Klik her for at læse Pofetisk Journal fra 20192018-12-20

 

JULE- OG NYTÅRSHILSEN
 

Kære Venner,

Hermed sender Gisèle og jeg jer alle en varm hilsen med de bedste ønsker for den kommende højtid og for et frugtbart nyt år og med en stor tak for al forbøn, hjælp og støtte i året, der svandt.

Året, som er gået, har været præget af den voksende uro i Mellemøsten; denne vil ikke blive mindre med hensyn til nationernes uretmæssige fordring på Jerusalem – og i vort eget land er (i det forbigående år) ’lovløshedens hemmelighed allerede i virksomhed’ (2.Thess.2:7).

Af samme grund har vi nu gennemgået de første fem sektioner af Åbenbaringsbogen, hvilke vi ufortrødent fortsætter med i 2019 (de tre første mandage i måneden kl. 19:00 i Nyt Håb, Damhus Boulevard 70, 2610 Rødovre) – og det vil allerede i begyndelsen af det nye år (tror jeg) vise sig, at vi med denne profetiske undervisning (som uge for uge bringes her på nettet) er på sporet af nogle begivenheder, som meget snart vil udspille sig

Som familie har vi etableret os i København (i vintermånederne) og i Horsens (i sommerhalvåret). Det er en stor glade for os, at vi på den måde får rigtig kontakt med vor store familie (og de mange børnebørn), hvilket ikke mindst gør sig gældende i den forekommende julehøjtid – og indgangen til det nye år, (hvor vi, henholdsvis jul og nytår) vil befinde os på begge sider af Storebælt.

Imellem jul og nytår lægger jeg pennen til side og koncentrerer mig (sammen med Gisèle) om familien (30 børnebørn) hvilket vil sige, at mit næste ’skrift’ vil dukke op i den første uge af det nye år… derfor:
 

"Lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind, med glædestårer takke Gud for miskundhed og nådebud." (Martin Luther 1535, N.F.S. Grundtvig 1817, bearbejdet 1852): 4. Mose 24:17.

 

J o h n y  o g  G i s è l e2018-12-14

 

FOLKEKIRKENS UDFORDRENDE NYTÅRSBUDSKAB

Samtlige folkekirkepræster i kongeriget skal på den første søndag i det nye år – om de vil det eller ej – tage stilling til den tekst i kirkeårets første tekstrække, som – hvis den forkyndes retmæssigt – udfordrende bør sætte en del af landets folkevalgte politikere på Christiansborg på pinebænken! Teksten består kun af ét skriftvers fra Ny Testamente, så der er ikke plads til megen udenomssnak! I sin udfordrende korthed lyder de tre linjer fra Lukasevangeliet sådan: "Da otte dage var gået, så Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var kaldt af engelen, før Han blev undfanget i moders liv" (2:21).

Den opmærksomme præst, som mellem jul og nytår forbereder sin prædiken til nytårsmorgengudstjenesten, vil lægge mærke til, at der er en lille variant imellem de to seneste autoriserede oversættelser af netop dette skriftvers i Ny Testamente; dette kan hjælpe ham eller hende til at forstå, at Josef og Maria på ottendedagen efter, at Jesus var kommet til verden, ikke havde noget valg; drengen skulle omskæres. "Da otte dage var gået, og Han skulle omskæres" (siger 92-oversættelsen), og dermed fastslår teksten, at det var ’en selvfølgelighed’, at denne jødiske tradition blev fulgt. Den tidligere gengivelse fra 48 siger: "Da otte dage var gået, Han skulle omskæres," indebærer imidlertid selve nødvendigheden. Da de otte dage var gået, (var det bydende nødvendigt) at Jesus blev omskåret.

Grunden til, at landets folkekirkepræster bør fremhæve den nødvendighed, som forekommer i ordlyden af årets nytårstekst, der erklærer, at selv Jesus (der ’blev født af en kvinde, født under loven’… Gal.4:4) blev omskåret på ottendedagen af sin jordiske eksistens, er den hede debat, der i en årrække har været omkring begrebet ’omskærelse’.

Da Folketingets lovsekretariat i juni 2018 behandlede et borgerforslag med 50.000 underskrifter, som fordrede et forbud mod omskærelse af drenge, var den første reaktion fra Christiansborg, at (citat) ’Det er muligt udenfor rammerne af Grundlovens trosfrihedsparagraf 67 at indføre forbud mod omskæring af drenge’.

Hvis dette virkelig var tilfældet (og det viste sig ikke at være et uomstødeligt argument), så kan ingen folketingspræst nytårsmorgen fra prædikestolen med rette hævde, at det også ville være inden for rammerne af den jødiske tro, hvis Josef og Maria havde unddraget sig at lade Jesus omskære; de var bundet i deres samvittighed til (som apostelen erklærer i Jerusalem) ’at adlyde Gud mere end mennesker’ (Ap.G.5:29).

Og Josef fik kort efter (i en anden anledning) af Engelen Gabriel besked om, at han skulle ’gøre oprør mod Rom’ ved at flygte fra kong Herodes’ morderiske planer.

Da Island på baggrund af tre politiske partiers lovforslag for få uger siden forhandlede om indførelse af lovforbud mod omskærelse af drenge, var strafferammen for overtrædelse sat til seks års fængsel. Det vil sige, at hvis den verdslige øvrighed i Jerusalem på Jesu tid havde fulgt samme linje, så skulle Josef og Maria på ottendedagen efter Jesu fødsel have været arresteret og kunne have endt i et af Roms fangehuller i op til seks år.

Alt dette kan en folkekirkepræst næppe omtale i sin prædiken uden at få stiftets biskop på nakken. Men der er en ting, han både kan og skal, og det er højt og tydeligt at oplæse dagens tekst. Den taler nemlig for sig selv. Den siger til de 50.000 danskere, som satte deres navn under på det borgerforslag, som opfordrede til forbud mod omskærelse, at de her har med en sag at gøre, som de i deres åndelige uvidenhed ikke begriber dimensionerne af.

 

DANMARK SOM ET FOREGANGSLAND

Selvom borgerforslaget om en 18-års aldersgrænse for omskæring formentlig ikke får flertal, når det fortsat skal behandles i Folketinget, kan det alligevel få stor betydning internationalt.

Det er Intact Denmark, der står bag borgerforslaget, og de danske omskæringsmodstandere har en amerikansk søsterorganisation, Intact America, som følger ivrigt med i den aktuelle politiske debat herhjemme. Intact America, der har cirka 50.000 følgere, har skrevet flere Facebook-opslag om det danske borgerforslag og beskrevet Danmark som et foregangsland på området. Det samme har de kontroversielle omskæringsmodstandere i foreningen Bloodstained Men & Their Friends – Blodige mænd og deres venner – som er en af de mest aktive grupper af omskæringsmodstandere, såkaldte Intaktivister, i USA og har cirka 25.000 Facebook-følgere. Foreningens ansvarlige direktør, der går under navnet Brother K., har tidligere mødtes med Lena Nyhus, forkvinde Intact Denmark, hvor hun beskrev Danmark som et slags ’ground zero’ for den omskæringsdiskussion, der finder sted rundt om i verden.

Danmark bliver altså set som en mulig isbryder hos internationale omskæringsmodstandere, siger den amerikanske professor i medicinsk sociologi Lisa Jean Moore, der følger omskæringsdebatten i USA, og som arbejder ved State University i New York.

"Det er ingen tvivl om, at det danske forslag, uanset om det bliver vedtaget eller ej, bliver set som et slags barometer for intaktivister i USA, men også i Frankrig eller andre lande. Danmark bliver af intaktivister og liberale akademikere set som et progressivt land, hvor det muligvis kan lade sig gøre med en 18-års aldersgrænse.

 

SYNERNE FRA PATMOS

Ved vore mandagsmøder i menigheden ’Nyt Håbs’ lokaler i Rødovre fortættes langsomt undervisningen ud fra Ny Testamentes sidste skrift: Johannes Åbenbaring. Det bliver klargjort, at synerne fra Patmos først og fremmest har adresse til Kristi blodkøbte menighed.

Det verdslige, gudløse samfund, som vil søge at overgå sig selv i ondskab og forførelse, er prisgivet (Åb.11:2, Rom.1:24-27). Jerusalem vil på et tidspunkt (i en periode på tre og et halvt år) være at betegne som det rene Sodoma og Gomorra (ÅB.11:8). Det begreb, som de lærde har stridt med (og stadig spekulerer over): ’Ødelæggelsens Vederstyggelighed’ (Matt.24:15) vil blive åbenbart; alle vil komme til at forstå, at det her drejer sig om den homoseksuelle synd, der til sidst vil søge at etablere sig i selve templet – ja, det Allerhelligste af den jødiske helligdom. "Det er en vederstyggelighed," siger en engelsk oversættelse, "der forårsager (causeth) ødelæggelsen.

Messias-templet er faktisk endnu et varsel til Israel om ikke at lukke øjnene for den kendsgerning, at profeten Ezekiels konstruktionstegninger mangler de væsentligste genstande til gudstjenesten (Hebr.3:1-10) – samt at der ikke findes angivet noget forhæng mellem Det Hellige og Det Allerhelligste. De Kristus-troende jøder og hedninger har al mulig grund til at spørge, hvor dette forhæng blev af (Matt.27:51, Mark.15:38 og Luk.23:45).

Det har indtil nu været vor opgave ved disse indledende sektioner at forklare, at ’Patmosrapporten’ fører os ind i ’en anden virkelighed’ (2.Kor.12:2-4); Ap.G.10:1-4), hvor vi ikke i længden får lov til kun at være ’tilskuere’ (Salme 91:8; 1.Kor.4:9; Hebr.12:1-3); nej, som den antikristelige verden arbejder med et superlativt ’billede’, der i en tredimensional virkelighed drager dets tilbedere ind i ’en medvirken (med kraft til at dræbe de genstridige… Åb.13:14-16)

Apostelen Johannes får i sine Patmosvisioner besked på at måle ikke blot Guds Tempel – men de, som deltager i tilbedelsen. Han vil da komme til at se, at ’dette huses kommende herlighed bliver større end den tidligere (Haggaj 2:9 og Ap.G.2:40-47). Dem, som er ’udenfor’, skal apostelen ikke måle. De er ’prisgivet’ (Rom.1:24-27) og er i ’åndelig forstand som et nyt ’Sodoma’ (Åb.11:8).

For første gang begynder vi at ane, hvad der ligger bag begrebet: ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ (Matt.24:15; Dan.9:27) samt de oplysninger, der i Daniel 11:37 (… ej heller ænser han kvindernes begær) lader forstå, at antikrist er homoseksuel.

 

DE, SOM VIL VIDE MERE

I den kommende mandags 5. sektion vil vi stille skarpt på teksten: "Og Jeg vil lade mine to vidner profetere" (Åb.11:3).

Til dem, som oprigtigt spørger, hvem disse ’to vidner’ mon kan være, er Skriften ikke på noget tidspunkt blevet dem svar skyldig. De har fået svar, og hvis de fortsat spørger, vil de få samme, uændrede svar. Og dette urokkelige, uforanderlige svar lyder sådan: "Mine to vidner er de to olietræer og de to lysestager, som står for jordens Herres Åsyn" (Åb.11:4).

De, som vil vide mere, og som fortsat spørger ud af et oprigtigt, enfoldigt hjerte (og ikke på nogen måde søger at fordreje Skriftens ord for at kunne fremlægge en mere spekulativ tese), vil af Guds gode Helligånd blive ledt i denne ene og samme retning: ’De to vidner er de to olietræer og de to lysestager...’ (v.4).

Som ingensinde før, gælder i denne sag om ’de to vidner’, at ’Helligånden skal vejlede i hele sandheden’ (Johs.16:12). Thi medens Herren Jesus endnu var iblandt os her på jorden, sagde Han: Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når Han kommer, sandhedens Ånd, skal Han vejlede jer i hele sandheden.

(Vi bør bemærke, at vor seneste oversættelse har korrigeret den tidligere gengivelse, som siger, at ’Sandhedens Ånd skal vejlede til hele sandheden – og i stedet oversættes med ordene: ’Han skal vejlede jer i hele sandheden’, hvilket kun kan betyde, at Ånden vejleder dem, som allerede er på den rette vej – ja, allerede befinder sig i sandheden; disse skal på deres videre vandring ikke blive vildledt, nej, de skal få lov at nå frem til den sandhedserkendelse, som de af hjertet søger efter.

Denne oplysende korrektion af teksten (vejlede i sandheden) er mere vigtig end de fleste forestiller sig.

"Disciplene kom hen til Ham," forklarer Matthæusevangeliet. "De spurgte: Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarede dem: Jer er det givet at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet! For den, der har, til ham skal der gives; men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har… (Matt.13:12).

hvilket på godt dansk vil sige, at det menneske, som ved Guds nåde har fået så meget lys, at det kan finde vejen hjem til himlen, står i fare for (må Gud forbyde det) at miste ’denne lille flamme’ hvis den lille ild ikke bliver givet anledning til at antænde en større åbenbarelse…
 2018-12-08

 

STILHEDENS MASSAKRE

En snigende ’stilhedens massakre’ finder ifølge de mellemøstlige pressebureauer i disse timer sted langs Syriens grænse ind mod Golanhøjderne i det nordlige Israel. Historisk er det et område, som har været befolket med muslimer af den sunnitiske tro; disse bliver nu langsomt fordrevet til det nordlige Syrien, og deres ejendomme, huse og land overtages på stedet af shiitiske, iranske soldater, som af Syriens diktator, Assad, er blevet bevilget syrisk statsborgerskab. Det drejer sig om flere hundrede tusinde militærpersoner, som med deres familier flytter ind i de forladte ejendomme af de tidligere syrisk-sunnitiske beboere. De, som ikke frivilligt lader sig deportere, lever sjældent natten over. "De bliver likvideret én for én," hedder det i nyhedsformidlingen.

På denne måde omgås den klare aftale, som i begyndelsen af 2018 blev truffet mellem Rusland og Israel, at ’alt militær udstyr af iransk personel skulle fjernes fra grænsen til Golan’!

Iranerne er imidlertid pludselig blevet forvandlet til ’syriske borgere’ – og de militære installationer er atter på plads. Med den første december-weekends retorik i Teheran ser det ved indgangen til det nye år sort ud for en fredelig udvikling i Mellemøsten.

 

IRAN FORBEREDER KRIG MOD ISRAEL

Det iranske styre har i den første weekend af december 2018 intensiveret den verbale krig mod Israel og USA – og det i en sådan grad, at de seneste informationer i den forbindelse viser, at der fra begge sider lyder en ildevarslende sabelraslen. Det israelske forsvar og den islamiske republik forbereder sig aktivt på en multifrontkrig i Israel.

Den verbale krig accelererede, da Irans præsident Hassan Rouhani over for deltagerne i en islamisk konference lørdag erklærede Israel for at være ’en farlig kræftsvulst’ og en ’forfalsket stat’, som udøver sin farlige smitte i Mellemøsten.

"Den islamiske verden bør nu endelig rejse sig," udtalte Rouhani, "og danne en fælles multifront, som med sikkerhed vil sejre i et afgørende slag mod forbryderne…"

Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, har ikke lyttet i tavshed til disse krigstrusler. "Vi er i stand til at forsvare os mod Irans morderregime," erklærede han. Denne deklaration udøste søndag en serie krigeriske vendinger fra Irans åndelige leder, Ayatollahen Ali Kharmeni, som erklærede, at ’Det zionistiske regime er betydeligt svagere end det var tilfældet for 10-20 år siden, mens Hizbollah og Hamas er vokset i styrke og har vundet fem 2-dages krige (i 2005, 2008, 2012, 2014 og 2018).

Den iranske diktator udtalte mandag d. 3. december: "Vi vil give Israel ’et helvede på jord’!" Disse åbne erklæringer har skabt ’en første uro’ i Europa og USA. "EU danner en blik på 28 nationer, som er parat til at forsvare Israel mod Iran," hed det fra Bruxelles.

Det syriske Zamanalwsi-informationskontor meddelte tirsdag, at Bashar al-Assads regime har genopbygget de militære installationer, som er placeret i nærheden af Damaskus lufthavn. Disse installationer blev for kort tid siden jævnet med jorden af det israelske luftvåben – men Iran har lagt kæmpesummer på bordet for atter at gøre dette militære hovedkvarter ved Damaskus kampdygtigt.

 

IRANS SKJULTE TROPPER VED GOLAN

De seneste nyheder melder, at Iran ved Syriens sydgrænse har installeret den shiitiske brigade på 80.000 mand, der som objekt har dette ene mål: At tilbageerobre Golanhøjderne fra Israel.

Ifølge forskellige kilder investerer ’mullaherne’ (de shiitiske, åndelige ledere) mellem 15-20 milliarder dollars om året i Syrien for endeligt at kunne virkeliggøre deres drøm om på det sted (ved sydgrænsen til Israel) at kunne oprette et shiitisk rige, der som eneste mål har at udslette Israel.

Af samme grund er det islamiske styre i Teheran stærkt impliceret i et projekt, der fuldstændigt skal ændre den demografiske (befolkningsmæssige) situation langs grænsen til Israel, hvor det indtil for nylig har været sunnitiske oprørere, som har kontrolleret situationen.

Et oplysningsinstitut for mellemøstlige medier (MEMRI) kunne søndag d. 2. december rapportere, at Assads regime har givet syrisk statsborgerskab til de hundrede og tusinder iranske krigere af shiitiske fremmede, som har kæmpet sammen med den syriske hær i den nu årelange offensiv, som har bragt to tredjedele af landets befolkning tilbage i Assads hænder.

Disse nye iranske ’beboere’ tilhører for størstedelens vedkommende de iranske Quds-tropper, som med deres familier nu er installeret i de huse og beboelser, hvor de fordrevne syriske sunni-familier tidligere har boet.

’De elendige’, som er blevet jaget fra hus og hjem, er i hovedsagen blevet deporteret til d’Idlib (i det nordlige Syrien) som en slags ’forsoningsgestus’. De, som er blevet boende i deres fødeegn, bliver ifølge informationscenteret ’Syria Direct Daraa’ i disse dage likvideret én for én – og fremmede med nye identitetskort ’legalt’ borgerskab flytter ind i de dræbtes huse.

Denne stiltiende men blodige udrensning er muliggjort ved, at de aftaler, som i begyndelsen af 2018 blev indgået mellem Israel og Rusland (at ægte iranske tropper skulle fjernes fra den sydlige grænse) er blevet brudt. Situationen er derved blevet skærpet i en sådan grad, at truende skyer i disse timer samler sig over det i forvejen anspændte forhold mellem Israel og Iran. Samtidig meldes fra New York følgende:

 

FN-REKORD I ANTISEMITISKE RESOLUTIONER

Den sidste fredag i november passerede 6 anti-israelske resolutioner gennem FN og brillerede dermed ved at sætte den uhyggevækkende rekord, at man på en og samme dag kunne rette ikke indre mindre end 6 angreb på den jødiske stat!

Den første resolution, som fik 100 jastemmer, bar titlen: ’Det syriske Golan’. England og USA, Israel og Canada samt otte andre nationer stemte imod. Danmark var ikke blandt disse! Det internationale samfund lukker øjnene for den folkemordsmassakre, som i øjeblikket finder sted i Syrien og den betydning, som denne terroraktion har for den israelske befolkning på Golanhøjderne. Raketangrebene på de israelske bosættelser er som ’gået i glemmebogen’, og de syriske lederes opråb siden 1967, at ’Israel skal udslettes’, tages ikke (ved en sådan afstemning) i betragtning.

De øvrige fem resolutioner mod Israel havde samme agenda. "Den israelske administration af Jerusalem hindrer andre religioners tilstedeværelse," hedder det. "De palæstinensiske rettigheder bør forsvares" (siger den 3. resolution). "Israel hindrer en fredelig etablering af den palæstinensiske stat" (der strækker sig ’fra floden til havet’)… lyder det i de efterfølgende resolutioner.

I denne forbindelse har jeg på hjerte at henvise til de bibeltimer, som jeg hver første mandage i måneden holder i pinsemenigheden Nyt Håbs lokaler på Damhus Boulevard 28, Rødøvre 2610. Det er en undervisning, som søger at åbne op for Åbenbaringsbogen hemmeligheder og fremtidssyner. Jeg gengiver uddrag fra en sådan aften her:

 

VERDENSHERREDØMMETS OVERDRAGELSE

Tre fremstående vers i Åbenbaringsbogen betragtes i almindelighed som en isoleret kernetekst, der med få ord beskriver den største og mest afgørende omvæltning, som den samlede verdenshistorie (med sine fyldte biblioteker) næppe er i stand til at gengive.

De tre vers findes i det afsluttende skrift i Ny Testamente i det 11. kapitel (v.15-18). Der lyder her et ’basun-blast’, som efterfølges af ’en mængde høje røster i himlen’ (v.15). Disse røster råber følgende: "Verdensherredømmet er nu vor Herres og Hans salvedes, og Han skal være konge i evighedernes evigheder."

Ved dette forlader ’de fireogtyve ældste’ de fireogtyve troner, der står som et himmelsk råd omkring Guds og Hans Salvedes ophøjede regeringssæder, og de bøjer deres knæ med deres ansigter mod jorden og udbryder (som med én røst og i en forunderlig ’samstemmende himmelsk lovsang’): "Vi takker, dig Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du nu har overtaget din store magt og er blevet konge."

Derefter fremlægger de fireogtyve ’rådsherrer’ en kort situationserklæring samt det program, som er udarbejdet og ligger rede til at blive iværksat i forbindelse med Messias-kongens endelige og afsluttende overtagelse af al jordisk magt.

"Folkeslagene har raset," forklarer de, "men nu er vredens time kommet, hvor de døde skal dømmes, og du, Herre, skal belønne dine tjenere, profeterne. Øjeblikket er oprunden, hvor du, Herre, Almægtige Gud, skal give løn til de hellige og til dem, der frygter det navn – ja, til både små og store! Dette er dagen, hvor du skal ødelægge dem, der ødelægger jorden" (Åb.11:18).

Ved disse ord blev portene til Guds tempel i himlen åbnet – og derinde i templet kunne pagtens ark skimtes – men i samme øjeblik lød der fra tronen i midten tordnende brag. Hele den himmelske rådssal blev oplyst af mægtige lynglimt. Et jordskælv rystede jorden, og der faldt over alle riger og lande haglbyger så voldsomme, at man aldrig har oplevet noget lignende.

Om denne mægtige begivenhed har der ikke været tavshed fra de skriftkloges side. Jeg tillader mig derfor her kort at redegøre for min egen holdning til denne sag. Lad mig forklare:

 

LÆGENDE AFSNIT AF DEN HELLIGE SKRIFT

Det 15. vers i Åbenbaringsbogens 11. kapitel påkalder sig på en bemærkelsesværdig måde de lærdes opmærksomhed. De betragter den storslåede begivenhed (at ’verdensherredømmet er indtrådt) som en magtovertagelse, der for længst har fundet sted… men det vil jeg, i min egen ringe, ulærde position, tillade mig at opponere imod. Det gør jeg med den største forsigtighed, idet det er mig klart, at når først man kommer op imod ’de græskkyndige’, så er man ilde stedt i sin argumentation vedrørende visse grammatiske forhold i den nytestamentlige tekst.

Imidlertid forekommer sagen mig så betydningsfuld, at jeg må driste mig til at blande mig i koret af eksperter, som (netop med hensyn til dette ene 15. vers) stiller op med en række grammatiske forklaringer vedrørende ’den sproglige forståelse’ af selve tidspunktet for Kristi absolutte overtagelse af verdensherredømmets implementering.

Vor 92-oversættelse af Ny Testamente gør kort proces med problemet; den siger: ’Verdensherredømmet er nu vor Herres og Hans Salvedes" (Åb.11:15). 48-oversættelsen følger samme linje og siger: "Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og Hans Salvedes" (v.15). – og den billedrige hændelse, at i netop det øjeblik sker ’en overdragelse’ af hele den verdslige magt til Herren Jesus’ har vor store interesse; - ja, den kunne have en betydning med hensyn til en række stærkt polemiske spørgsmål, som har ført til bedrøvelig skismaer i Herrens menighed. Altså: Det 15. vers i Åbenbaringsbogens 11. kapitel er et afklarende og lægende afsnit af Den Hellige Skrift, som vi absolut bør fordybe os i.

 

LAD BLOT FOLKENE RASE

Det kunne ifølge den rytme og det mønster, hvori Åbenbaringsbogen er skrevet, forventes, at den syvende og sidste basun ville udløse syv plager. Men disse syv ’dommens vredesskåle’ lader vente på sig! Kongens højtidelige tiltrædelse af den endelige overdragelse af al jordisk magt finder sted. En ny (og jernhård) herskerstav rækkes fra dette øjeblik ud over jorden… og de, som har ødelagt Guds skaberværk, skal nu selv ødelægges.

Den 99. salme beskriver bedst, hvad dette nye afsnit af verdenshistorien vil komme til at indeholde. "Herren har vist, at Han er konge, folkene bæver" (v.1). Betydningen bag dette profetiske udsagn fra Salmernes Bog har (ud fra den hebraiske tekst) bl.a. følgende betydning: "Fra nu af vil Herren vise, hvem der er konge… lad da blot folkene rase! "Han troner på keruber,"… lad da hele jorden skælve!"

Med henblik på Herrens tjeneres uværdighed og mangel på åndelig indsigt, omtaler salmisten her tre mænd: Moses, Aron og Samuel (v.6). "Du var dem en Gud!" udbryder den profetiske salmes forfatter, idet han tilføjer: "Du tilgav dem og frikendte dem, for hvad de gjorde!" (v.8)

Netop denne velsignede holdning har Herren over for de mænd og kvinder, som Han kalder til tjeneste i den nuværende epoke, hvor verdensherredømmet vil blive manifesteret (ikke mindst fra Jerusalem): "Thi stor er Herren på Zion," synger salmisten, "ophøjet over alle folkeslag."

 

MAGTOVERDRAGELSEN

Det er af stor vigtighed for de hellige at fatte og forstå denne sammenhæng. Mange steder er de blevet holdt i mørke med hensyn til, at den sidste og fuldkomne opfyldelse af Kristi sejr først gennemføres når den syvende basun har lydt. Ved denne åbenbarelse vil anklagerne blive bragt til tavshed (de, som spottende spørger, hvor Kristi herredømme beviser sig i denne onde, krigstrætte, synde bebyrdede verden?) Ikke længere behøver de troende ’beskæmmet’ at bøje hovederne, thi de oplever, ikke sjældent, at de bliver disse forhånende anklagere svar skyldigt. Jesu fulde magtovertagelse ved Hans inddragelse af al jordisk magt og myndighed ved den syvende basuns klare signal, er svaret.

Dette fremgår især af en længere forklaring, som Jesu apostel Johannes giver i det efterfølgende 12. kapitel, hvor han (i en mere detaljeret beskrivelse) gengiver ordlyden, som den ved Ånden er blevet formuleret af de høje røster ved selve magtoverdragelsen.

I det her omtalte skriftvers (12:10) lyder jubelråbet sådan: "Fra nu af er frelsen og kraften og riget, vor Guds, og magten Hans salvedes." Grunden til, at sejrsmeldingen omtaler ’tidspunktet’ (’fra nu af’) ligger i den lykkelige bekendelse: ’Thi nedstyrtet er vore brødres anklager, som anklagede dem for vor Gud dag og nat’.

Denne ’nedstyrtning’ står yderligere (i samme skriftafsnit) beskrevet, og det fremgår med al tydelighed af teksten, at selve triumfråbet: "Fra nu af ikke har kunnet lyde, før djævelens afsluttende tilstedeværelse i himmelen var beseglet.

Denne ’kampens endelige stilling’ af fronternes nuværende aftegning på generalstabskortet er af en sådan vigtighed, at den atter bør fremhæves, så at de troende alle vegne kan fatte mod og samtidig indse, at der er en kamp, som endnu ikke er afsluttet. Den syvende engel har endnu ikke løftet sin basun, hvilket betyder, at der endnu venter et opgør forude! Dette må nærmere beskrives, hvilket jeg herefter ved de kommende mandagsmøder i hovedstaden vil beflitte mig på at gøre…
 2018-11-30
 

KAMPEN FOR TROSFRIHEDEN FORTSÆTER I BULGARIEN

Den seneste post-kommunistiske skygge, som er faldet over Bulgarien, er bl.a. en lov, som ’forbyder religiøse møder i bygninger, som ikke er blevet højtideligt indviet og registreret til dette formål. Det vil sige, at mere end 95 % af de godt 1000 små evangelisk-protestantiske menigheder, som er spredt ud over landet, vil blive lukket af politiet, hvis der stadig prædikes eller bedes i de lokaler eller bygninger, som de troende har erhvervet sig til dette formål.

For et par år siden var jeg indbudt til at forkynde Guds ord i en forholdsvis stor bulgarsk sigøjnerghetto (10.000 beboere). Møderne blev holdt i et telt, som havde plads til et par hundrede mennesker. Det var fyldt aften efter aften, og det var dage fyldt med vækkelsessange, frelsesglæde, befrielse fra onde åndsmagter og helbredelser.

Hvis den nye lov vedtages af det bulgarske parlament, så er møder af den art uigenkaldeligt forbi! Et missionstelt, som blev anvendt ved denne lejlighed, vil være ’illegalt’, og en fremmed (dansk) prædikant vil være bandlyst. Den engelsksprogede forkyndelse vil være strengt forbudt, og det vil være strafbart (med bøde på op til 150.000 kr. og fængselsstraffe på op til seks år) hvis møder i en sådan fattig sigøjnerghetto sponsoreres med kapital fra udlandet.

Med den kolde, bulgarske vinter for døren, vil det være svært for de små forsamlinger at overleve, idet forsamlingsfriheden (med denne nye lov) er truet. De evangelisk-protestantiske kristne i Bulgarien rejser sig i disse dage over det ganske land (visse steder med støtte fra både de katolske og de øst-ortodokse kirkers ledere). Dette gør de i protest mod lovforslaget: ’Act 2002’, som truer med forbud mod fremtidig uddannelse af evangeliske præster. Forslaget blev fremlagt d. 4. oktober 2018, og vil atter inden nytårsskiftet blive taget op til fornyet drøftelse i det bulgarske parlament. Søndag d. 25. nov. opfordredes alle kristne alle vegne til i deres gudstjenester at bede for de bulgarske, evangeliske menigheder.

En erklæring fra præsidenten for Evangelisk Alliance i Bulgarien, pastor Rumen Bordzhief lyder sådan: "Inden for rammerne af et demokratisk Europa, som er grundlagt på de kristne værdier, er og forbliver troens overbevisning en hellig rettighed, som ikke kan diskuteres. Ingen sand Kristus-troende kan i vort land fremstå som en trussel for den nationale sikkerhed. Vi elsker Bulgarien, og vi elsker vort folk; vi tror på Gud og vil fortsætte (med alle legitime midler) at stride for de religiøse rettigheder, der er blevet sikret i vort lands forfatning…"

Sidste nyt beretter, at fremover kan kun trossamfund med 3000 medlemmer registreres i Bulgarien. Alle trossamfund skal aflevere en liste over navnene på de personer, som man giver adgang til prædikestolen.

Bulgarsk Radio meddelte for en uge siden, at en lov, som præsenteres af landets socialistiske parti i ledtog med ’Tyrkisk bevægelse for frihed og ret’ (radikal Islam) søger at knægte de evangeliske, protestantiske menigheder i Bulgarien.

Professor Atanas Slalov, som underviser på Universitet i Sofia, har erklæret den nye lov for at være diskriminerende. Da jeg i 25 året for kommunismens fald i Østeuropa blev indbudt til at besøge de bulgarske, evangeliske menigheder, så var mit første spørgsmål dette: "Hvor er skriftrullerne blevet af’?"

"De er sporløst forsvundet," svarede man. Disse skriftruller blev i den åndelige vækkelse, som i slutningen af ’80erne fejede over Bulgarien, underskrevet af tusindvis af kristne, som deltog i de afsluttende møder i byen Varna ved Sortehavet. Dette skete inden vor danske pilgrimkonvoj blev udvist af landet, og jeg fik at vide, at jeg var betragtet som en ’persona non grata’ (uønsket person) og at jeg for al fremtid ville blive forbudt igen at sætte min fod på bulgarsk jord!

I de forsvundne skriftruller anmodede de bulgarske kristne det røde styre om at blive givet trosfrihed. Da jeg nu 25 år efter vendte tilbage til Bulgarien (og ved grænsen fik at vide, at jeg stadig var en ’persona non grata’) – slap jeg alligevel igennem grænsekontrollen.

Inden jeg begyndte den landsomfattende møderække, blev der (på min forespørgsel) lavet to nye skriftruller; disse blev forsynet med en tekst, som ikke kun anmodede om fortsat trosfrihed – men som samtidig indeholdt advarsler fra Ny Testamente med hensyn til den voksende homoseksuelle indflydelse.

I de ti forbud, som i disse dage er ved at blive ophøjet til lov i Bulgarien, er inkluderet strenge restriktioner mod en hvilken som helst bibelsk forkyndelse, som er rettet mod homoseksuel indflydelse i landets offentlige medier og læreanstalter.

Bulgariens lovgivere er ikke kun (som for de mere end 25 år siden) tilhængere af det røde styre – men de er tillige (ifølge deres seneste lovforslag) aktive medløbere, når det drejer sig om at lukke munden på de præster og prædikanter, som omtaler homoseksualitet som synd.

 

FORULEMPELSE AF TROSFRIHEDEN

Den alvorlige sag vedr. forulempelsen af trosfriheden i Bulgarien må på et tidspunkt ende på bordet for EU’s charter om grundlæggende rettigheder…

Dette charter blev højtideligt vedtaget i Nice i december 2000 som ’en politisk erklæring’, men er nu juridisk bindende i Lissabon traktaten. Charteret har 54 artikler, der hovedsageligt er taget fra den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Ved en dom i 2013 blev charterets bestemmelser givet forrang for nationale love.

Den 10. artikel stk. 1 siger: "Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed!"

I artikel 14, stk. 1 står der: "Enhver har ret til uddannelse samt adgang til erhvervsuddannelse…"

Alene disse to artikler vil komme på tale med hensyn til Bulgariens hindringer for, at bl.a. de evangeliske kristne kan få en præsteuddannelse.

Forsøget på at genindføre de kommunistiske tilstande med hensyn til trosfriheden i Bulgarien, hvor man nu ved lov og regler søger at hindre de evangeliske troende borgere i ’at samle sig’ for dermed at gøre oprør mod den nye undertrykkelse bringer Det kommunistiske Manifest fra 1848 for dagen. Her kritiserer Karl Marx og Friedrich Engels ’det frie markeds tankegang, hvor alt og alle er til salg for at undergrave kampen for de grundlæggende borgerrettigheder’.

De kristne gennemfører nu fredelige demonstrationer over hele landet for at bevare disse grundlæggende frihedssandheder – men Marx og Engels opfordrede de undertrykte til at gøre væbnet og voldeligt oprør mod magthaverne. I den forbindelse er følgende bibelske betragtning værd at iagttage:

 

DEN SIDSTE BASUN

’Den syvende engel blæste i sin basun’ (Åb.11:15). Denne nytestamentlige linje er nok en af de mest centrale skæringspunkter i Åbenbaringsbogen, hvilket fremgår af det følgende: Idet denne sidste basun gjalder, ’lyder der høje røster i himlen’ (v.15). I en tid, hvor verdensmagterne viser tænder, bør de høje røsters budskab overvejes.

"Da Lammet brød det syvende segl," fortæller Johannes, "var der stilhed i Himmelen hen ved en halv time" (Åb.8:1); der var ikke – som på jorden i andægtige stunder – ’ét minuts stilhed’, nej, en forfærdende tavshed fyldte den mægtige, himmelske tronsal, da det syvende segl blev brudt (og i samme øjeblik ’blev de syv engle, som står for Guds Åsyn givet syv basuner’ (v.2)… da den sidste af disse syv basuner gjalder gennem universet er der ingen stilhed i himlen. Tværtimod. "Da lød der," fortsætter Johannes sin gennemgang af det himmelske syn, ’høje røster, som sagde: "Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og Hans salvedes, og Han skal være konge i evighedernes evigheder" (v.15).

Dette er i korthed den syvende basuns budskab, og netop fordi denne deklaration har været ventet i evigheder, og fordi denne ’højeste erklæring’ er bestemmende for alt og alle i al fremtid, så er det denne sidste basun, som apostelen omtaler, når Paulus i ét af sine breve detaljeret redegør for ’de dødes opstandelse’.

Han skriver: "Men det siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds Rige, og forkrænkelighed arver heller ikke uforkrænkelighed." Apostelen Paulus fortsætter: "Se, jeg siger jer en hemmelighed; vi skal ikke alle hensove – men vi skal alle forvandles… i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder, thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi alle forvandles" (1.Kor.15:51-52).

Meget mere er inkluderet i dette allersidste stød i den himmelske basun – men selvom det er os pålagt at undersøge hele den apokalyptiske kædereaktion, som denne syvende basun udløser, så vil vi prioritere at berøre (før noget andet) den apostolske fremhævelse af opstandelsen, der står så klart beskrevet i Pauli første brev til Korinterne.

 

HEMMELIGHEDEN

Det første, vi bemærker, er, at apostelen så klart betoner, at han – med henblik på den syvende og sidste basun – står over for at skulle forklare en hemmelighed af en særlig dybde og en betydningsfuld dimension.

Der kan med denne hemmelighed (som åbenbart sætter hele himlen i bevægelse, og der lyder høje røster, og den guddommelig indsættelse af Jesus på Zions bjerg manifesteres) være en direkte henvisning til den forklaring, som Paulus giver Efesermenigheden, når han uddybende forklarer: "… så sandt, som I har hørt om den husholdergerning, Gud i sin nåde gav mig med henblik på jer."

Paulus fortsætter (idet han hermed kommer ind på spørgsmålet om ’hemmeligheden’): "… nemlig at jeg ved en åbenbaring fik kundskab til den hemmelighed, hvorom jeg før i korthed har skrevet. Når I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har indsigt i Kristi Hemmelighed."

Pauls slutter (og dette får vi det at høre et ekko fra den syvende basun): "I tidligere slægter har (denne hemmelighed, ’Kristus hemmeligheden’) ikke været kundgjort menneskenes børn, således som den nu ved Ånden er blevet åbenbaret for Hans hellige apostle og profeter (Ef.3:5).

Der er i det efterfølgende meget mere at forklare om denne hemmeligheds indhold, og det vil jeg senere redegøre nærmere for – men her, hvor vi står overfor at skulle meddele, hvad den sidste og syvende basun har at gøre med den enkelte troendes vandring og guddommelige førelse i Helligånden, vil jeg i kommende indlæg fortsætte med den nødvendige tydning af Åbenbaringsbogens tekst.

Desværre er der adskillige, som på nettet spreder ængstelse og frygt med hensyn til dette dages regeringsprojekter om yderligere overvågning og digital efterjagen af de troende. Hertil er følgende at bemærke:

 

DØD OG GIFT SKAL IKKE SKADE JER

De sidste ord, som Herren Jesus sagde til sine disciple, inden Han blev optaget til himlen (og satte sig ved Guds højre hånd) er en klar og tydelig belæring om, at de ikke skal nære nogen angst for nogen som helst skadelig påvirkning, som de kan blive udsat for i den ’ondskabsfulde fremtid’, som venter dem. Det formanende og advarende budskab (om ikke at lade sig overmande af en angstfyldt, frygtindgydende påvirkning) er nøje forbundet med missionsbefalingen, der lyder sådan: "Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for al skabningen" (Mark.16:15).

Vor opgave som Kristi efterfølgere er altså først og fremmest at forkynde det velsignende evangelium om Kristi forsonende død og herlighedsopstandelse, der – ved Herrens nådige medvirken – vil føre til, at (citat): ’Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, som er vantro, skal blive fordømt’ (v.16).

Vi er ikke udsendt for med alle til rådighed stående midler og med store personlige ofre at advare vore omgivelser mod ’alle de skjulte farer, der lurer i den elektroniske verden’ og ’i den mad, vi spiser, og det vand, vi drikker’, thi Jesus fortsætter med disse ord: "Disse tegn skal følge dem, der tror: I Mit Navn skal de uddrive onde ånder, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder og de skal blive raske."

 

DIGITALE GIFTSLANGER

I disse formørkede tider, hvor internettet er fyldt med advarselsrøster om, hvorledes Herrens folk nu skal beskytte sig mod internettets ’kobraslanger’, som lurer med deres dødshug bag mobiltelefoner og tv-skærme og G-5 udstrålinger fra strategisk opsatte, digitale indretninger – er det på tide at ihukomme Herrens fortrøstningsfulde (sidste) budskab til sine disciple: "I skal tage på slanger, og hvis I drikker dødbringende gift, skal det ikke skade jer" (Markus 16:18).

Dermed ikke sagt, at disse her omtalte farer ikke lurer; de er så virkelige, som de bliver beskrevet, og der skjuler sig i den elektroniske verden et univers af ondskab – ja, alle disse brønde er mere eller mindre forgiftede – og hvad der sælges i supermarkerne indeholder større farer end denne ene, ’at de kan overskride udløbsdatoen’ – men alle de af Herrens elskede, som i troen på Kristi forsonerblod søger ind ’i den Højestes skjul’, og med et fredfyldt sind ’dvæler i den Almægtiges skygge’, behøver ikke at gennemisolere deres bolig for påvirkninger udefra. Nej, i denne super-ondskabsfulde tid, hvor usynlige djævlekræfter forfølger og jager den enkelte, søger Guds børn til deres Himmelske Far: "Du, Herre, er min tilflugt, min klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler" (Salme 91:1-2).

"Alle slags sygdomme vil blive os påført af et kommende gudløst styre," hedder det i de på nettet udsendte advarsler – og det er slet ikke usandsynligt, at der er medicinalfirmaer, der lever højt på at hærgende epidemier angriber lande og riger – ja, det er beviseligt, at de, som fremlægger deres undersøgelser, taler sandt – men budskabet, som Skriften giver id en anledning, er ikke, at vi (som troende) nu skal afholde os fra al lægehjælp! Nej, Guds ord søger at rette de helliges blik mod Herren med ordene: "Han fører dig fra fuglefængerens snare, fra ødelæggende pest" (Salme 91:3)… og salmisten fortsætter ufortrødent: "Han dækker dig med Sine fjedre, under Hans vinger finder du ly; Hans trofasthed er skjold og værge" (Salme 91:4).

 

DA GEMTE JEG MIG HOS HERREN

1. Da regnen regnede en underlig regn
og tågens snigløb over landet føg
så søgte jeg ikke ly og hegn
bag fjerne skovs bortgemte birk og bøg
- men jeg gemte mig hos Herren.
 

Kor:

Ja, jeg skjulte mig hos Herren
og dækkede mig under Hans dyre blod,
jeg frygted’ ikke den ondes hærgen
men bøjed’ mig ved korsets fod!
 

2. Da svanernes kiler på himlen forsvandt
og duens flaksen som vingeskudt faldt
- ja, profeternes ord kun var sandt,
bogen var lukket, thi alt var nu fortabt
- da gemte jeg mig hos Herren!
 

Kor:

Ja, jeg skjulte mig…
 

3. Da hjortekiddet lå ved flodlejets sten
- alt overvåget, intet skjulested
og marken var fyldt med døde ben
søgte jeg Jesu tryghed og kærlighed
- og gemte mig hos Herren.
 

Kor:

Ja, jeg skjulte mig…
 2018-11-22
 

FREMMEDE EVANGELISKE PRÆDIKANTER BANDLYST I BULGARIEN

Med bedrøvelse læser jeg de informationer, som sendes til mig fra brødre i Bulgarien, som indbød mig for et par år siden til at rejse gennem landet i anledning af kommunismens fald for 25 år siden, overalt, hvor jeg kom frem, blev jeg mødt af kristne fra den tid, hvor den danske pilgrim konvoj trodsede de kommunistiske myndigheder og åbenlyst prædikede evangeliet i by efter by… indtil den dag i april 1989 i sortehavsbyen Varna, at det røde politi blokerede en lille evangelisk kirke på Lenin Boulevard nr. 117. Med 400 betjente, hunde og en vandkanon belejrede, blev godt 9000 kristne holdt i skak, og jeg blev fjernet fra min prædikestol (som var kirkens tag) og arresteret.

De meddelelser, som nu når mig, er de bulgarske brødres detaljerede beskrivelser om, at (som det var tilfældet i kommunismens tid) alle ’fremmede prædikanter’ forbydes at forkynde evangeliet.

"En patriotisk front, bestående af tre af landets politiske partier, søger i disse timer at føje en ny ’ti buds’-bestemmelse en 2002-religionslov," skriver brødrene fra Bulgarien. Det er som om de ikke kan glemme den danske pilgrimkonvoj, for de (citat): ’forsøger nu at bandlyse alle fremmede prædikanter. Ingen udenlandsk forkynder må på et fremmed sprog prædike evangeliet i Bulgarien. Samtidig sætter et nyt lovforslag en stopper for at udenlandsk hjælp til evangeliske menigheder (og den katolske kirke). Oversættelse af religiøse bøger vil blive standset – og der vil kun blive givet tilladelse til, at den øst-ortodokse kirke og Islam kan uddanne præster.

Såkaldt ’illegale aktiviteter’ i den henseende vil blive straffet med fængsel i tre til seks år; det bulgarske flag skal være hejst ved enhver protestantisk kirkebygning, og det vil være strengt forbudt, at udenlandske trosbekendelser anvendes i Bulgarien.

Brødrene fra Bulgarien sender hilsen og beder om forbøn.

 

ANTIKRISTELIG LOV PÅ VEJ I BULGARIEN

Efter at have lyttet til de stærke protester, som d. 11. nov. 2018 er blevet manifesteret i Bulgarien vedrørende det mest kontroversielle lovforslag, som efter Sovjettiden er blevet fremsat i det bulgarske parlament, har lovgiverne i hast besluttet at udskyde den sidste og afgørende afstemning.

"Forslaget vil blive udsat for en yderligere revision," hedder det fra regeringen i Sofia. Hvis den omtalte lov med dens 10 bestemmelser bliver gennemført, vil landets evangeliske kristne blive pålagt så omfattende begrænsninger, at en landsomfattende lammelse af det evangelisk-kristne vidnesbyrd vil finde sted. "Den religiøse frihed, som efter Sovjetregimet er blevet vundet i hele Østeuropa, vil med ét slag blive slået til jorden," hedder det fra den forfulgte afdeling af Bulgariens evangelisk-protestantiske ledere (som i samlet trop i midte af november 2018 har gennemført nationale bønnesamlinger og fredelige protestmarcher over hele landet).

Den nye lov favoriserer Bulgariens Øst-ortodokse kirke og Islam, men sætter samtidig voldsomme begrænsninger for den evangelisk-protestantiske kirkes virke. De evangeliske kristne tæller 2 % af befolkningen. Bliver loven gennemført, vil kun Den ortodokse Kirke og Islam få lov at uddanne præster og forkyndere. Alle andre prædikanter vil miste deres legale status – og en statskontrolleret overvågning vil blive indført (med særlig henblik på de evangelisk-protestantiske kirkers prædikener og forkyndelse).

 

DE 10 NYE BUD

"De nye 10 bud, som søges gennemført, blev d. 11. november 2018 punkt for punkt udsat for en samlet protest foran Bulgariens parlament i Sofia. Et brev blev afleveret til Bulgariens præsident. Den nye lov indeholder følgende 10 punkter:

1. Al finansiel støtte, som ikke har sin oprindelse i Bulgarien, er illegal.

2. Alle prædikener eller budskaber må kun være på det bulgarske sprog

3. Prædikanter og forkyndere kan herefter kun tillades, hvis deres uddannelse har en bulgarsk baggrund.

4. Prædikener må ikke være rettet mod lovlige etablissementer, må ej heller beskæftige sig med regeringens styre eller politiske organisationer – ej heller mod kønsidentiteter eller livsanskuelser.

5. Bygninger, som ikke er registreret til kirkelige, liturgiske formål, må ikke anvendes til religiøse møder. ’Hjemme-møder’ er forbudt!

6. Mindreårige (under 18 år) må ikke udsættes for ’evangelisering/proselytisme’.

7. Nye kirke-registreringer kan kun gives gennem regeringens kontor for religiøse anliggender. Kun forsamlinger på over 300 kan komme i betragtning.

8. Friluftsmøder kan kun holdes på særlige helligdage og brug af højtaleranlæg er strengt forbudt.

9. Ingen økonomiske støtte kan ydes til trossamfund, som tæller under 1 % af befolkningen (hvilket er tilfældet med alle individuelle evangeliske menigheder i Bulgarien).

10. Overtrædelser vil blive straffet med bøder på 75.000 kr. for den første forseelse og 150.000 for den anden, og et sådant trossamfund vil blive lukket på stedet.

 

UHYGGELIG DEFINITION

Det bulgarske anti-evangeliske initiativ minder i mangt og meget om den såkaldt ’samlede lovregulering om andre trossamfund end folkekirken’, som blev vedtaget af det danske folketing i slutningen af 2017 og trådte i kraft nytårsnat ved indgangen til 2018. Denne nye danske religionslov indeholder ikke 10 nye bud – men begrænser sig til 5 splinternye, anti-evangeliske bestemmelser.

Den første paragraf er en uhyggelig definition på samtlige evangeliske frikirker (og de danske jøders) trosbekendelser. Den lyder i sin korthed således: "Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove efter udformede læresætninger og ritualer.

Dermed har de danske lovgivere defineret landets evangeliske fællesskaber (og den jødiske synagoge) som forsamlinger, hvis læresætninger og ritualer er udformet sådan, at de fremover er at betragte (definere) som ’en tro på magter’. Disse ’magter’ ejer (citat): ’som det forstås i denne lov’ ingen anden bekendelse, end at de (citat): ’står over mennesker og naturlove’. De danske evangeliske frikirker tror ikke på magter.

De tror på Gud Fader, Den Almægtige, himlens og jordens Skaber. De tror på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmelen, siddende ved Gud Faders, Den Almægtiges, højre hånd, hvorfra Han skal komme at dømme levende og døde.

Danmarks evangeliske frikirker tror under ingen omstændigheder på ’magter’. Nej, ’de tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv’ (Textus Receptus 783).

 

FORFØLGELSEN HAR OPNÅET EN JURIDISK VÆRDI

Formuleringen (den nydanske religionslov), der lyder sådan: ’som det forstås i denne lov’ er farligere end de fleste anser det for at være. Udtrykket angiver klart og tydeligt lovgivernes definition af de evangelisk-troendes (og de danske jøders) trosbekendelser som en ’tro på magter’. Der er med denne oprørende definition ikke (som i Bulgarien) tale om en lov, som man (under en folkebevægelses protester) fra statsmagtens side søger at indføre – men der er (for den danske situations vedkommende) tale om en lov, som allerede (i nytårsnattens mørke) er blevet indført.

Det vil sige, at den danske regerings frakendelse af det bibelske indhold og de evangeliske frikirkers (og de danske jøders) trosbekendelse allerede har opnået en juridisk værdi! Formuleringen: ’en tro på magter’ er allerede ved lov behæftet med en uhyggevækkende symbolsk dimension! Ved lov er der allerede højtideligt (og ved folketingets stemmeafgørelse) blevet asfalteret en ulykkesvej, som med usvigelig sikkerhed fører til en afgrund af yderligere forbud og begrænsninger.

 

EN ONDSINDET PAGT

Ved lovgivningen i Bulgarien og den allerede indførte ’midnatslov’ i Danmark står evangeliets modstandere nu sammen i en fælles, kollektiv pagt. Ved lov forherliger de deres dybeste (og mest ondsindede) motiv, som er at komme Europas protestantisk-evangeliske samfund (og den jødiske synagoge) til livs!

(Jeg har d. 20. nov. skrevet til en nær ven i Bulgarien, som i øjeblikket sender mig alle insideinformationer vedrørende den nye religionslov i Bulgarien, at ’de 10 love’ – den bulgarske og den danske – er i nær familie med hinanden).

De danske lovgivere angiver selv, at de med denne besynderlige (aldrig før hørte) definition ’magter, som står over mennesker og naturlove’, henviser til noget overnaturligt. De godkender tillige, at det drejer sig om ’en religiøs tro’ – og de går så langt som i lovens bemærkninger at erklære, at (citat): … ’formuleringen omfatter – i overensstemmelse med grundlovens § 67 – ikke blot monoteistiske men også polyteistiske religioner; det vil sige religioner, der bygges på… flere guder eller guddommelige instanser – ja, de viger ikke tilbage for at betone, at det kan dreje sig om ’en mere ubestemt kraft eller magt af ikke fysisk transcendental art…

Helt ærligt! At kaste de evangeliske, protestantiske, frikirkelige samfund og den jødiske tro på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud (hele jordens Skaber og opretholder) i den samme okkulte vælling som de her nævnte religioner er mildest talt uacceptabelt.

Den måde, hvorpå de kristne i Bulgarien har modsat sig regimets overgreb, forekommer – set i et historisk perspektiv – som en ’revolutionær bevægelse’. Den er fredelig – men skarp i sin modstand, medens den danske kristenheds modstand mod ’midnatsloven’ er tandløs, passiv, bedøvende ligegyldig og uden effekt.

Når lovgiverne i midnatslovens bemærkninger tillader sig at henvise til grundlovens § 67 (som om denne høje trosfrihedsbestemmelse godkender, at den betragter de frie, protestantiske, evangeliske trossamfund uden for folkekirken som værende mere eller mindre okkulte) så er de på gale veje. Kan nogen ærlig politiker forestille sig, at Danmarks Grundlov indeholder nogen umoralsk, diskriminerende eller lovløs bestemmelse? Dette mener ’midnatslovens’ iværksættelse, og netop dette bør på det stærkeste imødegås af en vågen og agtpågivende kristen borgerbevægelse.

 

RÅBET FRA DEM UNDER ALTERET

Udsagnet i Ny Testamente er klart: ’Gud vil vise sine tjenere, hvad der snart bør ske’ (Åb.1:1). En ’absolut nødvendighed’ lyser ud af denne indledende linje til Åbenbaringsbogens budskab. En faretruende udvikling af de jordiske, nationale forhold og en optrapning og invasionen af ondsindede, mørke kræfter fordrer en snarlig indgriben! Imidlertid trækkes sagen om Kristi kommende retfærdsrige i langdrag – og det i en sådan grad, at råbet fra sjælene af ’dem, der er blevet myrdet på grund af Guds Ord, med øget styrke hamrer på himlens porte med ordene: "Hvor længe, Du Hellige og Sanddru Hersker, skal det være, før Du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?" (Åb.6:10)

Råbet stiger ikke op fra de udpinte steder på kloden, som apostelen kalder for ’jordens, de lave egne’ (Ef.4:9) nej, det kommer inde fra selveste tronrummet i den himmelske forvaltning – ja, fra selve alteret, der er placeret så centralt, at ingen kan være noget ord overhørig, som stiger op fra dette hellige sted

Fra offeralterets inderste hæver sig (fortæller Johannes) en mangestemmig røst fra de af Kristi vidner, der (som Herren selv) gav deres liv og hjerteblod i tjenesten for evangeliet! Ny Testamente forklarer, at disse nu herliggjorte martyrer er blevet givet en plads, som ingen andre i den himmelske verden; de opholder sig på tronsalens fornemste område – nemlig under selveste alteret, hvorfra der stiger tilbedelse og lovsang og påkaldelse ’uden ophør dag og nat’ (Åb.4:1).

