilføjer: "Den regering, som jeg leder, vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at hindre en sådan skadelig udvikling." Han fortsætter: "Ja, vi vil lovgive sådan, at vore homoseksuelle medborgere kan blive beskyttet for enhver misrøgt af den art." US-præsident, Barack Obama, hævder (i de samme maj-døgn), at ’den slags terapi’ er skadelig og absolut ’må forbydes’! "Hvad her er på tale er det ’fænomen’, som af eksperterne kaldes ’omvendelsesterapi’ (conversion therapy). Vi vil beskytte Amerikas ungdom mod den slags religiøs praksis," erklærer præsidenten. Hans udtalelse følger umiddelbart i sporene af en tragedie, hvor en 17-årig ung pige begik selvmord (efter at hun på nettet havde forklaret, at hun (som det reporteres) ’havde været udsat for denne religiøse praksis’). Præsidenten har til den britiske avis, ’Guardian’, udtalt, at han vil ’udrydde’ denne fremgangsmåde, der er (citat): ’Et fuldstændigt falsk og forvrænget vidnesbyrd om, at der er ’et eller andet forkert’ med dig, hvis du tilfældigvis er homoseksuel (happen to be gay)’, siger Obama.

I forbindelse med to fremstående statslederes seneste udtalelser vedrørende den ’kristne praksis’, der indebærer sjælesorg og forkyndelse, og som de (med henblik på homoseksualitet) registrerer som en ’skadelig omvendelsesteologi’, lyder apostelens ord sådan: "Mænd, der ligger i med mænd… skal ikke arve Guds Rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi Navn og ved Guds Ånd" (1.Kor.6:9-11). Disse klare og utvetydige ord fra Ny Testamente erklærer, at der i den første menighed i Korinth var homoseksuelle, der havde oplevet den rensende og lægende kraft, der ligger i at blive hjulpet til omvendelse med Guds Ord og Guds Ånd! Når Skriftafsnittet omtaler ’mænd, der ligger i med mænd’ (92-oversættelse) så er meningen klar nok men oversættelsen desværre unøjagtig. Den ældre oversættelse (48) kommer nærmere originalteksten, der anvender formuleringen: "De, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den" (v.9). Den første ’kategori’ af homoseksualitet, der faktisk hentyder til ’at skænde drenge’ eller rettere: "De, der lader sig misbruge til ’Knabensschänderei’ (Nestles græske NT) er helt udeladt (!) i den seneste autoriserede oversættelse, og den anden ’kategori’ gengives andre steder ifølge grundteksten med betegnelsen ’sodomi’. Når det nu hedder: "I blev vasket rene," vil det sige, at nogen urent blev fjernet (’I lod jer aftvætte). Denne form for nytestamentlig ’teologi’ (eller sjælesorg) førte for de homoseksuelle, der levede i Korinth, til den ’omvendelse’, at de ved troen blev ’retfærdiggjorte’ og ’hellige’ i Guds øjne; de oplevede at få adgang til Guds Rige.

Når apostelen i Ny Testamente erklærer, at homoseksuelle (i den første menighed i Korinth) er blevet ’vasket rene’, og dette er sket (citat): ’ved Herren Jesu Kristi Navn og ved vor Guds Ånd’ (1.Kor.6:11) – da må de troende alle vegne vende det døve øre til disse folkevalgte, politiske ledere; de erklærer jo, at de fra nu af vil ’bandlyse denne praksis’. "Det vil altså sige, at de statsmænd, politikere og endog gejstlige, som her (åbenlyst og uforfærdet) ’lyser en nytestamentlig praksis i band’ herefter bør betragtes som ’værende imod’ det, der sker i ’vor Herre Jesu Kristi Navn’ og ’værende imod’ det, der sker ’ved vor Guds Ånd’. – Hvis disse statsledere (og deres videnskabelige eksperter) er ’imod’ Jesus og ’imod’ Guds Ånd, så er de ’anti-Jesus’ og ’anti-Helligånden’ og taler da ud af den ånd, som Bibelen benævner som ’Antikrist’. Apostelen beretter i sit brev til Korinth, at der var homoseksuelle iblandt dem – men at disse ’lod sig aftvætte’ (1.Kor.6:11). Det vil sige, at de indvilligede i at blive ’vasket rene’ – og hvem tør hindre dem i at modtage en hjælp, som de selv søger?