Apostelen Johannes (egen korte) beskrivelse af tronsalen, som han personligt (på et tidligere tidspunkt) blev ført ind i for at blive forevist, ’hvad der siden skal ske’ (4:1) indeholder nogle detaljer, der i den foreliggende situation med de europæiske lovgiveres overgreb, er værd at mærke sig. Der tales nemlig her om den stærke påkaldelse, som (endog i denne time) fortsat gør sig gældende i den himmelske administration.

Johannes fortæller om sit første og eneste møde med hele dette ’universets regeringscenter’. "Jeg så en trone stå i himlen," forklarer han. (Den var ikke tom). Han fortsætter: "Jeg så En sidde på tronen." Denne oplysning er af overordnet betydning, fordi liberale, vantro kirkeledere fortsat lader forstå (og lige så uvidende statsledere og verdslige politikere fremdeles giver udtryk for), at himlen kun bestå af ’det tomme rum’, samt at der ikke eksisterer nogen myndighed over deres. De tror, de kan skalte og valte med Kristi kirke efter deres forgodtbefindende.

Johannes, apostelen, som på den græske ø, Patmos, blev grebet af Ånden (4:2), erklærer: "Jeg så en trone, og En, der sad på tronen!" Herefter er det op til den enkelte, hvem han (eller hun) vil tro på. Vil man sætte sin lid til de ugudelige (når de ’bedrevidende’ taler om de himmelske ting) – eller vil man lytte til den mand, som om sine personlige, indsigtsfulde erfaringer erklærer: "Det, som jeg med egne øjne har set, det, jeg selv betragtede – ja, som jeg med egne hænder berørte, som blev mig åbenbaret; det forkynder jeg og derom vidner jeg!" (1.Johs.1:1-2)

 

FOLKENE UDHOLDER IKKE HANS HARME

Hele Den Hellige Skrift bør betragtes gennem den brogede krystallinse, som er Åbenbaringsbogens indhold. Fordi det er Bibelens sidste bog, står den også som – ikke blot ’et punktum’ – men som et ophøjet udråbstegn, der omfatter hele Gudsrigets jordiske afslutning.

Åbenbaringsbogen er og forbliver Skriftens virkeliggjorte bekræftelse på, at Kristus er forudset og forud ventet, at Hans menneskeliggørelse (som ’Menneskesønnen’) for evigt er stadfæstet, at Hans offerdød som ’Det slagtede Lam’ står som evangeliernes centrale budskab, samt at Hans opstandelse og herlige genkomst er selveste Gudstegnet på, at Skaberens værk skal bringes tilbage til sin oprindelige retfærdsherlighed. Åbenbaringsbogens storslåede og fortærende finale slår det en gang for alle fast, at den guddommelige sandhed om menneskeslægtens fald og oprejsning står ufejlbarligt nedfældet i Guds skrevne ord. Den viser med et dybt disciplineret og velordnet budskab frem til ’den nødvendige hast’, med hvilken de sidste tiders begivenheder ruller ind over vor dødsdømte klode. Mere end nogensinde gælder ordet: "Vær tro indtil døden!" (Åb.2:10)

Timen er kommet, hvor kirkens opstandne Herre kalder Kristi efterfølgere til deres sidste opgave: "Du skal på ny profetere om mange folk og folkeslag og tungemål og konger!" (Åb.10:13)… thi ’Herren er Gud i sandhed; Han er en levende Gud og en evig konge; for Hans (kommende) vrede skælver jorden, og folkene (ej heller vort eget lille Danmark) udholder Hans harme…’ (Jer.10:10)… om den kommende krig, ’Gog krigen’, har jeg skrevet følgende digt/sang:

 

LAD DET BLIVE KENDT

1. De faldne ligger på bjergene slængt
Invasionen er som et brølende hav
Jerusalem er til døden trængt
- dalenes bund som det blodbrune rav
Lad det blive kendt til sjælenes gavn,
at der kun er frelse i Jesu Navn!
 

Kor:

Prædik det overalt!
Ej en hund skal vove at gø
En ond krig er på vej;
de, der melder sig, må dø!
Deres grav er beredt
ikke langt fra Genesarets Sø
Lad det derfor blive kendt
i by og i havn,
at der er kun frelse i Jesu Navn.
 

2. Kampvognenes jagen – en underlig dans

camouflagenet i græsgrønt gevandt
Se, mange grave er uden en krans;
hvor unge mænd den sidste hvile fandt
Lad det blive kendt i mødrenes savn,
at der kun er frelse i Jesu Navn.
 

Kor:

Prædik det overalt…
 

3. Lad det blive kendt i det ganske land,
at dødsriget snart åbner sin sorte favn
Lad det blive kendt til den fjerne stad,
at der kun er frelse i Jesu Navn!
Lad det blive kendt i hver fødestavn,
at der kun er frelse i Jesu Navn!
 

Kor:

Prædik det overalt…

 2018-11-15
 

DEN ENSOMME VANDRING

To mandagsaftener har nu været gennemført med de indledende studier over ’De sidste syner i Ny Testamente’ (Johs. Åbenbaring) – og der har ved disse møder været en forunderlig tilstedeværelse af Herrens Ånd.

Den første af disse to mandage blev gennemført sammen med venner fra bl.a. ’Perleporten’ og ’Nyt Håb’, og det var bevægende, at Herren ved denne indledende samling lod de åndelige nådegaver virke. En bibelsk tungetale (præcist opdelt i tre små sektioner) blev klart og tydeligt udlagt. Den havde bl.a. følgende indhold:

"På denne aften," siger Herren, "har du været opmærksom på det, som har lydt… og du tænkte ved dig selv: ’Hvornår bliver det min tur til at gå hele vejen’. Budskabet fortsatte: "Fra denne aften vil du komme til at opleve, hvorhen en ’ny tyngde’ lægges på dit liv… ja, hvordan Jeg, Herren, lægger min hånd på dig på en måde, som du aldrig før har oplevet. Det er Mig, som løfter dig ud af den ensomme vandring. Jeg gør dig til en pil, der springer fra buen og rammer plet, hvor den sendes."

I den anden sektion af dette profetiske udsagn fortsatte budskabet med følgende: "Du skal komme til at kende," siger Herren, "hvordan Jeg herefter giver dig en bønnens ånd og et Åndens nærvær,… det, som du har lægtes efter, talt om – ja, som du selv før har haft…"

I den tredje sektion af denne bibelske tungetale med efterfølgende udlægning (helt i overensstemmelse med apostlenes belæring) lød det afsluttende: "Du har ofte oplevet, hvordan Jeg kaldte på dig… men du holdt dig tilbage. På denne aften har Jeg opmuntret dig til at søge Mit Ansigt…"

For mig selv er det (ved denne nådegaves virke) en opmuntring, at Herren i Sin store nåde henviser til det ord, ’der har lydt’ (det vil sige den gennemgang af det første vers af Johannes Åbenbaring), som jeg havde fået på hjerte at fremlægge. Bemærkelsesværdigt finder jeg det, at Guds gode Helligånd anvender udtrykket: ’Din ensomme vandring’ – thi jeg finder deri, at der er mange af Guds ensomme børn, som i disse dage søger efter netop det ord, som Helligånden idag siger til Kristi Menighed.

Det er derfor min opfattelse, at disse ’mandags-aftener’ i NYT HÅB (med teksten fra Åbenbaringsbogen liggende åben foran de forsamlede) vil løfte adskillige ud af deres ensomme vandring og føre dem ind i en ny forståelse af den tid, vi (som Herrens folk) lever i. Lad mig forklare:

 

EN ANDEN SKAL FØRE DIG

Johannes, apostelen, der blev betroet at nedskrive ’de sidste syner’, som blev ham åbenbaret, slutter sit evangelium med en ejendommelig dialog. Da en lille flok af Herrens disciple kort efter Jesu opstandelse var sammen ved Tiberias Sø, udbryder Peter pludselig: "Jeg tager ud at fiske" (Johs.21:3). Det var næppe nogen lystfisketur, som Peter foreslog, og da de øvrige sagde: "Vi tager med dig," så var det ikke fordi, de kedede sig og nu ville fordrive tiden med et eller andet; de fleste af mændene var fiskere af profession – og hvad her foregik, kan kun forstås ud fra den synsvinkel, at et afsnit af deres liv var afsluttet, og at de måtte se i øjnene, et nyt kapitel var ved at blive åbnet… og at det nu nok var det bedste, at de vendte tilbage til deres gamle job; de skulle jo leve af et eller andet!

Ingen af dem anede, at de i det øjeblik stod på en skillevej, som skulle få en altafgørende betydning for dem selv… og for den hele verden, som nu ventede på, at disse tolv skulle aflevere, hvad deres Herre havde udvalgt dem til, mens Han endnu var her på jorden.

Beretningen, som Johannes ikke blot ’fortæller’, men som han (med en nøje gennemtænkt motivering) anbringer som det allersidste afsnit af sit evangelium, skildrer, hvorledes disciplene (som i de gode gamle dage) gik ombord i båden, men (indrømmer Johannes): ’Den nat fangede de ingenting! (v.3).

Da morgendisen letter over Tiberias Sø, ser de trætte mænd en ensom skikkelse på strandbredden. Han råber til dem: "Børn! Har I noget at spise?" Alle i båden ser på hinanden. Det mærkelige tilråb: "Børn!" får dem til at lade årerne synke, og spørgsmålet: ’Har I noget at spise’? gør nattens stund til en ubehagelig oplevelse. De svarer: "Nej! Vi har ikke noget at spise" (v.5). – "Kast nettet ud på højre side af båden," råber den fremmede inde på stranden, "så vil I fange noget" (v.6).

Alle adlød. Nettet, som i løbet af natten mange gange var blevet kastet ud i bølgerne, og kort efter blev trukket tomt ind i båden, blev nu kastet ud igen… "og nu," fortæller Johannes, "kunne vi ikke trække det ind igen, så mange fisk var der…" (v.6).

Johannes, som få år senere på øen Patmos, så himlen åben og fik fremtidssyner fra Gud, var åbenbart den første til at udbryde: "Det er Herren!" Da de kom i land og havde spist, finder den dialog sted, som jeg mener, har en særlig betydning for den voldsomme tid, der nu – ifølge de syner, som Johannes modtog på Patmos – venter Herrens menighed.

"Jesus siger til Simon Peter: Simon, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær! Jesus siger til ham: Vogt mine lam!" (v.15)

Jesus gentager spørgsmålet et par gange og får samme svar. Da udbryder Herren: "Da du var ung… gik du, hvorhen du selv ville, men når du bliver gammel… skal en anden føre dig derhen, hvor du ikke vil" (v.18).

For at få indblik i, hvor denne vej kan føre hen, vil det være klogt at studere det landskabskort, som har følgende titel:

 

TILFÆLDIG GENERALSTABSPLAN

De absolut altafgørende forhold bør fremover være bestemmende for den gerning, der nu som en generalstabsplan bredes ud for øjnene af de af Herrens udvalgte, som tildeles åbenbaring i den sidste tid. Afgrunden skummer af raseri, fordi den – i sit hovedkvarter – må se i øjnene, at slaget er tabt, og at det nu kun er kortfristet modstand, den kan stilles på benene. (’Ve jorden og havet, thi djævelen er kommet ned til jer; hans harme er stor, fordi han ved, at hans tid er kort’… Åb.12:12).

De tre faste fundamenter, som endetidens udsendinge i denne afsluttende time skal fastholde, er disse: 1) ’Ham, der hersker over jordens konger, er den samme, som elsker os. Dette er det første ubrydelige tilsagn fra Herren, som er vidende om, at mørkets kræfter med al djævelens og løgnens magt vil søge at frarøve de hellige dette sikre løfte.

(Står der ikke skrevet, at Den Onde vil komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og under, og med al uretfærdighedens forførelse (2.Thess.2:9-10)? De helliges sikreste skjold i denne tilsyneladende ulige kamp er og forbliver denne ene strofe fra sangbogen: "Han elsker mig, det er hemmeligheden. Han elsker, elsker, ja, Han elsker mig" (thi står det ikke skrevet, at vi har vished for, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkomne eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre…" (Rom.8:38-39).

 

DEN GUDDOMMELIGE TEKST

Det andet fast cementerede ståsted for de troende er dette: 2) ’Han har løst os af vore synder med sit blod’ (Åb.1:5). – (Står der ikke skrevet, at ’Jesus gik – ikke med blod af bukke eller kalve – men med Sit eget blod én gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig forløsning? … Hebr.9:12). Dermed menes, at Kristi blod ikke blot har sonet vor skyld, men (som Åbenbaringsbogen siger) ’Kristi blod har løst os af vore synder’, hvilket indikerer, at blodets magt er så stor, at selv de mest gruelige, syndige lidenskaber må slippe deres jerntag og for evigt opgive (ved denne ’syndens fastholden’) at kunne slæbe deres ofre ned i fortabelsens pine og mørke!

Det tredje punkt på endetidens generalstabskort er den guddommelige plan, som netop i denne fase af den afsluttende åndskamp lyder sådan: 3) ’Han gør os til konger og præster for Sin Gud og Fader’ (Åb.1:6). Ordene: ’Han gør os til’ drejer sig netop om den proces, som de sidste dages troende må gennemgå for at kunne indtræde i de høje embeder, stillinger og tjenestegerninger, der hører den kommende verden til.

"Du har gjort dem til konger og til præster for vor Gud, og de skal herske på jorden, lyder det i ’den nye sang’, der skal runge under de himmelske (Åb.5:9).

 

KONGER OG PRÆSTER

Når vi i Ny Testamente læser om, at Kristus ’har gjort os til konger og præster for Sin Gud og Fader’, så er det næppe let for os helt at forstå, hvad så høje titler indebærer. Ordlyden af dette særlige begreb ’konger og præster’ kan føres helt tilbage til de kapitler i Gamle Testamente, hvor Israels Gud under voldsomme gjaldende basunstød giver ’de ti bud’ til Moses.

Israels folk befandt sig på det tidspunkt i Sinaj ørken og havde netop slået lejr lige over for det bjerg, hvor Gud Herren åbenbarede sig for Moses. Moses havde en bevægende livsvandring bag sig, da han nåede frem til den ’store dag’, hvor han (i dette mægtige ærinde) steg op til Gud (2.Mose 19:3). Inden han nåede så langt, råbte Herren til ham fra bjerget: "Dette skal du sige til Jakobs Hus og kundgøre for Israels børn" (v.3).

Moses fik altså allerede under den vanskelige og udmattende opstigning besked på, at han på toppen af bjerget ville få et budskab udleveret, og at det herefter var hans livsopgave at kommunikere ’disse ti ord’ til Israels børn.

Dette med, at Gud på jorden ville have ’et helligt folk’, der lydigt og disciplineret skulle fungere som et kongerige af præster, er en ubrydelig del af det oprindelige og originale mål, som Himlens og jordens Gud og Skaber fra første færd havde på hjerte.

"Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt," råbte Herren til Moses under opstigningen, "så skal I være Min ejendom blandt alle folkene" (1.Mose 19:5). Røsten fra oven fortsatte: "Mig hører hele jorden til – og I skal blive Mig et kongerige af præster og et helligt folk. Det er de ord, du skal tale til Israels børn" (19:6).

Denne ordning kan imidlertid kun indføres ved en pagtslutning. Dette ophøjede formål vil jeg i det følgende søge at afklare…

 

NØDVENDIG FORKLARING OM GUDS LANGMODIGHED

En ældre oversættelse af det første vers i Johannes Åbenbaring gengives med disse ord: "Gud gav Ham (Jesus) denne åbenbaring, for at Han skulle vise sine tjenere, hvad der bør ske i en hast." Formuleringen er overraskende! Anvendelsen af ordet ’bør’ har jeg ikke tidligere bemærket. Den lader forstå, at det er tvingende nødvendigt (bør) at disse forudbestemte begivenheder ikke lader vente på sig.

"I skal betragte vor Herres langmodighed" (at Han holder igen på det uigenkaldelige øjeblik, hvor ’de sidste ting’ slippes løs over denne vor dømte klode) erklærer apostelen, idet han tilføjer (denne langmodighed) ’er et udslag af Hans frelsesvilje’ (2.Pet.3:15).

"Eller ringeagter du Hans godheds og overbærenheds og langmodigheds rigdom," fortæller Paulus et andet sted, "og ved ikke, at Guds godhed leder dig til omvendelse" (Rom.2:4) – og apostelen Peter gør det helt klart med følgende:

"Herren nøler ikke med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for nølen), men Han har langmodighed med jer, da Han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse" (2.Pet.3:9). Grunden til, at netop denne velsignende sandhed om Guds langmodighed bør understreges (især med henblik på de voldsomme og advarende katastrofer, der venter forude), forklares af apostelen som en nødvendig forkyndelse på grund af den tiltagende spot fra en gudløs omverden.

"Først og fremmest skal I vide," forklarer apostelen Peter, "at i de sidste dage skal der lyde spot fra spottere, der lever efter deres lyster." Han fortsætter: "De siger: Hvad bliver det til med Hans komme, som var forjættet? Fra den tid, vore fædre sov hen, er alt jo blevet ved at være, som det var fra Skabelsens begyndelse" (2.Pet.3:3-4).

Dette afsnit af Ny Testamente med disse særlige oplysninger og apostolske redegørelser er yderst nødvendige som en indgang til en nærmere forståelse af Åbenbaringsbogen. Lad mig forklare:

 

SKRIFTETS DYBESTE PERSPEKTIV

Når apostelen indleder med ordene: "Først og fremmest skal I vide dette" – så er det mere end tydeligt, at han her fremlægger en prioritet.

Før vi beskæftiger os med andre ting – ja, før vi åbner Åbenbarelsesbogen for at søge at få et indblik i de ting ’som snart bør ske’ (eller: ’bør ske i hast’), så er der en viden, som vi ’først og fremmest’ må have tildelt. Vi vil ikke få noget synderligt ud af denne gennemgang af den sidste bog i Bibelen, der taler så direkte om ’de sidste ting’, hvis vi ikke holder os denne (her anbefalede) indsigt for øje.

Hvad er det, der er så vigtigt at vide, så at al anden viden må træde i baggrunden? Apostelens svar i de næste skriftvers sigter kun på et eneste forhold: ’Jesu Kristi snare komme’. Sagt med andre ord: Hvis dette perspektiv tabes af syne, så er der (med henblik på nogen indsigt i Åbenbaringsbogens hemmeligheder) ikke noget at komme efter. De syner, som apostelen Johannes blev meddelt på øen Patmos drejer sig – dybest set – kun om dette ene, som sammenfattes i Skriftets sidste ord: "Ja, Jeg kommer snart!" Hvortil alle Kristi efterfølgere svarer: "Amen! Kom, Herre Jesus!" (Åb.22:20)
 2018-11-09
 

BRASILIEN FLYTTER AMBASSADE TIL JERUSALEM

Kongresmanden, Jair Bolsonaro, vandt sig embedet som Brasiliens præsident for et par uger siden. Hans løfter med hensyn til at skabe ændringer i Latin Amerikas største nation, indeholdt også et løfte om at ville knytte en stærkere kontakt til Israel.

Efter valgsejren erklærede Bolsonaro (på Facebook), at han ville flytte Brasilien ambassade i Israel til Jerusalem. "Som det er blevet gjort klart under vor valgkampagne, så er det vor agt at flytte Brasiliens Israels-Ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem," skrev præsidenten, idet han tilføjede: "Israel er en suveræn, selvstændig stat, hvilket alle burde respektere!"

Bolsonaro vandt 55 % af valgets stemmer. Det rivaliserende arbejderparti nåede ikke op på de 45 %. I det første interview, som Brasiliens nye præsident havde uden for sit eget land, udtalte han til det israelske dagblad, ’Israel Hayom Daily’, at hans løfte om at flytte ambassaden til Jerusalem var alvorlig ment. "Samtidig vil jeg lukke den palæstinensiske ambassade i Brasilien," erklærede han, idet han tilføjede: "Er Palæstina et land? Nej, Palæstina er ikke et land, så der bør ikke være en sådan ambassade hos os!"

Første gang Bolsonaro udtalte denne sætning, var i den nationale kongres i august 2018. Han besøgte Israel for to år siden. "Min første diplomatiske mission som Brasiliens præsident vil være at besøge Israel."

"Hvad Israel beslutter med hensyn på nationens egen hovedstad er en absolut ledetråd for os," udtalte Bolsonaro til avisen. "Vi følger i samme fodspor."

 

ÅNDELIG NØDVENDIGHED

I forbindelse med den løbeild, der for tiden spreder sig blandt jordens nationer, hvor man langsomt er ved at forstå den åndelige nødvendighed, der ligger i at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, er det på sin plads at lytte til Bibelens beretning. En Israel-fjendtlig hersker (moabitten Balak) bestilte profeten Bileam til at udføre en opgave, der meget ligner den, som en flok danske politikere i dag har på hjerte.

"Du skal forbande Israel," sagde Balak til profeten (4. Mose 23-24). "Du skal nedkalde alverdens ulykker over jødernes hoveder!" Imidlertid blev profeten hindret af Israels Gud, som sagde til ham: "Sig til Balak: Hvor kan jeg forbande, når Gud ikke forbander, nedkalde vrede, når Gud ikke er vred" (23:8). Om dette er følgende at forklare:

 

FOLKESLAGETS DOM

ikke mindst i den forbindelse (vedr. anerkendelsen af Jerusalem) bør det påpeges, at et ganske bestemt udsagn af Jesu mund ikke må finde døve øren hos vore dages folkevalgte på tinge. Udsagnet lyder sådan:

"Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med Ham, da skal Han sætte sig på sin herlighedstrone. Og alle folkeslag skal samles foran Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene. Kristi erklæring fortsætter: "Og Han skal stille fårene ved Sin højre side, og bukkene ved den venstre – og kongen skal sige til dem ved Sin højre side: Kom hid, mine fars velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt" (Matt.25:31-34) – og Han skal sige til dem ved Sin venstre side: Gå bort fra Mig I forbandede! Til den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle" (v.41-42).

 

INGEN FRED MED LOVLØSHEDENS-FYRSTEN

Det kan blive vanskeligt at opnå selv den mindste fred med de verdensmagter, som her i tiden samler sig (det er deres dybeste hensigt) ’at føre krig mod de troende borgere’. Skriften forudsiger, at ’jordens konger vil rejse sig – ja, alle slags magthavere og ’fyrster’ vil samles til råd mod Herren og mod Hans salvede (Salme 2:2). De har (som det fremgår af det forudgående) kun ét punkt på deres dagsorden: ’Lad os sprænge deres bånd og kaste rebene af os’! (v.3).

Disse samlinger og ’høje konferencer’ i de internationale regeringscentre afføder reaktioner både her på jorden – og (til de flestes overraskelse) i himlen. "Han, som troner i Himlen, ler," hedder det i den her omtalte profeti (som kundgøres i Bibelens 2. salme) – og at det i dette tilfælde drejer sig om en ildevarslende latter, fremgår af det følgende skriftord: "Han spotter dem – ja, taler til dem i vrede, forfærder dem i sin harme" (v.3).

Dermed kundgør Herren det tilsagn, som alle statsmænd og indflydelsesrige politikere og finansfyrster, mediekonger og verdensherskere i denne time skal forstå alvoren af. Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg" (v.6).

De, som ikke vil godtage denne guddommelige indsættelse, vil – om de tror det eller ej – komme til at bøde derfor! Deres skæbne er på forhånd beseglet – og de af verdens statsmænd og vor egen nations ledere, som endnu har en smule fornuft i behold, bør fra denne time gøre alt, hvad der står i deres magt, for at ’søge fred med Gud’.

De, som spørger, hvordan dette kan komme til at ske (og som alvorligt har i sinde at følge denne salmes forudsigende varsel, bør mærke sig kundgørelsens afsluttende ord; de lyder sådan: ’Og nu I konger, vær kloge, lad jer råde…" (Salme 2:10). Det bedste råd, som i denne time kan gives politikerne på Christiansborg, er, at de med henblik på Jerusalem godtager den guddommelige indsættelse, som allerede har fundet sted – og som fra nu af med Den Højestes kraft og myndighed vil blive implementeret; indsættelsesordene (som alle skal bøje sig for) lyder som omtalt: "Jeg har dog indsat min konge på Zion" (Salme 2:6).

Den konge, der her er tale om, er Ham, som Pilatus med en nedskreven erklæring (på tre sprog) hamrede op på Kristi kors: ’Jesus fra Nazaret, jødernes konge’ (Johs.19:10). Der kan altså ikke herske nogen tvivl: Verdens stormænd får her klar besked, at den af Gud indsatte konge på Zion er ’jødernes konge’ – og Israels ledere (både ’de politiske’ og ’de åndelige’) bliver her givet tilkende, at det (om de bryder sig om det eller ej) drejer sig om ’Jesus fra Nazaret’.

Den mest anvendte (og for tiden højaktuelle) måde, hvorpå verdens nationer kan signalere deres godtagelse af denne endelige ordning, er ved at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og dermed flytte deres ambassade til Jerusalem. Ved at foretage dette skridt, anerkender verdensmagterne (inklusivt den danske regering), at Jerusalem – med betegnelsen ’Zion’ – er det hovedsæde, hvorfra al styre i fremtiden vil udgå…

 

IKKE BARE EN FREDSHILSEN

Dette sidste kan bedst forklares ved at iagttage den åbenbarelse, som den opstandne Herre giver som verdensvidde menighed i det skrift, som under betegnelsen ’Åbenbaringsbogen’ er placeret som den sidste bog i Bibelen. Apostelen Johannes indleder dette skrift med følgende: "Johannes sender hilsen til de syv menigheder i provinsen Asien: ’Nåde være med jer, og fred med Ham, som er, og som var, og som kommer" (Åb.1:4).

Her tales der ikke om en fredsslutning med verdensfyrsten. Nej, Skriften taler her om en fred, der kan opnås med Ham, som altid har været, som lever og virker i dag, og som styrer alt, både i den nuværende og i den kommende verden.

 

LETSINDIGHEDENS ÅND

Det er vigtigt, tror jeg, at vi lægger nøje vægt på detaljerne i de forskellige oversættelser af Bibelen. Vi har erfaret, at det danske Bibelselskab har forbrudt sig på væsentlige områder (overfor Israel) i dets seneste ’gengivelse’ af et Ny Testamente – og en sådan ’letsindighedens ånd’ er smitsom; den kan dukke op over alt, hvilket synes at være tilfældet i netop oversættelsen af det 4. vers i Åbenbaringsbogens 1. kapitel.

Der lyder den tidligere 48-oversættelse sådan: "Nåde være med jer og fred med Ham, som er, og som var, og som kommer." 92-oversættelsen skriver: ’Nåde være med jer og fred fra Ham, som er, og som var, og som kommer’ (v.4) – og det må her understreges, at der er en verden til forskel på de to oversættelser. Det er nemlig ikke det samme at slutte fred med en modstander – og så at modtage en fredshilsen fra ’den samme’…

Det første (’at slutte fred med eller ’at have opnået fred med) begrundes i apostelens belæring i Romerbrevet, hvor han meget betoner, at ’vi har fred med Gud’ på grund af retfærdiggørelsen ved troen alene – og at denne allerede opnåede fred med Gud ’giver os adgang til den nåde, vi nu står i’ (Rom.5:1-2)… medens den nyere gengivelse (fred fra Gud) nærmere må betegnes som en simpel hilsen.

Denne forskel er væsentlig i det perspektiv, som netop toner frem i Åbenbaringsbogens hilsen, idet den (så vidt det fremgår af teksten) taler om ’den allerede opnåede fred med Gud’. Forskellen er som sagt betydningsfuld, fordi netop dette afsnit er selve introduktionen til et skrift, som i visse kapitler detaljere ’lovløshedens krig mod de hellige’ (Åb.13:7).

Lad det derfor hermed være sagt: Vi vil aldrig kunne slutte nogen varig fred med verdensmagterne og deres snarlige ’lovløshedens fyrste’. Men vi har sluttet fred med Israels Gud og Hans Søn, som om sig selv siger: ’Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden!" (Åb.22:13)

 

STARTSKUDDET

Det ufattelige scenario, som beskrives i Johannes Åbenbaring, kan ikke løbe af stabelen, før en ganske bestemt betingelse er opfyldt. Den lyder i sin korthed sådan: "Nej, Den Herre, Herren, gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne (Amos 3:7).

Det vil sige, at ’startskuddet’ for de egentlige endetidsbegivenheders afvikling ikke kan affyres, før hemmeligheden bag dette afsluttende kapitel af verdenshistorien er blevet afdækket for de af Herrens tjenere, som er blevet betroet en profetisk opgave.

Denne nødvendige afklaring af Skriftens guddommelige oplysninger og orientering er (vedrørende ’de sidste ting’) ved at være for hånden, og det bliver i den nærmeste fremtid disse (af Herren udvalgte) tjeneres top-prioriterede opgave at viderebringe til nationernes hellige, hvad ’der snart skal ske’. Statsledere og fremtidseksperter vil stå magtesløse med henblik på en række forudsigelser, som de ikke kan administrere; de vil være som blinde, der famler sig frem i verdensmørket…

"Denne visdom har ingen af denne verdens herskere kendt," udbryder apostlen, idet han tilføjer: "… thi hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet Herlighedens Herre" (1.Kor.2:8).

Videregivelsen af de forseglede hemmeligheder, som Johannes-åbenbaringen indeholder, vil adskillige forsøge at ’trænge ind i’ – men deres bestræbelser vil vise sig at være frugtesløse – ja, de vil med deres forvirrede tolkninger gøre den sidste bog i Bibelen endnu mere uforståelig.

Om dette siger apostelen: "Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os, det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter." Han fortsætter (og betoner dermed det forhold, som især bør iagttages): "Og dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i Skriften lader sig tyde egenmægtigt’. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud" (2.Peter 1:19-21).

Den seneste oversættelse af det danske Ny Testamente anvender et rammende udtryk for orden: ’Ingen profeti i Skriften lader sig tyde egenmægtigt’. Her hedder det nu: ’Ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften’ (v.20). Disse ’selvbestaltede’ skriftkloge vil melde sig i hundredvis, og de vil være efterspurgte, ’thi der kommer en tid’, forklarer Paulus, ''da de ikke vil finde sig i den sunde lære men for at leve efter deres lyster skaffer sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren’ (2.Tim.4:3).
 2018-10-31
 

GOMER

12 mennesker er lørdag blevet dræbt under et skyderi ved synagogen i den amerikanske by Pittsburgh. Skudepisoden sårede seks – heraf var fire politibetjente. Manden, der angreb, er i politiets varetægt. Overfaldet karakteriseres af politiet som en ’hadforbrydelse’. Medlemmerne af synagogen ’The Tree of Life’ var i gang med en fredelig ceremoni, da gerningsmanden åbnede ild med råbet: "Alle jøder skal dø!" Drabsmanden er kendt for antisemitiske skriverier på de sociale medier.

Indledningen til Esters Bog i Gamle Testamente begynder med dette afsnit: "Da nu kongens embedsmand, Haman, så, at jøden Mordokaj ikke faldt på knæ for ham, blev han såre opbragt. Han satte sig som mål at få alle jøder i riget udryddet" (3:5-6).

Samtidig aftegner sig konstellationen af de anti-israelske kræfter i Mellemøsten. Et gammelt geografisk begreb, som hedder ’Gomer’ (Ez.38:6) kommer ind i billedet. For 25 år siden skrev jeg i bogen ’Pilgrim Convoy’ om ’Gomer’. Dette afsnit tillader jeg mig at citere her... idet det (allerede for de mange år siden) stod klart for mig, at dette gamle begreb dækkede over ’Europa’… hvor vort eget fædreland, Danmark, er placeret. Om dette skrev jeg følgende:

’Gomer’ har altid forstyrret mig! Jeg har ikke rigtig kunnet placere ham… Forfærdeligt har han klædt sig i en besynderlig forklædning fra ca. 2340 før Kristus – og med den gevandt har ikke engang de såre lærde kunnet finde ud af, hvem han egentlig er i dag. ’Gomer’ har altid forstyrret mig!

På en måde har jeg hele tiden været klar over, at hvis bare jeg kunne finde ud af hvem ’Gomer’ var, så ville mange gådefulde brikker falde på plads! Jeg ville begynde at fatte en sammenhæng, som jeg aldrig har forstået i nogen geografitime. Landkortene ville blive begribelige. Om ikke det store verdensatlas – så i hvert fald Europakortet. Men det ville aldrig ske, før jeg fandt ud af hvem Gomer egentlig er.

Imidlertid er Gomer forblevet en hemmelighed. Hans navn er dukket op igen og igen, og som en sælsom fortidsfigur er hans person sprunget frem af bøger med profetisk indhold. Hans underlige baggrund har været en gentagen bestanddel af de særeste forudsigelser. Som sådan har han altid forstyrret mig: ’Gomer’!

 

DA BERLIN-MUREN FALDT

Oprindelig er Gomer en af de drenge, der sprang omkring på en splinterny jord efter den ødelæggende flodbølgekatastrofe, som oversvømmede den daværende verden på Noas tid. Hans far var en af Noas tre sønner – og han havde seks brødre, hvoraf de tre hed: Magog, Tubal og Meshek. Det siger jeg bare for en ordens skyld, idet disse navne har noget at gøre – tror jeg – med alt det mærkelige, som sker i Europa i dag.

Men før jeg bevæger mig for langt væk for emnet, vil jeg blot gentage, at Gomer, Noas sønnesøn, den unge mand, som i år 2340 før Kristus, vandrede ud over en ubeboet, frodig, grøn jord – har været mig en gåde.

Indtil d. 9. nov. 1989! Den nat Berlinmuren faldt – og omridserne af et fremtidigt, utroligt indflydelsesrigt Tyskland i et nyt magtfuldt Europa kunne skimtes. Hvad har et nyt Stortyskland med Gomer at gøre? Har Noas sønnesøn nogen forbindelse med det mægtige rige, som netop nu er ved at blive smedet sammen – det rige, som Daniel i sine profetiske forudsigelser kalder for ’Det fjerde Rige’? Ja, det tror jeg!

 

EUROPA KOMMER IND I BILLEDET

Jeg oplever i disse dage, at min personlige gåde omkring ’Gomers’ person er ved at blive løst. Lyset fra de mest aktuelle begivenheder afslører hans identitet. Det står faktisk skrevet i dagens avis, hvem ’Gomer’ egentligt er. Tv og radio bringer daglig reportager om denne besynderlige, bibelske persons placering i Europa i dag – og ved at lære mere om hans færden og udvidelsen af hans område i vor tid, (hvor Frankrig og også Danmark kommer ind i billedet) vil vi langsomt komme til at forstå, hvad der er ved at ske i Europa.

Slægt efter slægt har det jødiske folk studeret deres hellige skrifter, og deres viden er langsomt over generationerne blevet opsamlet i det mægtige værk, som kaldes ’Talmud’. I den såkaldte ’Babyloniske Talmud’ har ’Gomer’ fået et besynderligt, aktuelt navn. Han hedder her ’Germania (Yoma 10A; Yer.Meg.71 B). Med denne betegnelse er ’Gomer’ ikke længere nogen fremmed. Han bor midt iblandt os; han udvider i disse dage sine teltpæle og skaffer sig rum efter det profetiske mønster; det er lagt for ham en bane. Hvis ’Gomer’ får betegnelsen’, ja, så kan hvert barn stave sig til hans moderne, geografiske placering. Det er Tyskland – og det er nu det store Tyskland, hvor murene er blevet revet ned, og en indgang er blevet åbnet til den omfattende del af det europæiske hus mod øst som i årtier har ligget i mørke, og som ingen kunne få adgang til…

Hvis denne ældgamle, babyloniske betegnelse for ’Gomer’ er rigtig, så er vi ved at begribe omkredsen af Daniels såkaldte ’Fjerde Rige’. Så er der ingen tvivl længere. Så er i denne time en bibelsk forudsagt rækkefølge af begivenheder ved at udvikle sig, og så vil vi faktisk kunne vente, at det Tyskland (og Europa, inklusivt Danmark), som for tiden fremstår for vore øjne – at dette kontinent vil angribe Israel sammen med Rusland og andre allierede!

 

ÆRKEFJENDEN GOG

Profeten Ezekiel har en malende beskrivelse af et kæmpeangreb, som i de sidste dage vil finde sted på Israel. Han beskriver oprørt, hvorledes en omfattende mobilisering vil finde sted i det såkaldte Yderste Nord. Det er en ærkefjende ved navn ’Gog’, som er ved at berede sig til et profetisk, historisk slag. Tropperne til den blodige krig hentes mange steder fra. En hel del gamle, glemte og moderne navne bliver nævnt i den forbindelse. En af de fjendtlige ’Gogs’ allierede er ’Gomer’. Det vil altså sige Europa. Ezekiel siger: "Gomer med alle dets hobe og Togarmas hus fra det yderste nord, mange folkeslag er med" (Ez.38:6).

Kan vi nu være helt sikre på, at Tyskland er ment med navnet ’Gomer’? Det ville jo være kedeligt, hvis vi løb rundt med nogle forkerte oplysninger, så at vi på den måde kom til at tage fejl af de bibelske profetier. Kan historien fortælle os et eller andet, som kan sætte os yderligere på sporet? Er der flere holdepunkter for denne tese, at det ’Stortyskland’ (Europa), som i dag er ved at blive dannet, i en nær fremtid vil blive en frygtelig krigsmagt? Vil folkenes rædsel og bange anelser (for mange tænker på den ødelæggelse og gru, som netop et krigsstærkt Tyskland har været i stand til at påføre verden) være berettiget?

Hvis den babyloniske Talmud har ret i sin betegnelse, at ’Gomer’ står for bl.a. det moderne Tyskland, så vil Ezekiels forudsigelser (at netop dette europæiske Tyskland skal være totalt engageret i en af de sidste krige) være sand. "Rust dig og hold dig rede med din skare," siger Gud til de europæiske magter, som i disse dage er ved at blive smedet sammen mellem øst og vest.

Gamle anerkendte leksika (og geografiske atlas) – og fra disse kan man ofte hente ganske værdifulde oplysninger – fortæller, at ’Gomer’ har at gøre med et såkaldt ’indogermanisk rytterfolk fra Sydrusland og Ukraine’. Og med disse oplysninger bliver geografien endnu mere sikker. Et støvet ormædt værk som ’Oldenburgs verdenshistorie’ fortæller, at netop dette rytterfolk drog gennem Donau-egnene og endte i den tyske stat Bayern. Denne forklaring placerer igen ’Gomer’ på tysk (europæisk) jord!

Midt under nazismens mørke i Tyskland forkyndte en tysk præst ved navn A. Fünnig, at ’Gomer’ en dag ville komme under russisk overherredømme. Man kan forstå, at det ikke har været uden fare i dette nazimørke at påberåbe sig Ezekiels profetier. Hvis Hitlers folk ville komme undervejrs med, at en tysk præst på Germansk Jord var begyndt at prædike, at ifølge nogle gamle profetier i Ezekiels Bog, så ville det Tyskland, som dengang var under dannelse, komme under ’de rødes’ styre – ja, så kunne den præsts dage være talte. Men uforfærdet forklarede A. Fünnig, at navnet Azkenaz tilhørte en af ’Gomers’ sønner, og at betegnelsen Askenaz netop blev brugt på det folk, der havde slået sig ned i Tyskland. "Derfor," sagde den tyske præst, "vil Tyskland en dag komme under russisk overherredømme, og sammen med Rusland vil vort fædreland angribe Israel."

Mange rystede på hovedet af den dristige præst. Men efter krigen tog man hans forudsigelser mere alvorligt. Pludseligt var en del af Tyskland kommet under Sovjets overherredømme. Østtyskland! Men stadigt betragter man det som fuldstændigt usandsynligt, at hele Tyskland (også Vesttyskland) skulle komme under Sovjets magtområde. I dag ser dette heller ikke ud til at være tilfældet. En forenet Tyskland står centralt i Europa men er efter sigende ’neutralt’ og hæder mere til sine allierede i vest end til de tidligere allierede i øst.

Men hvem kender fremtiden? Hvem ved, hvor stor en indflydelse et nyt Rusland vil få? Hvem ved, hvilken magt, der i det lange løb kommer til at føre det store ord? Hvem kan i dag profetere om Ruslands kommende herredømme? Det kan Ezekiel! Han siger, at Rusland atter vil komme til at præge verdensudviklingen. Ezekiels Bog henvender sig til den ledende mand i det tidligere sovjetiske imperium og kalder ham ’Gog’. "Du skal en dag få kommandoen over allierede, europæiske tropper," siger han. "Rust dig og hold dig rede med hele din skare," råber profeten til denne kommende magthaver. I ordene ’hele din skare’ er Germania og de europæiske stater inddraget. Det er ’Gomer’. Hans navn står tydeligt fremhævet i disse profetiske skriftafsnit, som atter er ved at dukke frem i lyset. I årtusinder har de ligget gemt bort i gulnede bogruller. Men netop i disse dage er de kommet op fra de profetiske forudsigelsers kælderhvælvinger. "Lang tid herefter skal der komme bud efter dig," erklærer den jødiske seer. "Og du skal overfalde et folk, som er samlet sammen på Israels bjerge."

Mere tydeligt kan det ikke siges. Mere klart kan den forhåndenværende situation i Europa næppe tegnes. Det Tyskland, som er blevet ét, og som uden tvivl vil deltage i en større, magtfuld, økonomisk koalition, vil også blive en militær supermagt, ’rust dig’ vil komme til at ske lige for vore øjne. Lige meget hvor store forsikringer der vil blive givet, at dette nye Tyskland aldrig vil indblande sig i nogen væbnet konflikt, så vil meldingerne om ’oprustningen’ snart nå dagspressens spalter og tv-skærmenes flimmer. Vi skal igen komme til at se jernkorset på lavtgående fly og hurtigt fremrykkende kampvogne. Militære øvelser, som vil finde sted alle steder i det kommende Europa, vil klart fremmane billedet af et Tyskland, som i en vanskelig situation vil være i stand til at ’bide fra sig’. Og ikke kun ’bide fra sig’, men med et frådende gab at angribe ’et land, som atter er unddraget sværdet’.

Det kommende Tyskland vil atter (i et europæisk perspektiv) blive militært stærkt, og det vil (tror jeg) atter misbruge sin militære magt. Dette siges ikke i vrede eller ophidselse. Det er blot en nærlæsning af Bibelens profetier…
 2018-10-26
 

RIGET

Australiens statsminister, Scott Morrison, arbejder på, at også hans land skal anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Morrison har givet udtryk for denne holdning over for Australiens tidligere ambassadør til Israel, Dave Sharma, som nu fortsætter med at arbejde på, at dette projekt bliver en realitet.

Ifølge Morrison behøver et første skridt (anerkendelsen af Jerusalem som Israels hovedstad) ikke at være forbundet med en øjeblikkelig flytning af ambassaden. "Dette er forbundet med yderligere overvejelser," erklærer han, idet han tilføjer: "Anerkendelsen kan ske øjeblikkelig. Ambassadeflytningen er en sag for sig." Indtil nu har Guatemala, Den tjekkiske Republik og Honduras fulgt USA’s eksempel med anerkendelsen af Jerusalem (og efterfølgende flytning af deres ambassader).

Det er nu op til de danske, politiske beslutningstagere, om de vil følge samme vej. For at de måske kunne anspores til at iagttage baggrunden for nødvendigheden og netop i denne time at tage det rette skridt, føler jeg mig motiveret til at publicere nogle tanker, som jeg gjorde mig for mere end 25 år siden. Jeg skrev på dette tidspunkt et lille værk under titlen ’Pilgrim Convoy’. Dette skrift er for længst udsolgt fra forlaget Rema (i Horsens) – og findes ikke mere i handelen. Imidlertid indeholder det et par kapitler, som omtaler noget af det profetiske syn, som kan skimtes tidligere i dag.

Jeg gengiver det her, for dermed at stille skarpt på den konstellation af europæiske magter, som er på vej ind i en sammenhæng, der vil komme til at koste Danmark dyrt. Det omtalte kapitel er som sagt nedfældet for et kvart århundrede siden og bærer præg af betydelige mangler af andre (mindre moderne) udtryksformer. Men det indeholder en nerve, som stadig gør sig gældende og som kunne få en og anden af vort lands styrende til at eftertænke nødvendigheden af at tage afstand fra ’et fjerde rige’, som vil samle sig i en fælles angrebsplan mod Israel. Under overskriften ’Riget’, skrev jeg (med henvisning til Daniel 2:39) for de mange år siden følgende:

Man må spørge sig, om udtrykket: ’Det tredje Rige’ er en tilfældighed? Var det blot et navn – fanget ud af luften – som Hitler og hans mænd kendte den verdensmagt, som lå i ruiner efter Den anden Verdenskrig?

Besynderligt er det, at navnet forekommer i Bibelen. Det står nævnt i Daniels Bog. Babels konge havde en drøm om det – og da den unge profet tydede drømmen, sagde han: "Efter dig skal der komme et andet rige, ringere end dit, og derpå atter et tredje rige, som er af kobber og hvis herredømme skal strække sig over hele jorden."

Af alle krige har ingen bragt hele jorden i sådanne rystelser, som den sidste store krig. Alle nationer var indblandet, fordi den dystre herskerstav fra dette tredje rige blev udstrakt over hele kloden. Det tredje Riges ledere mente, at dette rige skulle bestå i et tusinde år.

Når man taler om udstrækningen af Det tredje Rige – og dette betragtes i et profetisk lys, så må man altid huske, at de jødiske profeter iagttager alt fra Jerusalem. Når de taler om en hedningenations herredømme, så regner de ikke i første omgang dets magt over andre hedningenationer, men så beskriver de udelukkende denne nations magt over det jødiske folk. I denne sammenhæng havde Det tredje Rige en næsten ubegrænset magt over hele verden. Fra hvert eneste af de besatte områder bragte dette rige jøder til tilintetgørelseslejrene. Seks millioner mænd, kvinder og børn blev ombragt. Det tredje Rige havde et herredømme, der ’strakte sig over hele jorden’. Udtrykket ’hele jorden’ vil ikke mindst sige den del af verden, hvor jøderne i adspredelsen havde samlet sig – det vil sige de centraleuropæiske stater, hvorfra så mange hebraiske familier blev deporteret.

 

SIDEN KOMMER ET FJERDE RIGE

Hvad er det nu, der er ved at ske i Europa? Hvad kommer efter Det tredje Rige? Hvad kan vi forvente af profetiske begivenheder i dette område af verden, hvor de åndelige strømninger i forbindelse med den kristne kirke har været toneangivende – og hvor kampen mellem lys og mørke har været så udtalt? Det tredje Rige bestod af en nation, som har været delt i øst og vest. Denne deling har eksisteret i nøjagtig 40 år – og få uger efter, at Østtysklands 40 års jubilæum blev fejret, blev dets gamle, syge statschef fjernet og muren mellem de to lande blev revet ned.

Denne begivenhed indvarsler en ny æra. Det landområde, der omfatter det gamle ’tredje rige’ er atter forbundet, og man kan forvente et økonomisk mirakel af samme art, som skete i Vesttyskland efter krigen.

Hvad indebærer nu dette? Det indebærer blandt andet, at jordbunden derefter er rede for drømmesynets fortsættelse. Og fortsættelsen lyder således: "Siden kommer der et fjerde rige!" (Dan.2:40) Vi kan med andre ord forvente, at hvad der nu med hast vil udvikle sig i Europa og Mellemøsten og en række af de arabiske lande vil være optakten til ’Det fjerde Rige’. Dette rige er nøjere beskrevet i Daniels Bog, og man kan af forudsigelserne forstå, at man ikke skal forvente sig de skønneste fremtidsudsigter.

Uden imidlertid at komme i detaljer med hensyn til dette fjerde rige – så er den mest afgørende oplysning sikkert denne, at mens dette rige er i fremgang, vil en anden hændelse finde sted, som mere end noget andet vil bane vejen for verdensafslutningen.

Hvad er det for en begivenhed, som vil overskygge endog ’Det fjerde Riges’ opståen? Hvad er det, der vil ske, som indvarsler denne tidshusholdnings afslutning? Hvad er det, som profeten Daniel forudsiger?

Der findes næppe nogen bog på jorden, der beskæftiger sig så meget med fremtiden som Bibelen. Derfor er den til tider vanskelig at forstå. En af de skrifter i Bibelen, som har voldt mest hovedbrud, er Daniels Bog. Alligevel er det dette som Jesus særlig opfordrer sine efterfølgere til at læse. "Den, som læser det, han give agt," siger Han (Matt.24:15).

Som intet andet af Bibelens Skrifter beskæftiger Daniels Bog sig med det afsnit i historien, som kaldes for ’endens tid’. Men han får nøje besked på, at ’sætte lukke for ordene og segl på bogen’ (12:4). Det ser således ud til, at ingen rigtig vil kunne finde ud af indholdet af denne bog før en række bestemte begivenheder har fundet sted.

 

FREMSTÅEN

Hvad er nu hovedtemaet i dette sælsomme værk? Hvad er det, som så omhyggeligt skal holdes skjult, indtil en bestemt endetids- og åbenbarelsens time er kommet? For mig at se synes Daniels besynderlige Skrift kun at have ét emne. Det kredser med voksende koncentration om de begivenheder, der varsler en kommende lav og ondsindet persons fremståen. Hans opdukken på verdensscenen og afsluttende forbryderiske handlinger i Jerusalem forekommer at være optakten til det bedste og skønneste, som nogensinde er overgået vor faldne og krigshærgede jord: Jesu tilbagevendende til det højdedrag udenfor Jerusalem, hvorfra Han for 2000 år siden blev borttaget til himlen!

Daniels første fremtidsglimt lyser op allerede i bogens anden kapitel. Her fortælles om en mægtig hersker i Babylon med det vanskelige navn Nebukadnezar. Han havde en drøm. Imidlertid var kun én mand i hele riget i stand til at tyde drømmen. Det var en bortført jøde, der et par år forinden blev revet væk fra sin familie og sit hjem i Jerusalem. Denne unge mand hed Daniel – og det er efter ham, at den profetiske bog har fået sit navn.

Da Daniel havde forklaret kongen både, hvad han havde drømt, og hvorledes drømme skulle forstås, blev Babylons hersker så overvældet, at han på stedet gav Daniel en høj statsmandsstilling.

Hvad var det, der gjorde et så voldsomt indtryk på Nebukadnezar? Sikkert dette, at Daniel forklarede, hvad der ville ske i fremtiden. Med autoritet forudsagde han, hvad der lå gemt af fremtidsbegivenheder – helt frem til vore dage.

Siden denne drøm har både jødiske og kristne bibellærde gennem tiderne forsøgt at finde ud af dens indhold. Babylons konge drømte om en mægtig statue. ’Hovedet var af guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt ler’ (2:32-33).

Adskillige af vore dages bibelkyndige er af den opfattelse, at verdenshistorien siden denne begivenhedsrige nat i Babylon 503 før Kristus, er nået frem til ’Det fjerde Rige’. Altså jern-og-ler-riget. Mange er af den formening, at en sådan statsdannelse netop er ved at finde sted i og omkring Europa. Derfor lytter man også i vor tid med forøget interesse til den unge Daniel, som frygtløs forklarede majestæten, at der engang i en fjern fremtid vil opstå politiske forhold, hvor ’jern bliver blandet med ler’. "Disse riger," erklærer Daniel, "skal indgå ægteskaber med hverandre, men dog ikke indbyrdes holde sammen, så lidt som jern kan blandes med ler" (2:43).

Totalitære og ubøjelige jernstater vil indgå forbindelse med helt andre fleksible regeringsformer. Alle vil tro, at disse ’ægteskaber’ vil holde. Avisernes forsider vil forkynde ’fred’ – "men," forudsiger Daniel, "de vil ikke indbyrdes holde sammen." De underskrevne pagter vil kun indeholde en illusorisk overfladefred. I undergrunden vil der stadig herske uro og angst og stadig strid.

 

LØSRIVNINGEN

Hvis det er sandt, at vi i denne generation lever i opfyldelsen af nogle af disse profetiske begivenheder, så har vi god grund til at glæde os. Netop i disse statslederes epoke vil der – ifølge Daniel – ske noget, som aldrig før er sket i historien. "I hine kongers dage," siger den unge profet, "vil himlens Gud oprette et rige" (2:4). Dette vil ikke være noget opsigtsvækkende udadtil. Ingen store overskrifter. Ingen tv-reportager. Det vil ske, som ’en sten, der løsrives fra en klippe af usynlige hænder’ (2:45). Altså en besynderlig løsrivelsesproces, som vil kulminere i, at Gud får et redskab, som Han kan arbejde med. Jødernes dramatiske historie beviser, at det ikke altid er det store antal mennesker, der skal til for at profetiske omvæltninger kan gennemføres.

Abraham satte med en lille håndfuld på 318 mænd efter en fjendtlig styrke bestående af bataljoner af fodfolk og rytteri. Gideon slog med omtrent samme antal jødiske krigere en armé på flugt. David fældede en mand med en slynge og sten, filisteren Goliat. Og Gud synes ikke selv at have brug for mere. Én sten er nok. Hvis den består af det rette materiale, og det bliver den, hvis den ’løsrives fra klippen
 2018-10-18
 

MOSKVA FORNÆGTER ISRAELS SUVERÆNITET OVER GOLAN

Moskva har nu for åbent tæppe forkastet Israels suverænitet over Golanhøjderne. Med dette afgørende politiske træk har den russiske udenrigsminister tilsyneladende taget vor tids mest drastiske skridt med henblik på den jødiske profet Ezekiels syner omkring den 3. verdenskrig

Meddelelsen, der må have virket som en bombe i Jerusalem, kom kun to dage efter, at Netanyahu, Israels premierminister, erklærede, at Putin, Ruslands præsident, havde givet udtryk for, at han (citat): ’forstod hvilken betydning Golan har for Israel’.

Den russiske udenrigsminister, Serguei Lavrov, lod denne (forbløffende) erklæring (om russernes afstandstagen til Israels suveræne ret og myndighed over Golan) falde i forbindelse med en pressekonference, som fandt sted i Moskva den sidste dag i august 2018. Pressekonferencen var en udløber af forhandlinger, som russerne havde med Syrien. Denne sidste 12. okt.-bekræftelse på Moskvas stilling til Golan lyder i al sin korthed sådan: "Vi godtager ikke nogen anden status over Golanhøjderne end den, som bærer nummeret 497 vedr. en resolution i FN’s sikkerhedsråd i 1981.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu har under et besøg på et arkæologisk område ved Ein Keshatot på Golanhøjderne erklæret, at så længe han har et ord at skulle sige i denne sag, så forbliver Golan baseret på alle historiske overleveringer under israelsk suverænitet.

Israel fik kontrol over Golan, da de syriske styrker blev jaget ud af området for 50 år siden (under seksdagskrigen). I 1981 blev der indført israelsk lov på Golanhøjderne. Det er vanskeligt at argumentere mod, at Golan er overordentlig strategisk vigtig for Israel. "Hvis vi ikke er her, vil det radikale Islam være her," erklærede Netanyahu under et nyligt besøg på Golan.

I skyggen af borgerkrigen i Syrien erklærede (ifølge israeltoday.com.il… 20. august 2013) de 20.000 drusere, der bor i Golanhøjderne allerede i august 2013), at de foretrækker livet under israelsk suverænitet.

 

OM AT HOLDE HOVEDET KOLDT

Under seksdagskrigen erobrede Israel (under store tab) Golanhøjderne, der grænser til Syrien. "Denne inddragelse af de syriske Golanhøjder er at betragte som ’ikke-gældende’," hedder det i ’resolutionen 497’. Denne FN-tekst, som nu vil blive stridens æble, synes imidlertid at være omtalt allerede for flere tusinde år siden, hvor profeten Ezekiel udmaler, hvilke overvejelser der internationalt og blandt Israels fjender vil ligge til grund for, at en magthaver ’i det yderste nord’ pludselig slår tonen an med hensyn til Israels suveræne ret på et landområde.

Ezekiel siger: "Så siger den Herre Herren: ’På hin dag skal en tanke stige op i dit hjerte, og du skal oplægge onde råd og sige: Jeg vil drage op imod … et folk, der er indsamlet fra folkene… og som bor på jordens navle" (38:11-12).

Dette udsagn, tror jeg, sætter mange ting på plads med hensyn til de stærke faresignaler, som for tiden viser sig i Mellemøsten. Adskillige vil nemlig give tilkende, at den storkrig, som kaldes Gog-krigen, og som af de fleste bibelkommentatorer iagttages som Den 3. verdenskrig, er lige forestående. Imidlertid er det nødvendigt for dem, der i denne sag så sikkert udtaler sig om fremtiden, at de følger nøje med i den bibelske sekvens. Det vil sige, at de ikke et øjeblik må lade den kendsgerning slippe af syne, som apostelen giver udtryk for, når han omtaler Kristi snare komme. Han skriver formanende sådan: "Lad jer ikke straks bringe fra besindelsen eller skræmme… som om Herrens dag var lige forestående" (2.Thess.2:2). Apostelen fortsætter: "Lad jer ikke vildlede på nogen måde. Først må jo frafaldet komme og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenvares (v.2:3).

Denne formaning, som ingen i vor tid bør være overhørig, gælder (som det fremgår af teksten) opfyldelsen af forudsigelserne om ’Herrens dag’ (v.2). Det er imidlertid forståelsen af, at ’der foreligger en kædereaktion’, som gælder Ezekiels profetier om den 3. verdenskrig. Lad mig forklare:

 

DEN FALSKE FRED

Det land, som er det strategiske mål for Gog-invasionen, Israel, er (når ’Gog-invasionen’ begynder) ubevæbnet. Det vil sige, at det (på angrebstidspunktet) har nedlagt hele sit forsvarssystem, destrueret sit missilprogram og skrottet sit sofistiske luftværnssystem. Med Ezekiels ord lyder det (i al sin tilsyneladende ’urealistiske fremstilling’) sådan: "Den israels-fjendtlige angriber vil sige: "Jeg vil drage op imod et åbent land." Heraf kan udledes, at det land, som er målet for den aggressive fjender, ’der kommer fra det yderste nord’ (38:6), ’skal ligge åbent’. Det drejer sig om en nation, som åbenbart har fattet så megen tillid til aftaler og traktater – ja, som helt har overgivet sig til en ny fred, der hersker over den ganske klode, at det (som profeten Ezekiel udtrykker det): ’er fredelige folk, som bor trygt’ – ja, som har afskaffet alle mure, grænsebomme, og som ’hverken har portstænger eller porte’ (v.11).

Hvis ikke disse klare angivelse var givet på forhånd, så ville intet fornuftigt menneske kunne komme på den tanke, at en sådan situation nogensinde ville opstå for det krigshærgede Israel. Imidlertid er det de jødiske profeters klare forudsigelse, at Israel på et tidspunkt vil lade sig bedrage af en sådan fredspropaganda – ja, de vil (i deres krigstrætte længsel efter fred) lade sig overtale til at nedlægge alle våben og forsvarsindretninger. Om deres åndelige rådgivere hedder det hos profeten Jeremias advarende: "De læger mit folks brøst som den simpleste sag, idet de siger: ’Fred, fred, skønt der ikke er fred!" (Jer.6:14)

Profeten Ezekiel talte som sagt samme sprog. Også han advarer mod vildførelse, idet han forud for sine beskrivelser af ’Gog-krigen’, erklærer: "Fordi de vildleder mit folk ved at forkynde fred, hvor ingen fred der, … så sig til dem, der stryger over med kalk: ’Et stormvejr skal bryde løs’ (Ez.13:10-11).

Apostelen i Ny Testamente viger ikke for denne fremstilling. Han erklærer: "Når de siger: ’Fred, fred og ingen fare’, da er undergangen pludselig over dem… og de skal ingenlunde undslippe" (1.Thess.5:13). Af denne grund bør de gamle jødiske profeters forudsigelse om en falsk fred (før stormvejret bryder løs) tages med den største alvor. Også vore egne beslutningstagere på Christiansborg bør i denne time være opmærksomme på røsten fra fortiden. "Profeter derfor, menneskesøn, og sig til Gog: ’Så siger den Herre Herren: Ja, på hin dag skal du bryde op, medens mit folk, Israel, bor trygt (Ez.38:14) – og komme fra din hjemstavn i det yderste nord, du og de mange folkeslag, der følger dig… som en sky skal du drage op mod mit folk, Israel.

 

DANMARK INKLUDERET

Det er ikke uden betydning, at profeten får klar besked om, hvem han bl.a. skal henvende sig til med sine forudsigelser om den 3. verdenskrig. "Profeter derfor, menneskesøn, og sig til Gog…" (Ez.38:14). Det er altså Israels fjende, der skal have besked. Det er angriberen og alle hans allierede, som skal gøres bekendt med det Herrens Ord, som er blevet udtalt i den foreliggende sag… hvilket vil sige, at også Europa inddrages (Gomer) – hertil hører Danmark – af hvilken grund den ’menneskesøn’, der omtales, også bør lade advarselen mod den falske fred gå videre til den danske regering og det danske folk!

For år tilbage fik Gisèle et gammelt fransk europakort forevist; det var udfærdiget af franske munke i 1500-talles – og det særprægede ved dette gulnede, lidt flossede, geografiske oversigtskort over Europas lande var den fællesbetegnelse, som var sat som en ’overskrift’ over europakortet. Med store bogstaver stod skrevet ind over de europæiske lande ’GOMER’.

Denne titel var prentet ind over landkortet, så at det ikke kun strakte sig over Tyskland (Germania) men ind over dele af Frankrig – ja, måtte opfattes som en fælles benævnelse for det, vi i dag betegner som Europa.

Det var et fransk ægtepar (bekendte af os), som var i besiddelse af det ældede munkeatlas – og de ville ikke for noget i verden sælge det – men var parate til at få de sider kopieret, som handlede om ’Gomer’. Gisèle har derfor stadig disse gamle kort liggende (i de sættevogntrailere, som nu er blevet bragt til Danmark) og vi vil på ny studere disse antikvariske optegnelser; det er (som vi husker det) tydeligt, at Danmark her er som indtegnet og medplaceret i det begreb, som Ezekiel beskriver med udtrykket: ’Gomer og alle dets hobe’ (38:6). Hvis dette virkelig er tilfældet, så bør det danske folketing søge yderligere indsigt i denne sag.

 

DET TROVÆRDIGE VIDNE

Det første, som bevidnes om Jesus i den sidste bog i Bibelen (Patmos-rapporten) er, at Han er ’et troværdigt vidne’ (1:5). Intet er mere betryggende, når det drejer sig om at få sandheden at vide om ’de kommende ting’. Der vil nemlig ikke være ende på alle de ’syner’ og ’åbenbaringer’ og fremtidserklæringer, der vil blive draget frem for at tilfredsstille mediernes og massernes hunger efter at få besked om, hvad der venter jordens beboere ’i morgen’. Imidlertid vil den vældige og vidtåbne lytterskare blive skuffet – igen og igen – for det, som de bliver fortalt af de såkaldte ’eksperter’, viser sig at være mildest talt utroværdigt. Når derfor apostelen – som sin første erklæring – betoner, at det, som han nu står for at skulle fremlægge, er ’troværdigt’. (Ja, er bevidnet af verdenshistoriens mest sandfærdige vidne) – så må der gå som et lettelsens suk gennem de mange, som med lys og lygte i denne totale formørkelse oprigtigt søger efter en troværdig forklaring.

Kirkens opstandne Herre er imidlertid ikke blot at betegne som et ’troværdigt vidne’, fordi Han ikke kan lyve (’Gud, der ikke lyver: Tit.1:2) – men fordi Han som ingen anden ved, hvad Han taler om! "Han er, når Hans navn udlægges, retfærdigheds konge; dernæst også Salems konge, det vil sige fredens konge (Hebr.7:12) – og i modsætning til så mange andre konger og magthavere, så ’findes der ikke løgn i Hans mund’ (Åb.14:5).

Som vidne til de kommende voldsomme begivenheder, der som en ’undergangens kost’ (Es.14:23) skal feje ind over alle jordens riger og lande, er Han uforlignelig. Han er nemlig den eneste, om hvem det kan siges, at ’Han er uden fader, uden mor (uden stamtavle) uden begyndelse på sine dage og uden afslutning på sit liv, ligestillet med Guds Søn bliver Han ved med at være præst bestandig’ (Hebr.7:2-3).

"Se dog hvor stor Han er," udbryder Hebræerbrevets forfatter, og erklærer dermed, at et bedre vidne med hensyn til endetidens brogede scenario findes ikke!

Da Jesus stod foran bedragets politiker, den romerske guvernør, Pilatus, talte Han om sig selv som ’sandhedsvidnet’ (Johs.18:37). "Jeg er kommet til verden for at Jeg skal vidne om sandheden," sagde Han og tilføjede (til statholderens forskrækkelse): "Enhver, som er af sandheden, hører min røst" (v.37).

De moderne statholdere, magtens mænd og kvinder, må (blot i et øjebliks forfærdelse) tage sig til hjertet, for dette Kristi udsagn er rammende! Hvis det nemlig er sandt, at ’enhver, som er af sandheden, er i stand til at opfange Herrens tale, - og disse (for deres eget vedkommende) intet hører, bringer det dem i den forlegenhed, at de måske selv omgås letfærdigt med sandheden.

 

DERES LIVS STØRSTE FEJLTAGELSE

Som det altid har været tilfældet, så eksisterer der også i dag fjender og modstandere af Guds Ord. De fører sig frem med den såkaldte videnskabelige livsanskuelse og afviser på det bestemteste, at der overhovedet gives et begreb, som kan kaldes ’Guds Ord’. Deres foragt for Bibelen, apostlenes lære og den kristne kirkes og menigheds tilstedeværelse i deres nationer viser sig i dag med en øget afstandstagen med hensyn til en hvilken som helst form for forkyndelse af evangeliet og læren om ’de sidste ting’. For at sige det rent ud, så vil de ikke have noget med Jesus at gøre, og de ruster sig i disse dage til kamp mod al religion (inklusivt det kristne budskab om synd, omvendelse, frelse og det evige liv – og Skriftens profetiske lys over endetidens begivenheder)…

I Åbenbaringsbogens indledende skriftvers præsenterer disse fjender af evangeliet (det være sig jøder eller ikke-jøder, folkemedlemmer eller jævne borgere) for de to tydeligste kendetegn på Ham, som de har indstillet sig på at ville bekæmpe – ja, besejre – med deres antikristelige indstilling.

Det første af de to kendetegn, som i den forbindelse anføres i Åbenbaringsbogen, er, at Han (den Jesus, som de mener – med deres træsværd - at kunne bringe ud af verden) betegnes som ’Den førstefødte af de døde’. Uden virkelig at ane, hvem det er disse fjender af evangeliet (Rom.11:28) søger at trodse, så bør de (blot i et øjeblik) tage denne oplysning til efterretning. Ham, de nu mere end nogensinde indstiller sig på at bekæmpe, bærer en titel, som de aldrig før har mødt. "Han er," hedder det i Patmos-rapporten, "den førstefødte af de døde."

Det vil sige, at de, som i disse dage bereder sig til ’den sidste krig mod de hellige’ (Åb.13:7), står over for en fjende, der træder dem i møde fra en dimension, hvis kræfter og magt, de ikke har haft nogen jordisk chance for at kunne tage højde for. Aldrig har de skullet ruste sig til kamp mod en sådan overmagt: En fyrste, der med et åndepust (2.Thess.2:8) kan sende sine værste fjender ned i dødsriget – det sted, som ingen før Han, har kunnet besejre…

Sagt med andre ord: Det vil være klogt af evangeliets fjender at tænke sig om to gange, før de – som deres livs største fejltagelse – giver sig i kast med den opstandne Herre, som til det sidste vil værne sin blodkøbte ejendom!
 


2018-10-10
 

DEN OVERORDNEDE VISION

Gennem nogen tid har jeg grundet over, hvorledes en sidste åndelig vækkelse ville løbe af stabelen i vort stakkels, åndeligt-forarmede fædreland, Danmark. Lørdag d. 6. oktober vågnede jeg op i min beboelsesvogn (der er stationeret på en lille kolonihavegrund i Horsens) med et lyslevende skriftord i mine tanker; det meldte sig med en påtrængenhed, der ikke kom fra mig selv. Det er dette bibelord, som jeg med disse linjer vil beskæftige mig med, idet jeg har en indre anelse om, at netop disse Skriftens ord af Jesu egen mund har en større betydning for vort eget land og for Israel, end nogen indtil nu har turdet give udtryk for.

Selvom disse bibelord ved første øjekast synes at dreje sig om et forløb, der hører til i en fjern fremtid og umiddelbart (ved første øjekast) ikke ser ud til at have med vort eget land, Danmark, at gøre – så vil jeg (efter dette ’morgenbesøg’ lørdag d. 6. oktober 2018 i Horsens) hævde, at præcis det modsatte er tilfældet!

Dette for mig så levendegjort skriftsted (som jeg her skal citere) har netop at gøre med vor tid i Israel og det land, som er vort. Det indeholder et syn og en strategi, som er (mildest talt) højaktuelt, og som herefter ikke tillader nogen tvivl eller usikkerhed med hensyn til den fremgangsmåde og den overordnede vision, der gør sig gældende vedrørende en kommende åndelig vækkelse i Danmark. Det omtalte skriftord lyder sådan:

"I skal ikke komme til ende med Israels byer, førend Menneskesønnen kommer" (Matt.10:23).

Ikke sjældent berører Jesus den store, altafgørende, verdenshistoriske begivenhed, som – hvad angår dens betydning for helle menneskeheden – overgår alle andre hændelser, som er sket, og som i øjeblikket sker, og som i fremtiden vil ske på denne klode. Den begivenhed, jeg hentyder til, er den, som apostelen Johannes henviser til, når han i Åbenbaringsbogens indledning udbryder: "Se, i skyerne kommer Han, og alles øjne skal se Ham, også deres, som har gennemstunget Ham, og alle jordens stammer skal jamre ved Hans komme. Ja, amen (1:7).

Fordi ingen anden tildragelse – af historisk betydning, den end kan have, overgår (eller ’overskygger’) denne kosmiske ’eksplosion’, vil der opstå en øget, længselsfuld ’trængsel’ blandt de titusinder af søgende sjæle, som prøver på at finde ud af, hvilke tegn, der kan lede til at forstå, hvorvidt denne begivenhed (Jesu snare komme) er lige forestående. Jesus selv omtaler denne ivrige og tiltagende søgen med ordene: "Himlens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke" (Matt.16:3).

Af de mange tegn og forudsigelser som indtil er blevet ’endevendt’ af alle slags skriftforskere og lærde fremtidsseere, er der én enestående begivenhed, som sjældent eller aldrig bliver nævnt. Den vil jeg her – og i det følgende med den indsigt, som Herren i sin nåde har og fremover vil give mig – drage frem i lyset. Den står omtalt i det skriftafsnit, hvor Jesus særligt fremhæver den kommende forfølgelse af Hans efterfølgere, idet Han siger: "I skal hades af alle for mit navns skyld; men den, som holder ud indtil enden skal blive frelst (Matt.10:22)." Jesus fortsætter (og det er i denne videre uddybelse af forfølgelsens styrke og omfang, at følgende præciseres: "Når de forfølger jer i én by, så flygt til en anden, thi sandelig siger Jeg jer: I skal ikke komme til ende med Israels byer, førend Menneskesønnen kommer!" (Matt.10:23)

 

BETONMUR AF FORHÆRDELSE

Hvorledes denne præcise forudsigelse (om evangeliets forkyndelse i Israels byer) hænger sammen med det, som absolut må ske i vor egen nation, vil jeg i det følgende beskrive.

I apostelen Paulus’ gennemgang af det indbyrdes forhold mellem Israel og nationerne understreger han den altafgørende betingelse for, at Kristi Ånd kan gennemføre det afsluttende værk i Israel. Den lyder sådan: "Jeg vil ikke, at I skal være uvidende om denne hemmelighed, brødre, (for at I ikke skal være kloge i egne tanker) at der er kommet forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt er gået ind" (Rom.11:25). Det er aldeles afgørende, at alle Jesus-troende ikke-jøder (hedningerne) eller ’dem fra nationerne’ får indsigt i præcis denne hemmelighed. Sker det ikke, vil de stå over for en betonmur af forhærdelse, når de søger at bringe frelsens budskab til Jerusalem. Lad mig forklare:

Den forudsagte forhærdelse, som i denne time ligger over størstedelen af Israel, er (selvom det i manges øren forekommer som en uforlignelig påstand) en hjertehårdhed, der ene kommer fra Gud. Imidlertid erklærer Skriften (med henblik på jødernes forhærdelse): "Gud har givet dem en sløvhedens ånd, øjne, de ikke kan se med, øren, de ikke kan høre med, indtil den dag i dag" (Rom.11:8). "Deres sind blev forhærdet," siger han et andet sted, idet han tilføjer: "thi lige til den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, thi kun i Kristus bliver det fjernet" (2.Kor.3:14).

Eftersom det står usvigeligt fast, at der ligger et dække over Guds jødiske folks sind og hjerter, og det er en forhærdelse, som kun Israels Gud kan fjerne – ja, at denne befrielse fra det uigennemtrængelige dække, som hindrer jøden i sin vandring med Gud, kun fjernes i Kristus – så står tilbage spørgsmålet: Hvornår fjerner Gud dette forhærdelsens slør fra Israels øjne og øren?

Svare lyder (kort og kontant): "Forhærdelsen bliver over en del af Israel, indtil hedningerne er kommet ind i deres fylde" (Rom.11:25)… hvilket må føre til følgende konklusion:

 

JESU FREMGANGSMÅDE

Om Jesus står det skrevet: "Det skete i tiden derefter, at Han vandrede om fra by til by og fra landsby til landsby og prædikede og forkyndte evangeliet om Guds Rige; og de tolv var med Ham" (Luk.8:1) – Dette var Jesu fremgangsmåde – og der findes ingen bedre måde, hvorpå Guds Rige kan udbredes på, end denne.

Derfor må der i denne sene time (mere end nogensinde) slår til lyd for, at der i Danmark samler sig en flok, som uden tøven indstiller sig på samlet og i fællesskab at rejse gennem land og rige på denne måde. Når det i tekstsammenhængen hedder: "Det skete i tiden derefter, at Han vandrede fra by til by…", så er det relevant at spørge: Hvad var det for en tid, der herefter var forbi? Det var en tid, som Jesus i det forudgående kapitel omtaler med ordene: "I ligner børn, som sidder på torvet og råber til hverandre og siger: ’Vi blæste på fløjte for jer, og I dansede ikke, vi sang klagesange for jer, og I græd ikke’ (Luk.7:32)."

Efter at han sagde dette, brød Han op og ’vandrede fra by til by og fra landsby til landsby’ (8:1). Med andre ord: Når ligegyldigheden er på det højeste, og menigheden ligger fast etablerede på byens torv (’de sider på torvet’) – når de troende er hørt op med at henvende sig til de fortabte sjæle men udelukkende ’råber til hinanden’ og fremviser, hvilke nye aktiviteter, de nu har fundet på, (’spille på fløjte’) og sang professionelt de mest gribende klagesange) – så brød Jesus op sammen med de tolv og begav sig på vej.

 

KIRKEHULERNES TRYGGE RAMMER

Det er min opfattelse, at en flok af Herrens hellige på samme måde skal begive sig på vej gennem de ’hvide marker’, der ligger lige foran os, og som i Danmark er beredt til høst. Som jeg ser det vil der før noget andet gå en sådan bevægelse gennem nationerne, før den for alvor – med for en stor del de samme folk – tager sin begyndelse i Israel.

Tillad mig at sige, at jeg mener at have fået et særligt mandat fra Herren til at kalde til samling om en sådan opgave, idet jeg i 40 år har været på en sådan rejse (fra by til by og landsby til landsby) i Europa og i Israel. Det er ikke nogen umulig opgave – og det er bevist, at det har kunnet lade sig gøre. Lad os derfor ikke på forhånd opgive en sådan opgave. Lovløsheden breder sig som en gul pest, sodoma-tilstandene har indenfor måneder forværret sig i en grad, så at stenene vil råbe til himlen, hvis Kristi tjenere i denne time – unge og gamle – tier og kryber sammen i kirkehulernes trygge rammer.

Hvem skal være med i en sådan gerning, og hvornår skal den begynde? Om Jesus står skrevet, at Han ’vandrede om fra by til by og fra landsby til landsby’. De tolv var med Ham (v.1). Det vil (sådan ser jeg det) være en flok, som Herren har udvalgt og kaldet til denne opgave. (Nogle er allerede mere end beredte og venter kun på startskuddet). Udover den kaldede flok af mænd og brødre, som må være indforstået med, at de skal være både i den praktiske tjeneste samt med forkyndelsen af ordet (ligesom der til denne gerning må være en særlig salvet lovsangstjeneste) – sådan var der på Jesu tid også en god flok af kvinder, som deltog i denne omrejsende tjeneste. Evangelisten Lukas fortæller: "…og ligeledes nogle kvinder, som var blevet helbredt fra onde ånder og sygdomme; det var Maria, der kaldes Magdalene, af hvem syv onde ånder var faret ud, og Johanna, der var gift med Herodes’ husfoged Kuza, og Susanne og mange andre, som gik dem til hånde med det, de hævde" (v.2-3).

 

DEN SIDSTE REJSE

Der er allerede nogle, der gør sig tanker til at være med i en sådan rejsende forkyndelse af ’evangeliet om Guds Rige’ (Luk.8:13). Det ville være skønt, om der allerede i det skønne april-forår 2019 kunne være enkelte, som ’sætter tid af’ til en sådan indsats! Nogle mener, at tiden er løbet fra ’teltmissionen’. Deri tager de fejl" Der er i vore dage så gode muligheder for at opvarme et mindre telt på kølige forårsaftener – og ikke få venter på at få kørt campingvognen ud af garagen for at anvende den (i nogen tid) til et højere formål end ’ferie på stranden’. Der arbejdes også i øjeblikket på (og efterlyses villige håndværker-hænder til) færdiggørelsen af en særlig scenebus til friluftsmøder…

De overordnede vision rækker længere end til Danmark. Herren vil uddanne og udruste en flok, som skal afslutte en sidste rejse gennem Israel.. "Den rejse når de ikke at gennemføre," siger Herren. Netop den rejse afbryder jeg ved mit synlige komme" (Matt.10:23).

 

KONVOJEN ANKOMMET

Afhentningen af de tre beboelsesvogne fra Pilgrimkonvojen, som d. 09. oktober ankom med fragtskibet Grande Scandinavia til Esbjerg Havn, var planlagt til at finde sted onsdag, d. 10. okt. om formiddagen. Inden vognene blev kørt ud af havneområdet sørgede Bent Clausen (tidligere medlem af Pilgrimkonvojen) for at lysene på de to store sættevogne-trailere var i orden. Osvald Nielsen (også tidligere medlem af Pilgrimkonvojen) havde sørget for, at de rette vognmænd var bestilt til opgaven og havde arrangeret, at de 2 fjortenmeter lange trailere kunne bringes til et midlertidigt ophold ved Ølgod menighedscenters parkeringsplads, og hans søn, Søren Nielsen (også tidligere medlem af Pilgrimkonvojen) havde sørget for, at ’Enderslevsvognen’ fik parkeringsplads i hans ladebygning, som i forvejen har en af de gamle Pilgrimkonvojs-trækkere (en Magirus MAN fra 1965 stående).

Det er muligt, at disse køretøjer overvintrer i Ølgod og den nærliggende ladebygning. Herren har i sin nåde sørget for, at de er nået velbeholdne (efter næsten en måneds sejlads) til Danmark (der står endnu en ’oldtimer’ cirkuslignende 12-meter lang beboelsesvogn tilbage på bjergskråningen i Korinth) – og det er ikke helt afklaret, hvilken af flere muligheder disse vogne skal anvendes til. De to pilgrimvogne, som nu er stationeret i en kolonihave i Horsens (hvor de tjener som sommerbeboelse for mig og Gisèle) har – efter haveforeningens strenge regler fået hjulene afmonteret. Dette sker ikke med de vogne som nu er ankommet til Danmark…
 2018-10-04
 

TIDEN ER INDE FOR DEN JØDISKE PROFET

Øjeblikket er kommet, hvor det er på sin plads at lytte til Ezekiels profetier om ’en storkrig’, der snart vil finde sin ophedede begyndelse i Mellemøsten. Når Irans præsident, Hassan Ruhaini, d. 25. sept. 2018 foran FN’s 73. generalforsamling i New York gentager erklæringen: "Israel er Mellemøstens mest faretruende element" – og dermed sender et spottende signal til USA’s præsident, Donald Trump, som udtalte, at ’Irans spredte kaos, død og ødelæggelse over Syrien’, så er time inde til at lytte til den gamle jødiske profet. "Du skal ruste dig og holde dig rede med hele din skare," udbryder han. "Den er nu samlet om dig, og vær mig derfor rede til tjeneste!" (Ez.38:7).

Israel har bombet 200 iranske militære installationer i Syrien siden 2017, og det er ikke mindst på den baggrund, at følgende tildragelse bør tjene som en øjenåbner for dem, som regner Ezekiels profetier for utilregnelige…

 

ANDRE MENINGER I MOSKVA

Den 17. september 2018 nedskød et syrisk batteri S-200 ved en fejltagelse det russiske IL-II20, hvorved 15 besætningsmedlemmer omkom. Moskva gav straks Israel skylden (hvilket senere blev til en svækket udtalelse af Vladimir Putin, at det her drejede sig om ’en række tragiske fejltagelser’).

Israel har siden lagt ansvaret for denne hændelse på Assads regime. "Det syriske antiluftskyts fyrede i blinde," hedder det fra Jerusalem, "og har ikke et øjeblik bekymret sig om, hvorvidt det (med russiske missiler) var et russisk fly, det sendte til jorden."

"Det militære samarbejde mellem russerne og det syriske militær har indtil nu været problemfyldt," erklærer Israel, som tilføjer: "ej heller denne konflikt har de været i stand til at løse i fællesskab. Den russiske regering må tage sin del af skylden med henblik på den manglende kompetence, som lurer bag denne ulykkelige begivenhed," hedder det fra den israelske hærledelse.

Den russiske presse styres almindeligvis fra Kreml – men en bemærkelsesværdig kommentar fra avisen Novaya Gazeta (en af de få uafhængige aviser i Rusland) afslører, at der også hersker andre meninger i Moskva. En kendt oberst fra den russiske reserve, Rustem Klupov, - tidligere chef fra landstyrkerne i Afghanistan – udtaler: "Israels militær har handlet fuldt ud professionelt i denne sag. De skyldige i denne tragiske hændelse er i hovedsagen russernes ’svage punkt’ – nemlig samarbejdet og kommunikationen mellem de russiske styrker og det syriske luftforsvar." Adskillige andre røster i Moskva taler i dag højt om, ’hvad russerne i det hele taget laver i Syrien’?

Profeten Ezekiel svarer på dette: "Se, jeg kommer over dig (du fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal," siger Herren, "Jeg vender dig og sætter kroge i denne kæber og trækker dig (mod din vilje) frem" (38:3-4).

 

DEN ELEKTRONISKE KRIG ER BEGYNDT

Det russiske, mobile, elektroniske forsvarssystem ’Krasukha-4’ , som er i stand til ’at neutralisere en hvilken som helst fjendtlig spionsatellit, ankom i Syrien d. 25. september. Systemet kan blokere Israels missiler, der sendes ind over Syrien. Det kan bringe ethvert israelske fly til jorden, det kan lægge alt israelsk radar dødt – og kan med sin 150-300 km distance-effekt lægge det nordlige og midten af Israel i elektronisk mørke.

Den elektroniske krig mod Jerusalem har hermed taget sin begyndelse! En super-’sophisticated’ handske er kastet. Amerikanerne kender til Krasukha-4 – og Netanyahu har med sikkerhed fået en aftale i stand med USA – men det er tydeligt, at Putin ikke vil ophøre med at opruste Syrien, før den sidste amerikaner er ude af landet.

Den syriske viceminister i udenrigsanliggender, Faisal Mekdal, har kommenteret situationen over for det kinesiske pressebureau Xinhua: "Israel skal tænke sig om to gange, før det vover sig ind på syrisk territorium," erklærede han og tilføjede: "Vi er nu først udrustet – og har ingen frygt for at angribe Israel."

Israel svarede, at det ikke et øjeblik ville gå på kompromis med hensyn til dets egen sikkerhed – og at det fortsat vil ødelægge alle iranske militærbaser i Syrien og hindre al transport af våben til Hizbollah.

Hvem skal folk tro på? Hvem har i denne anspændte situation et sandt ord at sige. Hvem har i denne sag…

 

DET MEST KVALIFICEREDE VIDNESBYRD

Jeg, Johannes, vidner her om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd – alt, hvad jeg selv har set (Åb.1:2).

Det, som apostelen taler om her (’Jeg vidner her’) er det vældige dommens opbrud, som står for døren. De voldsomme begivenheder, som ’snart’ skal indtræffe (Åb.1:1) udebliver ikke! "Hvad der herefter ’skal ske i hast’ (Åb.1:1) er allerede begyndt at melde sin ankomst, og at ’tiden er nær’ (Åb.1:3) viser sig allerede på nyheds-mediernes dagsorden.

Spørgsmålet er nu blot, om Kristi menighed, verdens magthavere og Israels åndelige ledere vil tage imod dette vidnesbyrd. Lad mig forklare:

I den natlige samtale, som Jesus har med en af jødernes rådsherrer, siger Han udfordrende til ham: "Er du lærer i Israel og forstår ikke dette? (Johs.3:10) – (Denne henvendelse er stadig højaktuel). Jesus tilføjer – og hermed kommer Han tæt på selve årsagen til, at det er så svært for folk at tage imod det livsafgørende vidnesbyrd, som med større og større klarhed lyder fra den græske ø, Patmos, hvor himlen i år 95 efter Kristus pludselig åbnede sig over en af øens eksil-fanger, apostelen Johannes. Det er i forbindelse med denne usædvanlige og enestående profetiske hændelse, at Johannes udbryder: "Jeg, Johannes, vinder her om Guds Ord og Jesu vidnesbyrd – alt, hvad jeg selv har set" (Åb.1:2).

I den her omtalte samtale i Jerusalem med den fremstående, jødiske, åndelige leder (og ’lærer i Israel’) fortsætter Jesus: "Sandelig, sandelig siger jeg dig; vi taler om det, vi ved, og vidner om det, vi har set, og I tager ikke imod vort vidnesbyrd." Jesus fortsætter (og berører hermed nerven bag åbenbaringen om alt det voldsomme og overnaturlige, som begynder at vise sig i Mellemøsten): "Hvis I ikke tror, når jeg taler til jer om de jordiske ting, hvordan skulle I da kunne tro, når jeg taler til jer om de himmelske (v.12)." Jesus slutter med at henvise til det særlige mandat. Han har tid til at kunne forudsige, hvad verden og dens folkeslag, nationernes ledere, kirkefyrsterne og Jerusalem i denne time står overfor: "Ingen er steget op til Himmelen, undtagen Han, som steg ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen (v.13)," erklærer han.

Med andre ord: Ingen er bedre kvalificeret til at vidne om det scenario, som om føje tid vil finde sted både i himlen og på jorden, og ingen er mere troværdig end Guds egen Søn. Hvem tør afvise Hans vidnesbyrd? Især det, som i disse dage dukker frem i Ezekiels Bog om den 3. verdenskrig.

 

ENGLENE

Der er mangt og meget, som vi mennesker endnu ikke har forstået med hensyn til de himmelske væsener, der kaldes Guds engle. Men den tid er forbi, hvor vi holdes i uvidenhed om disse ’tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen’ (Hebr.2:14). I øjeblikket (tror jeg) er de på vej i et betydeligt antal. De kommer fra den himmelske tronsal, hvor seraferne står over for Guds trone – afventende på, hvilke befalinger, der i denne sidste tid vil blive givet, så at de i tide kan komme Herrens hellige til hjælp – ja, blande sig i de politiske og militære begivenheder omkring Jerusalem.

Det er ikke sagen uvedkommende at kaste et blik på disse mægtige hjælpere (seraferne) som ikke hører denne verden til. Profeten Ezekiel har set dem på nær hold. Han beretter, at de har seks vinger. Stående foran tronen bringer de dette storslåede vingefang på følgende måde ’med to vinger’ forklarer Esajas, ’dækker han (profeten omtaler englene enkeltvis) sit ansigt, med to vinger dækker han sine fødder, og med to vinger flyver han’.

Interessant (og i denne tid ikke uden betydning) er det, at profeten omtaler seraferne som hankøn; der findes ikke – tror jeg – kvindelige engle, og hvor sådanne ’optræder’, bør de troende være på vagt. Djævelen, hele verdens forfører, kan endog udgive sig for at være ’en lysets engel’ – så han kan også fremstille sig selv i skikkelser, der i virkeligheden er et falsum!

Når disse serafer med de seks vinger opløfter deres røst for at lovprise Gud og give Ham ære (samt at kundgøre Hans trefoldige herlighed) – ’så rokkes de solide, evige dørstolper i det himmelske tempel – ja, hele huset fyldes med røg’ (Es.6:4). Det er giganter af den art, som står parat til at bringe hjælp fra nådens trone – og de kommer aldrig for sent! (Hebr.4:16)

Mægtige engle er ifølge Ezekiels profetier i virksomhed, når den 3. verdenskrig bryder ud i Mellemøsten. "Da vil Jeg give min vrede luft," siger Herren (Ez.38:18). "Da vil et vældigt jordskælv komme over Israels land… hvor hver en mur skal synke til jord."

Med henblik på den fjendtlige invasionshær, som ’ sådan ser det ud – for tiden er ved at samle sig, udtaler profeten med Herrens ord: "Jeg nedkalder alle rædsler over ham. Den enes sværd skal rettes mod en anden! (v.21) Jeg lader det regne ned over ham (Israels fjende) med haglsten, ild og svovl" (v.24).

Alt dette vil ikke kunne ske, uden de mægtige englegiganters medvirken. Israel væbner sig – men Israels Gud har et hemmeligt våben, som dets fjender ikke har taget højde for. De arbejder under radarskærmen og spreder kaos og forvirring i angribernes kommunikation – præcis på samme måde, som det netop er sket ved nedskydningen af det russiske fly over Syrien.

"Jeg vil vise mig stor og hellig," siger Herren og tilføjer: "Jeg vil give mig til kende for mange folks øjne – ja, de skal komme til at kende, at Jeg er Herren!" (v.23)
 2018-09-26
 

BEGIVENHEDERNES BIBELSKE BELYSNING

To bemærkelsesværdige begivenheder har optaget mediernes opmærksomhed i de forløbne uger. De har begge ’en beskeden interesse’ med hensyn til det profetiske forløb, der som en voksende strøm flyder gennem nyhedernes brogede landskab. Den ene (af disse begivenheder) er nedskydningen af et russisk fly i Syrien, hvor hele besætningen på 15 personer omkom. Den anden er en udtalelse af Polens præsident ved et møde i Det Hvide Hus i Washington, som må have vakt harme i Moskva, fordi den indebærer et historisk faremoment. Jeg beretter i det følgende om disse to hændelser, hvorefter jeg giver et mere detaljeret kommentar ud fra Den Hellige Skrift. Den første af de to begivenheder er denne:

Den israelske hær har på stedet udtrykt sorg over, at 15 russiske soldater mistede livet, da deres fly blev ramt af missiler fra Syrien. Dette skete efter at det russiske forsvarsministerium anklagede det israelske luftvåben for at være skyld i nedskydningen. Ifølge russerne kom militærflyet på tværs, da fire israelske F-16 fly var undervejs med et angreb i den syriske Latakia-provins.

Ruslands militær kritiserer Israel for først at have orienteret om det forestående angreb ét minut, før det fandt sted. Normalt koordinerer Rusland og vestlige flyvåben på forhånd, hvor de opererer i Syrien. Det sker for at forhindre, at de to parter ved et uheld kommer til at angribe hinanden. Den tragiske begivenhed signaliserer lidt om de konstellationer, som er ved at blive opbygget i Mellemøsten, hvilket bør nøje overvåges, idet profeten Ezekiel taler i voldsomme vendinger om ’en 3. verdenskrig’.

Den islamiske revolution i Iran var kun et år gammel, da Irak angreb Iran. En blodig krig, der varede otte år! At Irak blev støttet af Saudi Arabien har at gøre med den religiøse splittelse i Islam (i sunni- og shiite-muslimer). Krigen var ubarmhjertig og kostede en million dræbte og milliardbeløb i US-dollar. Iran veg imidlertid ikke fra den ideologiske linje, som Ayatollah Khomeini fastlagde, at Iran skulle eksportere sin muslimske revolution til den øvrige verden. Han udstødte stadig-gældende bandbuller mod USA, Israel og andre lande. Danmark er på listen – og det er et dybt alvorligt ansvar, som ligger på de danske politikere på Christiansborg, at de kender til den religiøs-profetiske baggrund for Irans tilstedeværelse i Syrien.

Splittelsen mellem sunni- og shia-muslimer indtraf i året 632. Da Muhammed døde, skulle hans tilhængere finde en ny leder. Arvefølgen var ikke klar. Sunnierne mente, at den mest kompetente mand burde være Muhammeds efterfølger. Shiitterne mente, at ’blodets bånd’ var afgørende. Ali, Muhammeds fætter og svigersøn var i deres øjne Islams retmæssige arvtager. I året 685 blev Alis søn dræbt i byen Karbala i nutidens Irak. I de følgende to hundrede år blev tolv af shiitternes imamer myrdet. "Men den tolvte lever stadig," hævder Irans muslimer, og han vender snart tilbage som Islams Messias – og han er (mener de) ’den eneste, der kan skabe fred’.

 

FORD TRUMP

Den anden begivenhed, som indfanges af det bibelske syn på endetiden, er følgende: US-præsident Trumps navn står, som bekendt, på flere navnkundige bygninger – men det er første gang, at der tales om et ’Ford Trump’ i Polen. Polens præsident Andrezej Duda fortalte Trump og reportere ved et møde i Det Ovale Office, tirsdag d. 18. sept., at han ønskede, at amerikanerne etablerede en permanent base med præsidentens navn (’Ford Trump’) i Polen.

"Vi er parate til at lægge to milliarder US-dollar på bordet for at dette kan ske!" erklærede han. Trump svarede, at han ’ville tænke over det’ – og han bør da i sine overvejelser tage i betragtning, at i 1997 skrev Nato og russerne under på, at intet NATO-militær måtte etableres i de tidligere Warszawa-pagt-lande. Warszawa-pagten er en kommunistisk militæralliance, der i 1955 blev oprettet i Warszawa i Sovjetunionen. Den direkte begrundelse var, at Vesttyskland blev optaget i Nato, og at russerne nu ville opnå jævnbyrdig militær status med USA. Pagten blev opløst i 1991 som følge af kommunismens sammenbrud – men det er uden tvivl en torn i øjet på Moskva, at det samme land, Polen, nu åbner for en stationering af amerikanske tropper i det gamle Sovjetområde.

Hermed kan der fra Russernes side fortsættes en yderligere samling af de allierede, som profeten Ezekiel omtaler i sit 38. kapitel som en optakt til d. 3. verdenskrig. "Du kommer," siger han (til Gog og Gomer): ’med hele din hob og alle de mange folkeslag, som er med dig" (v.6). De har deres blik rettet mod Israel.

Med hensyn til den krig, der af kommentatorer for tiden kaldes ’Ezekiels Krig’ men som tidligere har været betegnet som ’Gog-krigen’, er det i øjeblikket værd at bemærke, at den (sikkert som en 3. verdenskrig) skal indledes efter en bemærkelsesværdig fredsperiode. Man kan sige det sådan: "Den dag, Israel ligger trygt og ånder fred, da må det være fordi, der er opnået en gennemgribende fred ud over den hele jord.

Gog-krigen må ifølge profeten Ezekiel indledes med, at en mægtig fjende pludselig overfalder ’fredelige folk’ (38:11). Disse ’fredelige folk’ er Israels folk, som på det tidspunkt ’bor trygt’… og det i en sådan grad, at alle dets forsvarssystemer og hele deres militære værn er indstillet. Israel har ved den krigs udbrud ’hverken mure, portstænger eller porte" (v.11). Man bør derfor tage højde for følgende:

 

IKKE LIGE FORESTÅENDE

I øjeblikket sker mange bemærkelsesværdige handlinger og begivenheder både i den internationale situation, sådan som den forekommer i lovgivningen i vort eget land. Ikke få mener i den forbindelse at kunne erklære, at ’Herrens komme er nær’, og det er ikke nogen dårlig indstilling at have, at øge forventningen med henblik på Kristi snare komme – blot må vi da holde os apostelens ord for øje, når han indtrængende giver os følgende advarsel: "Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme og spørgsmålet om, hvordan vi skal samles med Ham, så beder vi jer brødre: ’Lad jer ikke straks bringe fra besindelsen eller skræmme, hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der foregiver at være fra os som om Herrens dag var lige forestående’ (2.Thess.2:1-2).

Denne formaning er i disse anspændte dage på sin plads! Den er jo i sit indhold direkte og sætter ikke noget spørgsmålstegn ved den velsignede begivenhed, som apostelen beskriver med ordene: "Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme’ (v.1). Den stiller sig heller ikke tøvende eller usikker over for den forunderlige Gudgivne forventning, at vi, som følger Kristus ved Hans snare komme ’skal samles med Ham’.

Vi tør i den forbindelse forudsætte, at apostelen med dette næsten ubegribelige løfte, at vi ’skal samles med Ham’, taler om det samme, som han i sit første brev til den samme menighed detaljeret formulerer med bl.a. denne beskrivelse: "Herren skal selv stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes med dem i skyerne, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren (1.Thess.4:16-17).

Det falder mig ikke svært at gengive hele dette afsnit, for det slutter med ordene: "Så trøst hverandre med disse ord!" (v.18)

 

DEN 3. VERDENSKRIG

Det, som vi (mener jeg) særligt bør understrege i denne sammenhæng, er formaningen om ikke at godtage nogen beskrivelse eller såkaldt ’indsigt’ med henblik på ’vor Herres Jesu Kristi komme’… ’som om Herrens dag var lige forudstående’ (2.Thess.2:2).

Når vi iagttager verdensbegivenhederne sådan som de koncentrerer sig om Israel og Jerusalem, så må vi ikke (ifølge den apostolske formaning) "lade os vildføre på nogen måde’. Netop da, bør vi holde hovedet koldt og på det strengeste fastholde Ny Testamentes tydeligt angivne rækkefølge af begivenheder, som forudsætter, at ’Herrens dag’ står lige for døren.

Når Herrens tjenere på en særlig måde i disse dage henviser til det usædvanlige forløb, som finder sted i Mellemøsten, så er der dermed ikke tale om en eventuel sidste optakt til ’Herrens Dag’. Når der her tales om ’krigsfare’, så er der heller ikke tale om ’den sidste krig’. Nej, da hentydes der til den betydelige og opsigtsvækkende mellemøstkonflikt, som profeten Ezekiel i sit 38. og 39. kapitel (af Ezekiels Bog) fremmaler med så stærke farver, at nogle ville kunne få den opfattelse, at ’dette er enden’. Da beskrives en (tror jeg) 3. verdenskrig, hvor et begrænset antal nationer angriber Jerusalem – og mødes med Herrens vrede.

De deltagende landes indsats i denne offensiv er forudsagt; de går deres største nederlag i møde! Den massegrav, som skal graves, for at kunne rumme de mange faldne fjender (hvoraf nogle synes at bære danske militærdistinktioner) er allerede geografisk udpeget (og har fået navn) i det østlige Israel (39:14).

Optakten til denne voldsomme mellemøstkonflikt er imidlertid af en art og en størrelse, at iagttagelsen af nogle få flådeenheder og luftkampene om nye militære mål i Syrien ikke er tilstrækkelige indicier på, at den bibelsk bekræftede begivenhed er lige for hånden.

Imidlertid er de politiske konstellationer ’af en vis profetisk interesse; de indeholder nemlig nogle af de ’rubrikker’, som står omtalt i Ezekiels profetier… og det er af betydning, at disse bevægelser følges opmærksomt. For at kunne fastholde denne indfaldsvinkel er det vigtigt, ikke at tabe selve afslutningen af syne. Den samler sig om den endelige dom.

 

VERDENSDOMMENS UUNGÅELIGE KOMME

Hele verden venter på det øjeblik, som apostelen Johannes gengiver med ordene: "Jeg så himlen åben, og se, en hvid hest, og Han, som sad på den, kaldes trofast og sanddru, og Han dømmer og kæmper med retfærdighed (Åb.15:11-16).

Dermed er nemlig verdenshistoriens frygteligste afsnit bragt til ende, og hele universet (rummet med dets utallige planeter) ånder lettet op. Da er Antikrists terrorherredømme til ende. Jesus Kristus har rejst sig fra den trone, Han har ved siden af Sin Far, og Han har sat sig i den prægtige saddel, som ligger over ryggen på den hvide hest – ja, Han er nu på vej ud til det mægtige, sidste opgør, der betegnes som verdensdommen.

De, som i hele deres liv (både i ord og adfærd) stædigt har benægtet, at der nogensinde vil finde et dommens opgør sted, vil på den dag være som lammet af rædsel. De vil med uundgåelig sikkerhed (og måske for første gang i deres liv) indse, at de har tilbragt deres eksistens her på jorden ud fra én stor, gennemgribende, altafgørende fejltagelse. De har forregnet sig med henblik på regnskabets time – og det er nu uigenkaldeligt for sent at korrigere deres anskuelser; de har levet deres liv på en fejltagelse og står nu for at skulle betale konsekvensen af deres livstolkning. De slipper ikke for de følger, som er blevet dem foreholdt af Guds tjenere.

Han, som rider på den hvide hingst, ’kaldes trofast og sanddru’. Det er ikke et navn, som i al hast er blevet ham tilkendt – nej, det er en værdig benævnelse af et hædersnavn, som denne sejrrige rytter har vundet sig gennem slægternes troskampe og strid for sandheden. De hellige kender Ham! Det er dem, som har givet Ham navnet. Midt i løgnen og forrådnelsen har de lært Ham at kende som den trofaste hjælper, og midt i bedraget, forførelsen og den politiske og religiøse samvittighedsløse manipulation har de oplevet Ham som helt og holdent sand. Kristi snare komme er inderligt ventet. Han synes nu at være den eneste, der vil ’kæmpe med retfærdighed’ (19:11)

 

DE HØJE ENGLES GENERALSTABSKORT

Når først Kristi hvide ganger galopperer gennem de strålende himmelporte (der fører ind til en herlighed, som ’intet øje har set og intet øre hørt – ja, som ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, men som Gud har beredt for alle dem, der elsker Ham… (1.Kor.2:9).

så er der ingen ’standsning’ eller tøven. De snehvide hærskarer, som følger Ham på hesten, gør herefter ’intet holdt’. Den kamp, som her er begyndt, standser ikke på noget sted eller på noget tidspunkt, før den fulde sejr over mørkets kryb og de hylende dæmoner og de rædselsslagne, gudløse magthavere er sikret. Den himmelske strategi er allerede indtegnet på de høje engles generalstabskort, befalingerne er udstedt, og de bølgende legioner vælter ind over ondskabens og djævelens og antikrists rige.

Fra Jerusalems høj, fra Zion, stødes der i horn. "Der blæses alarm på Guds hellige bjerg," og alle i Israels Land bæver, for dette er den ’Herrens Dag’, som de jødiske profeter – dag og nat, år efter år, slægtled efter slægtled – har talt om (Joel 2:1). De, som har drømt om en lysets og herlighedens dag, må indse, at de har taget fejl. Profeterne har på forhånd fortalt dem, at det er en ’mulmets og mørkets dag’. Det er de kulsorte skyers dag og ’tåbernes time’. – Men over Israels bjerge skal på den dag skimtes en stribe af lys, som aldrig før er set.

 

ET USÆDVANLIGT MORGENGRY

De, som forfærdet spørger, hvad dette er for et underligt lys (’Det har vi aldrig før set’ siger de) vil selv få at opleve, hvad ingen rigtigt har kunnet svare på. Den smalle stribe af lys, som på den dag breder sig over Israels Bjerge, og som sender skarpe stråleskær i retning af Jerusalem, er i virkeligheden ’et stort og vældigt folk’. Det breder sig ned over bjergsiderne som en forunderlig dæmring – et usædvanligt morgengry, og profeten Joel forudsiger, at ’dets lige aldrig har været, og aldrig herefter skal komme til de fjerneste slægters år…’ (2:2).

De troende i Danmark og andre steder bør i dag skrive sig bag øret, at der er Gudsinspirerede røster fra fortiden, der i dag pludselig lyder igen, og at de fortsat (som den gang) taler højt. Nationernes ledende mænd og kvinder hører – som det kan forventes – intet. De kender ej heller noget til den apostel, som hedder Johannes (og som var én af de mænd, der syntes at være Jesus nærmest) – ja, de ved intet om, at han under Åndens magt affattede syv dybt profetiske breve til syv lilleasiatiske menigheder (Åb.1:4) og at der i dag næppe findes noget mere højaktuelt skrift end disse syv ’skriftlige henvendelser’.

I midten af de 2’det århundrede rejser sig en af oldkirkens kendte mænd og omtaler en åbenbarelse, som på det tidspunkt var ukendt – men som i dag, hvor protokollen over ’de sidste ting’ er ved at blive lukket, fremstår som en af de nærmest forestående begivenheder. Således skriver kirkefaderen Justinus Martyr, der udåndede i året 166 efter Kristus – ikke meget over 40 år efter apostelen Johannes’ død: "Også hos os har en mand ved navn Johannes, en af Kristi apostle i en ham skænket åbenbaring profeteret, at de, der har troet på vor Kristus, skal tilbringe tusinde år i Jerusalem, og at derefter kommer den almindelige opstandelse og dom."
 2018-09-21
 

KONVOJEN INDSKIBET

Ikke mange har taget ordene fra det sidste vers i Hebræerbrevets første kapitel alvorligt. Her står skrevet om englene: "Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse?" (1:14)

Det er vanskeligt for det moderne menneske at godtage, at der findes sådanne ’ånder’. Endnu sværere bliver det, når det (ud fra teksten) bliver klargjort, at Ny Testamente her (i al alvor) taler om engle … og helt uforståeligt forekommer det for ’hverdagsmennesket’, at disse ’ånder’ udsendes i Guds tjeneste og i særlige missioner, hvor de skal komme Guds børn til hjælp, når disse befinder sig i vanskelige situationer.

Imidlertid er det netop det, som jeg har oplevet (mener jeg) i den nu lykkeligt overståede rejse til Grækenland, hvor jeg og Gisèle skulle sørge for, at de tilbageblivende beboelsesvogne fra vor Pilgrimkonvoj blev bragt til Danmark.

De to store sættevognstrailere og den lidt mindre såkaldte ’Enderslevsvogn’ er nu indskibet i Piræus på fragtskibet Grande Scandinavia og sejler i øjeblikket med kurs mod Esbjerg. Her vil de ankomme i begyndelsen af oktober, og vil da (af gode, gamle ’pilgrimme’) straks blive bragt videre til Ølgod, hvor de for en tid vil blive stationeret på en lidt halvgemt parkeringsplads i det lokale missionscenter.

Vognenes fremtid har jeg tidligere omtalt og vil fremover mere udførligt beskrive, hvad der sker med dem.

Hvad foregik i Grækenland for at få gennemført den opgave at få de store køretøjer ud fra det ufarbare terræn på bjergsiden uden for Korinth og bragt videre inden afsejlingsdatoen til Piræus (ca. 100 km) kunne (så vidt jeg kan se og bedømme) kun ske ved en overnaturlig håndsrækning.

Skibets afsejlingsdato blev to gange udskudt, hvilket ugyldiggjorde de prøveplader, som var udstedte på et motorkontor i Danmark. Det betød, at vi selv måtte tage hånd om transporten fra Korinth til Piræus. Skibsrederiet i Esbjerg fralagde sig ethvert ansvar, da vi meddelte, at ’vognene efter d. 10. sept. ikke legalt kunne flyttes en meter – og i nattens mulm og mørke måtte vi da (med lokale vognmænd) indenfor den gyldige tidsperiode fragte den lille konvoj til havneområdet i Piræus.

Her blev de (inden udløbet af ’10. sept. fristen) henstillet 50 meter fra den frygtede og hermetisk lukkede ’T-2 port’, som førte ind til toldvæsenets område. De ukendte ’åndelige agenter’ havde travlt og fik på forskellig og hemmelighedsfulde måde bragt de nødvendige T-2 dokumenter for dagen – og inden middag d. 11. sept. så Gisèle og jeg de store vogne blive bragt ind bag jernporten.