Med sådanne antikristelige statsledere tegner sig mørke skyer i horisonten – og det mest forfærdelige kan gentage sig. Om dette kan følgende iagttages:

I Raka, en by i Syrien, blev det kalifat oprettet, som kaldes ’Islamisk Stat’ (forkortet ’IS’). Alle kvinder måtte fra det øjeblik bære det slør, der kaldes ’Nikab’. Hænder blev hugget af tyve. Modstanderne blev korsfæstet eller halshugget. Bryllupper blev kun tilladt, hvis de var uden musik. På kvægmarkedet blev det påbudt, at alle geder og får fik deres bagdel tilhyllet. Det var forbundet med livsfare at befinde sig på åben gade, når bedetiderne indtraf…

Det stærkeste værn Danmark har mod indførelsen af ’andre guder’, er det protestantiske evangelium, som staten ifølge Grundlovens 4. paragraf har påtaget sig at befordre ved at understøtte den kirke, der forkynder det. Falske afguder kan ikke bekæmpes eller fordrives ved politimagt eller lovbud. Kun den sunde lære kan drive en syg religiøsitet på flugt. Kun evangeliets sandhed kan bringe en løgnagtig lovtrældom til fornuft. Den danske stat har ikke påtaget sig at spærre vejen for ’andre guder’ – men den har indvilliget i at ville understøtte den lære, som kan stænge porten for et ondt mørke, så at historien ikke skal gentage sig.

*

En norsk tv-serie, ’Lilyhammer’, som er blevet vist i 130 lande og er tilgængelig på Netflix i USA, viser, hvorledes en nyomvendt muslim forfølges af gangstere. Han søger ly i en kirke. Inde i kirkerummet griber en af skurkene et stort trækors, som han knuser mod hovedet af den tidligere muslim. Idet han knalder korset i hovedet på den forfulgte, råber han: "Mulla: Sig hej til Jesus fra mig!" Scenen er indspillet i Fet kirke i Fetsund i Akershus. I stedet for at bruge kirken til sådanne indspilninger – eller som det er sket andre steder til videoscener med intime homosex-scener, så kunne menighedsråd tage en anden stilling – ja, spørgsmålet lyder sådan: "Er øjeblikket kommet, hvor et menighedsråd i Danmark beslutter sig til at efterfølge den opfordring som for nogen tid siden blev givet i Evangelisk Luthersk netværk, hvorfra følgende opsigtsvækkende erklæring udgik (citat): "Menighedsråd, der kan enes om det, bør fra nu af slå ring om den lokale kirke ved simpelthen at modsætte sig, at den slags (homoseksuelle) vielser overhovedet skal kunne finde sted i deres kirke."

Der er jo ikke her tale om ’væbnet modstand’ – men om en retmæssig modstand, der er legitimeret ved, at staten foretager et ’overgreb’ på den lokale sognekirke. Menigheden beskytter sig mod statens indtrængen med et hedensk ritual. Hvis nogensinde et udtryk for ’civil ulydighed’ kan retfærdiggøres, da er det i det tilfælde, hvor det lutherske netværks opfordring efterfølges: "Modsæt jer, at dette ritual indføres i jeres kirke." Hvis det er Grundlovens bestemmelse, at staten skal beskytte og hjælpe den lokale, kristne menighed, da er det modsatte at betragte som en tyran, der handler imod loven, og menigheden må beskytte sig selv imod hans hærgen.

Reformatorerne måtte påberåbe sig ’jus resistansi’ (retten til at forsvare sig) når paven jagtede dem med sine bandbuller. Calvin indrømmede stænderne denne ret, hvis magthaverne søgte at få menigheden til at adlyde mennesker mere end Gud (Wolf: ’Wiederstandsrecht bei Calvin’, side 45). Den franske revolutionsforfatning godkender ’droit de resistance à l’oppression’. "Når det bliver til uret, bliver modstand til pligt (Bertold Brecht).

Den tyske grundlov siger: "Enhver har ret til at gøre modstand, hvis ingen anden hjælp er mulig" (§ 269 St.GB: ’Modstand mod statsovergreb’ – ’Gegen Staatsgewalt’). En sådan åndelig modstand må fra nu af brede sig, så at historien ikke gentager sig…

*

Der kan næppe herske tvivl om, at den militante homobevægelse arbejder globalt. 129 gange gentages i bevægelsens grundlov, ’Genderprincipperne’, at ’stater skal’… (f.eks. implementere forskellige bestemmelser i deres konstitutioner). Den verdensvidde udbredelse af den mest aggressive homo-paragraf er en kendsgerning. Bevægelsen har en ’machiavellisk karakter’; den kender ingen grænser for udstrækningen af sit herredømme…

Selvom det lyder usandsynligt, så hælder jeg personligt til at fatte en begyndende tillid til den tese, som er i omløb, at USA’s præsident Barack Obama har sin del i den nationale ulykke, der som en tung klippeblok pludselig er faldet på Ukraine. Det lyder vanvittigt… men så bær i et øjeblik over med mit vanvid og lyt til, hvad jeg har at sige:

Obama har i juni 2015 udnævnt verdens første ’udsending for homo-rettigheder’. Dermed er disse ’rettigheder’ blevet et af hans top-prioriterede mål i udenrigstjenesten. Dette skridt er, hvad US-præsidenten regner for hjørnestenen i de amerikanske værdier – og det er disse, at han vil have bragt til Ukraine…og her kan historien gentage sig!