Natten forinden talte Herrens røst i mit hjerte: "Jeg ved, at din kraft kun er liden… men Jeg har Davids Nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op (Åb.3:7-8). Eftersom der her er tale om ’Davids Nøgle’, så drejer dette løfte sig om mere end en tillukket toldport. Da har vi med større begivenheder at gøre – ja, med en nøgle, der åbner ind til opfyldelsen af de ’trofaste løfter’, som med hensyn til Israel blev givet til David (Ap.G.13:34). Om dette er følgende at berette:

 

SYV MISSILERS FARLIGE HILSEN

Danske politikere bør være yderst opmærksomme på den uhyggelige serie bestående af 7 ballistiske missiler (Fateh 110) som for lidt mere end én uge siden hamrede ind i et kongrescenter i den kurdiske by Koya i det nordlige Irak. Angrebet, som var iværksat af den revolutionære garde i Iran, dræbte 18 personer og sårede 49. 15 mennesker er forsvundet under ruinerne. Det er første gang, at et missilangreb med en sådan præcision har fundet sted dybt inde i Irak. Byen, som blev angrebet, har 100.000 indbyggere. Operationen blev gennemført i fuldt dagslys – og er et budskab fra Teheran til den halve verden, at Iran har midler og materiel til på lang afstand at kunne ramme folk og folkeslag, som er fjendtligt sindede over for Ayathollernes religiøse visioner med hensyn til Islams verdensherredømme.

I det forløbne år har iranske missiler taget sigte på Saudi Arabien, derefter Yemen og Israel og sidst (i maj 2018) i Syrien. Angrebet har en særlig besked at aflevere til Det Hvide Hus i Washington. Den nu hårdt ramte region i Kurdistan er nemlig under ’amerikansk beskyttelse’ (USA har amerikanske centre på det sted) – og amerikanerne er informeret om, at to droner fløj over angrebsstedet, inden missilerne ramte deres mål.

Verden over er man yderligere opmærksom på, at de 7 missiler mod Koya følger i kølvandet på de missilangreb, der har været på Riya (900 km fra affyringsramperne). Det Hvide Hus studerer i disse timer denne ’nye fare’, der indebærer en global trussel – ja, en hel ny front, der åbner sig… og det bør de ansvarlige på Christiansborg tage til efterretning.

Hvad angår den politiske forståelse af de begivenheder, som er forudsagt i de bibelske skrifter, står de ansvarlige over for et problem, der har at gøre med tolkningen af Bibelens billedtale. Om dette er følgende at bemærke:

 

GUDSBILLEDET OG LETFÆRDS-FORHÆRDELSEN

Hvis nogen skulle finde på at spørge, hvem der har skrevet den sidste bog i Bibelen (som går under navnet ’Johannes Åbenbaring’) så er svaret enkelt: Johannes Åbenbaring er skrevet af Johannes. Imidlertid er indholdet af denne åbenbaring blevet ’givet til kende i billeder for Johannes (1:2) – og disse billeder har han ’modtaget’ gennem en engel, som var sendt af den opstandne Herre Jesus Kristus (der igen har modtaget billederne af Sin fader). Disse billeder skulle vise ’hvad der skal ske i en hast’ (v.1).

Når det i grundteksten hedder, at indholdet af denne endetidsåbenbaring er blevet ’fremstillet i billeder’ for Kristi tjener Johannes’ (v.1) – så ligger det lige for at forstå og fatte, at denne billedtale er central, og de, der læser åbenbaringen om de sidste begivenheder på jorden, bør forstå sig på billeder – ja, dette indbefatter, at de, som modtager dette budskab, vil være hjælpeløse og uegnede – ja, uduelige til at beskæftige sig med denne bogs righoldige syner, visioner og billeder, hvis de ikke er i stand til at bevæge sig i denne åndelige tilgang til bogens guddommelige budskab.

"Vi taler Guds visdom," erklærer apostelen Johannes, når han taler til menigheden i Korinth; han tilføjer: "Det er en visdom, vi taler blandt de fuldvoksne – en visdom, der ikke stammer fra denne verden, ej heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt." – "Guds visdom," slutter han er hemmelig og skjult og har eksisteret før verdensløbets begyndelse men er forudbestemt for at føre os til herlighed" (1.Kor.2:6-7).

Det vil sige, at Åbenbaringsbogens billedtale ikke er beregnet som værende ’børnelærdom’. Den ’tales’ blandt fuldvoksne… og er i sin forudbestemmelse indstillet på, at føre Kristi efterfølgere til herlighed’ (v.7).

 

BILLEDBUDSKABET

I en tid, hvor folk begrænser sig til at kommunikere med hinanden gennem kortfattede ’SMS-beskeder’, der er nedfældet i hverdagens hu-hej og hast, er det vanskeligt for det Gudgivne billede at trænge igennem. Letfærdsforhærdelsen støber et panser, som ’beskytter’ hjertet mod enhver form for Guds ords indvirken; al slags religiøsitet og sjælelig påvirkning har ’fri adgang’ men den åndelige kommunikation og den himmelsendte vision holdes på afstand af en regn af ’andre billeder’. Hvis der på Johannes’ tid skulle englehjælp til, for at bringe ’billedbudskabet’ igennem – så skal der i dag anvendes de kraftigste midler for at sprænge de stålporte, som søger at holde Gudsordet væk fra det betrængte menneskehjerte. Her kan politikerne ikke udrette meget; de må hente hjælp andet steds fra.

 

HEDNINGERNES KALDELSE

Derfor er der en røst, der i disse dage lyder højere end alle andre røster. Det er Guds røst, som råber midt i en billedfattig ørken af vejløse, ufarbare omstændigheder; deres budskab lyder sådan: "Ban Herrens vej, gør Hans stier jævne."

Om dette særlige ’vejbryderarbejde’ gør Herren det (gennem profeten Esajas) klart, at Han ikke tillader nogen hindring at stå i vejen for Hans afsluttende værk. Denne urokkelige holdning (med hensyn til, at ’en vej skal banes’) lader Han komme til syne bl.a. i sin kaldelse af hedningekongen, Kyros. Denne indledes med følgende himmelske kald:

"Så siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre Jeg greb for at nedstyrte folk for hans ansigt og løsne kongernes gjord, for at åbne dørene for ham, så at portene ikke var stængte" (Es.45:1). Hvad blot indledningsvist er at kommentere vedrørende denne usædvanlige kaldelse er, at den drejer sig om en hedningemagthaver (Kyros), som – til jødernes bestyrtelse og uafladelige modsigelse – benævnes som ’Herrens salvelse’. (En Messias-titel). Israels Guds lodrette svar til de forbistrede jødiske skriftkloge, som til dags dato ikke vil anerkende, at Han i sit afsluttende værk på jorden, udtager sig tjenere og redskaber blandt hedningenationerne, er dette:

"Så siger Herren, Israels Hellige, fremtidens ophav: "I (jøder) spørger Mig om Mine børn (blandt nationerne)… ’for Mine hænders værk vil I råde’ (Es.45:11). Esajas-ordet fortsætter i samme advarende tone: "Det var mig, som dannede jorden og skabte mennesket på den"… det var mig, som opvakte ham (Kyros) i retfærd, Jeg jævner alle hans veje; han (Kyros) skal bygge min by…" (v.13). Dermed er det sagt. Et af de hovedanliggender, der har at gøre med ’alle tings ende’ er den guddommelige udtagelse af et folk fra hedningenationerne, som skal være meddelagtige i de talrige forudsagte begivenheder omkring Jerusalem. Dette er, hvad i øjeblikket finder sted (tror jeg) og om denne udtagelse af oprigtige, sandhedssøgende ikke-jøder kan følgende beretning fra Ny Testamente tjene til oplysning:

 

DET SLÆGTLED, DER OPLEVER STORE TING

Herren begynder ’i det små’. Der kaldes mænd og kvinder i dag, og disse skal (det ligger i sagens natur) komme til at se og opleve nogle af ’de store ting’, som den sidste bog i Ny Testamente, Åbenbaringsbogen, taler om. Nathanael var en sådan mand. Da Jesus så ham (Nathanael) ’komme hen imod sig’ siger Han om ham: ’Se dér er i sandhed en israelit, i hvem der ikke er svig!’ (Johs.1:47). Nøjagtig denne situation gentager sig (tror jeg) i denne time. Jesus, den opstandne Herre og frelser, ’er i sin hellige hal, thi i Himlen er Hans trone’ (Salme 11:4)… ’på jorderig skuer Hans øjne ned, Hans blik ransager menneskenes børn’ (v.4).

Som det dengang for de 2000 år siden skete med den unge jøde, Nathanael, sådan sker det i dag. Den opstandne Jesus iagttager fra himlen, hvorledes der er enkelte, ’der kommer hen imod Ham’. De beder og søger og er langsomt ved at komme ind på den rette vej. "Hans blik ransager menneskenes børn," (hedder det videre i den 11. salme, hvor David fortsætter): "Retfærdige og gudløse ransager Herren; dem, der elsker uret, hader hans sjæl" (v.5).

Ingen i vor super-evangeliske tid kan få det over sine læber at citere et sådant ord fra Bibelen. "Gud elsker" (skal man sige) os så kan det ikke i noget tilfælde forekomme (mener man), at der er noget, som Gud ikke elsker – ja, det er da ganske umuligt (hævder man), at der skulle findes noget, som Gud ’tager afstand fra…’ og det i en sådan grad, at Han afskyr det. Ja, hader det.

Imidlertid erklærer David i denne ellevte af Bibelens salmer, at ’Gud hader den, der elsker uret’ (v.5)… - ja, Hans modvilje over for de mennesker, der ’elsker løgn og bedrag, vold og snavset synd, er så voldsom, at dagen kommer (om folk tror det eller ej) hvor Gud ’over de gudløse sender en regn af gløder og svovl’. Om en sådan Sodoma-dom hedder det videre i salmen: "Et stormvejr er deres tilmålte bæger…" (v.6).

 

FØRSTE OVERNATURLIGE BEKRÆFTELSE

Salmens lykkelige (og i allerhøjeste grad opmuntrende) afslutning lyder imidlertid sådan: "Herren er retfærdig; Han elsker at øve retfærdighed, de oprigtige skuer Hans åsyn" (11:7)… og dermed er vi (i vor omtale af de store ting, som venter forude) tilbage til Nathanael, som ved sit første møde med Jesus får følgende forjættelse med på vejen: "I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen" (Johs.1:51). Hvorledes kan det gå til?

Med dette spørgsmåls besvarelse vender jeg som nævnt tilbage til mine indledende bemærkninger om, at ’Gud begynder i det små’. Det starter ikke med englenes overjordiske indgreb og deres kraftfulde hjælp til de sidste dages udsendinge. Nej, det hele begynder med, at enkelte mennesker ved Ånden begynder at nærme sig Jesus – sådan som Nathanael gjorde – og dér (til deres overraskelse) møder den første overnaturlige bekræftelse. Lad mig forklare:

"Du er i sandhed en jøde, i hvem der ikke er svig!" udbryder Jesus, da Han ser denne unge israelit nærme sig. Med andre ord: "Jeg kender dig og ved, at du er en oprigtig mand." – Hvor kender du mig fra?" spørger Nathanael, og det er ikke uinteressant, at han ikke dermed begynder med en eller anden religiøs, hyklerisk tirade om, at han da ’ikke er bedre end andre mennesker’ – og at ’den slags pæne komplimenter kan han ikke tage imod’. Nej, Nathanael var godt klar over, at han ikke ville være med i et svigagtigt foretagende, og at han – så godt det nu kunne lade sig gøre – prøvede at holde sin sti ren for løgn og bedrag.

Jesus svarede Nathanael (og det er dette enkle, ikke-særligt spektakulære svar, som er mit ærinde med disse linjer). ’Før Filip kaldte på dig, så Jeg dig, mens du var under figentræet’ (v.48). Svaret rammer Nathanael som et lynnedslag. Han har ikke flere spørgsmål; han udbryder: "Du er Guds Søn! Du er Israels Konge!" (Johs.1:49) Jesus svarer: "Du skal få større ting at se end disse…" (v.50).
 2018-09-13
 

ÅBENLYS KRIG MELLEM IRAN OG ISRAEL?

I disse timer er Israels aggressive stilling til Iran kommet frem i fuldt dagslys! Agendaen er klar, og den strategi, som Israel fremover vil følge, er at ødelægge samtlige iranske, militære installationer i Syrien – selv dér, hvor en åben krig kunne bryde ud!

Analysen (ifølge Tsahal… den israelske hær) er, at Iran i øjeblikket søger at bringe tusinder af soldater fra ’den revolutionære garde’ til Syrien. Siden begyndelsen af 2017 har der været 200 angreb, hvor iransk militær har haft israelere ’på kornet’ – og der har ved denne konflikt som åbnet sig en ny front! "Teheran vil fortsætte sin offensiv," hedder det fra Jerusalem, "og Israel er nu parat til at forsvare sig med modangreb – selv hvor det vil føre til åben krig."

Den ’allerede indledte’ krig (mellem Iran og Israel) har indtil nu inkluderet, at 800 bomber og missiler har været sendt ind over iranske mål i Syrien. Det er en mere omfattende offensiv, end halvdelen af den, som ville have været anvendt i en mere ’åben krigshandling’.

I næsten alle de operationer, som har været gennemført under radar-skærmen, har de personer, der har deltaget, været uvidende om deres mål, som lå hundreder af kilometer fra Israels grænse.

Israels holdning har i denne ’tidszone mellem to krige’ været at signalere til fjenden, at det er parat til kamp. På den mellemøstlige arena er Israel udrustet med de nyeste, langtrækkende våben. Bag den tunge hemmelighed, som nu bliver åbenlyst deklareret, gør Tsahal det klart, at Irans tilstedeværelse i Syrien ’er uønsket’ – ja, at der ikke er nogen grænser for, hvor langt Israel vil gå, for at denne ’tilstedeværelse’ er ryddet af vejen… selv dér, hvor en ’åben krig’ vil blive erklæret ved Israels nordgrænse, vil Jerusalem ikke holde sig tilbage.

En af hjernerne bag denne strategi er den israelske generalmajor Gali Eisenkot – som i årevis har kæmpet mod Hezbollah ved nordgrænsen.

 

DEN HEMMELIGE KRIG OPHØRT

Israel har længe været vidende om Irans intentioner i Syrien. Da russerne styrkede Asads kamp mod oprørerne – vidste man i Jerusalem i hvilken retning vinden drejer.

De islamiske vægtere var i fuld gang med at installere militære baser (både for flådeenheder og luftvåben) i Syrien. Disse baser skulle bemandes med shiitisk militær, der skulle bekæmpe – ikke som hjælpetropper for Asad – men som enheder, der var parate til at vende sig mod deres zionistiske fjende, jøderne!

En halvglemt plan, ’yemenit-modellen’, var allerede (i Teheran) så fremskudt, at den kunne affyre missiler mod Riyad – og Iran er fremdeles (i sit had mod Israel) væbnet til tænderne. De er teknologiske på højde med situationen og har kapaciteter med hensyn til intelligens-info (som synes at være supereffektive). De har droner og et ambitiøst missil-program. Iran er ’ikke til at lege med…’

I dag er ’den hemmelige krig’ mellem Iran og Israel ophørt. Indtil nu har Israel i det skjulte tilintetgjort iranske militære initiativer (uden at ville ’tage ansvar’ for disse operationer). Det var ’en usynlig fjende’, der gennemførte konkrete angreb. Ingen vidste (tilsyneladende) ’hvem der stod bag’… men den tid er nu uigenkaldelig forbi! I dag træder Israel ud af skyggen.

I februar i 2018 begyndte Israel at gå åbent til værks. En iransk drone havde banet sig vej ind i Israel og blev skudt ned over Bikat HaYarden af en Apache-helikopter. Umiddelbart efter angreb Israel base T-4 i regionen Tadmore i Syrien, hvor en drone blev anvendt. Kort efter blev et israelsk F-16 fly skudt ned over Galilæa af syriske antiluftskyts.

Konfrontationen er steget med dagen. Tre måneder senere ødelagde Israel i operationen ’Chateau de Cartes’ 50 militære mål i Syrien.

 

TÆPPE AF INTELLIGENS

Israels ’undskyldning’ for at indlede denne offensiv – den største operation af den art (og med dette syriske mål) – siden 1974, bestod af 32 raketter, som var blevet affyret mod Golanhøjderne. Størstedelen af dem faldt i Syrien, inden de nåede over grænse, og fire raketter blev ’opsnappet’ og tilintetgjort i luften af det israelske system ’jernhvælvingen’). Siden da har Teheran udbredt et tæppe af ’intelligens’ over det syriske territorium for om muligt at komme den jødiske spionage i forkøbet.

Sidste nyt er imidlertid, at Israel har ødelagt et effektivt informationscenter i d’aziz Asbar samt elimineret en kommende missil-fabrik i Wadi al-Uyum. (Herfra har syriske medier ’bombarderet’ Israel).

Amerikanerne har på det sidste jaget iranske tropper væk fra den syrisk-irakiske grænse (i en 55 km’s afstand fra den bibelske flod Eufrat). De fortsætter i disse dage med at efterjage dem i hele regionen. Samtidig er russerne gået ind i en slags ’konkurrence’ om, hvem der er bedst til at genforene det sønderrevne Syrien – så også de jagter de iranske tropper tilbage til stillinger, der ligger 80 km fra den israelske grænse.

Ifølge den israelske hærs informationer er Irak fra nu af af større betydning for Iran end Syrien, idet 64 % af den irakiske befolkning er shiitisk (altså samme religiøs, islamisk tro som Iran)

Om alt dette er der en åndelig kommentar, som er nødvendig; den handler om et særligt åbenbarelseslys.

 

DET SYVFOLDIGE FAKKELLYS

De syv fakler, som blussende hæver sig med lysende flammer og dæmpende falder til et roligt, fredfyldt skær, er det billede, som i Åbenbaringsbogen gives apostelen Johannes af Guds Hellige Ånd, der også i denne time styrer begivenhederne i de sidste dages folkekampe. "Den er," (erklærer profeten Esajas) ’syvfoldig’. Han gengiver derefter de brændende faklers syv elementer, idet han på et tidspunkt beskriver den ’Herrens Ånd’, som skal hvile over Israels Messias (som er Jesus) hele jordens Herre og Frelser. Ja – lovet være Hans mægtige verdensvidde forløsernavn, som i de sidste dage skal komme Hans udvalgte og elskede på alle jordens brændpunkter til hjælp.

Det første af de syv navne, som profeten i Gamle Testamente afslører i forbindelse med Åndens virke, er betegnelsen: ’Visdoms Ånd’. Uden denne guddommelige, overnaturlige visdom vil Kristi menighed og Det jødiske folk få det svært med at kæmpe sig gennem det antikristelige og Israelsfjendske vildnis, der som giftige slyngeplanter søger at hindre Guds folk alle vegne i at nå frem til de mål, som er forbundet med deres sejrskrans.

"En gives der nemlig ved Ånden at tale med visdom," forklarer apostelen i Ny Testamente; "en anden at tale med kundskab ifølge den samme Ånd… " (1.Kor.12:8). Dermed gives det til kende, at de syv faklers lys brænder med samme rolige skær helt ind i de urolige regioner og i den nytestamentlige menighed. Her viste fakkelflammerne sig på pinsedagen for disciplene som ’tunger af ild, der fordelte sig at sætte sig på hver enkelt af dem" (Ap.G.2:3).

 

INDEN STARTSKUDDET LYDER

Som hele det dynamiske bibelafsnit, der betegnes som ’Apostlenes Gerninger’, ikke kunne tage sin begyndelse, før fakkelilden var faldet på disciplene og med en individuel præcision havde udrustet ’hver enkelt af dem’ (v.3) – sådan vil heller ikke den åndelige slutspurt i Mellemøsten og jordens hedningenationer kunne indledes, før fakkel-Ånden har gjort sin gerning. Dengang – på den første pinsedag – skete det ved en mægtig besøgelsestid (til alverdens folkestammer og sprog), og nøjagtig sådan vil det forløbe, inden startskuddet lyder til ’den sidste runde’ på banen, hvor det gamle perserrige, Iran, vil dukke frem af tågen.

"Se, Jeg sender jer som får blandt ulve," siger Herren, idet Han i samme åndedræt tilføjer: "Vær derfor snilde som slanger og uden svig som duer" (Matt.10:16). "Visdommen ovenfra er først og fremmest ren," erklærer apostelen Jakob (3:17) – og dermed bekræfter han Jesu ord, at det begreb (’snilde som slanger’), som Han her omtaler, ikke er det samme som den dødelige kobragift, der siden skabelsens første dage er almindelig for ’forbandelsens kryb’ – men, at det er en visdom, som er absolut ’uden politisk eller religiøs svig’…

At det altså ikke er verdens ’svigagtige visdom’, der her skænkes som en ’åndelig nådegave’ af ledestjerne til Herrens menighed, fremgår af den yderligere beskrivelse, som apostelen Jakob giver. "Denne visdom," forklarer han, "er dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri – ja (fortsætter han): ’retfærdighed er frugt af en sæd, der sås i fred til gavn for dem, som stifter fred’ (Jak.3:17-18).

Hvis nogen altså (heraf også blandt statslederne og verdens mægtige) vil lade sig lede af Guds visdom (som er Kristus) skal de tage skarpt afstand fra den urene (seksuelt besmittede og kødeligt snavsede) ’visdom’, som er selve ’bomærket’ for den verdslige og religiøse forfalskningsforførelse, som fra nu af alle vegne vil søge at vildlede menneskenes børn.

"Samme kildevæld kan ikke give både velsmagende og bittert vand (Jak.3:16)," siger apostelen, hvilket vil sige, at hvis der er ’snavs i vandet’, så spyt det ud! Hold dig fra det, og søg andre kilder! "Kan et figentræ, mine brødre, bære oliven, eller et vintræ figener?" slutter apostelen (Jak.3:12). Alt, hvad der er naturstridigt fører på afveje. Alt (især inden for spørgsmålet om ægteskab og familie), som er unaturligt, kan ikke give frugt; det forbliver goldt og koldt og uden velsignelse fra Gud (1.Mose 1:28). Hermed følger et godt råd for de styrende på Christiansborg. Det kommer i dette tilfælde ikke fra Mellemøsten men fra Canada og har følgende indhold:

 

EN POLITIK, DER BRINGER VELSIGNELSE

’De konservative’ – et canadisk, politisk parti – har allerede i maj ved et stormøde i Halifax besluttet, at hvis de kommer til regeringsmagten, så vil de følge i amerikanernes fodspor og anerkende Jerusalem som Israels hovedstad ved at flytte den canadiske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. De arbejder nu på, at dette vil ske i 2019. Et medlem af partiet, Senator Linda Frum, erklærer, at ’hun er stolt af at tilhøre et parti, der tør tage en sådan beslutning…’

Partiet har stået ved regeringsroret i Canada i 2006 og i 2015. Det er det officielle, canadiske oppositionsparti.

Hvilket parti i Danmark tør sætte en sådan anerkendelse af Israel på dagsordenen? Få politikere kender til det løfte, som Israels Gud gav Abraham med ordene: "Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig" (1.Mose 12:3) – men netop dette løfte og denne advarsel er højaktuel for Danmark i denne time.
 2018-09-04
 

PILGRIMKONVOJENS OPBRUD


 

Langsomt er folkene – fra forskellige steder – ved at flyve ind (til Athen) for at deltage i den store operation, som skal befri de to store beboelsestrailere, der står stationeret på en bjergside i Korinth. Disse skal da bringes til havnebyen Piræus, hvor de skal indskibes d. 10. sept. for at blive sejlet til Esbjerg.

En tredje beboelsesvogn ’kommer nu med’ på denne ’sidste rejse’. Det er ’Enderslevsvognen’, som blev udskibet fra Esbjerg for 40 år siden. I skrivende stund ser det ud til, at to vogne efterlades i Korinth. Det er ’Marias vogn’ og ’Grethes gamle (men nyrenoverede) cirkusvogn’, der ligeledes var med i den første konvoj, der for fire årtier siden blev indskibet på Englandsfærgen ’Dana Regina’ for i en decemberstorm at blive fragtet til Harwich i England. Det er i øjeblikket ikke midler til at bringe disse to sidste vogne hjem til Danmark.

Vore ansøgninger til Københavns Kommune om, at alle fem vogne kunne antages som led i et omsorgsprojekt for de 9.500 studerende, der skal anbringes i containerlandsbyer i hovedstadsområdet, er indtil videre ikke blevet afvist; sagen ligger til fortsat behandling i to afdelinger af ’Teknik og Miljø’, og har indtil videre fået en positiv modtagelse.

I tilfælde af ’et godt resultat’ (med eventuel henvisning til særlige områder i de planlagte containerlandsbyer, hvor dette omsorgscenter kan anbringes) skal den lille konvoj tjene som medarbejderboliger af et planlagt mobilt ’tabernakel’ (100 m2) skal virke som forsamlingsrum. Unge ledere fra lignende initiativer i hovedstadsområdet har vist interesse for en tværkirkelig indsats og vil blive indbudt til et planlægningsmøde i september.

I den forbindelse bringer jeg på denne side et par indlæg med små film fra opbruddet her i Korinth. Varmen i Grækenland er trykkende, og de af vore børn og venner, som er kommet hertil for at give en meget nødvendig håndsrækning, stønner i varmen. Tak for jeres forbøn. Mange har gennem årene undret sig over, hvordan min søn, Benjamin, fik disse store vogne ind på den vanskeligt tilgængelige bjergside – nu undrer de sig over, hvordan han får dem ud. Det er imidlertid vort håb til Gud, at når skibet forlader havnen i Piræus d. 10. sept. – så er vore vogne om bord!

Samtidig med, at jeg ivrigt følger med i denne ekspedition, så er mine øjne også rettet mod Mellemøsten, hvor nye, sorte skyer trækker op. Det kan imidlertid ikke på stedet ses med det blotte øje – men i det profetiske kikkertsigte er der ingen tvivl: Hvad der i disse timer foregår dybt inde i den østlige del af Rusland synes at være drevet af den forudsagte begivenhed, som profeten Ezekiel omtaler i sit 38. og 39. kapitel. Lad mig forklare:

 

RUSLAND HAR ISRAEL I KIKKERTEN

300.000 mand og en sort tordensky på 1000 kampfly skal om få dage deltage i Ruslands største militære manøvre siden den kolde krig. Ifølge dagbladet Politikken (28. august 2018) er dette ’den største operation af den art i næsten fire årtier’. Kilden til nyheden er selveste det russiske forsvarsministerium. ’Tjostve-2018 manøvrerne’ vil begynde præcis d. 11. sept. (årsdagen til tvillingetårnes fald i USA) og vil vare til d. 15. september i den østlige del af landet. Kina og Mongoliet deltager. Den lakoniske meddelelse: "En gentagelse af Zapad-81," udtales af Ruslands forsvarsminister Sergej Sjojgu (en gigantisk militærmanøvre i Østeuropa) – men denne gang er deltagerne i den 300.000 mand store militærenhed fra næsten alle centrale og østlige distrikter.

36.000 stykker militært udstyr vil blive flyttet (som ved en mægtig invasion) på samme tid. Kampvogne, pansrede mandskabsvogne og infanteriets kampkøretøjer ’bringes så tæt som muligt til en storstilet invasion’, siger forsvarsministeren.

Ruslands forsvarsminister henviser som nævnt til den manøvre, der kaldes Zapad-81 (Vest-81). Den på sin tid største militære operation, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på samtlige vestmagter. Siden er denne ’øvelse’ blevet gentaget med et par års mellemrum – og denne gang vil ¨’Vostok-18’ sikkert vise, at Syrien regnes for Ruslands baghave, og at man dermed nærmer sig jordens midt, hvor Jerusalem er beliggende…

"Er det dig, jeg talte om i gamle dage ved mine tjenere, Israels profeter," spørger Herren i Ezekiels Bog (38:17). "Rust dig og hold dig rede med hele din skare, som er samlet om dig. (38:7). Lang tid herefter skal der komme bud efter dig. Ved årenes ende skal du overfalde et land… på Israels bjerge" (v.8).

Når Natos strateger i september analyserer rapporterne fra russernes kæmpe manøvre ’Vostok-18’ – så vil de (mener jeg) gøre klogt i at tage Ezekiels syn med i deres beregninger. Da vil de nemlig vide, at det ikke kun er Syrien, som russerne holder øje med. Deres blik glider ind over Israels bjerge. Dette er landet, de vil overfalde

Vi tager det med alle disse alarmerende nyheder fra Mellemøsten alvorligt, at den hilsen, som apostelen Johannes fra 2000 år siden sendte ’til de syv menigheder i provinsen Asien’, omfattede hele den daværende verden. Derfor er de syv breve alle beregnet til at blive modtaget af Kristi menighed i hele den nuværende verden; det drejer sig altså ikke om en gammel, udlevet fortidshilsen til nogle ’lokale adresser’, som ikke eksisterer længere…

Dette argument understøttes af selve hilsenens ophav og afsender, som er (hvilket bør understreges) hele guddomsfylden i den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen benævnes som ’Ham, som er, og som var, og som kommer’. Han er den Gud, som i menighedens afslutningstid står bag dens daglige virke som dens evige beskytter – ja, de troendes nuværende skjold og værn.

"Mine fjender veg," synger David, når han i sin 9. salme beretter om Faderens almagt over for den Goliats-lignende modstander og monsteragtige verdenshersker, som i de sidste dage vil ’føre krig mod de hellige’. David fortsætter: "Mine fjender snublede og gik til grunde foran Dig" (v.4). Intet kan bedre forklare, at det er Gud Herren, vor himmelske Fader, som på daglig basis fører an i den slagkraftige hær af Guds sønner og døtre, som (bistået af engle i stort tal) drager i leding mod verdensfyrsten. Kong David fortsætter: "Du skaffede mig ret i min sag, du satte dig på tronen, retfærdige dommer. Du truede folkene og gjorde det af med de ugudelige"(4-6).

Denne mægtige forjættelse kan kun begribes ved at søge indblik i, hvad der skjuler sig bag syvtallet. Lad mig forklare:

 

SYVTALLET

Syvtallet er helligt. Det vil bl.a. sige altomfattende. Her er det tallet på Guds fulde og endelige åbenbaring over for den hele verden. Gud skabte verden på syv dage, hvilket ikke er nogen tilfældighed. Seks arbejdsdage og en hviledag, hvor alt er færdigt; der findes herefter ikke det forhold eller det element, som ikke er evigt fuldendt og absolut færdiggjort (om ikke på stedet så i sin bliven). Det sidste punktum er på den syvende dag sat for al eksistens! Al modstand er besejret. Hele Guds skaberværk er funderet på en evig klippe, som ikke kan rokkes ej heller ændres. Alt er forudset, og alt er på plads!

Syvtallet er summen af 3 og 4. Tretallet er Guds tal (thi Han var og er og forbliver tre). Firetallet er tallet på verden (inkluderende alle dens fire verdenshjørner). Før det afsluttende scenario med dets galopperende fire heste jager ud over den hele vide verden – før seglene bliver brudt og gigantiske ødelæggende kræfter slippes løs, taler den opstandne herre til Sin menighed – og for de vildførte, som ikke fatter menighedens aktive tilstedeværelse, mens vilddyret raser, er tallet syv også menighedens tal. Det er således ikke en ’fejlmelding’, at de syv lysestager er de syv menigheder (Åb.1:20) – ’de syv stjerner er de syv menigheders engle’ (v.20).

Den treenige Gud sender sit åbenbaringslys ud i alle fire verdenshjørner gennem de syv guldlysestager, som er Kristi strålelysende, verdensvidde menighed.

Om dette er (med den forhåndenværende, anspændte Mellemøst-udvikling for hånden) at tilføje:

 

GUDSORDS HILSEN

Som menigheden i disse afsluttende tider bevæger sig ind i den sidste fase af den guddommelige verdenshusholdning, er det en mægtig trøst for Kristi tjenere og tjenerinder alle vegne, at de får denne hilsen med på vejen: ’Nåde og fred være med jer!’ Hilsenen kan ikke have nogen højere og mægtigere afsender. Den er fra Faderen (som er, som var, og som kommer) og fra Sønnen, Jesus Kristus (som hersker over jordens konger) – og fra de syv ånder (Guds Helligånd), som er foran Hans trone.

(Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at ’rækkefølgen’ i ’præsentationen’ af Faderen ikke tager sin begyndelse i ’Ham, som var - men i ’Ham, som er’… d.v.s., at Gud Faderen er her… i dag… i denne time!

Guds Helligånd, som sammen med Faderen og Sønnen sender nåden og fredshilsenen til de Kristi efterfølgere, som nu er på vej ind i den trængselens tunnel, hvor de skal møde dyret, og hvor der venter dem overmenneskelige vanskeligheder og forfølgelser, som i ingen tidligere generation – er syvfoldig i sin gerning! For at kunne dække det behov, der er for Åndens jord- og himmelomspændende indsats – ja, Hans ustandselige ransagen af Guds dybder (1.Kor.2:10) – så kan Hans virke kun fremstilles som ’syv ildfakler foran tronen’. Ingen kan tage fejl af denne tolkning, for Skriften siger, at ’de syv fakler er Guds syv ånder (4:5)… og ingen skal tro (mente jeg), at disse fakler blot brænder med en stille flamme – nej, ’fra tronen’, hedder det, ’udgår der lyn og bulder og tordenskrald’ (4:5).

"Dette er jo Ny Testamentes fremstilling," (mente jeg) af Guds syvfoldige voldsomt virkende Helligånd, som (ifølge apostelen Johannes) sender fredshilsen med ønsket om Guds velsignede nåde til alle dem, som hører Kristus til.

At Guds syvfoldige Ånd brænder med en voldsom ild foran Guds trone betyder, (sådan forstod jeg det), at Han er beredt til – med øjeblikkelig varsel og stor kraft at lyde hver eneste befaling fra Ham, som sidder på tronen! Det er ikke blot mægtige engle (tænkte jeg), som sendes ud i disse sidste dage for med kraft at bistå de hellige i deres nødvendige, himmelsk-ordinerede tjeneste – nej, Ånden selv sendes af Faderen for (inden den store hovedbog lukkes) at bløde den hårde jord – de forhærdede hjerter – inden de sidste vækkelser fyger ind over de fem kontinenter.

Jeg er imidlertid kommet til den opfattelse, - ja, Ånden har belært mig derom, at selv om en voldsom kraft udgår fra tronen, så brænder de syv fakler med en stille og rolig flamme foran universets vældige magtcenter. Intet tordenbrag får faklernes flammer til at blafre. Ingen buldren eller bragen får dem til ’at blæse med vinden’. Intet lynnedslag får ilden i de syv fakler til at hvæse. De syv fakler foran tronen ånder hvile og fuld kontrol; deres virke og indflydelse har netop at gøre med den ’nåde og fred’, hvormed apostelen sender disse syv ånders hilsen.

Dette har betydning (mener jeg) med henblik på det værk, som Gud Herren nu vil gøre på jorden. Herom er bl.a. følgende at berette:

 

EN STILLE SAGTE SUSEN

Da Elias, Herrens profet, var på flugt fra Jesabel, talte Herren til ham i den hule, hvor han skjulte sig, og sagde: "Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens åsyn." Og se, Herren gik forbi, og et stort, stærkt vejr, der sønderrev bjerge og sprængte klippen, gik foran Herren, men Herren var ikke i vejret. Efter vejret kom der et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom der ild, men Herren var ikke i ilden, men efter ilden kom der en stille, sagte susen, og da Elias hørte den, hyllede han sit hoved i sin kappe og gik ud og stillede sig ved indgangen til hulen…" (1.Konge 19:9-13).

Hvad Herren vil sige med dette (tror jeg) er, at den vind, som i de kommende dage vil blæse ind over riger, byer og lande kommer ikke med buldren og larmen. Den kommer ikke på grund af musikernes bragen eller ’profeternes dansende halten omkring det alter, de har opført (1.Konge 18:26) – ej heller fordi ’de råber højt, og (som de har for skik) fremviser spektakulære fænomener… nej, ’en stille, sagte susen’ vil være som en balsam på de forvirrede og rastløse sjæle, og ’de syv fakler vil gøre et værk, som er fyldt med en inderlig befrielse og fred… Denne forståelse kan argumenteres med følgende:

 

BLÅSTEMPLET FORUDSIGELSE

Det elvte kapitel i Esajas Bog, som nærmere detaljerer, hvad der menes med Herrens syvfoldige Ånd, begynder med den profetiske beskrivelse af Jesus. Der er forudsigelsen blåstemplet! "Der skyder en kvist af Isajs stub," udbryder han og tilføjer: "Et skud gror frem af hans rod" (Es.11:1).

Profeten viger ikke fra dette billede, når han når frem til sit berømte 53. kapitel, hvor han fortsætter: "Han skød op som en kvist for Hans åsyn, som et rodskud af udtørret jord" – og tilføjer (og denne tilføjelse er – tror jeg – af væsentlig betydning: ’uden skønhed og pragt til at drage vort blik, uden ydre, så vi synes om Ham…’ (v.2).

Netop dette guddomstræk vil være betegnende for det værk, som i forbindelse med de sidste tiders begivenheder, sætter sit præg på Kristi menighed. Ja, det være som et segl – eller nærmere ’en besegling’ – af Herrens udvalgte. ’Uden ydre’ er en fællesbenævnelse. Uden pragt ’til at tiltrække sig menneskenes opmærksomhed. Uden popularitet, så folk synes om dem’.

Dette er billedet på Guds folks gerning på jorden eftersom dyret viser tænder og forfølgelsen langsomt iværksættes…

 2018-08-29
 

PROFETISK SKÆR OVER RUSSISK FLÅDE-MANØVRE

Med berettiget betænkelighed har de tyrkiske observationsposter ved Bosporusstrædet torsdag d. 23. august 2018 set russernes største landsætningsfartøj, krigsskibet Nikolaj Filchenko, sætte kurs mod apostelen Paulus’ fødeby, Tarsus, i Syrien. Byen er i krigshandlingerne blevet nævnt i forbindelse med de rædselsberetninger (Information 30. juli 2014), hvor IS-bødler halshuggede deres ofre (nær en flybase ved Raqqa). Ofrenes hoveder blev sat på stager, hvor de blev filmet og derefter lagt ud på nettet.

Der hviler et mærkbart profetisk skær over de to russiske giganters sejlads (’Admiral Gregorovich’ og ’Admiral Essen’). Den jødiske profet, Ezekiel, omtaler den store russiske bjørns (modvillige) deltagelse i en tredje verdenskrig. Flåden har landsætningsegenskaber, og Ankara har på stedet sendt høje repræsentanter til Moskva for – om muligt – at hindre en offensiv.

Situationen er anspændt og indebærer enkelte profetiske glimt fra profeten Ezekiels forudsigelser om den tredje verdenskrig, som han kalder ’Gog-krigen’. Lad mig forklare:

 

RUSSISK FLÅDE PÅ VEJ MOD SYRIEN

Fem russiske krigsskibe bevæger sig i disse dage mod en syrisk havn. Tartous (Tarsus) for dér (formodentlig) at foretage en offensiv mod den sidste bastion af syriske rebeller. Skibene er i stand til at fragte 300 soldater, 20 tanks og lastbiler samt 40 andre pansrede køretøjer. Flåden har allerede passeret Bosporusstrædet. To store fregatter er væbnet med missiler af kraftig kaliber. Det er første gang (inden for de sidste to år) at den russiske sortehavsflåde viser sig i Middelhavet. Urovækkende profetiske signaler anes i horisonten!

Den nordlige grænse i Syrien ind mod Tyrkiet huser en styrke på 60-70.000 mand fordelt på 13 positioner, som i øjeblikket er under tyrkisk jurisdiktion.

USA og Israel har i fællesskab lagt tryk på Syrien for at få fjernet Hezbolla (libanesiske) styrker og iransk militær ud af landet. Det er i denne anspændte situation, at russerne nu på ny viser tænder. Hvad er det, som er ved at ske?

Profeten Ezekiel har for 2500 år siden tegnet et detaljeret billede af den tredje verdenskrig. Det er dette brogede maleri, som i øjeblikket viser sig på skærmen. Det ser (i sin indledende fase) sådan ud:

 

EN MINIATURE FREMSTILLING

"Om Gog i Magogs land, fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal siger Herren: ’Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker dig frem med hele din hær…’ (Ez.38:2+4)."

Billedet illustrerer noget ’ligesom en stor bjørn’, som har fået fæstet massive jernkroge i kæberne, og som nu (modvilligt) trækkes ind i en konflikt, som den genstridigt og af al magt ønsker at undgå. Bjørnen som ifølge Skriften er en person, ’en fyrste’, bringer med sig ’hele sin hær’. Det vil sige, at det, som begynder i det små afsluttende vil ende som en gigantisk militær konflikt. En sådan finder ikke sted fra i dag til i morgen. Den optrappes langsomt skridt for skridt – og det synes at fremgå af profetens beskrivelser, at ’Bjørnen med jernkrogene’ faktisk (i det afgørende øjeblik) er optaget af andre foretagender. Indledningsordene: ’Jeg vender dig’ peger på, at ’Rosj-fyrsten’ har sine politiske, militærstrategiske interesser et helt andet sted – men drevet af omstændighederne må han – meget imod sin vilje – finde sig i ’at blive trukket ind’ i et morderisk foretagende, som (i længden) kan komme til at koste ham dyrt.

Hvad i øjeblikket finder sted (med de fem krigsskibe, som sejler for fuld kraft og bevæbnet til tænderne mod de syriske slagmarker) bør ikke ses som selve opfyldelsen af det profetiske ord. Nej, det er (som al anden profetisk tilkendegivelse) blot ’en kort forfilm’… en miniaturefremstilling af den virkelige opfyldelse (af det forudsagte), som nu skimtes i horisonten…

Hvis danskerne mener, at de under disse omstændigheder blot kan læne sig tilbage i sofaen med ordene: "Ja, det er en interessant tid, vi lever i," så tager de fejl. De er i virkeligheden (for de flestes vedkommende), uden at ane det, aktive deltagere i den mellemøstkonflikt, som kan være selve tændlunten til langt større (profetisk forudsagte) begivenheder! Danske skatteborgere skal hvis alt går efter EU-planen være med til at betale ca. 150 millioner kroner til Irans atomoprustning og nærværende krigsindsats i Syrien. Om dette har jeg følgende at berette:

 

DANSK STØTTE TIL IRAN

EU’s udenrigsminister Federica Mogherini har meddelt, at et beløb på mere end 150 millioner kroner (som skal betales af medlemsstaterne inklusivt Danmark) vil blive tilbudt Iran som en kompensation for den skade, som bl.a. de aktuelle amerikanske sanktioner medfører.

Dette er kun et første skridt af økonomisk hjælp til Irans tilstedeværelse i Syrien. Flere og større beløb vil følge efter, idet EU-kommissionen lader disse udbetalinger ske løbende over den konto, som har fået betegnelsen: ’Økonomisk støtte til Iran for at hjælpe landets sociale udvikling’.

Imidlertid er linjen lysende klar; EU vil hermed sabotere USA’s (og dermed Donald Trumps) politiske holdning, som tager en åbenlys forsvarsstilling over for ayatollah’ernes aggressive fremfærd og deres voksende trussel mod Israel.

EU-cheferne forklarer dette initiativ med følgende information: Samarbejdet mellem EU og Iran blev foranstaltet som en følge af de nukleare aftaler, som er truffet med Teheran. Vi er indstillet på at fastholde denne aftale med en uddybning af vore handelsinteresser med Iran.

Mere klart kan det neppe siges. Penge og handel går forud for moral og sikkerhed. Samtidig har Federica Mogherini villet betone, at Europa handler med Iran, selvom den halve verden søger at rejse et økonomisk værn mod den voksende atmosfære, som dag for dag kan iagttages i de fortsatte iranske overtrædelser og de trufne atomaftaler. USA’s sanktioner træder i kraft d. 6. november – og nu søger EU (inklusivt de danske skatteborgere) at lægge et plaster på såret. Danskerne skal fra samme dato være med til at millioner af kroner ruller for at holde den iranske atomkrigsmaskine gående…

Adskillige europæiske virksomheder har imidlertid allerede truffet deres valg. De har for deres vedkommende afbrudt deres handel med Iran – ikke af hensyn til det fælles mål (at holde Iran i skak) men (tror jeg) for at bevare deres økonomiske interesser i USA…

EU-udenrigsministerens millionstøtte til Iran beviser, at hun ikke har lært historiens dystre tale: Totalitære regimer, der truer verden med krig, kan ikke formildes med penge. Dyret kan ikke lokkes med brødsmuler; det er styret af en religiøs ideologi, som er mere farlig og stålsat end politiske overbevisninger. Lad mig forklare:

Det profetiske forudsagte sigte, som her kan anes i det fjerne, har at gøre med dybere israels-fjendtlige dimensioner, som i de sidste dage skal rejse sig ud fra det gamle perserrige (Iran). Om dette kan et hastigt overblik klargøre, at en ikke-fjern konflikt vil (ifølge de bibelske forudsigelser) opstå mellem ’det græske’ (europæiske) rige og landene, som gennemløbes af floderne Eufrat og Tigris.

Distancerer Europa sig (i den øjeblikkelige anspændte situation) yderligere fra Israel-USA-alliancen mod Iran, vil dette EU-kontinent (som geografisk er forbundet med Grækenland) blive ét af de første ofre for det persiske vilddyr. I denne situation vil det være klogt af vore folkevalgte repræsentanter på Christiansborg at se lidt nærmere på USA’s stilling over for det fuldstændig urimelige palæstinensiske krav, at millioner af palæstinensiske arabere skal have lov at ’vende tilbage til Israel’ for der at bosætte sig med deres familier og børn. Det fuldstændig urealistiske i denne fordring er ved at komme på forhandlingsbordet, om hvilket jeg her vil berette:

 

TRUMPS OPGØR MED PALÆSTINENSERNE

De Forenede Stater indstiller sig nu på at forkaste det palæstinensiske krav om ’retten til at vende tilbage’. En reportage, som den israelske avis Hadashod News har gennemført (over TV) bekræfter, at præsident Donald Trump har erklæret, at USA modsætter sig de FN-kriterier, som er lagt til grund for de palæstinensiske flygtninges status.

Den amerikanske Trump-administration vil (hedder det) i den nærmeste fremtid bekræfte, at den forkaster det for længst fremsatte palæstinensiske krav om ’retten til at vende tilbage’. Denne ’ret’ omfatter millioner af palæstinensere og deres efterkommeres såkaldt ’legale’ tilbagevenden til Israel. I den omtalte reportage erklærer USA, at det fremover vil føre en politik, som fuldstændigt annullerer dette krav.

’Retten til at vende tilbage’ har over en årrække været stridens æble mellem jøder og palæstinensere. De sidste har med et milliontal af efterkommere stillet krav om ’en tilbagevenden til Jerusalem’ (af de første titusinder af flygtninge). Israel har hele tiden tilbagevist dette krav med en erklæring om, at palæstinenserne med denne fordring søger at undergrave Israels eksistens. Israels befolkningstal er ligeved 9 millioner, hvoraf en tredjedel er arabere. En yderligere palæstinensisk befolkningsvækst vil betyde, at Israel ikke længere består af et overtal af jøder. "Dette er," hævder jøderne, "den arabisk-palæstinensiske strategi; de vil tilintetgøre den hebraiske stat indefra!"

Samtidig med den amerikanske stillingtagen i denne sag, har USA annonceret, at 200 millioner dollar i støtten til palæstinenserne ophører. Dette er et yderligere skridt, som Trump-administrationen tager i kølvandet på dens anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad," erklærer de palæstinensiske myndigheder. Det Hvide Hus har i januar tilbageholdt yderligere 65 millioner dollar af hjælpen til palæstinenserne…

Det har i Danmark skabt dønninger, at præsident Trump har gennemført en årelang udsat senat-beslutning, at Jerusalem skulle anerkendes som Israels hovedstad. Debatten lever stadig i de internationale medier. På det seneste har Israels nye ambassadør til Frankrig sagt sin oprigtige mening. Den er værd at lytte til…

 

BEMÆRKELSESVÆRDIGT SVAR PÅ TILTALE

Efter et indlæg i en fransk avis, hvori dets redaktør, Laurent Joffrin beklagede, at Jerusalem var blevet erklæret Israels hovedstad, skrev Israels nye ambassadør til Frankrig, Aliza bin-Noun, følgende bemærkelsesværdige svar:

"Hvordan kan en journalist som Laurent Joffrin bevidne en så stor uvidenhed? Hvordan kan han dog som den simpleste sag afvise det bånd, hvormed et folk er forbundet til sin stad og til sin stat?

Skal det virkelig atter være nødvendigt at fremlægge beviserne for den plads, som Jerusalem gennem årtusinder indtager i det jødiske folks hjerte? Sådan, som de forekommer i Bibelen siden den dag, da Kong David gjorde Jerusalem til Israels hovedstad, og siden hans søn, Salomon, dér opførte Templet?

Skal det nu forstås sådan, at Bibelen blot er reduceret til en myte? At Kong David bare er en legende? At Jerusalems Tempel kun er at betragte som et eventyr? At profeterne som prædikede dér bare er en fabel?

Ét er imidlertid ubestrideligt: Samtlige magthavere – fra Nebukadnezar til Titus – dukkede frem af tidernes tåge med det ene, præcise formål: Med sværdet at afhugge det bånd, som hersker mellem Jerusalem og det jødiske folk!

Er det ikke det samme, som en aviskronikør søger at gøre, når han med sin pen forgæves gør sig umage i at forfølge det samme mål: at fornægte det unægtelige: at ville fornægte den kendsgerning, at alle jøder over den hele verden tre gange om dagen vender sig mod Jerusalem for at bede; at ville fornægte at alle jødiske bryllupper indeholder den skik, at den fremtidige ægtemand knuser et glas for dermed at bevidne sin sorg over at Templet blev ødelagt…

- ja, at ville fornægte den kendsgerning, at de jødiske undergrundskæmpere i Warszawa ghetto i april 1944 sammen med det jødiske folk over hele verden fejrede den jødiske påske med ordene: ’Næste år i Jerusalem’ kun få timer inden det afsluttede nazi-angreb fandt sted.

Jerusalem er staten Israels hovedstad. Så er det sagt! Uden omsvøb! Som noget helt naturligt. Helt legitimt; det er hverken en utopi eller en legende og slet ikke en myte, der bare bygger på et par tilfældige arkæologiske fund. Jerusalem er og forbliver ’den store Konges by’!
 2018-08-24

 

EN VANSKELIG OPGAVE

Vel ankommet til Korinth i Grækenland, sender vi jer alle – efter de tilbagelagte 3.500 km’s bilrejse gennem de nye republikker i det gamle Jugoslavien – vore varmeste hilsener. Tak for forbøn! Rejsen gik glat. Herren og Hans udsendte engle var med os.

Foran os ligger nu den betydelige operation at få de to store sættevognstrailere bragt ud fra det vanskelige terræn, hvor de nu har stået stationeret i fire år. Ikke nogen lille opgave. Imidlertid er der intet valg. En deadline er givet for deres ophold – og d. 1. sept. begynder arbejdet med at afmontere den provisoriske etablering af de 14 meter lange køretøjer. Derefter skal de trækkes ud af en vanskelig tilgængelig position. Fremdeles skal de bringes ud fra hele områdets vanskelige terræn og køres de godt 100 km til havnebyen Piræus.

Her skal det med Guds hjælp lykkes shipping kompagniet at bringe køretøjerne gennem den (altid vanskelige) toldprocedure, hvorefter materiellet skal sejles (over 20 dage) til Esbjerg for at afleveres på den kaj, hvor pilgrimkonvojen blev udskibet for 40 år siden. Det er i skrivende øjeblik klargjort, at også den såkaldte ’Enderslev-vogn’ (der for 40 år siden var med i udrejse-konvojen) nu vender tilbage til Danmark sammen med de to sættevognstrailere. Det vil sige, at der endnu står to vogne på bjergsiden i Korinth og venter på deres videre skæbne. Det er ’Marias vogn’ og ’Jemimas og Daniels vogn’. Begge disse vogne vurderes (efter sigende) i Danmark efter taksten på gamle cirkusvogne (godt 100.000 kr. pr. stk). Overfarten for at få dem bragt hjem er ca. 35.000 kr. pr. stk. Hertil kommer det værdifulde formål, som skimter i horisonten med hensyn til anvendelsen af afslutningen af Pilgrimkonvojens 40-årige tjeneste i det fremmede. Der arbejdes stadig på den plan, at denne sidste del af pilgrimkonvojen indgår som en aktiv omsorgsindsats blandt de studerende containerbeboere på Refshaleøen.

I de kommende uger vil jeg søge at holde jer orienteret om forløbet med konvojens hjemrejse samt om udviklingen omkring dens fremtidige mission. Imidlertid er der indløbet alvorlige meldinger om danske myndigheders formodede indtrængen i den dimension, der handler om forældres ret til at opdrage og undervise deres børn. Dette vil jeg i det følgende gøre nærmere rede for, ligesom jeg behandler emnet i denne uges artikel på grundlovssiden. Kernepunktet er, at vi i denne time (som troende borgere) skal fastholde og værne om vore selvfølgelige borgerrettigheder. 

 

FORÆLDRES BORGERRETTIGHEDER

Indtil for ganske få år siden var det ifølge befolkningens opfattelse ’god latin’, at det var forældrene, som havde ansvar for deres børns ’moralske opdragelse’. Det var en sag, som staten skulle blande sig uden om – ikke mindst ud fra den almindelige forståelse, at statens embedsmænds egen moralske liv ikke altid var ’særligt sømmelige’… - ja, undertiden har deres personlige livsførelse været af en sådan art (og kritikken været så berettiget), at enkelte har måttet sige farvel til et vellønnet embede. Denne mulighed foreligger stadig…

I den fag-juridiske debat er statens indgreb i familien (så vidt jeg ved) ikke noget fremherskende emne; men det vil ændre sig. Samspillet mellem familiens kerne-urørlighed og embedsmændenes tørst efter at komme et ganske bestemt familiemønster til livs, vil ikke gå stille af, og det er her, at FN-konventionen har sat normen. Den taler om ’respekt’ for forældrenes religiøse holdning og en forpligtet godtagelse af forældrenes ’moralske opdragelse’ (FN-konventionen art.18, stk.4) – og her vil spørgsmålet melde sig, hvorvidt fremtidige sager om ’formodede uregelmæssigheder ’ikke vil ende med, at der foreligger direkte retsbrud fra øvrighedsforvaltningens side’.

 

DER LÆGGES OP TIL KONFLIKT

I så tilfælde bør det ikke undlades at føre sagen videre til en international afgørelse. Da bør det absolut nødvendigt udredningsarbejde finde sted – og offentligt ansatte chefers utilstedelige iver efter at få ram på ganske bestemte (og på forhånd udpegede) forældrepar, bør afsløres – ja, i så tilfælde bør kampen for ret og retfærdighed ikke standse, før en tiltrængt lovreform har fundet sted.

Der lægges i disse timer op til en konflikt af den art – og det vil (til rette tid og på rette sted) desværre kunne påvises, at det er sager (om forældres fasttømrede borgerret til at opdrage deres børn efter deres egen religiøse overbevisning), der mere er udtryk for en politisk-ideologisk holdning end for en virkelig omsorg for barnets vé og vel!

Borgerne skal ikke finde sig i (mener jeg) at nogle urimelige, snavsede stats-livsholdninger pludselig bliver iklædt en fornem retlig dragt, og sager, som på grund af deres egentlige motivationer aldrig burde været godtaget, nu ophøjes til afgørelse i et retligt forum, der ikke et øjeblik tager FN-konventionsforpligtelsen alvorlig…

Danmarks Grundlovs 70. paragraf, at (citat): ’ingen borger på grund af sin trosbekendelse kan berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder’, er en tretårnet garanti for, at statsmagten skal lade hans familie i fred! Borgeren har ret til at undervise sine børn om sin egen trosbekendelse, og ingen forvaltningsmyndighed kan ’berøve’ ham den vidtåbne og grundlovsbeskyttede ’adgang til denne borgerret’.

Generelt fastslår Danmarks Grundlov, at det er lovgivningsmagten, der har kompetencen til at ordne forholdet mellem statens svingende syner på børnenes opdragelse og forældrenes bestandige omsorg for denne sag (iflg. grl. § 66 og 69 ’ved lov’).

Intet dansk, kristen forældrepar kan i dagens Danmark med god samvittighed overlade deres børns skæbne i hænderne på en udtrykt svimlende – og i allerhøjeste grad anløben statslig moral (sådan som den hersker i medierne og hos et ikke ringe antal af lovgiverne). For at de folk, der sendes ud for at ’undersøge hjemmets atmosfære’, skal kunne vinde tillid, må de fremover kunne bevise nogle af de klassiske embedsdyder. Dette vil sige, at de ’ikke løber med enhver vind’ (og slet ikke efter rygtesmedenes sladder) men at de bygger deres rapporter på sagkundskab, grundighed og frem for alt retssikkerhed.

De troende danske borgere har ingen lyst til strid eller konflikt. De ser imidlertid på forhånd faren ved at deres hårdt tilkæmpede trosfrihedsbestemmelser bliver angrebet, og de er nødsaget til at gribe til modværge, når det drejer sig om de frihedsrettigheder, som for tiden står for skud. Lad mig forklare:

 

FN-KONVENTIONEN OM PRIVATLIVETS FRED

Det er helt på sin plads, at statens ordning med hensyn til børnenes ’religiøse og moralske opdragelse’ (et udtryk, som er hentet fra FN-konventionen) ønsker at lægge afstand til direkte skadelige, usædelige opfattelser samt forbeholder sig muligheden for at gribe ind, hvis en borger i en sådan sag ’forstyrrer den offentlige orden’ – men herfra og så til at indføre et slags ’socialt præstestyre’, som enevældigt sætter rammer for borgernes tro og virke (i hans eget hjem) er et for længst overstået kapitel i Danmarkshistorien.

Højesterets seneste udgave af statens religiøse ’hals- og håndsret’ over borgernes religionsfrihed blev afgjort d. 23. marts 2017, kl. 12:00, hvor det blev kundgjort, at folketinget fremover var folkekirkens øverste synode, og kirkeministeren herefter var at betragte som øverste præst i et statsligt religionsvæsen!

Den 18. artikel i FN-konventionen (af 1966), som i sit 4. stykke understreger ’forældrenes frihed til at sikre omsorgen for deres børns religionsundervisning og moralske opdragelse i overensstemmelse med deres egen overbevisning… er direkte knyttet til artiklens indledning, som siger, at (citat): ’enhver har ret til at tænke frit og samvittigheds- og religionsfrihed’. – "Denne ret," hedder det videre, "omfatter friheden til offentligt eller privat at give udtryk for sin religion bl.a. ved undervisning… (art.18:1).

At FN-konventionen betoner ’privatlivets fred’ er af helt central betydning for hele det danske forfatningssystems opbygning og funktion. De kræfter, som for tiden søger at opløse kernefamilien, er samfundsfarlige. Det må derfor være formålet med de troende danske borgeres holdning i sådanne fremtidige sager, at (ikke kun ’råde bod på’) men at søge at standse denne udvikling.

Tillad mig i den forbindelse, at henlede opmærksomheden på den bibelske ’rapport’, som særlig gælder de sidste tider, og som har afgørende betydning for hele Kristi menighed i dag. Det er den bedste læsning, som de troende kan beskæftige sig med i denne time, og når jeg i begyndelsen af november kommer til København, så har jeg på hjerte på den første mandag (d. 5.nov. kl.19:00) at begynde en gennemgang af dette skrift. Det sker for den mandags vedkommende i menigheden NYT HÅB (Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre).

 

PATMOS-RAPPORTEN

Folk kalder almindeligvis den sidste bog i Bibelen for ’Johannes Åbenbaring’. Det gør apostelen Johannes ikke! Han kalder dette afsnit af Ny Testamente for Jesu Kristi Åbenbaring. Deri har han sikkert ret.

Personligt anvender jeg betegnelsen ’Patmos-åbenbaring eller ’Patmos-rapporten’, fordi det er det sted (en lille græsk ø i Ægæerhavet), hvor himlen åbnede sig over den landsforviste Kristi tjener, og han så fremtidssyner fra Gud. ’Patmos-rapporten’ er en bog med guddommelige hemmeligheder, som først og fremmest er stilet til Kristi menighed.

Når apostelen Johannes opfylder den klare og umiskendelige befaling, som hans frelser, Jesus, gav ham, at han skulle sende en særlig besked ’til de syv menigheder’, så bør dette mane til eftertanke (Åb.1:1). Hvis nemlig denne befaling skal forstås som et begrænset budskab til de syv lokale menigheder, der på det tidspunkt var placeret i den romerske provins, den vestlige del af Lilleasien, så harmonerer det kun lidt – eller slet ikke – med den globale vision, der gennemstrømmer Patmos-rapporten. Da vil det sige (og det kan simpelthen ikke være tilfældet) at denne gigantiske åbenbaring kun var bestemt for de troende i de fire daværende landskaber: Mysien, Lydien og Karien ved kysten af Frygien.

Nej, ligesom hilsenen om ’Nåde og Fred’ er udsendt fra hele guddomsfylden, Den Treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden, således er den også rettet til den universelle Kristi menighed – og især med sigte på det Guds folk, som lever i de afsluttende tider. Lad mig forklare:

Åbenbaringsbogens indledende hilsen kan ikke kun være stilet til en lille plet på landkortet med navne, som ikke længere eksisterer. Nej, Faderen, som (først og fremmest) står bag denne hilsen (og dermed det samlede indhold af hele dette verdensomspændende Skrift) præsenterer sig selv som ’Ham, som er, og som var, og som kommer’ – altså alt, hvad der råder og regerer bag det mægtige navn ’Jahve’ – altså Ham, som er ’fra først til sidst’, den evigt trofaste Gud og Skaber, hele verdensudviklingens initiativtager og bærer, dens altomfattende begynder og fuldender.

Han henvender sig – med dette afsluttende budskab – ikke kun til en lille flok (for længst afdøde og begravede) kristne – men til hele Kristi verdensomfattende legeme (og menighed) i alle nationer og alle folkeslag… med ét særligt sigte på dem, der lever i netop det slægtled, hvor alle disse voldsomme ’fremtidsbegivenheder’ virkeliggøres og med et brag løber af stabelen for at bevæge sig ud i menneskehavet…

Åbenbaringsbogen er det bibelske skrift, som mere end noget andet henvender sig til hele Kristi menighed, der fra nu af bevæger sig ind i verdensforløbets sidste fase…
 2018-08-16
 

NÆSTE SKRIDT ER TØRKLÆDEFORBUDDET

Efter at regeringen nu (på trods af grundlovens trosfrihedsparagraf) har gennemført burkaforbuddet, står en ordfører for et af de politiske partier parat med statsmagtens næste skridt: Tørklædeforbuddet!

Det er tydeligt, at statens embedsmænd er blottet for enhver åndelig forståelse, når det – som her – drejer sig om ’at regulere’ den danske, kristne menigheds nytestamentlige opfattelse af f.eks. den gudfrygtige kvindes hoveddække, når hun beder. Et tørklædeforbud rammer nemlig ikke kun de muslimske kvinder. Apostelen Paulus bruger ligeved 500 ord på at forklare den åndelige baggrund for den kristne kvindes påbudte hoveddække. En godt bevaret hemmelighed, som ikke alle får indsigt i…

For en del år siden skrev jeg en bog med titlen: ’Når kvinder bryder brødet’. Et dansk kirkeblad anmeldte det lille uanseelige skrift under en femspaltet overskrift med ordene: ’Læs aldrig denne bog’! Det ’anstødelige’ værk er i dag udsolgt fra forlaget men kan hentes her på hjemmesiden, klik HER.

I det følgende vil jeg søge kort at gengive lidt af det, der på udgivelsestidspunktet vakte en sådan harme. Situationen har nemlig ikke ændret sig. De, som mener, at det højaktuelle spørgsmål om ’kvindens hoveddække’ blot er en mindre, ubetydelig sag tager grueligt fejl. Modstanden mod enhver form for ’kvindens hoveddække’ er spydspidsen på et drabeligt våben, som tidsånden har smedet i afgrunden. Lad mig forklare:

 

ORDFØREREN

Efter at burkaforbuddet nu er blevet en realitet, så har en politisk ordfører raslet med sabelen og erklæret: "Det næste skridt er tørklædeforbuddet." Den pågældende ordfører må her tale i vildelse; han er næppe klar over, at han i denne sag (og med netop denne udtalelse) taler et sprog, som i den grad er inspireret af det nederste afgrundsdyb, men som faktisk behager tidsånden mere end noget andet! Ja, han (ordføreren) er – det er jeg overbevist om – totalt uvidende om, at han med denne udtalelse ikke blot er ordfører for sit politiske partis hovedsigte, men at han er ordfører for den usynlige myndighed, som Ny Testamente kalder for ’herskeren over luftens rige’ (Ef.2:2) – ja, at han (ordføreren) med dette forbud (tørklædeforbuddet) taler på vegne af en mørk og ondskabsfuld åndemagt, som i denne time (citat): ’er virksom i ulydighedens børn’ (Ef.2:2).

En sådan påstand må lyde mærkelig i manges øren; de vil ikke kunne fatte, at ’et tørklædeforbud’ (så uskyldigt som det lyder) skulle medføre så voldsomme reaktioner. Derfor vil jeg i det følgende søge at give den forklaring velvidende, at også den vil blive mødt med afstandstagen, ærgrelse, irritation – ja, vrede og foragt.

Det bør derfor i den forbindelse tilføjes, at de, som eventuelt vil godtage forklaringen – ja, måske havde i sinde at viderebringe den – skal tænke sig om to gange; det kan nemlig blive dem en dyr historie; de vil nemlig ikke blot komme i et modsætningsforhold til ordføreren – men de vil komme i konflikt med hans ondskabsfulde bagmænd, der med hård hånd styrer en hel legion af mænd og kvinder, som Ny Testamente kalder ’ulydighedens børn’ – og dem skal ingen vove at trodse.

 

UDE AF TRIT MED TIDEN

Mit første og egentlige udgangspunkt i denne sag om det varslede ’tørklædeforbud’ er en sætning i Ny Testamente. Den lyder sådan: "Enhver kvinde, der har utilhyllet hoved, når hun beder eller profeterer, bringer skam over sit hoved" (1.Kor.11:5). Blot ved at sætte denne nytestamentlige sætning på papiret, aner jeg reaktionerne. – Ja, jeg kan bogstaveligt mærke, at min pen tøver; det er som om den ikke vil fuldføre det ’skrevne ord’. Apostelens ord er i dette tilfælde så ’glemte og gemte’ – så ’gammeldags’, at de må regnes ude af trit med det moderne menneskes begrebsverden; det vil (sådan må mange mene) være bedst at lade dette afsnit af Bibelen udgå. Tal ikke mere om det! Det er ikke længere gældende…

Dette råd (at lade denne sag ligge) har jeg i den forhåndenværende situation ikke i sinde at følge. Tværtimod vil jeg i det følgende prøve at afdække det åndelige minefelt, som ordføreren i sin famlende uvidenhed har bevæget sig ind på. Jeg vil søge at gøre opmærksom på den højaktuelle betydning, som hans varsel om et eventuelt ’tørklædeforbud’ indebærer. Ordføreren bør gøres opmærksom på, at han her ikke kun har at gøre med den muslimske kvindes hovedbeklædning, men med det apostolske påbud, der taler om den kristne kvindes tørklæde.

Ny Testamente taler nemlig om den alvorlige konsekvens, som den troende, kristne kvinde pådrager sig, hvis hun med utildækket hoved drister sig til at ’bede eller profetere’. Gør hun det, bringer hun dermed ’skam over sit hoved’ (1.Kor.11:5).

Det vil med andre ord sige, at ordføreren ved at rive tørklædet af en kristen kvinde, som er i bøn (eller som er i færd med at tjene med den åndelige nådegave, som indeholder et profetisk ord) ’bringer skam over hendes hoved’. Med sit varslede ’tørklædeforbud’ er den politiske ordfører kommet i direkte modstrid med apostelens nytestamentlige lære – ja, han er trådt ind på et område, som han ikke kender noget til; han ved simpelthen ikke, hvad han har gang i.

Det skal til ordførerens forsvar siges, at han i denne sag ikke har kunnet modtage nogen form for hjælp fra de myndigheder, som er sat til bl.a. at vejlede ham. Der findes ikke i dette land en enkelt biskop eller provst, teologisk professor eller nogen gejstlig rådgiver, som synes at have nogen sand, åndelig indsigt i, hvad apostelen egentlig mener med, at ’en kvinde står i fare for at bringe ’skam over sit hoved’, hvis hun adlyder den politiske ordfører. Den kirkelige øvrighed (og en ikke ringe del af landets åndelige ledere) vil fortælle ordføreren, at han i denne sag intet har at frygte.

"Vi er godt klar over," vil de sige til ham, "at det er de muslimske kvinders hoveddække, du er ude efter. Ny Testamentes ord om den kristne kvindes tørklæde skal du ikke tage alvorligt." Hertil vil de tilføje: "Enhver fornuftig, moderne kvindelig kirkegænger kunne ikke drømme om at ’tildække sit hoved under bøn – så du har frit spil! Du har haft held med dit burkaforbud. Gå bare videre med tørklædet!

 

DE MØRKE SKYGGER I BAGGRUNDEN

Ny Testamentes tekst er sparsom! Der ødsles ikke med ordene, og der behandles aldrig emner, som er ligegyldige. Af den grund er det værd at bemærke, at apostelen Paulus anvender ikke mindre end et halvt kapitel på ’tørklædespørgsmålet’ – og at han anvender netop det selvsamme top-prioriterede, klassiske afsnit, hvor han (i samme åndedrag) beskæftiger sig med den nytestamentlige menigheds nadversyn! Han bruger altså godt et halvt hundrede ord på nadveren og et lignende antal ord på tørklædet. Derfor vil det (mener jeg) være et velmenende råd at give ordføreren, at ’han skal holde fingrene fra denne sag’. Den indeholder nogle aspekter, som han ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig. Det er disse ’skygger i baggrunden’, som jeg i det følgende vil søge at trække frem i lyset…

Hvad er det, der kunne være så vigtigt med hensyn til apostelens lære om ’tørklædet’, at ordføreren bør afholde sig fra at blande sig i denne sag? For at kunne få svar på dette spørgsmål er det vigtigt at se nærmere på hele det afsnit af Ny Testamentes Korintherbrev, hvor apostelen ofrer så megen plads på at forklare tørklædets betydning.

Hans indledende ord er disse: "Jeg roser jer for, at I holder fast ved overleveringerne, således som jeg har overleveret jer dem" (11:2). De overleveringer, apostelen her henviser til, er ikke mange. Han nævner kun to: ’Tørklædet og nadveren’.

Om den første af disse to overleveringer (tørklædet) siger han: "Jeg vil, at I skal vide, at Kristus er enhver mands hoved, og manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved" (11:3). Når apostelen erklærer: "Jeg vil, at I skal vide," så kan det næppe siges tydeligere. Enhver uvidenhed på netop dette punkt (tørklædet) er at betragte som utilladelig! (Det bør ikke blot ordføreren skrive sig bag øret – men hele den kristne menighed.

 

TØRKLÆDETS HEMMELIGHED

Hemmeligheden bag tørklædet, som ordføreren (og mange med ham) er uvidende om, er tredelt. Alle tre dele drejer sig om en guddommelig orden, og jeg vil her (for ordførerens egen skyld) prøve at stille skarpt på alle tre dele – men i rækkefølge og hver del for sig.

Den første del af ’tørklædets hemmelighed’ lyder med apostelens ord således: "Kristus er enhver mands hoved" (v.3). Hvis dette ikke er tilfældet (altså, at ’Kristus er mandens hoved’), så er den første del af den guddommelige orden ej heller tilstede, og tørklædets budskab falder til jorden! Spørgsmålet i så tilfælde er ligegyldigt, og ordføreren kan for den sags skyld udstede alle de tørklædeforbud, som han har lyst til. Han vil ikke blive mødt af nogen væsentlig modstand!

Anderledes hvis den første del af tørklædehemmeligheden er en levende realitet (altså, at ’Kristus er enhver mands hoved’). Da er tørklædets signal en rædsel for alle djævle og dæmoner og en hvilken som helst Gudsfjendsk myndighed, der rejser sig i oprør mod Gud (2.Thess.2:3-5). At enhver mand i den åndelige verden ikke har nogen anden bestemmende myndighed over sig end Kristus, er et så faretruende våben i Guds hånd, at alle helvedes magter skælver derved. Hvor den troende mand ene lyder sin Herre og Mester og ikke lader sig standse af nogen bestyrelse, pave eller statsansat minister – ej heller lade sig hindre af nogen vantro slægt, lunken kirke eller tom pengepung – dér får evangeliet fremgang, og det vil da trække op til åndelig vækkelse.

Når det i samme skriftafsnit siges, at ’kvinden bør have et myndighedstegn på hovedet (1.Kor.11:11) – så vil det dermed sige, at den kristne, troende kvinde i overensstemmelse med Guds ord ved dette åbenlyse tegn tilkendegiver over for alle slags kræfter og myndigheder (både i den synlige og usynlige verden) at hun anerkender denne autoritet.

Dette er den første del af tørklædehemmeligheden, som ordføreren og alle hans allierede bør underrettes om. Den anden del af tørklædemysteriet lyder sådan: "Manden er kvindens hoved" (1.Kor.11:3) – og denne del af den guddommelige orden er i dag så sønderskudt, at der ikke står flere fæstningsværn tilbage. Et par enkelte flag vajer endnu på et par nedbrudte højdedrag, men de er under så heftig beskydning, at det kun synes at være et spørgsmål om tid, før også de er fejet bort at fjendens ustandselige bombardement. Konklusionen bør derfor blive følgende:

 

STATENS TROFASTE TJENER

Den politiske ligestillingsideologi, som skjult er anført af den homoseksuelle samfundsidé, har en anden orden; denne lovløse lære har kun ét mål: at ombytte. Apostelen forklarer (og de, som har fjernet ’tørklædet’ fra apostlenes lære, samt de, der nu ved lov vil rive det fra den gudfrygtige kristne kvindes hoved, bør lytte godt efter): ’De ombyttede Guds herlighed med et billede’ (Rom.1:23); ’de ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeså vendte også mændene sig fra (ombyttede) med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre’ (v.27). Dette er ordførerens triste fremtidsudsigter, hvis han fra nu af med en straf på indtil kr. 10.000 vil indføre sit tørklædeforbud.

Hans agenda er imidlertid kun én; han skal som statens trofaste tjener håndhæve den ligestillingslov, at ’manden ikke er kvindens hoved’. Dermed kommer han i konflikt med den tredje og mest magtfulde del af tørklædehemmeligheden – den, der lyder sådan: ’Gud er Kristi hoved’ (1.Kor.1:3).

Her mener jeg, at vor politiske ordfører – om ikke før – er ’stået af’. Alt dette (med ’Kristus, der er mandens hoved’, og ’manden, der kvindens hoved’ og ’Gud, der er Kristi hoved’) er ’sort tale’ for ham. Et sprog, han ikke forstår, og som han derfor ikke kan forholde sig til. Han holder sig derfor til sit partiprogram og fastholder sin erklæring: ’Næste skridt er tørklædeforbuddet’.

Det gør ikke sagen bedre, hvis en godmodig sjæl (eller sjælesørger) ville prøve at forklare ordføreren, at det om tørklædet står skrevet, at ’kvinden bør have et myndighedstegn på hovedet for englenes skyld’ (1.Kor.11:11). Han (ordføreren) vil da med et underligt tomt blik i øjnene spørge: "For englenes skyld?" – "Ja, for englenes skyld!" – "Jamen, jeg tor ikke på engle;" ordføreren vil tage sig til hovedet. "Engle er jo kun noget man synger om juleaften. I kan ikke forlange, at lovgiverne skal tage hensyn til englene, når de udfærdiger deres lovforslag." – "Korrekt! Du og dine folketingskolleger er forholdsvist undskyldt i denne sag. Men vi kan som borgere forlange, at du (og de øvrige beslutningstagere) tager hensyn til den minoritet af kristne kvinder, der forstår Ny Testamentes påbud, og som ifølge apostelen ’holder fast ved overleveringerne’ – og som derfor ikke drister sig til at bevæge sig ind i den omtalte dimension af den åndelige verden uden (med et tørklæde) at ’bære et myndighedstegn på deres hoved’ (1.Kor.11:11).

Ordføreren vil som sagt næppe fortsætte denne samtale. Allerede i indledningen til apostelens første brev til Korinterne (hvor han kommer ind på spørgsmålet om ’tørklædet’) har han om ’den politiske ordfører’ forudsagt, at han ’ikke vil tage imod det, der kommer fra Guds Ånd’ (1.Kor.2:14). – "Han vil betragte det som den rene galskab," forklarer apostelen, idet han tilføjer: "han vil ikke fatte et ord af det hele; den sag skal nemlig bedømmes åndeligt!" (v.14)

 

LÆRER IKKE OGSÅ NATUREN SELV?

Imidlertid kan det her forekomme, at ordføreren får hjælp fra nogle statsteologer, som vil råde ham til at angribe sagen fra en anden side. "Du skal sige" (vil de hviske ham i øret) "at hvis den kristne kvinde under bøn bærer tørklæde, så er det jo kun i hendes lønkammer, at det sker. Altså ikke i ’det offentlige rum’. Og i det tilfælde har du ingen indvendinger…"

Hertil må det nytestamentlige svar være, at ’bøn og profeti’ forekommer i en gudstjeneste- eller i den åbne forsamling, hvor det Hellige Måltid også indtages. Altså i et rum, hvor også ordet forkyndes, og hvis præsten (som det allerede nu er tilfældet) forbydes at prædike over visse tekster i et gudstjenesterum (der er at betragte som ’det offentlige rum’), så kan der også her (ifølge lov og ret) skrides ind over for ’det forbudte hoveddække’).

"Du skal sige," vil statsteologerne fortsat hviske i ordførerens øre, ’at det er svært for dig (og for mange med dig) at skulle bedømme, hvorvidt det (som det står skrevet): ’er sømmeligt, at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved’.

Hertil siger apostelen: "Døm selv: er det sømmeligt at en kvinde beder til Gud med utildækket hoved?" (v.14) Når den nytestamentlige tekst siger: ’Døm selv’! så er det fordi, det er en helt naturlig sag at bedømme dette forhold. Hertil behøves ingen eksperter. "Lærer ikke også naturen jer," fortsætter apostelen (v.14)… og så giver han som et eksempel et forhold, der for de moderne teologer er langt, langt borte fra det, som i dag kan kaldes ’naturligt’. Han siger: "Lærer ikke også selve naturen jer, at når en mand har langt hår, er det en vanære for ham?" (v.15)

Hertil vil ordføreren og hans allierede igen få dette sære, tomme udtryk i øjnene… og det ganske land (både store og små) vil med én røst sige: "Vi synes ikke, at det er en vanære for en mand at have langt hår!" Apostelen vil da fortsætte og sige: "Lærer ikke også naturen jer, at når en kvinde har langt hår, er det en ære for hende?" (v.15) – men her vil apostelen møde den samme reaktion. Enkelte vil da mene, at ’det lange hår (for kvinder) atter er ved at komme på mode – men at det (som Ny Testamente hævder) skulle være ’en ære for hende’ (v.15) – det fatter de ikke…

Når apostelen her afslutter med ordene: "Det lange hår er givet hende som et slør" (v.15) – så kan det være, at én og anden pludselig øjner et dybere perspektiv i hele denne sag. En dimension, som man bedre vil forstå ved at læse ’den forbudte bog’, som jeg til indledning har givet titlen på, og som kan findes på denne hjemmeside, klik HER. God læselyst!
 2018-08-09
 

OMSORGSINITIATIV I DEN KOLDE STÅL-LANDSBY

Mange ensomme skæbner vil i de kommende år gemme sig bag de 24.000 manglende studieboliger i Danmark (alene 9.500 boliger i hovedstad-området). Stålcontainere med 20 m2 boligområde bliver de snavse omgivelser for de unge studerendes privat- og hjemmeliv, og de indledende Maersk-containere har nu fået dens cementplads anvist og har allerede åbnet deres jerndøre for de første mere eller mindre ’isolerede’ gæster fra andre dele af landet.

Planen er at skabe disse containerlandsbyer fordelt på 10 steder i København, og det første ord fra Bibelen, som ramte mig, var Jesu erklæring: "Mennesket skal ikke leve af brød alene" (Luk.4:4)… eller sagt på en anden måde: "Det er ikke nok at få tag over hovedet!"

I hast har jeg derfor skitseret en plan for et initiativ, der omfatter mere end ’opfyldelsen af boligreglementet’ eller informationen om en container-tagdækning, hvor ’det ikke regner ind om vinteren’… og jeg har fra Teknisk Forvaltning i København (inden for timer) modtaget en positiv respons!

Jeg vedlægger her mit andragende til kommunen. Dette omfatter en plan om at anvende de beboelsesvogne, som vi nu bringer hjem fra Grækenland, til medarbejdere for en ’omsorgsindsats’ i containerlandsbyen samt installeringen af et mobilt ’tabernakel’ på 100 m2. Min ansøgning til Københavns Kommune om at få stillet 1200 m2 til rådighed for et lille ’værested’ har følgende indhold:

 

CONTAINERLANDSBY MED ÅND OG KULTUR

Med henblik på de meget velkomne lovændringer, der for tiden gør det nemmere for bl.a. Københavns Kommune at opføre containerboliger på grunde, der står tomme, tillader jeg mig her at fremlægge et personligt hjerteprojekt, som jeg er overbevist om vil kunne lyse op i hverdagen for de mange unge studerende containerbeboere.

Det drejer sig om anbringelsen af et mobilt ’tabernakel’ med plads til ca. 80 personer, der med et par velindrettede medarbejderboliger kunne tjene som et åndeligt-kulturelt center for containerlandsbyens indbyggere.

Det omtalte ’Tabernakel’ er på tegnebrættet – men de nævnte beboelsesvogne indskibes d. 10. september 2018 fra Piræus i Grækenland, og ankommer en snes dage senere til Esbjerg.

To rummelige sættevognsbeboelser og tre nydelige, gammeldags sigøjnervogne (velisolerede og med vinteropvarmning) stilles til rådighed for projektet.

Med henblik på den indforståede senere ’fjernelse’ af dette lille evangeliecenter, så køres alle vogne ind – og de køres på det angivne tidspunkt ud igen.

 

’ET FRIVILLIGT NON-PROFIT PROJEKT’

Konvojen bringes i september fra Grækenland til Danmark ved hjælp af donationer; den daglige, velgørende indsats ydes af frivillige, og der anmodes ikke om en krone til støtte for denne gerning. Det eneste, som her ansøges om, er tilladelsen til frit at opstille det mobile center på de ca. 1200 m2, som der er brug for.

 

ARBEJDSMODELLEN

Ideen bag denne gerning blandt de studerende i containerlandsbyen er den samme, som stadig lever og fungerer bag de danske ’sømandshjem’. Det vil sige et varmt, gæstfrit fristed for unge, som er kommet i ’fremmed havn’. Et lokalt værested, der også er parat til at tage et socialt ansvar – ja, som kunne være et alternativ for andre, destruktive tilbud.

Om mig selv kan jeg kort fortælle, at jeg er 82 år, har tjent som rejsende præst i 40 år. I mine unge år arbejdede jeg som leder af bevægelsen ’Unge Kristne’ ud fra narko-hjælpecenteret i Knabrostræde i København. Jeg har under mine jævnlige besøg i Danmark taget aktiv del i det hjælpearbejde for nydanskere, som udgår fra ’Fristedet’, Brovst i Nordjylland, og jeg er overbevist om, at jeg kan samle medarbejdere og midler til en frisk indsats blandt stålcontainerne, hvis kommunen giver mig fodfæste og grønt lys!

Med venlig hilsen

Johny Noer

Der står skrevet: "Mennesket skal ikke leve af brød alene (Luk. 4:4)

 

Svaret:

Det positive svar fra en sekretær i byudviklingen i Københavns kommune lyder sådan:

Tak for det tilsendte. Det ser spændende ud. Jeg har et møde med min chef i næste uge, hvor jeg kan vende med hende hvordan vi bedst hjælper dig videre, hvorvidt det er her eller et andet sted du skal starte.

Venlig hilsen Anne Marie
 


 

Klik HER for at se en arbejdstegning af "Tabanaklet" (åbner et pdf-dokument)


Med henblik på at anvende de sidste fem af pilgrimkonvojens køretøjer til et evangelisk begrundet omsorgsinitiativ blandt de mange studerende (containerlandsbyerne giver mig anledning til at begrunde, hvorfor netop dette ’materiel’ bør afslutte sin lange rejse på en værdig måde. Lad mig forklare:

 

DEN LANGE REJSE ER VED AT NÅ TIL ENDE

Når jeg i det følgende skal fortælle om den danske pilgrimkonvoj, som i mere end 40 år har rejst gennem Europa og Israel, så kan jeg ikke kun ’fortælle’. Nej, så må jeg synge… sådan som profeten Esajas, der med Herrens ord udbryder: "Jeg vil synge en sang, en kærlighedssang om min vingård!" (Es.5:1)

Om sommeren rejstes (på den store rejse mod Jerusalem) det store firmastede telt, som havde plads til 400 mennesker. ’Stjerneteltet’ kunne ikke rejses ved håndkraft. For at de fire mægtige master kunne hæves fra jorden, måtte én af konvojens syv traktorer spændes for de lange stålwirer, som i ét stort træk løftede de fire majestætiske master mod himlen. Så blev teltsiderne rullet ned, støttepælene placeret, pløkkerne hamret i jorden, stok og platform, højtalere og mikrofoner anbragt… og kl. 19:00 lød fællessangen fra den anseelige forsamling: "Oh store Gud, når jeg dit værk beskuer."

Alt dette har nu fået sin ende. Den lange rejse er endt. Teltet blæste bort i en storm i Østeuropa. Halvdelen af konvojen står nu i Moldavien, hvor den udgør en smuk indrettet missionsstation med et frugtbart missionsarbejde, der ledes af min svigersøn, Johannes, og min datter Charlotte.

Små husgrupper, som blev dannet, da Pilgrimkonvojen for mere end 25 år siden rejste gennem disse fattige egne, er vokset til store menigheder med egne kirkebygninger – og på det sidste er et særligt bevægende initiativ kommet på dagsordenen: Unge piger bliver i Moldavien reddet ud af den mafiaformørkede sexindustri, og der bliver taget hånd om deres tilværelse og deres fremtidige fysiske og åndelige behov. Jeg har svært ved at holde tårerne tilbage, når Charlotte fortæller…

Denne del af Pilgrimkonvojen, som ’blev ladt tilbage’ i Ukraine, da Gisèle og jeg (med den anden halvdel) satte over havet med retning mod Jerusalem, står i dag som et smukt og værdigt vidnesbyrd, at Herren ’opgiver ikke sine hænders værk’ (Salme 138:8). Måtte det samme kunne siges om den sidste, resterende del af konvojen!

 

DEN ANDEN DEL AF KONVOJEN

’Den anden del af Pilgrimkonvojen’ fortsatte i midten af 90’erne ned mod havnebyen Odessa. Den måtte på det tidspunkt passere et farligt borgerkrigsområde, hvor den 8. russiske armé var stationeret. Ved Guds nåde fik min søn, John (sammen med Nick Vandeputte fra Belgien) vognene bragt gennem denne snævre, ophedede ’flaskehals’ – hvorefter konvojen blev indskibet med kurs mod Haifa i Israel. Efter ligeved 20 års virke i Det Hellige Land blev den danske pilgrimkonvoj til sidst (på grund af Guds ord og Jesu vidnesbyrd’… Åb.Joh.1:9) udvist – og måtte atter sætte over havet, for at blive udskibet i Grækenland i februar 2014.

For mig selv er disse fire år, hvor konvojen stod stationeret i Grækenland (kun nogle få hundrede meter fra det sted i Korinth, hvor apostelen skrev fire af Ny Testamentes breve) af stor åndelig betydning. To af de store beboelsesvogne, ’Skolevognen’ og ’Brødrevognen’ står i dag anbragt i et humanitært redningsarbejde i Kalamata i Grækenland. To andre vogne (’Lavigne-vognen’ og Benjamin og Lees vogn) blev i fjor sejlet til Danmark og tjener nu som sommerbeboelse for mig og Gisèle i en kolonihave i Horsens. Tilbage står fem af pilgrimkonvojens beboelsesvogne på en bjergside ned mod Ægæerhavet uden for Korinth. Hvad der skal ske med disse fem køretøjer vil jeg her nærmere forklare, men først må jeg kort berette om dens bevægende fortid.

 

TABERNAKLET

Kun evigheden kan fortælle, hvad der gennem de 40 års rejse med Pilgrimkonvojen skete under teltdugen, hvor evangeliet aften efter aften og i by efter by blev forkyndt. Den himmelske hovedbog har tal på de mange sjæle, der her ved Kristi nåde fandt fred med Gud (Rom.5:1) – og Guds gode Helligånd kan beskue de forunderlige helbredelser og befrielser (fra onde ånder), som fandt sted i forbindelse med evangeliets forkyndelse (Matt.10:1). Om vinteren i de frostklare egne blev Tabernaklet rejst. En rejsende, lille helligdom på hjul. Vinduerne med de farvede mosaikbilleder i de skinnende kobberrammer. De bløde tæpper på gulvet. Bordet med den syvarmede lysestage og brændeovnen, der buldrede med varme. Her kunne sidde firs personer, og her prædikede brødrene om Jesu frelsende nåde og blodets rensende kraft. Her sang Margrethe sine guitar-akkompagnerede sange om Jerusalem, og også her søgte sjælene frem for at finde nåde ved korsets fod.

Pilgrimkonvojens beboelsesvogne blev som oftest kørt ind i en rundkreds. For den store børneflok fulgte ’den hjemlige atmosfære’ altid med på rejsen: I dén vogn boede onkel George, og i dén vogn tante Grethe. Dér stod skolevognen, og her ved siden af boede far og mor. ’Over bjerge og dale’ – men billedet var altid det samme! Den store malmklokke kaldte til andagt – og generatorens rytmiske støj hørtes i baggrunden. I østlandene hørtes fra den mobile stald køernes brølen og gedernes bragen – og folk blev vækket af ’hanegalen’.

Dette er historien, som de fem tilbageblivende beboelsesvogne på bjergskråningen i Grækenland har gennemlevet. Hvad bliver nu deres videre skæbne?

Det er mit håb, at vi får alle fem bragt til Danmark. En donation har sikret sørejsen fra Piræus til Esbjerg for de to store sættevognstrailere. De tre sidste vogne (Marias vogn, Enderslevsvogn og Jemimas vogn) står stadig afventende på bjergsiden. De 20 dages sejlads til Esbjerg koster ca. 25.000 kr. per stk. Efter ankomsten til Danmark vil de (om alt går vel og vi lever) blive kørt til containerlandsbyen.

 

CONTAINERLANDSBY-PROJEKTET

Det var næppe nogen tilfældighed, at jeg netop fik et glimt fra den 1. august 2018 tv-nyhedsudsendelse, hvor man fortalte om de nye, store containerlandsbyer på bl.a. Refshaleøen i København. Man regner som omtalt her med 2500 studieboliger på 20 m2 stue, soveværelse, badeværelse og minikøkken – og alt andet ’skåret væk’, for at huslejen kan holdes lav.

Mit hjerte ’gik ud til’ en ung, mandlig studerende, som fortalte, at han var blandt de 80 første, som har fået en sådan bolig… og at han var blevet budt velkommen ved en såkaldt ’fredags-bar’-fest. Jeg har fra Århus hørt rygter om disse ’drukfester’, og tanken bemægtigede mig, at denne unge mand måtte præsenteres for et alternativ i hans fritid. Bliver dette ’alternativ’ det lille omsorgscenter, som jeg her har skitseret?
 2018-08-01
 

DET JØDISKE TEMPELS AKTUALITET

Vil det jødiske tempel i Jerusalem blive genopbygget i vor tid? Det er et spørgsmål, som optager både jøder og ikke-jøder. Alle tre religioner, som mener at have legal adgang til Tempelpladsen i Den Hellige Stad, beskæftiger sig mere og mere med denne sag. De lærde og de skriftkloge, de politiske rådgivere, Israel, den arabiske verden og vestens statsledere – alle udfordres (mere end af noget andet) af dette tiltagende åndeligt-politiske, centrale spørgsmål: "Vil det jødiske tempel i Jerusalem blive genopbygget i vor tid?

Sagen var et hovedanliggende, da Jesus af det ypperstepræstelige råd blev forhørt vedrørende Hans påstand, at Han (Menneskesønnen) var den Messias, som Israel ventede. Ny Testamente erklærer imidlertid dette høje råd for ’at være korrupt’, idet selve referatet fra forhøret lyder sådan: "Ypperstepræsten og hele rådet søgte at skaffe falsk vidnesbyrd mod Jesus for at få Ham dømt til døden" (Matt.26:59).

Forhørsdommernes problem var, at der skulle være mindst to samstemmende vidnesbyrd, som understøttede anklagen, før en dom kunne fældes. "De fandt intet," hedder det i ’retsreferatet’, skønt der trådte mange falske vidner frem…" – "Men til sidst trådte to frem" (og det synes som om, at disse to var i stand til at fremlægge den samme enslydende anklage).

Dette sidste vidnesbyrd passede godt med de åndelige lederes krav. Disse to havde (syntes det) et vidnesbyrd, der på stedet kunne føre til dødsdom. De kunne fortælle, hvad Jesus havde sagt om templet! Og hvis det var sandt, at Han talte om sig selv som Israels forventede Messias, og samtidig havde udtalt sig med myndighed om Jerusalems tempel, så var Han så godt som død. I så tilfælde have Han (med sine tempel-udsagn) afgjort sin egen skæbne…

De to falske vidner, der ’til sidst trådte frem’ for med deres udsagn at udlevere Jesus til øjeblikkelig henrettelse, omtalte (hvad de på det bestemteste hævdede) at Jesu personligt havde udtalt en ganske bestemt sætning. De sagde begge det samme! Det afgjorde sagen.

 

DEN ÅBNE BEKENDELSE

Matthæus gengiver i sit evangelium denne sætning med ordene: "Han har sag: ’Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op på tre dage’ (26:61)." Ny Testamente gengiver detaljeret reaktionen i det ypperstepræstelige råd. Han fortæller: "Ypperstepræsten rejste sig og sagde til Jesus: ’Har du intet at svare på det, de vidner imod dig’?" (v.62)

Dette var Jesu sidste chance for at tage til genmæle. En tilsyneladende mulighed for at forsvare sig blev ham givet. Men Han udnyttede den ikke. Skriften siger: ’Men Jesus tav’.

Idet ypperstepræsten forlod det direkte emne om ’tempel-udsagnet’, fortsætter han nu forhøret med at gå direkte til sagen. Han stiller ikke flere spørgsmål. Han fordrer en åben bekendelse. "Jeg tager dig i ed ved den levende Gud," erklærer han. "Sig os om du er Messias, Guds Søn?" (v.63) Denne klare, stærke, udfordrende og altafgørende henvendelse måtte på stedet bryde Jesu tavshed. Han svarede: "Du har selv sagt det!" – (den rette danske gengivelse af den hebraiske tekst vil være den nutidige talemåde: "Det er så sandt, som det er sagt!")

Som en yderligere bekræftelse på, at Jesus besvarer ypperstepræstens provokation med et afgørende ’ja’ – fortsætter Jesus: "Jeg siger jer: ’Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre hånd og komme på Himlens skyer’ (v.64)."

Disse ord afsluttede forhøret i ypperstepræstens gård. Ypperstepræsten sønderrev sin kappe og råbte: "Han har spottet Gud! Hvad skal vi mere med vidner? Se, nu har I selv hørt hans gudsbespottelse. Hvad mener I? De svarede: Han er skyldig til døden" (v.66).

 

DET TREDJE TEMPELS BETYDNING

Hele denne detaljerede beretning omkring de to falske vidners vidnesbyrd om Jesu udsagn vedrørende jødernes tempel kan ikke gemmes bort i en skuffe, når talen i dag med stadig øget styrke fokuserer på spørgsmålet: Bliver det jødiske tempel i Jerusalem genopbygget i vor tid?

Som templet toner frem af tidernes tåger, når beretningen om Jesu sidste timer i ypperstepræstens gård i Jerusalem kommer på bane – sådan vil ingen kunne undgå at omtale det 3. tempels betydning i forbindelse med Kristi snare komme

Det emne, som vi koncentrerer os om med disse linjer, drejer sig altså om spørgsmålet: Vil det jødiske 3. tempel blive opført i Jerusalem i vor tid? Israel har fejret sin 70 års fødselsdag, Jerusalem er blevet anerkendt som Israels evige udelelige hovedstad, hvad bliver det næste skridt?

Ifølge stædige rygter skulle de allerede tilhuggede sten til Templets opbygning ligge skjult i Amerika – et rygte, der bør tages et forbehold til! Opbygningen af templet er nøje forbundet med de begivenheder, som fandt sted på Golgata. "Du, som nedbryder templet og bygger det op på tre dage," råbte de forbipasserende til den korsfæstede (Matt.27:40)… og da Jesus opgav ånden og i samme øjeblik gav et råb fra sig, se: ’da flængedes forhænget i templet i to stykker, fra øverst til nederst’ (Matt.27:51).

Alt, hvad der har med Golgata at gøre, bør optage de troendes tanker og sind. Eftersom templet indtager en så afgørende plads i beretningen om Jesu domfældelse og henrettelse – ja, at tempelforhænget flængedes ved Kristi sidste råb på korset – så bør ingen anse det som et ikke-relevant spørgsmål, at jeg også fremover vil omtale templets genrejsning.

I det følgende vil jeg imidlertid bringe en kort betragtning af den forjættelse, at vi i den ulige kamp mod verdensmagterne vil få hjælp fra himlen. Englene vil komme os til undsætning:

 

FORMIDLET VED ENGLE

Folk tror ikke på engle; deri tager de fejl! Meget af det, som vil ske i den nærmeste fremtid – ja, som allerede hænder i dag – er ’formidlet ved engle’. Det vil sige ’gennemført ved en (ofte enestående) indsats af engle, som kommer fra en anden verden…

Udtrykket ’formidlet ved engle’ er ikke mit; det står anført i Ny Testamente, hvor apostelen Paulus i sit brev til Galatermenigheden skriver: "Hvad skulle da loven?" Han besvarer selv spørgsmålet ved følgende belæring: "For overtrædelsernes skyld blev den føjet til, kun gyldig indtil det afkom, hvem forjættelsen gjaldt, kom (det er Jesus). Apostelen slutter (og det er her vort emne): (Loven) ’blev formidlet ved engle ved én mellemmands hånd’ (Gal.3:19).

Dermed er det sagt; en hel dispensation af Guds mægtige husholdningsplan blev gennemført ved hjælp af (’formidlet ved’) engle. Dette ’hjælpende element’ (engle) er ikke ophørt; disse himmelskabninger styres stadig af ’Den store Mellemmands hånd’. De udsendes i dag – ja, i denne time til dem, som skal arve frelse (Hebr.1:14).

Efter en storbrand i Grækenland i midten af juli i 2018 fortalte en dansk familie til TV2, hvorledes faderen og moderen af den anseelige børneflok var blevet reddet – og nu alle mirakuløst var i live – efter at alle var blevet samlet op fra de oprørte bølger, hvortil de var flygtet for flammerne ved kysten ikke langt fra Athen. Inden redningen nåede frem, blev moderen adskilt fra den øvrige familie af tårnhøje bølger. Hun råbte da til sin mand: "Tag dig af børnene, vi mødes på den anden side af regnbuen."

Som jeg var i bøn den efterfølgende nat mindede Herrens Ånd mig om det skibbrud, som apostelen Paulus oplevede for 2000 år siden. Han fortæller selv, at da alt håb syntes ude (citat): ’… stod en engel fra Gud hos mig den nat. Englen sagde: "Frygt ikke, Paulus, du skal blive stillet for kejseren – og se, Gud har skænket dig alle dem, som sejler med dig" (Ap.G.27:23-24).

Paulus fortæller: "Vi var i alt 276 sjæle om bord" (v.37)… "først skulle de, som kunne svømme, springe i vandet og søge at slippe i land, og så skulle de andre følge efter, nogle på planker, andre på vragstumper. Og således skete det, at de alle reddede sig i land" (v.43-44).

For mig at se, var det en umulighed at gennemføre denne redningsaktion, uden at der blev tabt én eneste sjæl! Det skete imidlertid. Himlens Gud havde – gennem en engel – givet sin tjener det løfte, at alle ville blive reddet. Ingen så det himmelske beredskab, der ventede på stranden – men englene udførte den opgave, som de var udsendt til, og (citat): ’således skete det, at de alle reddede sig i land…’ (v.44).

At de afgørende endetidsbegivenheder langsomt er ved at nærme sig ’jordens midte’, fremgår af de seneste hændelser i en række af Israels storbyer – inklusivt Jerusalem. Er det med henblik på bl.a. ’disse hændelser’, at profeten Esajas advarende råber: "Jorden smuldrer og smuldrer, jorden gynger og gynger, jorden skælver og skælver." Profeten fortsætter: "Jorden raver og raver som drukken; tungt ligger dens brøde på den; den segner og rejser sig ikke" (24:19-20).

Det anes på denne forudsigelse, at hvis syndens tyngde (dens brøde) samles på klodens midte, så bringes hele planetens omdrejninger ud af balance…

 

HOMO-DEMONSTRATIONER I ISRAEL

En historisk demonstration bevægede sig på en søndag midt i juli 2018 gennem Tel Avivs gader. De homoseksuelle varslede ’strejke’, hvis regeringen ikke gav dem de samme rettigheder med hensyn til børnepenge, som det nu gennemføres for familier, der består af far-mor og børn eller for enlige mødre. Demonstrationen fik støtte af landets største fagforeninger og nationale institutioner, borgmesteren i Tel Aviv og israelsk ’Røde Kors’ (Magen David) samt private societeter som Microsoft og Apple (der gav deres medarbejdere fri, så de kunne deltage i demonstrationer). Demonstrationen fandt sted i Tel Aviv, Jerusalem, Beersheva og Haifa…

 

SLAVEMARKEDETS STØRSTE PRIS

Åbenbarelsen om de drastiske omskiftelser, som globalt vil finde sted i den periode, som Bibelen kalder ’de sidste dage’, gives til de af Kristi tjenere, som i Ny Testamente får prædikatet: ’slaver’. Udtrykket kan for nogle lyde afskrækkende – men det er udelukkende anvendt med henblik på begrebet ’lydighed’.

"Ved I ikke," siger apostelen, "at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I er blevet købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme" (1.Kor.6:19-20). Når altså Åbenbaringsbogen, som indeholder de forseglede dokumenter om tidernes afslutning, anvender ordet ’slave’ om de af Herrens tjenere, som tildeles opgaver med henblik på administrationen af ’de sidste, skjulte ting’, så er det ikke en nedladende betegnelse. Nej, det er en høj stilling, som er betroet disse udvalgte – og ordet ’slave’ er kun udelukkende anvendt med henblik på den lydighed, hvormed disse mænd og kvinder tjener deres Herre.

I disse ’slaver er nemlig deponeret de kostbarheder, som følger af, at ’de er templer for Helligånden’. Disse ’slaver’ tilhører ikke længere dem selv men de er blevet købt – og ikke for en lille pris (som var de kun uværdige trælle) – men for den største pris, som nogensinde er blevet betalt på slavemarkedet.

Mange tungtvejende uafklarede spørgsmål venter forude. En stor del har at gøre med de syner, som apostelen Johannes afleverer i sin ’Patmos Rapport’ (Åbenbaringsbogen). Et af spørgsmålene er dette: Hvad sker der ved floden Eufrat, hvor der venter os:

 

FIRE FARLIGE OVERJORDISKE VOLDSHERSKERE

’Patmos Rapporten’ siger: "Og den sjette engel blæste i sin basun, da hørte jeg en røst fra de fire horn på guldalteret, som stod for Guds Åsyn, sige til den sjette engel med basunen: "Løs de fire engle, som holdes bundne ved den store flod Eufrat" (Åb.9:13). Spørgsmålet er her: Hvem tilhører den røst, der taler fra guldalteret for Guds Åsyn? Hvem er det, som her ’lader sin røst høre, ja, hvem er det, som åbenbart har en sådan autoritet, at han kan beordre englen med den sjette basun til at løse de svære, tunge lænker, som har holdt fire andre mægtige engle bundne ved den store flod Eufrat? Altså: Hvem er det, som her taler?

Det kunne (mener jeg) være den vældige skikkelse, som Johannes ser et glimt af i det øjeblik, at den (citat): ’stiller sig ved alteret’ (Åb.8:5). Øjeblikket er åndeløst! Begivenheden i sig selv ufattelig. Det er ikke hver dag, at én af Den Almægtiges tjenende ånder begiver sig hen til det himmelske alter, der er placeret foran Guds Åsyn – og (som det må være befalet) ’stiller sig der…’ (v.3).

Englen kommer ikke tomhændet; han bringer med sig et røgelseskar af guld. Guldkaret må have et betydeligt omfang, for i det lægges megen røgelse, for (citat): ’ at han skal lægge den til alle de helliges bønner på guldalteret foran tronen (v.3).

Denne engel med guldkarets værdifulde indhold (som er én af de eneste, der befinder sig ved de fire horn på alteret) giver den engel, der (som den sjette i rækken har blæst det sjette trompetsignal) den befaling, at han skal løse de fire kæmper ved Eufrat.

Hvorfra henter englen ved alteret sit mandat til at udstede en ordre af den art? Hvem har givet ’røgelses-englen’ en sådan myndighed, at han kan løslade de fire farligste, overjordiske voldsherskere, som indtil da har huseret på jorden? Spørgsmålet er i denne time relevant, for dagen nærmer sig, hvor mægtige, forudsagte begivenheder vil blive iværksat – og det er da nødvendigt at få indblik i, hvem og hvad der er de skjulte årsager til, at alt dette nu må ske. Med dette emne vil jeg siden (om Gud vil og jeg lever) beskæftige mig…
 2018-07-25
 

DET PROFETISKE TEGN

I en hel uge – fra Sabbat til Sabbat – faldt der en mærkelig stilhed over Israel. I den åndelige verden herskede den samme underlige ro, og i den synlige verden var medierne tavse som graven. Politikerne holdt sig for munden, og tv-journalen havde ingen kommentarer. En flok mørklødede kristne var ankommet fra Papua i New Guinea. De havde tre projekter på programmet: 1) at aflevere et kilo rent guld til det kommende tempel i Jerusalem, 2) at danse en velkomstdans for Messias foran grænsepæl nr. 4 (lige foran byen Bosra i Jordan) samt 3) at lægge 12 grundsten i ørkensandet på det sted, hvor ’Den Hellige Vej’ skulle banes… (den vej Messias skal betræde, når Han efter sejren i Bosra ifølge de jødiske profeter fortsætter sit sejrstog op mod Jerusalem).

De sorte papuanerne afleverede (ifølge deres eget program) guldet til de jødiske rabbier, som i Jerusalem arbejder på, at Det Tredje Tempel skal opføres, hvorefter de programmæssigt slog sig ned i vor Pilgrimlejr, der var placeret i direkte linje lige overfor bjergbyen Bosra. I 14 dage øvede de midt i vor ørkenlejr deres velkomstdans til Messias, hvorefter de samlede deres trommer og musikinstrumenter og begav sig ud til grænsepæl nr.4 for dér at lægge deres 12 grundsten til Den Hellige Vej. Den lokale tv-station havde fået nys om den usædvanlige ’happening’, og et halvt hundrede af de omkringboende jødiske familier var dukket op.

Opgaven (at forklare den lille flok tilskuere, hvad dette for dem absolut fremmede scenario skulle betyde) blev overdraget til mig – og det var i den forbindelse, at jeg havde en oplevelse, som jeg kun har delt med få, men som i dag står for mig som en hændelse af stor betydning.
 Papuanerne fremviser guldet, som de bringer til Templet
 

DET UFORGLEMMELIGE

Mine drenge havde til denne anledning rejst et sort ørkentelt, hvor tilskuerne søgte ind i skyggen for derfra at iagttage de sorte papua-dansere. En lille kvartet af musical-sangere fra min familie i Danmark var dukket op for med et par korte tekster og dugfriske melodier, komponeret af Masada-komponisten ’Bo fra Stubberup’ at forklare dansens indhold – og en større skare rejsende fra Papua stod parat med de tolv sten, som de ved dansens afslutning ville placere i ørkensandet overfor Bosra.

Det var i det øjeblik, at det uforglemmelige skete. Mens jeg talte til skaren, blev jeg opmærksom på en skikkelse midt i den brogede forsamling. En yngre, jødisk mand – i begyndelsen af 30’erne – som stod rank og stille kun få skridt fra det sted, hvor de sorte dansere med deres dans ’bød Messias velkommen’. Han stirrede ufravendt på mig – ja, smilede opmuntrende til mig. Jeg havde aldrig set Ham før – men kendte Ham alligevel. Han nikkede bejaende til de ord, jeg sagde, og tanken ramte mig, at sangens velkomstord og dansens tema drejede sig om Ham… ja, jeg måtte i mit hjerte sige de samme ord, som apostelen Johannes udbrød ved en lignende situation ved Genesaret Sø for et par årtusinder siden: "Det er Herren!" (Johs.21:7)…

Da danserne havde fuldendt deres dans, lagde papuanerne de tolv sten i sandet. De løftede hænderne mod Bosra og brød ud i lovsang og jubelråb. Vinden blæste op. Sandet begyndte i fygende bunker at dække de tolv sten. Folk søgte bort fra den begyndende storm. Mine øjne søgte efter den smilende jøde i skaren. Han var forsvundet.

I en lærredtaske gik jeg ene rundt i de fygende byger af sand og fandt de tolv sten frem. De var ikke store, for de var jo alle bragt med i flyet fra Papua. Jeg talte dem igen. Jo, der var tolv… Så pakkede jeg tasken sammen, og med en indre overbevisning om, at jeg skulle gemme disse tolv grundsten til Den Hellige Vej indtil den dag kom, hvor Herren atter ville have dem udleveret, forlod jeg stedet.

Den dag (tror jeg) er nu oprunden, og det er min opfattelse, at jeg meget snart skal bringe de tolv sten tilbage til grænseområdet lige over for Bosra. Om dette har jeg mere at fortælle, men bør her først beskrive det profetiske område ved Bosra. Lad mig forklare: 

LAMMETS VREDE

"Herre, du brød op fra Se’ir, skred frem fra Edoms mark, da rystede jorden, himlen dryppet, skyerne dryppet af vand; (Dom.5:4). Dette profetiske skriftafsnit, som meget godt kan kaste lys over en (den gang på Deboras og Baraks tid) fjern fremtid, handler om stedet ved grænsepæl nr.4 lige over for Bosra. Skriftafsnittet fortsætter: "Bjergene bævet for Herrens Åsyn, for Herren, Israels Guds Åsyn" (v.5).

Der kan næppe være tvivl om, at der her beskrives ’en historisk hændelse’ den fandt sted i Sjamgars, Anats søns dage – i Jaels dage (v.6) – men dette er ikke ensbetydende med, at den profetiske nerve hermed har forladt den givne tekst. Da Debora og Barak sang denne sang (v.1) – så ’fyldtes de med Herrens Ånd’, som i sin fremsynethed overvældede dem med visioner om de kommende dage

Debora-sangens indledende ord: "Hør, I konger, lyt i fyrster," ejer en profetisk fremtidsglød. De er drevet af den samme visionære Ånd, som greb Kong David, da han i sin anden salme udbryder: "Og nu I konger, vær kloge, lad jer råde, I jordens dommere" (v.10)… og tilføjer: "Tjen Herren i frygt; fryd jer med bæven; Kys Sønnen, at Han ikke vredes, og I forgår, thi snart blusser Hans vrede op…" (v.11-12).

Debora og Barak, heltinden og helten fra Israels mørkeste periode, beskriver her i detaljer, hvad der skal ske, efter at fjendehæren er besejret i Bosra; dens israelsfjendske ledere er på flugt, på vej til Jerusalem… og apostelen Paulus føjer de profetiske detaljer til det brogede maleri, som endnu ikke har været kundgjort. Han skriver: "Da skal den lovløse åbenbares (ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af Sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme" (2.Thess.2:7-8).

Sjældent eller aldrig ser vi en sådan fremstilling af Jesus. Ja, den apostolske gengivelse er her så drastisk, at der er ikke så få blandt de troende, som (i deres uvidenhed) vil forkaste den…

"Ham skal Herren Jesus dræbe…" (v.8). En sådan sætning vil det fremover simpelthen blive forbudt at anvende som officiel prædiketekst i kirken… (og det på trods af, at der faktisk findes lignende tekster i folkekirkens officielle og påbudte tekstrække, som er hentet fra Gamle Testamente, hvor profeterne ikke lagde fingrene imellem, når de fremførte deres barske udsagn om ’Herrens kommende dom’).

Imidlertid nærmer verdenshistorien sig de grumme kapitler i Åbenbaringsbogen, hvor skildringen om ’Lammets vrede’ får frit løb. Imidlertid vil kun få tage det alvorligt, når Ny Testamente projekterer præcis det billede op på skærmen, hvor jordens mest indflydelsesrige mænd og kvinder løber for livet med råbet: "Skjul os for Lammets vrede!" (Åb.6:16) – og de ugudelige holder sig fortsat for ørerne, når det domsmaleri toner frem, som de kun har haft spot og ironiske udtalelser tilovers for: Fremvisningen af den situation, hvor fireogtyve værdige åndsfyrster kaster sig i tilbedelse på jorden og udbryder: "Din vredes dag er kommet!" (Åb.11:18) – "Nu skal de, der lægger jorden øde, selv ødelægges!" (v.18)

 

FREMTIDENS TRE GRUNDPILLER

De tre store og uafvendelige begivenheder, som venter menneskeheden forude, er 1) en forudsagt, mørk trængselsperiode (Matt.24:21) – 2) en vældig, militær kampagne, som sigter på ’et første samlingssted’ (der på hebraisk kaldes ’Har-Magedon’… Åb.16:16) og 3) Herren Jesu Kristi andet komme (ridende på en hvid hest og med øjne som flammende ild… Åb.19:12). Det er de tre grundpiller, som hele jordens fremtid er bygget på. Hvordan de lærde end drejer og vender denne sag, og hvad der endnu kan skrives af bøger og forkyndes fra titusinder af prædikestole – ja, hvad magthaverne end beslutter, og de internationale konferencer endnu kan søge at iværksætte af forberedelser, så vil disse tre begivenheder indtræffe, og ingen – hverken høj eller lav – vil kunne undslippe de dermed givne konsekvenser.

Den Hellige Skrift – om man vil det eller ej – er det fornemme dokument, som gennem årtusinder har indsamlet det største og mest nøjagtige forråd af data omkring disse tre begivenheder, og de, som er ansvarlige for folk og nationer, fremtiden og alle dens politiske eller åndelige beslutninger, gør bedst i at søge deres information fra denne ene kilde; den er usvigelig og den eneste ’nyhedsstrøm’, som har rent vand – ja, fra den vil jeg med henblik på Bosra-beretningen øse, thi profetens ord lyder sådan: "I skal øse vand med glæde af frelsens kilder (Es.12:3).

 

KONGERNE FRA SOLENS OPGANG

Den forestående (men allerede i det skjulte ’igangsatte’) militære kampagne, der har som mål at samle alle jordens hære på det sted i Israel, der kaldes ’Har Magedon’, begynder først at tage form, når (som det hedder): ’Den sjette engel hælder sin skål ud over den store flod Eufrat’.

"Da udtørres flodens vand," fortælles der, "så vejen bliver banet for kongerne fra solens opgang."

Uden her at ville beskæftige mig med, hvem disse konger er (det er nemlig et stort og ubesvaret spørgsmål, om ’den traditionelle opfattelse, at vi her har at gøre med Kina, er korrekt) vil jeg i stedet beskæftige mig med den vanhellige treenighed, som er hovedaktøren i dette projekt. Det militære engagement drejer sig nemlig om det sidste slag mellem ondskabens horder og Herrens Hær, der består af ’allierede Gudhengivne jordboere’ og Himlens hærskarer. Et begreb, som jeg senere vil gøre rede for. Kun her kan siges, at netop dette blodige opgør er afslutningen, den endelige finale i denne tidshusholdning på ’djævelens krig mod de hellige’ (Åb.13:7)… altså det sidste kapitel i denne dispensation af ’dragens vrede mod kvinden’ ja, allersidste slag (i forbindelse med Herrens snare komme) mod ’hendes slægt, dem, der holder Guds bud og bevarer Jesu vidnesbyrd’ (Åb.12:17).

Lad mig forklare:

I denne sag gælder det om at fastholde bibeltolkningens kontinuitet. Skriften tillader ikke, at der ’springes rundt’ i forklaringerne. Den lige og ligefremme linje må og skal følges, hvilket – så vidt jeg kan se – udelukker Kinas hovedandel i dette slag! Peking vil have sin part – men de 200 millioner, som med al deres militære grej bringes over Eufraten – kommer ikke fra den anden ende af jorden; de kommer fra den arabiske verden, som anføres af det ældgamle Assyrien og Babylon. Vi har her at gøre med Iran og alt, hvad der kan indsamles under ledelse af antikrists hovedstad Babylon. Når der tales om ’kongerne fra øst’, må den ’bestandige’ bibellæser straks tænke på den uforglemmelige situation i Jerusalem, da en lille gruppe rejsende kom ridende ind i Den Hellige Stad og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set Hans stjerne i Østen" (Matt.2:1-2).

Disse høje fyrster kom ikke fra Kina; de kom fra det gamle Persien. Fra de egne, som gennemløbes af den store flod Eufrat. De kom fra Øst… og det er derfra, at sjælefjenden endnu i denne time er i færd med at gøre de første forberedelser til Har-Magedon.

 

AFSKYELIGHEDENS BUDBRINGERE

Når Eufratfloden ligger tør og klar til, at hær-enhederne kan bringes over floden med retning mod Bosra, hvor slaget skal stå, vil der (citat): ’ud af dragens mund og ud af dyrets mund og ud af den falske profets mund komme tre urene ånder, som ligner frøer’ (Åb.16:13).

Dette, at disse tre snavsede frø-slibrige ånder kommer ud af den vanhellige treenigheds mund, antyder – mener jeg – at disse modbydelige gestalter er ’som ord, der bliver udtalt’…

Er det en satanisk efterligning af den åbenbarelse, som i sin renhed og strålende herlighed udtales i begyndelsen af Johannesevangeliet, hvor der står skrevet: "Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen fuld af nåde og sandhed."

Eftersom de tre ’udsendinge’, der ikke helt har kunnet skjule deres lave, frastødende identitet (men på grund af deres forargelige oprindelse ikke har kunnet tage anden form end den mest afskyelige, kvækkende frø) i ét og alt søger at fremstå i en slags messiasskikkelse, så skulle de være lette at gennemskue. Imidlertid vil disse djævlefødte ’frømænd’ rejse lande og riger rundt, og hvor de kommer frem, vil ankomme Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere, og med al uretfærdighedens forførelse over dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst (2.Thess.2:9-10).

De glinsende, slimede frø-mennesker vil for en tid være populære, og overalt have succes. Ikke så meget fordi de er i stand til overbevisende at formidle deres budskab, men fordi (citat): ’Gud vil sende over dem (der begejstret lytter til dem) en vildførende magt, så de tror løgnen’ (2.Thess.2:11).

Det guddommelige formål med, at afskyelighedens budbringere (endog ved Guds Ånd) bliver hjulpet i deres antikristelige mission, er dette ene: ’Det er for at de skal rammes af dommen, alle de, der ikke troede sandheden men fandt behag i uretfærdigheden…’ (v.12).

 

DE LIGNER FRØER

’De kvækkende frøer’ er imidlertid ikke forbeholdt de høje herrer, som skal indvillige i at alliere sig med djævelens invasionshær, der er på vej til sit evige nederlag ved Bosra. Nej, de modbydelige ’sump-skabninger’ er allerede i fuld gang med at søge at koncentrere alle jordens statsledere om deres sidste store, militære opgave: Hele jordens angreb på Jerusalem! De er allerede (i mindre format og som en forberedende mission) draget ud til kongerne på hele jorderiget for at samle dem til krigen på Guds, Den Almægtiges store dag (Åb.16:14).

De er også kommet til Danmark, og Ny Testamente siger, at de er forholdsvis letgenkendelige. "De ligner frøer," siger apostelen. Hvordan kan vi genkende frøerne, som er en del af Guds dom over et land?

Det kan vi ved at læse om den plage, som Gud sendte over Faraos land, ’da han vægrede sig ved at lade Israels folk rejse for at tilbede Gud’ (2.Mose 8:2). Frøerne er en plage; de kravlede op på folk; trængte ind i deres huse – ja, selv i deres sovekamre trak de striber af slim og urenhed med sig (8:2-3).

Når bageovne og dejtrug blev åbnet, sad de dér – ja, på Farao selv og blandt hans hoffolk ’kravlede frøerne op’ (v.4). "Få dem væk!" råbte Farao til Moses. Han havde fået nok af frøernes modbydelige, urene, kvækkende horder (v.8). Da Moses spurgte Farao, på hvilket tidspunkt, han skulle kalde det krybende slæng tilbage til Nilens mudderhuller, svarede Farao: "I morgen!" (v.10)

Siden har alle slægter undret sig over, hvorfor Egyptens hersker gav dette svar. Hele hans land og alt hans folk råbte i den nødens time på en ende på denne plage. Men deres hersker var gudløs og fræk til det sidste. "I morgen," svarede han…

Hvad disse diplomat-frøer står for, kan ingen sige med sikkerhed – men at de er velegnede og velanvendte i den diplomatiske verden, fremgår af den bibelske tekst omkring afslutningsslaget ved Bosra.

 

DEADLINE NUMMER 3

Ifølge planen vil vore to store beboelsesvogne, som (sammen med andre tre af konvojens køretøjer) er stationeret i Korinth i Grækenland, blive indskibet i Piræus d. 10. sept. 2018. Efter godt 20 dages sejlads vil vognene ankomme til den kaj i Esbjerg, hvor pilgrim-køretøjerne blev indskibet for 40 år siden! Efter udskibningen i Esbjerg vil pilgrimsvognene blive kørt til et første opholdssted i Ølgod… og herefter er det stadig et åbent spørgsmål, hvor i Danmark de skal placeres…

Selv ser jeg gerne, at de kommer på Sjællandssiden, eventuelt i nærheden af København; det er mit håb og min drøm, at vi kan sammensætte ’et lille digitalt center’, hvorfra vi kan lade det evangelium, som Herren har betroet os, lyde ud over lande og riger. Vor trofaste unge Simeon, som for tiden står for ’at klargøre’ alle de budskaber, som kan med lyd og billeder i øjeblikket (og i samarbejde med vor webmaster, Lars Schultz) professionelt lægges på nettet, har givet tilsagn om, at han gerne (på et nærmere bestemt tidspunkt) følger med vor familie, som i vintermånederne vil opholde sig i København.

Jeg lægger det derfor hen til vore bedende venner at stå med os i beslutningsprocessen omkring den sidste del af den danske pilgrimkonvojs (efter 40 års udlændingstid) tilbagevenden til Danmark.

Som mange sikkert ved, er to af pilgrimkonvojens beboelsesvogne for nogle måneder siden bragt ad den samme sejlrute (Piræus-Esbjerg) til Danmark. De er anbragt på en lille kolonihavegrund i Horsens, og er Gisèles og mit hjem i sommermånederne. Når der her ’lukkes for vandet’ i oktober, må vi imidlertid forlade denne sommerbolig. Det er derfor nødvendigt at den sidste del af konvojen, som nu ankommer (i oktober) finder et sted, hvor den (evt. ved billig leje eller køb) kan anbringes legalt og på helårsstatus.

På forhånd tak for jeres medleven i denne sag.

 

Se billedserien: Papuans in Israel 10-20082018-07-17
 

GAMMELT PROFETORD OPFYLDES

En højtstående amerikansk kilde har ladet vide, at det luftangreb, der d. 18. juni fandt sted ved den syrisk-irakiske grænseby Abu Kamal, hvor 52 ’krigere’ blev dræbt, blev gennemført af fly fra Israel. De dræbte ’krigere’ tilhørte den syriske hær og irakisk-shiitiske militærpersoner stationeret ved grænsen.

En officer fra dens statslige alliance, som støtter Assads regime, har til Reuters forklaret, at droner (sandsynligvis amerikanske) deltog i angrebet. Den irakiske milits og Hisbolla-brigaderne var på vej for at blive stationeret ved den israelske grænse. Luftangrebet har totalt forhindret denne mission, og det ser nu ud til, at Israels fjender er kommet på andre tanker – ja, at de har lagt en anden plan.

Der synes i disse timer ikke at være nogen åbenlys ændring af ’fjende-strategien’ mod Israel. Mere end 100 raketter har i weekenden været affyret fra Gaza i øst. To af disse faldt i centrum af Sderot. Fire israelere blev såret. Premierminister Netanyahu har beordret gengældelse. Imidlertid dukker de jødiske profeter op med nye syner. Det er om dette, at denne artikel handler.

Et gammelt profetord banker i denne time på Jerusalems porte. En forudsigelse, som synes at have været glemt men som nu stiger op fra dybet. Et bemærkelsesværdigt varsel, som ikke længere kan forholde sig tavst; dagen er kommet, hvor dets hemmeligholdte opfyldelse stunder til.

De ledende i Israel (og blandt nationerne) bør derfor i denne tid rejse sig og lytte stående; de skal ved disse profetord ikke blive siddende, thi da er de i fare for atter at falde i søvn… og de må for alt i verden netop nu holde sig vågne over for denne nye, truende udvikling.

Den forudsigelse, jeg her taler om, er et Esajas-ord. Altså et udsagn fra den profet, som på et tidspunkt rædselsslagen befandt sig midt i universets tronsal, hvor han så de mægtigste serafer, der med to af deres seks vinger omhyggeligt dækkede deres ansigter for ikke at komme til se Herrens herlighed…

Denne profet, som altså modtog sin kaldelse midt i dette mægtige regeringscentrum, taler kort tid efter (godt 500 år før Kristus) til Israel med ordene: "Herren rejser jeres uvenner mod jer og ægger jeres fjender op" (9:11). Dette profetiske udsagn detaljeres i det efterfølgende, der lyder sådan: "Syrerne kommer forfra og filistrene bagfra; de æder Israel op med opspilet gab…" (v.12).

Hvad her toner frem på Esajas-profetens skærm er (sådan forstår jeg det) en afsløring af Israels fjenders (højaktuelle), ny, skjulte strategi, som i denne afgørelsens time ikke bør ignoreres! Af venner og fjender mangler Israel ingen. Når David i Bibelens 2. salme refererer til denne oprejsning, redegør han for ’fjendernes’ og ’uvennernes’ oprindelse. Deres konger rejser sig," fortæller han, "fyrster samles til råd mod Herren og mod Hans salvede" (2:2). Dette sker netop nu. Ikke for åben skærm men i det skjulte. Lad mig forklare:

 

FAREN KOMMER FRA DE NÆRMESTE NABOER

’Uvennerne og fjenderne’ synes i dette tilfælde med henblik på det aktuelle profetord ikke at være folk, der kommer langvejsfra; det er altså ikke den afsluttende konflikt, som Esajas vedvarende omtaler med ordene: "For et folk i det fjerne løfter Han banner og fløjter ad det fra jordens ende (og se, det kommer hastigt og let… (Es.5:26). Nej, det er (i det foreliggende tilfælde) de folkeslag, der af en anden profet (Zakarias) omtales som de fjender, der bor ’trindt om’ (12:2)… altså de nærmeste naboer… eller sagt med andre ord: De arabiske palæstinensere, som (fra Gaza-området i øst) ustandseligt truer Israel.

’Uvennernes og fjendernes’ nye strategi står imidlertid her afsløret i Den Hellige Skrift. Esajas-forudsigelsen er som et mægtigt generalstabskort, der netop i disse urolige dage bredes ud for øjnene af de jødiske generaler, som sidder ved stabsforhandlingerne i Israels hovedkvarter. De usynligt tilstedeværende ’agenter’ (fra en anden verden) peger (ud fra dette skriftord) på det udbredte stabskort i Jerusalem-bunkerne og siger: "Syrerne vil angribe forfra og filisterne vil angribe bagfra!"

Israels ledere vil sikkert øjeblikkeligt forstå denne usædvanlige henvisning! Deres ’kompas’ har altid fungeret sådan, at ’forfra’ betyder øst (hvor solen står op) og ’bagfra’ betyder vest, hvor den går ned. Den højre hånd betyder syd, og den venstre hånd betyder vest.

Hvis dette billede er korrekt, så bør den ’israelske intelligence’ i denne time holde et vågent øje med den lange grænsestrækning ind mod Jordan (mod øst) og security-posterne langs Middelhavet (mod vest) bør fra nu af opgraderes. Iran sover ikke, og Hisbolla-strategerne, som sigtede på Israels nordlige grænse (og for få uger siden væbnede sig i disse områder af Syrien) synes at have indset det formålsløse i denne plan.

"De kommer ikke fra nord," siger profeten Esajas. "De kommer fra øst (Jordan-siden). At fjenden både nu og sidenhen søger at invadere Israel fra øst vil jeg her nærmere forklare:
 

Bozra taget fra en post i Israel

 

OMRÅDET VED DEN HELLIGE VEJ

Da vor pilgrimkonvoj nåede Israel i midten af 90’erne blev den af en mægtig hånd langsomt men sikkert ført hele vejen gennem Det Hellige Land til det sydlige Negev. Her blev den af den samme usynlige magt placeret i Aravadalen, tæt ved Moshav Iddan – og i direkte linje over for den bjergtop i Jordan, hvor byen Bosra ligger.

Da vognene kørte ind kun få hundrede meter fra en stor krokodillefarm, havde jeg ingen anelse om, at jeg (om jeg så må sige det) befandt mig på ’hellig jord’. Vor pilgrimlejr skulle i de følgende tolv år være stationeret her! Og her skal på et givet tidspunkt banes en vej – og på den vej vil den herliggjorte Messias (ifølge Bibelens profeter) passere forbi. Det vil ske efter det sidste, store slag, som vil blive udkæmpet kun nogle få mil fra den grænsepæl ind til Jordan, der står ikke langt fra det sted, hvorfra jeg dengang ved aftenstide kunne se lysene fra bjergbyen, Bosra.

Om dette har jeg meget at fortælle; her vil jeg blot bemærke, at de israelske militære myndigheder fra nu af bør våge over den strækning, som ligger i det tilsandede ingenmandsland, der er på den anden side af Moshav Iddan. Altså området op til den gamle Karavanevej fra Jordan til Gaza. ’The Spice Route’. Den ørkenstrimmel, hvor ’Den Hellige Vej’ (så vidt jeg kan se) begynder. Den, som skal føre sejrherren fra det sidste slag tilbage til Jerusalem, hvor Han kort forinden satte sine fødder på Oliebjerget øst for Den Store Konges By (Zak.14:3). Om dette har profeten Esajas følgende udsagn:

’Hvem kommer der, fra Edom, i blodrøde klæder fra Bosra – Han i den bølgende klædebon, stolt i sin vældige kraft’ (Es.63:1). Dette spørgsmål bliver besvaret af rytteren fra Bosra. "Det er Mig, som taler i retfærdighed," lyder det. "Mig, der er vældig til at frelse" (v.1).

Ingen kan benægte, at Han, som taler i retfærdighed, er Messias, samt at Han ’som er mægtig til at frelse’ er Jesus Kristus fra Nazaret. Ingen anden på den hele, vide jord kan give et sådant svar. At Hans flagrende klædning er ’blodrøde’ som en persetræders (v.2) betyder, at Han kommer fra et vældigt og afgørende slag. Han kommer fra Bosra. Han kommer fra Øst. Han kommer fra Jordan-siden, hvor Han har kæmpet med en global invasionshær.
 

Det første stykke af Bozra vejen ved Jordans grænsepæl
 

BOSRA-RAPPORTEN

Det geografiske område et halvt hundrede kilometer syd for Dødehavet (ikke langt fra den jødiske moshav Hazeva) er for en stor del militært afmærket. Der er fare for miner! I det besynderlige månelandskab, der er betegnet som ’wasteland’, er en åndelig, usynlig vej som begravet i grus og sand. Det er den Hellige Vej, hvorpå profeten 500 år før Kristus så rytteren fra Bosra.

Af den grund er mørkets magter ikke uinteresserede i netop denne menneskeforladte egn. Rytteren i den blodstænkte kappe reporterer fra endetidsslaget ved Bosra, at Han (som Han udtrykker det): ’trådte vinpersen alene’ – "Ingen fra folkeslagene var med mig," beretter Han og fortsætter: "Jeg spejdede men ingen hjalp til, Jeg studsede, men ingen stod mig bi" (Es.63:5).

Dette område, hvor rytteren fra Bosra-slaget kommer ridende, har hermed mørkets interesse… og hvis det ’genløsningsår’, som rytteren omtaler (v.4), er nær, så vil der blive en betydelig aktivitet ved netop den grænsepæl (nr.4) mod Jordan.

En traktordreven plov afmærker her med en lang stribe af pløjet ørkensand grænsen mellem Jordan og Israel. Denne stribe pløjet sand vil i denne tid blive mærket af fodspor fra uvedkomne gæster. Den daglige patrulje, som i en stor jeep kører langs grænsen, vil aflevere stadig nye rapporter om, at der er noget i gære. Det er om dette profetiske endetidsfænomen, jeg her vil berette.

 

DE NØJAGTIGE POSITIONER

Jesu snare komme vil – sådan som de fleste kommentatorer ser det, finde sted på Oliebjerget, der (ved Hans genkomst) vil blive spaltet i to dele. Denne spaltning vil skabe en flugtvej, der fører ind østpå. "Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest… og I skal flygte," forklarer profeten Zakarias (14:4). Jesus bekræfter dette. "Så skal de, der bor i Judæa, flygte ud i bjergene" (Matt.24:16).

Stedet, hvor det sidste afgørende, blodige slag skal finde sted, er udpeget. Profeten Esajas siger: "På Himlen kredser Herrens sværd, og se, det slår ned på Edom, det folk, Han har bandlyst til dom… ja, Herren slagter offer i Bosra!" (Es.34:5-6).

’Herrens sværd’ er efter alt at dømme ’alle de hellige’, der kommer med Ham (Zak.14:5). "De himmelske hærskarer følger Ham på hvide heste, og de er iført rene, hvide linnedklæder (Åb.19:14)…

Stedet, hvorom der tales, og hvorom der hersker så stor en opmærksomhed i den åndelige verden, er netop området tæt ved Bosra. Profeten Habakuk forklarer: "Gud drager frem fra Teman, den Hellige fra Parans Bjerge. Hans højhed skjuler himlen, Hans herlighed fylder jorden" (3:3).

Begge de her nævnte steder er nabo-områder til Bosra. De ligger begge i bjergkæden Seir, og det er i disse øde egne, at Israels fjender allerede nu (i det skjulte) gør forberedelser. De er – uden at vide hvorfor – draget som af en magnetisk kraft til de nøjagtige positioner, som profeten har beskrevet.

Når vore danske oversættelser beskriver, hvorledes Israels rest til sidst samles, anvendes udtrykket: ’som får i fold’ (Mika 2:12), men i virkeligheden står der: ’som får i Bosra’. En tydelig stedsangivelse ligger i en oprindelige tekst, og forekommer også i f.eks. King James-versionen (1611).

Endetidsscenariet vil således efter min ringe opfattelse se sådan ud: Herren Jesus vil (midt i opgøret med verdensfyrsten, antikrist) komme med alle sine hellige. Han vil da sætte sine fødder på Oliebjerget. Bjerget vil spaltes, og i den derved opståede dal vil ’de tiloversblevne’ fra Jerusalem og Judæa flygte ind mod Jordans bjerge.

Som Farao fordum vil antikrist sætte efter Israels børn, og han vil belejre dem ved Bosra. Da med ét dukker Herrens hær op på himlen, for som et dræbende sværd at slå ned på de antikristelige legioner, der vil blive tilintetgjort – og Kristi mægtige befrielsesaktion vil blive gennemført…

Bag ørkenbasen skimtes Edoms Bjerge, hvorfra Messias ventes (Es.63:1-6)

BOSRA I KIKKERT-SIGTET

Da vor Pilgrimlejr i tolv år befandt sig i disse øde områder, var vi som vogtere ved porten til Bosra. I daglig bøn og lovsang fulgte vi bevægelserne i den åndelige verden, og det er min opfattelse, at vor tilstedeværelse var en hindring for, at Israels fjender kunne bevæge sig forbi grænsepæl nr.4. Som jeg ser det, var det en ’forsvarsmæssig’ uklog handling at sende denne danske flok af trofaste forbedere ud af landet.

I den forhåndenværende situation betragter vi nu udviklingen på afstand – og det er klart for os, at ’Herren vil ægge fjenderne til handling’ (Es.9:11). Strategien er imidlertid ændret; ’syrerne vil (mærkeligt nok) komme fra øst – og palæstinenserne (endnu mere besynderligt) fra vest.

Dette har – som jeg har søgt at forklare – ikke så meget med ’det rationelle’ at gøre – men langt mere med den profetiske dimension. Her indtager den lille, jordanske bjergby, Bosra, en betydelig plads (som kun få af de bibellærde har bemærket). Denne åndelige understrøm har sine virkninger på den anspændte situation i Mellemøsten – og når der står skrevet, at ’Herren ægger fjenderne til strid’ – så betyder det, at Hans Ånd er i fuld kontrol med begivenhedernes gang… og at Bosra langsomt er ved at komme ind i ’kikkert-sigtet’ vedrørende de ting, ’som snart skal ske’.
 2018-07-12

AKTIV I KAMPEN MOD LOVLØS LOVGIVNING

Statens hjemmeside (www.borgerforslag.dk) gik i luften på den 24. dag i 2018. Det betyder, at borgerne, der mener, at der er noget, som ’går skævt’ i dansk lovgivning, nu kan oprette deres eget lovforslag! Det vil sige, at f.eks. medlemmerne af vor grundlovsforening nu aktivt gennem en repræsentant kan gå ind i kampen mod den lovløse lovgivning, som mere og mere overtager styret i det danske samfund. Hvis 50.000 danske borgere med stemmeret til folketingsvalg støtter et såkaldt ’borgerforslag’ – men dens medlemmer kan som enkelte borgere bl.a. tage initiativ til, at selve forslaget kommer på folketingsbord.

’Borgerforslag’ er altså et splinternyt initiativ, der giver mulighed for, at den enkelte borger ikke blot bliver hørt – men at helt konkret bliver behandlet (gennem et ’borgerforslag’) på Christiansborg.

Politikerne byder stort set dette nye borgerinitiativ velkommen. "Det er en helt ny form for borgerinddragelse," erklærer folketings formand og tilføjer: "Med dette får demokratiet et ekstra pift…

Dette er altså øjeblikket, hvor vor grundlovsforening (gennem de enkelte medlemmer) bør skride til handling! Handler vi klogt, kan vi som borgere, der vil fastholde det kristne livssyn i vort danske samfund, få en direkte indflydelse på lovgivningen. Jeg har allerede det første forslag af den art færdig udarbejdet og offentliggør i denne uge på grundlovssiden dets fulde indhold. Kun ’som personlig borger’ kan jeg fremsætte forslaget. Men jeg må gerne træde frem ’som repræsentant for en forening’, hvilket jeg da med bestyrelsens billigelse har i sinde at gøre.

Jeg vil derfor i det følgende (til orientering for alle vore ’grundlovsmedlemmer’) gennemgå den række faser, som Borgerforslaget skal passere, før det eventuelt kan blive fremsat som et direkte ’beslutningsforslag’ (der bliver behandlet (som alle andre lovforslag) og kommer til afstemning i folketingssalen).

Der er forskellige roller, som borgerne kan indtage i forbindelse med det fremsatte forslag. Der skal være en hovedstiller... (den plads, som jeg personligt mener, at jeg her bør indtage). Så skal der være nogle medstillere, og jeg vil mene, at et par medlemmer fra vor bestyrelse bør indtage disse poster. Endeligt skal der være de ordinære støtter af forslaget, som bør indtages af alle vore medlemmer (som da bør søge at sætte en digital kædereaktion i gang, så at tallet på de 50.000 inden 180 dage kan opnås).

 

SAMFUNDSFARLIG TRE-ÅRS-PLAN

Ideen om ’Borgerforslag’ anses i øjeblikket som en dansk forsøgsordning. Vor grundlovsforenings medlemmer kan (ligesom andre borgere) enkeltvis få (ligesom andre borgere) direkte adgang til Danmarks lovgivende forsamling. Ordningen vil blive evalueret i løbet af folketingsåret 2019 - 2020, og det vil da være at anse som en sejr, hvis det f.eks. lykkes vort grundlovsfællesskab at ændre ét eller flere tilsyneladende grundlovsstridige forhold i vort samfund.

Det forslag, som jeg her mener, bør være vort aktuelle bidrag, er rettet direkte mod den samfundsfarlige treårsplan, som statsministeren fremsatte på Regnbuepladsen i København d. 5. juni i år. Han præsenterede en ’handlingsplan’ for ’øget trivsel for landets homoseksuelle’. Planen indeholder en massiv homo-propaganda-strategi, som med hård hånd skal gennemføres i børnehaver og skoler… og det er her, at vi som borgere bør råbe vagt i gevær ved at forestå, at der indføres nogle restriktioner. Den homoseksuelle propaganda over for vore børn og unge skal ikke blot have frit spil!

Det forslag, som (vi) fremsætter, sigter på indførelse af sådanne restriktioner over for en hvilken som helst LGBTI-propaganda på bornehave- og grundskolemiljø.

Forslaget bringer flere emner på banen og kan (som nævnt fra i dag) i sin fulde ordlyd læses på grundlovssiden (www.medgrundlovskallandbygges.dk). Jeg vil være taknemlig, om de, som har læst forslaget, vil sende mig en respons… evt. med angivelsen af andre indfaldsvinkler eller ændringer. Tak!

Det bør bemærkes, at et forslag, som opnår 50.000 underskrifter inden for 180 dage ikke dermed automatisk bliver fremsat som et beslutningsforslag i folketinget. Det er fortsat afhængig af, at et medlem af folketinget eller en minister vælger at fremsætte det i sit eget navn (iflg. grl. § 21 og § 41, stk.1).

Om eventuelle indvendinger mod at tage del i en sådan borgerlig opgave har jeg følgende at bemærke:

 

DE KRISTNES BORGERPLIGT

Til dem, som vedblivende siger til mig, at vi (som troende i landet) ikke skal blande os i de beslutninger, som bliver taget på Christiansborg, vil jeg henvise til Den Augsburgske Bekendelse, som aflægger følgende erklæring: "Om de lovlige borgerlige ordninger (altså om det, som bl.a. sker i folketingssalen) læser vi, at (sådanne initiativer) er Guds gode gerninger" (Artikel 16). Videre hedder det: "Det er kristne tilladt at beklæde offentlige embeder – f.eks. at være dommere, som dømmer ud fra kejserlige og andre gældende love." Den danske regering bør altså være mere end tilfreds med, at dens borgere tilhører en protestantisk tro, der agter de lovlige myndigheder med en sådan respekt – ja, at reformatorerne har pålagt de troende, at de endog kan være dommere, der (som det hedder): ’fastsætter straffe i henhold til retten’.

Når dette nu er tilfældet, og selv Luther har givet sit samtykke til, at en god kristen ikke svigter sin tro og sin overbevisning, ved at sidde i det verdslige dommersæde – så må den samme ’gode kristne dommer’ have en lige så stor ret til (uden samvittighedskvaler) at søge at få indflydelse på, hvilke love den verdslige øvrighed udsteder. Det hedder nemlig i den samme artikel stk. 7: ’Det er nødvendigt, at kristne adlyder deres øvrighed og dens love, medmindre den befaler at synde. Da bør de nemlig adlyde Gud mere end mennesker (Ap.G. 9:29).

Af samme grund – mener jeg – kan det kun være Gud velbehageligt, at den troende borger gør sit bedste for at hindre den borgerlige myndighed (staten) i at vedtage lovforslag, der indebærer en ondsindet samvittigheds-konfrontation.

Confessio Augustana anvender i sin latinske grundtekst (art.16, stk.3) udtrykket ’civilia officia' (Borgerpligter). Bekendelsen betoner, at disse borgerpligter ’ikke bør forlades’ (deserendis civilibus officiis) … hvilket altså indebærer, at de troende borgere har en pligt til at søge at sørge for, at den rette lovgivning understøttes. Dette kan – mener jeg – ske ved bl.a. at være med til at støtte det her indsendte borgerforslag.

 

NÅR ONDT BLIVER GODT OG GODT BLIVER ONDT

I det moderne danske samfund er det ikke længere muligt – som det har været i tidligere generationer – at etablere definitive normer for hvad f.eks. grundlovens 67 paragraf angiver med ordet ’sædelighed’.

Trosbekendelsen siger, at ’borgerne har ret til at følge deres personlige, religiøse overbevisning’, samt at ’de må organisere sig i trosfællesskaber’ blot må der her ikke være noget, ’der strider mod sædeligheden’.

Den sjæl findes imidlertid ikke, som i dagens Danmark med autoritet tør fastslå, hvad der er ’sædeligt’ og hvad der er ’usædeligt’. En sådan etisk teori eksisterer simpelthen ikke længere. Den ultimative, definitive forklaring er strøget af listen! Alle tidligere normer er nu kun til diskussion. En hvilken som helst moralsk holdning er nu kun til debat! Det gode kan herefter med al ’given ret’ være ondt, og det onde kan fremover efter gældende lov og orden betegnes som godt.

Det sorte er i virkeligheden – det må enhver kunne se – hvidt, og det hvide er kulsort; der er intet mere som med fornuft kan kaldes ’mørkets gerninger’. Det sædelige er nu til dags unormalt, og det usædelige er normalt – ja, ’ifølge naturen’ det eneste rigtige…

Profeten Esajas forudsiger, at det samfund, hvor netop sådanne lovløse tilstande råder, har et problem. "Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt," udbryder han og tilføjer: ’… dem, der gør mørke til lys og lys til mørke, går beskt til sødt og sødt til beskt" (Es.5:20). "Arme de mennesker," slutter han, "som gør sig vise og kloge i egne tanker" (v.21).

I denne situation er der – så vidt jeg kan se – kun én vej frem. I det moderne danske samfund må der fremover fokuseres på ’det konkrete tilfælde’. Lyset skal (med projektørens afslørende afdækning) rettes mod ’den enkelte begivenhed’. Borgernes almindelige sunde fornuft bør kunne vækkes ved, at der stilles skarpt på ’den særlige situationer’, der opstår, hvor den åbenlyse løgn konfronteres med sandheden. Konflikten omkring den såkaldt ’angivne norm’, bør gennemføres, så at det usædelige åbenlyst stilles til skue og ikke længere kan bortforklares af folk, som ud af egen drift vil forsvare det umoralske og samfundsfarlige. Lad mig forklare:

 

DET ER OMGIVELSERNES SKYLD

Når det i den af statsministeren fremlagte regnbue-brochure (som er underskrevet af 13 af hans ministre) forklares, at de homoseksuelle drikker mere, lever i depressioner, er forfulgt af angst og plaget af indre konflikter – ja, at man må komme til den tragiske konklusion, at et langt større antal af LGBTI-personer (i sammenligning med andre borgere) ender med at tage deres eget liv – så er spørgsmålet fortsat hvad årsagen kan være til dette? Statsministeren og hans 13 ministre påstår, at ’det er omgivelsernes skyld’. "Det er samfundsmoralen, som skal ændres," erklærer de, "først da vil de homoseksuelle borgere få det bedre…

Hertil tør jeg indvende, at dette (at det udelukkende ’er omgivelsernes skyld’), at ’en mørk statistik’ følger i sporene på en bestemt gruppe borgere, næppe er tilfældet. Så sandt som det må være, at lovgivningen altid og alle vegne bør efterstræbe, at der i landet hersker sådanne forhold, at enhver har frihed til at følge sin egen livsstil (hvis denne ikke er til gene eller direkte til skade for andre) – så sandt må det også være, at den livsstil, som den enkelte følger, kan medføre sørgelige konsekvenser, som den enkelte pådrager sig selv

Selvom det næppe vil blive modtaget med begejstring (men tværtimod vil blive manet i jorden som den værste form for fordømmelse) – så er det på sin plads at tage til genmæle over for den påstand, som den danske regering med alle dens ministerier gør sig til talsmand for (citat): "LGTBI-personer har oftere generende smerter eller ubehag, føler sig oftere stressede, drikker mere og forsøger tre gange så ofte at begå selvmord sammenlignet med resten af den danske befolkning," sådan lyder de triste data (Regnbue-pjecen (s.7), som statsministeren d. 5. juni 2018 fremlagte under regnbuebanneret på Regnbuepladsen i København.

At det er ’omgivelsernes skyld’ lader statens handlingsplan tydeligt forstå ved samtidig at understrege, at (citat): ’nu skal alle ressourcer i spil, ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, seksuel orientering eller kønsidentitet – ’fordomme blandt unge i uddannelsessystemet og i sport og idræt skal bekæmpes’ (s.7).

Dette er planen, som helt og holdent med sin 25 millioner kroners indsats bygger på dette ene argument: ’Det er omgivelsernes skyld’.

 

DE PÅDRAGER SIG…

Ny Testamente giver ikke statsministeren og hans 13 ministre ret i, at det sjælsmørke, som kan falde over såkaldte LGBTI-personer udelukkende, har sin årsag i omgivelsernes manglende forståelse og eventuelle modvilje over for homoseksualitet. Apostelen anvender et udtryk i sit brev til Romerne, som myndigt erklærer, at homoseksualitet kan medføre personlige problemer, der er forårsaget af (citat): ’deres egen forvildelse’. Afsnittet, jeg hentyder til, lyder i sin helhed således: "Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber; deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige. Ligesom vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse" (Rom.1:26-27).

Når apostelen anvender udtrykket: ’de pådrog sig’ – så er det dermed en gang for alle afvist, at det udelukkende er ’omgivelsernes skyld’, at mennesker (som lader sig lede af denne ’forvildelse’) høster personlige problemer – og det i en sådan sørgelig grad, at enkelte ikke ønsker at leve længere.

Det samme græske ord (for at ’pådrage sig’) lader sig ikke bortforklare i beretningen om den korsfæstede forbryders sidste ord til sin medskyldige, der (sammen med ham) blev henrettet ved siden af Jesus på Golgata: "Frygter end ikke du Gud, skønt du er under den samme dom? Og vi er det med rette, vi får jo kun løn som forskyldt" (Luk.23:40-41). Denne mand, som Jesus gav det største løfte, et menneske kan modtage (’I dag skal du være med mig i Paradis’) gav ikke omverdenen skylden for sin vildførelse. "Det er min egen skyld," sagde han – og dette åbnede paradisporten for ham…

 

DANMARK – ET PROTESTANTISK LAND

Det 5. punkt i borgerforslaget om, at ’børn skal have lov at være børn’ er altså hovedsageligt rettet mod en bestemt gruppe vælgere i Danmark. Det henvender sig nemlig til disse borgeres protestantiske samvittighed, og man kan derfor med god ret omtale det fremlagte borgerforslag som et ’borgersamvittighedsforslag’.

Venstres regeringsgrundlag ’sammen for fremtiden’ erklærede for nøjagtig tre år siden, i juni 2015, at ’Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke.’ 65 % af den danske befolkning indtog samme stilling. Da en islamisk imam af Kristeligt Dagblad blev stillet spørgsmålet, om ’Danmark er et kristent land, svarede han uden tøven ’ja’, idet han tilføjede: "Det står i grundloven." Imidlertid erklærer Danmarks Grundlov ikke Danmark for at være udelukkende ’et kristent land’. Danmark er ifølge forfatningens 4. bestemmelse ’et protestantisk land’ – og hvis det er et protestantisk land, er dets indbyggere protestanter, og hvis indbyggerne er protestanter, må de protestere – hvilket i forbindelse med det her fremlagte borgerforslag (og med apostelens ord) betyde, at (citat): ’De skal sige nej til ugudelighed (Titus 2:12) – og stå fast på, at deres børn skal have lov til at være børn, så længe de er børn.

(Læs under Retsopgør på www.medgrundlovskallandbygges.dk: ’Lad vore børn få lov at være børn’).

 

DEADLINE:

Der står yderligere tre af konvojens beboelsesvogne tilbage på bjergsiden i Korinth. Også de venter på ’en besked’ om deres sidste rejse. Som det er sket med de øvrige vogne, så kender Herren deres bestemmelsessted – og vi har tillid til, at også deres time kommer.

I den forbindelse beder vi vore venner på Sjællandssiden om at give os et praj, hvis der dukker en mulighed op vedr. billigt køb eller leje af jord, hvor sådanne store beboelsesvogne kan anbringes legalt og på helårsbasis.
 2018-07-04
 

DEADLINE

Det har taget os nogen tid at få klarhed over, hvad der skal ske med vore to store beboelsesvogne, som endnu står stationeret på den smukke bjergside uden for Gamle Korinth. Efter at vi (som Pilgrim Convoy) nødvendigvis måtte forlade Israel i februar 2014 – så blev disse to trailere, som under den lange rejse til Jerusalem tjente som hjem for vor store familie – sejlet til Grækenland, hvor de i 4 år har huset Gisèle og mig.

Som tidligere nævnt er der sat en deadline for, hvor længe de to 14 meter lange ’sættevognsbeboelser’ kan forblive på den græske bjergside, og det har nu i nogle uger været kundgjort, at d. 15. sept. i år skal de to beboelsesvogne være fjernet fra deres 4-årige opholdssted (kun nogle få hundrede meter fra det sted, hvor apostelen Paulus skrev Romerbrevet, Galaterbrevet, og de to breve til Thessaloniki).

Det er om denne ’dybe periode’ jeg i anledning af det forestående opbrud, skriver disse linjer. Det er en tid, som har haft sin egen åndelige dimension. Denne ’epoke’ i Korinth bør ikke gå i glemmebogen. Den fireårige periode i Korinth har (som nævnt) haft en særlig betydning i mit liv. Der var ikke megen aktivitet udadtil – og i den første tid af perioden (da jeg var ’bedre gående’) vandrede jeg ofte ind mellem bjergene til et lille græsk-ortodoks kapel, hvor jeg tilbragte nogen tid i bøn. Kapellet stod altid åbent, og jeg lod mig ikke distrahere af de mange ikoner og billeder; jeg gik aldrig ind over grænsen til det aflukke af bedehuset, hvor den græske præst (under hans sparsomme besøg) sang liturgien og tændte røgelsen og fremsagde de faste, græske bønner).

Når jeg nåede frem til det smukke, lille kapel, havde jeg undertiden en fornemmelse af, at Herren ventede mig! Ofte blev jeg – så såre jeg trådte over dørtærskelen – fyldt med Helligånden og måtte da i en god og lang stund med åndelig sang og i ’et fremmed tungemål’ prise min opstandne Herre. Altid var jeg kapellets ’eneste gæst’ – og aldrig blev jeg forstyrret af besøg af andre…

Det er min opfattelse, at disse kostbare bedestunder i det lille afsides liggende græske bjergkapel indeholdt en slags forbønstjeneste for den tid, der stundede til. Når jeg nåede tilbage til vor pilgrimlejr nær Gamle Korinth, oplevede jeg, at netop de skrifter, som Paulus med egen hånd nedfældede på det samme sted i Korinth (som jeg nu ved Herrens uransagelige ledelse var blevet ’nær nabo’ til) åbnede sig, og jeg forstod ’ting og sager’, som jeg ikke tidligere har fattet eller begrebet på samme måde.

 

TAL OG TI IKKE

’De seksten græske ord’ (i Romerbrevet 5:1), som Paulus skrev under Åndens mægtige inspiration, kun nogle få minutters gang fra det sted, hvor mine to beboelsesvogne nu var stationeret, blev på ny levende for mig. Her skriver apostelen: "Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som vi nu står i…"

Siddende i mit lille ’rejsende bibliotek (på bjergsiden ud mod Ægæerhavet i direkte linje fra det præcise sted, hvor Paulus kan være gået i land for 2000 år siden) blev netop denne sætning atter levende for mig. Det frydede mig, at apostelen skrev om en retfærdiggørelse, som allerede havde fundet sted. (’Da vi nu er retfærdiggjorte’)… og ikke, som mange søgende sjæle oplever det, en renhed og retfærdighed (i Guds øjne), som de fra nu af med megen møje skal kæmpe sig frem til. Nej, på selve stedet, hvor Paulus første gang omtaler denne åbenbarelse, stod det mere end nogensinde lysende klart for mig, at de af Kristi efterfølgere, som herefter ’med begge hænder’ griber om denne åndelige og for al evighed virkeliggjorte dimension, har (som apostelen betoner det) fred med Gud!

Da Paulus var i Korinth, fik han en nat besøg af Herren. Det skete ikke langt fra hvor mine to beboelsesvogne er placeret. Ny Testamente fortæller, at Herren Jesus den nat sagde til Paulus: "Frygt ikke, men tal og ti ikke for Jeg er med dig!" (Ap.G.18:9) Det er ord, som med kraft vender tilbage til mig i dag – hvor jeg med Guds hjælp søger nyt fodfæste for de to store beboelsesvogne på Sjællandsiden – så tæt som muligt til København.

Det er vort håb og vor opfattelse, at de to store vogne kan indskibes i Piræus d. 10. sept. 2018. Derefter vil de blive sejlet 23 dage op til Esbjerg, hvor de køres i land – og derefter er det skjult for mig, hvor disse to gamle ’kæmper’ skal finde deres sidste hvilested. Jeg har en indre overbevisning om, at Herren (efter 40 års missionsrejse) har et formål med at bringe konvojens vogne tilbage til deres udgangssted. De har jo i disse mange år tjent som vort hjem – og er velegnede endog til vinterbeboelse (minus 20 grader i Ukraine).

Hvad blot behøves er nu en melding om, hvor de to statelige trailere kan køres ind – og jeg lægger det her hen til vore bedende venner at give os ’et praj’, hvis de ser en sådan mulighed åbne sig. Vore midler er små, men vi vil kunne betale en mindre leje for grunden. Det er imidlertid en betingelse, at en sådan transaktion er helt og holdent legal. På forhånd tak for al hjælp i den henseende…

… Jeg selv indstiller mig på, at Herrens besøg i de rejsende beboelsesvogne ikke er til ende. Dette vil jeg bedst kunne forklare under overskriften:

 

LØVEBRØLETS ÅRSAG

Når det nu på det bestemteste erklæres (af den simple fårehyrde fra Tekoa, Amos), at ’Herren intet gør uden at have åbenbaret sin hemmelighed for profeterne (3:7) – så vækkes straks længselen i de hjerter, som Herren selv har salvet med sin Hellige Ånd. De, som er blevet pålagt at skulle videregive det profetiske ord, løfter da overalt deres hoveder for om muligt at opfange indholdet af den ’Jesu Kristi åbenbaring, som Gud Faderen (fortsat) giver Ham, for at Han (Jesus) skal vise Sine tjenere, hvad der fra nu af skal ske i hast’ (Åb.1:1).

Med hensyn til videregivelsen af det profetiske ord, som gælder dette sene tidspunkt i Herrens nådeshusholdning, så er der ingen, som kan forudsige noget som helst, før han af Sin Herre har fået at vide, hvad det er, han skal sige.

Det er om dette dybt åndelige betingede forhold, at apostelen taler, når han siger: "Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os, det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter." Han (apostelen Peter) tilføjer: "Men dette skal I først og fremmest vide, at ingen profeti i Skriften lader sig tyde egenmægtigt. Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men dreven af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud" (2.Pet.1:19-21).

Med henblik på vor tids profeters dybe afhængighed af, at der er udgået et ord fra Herren, giver Profeten Amos en række billeder. Han siger: 1) Vandrer vel to ifølge, når det ikke er aftalt (Amos 3:3) … hvilket i dette billede kun kan forstås således, at der eksisterer en aftale mellem Herren og Hans profeter. Den lyder ganske enkelt sådan: "Herren taler, og profeten profeterer."

Med andre ord: Om Herren ikke taler, så forbliver profeten tavs; han kan kun sige, ’hvad han har modtaget fra Herren, og nu overleverer til dem, som skal lytte (1.Kor.11:23). Fårehyrden Amos fra Tekoa fortsætter: "Brøler en løve i krattet, hvis den ikke har bytte" (v.4) – det ligger i selve naturens orden, at der er en dyb årsag til løvebrølet. En sådan ’årsag’ bliver som dagene går, mere og mere åbenlys.

I denne uges artikel på grundlovssiden kommer jeg ind på det emne, som bedst kan beskrives med titlen:

 

MORAL HAR MED HJERTET AT GØRE

Øjeblikket er kommet, hvor det er nødvendigt igen at definere, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Læren om, at det ikke er ligegyldigt, hvordan mennesker handler – og især ikke, hvordan de behandler hinanden – er ikke et uvedkommende element i det danske samfund. Ja, det er på sin plads atter at kaste lys ind over den tilsyneladende uundgåelige erkendelse, at der (helt konkret) findes handlinger, som mennesker alle vegne bør foretage, at der altså er et givet handlingsmønster, hvortil den enkelte – under de givne omstændigheder – er forpligtet!

Intet synes imidlertid i den aktuelle situation at være mere uvelkommen (som et moralsk synspunkt) end netop denne understregning af et menneskes samvittighedsforpligtelse – og her bør ingen af landets kristne borgere forholde sig tavse. Også de er i denne time under en forpligtelse, som de ikke vil kunne unddrage sig.

Det særligt udfordrende, som evangeliets forkyndere står over for, er den absolutte iagttagelse, at det ikke kun er de enkelte menneskers handlinger, det drejer sig om. De, som har den opfattelse, kommer for let uden om den helt specielle etiske udfordring, som det danske samfund i denne time konfronteres med. Nej, her kommer både tankerne og hjertet med ind i billedet… thi Ny Testamente siger, at det er fra hjertet, at tankerne udgår

Danmark har i ét tusinde år været under indflydelse af én af de store religioner… en forløsningsplan, som har fået alle til at begribe, at moral har med hjertet at gøre

 

DENNE UGERNING MÅ HINDRES

For de fædre, som skabte staten, var staten aldrig et mål i sig selv, den var et middel, som skulle tjene et projekt – en social organisation. Fædrene var for den danske stats vedkommende ikke tvunget til at skulle præcisere den livsanskuelse, som skulle være ét af de bærende elementer for folk og samfund, men det gjorde de. Af egen vilje anbragte de som en af de indledende bestemmelser den tro og det menneskesyn, som skulle være den danske stats grundlag. Denne 4. paragraf står nu som en præambel – som en bærende deklaration, der er knyttet til – ja, som indgår i Danmarks Grundlov.

Den danske stat skal understøtte det evangelisk-protestantiske livssyn. Danmark er hverken katolsk eller marxistisk. Det har korset, sit flag og har som sin nationale kirkes forkyndelse den evangeliske, protestantiske lære. Den nævner Luther som én af reformatorerne. Det er altså det kristne livssyn, som betones of fremhæves i Danmarks Grundlov – og dette kan kun ændres ved at fjerne den danske forfatnings 4. bestemmelse! Sådanne kræfter er allerede i spil, og det er kun ved en samlet troens indsats af landets kristne menigheder, at en sådan ugerning kan hindres!

’Når selv grundpillerne styrter – hvad gør da den retfærdige’? (Salme 11:3) Hertil har jeg på hjerte at afslutte med denne advarsel:

 

TAG JER I VARE I DERINDE PÅ CHRISTIANSBORG

Alt, hvad der i vor tid sker, og som i større eller mindre grad viser hen til endetidens begivenheder, drejer sig til syvende og sidst kun om én sidste, afgørende hændelse, som den ganske verden i denne time bør forberede sig på!

"På den dag," udbryder profeten Zakarias, "skal Han (Jesus) stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem" (14:4). Ingen begivenhed, hverken før eller efter overgår denne. Dette er verdenshistoriens klimaks. Kristi pludselige komme vil være en overraskelse for de fleste. Alle gudsfornægterne og Kristus-haderne vil blive grebet af deres livs største forfærdelse. Beskrivelsen af selve begivenheden er i Bibelen detaljeret. Oliebjerget skal spaltes (kløves) i to dele fra øst til vest, så der dannes en stor dal (Halvparten af bjerget skal flytte sig mod nord og halvparten mod syd… v.4).

Forudsigelsen falder (mener jeg) sammen med den dramatiske beskrivelse af de mange folkeslag fra hedningenationerne, som i en gigantisk militær operation vil samle sig i Josafats dal. "Der," siger Herren, "vil Jeg holde rettergang med dem om mit folk og min arvelod, Israel, som de spredte blandt folkene, og de delte mit land" (Joel 3:7).

De danske politikere, som står for at skulle være medbestemmende med hensyn til de krav, som ustandseligt fremsættes af ’filisterlandets kredse’ (et begreb, som omfatter palæstinenserne og Israels nærmeste naboer) bør mærke sig det guddommelige spørgsmål, som falder i den forbindelse: "Hvad vil I Mig, alle I filisterlandets kredse? Er der noget, I vil gengælde Mig, eller vil I gøre Mig noget? Hastigt og brat lader Jeg gengældelse komme over jeres (eget) hoved! (v.9)

Tag jer derfor i vare, I folkevalgte mænd og kvinder på Christiansborg! Læg nøje mærke til, at Bibelen betoner, at Israels Gud omtaler det jødiske folk som ’Mit folk’ og betegner Israels land som ’Min arvelod’.

(Læs på grundlovssiden: ’ ET ORD TIL EFTERTANKE’).
 2018-06-27
 

ER ANTIKRIST HOMOSEKSUEL?

Det er ikke ’ifølge sædvane’ at Jesus under sin vandring her på jorden henviste til en af de jødiske profeter og sagde: "I skal særligt lægge mærke til, hvad han skriver! Ej heller hører det med til andre af Jesu forudsigelser, at Jesus tilføjer: "Når det, som denne profet skriver, går i opfyldelse, så er klokken slået! Så skal I flygte – uden at tage noget med jer. Så gælder det bare om at komme af sted!

Det afsnit af Ny Testamente, som jeg her henviser til, er den erklæring, som Jesus kommer med i det store profetiske (24.) kapitel af Matthæusevangeliet. Her siger Han: "Når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel stå på Hellig Grund (den, som læser det, han give agt) så skal… I flygte… og den, der er på taget, skal ikke gå ned for at hente det, der er i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at hente sin kappe… thi der skal komme en trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme" (v.15-21).

På baggrund af denne ’Bibelens måske mest alvorlige advarsel’ vil det være at regne som en forbrydelse, om ingen gjorde sig den umage at søge at finde ud af, hvad der kunne skjule sig bag det usædvanlige begreb: ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Selv hvis det viser sig, at der vil rejse sig en stor vrede og harme mod dem, som ’er blevet pålagt’ (ifølge deres eget vidnesbyrd) at forklare den nærmere sammenhæng bag det bibelske begreb, så må en sådan redegørelse ufortøvet fremlægges. Om så den halve verden med sine statsledere eller den officielle kirke med sine styrende embeder vil modsige denne forklaring, så må den fremlægges. Ja, om der allerede på forhånd er blevet udstedt de kraftigste trusler mod en sådan belæring, så kan den (belæringen) ikke af den grund forholde sig tavs. Den må og skal udtales!

Kirkens Herre har personligt erklæret, at der skal gøres særligt opmærksomt på denne forudsigelse – og Han har med egne ord henvist til de orde om ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’, som ’skal rejses på hellig grund’ – ja Han har varslet, at netop denne begivenhed vil være indledningen til den største trængsel, som har fundet sted på denne jord… hvem er da den af Hans tjenere, der af frygt for repressalier vil gemme denne undervisning bort. "Når den Herre Herren taler, hvem profeterer da ej?" (Amos 3:8)

I det følgende stiller jeg spørgsmålet ligeud: "Er Antikrist homoseksuel?" – og har dette noget at gøre med den ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’, som på et tidspunkt skal søges etableret i et kommende tempel i Jerusalem? Lad mig forklare:

 

SKRIFTMÆSSIG BAGGRUND

For nogle år siden dukkede en interessant norsk oversættelse af Bibelen op. Den fortæller på sin første side, at den ’er oversat fra den engelske autoriserede version af 1611 (King James versionen).

Denne specielle oversættelse, som jeg i dag har stående i min reol, siger om sig selv, at den ’gengiver den engelske autoriserede version så præcist og så tydeligt som muligt. Dens eneste formål er (citat): ’at det norske folk kan få muligheden for at læse dette mesterværk af en oversættelse…’

I det følgende vil jeg lægge afsnit af denne præcise gengivelse af den originale tekst til grund for to bibelsteder i Daniels Bog (som Jesus henviser til). Jeg gør dette for dermed at fremlægge det synspunkt (som bliver mere og mere antaget af bibelkommentatorer) at antikrist ud fra sin seksuelle orientering er en homoseksuel person.

En sådan påstand vil i vor tid i vide kredse sprede både vrede og foragt. Imidlertid undgår de troende ikke (som en selvfølgelig pligt), at undersøge den skriftmæssige baggrund for en så ’hårrejsende erklæring’. I det tilfælde, at de to her nævnte bibelsteder fra Daniels Bog kan medvirke til at kaste lys over dette spørgsmål vil det for mange give en forklaring på, hvorfor tidsånden (og de verdslige, nationale og internationale øvrigheder) arbejder så intens på overalt at etablere ’det homoseksuelle samfund’. Hvis det nemlig er sandt, at ’den lovløse, fortabelsens søn, antikrist’ (2.Thess.2:3) er homoseksuel, så er det med ét forståeligt, at alt og alle (i et gudløst samfund) baner vej for hans komme. Da må der (når hans tid er inde) foreligge en global accept af hans såkaldte ’seksuelle orientering’ – og da må alle, som ’holder igen’, ryddes af vejen (2.Thess.2:6-7).

 

MODSTANDEREN

Daniels Bog beskæftiger sig i det store og hele med den Gudsforagtende person, som en dag skal erhverve sig stor magt, og som skal (som det hedder i Ny Testamente): kaldes: ’Modstanderen’ (2.Thess.2:3). "Han skal," forklarer apostelen, (citat): "ophøje sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han (til sidst) sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud" (v.4).

Om denne samme person forklarer profeten Daniel i Gamle Testamente, at han på et tidspunkt vil indgå forhandlinger med ligesindede statsledere, og disse skal sammen (som det hedder): ’være vendt med det onde’ – ja, de skal ’tale løgn ved samme bord’ (Dan.11:27).

Inden denne ondsindede magthaver kommer frem på verdensscenen, får han i den norske oversættelse af King James-bibelen en slående karakteristik, som ingen anden bibelsk figur noget sted i Skriften er betegnet med. Hans forgænger beskrives som en forholdsvis intetsigende statsleder, som kun vil blive husket for, at han udsugede befolkningen (i det ’storslåede kongedømme’) med tunge skatter (Dan.11:20). Han vil imidlertid kun være ved magten i kort tid, og han vil forlade denne verden med en forholdsvis udramatisk og ’ligegyldig død’. I hans (skatteopkræverens) sted vil den magthaver (som siden tydeligt beviser sig at være antikrist) gribe tøjlerne. Han dukker pludselig op med tilsyneladende fredelige hensigter, og han ’erhverver sig kongedømmet ved smiger’ (11:21).

Det er imidlertid præcis på dette sted i Skriften, at masken rives af den mand, som apostelen i Ny Testamente kalder for ’fortabelsens søn’. Han defineres i denne nøjagtige norske oversættelse med tre ord, som bør sættes under lup, idet denne nærgående bibelske karakteristik som ingen anden kan besvare spørgsmålet: ’Er antikrist homoseksuel?’

Den her omtalte gengivelse af Daniels Bogs definerende udpegning af den kommende forførende verdensfyrste lyder sådan: "Han er et sjofelt menneske!" Den danske oversættelse kalder ham ’en usling’, men King James-oversættelsen anvender udtrykket: ’A vile person’… og dette ord, ’vile’, udtrykker bl.a. noget ’moralsk depraveret’, noget ’afskyeligt’. Anvendes ordet i f.eks. udtrykket: ’ildelugtende’, gengives det på engelsk ved formuleringen: ’vile-smelling’. Uanset hvilken holdning man har til dette spørgsmål, så anes der i den engelsk-norske bibeloversættelse af dette ord en stank, som måske bedst forklares med apostelens udtryk: ’En lugt af død til død’ (2.Kor.2:16).

Der er altså (uden at vi med disse her omtalte bibel-oversættelser har andet mål end at søge at finde frem til den rette forståelse af Skriften) en retningsangivelse, som – hvis det er en korrekt gengivelse – kunne forsvare den norske definition: ’Et sjofelt menneske’.

(Synonymordbogen fortæller os, at ordet ’sjofel’ anvendes om noget frækt og skamløs – ja, ligefrem ’slibrigt’. Det betegner tydeligvis noget ’forsumpet’. Ordet er absolut nedsættende og bør derfor udelukkende – som det her er tilfældet – anvendes i studieøjemed…)

 

ET KRYPTISK BEGREB

En af grundene til, at et sådant studie (om ’Antikrist er homoseksuel’) er nødvendigt og absolut må gennemføres, ligger i det ansvar, som Kristi kirke har (både over for den verdslige øvrighed) men i endnu højere grad over for menighedens troende.

Studiet berører nemlig et kryptisk begreb, som gennem slægterne har været genstand for meget debat. Begrebet lyder sådan (og omtales med disse to ord både i Ny og Gamle Testamente): ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Hvordan skal dette ord forstås, og hvad ligger bag det mystiske begreb: ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’?

Med den engelsk-norske oversættelse ved hånden kunne et eventuelt ’nyt lys’ gå op for mange. Pludselig kan de komme til den forståelse, at det er ’en sjofel person’, som i selve det jødiske tempel vil opstille et billede, der tilsyneladende er så frækt anstødeligt, at jøderne nægter at ofre (hvormed det daglige offer ophører). Hvis dette (et sjofelt billede) er selve årsagen og tændgnisten til den altomfattende ødelæggelse, så er det på høje tid, at disse bibelske forudsigelser bliver genstand for en nøjere undersøgelse.

Derfor vil jeg her fortsætte min udredning ud fra den ene hensigt at forklare dette betydningsfulde fænomen ud fra Skriften.

 

’FARLIG’ OVERSÆTTELSE

Den norske ’King James-oversættelse’ beretter videre om denne ’sjofle persons’ virke, indtil han når til det punkt, hvor billedet kan blive opstillet i helligdommen. Han skal ifølge Daniels Bog ’sætte sig op mod den hellige pagt’ (11:28)… og han skal ’drive efterretningsarbejdet samme med dem, der forlader den hellige pagt (v.29, norsk)… han skal vanhellige Helligdommens fæstning (i en sådan grad), at ’det daglige offer afskaffes’ (v.31). Derefter skal han (som et sidste punkt på dagsordenen) opsætte ’den afskyelighed, som forårsager ødelæggelsen’ (engelsk: ’he shall place the abomination that maketh (causeth) desolation… (v.31)).

Hvad dette skamløshedsbillede indeholder, kan ingen i dag forudsige. Men så meget kan dog udledes af Skriften, at billedets frække anstødelighed kan have at gøre med den omtalte ’sjofle livsstil’, som ’den lovløse, modstanderen, fortabelsens søn’, søger at gennemføre.

Hvad er det for en livsstil? Kan billedets indhold nærmere forklares? Hvad er det, der er så sjofelt og skamløst, at det benævnes som ’vederstyggelighed’, og at det forårsager en ødelæggelse af dimensioner, som ingen på forhånd kan forestille sig? Dette vil jeg i det følgende søge at besvare:

 

HAN ER IKKE INTERESSERET I KVINDER

’King James-oversættelsen’ angiver, hvad der eventuelt kunne skjule sig af yderligere informationer bag personbeskrivelsen ’sjofel’. "Han (antikrist) giver ikke agt på kvinders længsel," hedder det i den angivne oversættelse. (’He shall not regard the desire of women’, lyder den engelske tekst…(11:37). Hvad betyder det?

For nogen tid siden fik min fransktalende Gisèle en kostelig fransk, reformert bibel fra 1500-tallet foræret (version J.E. Ostervald). Det her omtalte vers i Daniels Bog gengiver den franske tekst med ordene: "Il ne se souciera point… de desirer des femmes’, hvilket på godt dansk vil sige, at ’han ikke er interesseret i at begære kvinder’ (11:37)… hvilket kunne antyde denne ’sjofle persons’ såkaldte ’seksuelle orientering’.

Disse oversættelser (den norske, den engelske og den franske) bevæger sig altså alle ind på et minefelt af den sociale orden i vor tid… og man skal helt tilbage til 1871-oversættelsen, som på dansk siger omtrent det samme som King James-oversættelsen med ordene: "Han skal ikke agte på kvinders ynde…" (Altså: ’Han er ikke interesseret i kvinder’)…

Det er ikke uden betydning omhyggeligt at søge at definere, hvad det er for et ’sjofelt billede’, som (ifølge Bibelen) i de allersidste timer og dage skal ’opstilles’ i Guds Helligdom i Jerusalem. Profeten Ezekiel fortæller, at der på et tidspunkt var en usynlig hånd, der ’greb ham i håret’ og ’løftede ham op mellem himmel og jord’ for til sidst (som i et syn) at føre ham til Jerusalem, hvor han i den indre gård af templet med egne øjne så billedet… (Ez.8:3).

Profeten definerer det syn, der mødte ham, med en hebraisk betegnelse, som (iflg. min opfattelse) ikke findes noget andet sted i Den Hellige Skrift. "Det er et ’nidkærhedsbillede’," forklarer Ezekiel (v.3)… og (i en note under teksten gives følgende oplysning: "Det er et afgudsbillede, som vækker Guds afsky!")
 2018-06-16
 

ULVETIDER

Det er ulvetider! Som aldrig før er det Jesu ord gået i opfyldelse: "Se, Jeg sender jer ud som får blandt ulve" (Matt.10:16). Med den nye ’handlingsplan’, som 13 danske ministre i dette 2018-forår har underskrevet, står Danmark over for en samlet, koordineret, velfinansieret regeringsindsats, som frem til 2021 skal gennemføres over land og rige for at give landets homoseksuelle bedre ’trivsel’ og for at bekæmpe alle og enhver, som ikke følger trop.

Regeringens ulveflok jager især de danske borgere, som spreder fordomme, og som lider af den ulyksalige sygdom der betegnes med det latinske ord ’homofobi’. Til disse hører utvivlsomt landets troende befolkning, som allerede nu kan berede sig til en ulige kamp mod en statsmagt, der med alle til rådighed stående midler vil søge at komme Ny Testamentes lære om homoseksualitet til livs. Om dette handler denne artikel (samt artiklen på grundlovssiden under Retsopgøret nr. 211: ’Regnbuebanneret løftes’).

 

BØRNEHAVEBØRN LAVER HOMO-PARADE

Danske forældre, som sender deres mindreårige børn i børnehave, bør (efter de seneste hændelser i Oslo) være opmærksomme på den provokerende udvikling, som for tiden finder sted i de norske børnehaver.

Årets ’pride parade’ (homo-march) nærmer sig nemlig med stormskridt (både i Norge og i Danmark) – ja, i Oslo er forberedelserne allerede i fuld gang! Adskillige børnehavers to-treårige børn marcherer i disse dage vinkende med homobevægelsens regnbueflag for dermed at fejre den homoseksuelle ideologi, som bl.a. hævder, at en dreng faktisk kan vise sig at være en pige, og en pige i virkeligheden kan være en dreng

Dette er, hvad over en treårig periode nu skal efterprøves i Danmark ifølge en handlingsplan, som 13 danske ministre har underskrevet i juni 2018. En homo-pjece er i den forbindelse blevet udgivet af udenrigsministeriet. Den omtaler jeg nærmere på grundlovssiden under titlen ’Regnbuebanneret løftes’.

Redaktøren for den kristne avis Dagen, Vedbjørn Selbæk, har i den forbindelse med børnenes ’pride-parade’ ladet en forsigtig bemærkning falde. "For to-treårige børn er dette en yderst tidlig introduktion til voksenverdenen og den problematik," skrev han (og det er han siden på det alvorligste blevet stillet til ansvar for).

Norsk tv har i samme forbindelse været i kontakt med en børnehave i Oslo, som har arrangeret sin egen ’pridemarch’. Det gør vi for at hylde mangfoldigheden," forklarer arrangørerne. Avisredaktøren, som åbenbart har et større kendskab til denne ’mangfoldighed’, replicerer skarpt. "Denne ’mangfoldighed’, som nu giver sig udtryk i en ’pride-parade’ for små børn er en politisk markering, som ikke hører hjemme i børnehaven!" ’Pride’ har bevist sig at være en vigtig arena for, at denne bevægelse kan nå sine politiske mål. Man arrangerer heller ikke ’maj-optog’ i børnehaven!

 

FORSKELLIGE FAMILIEKONSTELLATIONER

Den efterfølgende debat i de norske medier viser, hvad ’anderledes tænkende forældre’ kan vente sig, når de samme initiativer i Danmark fortsat søges gennemført på børnehave-niveau. De 13 danske ministre har allieret sig med folk fra homo-miljøet, som strider for, at børn og unge selv skal have lov til at ’afprøve’ om de er drenge eller piger.

Ifølge Oslo-børnehavens (i Østensjø bydel) ’Børn og kultur’ har børnehavens ledelse (citat): ’modtaget mange positive reaktioner fra forældrene – og kun nogle få negative tilbagemeldinger’. Afdelingsredaktøren Nina Corneliussen, forklarer: "Formidlet på en god måde, tror jeg, at børnene forstår, hvad dette drejer sig om. Den rammeplan, som vi følger, siger, at ’børnehavebørn skal lære om (undervises i) ’seksuel orientering’; det er altså vigtigt, at børn lærer, at der findes forskellige familiekonstellationer. Det vil sige, at der er kvinder, der lever sammen med kvinder, og mænd, der leve sammen med mænd."

(Den sætning, som afdelingslederne holder sig til, lyder i den norske ’rammeplan for børnehaver’ sådan (citat): ’Børnehaver skal fremme ligeværd og ligestilling uafhængig af køn). De 13 danske ministre har fået 25 millioner kroner stillet til rådighed for at kunne følge samme linje. (Læs om dette på grundlovssiden).

 

ALLE ANSATTE PÅ HOMO-KURSUS

I modsætning til afdelingslederen i Oslo-bydelen, som erklærer, at PRIDE-paraden i børnehaven ikke er politisk orienteret, så indrømmer den fungerende afdelingsdirektøren i foreningen ’FRI’, at (citat): ’PRIDE-paraden er en vigtig politisk markering’. "Børnehaver viser dermed, at de er enige med samfundsudviklingen," tilføjer hun, idet hun fortsætter: "I Oslo-bydelen Østensjø gik et enstemmigt byrådsudvalg med til at vedtage, at alle børnehaveansatte skal på kursus hos foreningen FRI, som ’kæmper for køns- og seksualitetens mangfoldighed’.

Det samme program indgår i den ’handlingsplan’, som de 13 ministre med deres personlige underskrift har blåstemplet.

"Lad småbørn være småbørn," erklærer DAGENS chefredaktør. "De voksnes problemverden lader ikke vente på sig…"

 

RETTEN TIL AT VÆRE ANDERLEDES TÆNKENDE

Dagens gæst i Lipperts tv-interview d. 23. maj kl. 18:00 var direktør for AIDS-fondet, Andreas Gylling Æbelø, som blev udspurgt i forbindelse med en aktuel udtalelse af Pave Frands (at ’Gud har skabt det homoseksuelle menneske, som det er…).

Den 38årige direktørs forklaringer på åben skærm var stort set de samme, som blev givet i marts 2018 på tv-midtvest, hvor han bl.a. redegjorde for sine personlige kampe under sin opvækst i et kristent miljø i Holstebro.

De to udsendelser vil sikkert fremover blive opfulgt af flere af samme slags; det ser ud til, at dansk tv vil bane vej for en yderligere etablering af den homoseksuelles livsanskuelses konfrontation med den kristne menigheds trosopfattelse. (Dette er emnet for ugens artikel på grundlovssiden, som stiller spørgsmålet: Er de 13 ministres underskrifter grundlovsstridige?)

Den nye lovgivning, som anfægter den klassiske ægteskabsopfattelse (som en forening af en biologisk mand og en biologisk kvinde) skaber naturligvis på stedet hos en anseelig gruppe af borgere moralske skrupler, samvittighedskvaler og dybere etiske overvejelser. Det kan ikke undgås, at et hvilket som helst skridt i retning af at ville opløse den såkaldte ’biologiske’ opfattelse af ægteskabet vil være at betragte som en direkte udfordring rettet mod de borgere, der (med hensyn til deres trosopfattelse af dette specifikke emne) vil fastholde deres ret til at være og forblive ’anderledes tænkende’.

Hvad de nye lovgivere åbenbart ikke tager højde for, er den kendsgerning, at hvis en gruppe af landets borgere føler sig krænket i deres tro (især i spørgsmål, som har at gøre med familien), så vil ingen ny social struktur kunne dæmme op for disse borgeres berettigede og legale modstand; de vil på et givent tidspunkt være i stand til med styrke at modsætte sig denne nye sociale orden – og de vil på længere sigt – så sandt de er oprigtigt troende – aldrig overgive sig til dette nye antikristelige system!

Statsmagtens 13 ministre vil komme til at opleve, hvad selv eksperterne kan forvente: Borgernes etiske holdning vil fremstå som eksistentielt opgør med den nye sociale verdensorden! Det vil sige, at der bliver oprør i rækkerne! De danske troende borgere, som ikke længere vil finde sig i denne udvikling, men som vil stride for den grundlov, der forsvarer deres tro og personlige overbevisning (§ 67), vil samle sig – ja, enkelte vil, inden solen går ned, have tilmeldt sig foreningen: ’Med Grundlov skal Land bygges’, og en fælles front mod ’dyret’ vil blive dannet. Lad mig forklare:

 

SAMVITTIGHEDENS FORDRING

"Det er nødvendigt," siger Ny Testamentes apostel, "at underordne sig (den verdslige øvrighed)…også for samvittighedens skyld" (Rom.13:5). Dermed gør Skriften det klart, at menighedens holdning til Staten dybest set kan ende som et samvittighedsproblem. Når derfor samvittighedsspørgsmål (familie, ægteskab) melder sig på kejserens skiftende agenda, så kan landets troende borgere ikke forblive tavse. Nej, ’den etiske udfordring’ vil vække så radikale reaktioner i den del af befolkningen (som lever efter en anden livsanskuelse end de verdslige lovgiveres og politikernes syn på sagen) at der er nogle antikristelige tankebygninger, som vil blive brudt ned!

"Nok lever vi som andre mennesker," udbryder apostelen (2.Kor.10:4), men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige men mægtige for Gud til at nedbryde fæstningsværker." et af disse befæstede tårne drejer sig om emnet:

 

ER HOMOSEKSUALITET MEDFØDT?

Den populære nyhedsudsendelse ’Go’ mor’en, Danmark’ havde for få måneder siden et indslag, som nu mere end nogensinde bør kommenteres. To stamgæster fra homo-baren, ’Centralhjørnet’ i København var (i anledning af den centrale homo-bars 100 års jubilæum) i studiet, hvor de fik lejlighed til at kaste et tilbageblik på den såkaldte ’bevægende historie’, som det homoseksuelle miljø i denne periode har gennemlevet – og som nu i pjecen om regeringens handlingsplan nøje omtales.

I løbet af ’det aktuelle interview’ blev én af deltagerne tilbudt at komme med ’en personlig bemærkning’. Han benyttede det for ham ’gunstige øjeblik’ til at fremkomme med en erklæring om ’den medfødte homoseksualitet’, som – hvis denne påstand ikke bliver imødegået på rette måde – som ringe i vandet fortsat kan sprede en fordrejet opfattelse af homoseksualitetens såkaldt ’medfødte’ oprindelse. Dette kan medføre stor skade.

Derfor vil jeg i det følgende søge at give et dybere indblik i dette forhold; med de 13 danske ministres ’regnbueplan’ er det på høje tid, at den rette bibelske forklaring på det emne, som blev berørt i den omtalte nyhedsudsendelse, gives… og når jeg tillader mig at betegne dette indlæg som ’den rette bibelske forklaring, så er det, fordi dets argumenter hentes fra Jesu egen mund, sådan som Han fremstiller det i Ny Testamente.

 

IKKE ENHVER KAN FATTE DET…

Det omtalte bibelsted, som her er på tale, findes altså i Ny Testamente. Jesus berører her forholdet om nogle menneskers ’egnethed’ eller ’uegnethed’ til ægteskab og kommer bl.a. ind på spørgsmålet om ’det medfødte’. Skriftafsnittet lyder sådan: "Da sagde Han til dem: ikke enhver kan fatte det ord, men kun de, hvem det er givet; thi der er gildinger (mennesker, som er uegnede til ægteskab) der er født således fra moders liv, og der er gildinger, der er gildede af mennesker, og der er gildinger, som har gildet sig selv for Himmerigets skyld. Den, som kan fatte det, han fatte det" (Matt.19:11-13).

I al sin korthed og med anvendelsen af ord og betegnelser, som stort set er fremmede og ukendte for det moderne menneske (f.eks. ordet ’gilding’), så er dette afsnit af Ny Testamente et af de mest aktuelle (og ’nærgående betydningsfulde’) for vor tid. Her berører Jesus nemlig en sag, som fylder meget i medierne, og som militant trænger på i hele samfundsordenen og ikke mindst i forholdet mellem stat og kirke. – Ja, denne sag er med regeringens planlagte homo-kampagne tilspidset i en sådan grad, at det med rette kan siges, at den, som er i stand til at udrede trådene i disse tre små bibelvers (hvor Jesus direkte omtaler det nævnte forhold) vil dermed kunne gøre både det verdslige samfund, kirken og statens ledende øvrighedspersoner en uvurderlig tjeneste.

Problemet er imidlertid, at det (som Jesus indledende siger) ’ikke er enhver, der kan fatte det ord’ (der drejer sig lige præcist om det nagende spørgsmål (’egnethed til ægteskab’), som er sagens centrale emne) – men (tilføjer Jesus), ’kun de, hvem det er givet’ (v.11). Åbenbarelse er altså nøglen! Den falder imidlertid ikke ned fra himlen som en ’øjeblikkelig døråbner’ – nej, den ’gives’ (udleveres til enkelte af Herrens tjenere, for at disse administrativt og ansvarsfuldt skal videregive den). Dette vil jeg her nærmere søge at belyse:

 

UEGNET TIL ÆGTESKAB

Den angivne bibeltekst lyder bl.a. sådan: "Der er dem, som er uegnede til ægteskab fra moders liv." Jesus, som (i dette kapitel, der handler om bl.a. ægteskab og skilsmisse) afleverer denne oplysning, angiver ikke nogen årsag til, at sådanne forhold eksisterer. Han gør det kun klart, at denne såkaldte ’uegnethed’ kan være medfødt. Jesus siger ikke, at der findes mennesker, der (som de homoseksuelle påstår) er ’seksuelt indstillet og tiltrukket af personer af samme køn’ fra moders liv – men han betoner, at der er mennesker, som fra fødselen er ’uegnet til ægteskab’. Jesus taler altså ikke om at være homoseksuel fra moders liv men om at være ’uegnet til ægteskab’

I vor moderne tid, hvor den ’seksuelle egnethed’ indtager en betydelig plads i menneskers sind og tanker, liv og færden, anses det således som en himmelråbende uretfærdighed (fra Guds side) overfor ’denne enkelte’, som ikke er født med præcis denne ’egnethed’. Imidlertid anes det i den nytestamentlige tekst, at spørgsmål om ’egnethed’ eller ’uegnethed’ i forhold til det ægteskabelige liv ikke bør iagttages fra den en eller anden ligestillingssynsvinkel. Der er her ikke tale om ’retfærdighed’ eller ’uretfærdighed’ – ej heller hvorvidt det skal betragtes som noget godt eller noget ondt – teksten angiver kun en konstatering: Der findes mennesker, som fra fødselen er ’uegnede til ægteskab.

I sit første brev til Korintermenigheden kommer apostelen ind på netop visse områder af dette forhold, idet han skriver: "I må ikke unddrage jer hinanden (med henblik på det ægteskabelige samliv), hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn, og så komme sammen igen, for at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende (1.Kor.7:5).

Hvis et menneske fra fødselen er ’indrettet’ sådan, at denne unddragelse ikke er noget problem, så vil den (i Ny Testamente senere omtalte…v.9) ’begærets brand’ ej heller forekomme. Dette (som Paulus udtrykker det) ’at være afholdende’ (v.9) er altså ikke noget oprindeligt problem for dem, som er født sådan. Han (eller hun) ’skylder’ (v.3) ikke det modsatte køn noget, og han (eller hun) kan råde over sit legeme (v.4) uden at være motiveret af ’et brændende kødeligt begær’ – ja, apostelen går i sine forklaringer omkring dette forhold så langt, at han (som et personligt vidnesbyrd) erklærer: "Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg" (d.v.s. lever ugift for dermed med henblik på bestemte forhold ’bedre at kunne tjene Herren) – ja, Paulus konkluderer til adskilliges overraskelse med følgende: "men enhver har sin nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde…" (1.Kor.7:7).

 

EN NÅDEGAVE FRA GUD

Det vil med andre ord sige, at - om jeg ikke tager fejl – apostelen definerer denne ’medfødte ’uegnethed til ægteskab’ som en nådegave. Når han f.eks. siger: "Enhver har sin nådegave fra Gud, den ene på en måde som f.eks. jeg (siger apostelen) "at leve i ugift tilstand – og den anden på en anden måde (at være ’velegnet til ægteskab'), så betegner han begge forhold som ’en nådegave fra Gud’…

Når nu adskillige ved denne forklaring straks udbryder: "Tak, de ønsker jeg mig ikke en sådan nådegave fra Gud," da er det (i vor tid) ikke umuligt, at en sådan reaktion dybest set ikke er deres egen; der kan være disse ’uegnede’ pålagt som ideologisk pres fra omgivelsernes uophørlige ligestillingspropaganda.

Med udgangspunkt i det anførte skriftsted fra 1. Korinterbrev kan dette imidlertid være hjælpende for forståelsen (med hensyn til ’den guddommelige beslutning’, der ifølge Ny Testamente ligger bag et menneskes ’uegnethed til ægteskab’…) Når der nemlig er tale om den såkaldte ’medfødte homoseksualitet’ – lurer det forsvarsargument hele tiden i baggrunden, at den enkelte ikke længere kan drages til ansvar for denne ’uegnethed til mand-kvinde ægteskab… ja, at ’dragelsen’ mod det samme køn derfor heller ikke kan betegnes som synd. "Det er jo Gud, der har skabt os sådan," lyder det fra Pave Frands, "vi er født med denne ’seksuelle orientering’ – og kan af den grund" (erklærer paven) "ikke anklages for nogen overtrædelse. Hertil er følgende at bemærke:

 

ARVESYNDEN

Når apostelen i sit brev til Korintermenigheden gør opmærksom på, at det ægteskabelige samliv er nødvendigt (’I må ikke unddrage jer hinanden’…v.5) og som begrundelse angiver den for det moderne menneske usædvanlige advarsel: "… for at Satan ikke skal friste jer" (v.5) – så anfører han faktisk det forhold, som aktuelt må betegnes som sagens kerne. Samtidig giver han svar på tiltale (med henblik på den tilbagevendende påstand, at intet menneske kan anklages for nogen overtrædelse, hvis der er tale om en ’medfødt seksuel orientering’).

Ordene: ’… for at Satan ikke skal friste jer’ vækker med et samme tanker og argumenter, der har at gøre med den altomfattende synd, som alle mennesker er født med, og som en medfødt natur er trængt så kraftigt igennem den hele menneskeslægt, at den kaldes ’arvesynd’.

"Der er også dem, der er uegnede (til ægteskab) fordi mennesker har gjort dem uegnede," forklarer Jesus videre. Dette er yderligere en fremstilling, som Jesus giver med henblik på, at der til alle tider har været mennesker, som ikke har været i stand til at leve i et ægteskabeligt samliv. De var ikke født sådan, men ved et eller andet indgreb (fysisk eller psykisk) er de blevet gjort uegnede til at leve sammen med en ægtefælle i det forhold, som Bibelen forstår ved ægteskabet. Det psykiske indgreb kan efter min mening være en ideologisk propaganda, som gør unge mennesker ’uegnede’ til ’det normale ægteskab’; de er blevet overtalt til noget andet.

At det netop er det biologiske mand-kvinde ægteskab, som Jesus her henviser til (og ikke det parforhold som i vor tid fremmes, og som består af partnere af samme køn) fremgår af det ordvalg, som Jesu disciple anvender i sammenhængen. "Har I ikke læst," fortsætter Jesus, idet han (i det samme skriftafsnit i Ny Testamente omtaler ’egnetheden’ til ægteskab) henviser til Skabelsesberetningen på de første blade af Bibelen (og dermed anerkender denne fremstilling som en autentisk begivenhed) – "at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde" (Matt.19:5). Han fortsætter, idet han vedholdende holder fast ved ægteskabet og familien som et ’far-mor-børn-forhold’: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød" (v.6). Han slutter: "… hvad Gud har sammenføjet må et menneske ikke adskille" (v.6). I ordene: ’Hvad Gud har sammenføjet’ ligger i den betydning, som skriftafsnittet handler om, hele emnet omkring skilsmisse – men det kan med god ret også anvendes i det aktuelle spørgsmål om ’det homoseksuelle ægteskab’. "Hvad Gud har sammenføjet" består af en mand og en kvinde – og denne præciserede, biologiske sammenføjning må ikke senere søges ophævet ved, at det nu er to mennesker af samme køn, som ’sammenføjes’.

Alle disse spørgsmål vil i de kommende tre år blive endevendt af 13 danske ministre, som skal søge at forsvare deres homo-kampagne overfor en grundlovsparagraf, som blåstempler den evangeliske, protestantiske kirkes lære.
 


2018-06-06

NÅR SEGLENE BRYDES

Ingen ved, hvornår det sker! Men på et eller andet ikke så fjernt tidspunkt vil der blive åbnet (eller brudt) et blodrødt, hermetisk lukket segl i himlen. Der er – selvom ingen her på jorden egentlig fatter det, og andre er parate til at sværge en dyr ed på, at sådan noget aldrig vil ske – fire af slagsens. De er alle som laksegl brændt fast på en anseelig bogrulle, som – mærkeligt nok – er beskrevet både på indersiden og på ydersiden. Han, som på det angivne tidspunkt åbnes det første af disse fire segl, er den eneste i hele Guds univers, som besidder den høje (for alle andre uopnåelige) værdighed at udføre dette hverv.

Han omtales som ’Guds Lam’ – og Han er den, som for en forbløffet verden ved åbningen af de fire segl introducerer de fire ryttere, der som ingen andre over en forholdsvis kort periode skal sprede død og terror og lidelse over hele verden. En syndig, oprørsk klode, som sammenbidt og indtil det sidste trodser sin Skaber, vil få en vrede at kende, som ingen gerne taler om, og som derfor til dags dato er et ukendt begreb hos de fleste. Denne vrede betegnes i Åbenbaringsbogen som ’Lammets vrede’ (Åb.6:16).

Egyptens Farao fik denne vrede at føle, da ti smertefulde plager (ifølge 2. Mosebog) væltede ind over hans land, og assyrerkongen Sankerib fik på én nat at kende den samme ’Guds vrede’, da ’Herrens engel (ifølge Bibelen) vandrede gennem hans belejringslejr uden for Jerusalem og ihjelslog 185.000 mænd (thi se, næsten morgen tidlig lå de alle døde’… 2.Konge 19:35).

Ikke så få har med henblik på dette ’ragnarok’ spurgt, om de voksende lagre af atomvåben vil komme i brug? Spørgsmålet er relevant. En enkelt linje i Åbenbaringsbogens 8. kapitel vækker eftertanke. Der fortælles, at ’en tredjedel af skibene på verdens have vil blive ødelagt’ (v.9). Det græske ord for ’ødelagt’, som her er anvendt, indeholder betydningen ’at gå fuldstændig i opløsning’. Det samme græske ord om den slags ’ødelæggelse’ anvendes et andet sted i Åbenbaringsbogen, hvor der står skrevet: "De, der lægger jorden øde, skal selv ødelægges" (Åb.11:18). Ordet betyder altså ’at lægge øde’. Endnu klarere bliver ordets betydning, når apostelen til Korinthermenigheden skriver: "Selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag" (2.Kor.4:11). Der er altså ikke tale om et pludselig ødelæggende slag, der smadrer denne enorme flåde af skibe – nej, det er som en indre forrådnelse, der på stedet opløser de mange millioner af brutto tons indefra…

 

FORFÆRDENDE FORUDSIGELSE

Den straffedom, der her er tale om, ligner med sin ’ødelæggelse’ den grusomme plage, som i Jerusalems sidste trængselstimer skal ramme alle de gudsfjendske folkeslag, som har sendt tropper til Mellemøsten for at indtage Jerusalem. Allerede nu vil det være ikke blot klogt af de styrende på Christiansborg men på høje tid, at de lytter til den advarsel, som den jødiske profet, Zakarias, udtaler i netop den henseende. Han siger: "Kødet vil rådne på dem i levende live, øjnene rådner i deres øjenhuler og tungen i deres mund" (14:12).

Det ser i denne forfærdelige forudsigelse ud som om, at det er invasionshærens egne atomvåben, som den i desperation bruger mod sine egne allierede. "De løfter hånd mod hverandre," udbryder profeten.

I de atomforsøg, som allerede over en årrække er foretaget på verdenshavne, er kernesprængsatser (atombomber) i en højde af 400 m eksploderet og andre nukleare våben i en højde af 4000 m (brintbomber) bragt til eksplosion. Helt bogstaveligt var det (citat): ’ligesom et stort bjerg, brændende i lys lue, blev kastet i havet’ (Åb.8:8). Røntgen og gammastråler oplyste rummet. Heden var så voldsom, at sten fordampede, og alt levende blev ’gasset’ til døde. Derefter fulgte en enorm trykbølge isprængt glødende skyer med stærke radioaktive spaltningsprodukter (Radio-isotoper), som fulgte i kølvandet af kernespaltningen.

Stråleprodukterne bredte sig gennem atmosfæren og faldt i regnbyger ned over store floder og byer og marker, hvor de spredte sig 10 centimeter over jordoverfladen. Her blev de indsuget af planter og træer (særligt det grønne græs).

Patmos billedet (Åbenbaringsbogen) forudsiger for allerede 2000 år siden, at (citat): ’Hagl og ild blandet med blod, vil blive kastet på jorden, og en tredjedel af træerne vil brænde op, og alt grønt græs vil brænde op…’ (Åb.8:7).

Tjernobyl-katastrofen er i den forbindelse at betragte som ’et uheld’. Når en brintbombe opløses over 10 millioner kubikmeter forekommer den som en glødende halvkugle fyldt med lysende damp (som apostelen Johannes beskriver sådan (citat): ’et stort bjerg, brændende i lys lue, der bliver kastet i havet…’ Åb.8:8.

Bomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan er endnu i dag som høje, advarende råb, der når til himlen – og som advarende signaler, at jordens befolkninger kan vente sig det værste… Timen nærmer sig, hvor alle disse voldsomme begivenheder tager sin begyndelse. Men ’Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sine hemmeligheder for sine tjenere, profeterne’ (Amos 3:7). Disse må nu nationalt og globalt fremstille sig for Ham, for at modtage de meddelelser, som skal videregives til Kristi menighed… samt til konger og præsidenter, statsmænd og mediefyrster, paver, kardinaler og bisper, som intetanende går en for dem ’ukendt fremtid’ i møde.

Derfor fortsætter jeg med at tale om en særlig hemmelighed. Den kaldes…:

 

GUDDOMSENHEDENS HEMMELIGHED

De af Herrens tjenere, som Han i sin nåde lader smage den åbenbarelse, som Han giver med henblik på deres tjeneste i de sidste dage, vil til deres Mester sige som ’toastmasteren’ ved brylluppet i Kana: "Du har gemt den gode vin til nu" (Johs.3:10). Selvom det er forskrækkelige hændelser, som i forbindelse med den anspændte, politiske situation i Mellemøsten skal forudsiges, så vil der (i det nye fortrolige råd, som opstår) blive indledt – sådan forekommer det – et helt nyt, velsignet samfund med Faderen. "Tror du ikke, at Jeg er i Faderen," spørger Jesus, idet han henvender sig til Filip og tilføjer: "og Faderen er i Mig?" (Johs.14:10) Fra det øjeblik slipper Jesus ikke dette emne. I de næste to-tre kapitler af Johannesevangeliet søger Han på alle måder at få den lille flok af disciple til at forstå, hvilken guddommelig kraft, der skjuler sig bag denne guddomsenhedens hemmelighed. "Alle skrifterne vidner om Mig," siger Jesus (Johs.5:39) "… men Jeg vidner om Faderen."

Når det nu er netop i denne forbindelse (som jeg altså her kalde ’Guddomsenhedens hemmelighed’) at det underfulde (og næsten ubegribelige) løfte afleveres (med henblik på de sidste tiders mirakuløse tjeneste) så bør de troende gennem guddommeligt inspirerede Skrifter (2.Tim.3:10; 2.Pet.1:21) ikke spare sig nogen anstrengelse for at søge at komme ind gennem denne port, der her med ét åbnes ind til denne storslåede forjættelse: "Sandelig, sandelig siger Jeg jer: Den, der tror på Mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør – ja, han skal gøre større gerninger end dem… (Johs.14:12).

Det mest bevægende afsnit i Jesu lange redegørelse og dybe forklaring omkring dette tilsyneladende for Ham overordentligt vigtige emne er (efter min opfattelse) dette: "Den dag skal I erkende, at Jeg er i min Fader, og I er i mig, og Jeg i jer" (v.20). Om jeg ikke tager fej, er dette at regne som klimaks for al åbenbarelse og dermed det stærkeste våben som kan lægges i hænderne på de sidste dages disciple. Lad mig forklare:

 

DEN DAG, DET LYS BRYDER IGENNEM

"Den dag skal I erkende," udbryder Jesus (hvilket sikkert kun kan forstås sådan, at indtil ’den dag’, hvor denne erkendelse bliver levende for Herrens disciple) har de ikke rigtigt fattet Guddomsenhedens hemmeligheds absolutte forbindelse med de sidste dages tjenesters mirakuløse indhold.

Så meget mere søger vi nu at fatte det dybere og vægtigere og større indhold af ordene: "I skal erkende, at Jeg er i min Fader, og I er i Mig, og Jeg er i jer" (v.20). Når Jesu discipel, Filip, på dette sene tidspunkt i vandringen med Herren pludselig (og sikkert inspireret af Helligånden) udbryder: "Herre, vis os Faderen, og det er nok for os, møder han ingen modsigelse. Jesus irettesætter ham ikke og siger ej heller, at denne anmodning (’vis os Faderen’) er irrelevant. Nej, han besvarer på stedet og omhyggeligt spørgsmålet, som ikke er Filips eget men Ånden, som bor i ham – ja, Han besvarer spørgsmålet så detaljeret og omfattende, som Han ikke på noget andet sted eller noget andet tidspunkt har besvaret noget spørgsmål.

I det omfattende svar, som Jesus giver Filip, kan anes, at den unge Kristi efterfølger næppe selv helt har begrebet, hvad han spurgte om – ja, der forekommer i Filips anmodning en forudsigelse (eller en inspireret erklæring) som ikke kom fra ham selv. "Herre, vis os Faderen, og det er nok for os!" (v.8) Hvad mente Filip med disse ord: ’… og det er nok for os?

Forklaringen må kunne udledes af det emne, som Jesus netop beskæftigede sig med, og som han sammenfatter i disse fem afskedsord: "Når Jeg er gået bort!" (v.3) Dette var, hvad beskæftigede discipelflokken. ’Når Jeg er gået bort’, så er vi tilbage – og hvad så? Hvad skal der ske med os? I det øjeblik træder Filip frem med ordene: "Herre, vis os Faderen, og det er nok for os!" (v.8) … og netop denne udtalelse (som ikke var Filips egen med Åndens guddommelige indskydelse) åbner op for denne redegørelse, som mere end noget andet (tror jeg) er Guds Ånds agenda for denne time af menighedens afsluttende historie.

Hvad Jesus herefter forklarer discipelskaren kan faktisk indledes med ordene: "Ja, Filip, dér sagde du et sandt ord. Hvis I får det rette fællesskab – ikke kun med Mig – men med min Far, så er det nok for jer! Den dag, det erkendelseslys bryder igennem, og I fatter og forstår, at (citat): ’Jeg er i min Fader, og I er i Mig og Jeg i jer", så åbnes himlens sluser, og I vil være i stand til ikke blot at gøre de kraftige gerninger, Jeg gør – men gøre større gerninger end dem (v.12) – og det vil da i jeres tilsyneladende ’efterladte situation’ være nok for jer!

 

EN STØRRE OPGAVE VENTER FORUDE

Da dette emne: ’De troendes samfund’ (ikke blot med Sønnen men) med Faderen, synes at være selve vejen ind til bl.a. de kraftige gerninger, som er en absolut betingelse for menighedens sejrrige opgave i den sidste tid, er det egentlige sigte med disse linjer, vil jeg ikke holde mig tilbage fra at gå i detaljer. Sagen behandles i tre kapitler i Johannesevangeliet (14-17), og jeg begynder fra en ende for ikke at slippe ét eneste af de steder, hvor Jesus uddyber sin forklaring.

"Hvor jeg går hen, derhen kender I vejen," begynder Jesus (14:4). Thomas siger til Ham: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan i så kende vejen?" Jesus svarer: "Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (v.5-6).

Af disse få linjer fremgår det, at det er ’vejen til Faderen’, som Jesus taler om. Jesus har netop forklaret, at Han er på vej til ’min Fars Hus’ (v.1) – og Han har ladet disciplene vide, at dette hus er ’et stort hus’. Det har mange boliger," siger Han (v.2). At dette er en nødvendig information fremgår af den usædvanlige sidebemærkning, som Jesus i den forbindelse lader falde: "Hvis ikke, havde jeg sagt jer det" (v.21), hvilket kun kan betyde, at kendskabet til ’husets størrelse’ (de mange boliger) er en forudsætning for, at disciplene herefter vil kunne fatte, hvad der ligger i begrebet ’min Faders Hus’.

At der er ’mange boliger’ i Faderens Hus har først og fremmest at gøre med, at ’der omhyggeligt skal beredes plads for de af Kristi efterfølgere, som Han på et senere tidspunkt ’skal tage til sig’ (v.3). At der skal ’beredes plads til’ vil imidlertid næppe have kun den ene betydning, at nu skal disciplene ’gå ind til den evige hvile’. Udtrykket ’i min Faders Hus’ er ikke kun (sådan forstår jeg det) et spørgsmål om ’boligernes rummelighed og indretning’ – nej, når Jesus omtaler det sted, hvor ’Jeg er og I også skal være’ (v.3), så henviser Han uden for al tvivl til den kommende administration og de mægtige og evige opgaver, som venter de hellige i den kommende verden.

"Ligesom min Fader har tilstedt mig kongedømme," siger Jesus et andet sted, "tildeler Jeg jer, at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige og sidde på troner og dømme Israels tolv stammer." – ’De mange boliger’ i Faderens Hus har altså med den righoldige administration at gøre, og det er denne kongelige gerning, som Jesus i denne time har travlt med at lægge tilrette, thi det kan forudses, at den dag, når den guddommelige husholdning når frem til den udvidede gerning, der skal udføres ikke kun på ’en ny jord’ men i ’en ny himmel’ (med dens myriader af planeter… Åb.21:1) – da må denne administration med dens ’mange boliger’ lægges til rette. De opgaver, der her skal tildeles den enkelte (når disse nye evighedsdispensationer iværksættes) er ikke positioner og herredømmer, som uddeles på må og få – nej, den nøje tilrettelagt evighedsplan er allerede for hånden, og den enkelte af Herrens tjenere og tjenerinder skal da omhyggeligt udføre det job, som han eller hun har fået her i tiden, thi ’den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store" (Lukas 16:10).

 

DEN HØJESTE GUDS PRÆST

Det fortælles os, at Den opstandne Herre af sin Fader har fået betroet den opgave, at ’vise Sine tjenere, hvad der snart skal ske’ (Åb.1:1). Denne sag kan derfor hverken henlægges eller udsættes; den kan ikke ’lægges til side som et underordnet forhold; fordi det er Den Højeste Gud, som har overdraget denne afsluttende endetids administration til Sin egen Søn. Ej heller kan den (som nævnt) udsættes, fordi det er en sag, der har hast! Det drejer sig om ting, som ’snart skal ske’.

Forholdet (med hensyn til opgavens art og betydning illustreres – efter min mening – bedst i Hebræerbrevets forklaring. Her omtales Guds Søn med ordene ’Melkisedek, Salems Konge og præst for Gud den Højeste’ (Hebr.1:1). Da denne beskrivelse synes at være den bedste med hensyn til at give et indblik i treenighedens opgavefordeling og samtidig fremstår som det bedste nytestamentlige billede på, hvad der netop i denne time foregår ’bag de lukkede døre’ i det himmelske, så forbliver jeg (i disse mine betragtninger) for en stund ved denne bemærkelsesværdige og særegne karakteristik: ’Præst for Gud den Højeste’.

Der er ikke tradition for at karakterisere Guds Søn med disse ord – ja, denne ’nye titel’ er så usædvanlig, at den ikke tillader, at blive overset eller ignoreret! Med hensyn til den overordnede dispensation, der har at gøre med Sønnens lydige udførelse af Faderens forordning (at skulle vise Sine tjenere, hvad der snart skal ske) – så vil denne opgave blive løst i Hans (Sønnens egenskab af at være ’Præst for den Højeste’. Det vil sige, at denne åbenbaringstjeneste (’at vise sine tjenere) ikke kan foregå ’efter protokollen’ og på en almindelig administrativ ordning. Nej, det drejer sig her om en højhellig handling, der kun kan udføres af ’en præst’. Og – vel at mærke – ikke kun af ’en almindelig præst’ men af en ypperstepræst – og ikke kun af en ’almindelig ypperstepræst’ men kun af en ypperste præst som er ’præst for Gud den Højeste’.

Dette bringer os til spørgsmålet om, hvorledes endetidsåbenbaringen om ’de sidste ting’ vil blive forvaltet. Denne særlige gerning, der åbenbart fra højeste sted ikke kan lægges i hænderne på hvem som helst, og som beskæftiger sig med ’dokumenter’, der er evigt afmærket som ’top secret’ (altså hemmeligheder, der ikke må røbes, før tidspunktet for handling er inde), står nu for døren! ’Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide…’ (Matt.16:21)… og dette udtryk ’fra da af’ fører til en første forståelse af, at der venter Kristi menighed en vanskelig tid forude. Den luer som en brændende ovn, og det er (tror jeg) i denne ilddåb, at de instrumenter smedes, som skal anvendes i den guddommelige administration af åbenbarelsen om ’de sidste ting’.

 

DE KOMMER FRA DEN STORE TRÆNGSEL

Meget snart skal flere af Herrens håndgangne og håndfaste mænd og kvinder (efter en kort men hård tid i trængsel) slutte sig til ’den store skare, som ingen kan tælle; de skal sammen med dens hensynsløst troende ’af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål stå foran tronen i hvide klæder’ – og de skal (sammen med denne stærkt forfulgte men talløse skare) med høj røst (der vil yde som en vældig torden) råbe: ’Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra Lammet’ (Åb.7:16) – og en af de ældste skal da tage til orde og spørge: "De, som står her klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?" – og svaret skal lyde: "Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod!" (Åb.7:9-14).

Selvom Åbenbaringsbogen ikke er det sidste skrift, som er blevet nedfældet af mænd som ’var drevet af Helligånden, og som skrev det, der kom fra Gud (2.Pet.1:21) – så har kirkens åndelige lederskab (der aldrig kan erstattes af noget verdsligt styre) placeret netop dette skrift (med beretningerne om ’en stor trængsel’) som den sidste ’bog’ i Bibelen.

Heri ligger – mener jeg – at dermed er det sidste ord i denne bog blevet sagt! Hvis nogen kommer bagefter og mener, at de har noget at tilføje eller forklare, så kan dette kun godtages, hvis det stemmer overens med Den Hellige Skrift.

Læs på grundlovssiden: ’Mange ufødte børn vil nu miste livet i Irland’.
 2018-06-06


 

KONVOJENS SIDSTE REJSE?

Efter sidste uges omhyggelige beretning vedrørende flytningen af de to sættevognstrailere fra den bjergside i Gamle Korinth, hvor de har tjent som bolig for familien Noer siden februar 2014, er det nu blevet fastlagt, at selve operationen vil finde sted i den første hele uge i september i år (med evt. afrejse fra Danmark til Athen d. 31. august).

Der er brug for tre-fire håndfaste mænd, Benjamin Noer bliver ’sjakbajs’ for ekspeditionen. Det er åbenlyst, at der – efter at de store beboelsesvogne er trukket ud fra det vanskelige terræn, må stå en anden plads klar til dem! Hvor skal dette materiel, som har tjent Guds Rige i 40 år, bringes hen?

Svaret på dette spørgsmål står endnu åbent, og det er vor tro og vort håb, at Gud i Sin nåde vil vise vejen frem – ja, ikke nok med det: Han vil berede vejen frem – så at det efterfølgende, afsluttende skridt straks kan iværksættes.

… som der står skrevet hos profeten Esajas: "Se, jeg sender Min engel for dit åsyn. Han skal bane vejen for dig; der er en røst af én, som råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør Hans stier jævne!" (Markus 1:1-3).

Det har bekymret mig, at jeg ikke allerede nu kan forklare mig, når folk spørger, hvor de store, smukke beboelsesvogne i Grækenland skal hen. Denne bekymring udtrykte jeg over for en søster, som var til stede i grundlovsteltet i kolonihaven d. 5. Hun var netop flyttet fra Sjælland til Jyllands vestkyst… "og ikke før i sidste øjeblik kendte jeg den nye adresse." Med et smil tilføjede hun: "Også Abraham adlød kaldet… og drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen" (Hebr.11:8).

 

FAREN I SIDSTE ØJEBLIK AFVÆRGET

Det har vakt bestyrtelse, at den iranske udenrigsminister Mohammed Javad Zarif er dukket op på en filmstrimmel fremvist på You Tube, hvor han (midt i det iranske parlament sammen med de øvrige medlemmer af parlamentet) synger: ’Død over Amerika’, ’DØD OVER ISRAEL’, og ’DØD OVER ENGLAND’. Denne såkaldte ’moderate’ iranske minister var medunderskriver på atomaftalen i 2015… og netop denne aftale synes ikke at være det papir værd, som den er skrevet på. Derfor opstår stadig nye spændinger, der imidlertid ikke får frit løb, idet de vil udløse en række profetiske tilsagn… som endnu er forseglede.

Ifølge et israelsk tv-program med titlen ’Onda’ fremgår det af et interview med den tidligere chef for Mossad, Tamir Pardo, at Israel allerede for syv år siden (i 2011) var parat at angribe Iran. "Netanyahu havde på et tidspunkt givet ordre til, at israelske tropper skulle holde sig klar til angreb," fortæller den tidligere Mossad-chef, idet han tilføjer: "Det var atom-installationerne, der var det militære mål." Han slutter: "Var angrebet blevet udført, havde det efter min mening udløst en storkrig."

Ifølge de seneste nyheder har denne situation været gentaget – og denne samme fare for en storkrig været nærliggende. Imidlertid er faren i sidste øjeblik i sidste øjeblik afværget, hvilket kan have sin egen profetiske baggrund. Om dette handler denne artikel.

 

FARETRUENDE UDVIKLING BREMSET

Daniels Bog i Gamle Testamente er (sådan ser jeg det) en stor, sammenhængende beretning om Guds ærkefjende, antikrist. Ingen vil (ved den endelige dom) med rette kunne hævde, at Gud har holdt skjult for dem, hvem denne djævelens højeste gesandt på jorden var. Netop denne profetiske del af Skriften beskæftiger sig med de mellemøstlige verdensmagter, hvorudfra denne onde despots herredømme springer – og det første kapitel åbnes med bekendtgørelsen om, at Babylons konge drog op imod Jerusalem og belejrede byen. Herren, Israels Gud gav staden og templet i denne persiske hedningefyrstes hænder – og nogle af de hellige tempelkar blev slæbt til ’Sinear’ (Babylon), hvor de blev placeret i et hedningetempel – samtidig med, at Israels børn blev bragt til Babylons hus for at tjene ham og hans formørkede dynasti i halvfjerdsindstyve år.

Det er på denne baggrund, at den aktuelle udvikling omkring Iran, det gamle perserrige, bør iagttages. Denne nations nidkærhed for atter at række ud mod Jerusalem, er styret af kræfter, der ikke er af denne verden. Disse mørke magter vil søge så hurtigt som muligt at gennemføre en ultimativ plan med henblik på Israel og Jerusalem ’før dets tid er inde’ (2.Thess.2:6). Situationen omkring iranske tropper, som i øget tab indenfor de seneste måneder har bevæget sig tæt ved Syriens sydlige grænse mod Israel, kunne have forårsaget et ragnarok-lignende, præventivt angreb fra Israel – men pludselig er der slået en bremse i den faretruende udvikling. Om dette er bl.a. følgende at berette:

 

RUSLAND OG ISRAEL ENIGE: IRAN SKAL UD AF SYRIEN!

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov har for få dage siden på det bestemteste indvilliget i, at kun det syriske regimes tropper kan forblive ved nationens sydlige grænse mod Israel. Denne overraskende vending i den anspændte situation i Mellemøsten er pludselig dukket op på kanal 10 på det israelske TV – og det har i vide kredse skabt ikke så lidt af en overraskelse, at denne pludselige ’samstemmighed’ mellem Putin og Netanyahu sætter både Iran og Hizbollah fra Libanon ud af spillet. Deres farlige tilstedeværelse ved den syriske grænse til Israel er (indtil videre) et afsluttet kapitel.

Dette militære samarbejde mellem Israel og Rusland har intensiveret sig over de sidste uger. Alle har kunnet indse, at det nu var nødvendigt – ja, uundgåeligt, at Israel tog sagen i sin egen hånd og med et missilangreb standsede etableringen af de iranske tropper langs grænsen til Israel.

Hovedparten af forhandlingerne mellem Jerusalem og Moskva har fundet sted i al hemmelighed. De har været som nattens skygger, der i ly og mørket bevægede sig mellem de to hovedstæder – men det underligste resultat er nu kommet for en dag: Den russiske forsvarsminister Serguei Soygu har officielt inviteret sin kollega, den israelske forsvarsminister, Avigdor Liberman, til Moskva. Liberman er blevet bedt om ’ikke at komme alene’. "Tag general Herzi Levi med dig," (lyder det i invitationen). "Irans militære tilstedeværelse i Syrien må standses!"

Tv-kanal 2 i Israel har herefter meddelt, at Damaskus er indforstået med denne udvikling." Alle fremmede tropper skal væk fra syrisk jord," hedder det… og dermed er der åbnet en port ind til en videre udvikling, som kunne have en dybere profetisk betydning. Om dette er mere at fortælle. Især om de gammeltestamentlige forudsigelser, der drejer sig om vore dages Iran.

 

DE PERSISKE TRE KONGER

Min opmærksomhed er i den forbindelse blevet rettet mod ét vers i Daniels Bog, der omtaler et specifikt område af Mellemøsten, som i dag optager sindene mere end noget andet. Verset i Daniels Bog lyder sådan: "Der skal endnu fremstå tre konger i Persien" (Dan.11:1). Persien er (anerkendt af samtlige autoriteter) det nuværende Iran, og netop dette historiske rige fra antikkens tid dukker i vore dage frem på skærmen som en aktiv spiller, som de stridende magter omkring Jerusalem ikke kan komme udenom.

Da den første af disse tre konger endnu ikke synes (som en hændelse i vor nuværende tid) at ’være fremstået (v.1) – er det værd at lægge mærke til, at netop denne åbenbaring om de persiske tre konger er inkluderet i en større vision, hvis begyndelse angives i det første vers i det forudgående 10. kapitel af Daniels Bog, hvor der står skrevet: "I perserkongen Kyros’ tredje regeringsår modtog Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar, en åbenbaring." Tre-konger-visionen er en af denne samlede åbenbaring, og kan altså til en vis grad følges til døren af de efterfølgende informationer, som profeten modtager (som en sikker ledetråd, der fører frem til og inkluderer de tre regenter). Derfor bør vi nærmere iagttage den omtalte åbenbaring (som Daniel modtog i Kyros’ tredje regeringsår) og om hvilken det står skrevet: "Ordet er sandhed og varsler om stor trængsel" (v.1).

"Perserrigets fyrste stod mig imod i en og tyve dage," erklærer en himmelsk udsending over for den jødiske profet – og det er min opfattelse, at netop dette usædvanlige udtryk ’Perserrigets Fyrste’ (Dan.10:13) er værd at mærke sig. Især når de troende (i denne sene nattetime) vender sig til Gud, for (inden klokken falder i slag) at få en nærmere besked på, hvor de befinder sig på det guddommelige, tidernes stjernekort? Langsomt, mørk og med halvt åbne øjne rejser denne Islam-præstelige skikkelse sig over Irans bjerge. Han skygger med hånden over øjnene og stirrer mod vest: Hans tredje efterfølger vil (ifølge profetiens ord) angribe Europa. Lad mig forklare:

Åbenbaringsbogens indhold åbner op for forfærdelige visioner om krig, ødelæggelser, forfølgelser og global horror – men ifølge Daniels Bog starter hele denne overjordisk styrede rædselsperiode med et angreb på Europa – nærmere betegnet Grækenland.

Dette afsluttende afsnit (Åbenbaringsbogen) på Ny Testamente udfordrer læserne med voldsomme symboler og billeder og gådefulde beskrivelser – men gennem det alt sammen løber en gylden tråd af åbenbarelse om Kristus; Han er i sandhed alfa og omega i den bog; det slagtede og fra døden oprejste Guds Lam er dette skrifts midtpunkt. En farverig filmstrimmel om den kommende verden er det intense budskab, som Åbenbaringsbogen bringer – men profeten Daniel fastholder, at dette scenario begynder med et opgør med Persiens Fyrste og han angriber i en ikke fjern fremtid Europa! Herom er følgende at tilføje:

 

DE KOSTBARE KAR

Babels Konge bar karrene til skatkammeret til sin gud (Dan.1:2). Heraf kan udledes, mener jeg, at der nu har været en lang, tusindårig periode, hvor Israel og Jerusalem har været uden tempel, og de kostbare remedier (som f.eks. menoraen) er blevet bortført til jordens hedningenationer, af hvilke det gamle Persien, Iran, indtager en særlig profetisk plads.

Nogle af ’de kostbare kar’, som oprindeligt var udset til jødernes gudstjeneste, var ikke kun tempelskålene men var også ’menneskelige kar’ – unge mænd (som var smukke og kloge og besad evner og talenter, som for en tid kunne komme hedningekongen til gavn). Disse blev bortført fra Jerusalem – hvoriblandt var profeten Daniel, som i sin livstid tjente seks af Babels konger.

"Daniel havde forstand på syner og drømme" (1:17) – og det er præcis sådanne mænd, som den nuværende tid har brug for, thi alle de verdslige kundskaber og den jordiske videnskab vil ikke (end ikke i mindste mål) kunne gengive de guddommelige og alt afgørende åbenbarelser, som der fra nu af åbnes op for.

Et af de forhold, som herefter aktiveres, er den ’sammenfatning’ (Ef.1:10), som (drevet af Ånden) vil finde sted mellem de kaldede mænd af hedensk oprindelse og de udvalgte mænd af jødisk rod. Ved Kristus har disse to former for tjeneste (rig) adgang til Faderen, når de tjener Kristus i den ene og samme ånd; dette vil herefter blive kraftigt bekræftet og befordret (i denne afsluttende tids husholdning); de nærmest kommende dage har meget herom at berette…
 2018-05-30
 

NÅR GRUNDLOVSPILLERNE FALDER

Ved ’talestenen’ i Horsens bymidte vil borgerne på Grundlovsdag, d. 5. juni søge at belyse det punkt, som Kong David i Bibelens 11. salme formulerer med ordene: "Når grundpillerne falder." Om dette er følgende 3 punkter at bemærke:

 

PUNKT NR. 1

Juridisk forstået indebærer den politiske magt det helt specielle fænomen, at magten absolut ligger i de styrende hænder. Den måde, hvorpå den styrende magt fungerer, ligger imidlertid adskilt på tre kompetencer: 1) Den lovgivende magt, 2) Den udøvende magt og 3) den dømmende magt. Den demokratiske ide betinger, at hver eneste borger i systemet vil have mulighed for sejrrigt og triumferende at kunne gennemføre sine personlige drømme eller et fællesskab, formål og syner i samme grad, som disse ligger indenfor samfundets grundlovsmæssige bestemmelser. Den politiske magt, som altså har monopol på den legale, fysiske udøvelse af vold, der ville kunne hindre (ved f.eks. politiets indgriben)et sådant anliggende, holdes døgnet rundt i ave af de tre myndighedsområder.

Hvis den ene af disse tre øvrigheder (som, f.eks. den dømmende magt) svigter sin opgave, så vil de to andre (lovgiverne og regeringens politi) kunne rotte sig sammen og hindre borgeren i at kunne udfolde sig i sine frihedsrettigheder. Noget sådant synes at være sket ved Højesteretskendelsen d. 23. marts 2017 kl. 12:00 i København og ved ’midnatslovens’ iværksættelse 1. januar 2018. Dommerne udleverede her den danske, kristne menigheds sidste værn mod statens overgreb! I det øjeblik kendelsen om regeringens fulde og totalitære beføjelser over kirken blev lovbefæstet, blev dørene til kirkens indre kamre sprængt, og en politisk ligestillingshob er fra denne time på vej op mod kirkens alter med det ene formål at sex-besudle det.

Spørgsmålet er herefter kun et. Det står formuleret i Bibelens 11. salme, hvor Israels kong David udfordrer med ordene: "Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?" (v.3) Svaret på dette spørgsmål er lige for hånden. Bibelen spørger: Hvad gør den retfærdige i nødens time? Der er altså ikke tale om, hvad han tænker eller hvad han siger – end ikke hvad og hvordan han beder. Nej, kun dette ene: Hvad gør han?

Min anbefaling vil være: Kom tirsdag d. 5. juni til Horsens og deltag i vort møde i bymidten ved ’talestenen’ kl. 14:30. Derefter er der grill i Pilevænget kl. 16:00 og en fædrelandsaften i teltet ved Kolonihavens fælleshus kl. 18:30. Herom er følgende at notere sig:

 

STATEN BESTEMMER PRÆSTENS PRÆDIKEN

Grundlovsdag vil det ved ’talestenen’ i Horsens blive klargjort (i et fremlagt manifest), at der nu er lov for, at staten fremover skal bestemme, hvad præsten skal prædike i kirken.

 

PUNKT NR. 2

Det kan med bestemthed fastsættes hvor og hvordan den trosmæssige kontrakt blev indgået mellem den danske stat og borgerne. Det skete i den kolde februarmåned i den grundlovsgivende rigsforsamling 1849. Det historiske perspektiv af et ophyggeligt protestantisk betonet samarbejde mellem staten og kirken blev nedfældet sort på hvidt i den 4. paragraf i Danmarks Grundlov for lidt mere end 150 år siden; det kan imidlertid med samme præcision både sted- og tidsfæstes, hvor og hvornår denne trosmæssige overenskomst ophørte. Det skete d. 23. marts 2017, kl. 12:00 i Højesteret i København samt ved iværksættelsen af ’midnatsloven’ d. 1. januar 2018. Her blev ved dom og ’lovregulering’ alle nøgler til den danske folkekirkes, de evangeliske frikirkers og det jødiske trossamfunds inderste kamre udleveret til statens kirkeminister, regeringen og folketinget. Fra den dag har statens embedsmænd fuld adgang til med enevældens styrke at råde over og bestemme præstens prædiken. Den skal herefter indeholde tanker fra den siddende regerings politiske regeringsgrundlag. Sker det ikke, vil prædikenen ikke have kirkeministerens velsignelse, og det vil koste prædikanten dyrt.

Den pagt, som ved grundloven er sluttet mellem staten og dens borgere, erklærer, at de sidste (borgerne) skal adlyde staten – men den forpligter samtidig staten at respektere og opretholde borgernes frihedsrettigheder. Denne forpligtelse blev opløst, da staten ved marts-højesteretsdommen 2017 blev sat fri fra sin andel af pagten i dens forhold til kirken, hvilket for frikirkernes og de jødiske borgeres trosforhold blev lovfæstet 1. januar 2018.05.29

DEN SOCIALE KONTRAKT

Grundlovsdag ved ’talestenen’ i Horsens vil borgerne fremlægge et manifest med 7 artikler, som omhandler grundlovens sociale kontrakt.

 

PUNKT NR. 3

Grundlovens 4. paragraf er en stabil social kontrakt mellem staten og borgernes trosfrihed, som – hvis den bliver brudt – bringer hele samfundet ind i en krise, som for enhver pris må undgås! På historisk plan er højesteretskendelsen d. 23. marts 2017 et usædvanligt ’politisk træk, som kun sjældent forekommer i et vestligt demokrati. Højesteret, som er sat til at forsvare denne kontrakt, synes at have brudt den! At få de styrende til at underordne sig denne kontrakt, som de selv har underskrevet, er ikke nogen let sag; kun domstolen synes her at kunne få staten til at indvillige i, at kontraktens himmelblåklare bestemmelse om at begrænse den verdslige øvrigheds magt over kirken, skal fastholdes! Dette skete ikke d. 23. marts 2017, da Højesteret med et pennestrøg overdrog al magt over kirkens indre anliggender til enhver tids kirkeministerielle forvaltning og blev efterfulgt af en ny religionslov d. 1. jan. 2018.

Dermed er den fornemme suverænitet, som er statens egenart, erklæret for at være ubegrænset i forhold til alle den folkekirkelige kristne menigheds anliggender, og de frikirkelige og landets jøders trosforhold. Den 23. marts 2017, kl. 12:00 ophørte det danske kongerige med at være en retsstat. Intet eller ingen har længere mulighed for at hindre lovgivernes kirke-overgreb.

Den efterfølgende nye religionslovs (midnat 2018) bestemmelse, at ’lovgiverne ikke kan lovgive mod kirkens bekendelsesskrifter’, for altid trådt under fode; intet fremtidigt styre vil herefter kunne hindres i at trampe ind i det allerhelligste for dér at udfolde sig trit og ubesværet ud fra sine egne politiske og moralske normer. Imidlertid forregner disse nye kirkemagthavere sig! De er af den opfattelse, at kirkens Herre forbliver tavs i denne sag – men vil snart med smerte indse, at de står over for en overmagt, som de i deres afstumpethed ikke har taget højde for…

(Læs andre tre punkter på grundlovssiden under overskriften: ’AL MAGT TIL STATEN’.

 

FLYT DANMARKS AMBASSADE TIL JERUSALEM

Man kunne ønske, at det var Danmarks statsminister, som blev så hjertevarmt modtaget i Ben Gurion Lufthavn, som det var tilfældet med præsidenten for Paragua, Horacio Cortes. Han ankom til Israel den næstsidste søndag i maj 2018, fordi han som leder for én af de første stater, der nu anerkender Jerusalem som Israels hovedstad (og derfor følger USA’s eksempel ved at flytte deres ambassade fra Tel Aviv til ’Den Store Konges By’) skulle medvirke ved Jerusalem-ceremonien. Paragua er det tredje land, som nu har flyttet sin ambassade til Jerusalem. En uge forinden var det præsidenten for Guatemala, Jimmy Morales, som blev hjerteligt modtaget i Ben Gurion. Dette skete kun to dage efter, at den amerikanske ambassade blev indviet – hvornår er det Danmarks tur? De danske politikere bør i denne sag ikke lade vente på sig!

 

AMBASSADEFLYTNINGEN – EN ÆRE!

"Det er en ære for mig at være her i dag," erklærede den paraguayske præsident ved den ceremoni, som i anledning af ambassadeåbningen var foranstaltet. Ordvalget er i den dybeste overensstemmelse med Ny Testamentes lære om nationernes – deriblandt Danmarks – holdning til Israel. Paraguais præsident lod i sin åbningstale tydeligt forstå, at det ikke var ham, som hermed gjorde Israel og Jerusalem og det jødiske folk en tjeneste – men at det var ’en ære for ham’ at blive givet denne anledning til at bringe Israel den berettigede respekt og varmhjertede hilsen, som alle jordens nationer ifølge Ny Testamente er Jerusalem skyldig…

"Du skal ikke være hovmodig (over for Israel)," advarer apostelen, idet han med disse ord bl.a. henvender sig til de nationer, som i århundreder har fået Kristi Evangelium forkyndt – "men hvis du er hovmodig," fortsætter han, "så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden (til det fælles troens træ) men roden, der bærer dig" (Rom.11:17-18).

Med denne bibelske formaning som baggrund vil det være både godt, ret og gavnligt for de danske politikere at lytte til Paraguai-præsidentens yderligere erklæring i åbningstalen. Han udtalte: "Åbningen af vor ambassade i Jerusalem tilkendegiver et helt særligt forhold mellem mit land og Israel. Den signaliserer et dybt venskab, en modig solidaritet – og vor fælles tro på de samme værdier…"

Den dag vor danske statsminister tør tale de samme ord i Jerusalem (ved åbningen af en dansk ambassade i Israels hovedstad) – den dag indskrives Danmark blandt te nationer, som (ved en sådan troens handling) vinder Guds velbehag! Apostelen fortsætter sin belæring i Romerbrevet med henblik på folkeslagenes (heriblandt Danmark) holdning til Israel og Det jødiske Folk. Han tilføjer: "Så se da Guds godhed og strenghed; Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver i Hans godhed; ellers bliver også du hugget af" (Rom.11:22).

Det sidste bør betones, fordi der hersker den almindelige og fejlagtige forståelse blandt de folkevalgte beslutningstagere, at de kan behandle Israel ( - ja, landets egne jødiske borgere) efter deres eget forgodtbefindende.

Himlens og jordens Skaber, Israels Gud, og vor Herre Jesu Kristi Fader, har over for Danmark bevist den godhed, at evangeliet om Hans Søn er blevet prædiket i vort land i ét tusind år. De mange hundreder af hvidtakkede kirker, som siden 1200-tallet nu ligger spredt ud over land og rige er det åbenlyse bevis på denne godhed!

Ny Testamente angiver imidlertid, at hvis Guds velsignelse fortsat skal hvile over vort land, da er betingelsen herfor (ifølge apostelens lære) at dette ’vort land’ bliver (forbliver) i Hans godhed. Hvis dette ikke sker (ved f.eks. en antikristelig lovgivning eller et fortsat antisemitisk, fjendsk forhold over for Hans jødiske folk og deres nation, Israel), så er konsekvensen kun én: "Så vil også vi blive hugget af."

Om dette har jeg følgende at forklare i forbindelse med åbningen af den tredje ambassade i Jerusalem, hvor der rent faktisk var sket en positiv udvikling i staten Paraguais holdning til Israel – en udvikling, som kan nære det håb, at det samme må ske for Danmark!

I forbindelse med fejringen af Israels 70-årsdag gav Paraguais præsident til almindelig overraskelse pludselig og uventet meddelelse om, at han – inden hans mandat udløb – ville sørge for, at Paraguais ambassade blev flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Dette skridt vakte forbløffelse, fordi Paraguai – på trods af i adskillige tilfælde at have vist en pro-israelsk holdning – afholdt sig fra at aflevere sin stemme ved FN’s generalforsamling, hvor Washington blev internationalt fordømt (for at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad). At Paraguai i denne time forholdt sig tavs var bemærkelsesværdig, thi syv andre stater tog ved den afstemning Israels parti.

De syv stater var Guatemala, Togo, Honduras, Mikronesien, Naru, Palau og Marshall-øerne. Nu stod præsident Horacio Cortes pludselig i Jerusalem. Ingen ved, hvad han i sin personlige samtale med Netanyahu har røbet – men hans holdning var ændret. Fra at være tavs tilskuer stod han nu med ét i Jerusalem, hvor han åbnede sit lands nye ambassade midt i Israels hovedstad. Kan noget lignende ske for Danmark?

De danske folketingsmedlemmer ser med ængstelse på de massive demonstrationer, der fra palæstinensisk side blev gennemført i Jerusalem, da USA-ambassaden blev indviet d. 14. maj 2018. Imidlertid havde tre EU-lande (Rumænien, Ungarn, Tjekkiet og Østrig) valgt at deltage i receptionen i Jerusalem, hvor flytningen blev fejret. Danmark havde altså ikke stået alene, hvis den danske regering havde besluttet at gøre det samme.

Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fastholder, at den danske ambassade skal forblive i Tel Aviv – og dermed slår han følge med 23 EU-lande, som er enige om at modsætte sig amerikanernes godkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad… Der lurer imidlertid en sær splittelse under overfladen, som pludselig kan vise sig ved, at enkelte EU-nationer ’omvender sig’, sådan som det er sket med Paraguai. "Vi håber ikke, at andre lande vil følge amerikanernes fodspor," siger Sveriges EU- og handelsminister, Ann Linde.

Den 15. maj skrev formand for Kristendemokraterne i Danmark, Stig Grenov: "Vi anerkender Jerusalem som Israels hovedstad! Danmarks Ambassade bør flyttes, hvis Israel kan anvise en grund i den vestlige, overvejende jødisk befolkede del…" Om dette allerede nu kunne ske (anvisningen af en passende ambassade-grund) – så vil det kunne hjælpe de danske troens forkæmpere for, at dette projekt lykkes.
 2018-05-23

AKUT HJÆLP: PILGRIM KONVOJENS ENDESTATION!

Vor gamle Pilgrim Konvoj har gennem 40 år udfyldt en særlig tjeneste i Europa og Israel. Som årene er gået, er det nedslidte materiel efterhånden – vogn efter vogn – ankommet til sin sidste holdeplads. I hvert enkelt tilfælde har vi oplevet, at Herren har udvirket det sådan, at hver eneste af de gamle beboelsesvogne (samt de endnu fungerende trækkende køretøjer) har fundet sit eget hjem. Dette tror vi nu også vil blive tilfældet med bl.a. de sidste to store sættevognsbeboelser, som i Grækenland siden februar 2014 fortsat har tjent som bolig for Noer-familien. Efter at disse køretøjer i årene forinden gennemførte den lange rejse gennem Europa (hvor mange sjæle blev høstet ind i Guds Rige under forkyndelsen i det store firmastede stjernetelt) og efter at de tjente som ’et rejsende hjem’ for den store børneflok, som over en 20-årig periode voksede op i Israel – ja, efter at de i de sidste fire år har gjort holdt på en bjergside uden for det bibelske ’Gamle Korinth’ i Grækenland, så er timen nu kommet, hvor også disse to beboelsesvogne skal bringes til deres sidste holdeplads.

Dette er med disse linjer mit ærinde! På vor seneste maj-hjemrejse fra Grækenland (hvor vi oplevede den glæde at se, at Herren havde omsorg for den tidligere ’brødrevogn’ og den lange ’skolevogn’), modtog vi på vort natteherberg i Serbien en mail, som satte en brat deadline for bjergsideplaceringen af de to sættevognsbeboelser. Den 15. sept. 2018 skal de to store køretøjer være fjernet fra højdedraget uden for Korinth. Der vides ikke i øjeblikket, hvor deres endestation bliver – men dette første træk (der skal bringe dem til en nærliggende, bevogtede parkeringsplads).

Som én første fase er det planen at samle en lille flok af arbejdsvillige venner, som kan rive en uge ud af kalenderen for at deltage i denne operation. Selve indsatsen vil tage en to tre dage, men er vi sammen i Grækenland, bør der også være plads til fritid, grill, strand og åndeligt samvær.

Selve operationen bliver ikke nogen let opgave; der skal arbejdes i et vanskeligt terræn med de nødvendige maskiner  – men opgave er nødvendig – og ikke umulig.

De, som er interesseret og har mulighed for at betale flybilletten (til Athen) bør melde sig på denne hjemmesides kontakt-adresser (mail eller telefonisk), og vi vil da finde frem til, hvilken uge, der for et lille team vil være bedst egnet.

Under alle omstændigheder kalder vi med disse linjer til bøn omkring denne ekspedition, der nu endeligt skal bringe de to sættevogne til deres sidste holdeplads. 

EN OPMUNTRENDE BERETNING

Som en opmuntring til dem, der gerne stiller sig til rådighed (Rom.6:13) for også at bede for denne sag, vil jeg fortælle følgende:

Som adskillige ved, afleverede vi for et halvt år siden to store beboelsesvogne til afbenyttelse af en hjemløs Roma-familie med 10 børn.

(I et par år havde vi med hjælp fra Danmark og Tyskland hjulpet denne familie med jævnlige storindkøb fra supermarkedet. Det var krisetider i Grækenland, og den store børneflok udfordrede til – så vidt det var muligt – at sørge for, at køleskabet ikke blev tomt).

Da familien i midten af 2017 blev jaget af politiet, fordi den overnattede i forladte bygninger, blev der med hjælp fra en tysk forretningsmand købt et stykke jord i byen Kokkoni, og vi stillede de to omtalte beboelsesvogne (med seks rum, senge og køkken) til dens rådighed. Den tyske forretningsmand og hans hustru havde med dette køb af et beskyttet område kun én betingelse, og det var, at Roma-familiens børn skulle gå i den nærliggende skole. Vi stillede som vor betingelse, at de skulle holde området rent og anvende de til rådighed stillede indretninger. (De lokale myndigheder nægtede at installere vand og EL).

Da efter seks måneder ingen af disse to betingelser (skole og orden) var opfyldt, ønskede vore tyske hjælpere ikke længere at støtte dette projekt. Samtidig rejste 100 græske borgere sig i protest mod Romafamiliens tilstedeværelse. En retssag blev rejst imod os – og det blev i december 2017 aftalt med byens borgmester, at han gerne måtte flytte familien samt sørge for, at de fik de to beboelsesvogne med sig

Ved vor tilbagekomst til Danmark erfarede vi til vor bedrøvelse, at Roma-familien var flyttet, og at borgmesteren ikke havde holdt sit løfte. De to vogne stod stadig på pladsen…

Det er på denne mørke baggrund, at jeg nu kan berette om den videre opmuntrende udvikling.

I den græske kystby, Kalamata, (halvanden times kørsel fra Korinth) har en flok borgere i den svære krisetid oprettet et frivilligt hjælpearbejde for børn og ældre (med en særlig ambulancetjeneste og brandindsats som beskyttelse mod de hærgende skovbrande). Den kristne missionsorganisation ’Nehemiah Gateway’, som er stationeret bl.a. i Nürnberg, er kommet denne humanitære indsats til hjælp – og modtog for et par måneder siden dette nødråb fra Kalamata: "Kan I hjælpe os med en beboelsesvogn, der skal være et aktivt led i vor administration og vort arbejde for børn og ældre (og om mulig tjene som overnatning for tilrejsende gæster).

De kristne partnere i Nürnberg svarede: "Bed til Gud, så vil hjælpen komme!" Det ser ud til, at der er steget bøn op fra den verdslige organisation. Den kvindelige leder ’Christina’ fortæller: "Jeg havde ikke ventet et så hurtigt svar!"

Efter at Gisèle og jeg (uvidende om dette nødråb) henvendte os til missionslederen, Arnold Geiger, kunne han nu (til Kalamata-folkenes forbløffelse og kun 15 dage efter dette nødråb) aflevere følgende besked: Der er blevet doneret ikke kun én men to store beboelsesvogne til jeres arbejde.

Vi mødte de glade Kalamata-frivillige i Kokkoni, hvor de var kommet for at gøre forberedelser til at få fragtet de to store køretøjer til deres hjælpecenter; deres taknemlighed var overvældende! Vi fik det indtryk, at de to nyrenoverede vogne, som tydeligvis i de forløbne seks måneder var blevet misrøgtet, nu ville komme i gode hænder. Vognene er nu ankommet til Kalamata, og lederen af ’Gateway’-missionen i Nürnberg har sendt os denne mail:

Kære Familie Noer,

Endnu engang mange tak for jeres store støtte med hensyn til jeres donation af beboelsesvognene. Jeg mener, at det er et stort skridt fremad for udviklingen af det humanitære arbejde, der udføres. Selve etableringen af den store gave kan nu blive afsluttet. Jeg vil sikkert fremover kunne fortælle mere, efter at jeg selv har besøgt stedet.

Hjertelig tak og Guds velsignelse

Jeg er sikker på, at vi snart ses igen på Hubmersberg

Stor hilsen

Arnold Geiger

Managing Direktor

 

Konklusion: Det er vort indtryk, at som Herren i sin nåde – og gennem forskellige vanskeligheder – til sidst fik bragt denne del af Pilgrim Konvojen til sit rette ’hjem’, således vil han også føre sin egen sag med hensyn til de sidste af konvojens køretøjer. 

TO FORSKELLIGE DEMONSTRATIONER

Medens flere hundrede personer troppede op i en aggressiv demonstration mod Israel i Oslo Centrum, tirsdag d. 15. maj, så vandrede en skare på et halvt hundrede personer søndagen forinden (d. 13. maj i en fredelig procession (med israelske og danske bannere og flag) gennem Horsens Centrum.

Den norske avis ’Aften Posten’ skrev, at der ved demonstrationen i Oslo blev råbt ’boykot Israel’ – men tilskuere hævder, at der på arabisk blev råbt: ’dræb jøderne’.

Ved den danske flagmarch i Horsens blev der ikke råbt, truet eller handlet aggressivt mod den fredelige procession, som standsede fire steder i byen for at markere Israels 70 års fødselsdag med taler og oplæsning af bibelsteder, som handlede om Jerusalem.

Flere fagforeninger, ungdomsforeninger og medlemmer af de politiske partier SV, Rødt og Oslo Arbejderparti, var blandt arrangørerne af den norske demonstration. I Horsens havde en række kirker slået sig sammen med foreningen Exodus og Pilgrims to Jerusalem. Processionen sluttede ved den tidligere synagoge, hvor forsamlingen sang på hebraisk og dansk, og det atter blev præciseret, at det er et borgerønske i Danmark, at også den danske ambassade flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

Pressen meddeler, at ved Oslo demonstrationen var der palæstinensiske mænd, som råbte de samme kampråb, som Muhammed selv skulle have brugt, når han angreb jøder. Dette skete kun 100 meter fra Israels Ambassade.

Politiet i Horsens har meddelt, at de var ’yderst tilfredse’ med det fredelige forløb. Der blev (usynligt) overvåget både under søndagens fanemarch og ved den efterfølgende gallamiddag d. 14. maj i restaurant ’Munken’. Ved et afsluttende møde i Horsens Pinsekirke sang Signe Walsøe og ’Helga fra Island’ israelske kor og sange, og Jakob Martini sang ’Den Hellige Stad, Jerusalem’ for et stærkt bevæget publikum. Georg Berthelsen ledte aftenen og Johny Noer sluttede med at tale om Profeten Daniels oplevelse, da han i Skrifterne bemærkede betydningen af åremålet 70 (Dan.9:2).

(Begejstrede e-mails er indløbet fra jøder i Danmark og Israel).

 

NY TESTAMENTE OM AMBASSADE-FLYTNINGEN

Når danske borgere nu i øget grad henvender sig til medlemmer af folketinget med det ene formål at give udtryk for deres ønske om, at også den danske ambassade flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem, så møder de en mur af tavs modstand.’

Af den grund må det her ud fra Ny Testamente begrundes åndeligt-rigtigt, at det for landets troende borgere er en berettiget borger-fordring, at Jerusalem bliver anerkendt af den danske regering som værende Israels hovedstad.

Det afsnit af Den Hellige Skrift, som her bør henvises til, er et par vers i Romerbrevets elvte kapitel, hvor selve placeringen af de såkaldt ’indpodede grene på det jødiske stamtræ understreges.

En forkert placering vil (ifølge dette skriftafsnit) afskære de fra nationerne indpodede grene fra (som der står skrevet): ’at få del i træets rod med dens fede saft’. Det drejer sig altså ikke bare om en ren geografisk stedfæstelse men om selve den åndelige baggrund for et fornyet samfund med den jødiske stat.

En politisk afvisning af dette enestående profetisk betonede, nytestamentlige tilbud vil medføre en åndelig fattigdom og en åbenlys foragt over for den ’Gudsvelsignelse, der gør rig’. Apostelen kalder en sådan afvisning for ’hovmod’ (v.17). "Du skal ikke være hovmodig," siger han til den hedningekristne, idet han understreger, at han taler om ’et hovmod overfor grenene’ (jøderne) – "men hvis du er hovmodig," slutter han, "så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig."

Lad mig forklare:

 

GUD ELSKER SIN EGEN UDVÆLGELSESPLAN

Ved fejringen af Israels 70-års fødselsdag, er der (som her omtalt) et billede fra Ny Testamente, som er blevet særligt levende for mig. Det er det brogede maleri, som apostelen Paulus giver, når han i Romerbrevet det 11. kapitel skildrer, hvorledes det vanskeligt forståelige forhold mellem Israel og de såkaldt hedningekristne skal opfattes. Han maler med brede penselstrøg, så at ingen behøver at spekulere så meget over tydningen af billedet. Det er ikke et moderne maleri, som kan fortolkes på tusind’ forskellige måder – nej, apostelen er her som en af de gammeldags malere, der (hvis han f.eks. ville male en spade, så forstår man, at ’en spade er en spade’), ikke gør det svært for folk at forstå, hvad det er, han vil sige.

Han starter med at beskrive træets rod, og siger: "Hvis roden er hellig, så er grenene det også! (Rom.11:17). Nu har nogen forsøgt at forvirre begreberne ved at sige, at dette ædle oliventræs rod er Israel! Dette er imidlertid ikke tilfældet! På Romerbrevets træ er Israel billedligt omtalt som grenene! Paulus siger jo (med smerte), at ’hvis nu nogle af grenene er blevet brudt af’ (v.17)… og hentyder dér, (uden nogen tvivl) til, at det er hans jødiske landsmænd, som han omtaler som ’grenene på træet’.

Det relevante spørgsmål vil derfor være: Hvis jøderne på det nytestamentlige oliventræ er grenene, hvem eller hvad er så roden? Hertil svarer apostelen: "Ses der hen til udvælgelsen, er de (jøderne) elskede for fædrenes skyld" (11:28). Hvis vi spørger en kristen, om han eller hun er elsket af Gud, lyder svaret øjeblikkeligt: "Ja, men det er ikke for min egen skyld. Jeg er elsket for Jesu skyld!" Spørger vi en troende jøde, om han eller hun er elsket af Gud, lyder svaret øjeblikkeligt: "Ja, men det er ikke for min egen skyld. Jeg er elsket for fædrenes skyld."

Heraf tør vi slutte, at oliventræets rod er fædrene, Abraham, Isak og Jakob… og graver vi dybere, er det ikke blot de jødiske fædre, som er roden, men det er den udvælgelse, som førte til (og er selve årsagen til), at disse jødiske stamfædre har bragt en guddommelig kærlighed over hele det jødiske folk. Thi der står jo i netop den forbindelse skrevet: "Ses der hen til udvælgelsen, er de elskede for fædrenes skyld" (v.28).

… stikker vi spaden endnu dybere, kommer vi til den forståelse, at det ikke blot er fædrene, ej heller udvælgelsen men Ham, der udvælger, der er oliventræets egentlige rod, hvilket faktisk vil sige, at Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, men henblik på oliventræet handler i en stor, gådefuld, ejendommelig kærlighed til sine egne udvælgelsesplaner!

 

SELVINDLYSENDE ARGUMENTATION

Oliemaleriet om oliventræet fortæller med følgende penselstrøg: "Men om nu nogle af grenene blev brudt af" – og når apostelen omtaler dette smertelige afsnit af jødernes historie, udbryder han: "Sandhed taler jeg i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighed vidner med mig i Helligånden, at jeg har en stor sorg og en uafladelig kummer i mit hjerte" (Rom.9:1-4). Han fortsætter med at erklære, at han er parat til at ofre det dyrebareste han ejer (sit eget fællesskab med Kristus) "om det kunne gavne mine brødre, mine kødelige stammefrænder, de er jo israelitter…" (v.3).

Når det derfor i denne urolige time betænkes, hvor udbredt hadet mod Israel er – og hvor mange millioner af mennesker, der ønsker al landenes ulykker over Den hebraiske Stat, så er det bevægende at lytte til Ny Testamente, som erklærer: "Jeg er parat til alt," om jeg kunne gavne Israel og det jødiske folk" (Rom.9:3).

Desværre er det ikke de toner, vi i dag hører fra store dele af den kristne kirkes indre. Der huser man desværre andre visioner – ja, man støtter så godt som alt, hvad der kan boykotte Israel og skade – ja, om muligt ihjelslå eller invalidere så mange som muligt af Israels børn. Det er på høje tid, at Kristi kirke i sin verdensvidde udbredelse omvender sig fra sin formørkede og fordrejede, antisemitiske, antikristelige og antibibelske holdning over for Israel.

Apostelens argumentation er derfor rammende. Hans oliventræ-maleri står skarpt i farverne – ja, de bliver ikke kun ’selvlysende’ men ’selvindlysende’, når han fremlægger sin dybt begrundede bevisførelse for, at der er håb for de såkaldt ’afhuggede grene’ på det ædle oliventræ. "Gud har jo magt til at indpode dem igen," (v.24), udbryder Paulus, idet han henviser til de jødiske grene på træet. Han fortsætter (og hvem blandt de kloge, teologiske hoveder i den hedningekristne kirke tør sige ham imod): "Thi når du (som en hedningekristen) blev hugget af det vilde oliventræ, som du af naturen hører til, og imod naturens orden blev indpodet i et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil ikke de andre indpodes i deres eget oliventræ, som de af naturen hører til…" (11:24).

 

AMBASSADEFLYTNINGEN – EN PROFETISK HANDLING

At noget (sådan som det her omtales) er blevet udført ’imod naturens orden’ (v.24) vil sige, at overnaturlige kræfter har været på spil. En overjordisk magt har gennemført et projekt, som dybest set gik imod den allerede besluttede, naturlige, jordiske orden.

Af den grund kan vi i denne dramatiske epoke (som varsles forude) regne med, at ikke alt vil forløbe ’efter naturens orden’. De, som er kaldet ud i denne tjeneste, må regne med, at overnaturlige kræfter vil komme dem til hjælp; de er nemlig på forhånd udpeget til at skulle tage kampen op mod de med hæslige afgrundskræfter (der ikke hører til denne verden) og vil kun kunne besejre disse ved en mirakuløs indgriben fra den usynlige verden.

Til Danmark lyder derfor (mener jeg) et ganske bestemt budskab, som de troende, danske kristne borgere netop i denne alvorlige time er blevet guddommeligt kaldet til at kundgøre.

Budskabet til Danmark i dets egenskab af at være en protestantisk nation (som i ét tusind år har fået Kristi evangelium forkyndt) lyder sådan: "Du, som hører til et vildt oliventræ, blev indpodet iblandt dem og sammen med dem fik du del i oliventræets rod med dens fede saft – så nu skal du ikke derfor være hovmodig over for grenene" (Rom.11).

For rigtig at kunne forstå den frihedstale, som Ny Testamente her anvender, er det på sin plads at gentage, at den rod, der her er tale om, er Israels og det jødiske folks udvalgte fædre, Abraham, Isak og Jakob. Når der altså tales om ’grenene’, så drejer det sig om jøderne, Israels børn, som er ’de naturlige grene’ på det ædle oliventræ – og når der her tales om ’det vilde oliventræ’, så drejer det sig om alle verdens ikke-jødiske nationer (hedningerne), hvoriblandt Danmark har sin egen forudbestemte plads…

Til den danske nation og dens ledere siger den nytestamentlige tekst de samme ord, som gælder alle de lande og riger ud over hele jorden, som har fået evangeliet forkyndt. For Danmarks vedkommende lyder denne henvendelse: "Du, som hører til et vildt oliventræ, men som gennem historien er blevet ’indpodet’ i det ædle træ, der står på den fælles rod, som er blevet plantet af den Almægtige: De jødiske stamfædre, der fik en velsignelse, som fra første færd gjaldt (ikke blot Israel) men alle jordens folkeslag!

At flytte den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, er ikke (som mange mener) en politisk handling. Det er en profetisk tilkendegivelse. Dermed giver Danmark nemlig til kende, at Jerusalem er Israels hovedstad.

Ordet om ’Det ædle Oliventræ og grenene’ samt budskabet om ’træets rod og det vilde oliventræ’ er (mener jeg) en bibelsk tilkendegivelse, at en sådan handling (ambassadeflytningen) vil være i overensstemmelse med Ny Testamentes lære om de hedningekristnes velplacerede forhold til Israel og de jødiske forfædre, Abraham, Isak og Jakob.

Herom er følgende at forklare:

At indpodningen på det jødiske stamtræ (set fra et åndeligt synspunkt) ikke er nogen tilfældig handling, fremgår tydeligt af bibelteksten, der omhyggeligt omtaler placeringen af de indpodede grene.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor de bliver sat på det ædle oliventræ. Nej, det præciseres, at det vilde oliventræs grene indpodes ’iblandt (de jødiske grene) – for ’sammen med dem ’at få del i oliventræets rod’.

Det er heller ikke nogen ligegyldig handling, hvor den danske ambassade anbringes i det jødiske folkelegeme.

Flyt derfor Danmarks Ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem – hellere i dag end i morgen!
 2018-05-17

 

AFSLUTNINGSTIDENS NYE TJENESTE

Som nattens vægtere forbereder sig til at vandre den sidste rundgang på Jerusalems mure, så forbereder Den opstandne Herre sine tjenere på alle vegne at modtage åbenbarelsen for de afsluttende tider. Alt, hvad seerne har skuet gennem slægterne, er for intet at regne mod de gåder og hemmeligholdte begivenheder, som nu vil blive afdækket. De, som er kaldet til denne sidste sendelse, bør fra nu af indvie sig til en ny form for tjeneste – og til at vandre en vej, som ingen har gået før. Lad mig forklare:

"Nu kommer jeg til syn og åbenbaringer fra Herren," fortæller Paulus i sin anden skrivelse til Korinthermenigheden; det vil sige, at ikke blot findes der et normalt (altså ikke et ekstremt) bibelsk begreb, som kaldes ’syner og åbenbaringer’. Hvis der nemlig er noget, som der er brug for i vor truede tidsperiode – disse afsluttende bibelsk forudsagte dage – så er det (for de troendes vedkommende) ’syner og åbenbaringer’… (2.Kor.12:1).

Der tales altså her om mange syner’ (flertal) og ’mange åbenbaringer’ (ikke i ental) så det må heraf som en opmuntring kunne udledes, at Herren ikke vil holde tilbage med hensyn til (villigt, imødekommende) at vise sine tjenere, hvad der skal ske ’om kort tid’ (norsk).

Af den grund tør vi komme med stor forventning til Herrens nådes trone for dér at modtage den nødvendige indsigt for dagen og vejen. Tiderne er onde, og rovdyr lurer alle vegne – og det er øjeblikket, hvor de store, himmelske domsprotokoller åbnes. Må Herren vise os nåde og barmhjertighed!

Når det hedder: "Jesu Kristi Åbenbaring, som Gud gav Ham," så har det for adskillige været et dybtborende spørgsmål, hvordan dette ord ’som Gud gav Ham’ skal forstås? Er det ikke en evig, uforanderlig og velsignet kendsgerning (spørger disse bibellærde fortsat søgende menneskebørn), ’at Sønnen og Faderen er ét? Og vil det ikke dermed sige (fortsætter de) at der næppe findes nogen begivenhed med hensyn til ’de sidste ting’, som Sønnen ikke ved besked om? Han ved, hvad Faderen ved, thi Han og Faderen er og forbliver i evighedernes evigheder ét…

Spørgsmålet er imidlertid så centralt, at vi i denne hovedsag (meddelelsen af ’åbenbaringen’ – den sidste bog i Ny Testamente) ikke må gå vild. Det er absolut afgørende, at vi modtager ’åbenbaringen om de sidste dage’ på samme måde, som Sønnen modtager (eller ’bliver givet’) en altomfattende viden om disse ting – ja, på nøjagtig samme inderlige måde, som Han igen ’viser sine tjenere, hvad der snart skal ske’! (Åb.1:1)

 

DEN LIVSVIGTIGE LÆRE

"Først midt under festen," fortæller Johannes, "gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise" (Johs.7:14-16). Jøderne undrede sig og sagde: "Hvordan kan han have forstand på Skriften, når Han ikke er oplært i den?" Jesus svarede dem: "Min lære er ikke min egen, men Hans, som sendte mig" (v.14-16).

…når Jesus her erklærer, at Hans lære ’ikke er Hans egen’, vil det dermed sige (og kan, så vidt jeg kan se, kun forstås sådan), at Sønnen her ’er blevet givet noget’, som alene kommer fra Faderen…

Denne korte beretning fra Ny Testamente har – mener jeg – en overordnet betydning, når det drejer sig om (som det hedder): ’at have forstand på Skriften’ – især når det drejer sig om profeternes tale om de sidste dage. Det budskab, som i denne forbindelse betros de af Herrens tjenere, som er udpeget dertil, må med henblik på de voldsomme begivenheder, som meget, meget snart vil finde sted, være pinligt nøjagtige. Mange menneskers skæbne (flugt, skjul samt udsendelse og udsættelse af dødsensfarlige opgaver) er afhængige af, at de får ordentlig og absolut klar besked. Derfor fortsætter Jesus med ordene: "Den, der vil gøre Hans vilje, skal erkende, om min lære er af Gud, eller om jeg taler af mig selv" (v.17).

(Af samme grund må jeg her indstændigt advare mod den fejlagtige opfattelse, at ’læren’ ikke er så nødvendig! "Hvad det drejer sig om er ene og alene at forkynde evangeliet," hævdes det – og ’en brændende iver efter at vinde sjæle for Kristus kunne anes i denne holdning – men når Jesus her (om sin egen tjeneste) erklærer: "Min lære er ikke min egen, men Hans, som sendte mig," kan der ikke være to meninger om, at Jesus (og hans efterfølgere) er betroet en lære, som er evighedsvigtig for Kristi menighed og livsnødvendig for Hans udsendinge. Lad derfor ingen i de kommende dage foragte eller afvise dem, som er udsendt – ikke kun for at prædike og døbe og uddrive de mest ondskabsfulde, kønsvildfarne ånder – men for at lære Kristi menighed om de sidste ting.

 

VILDFARNE LAM OG RASENDE ULVE

Nationerne vil nemlig inden for overraskende kort tid blive oversvømmet med falske lærere, som ud fra de profetiske Skrifter endog – med smiger og drevet af pengegriskhed – vil søge at lede nogle af denne verdens mægtige på afveje. Folk i høje stillinger vil falde på næsen for disse bedragere.

"Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild," siger Jesus (Matt.24:11)… og blandt disse ’mange vildførte er desværre også mange nyomvendte, som med glæde og taknemlighed greb frelsens budskab, men som kort efter (som vildfarne lam) blev ofre for et rasende, glubsk ulvekobbel af falske undervisere.

"Vi skal blot fortælle de mange nye disciple, at de af hele deres hjerte skal søge at gøre Guds vilje," siges der. Hertil svarer Jesus: "Den, der vil gøre Hans (Faderens) vilje, skal erkende, om min lære er af Gud" (Johs.7:28). Han forsætter: "Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære. Men den, der søger Hans ære, som har sendt ham, han er sanddru, og der er ingen uret hos ham(v.26). Dette er en formaning til de mange nye sjælevindere, som ikke fatter lærens beskyttende betydning!

Som den store ’apokalypse’ (Åbenbaringsbogen) står for at blive åbnet, og århundredgamle forseglinger nu endelig skal brydes, ’så står profeternes tale så meget mere fast for os’ (erklærer apostelen Peter… 2.Pet.1:19). Han fortsætter (og her må de ny-udkaldte høstfolk ikke vende det døve øre til): ’Den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter." Han slutter: "Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af menneskers vilje, men drevet af Helligånden, har mennesker sagt det, der kom fra Gud" (v.21).

Hvad dette indebærer, vil jeg i det følgende give en nærmere forklaring på… og dermed står det fast, at ingen bagefter kan sige: "Dette vidste jeg ikke noget om. Om dette har ingen fortalt mig. Aldrig har jeg hørt nogen forklare disse ting…

 

ET VIGTIGT DOKUMENT

Grundlovens trosfrihedsparagraf bør ikke udsættes for nogen form for ’evolution’. Dens udprægede, fornemme standardkvalitet består i, at den ikke behøver ’at udvikle sig’; den kan ikke gøres bedre! Med få ord siger den, hvad ’borgerne har ret til’… og netop dette er mit emne, når jeg her henviser til mit seneste indlæg på ’grundlovssiden’, som bringes under titlen: ’Historisk lovovertrædelse’. Jeg vil her bede jer alle om omhyggeligt at læse denne artikel, som har kostet mig en del arbejde – og som jeg anser vor et vigtigt dokument i vor kamp mod statens overgreb.

Grundlovens indhold, der med respekt omtaler de troendes overbevisning, kan (tror jeg)

Endog være en inspiration for de af landets troende borgere, som desværre fortsat og stadigt mener, at ’den slags borgerlige forhold’ behøver de kristne ikke at beskæftige sig med’; de bør ikke (siger man) ’holde øje’ med den politiske magts overgreb, ej heller sige at ’holde igen’ på lovløshedens uhæmmede overfald på en opvoksende tro (hvilket er i strid med apostelens formaning i 2. Thess.2:6-7).

Lad mig her yderligere forklare, hvad min hensigt er med den omtalte artikel på grundlovssiden:

I den omtalte artikel ’Historisk Lovovertrædelse (på grundlovssiden) søger jeg at stille skarpt på det forhold, at før denne grundlovspåbudte løfteparagraf forfatningsmæssigt er blevet drøftet og ’ordnet’, kan der i sagen om de danske, evangeliske frikirker og de jødiske troende borgere ikke lovgives på det niveau, som grundloven angiver.

Den danske forfatnings 67. bestemmelse har som sagt ikke brug for at blive ’normaliseret’ (eller ’moderniseret’). Den taler med klar røst om borgernes medfødte ret til at organisere sig med deres trosfæller for på bedste måde og i fuldkommen frihed at kunne følge deres egen samvittighed og religiøse overbevisning.

Denne 67. trosparagraf er beskyttet af den højeste rets garanti i Danmark og er i døgnets 24 timer vort sidste værn mod den offensiv fra lovgivernes side, som siden nytårsmorgen 2018 søger at underminere den danske forfatnings 3. bestemmelse, at en tredeling af statsmagten begrænser den verdslige øvrigheds indflydelse. Hvis de politiske magthavere i deres ligestillingsiver med dette sidste midnatslovs-initiativ forgriber sig på ’anderledes tænkende’ uden for landets nationalkirke, så vil de (tror jeg) få det at føle ved næste valg.

 

NYE FORFATNINGSREDAKTØRER PÅ SPIL

Når ’midnatsloven’, som blev trukket ned over hovedet på de danske frikirker og det jødiske trossamfund på den første dag i 2018, i bemærkningerne til sin 2. paragraf erklærer, at den 67. grundlovsbestemmelse (citat): ’sikrer den enkelte borgers ret til religionsfrihed’, så fortsættes der med følgende: "Dog kun såfremt trossamfundets formål ikke er i strid med gældende ret" (1564-151). Dette er en ny formulering af den 67. grundlovsparagraf, som på intet punkt stemmer overens med den 150årige bestemmelse, som siger (citat): ’dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’.

Den direkte fordrejning af grundlovsteksten, som her finder sted, bør ikke gå upåtalt hen! En kostbar konstitutionel arv er af nogle nye forfatningsredaktører blevet kastet på affaldspladsen for at give plads til en snæversynet juridisk nyformulering, der indholdsmæssigt er totalt ude af trit med den oprindelige grundlovstekst.

Dette er sket – mener jeg at kunne dokumentere – ved, at de danske lovgivers nytårsnat har gennemført deres angreb på de danske evangeliske frikirker og det jødiske trossamfund ved at unddrage sig den grundlovspåbudte betingelse, at frikirkernes og jødernes trossamfund først skal ordnes ved lov’ (grl. § 69).

Den nye religionsparagraf (som er den 3. bestemmelse i den nye religionslov) fordrejer den givne grundlovstekst med følgende ordlyd: "…såfremt der ikke hermed opfordres til eller foretages noget, der strider mod bestemmelser fastsat ved lov eller i medfør af lov."

De nye lovgiveres forsøg på – ja, direkte gennemførelse af – en midnats-legitimering af denne totale ændring af den oprindelige grundlovstekst bør ikke et øjeblik tillades! Den bør derfor fra første færd udsættes for en systematisk kritik, hvilket jeg i den givne situation agter at gøre – ja, vé mig, om jeg ikke gør det! Thi denne åbenlyse grundlovsfordrejning af de danske kristne borgeres dyrebare trosfrihedsparagraf er et af de mest synlige antikrist-faresignaler, som øjnes i horisonten – og er (hævder jeg i den pågældende artikel) et historisk brud på magtens tredeling.)

 

EN POLITISTATS HÅNDLANGERE

For at retsstaten i Danmark fortsat kan forsvare de elementære frihedsrettigheder (som de individuelle danske, frikirkelige og jødiske borgere nyder godt af), så må der (som i dette foreliggende tilfælde) øves en vis kontrol med de politiske elementer, der fremstår som en trussel overfor Danmarks Grundlovs 67. paragraf. Denne kontrol kan imidlertid kun opnås, hvor statsmagten er delt i tre – og denne regel er her blevet overtrådt!

Denne grundlovskoncept af begrebet ’retsstat’ indtager med sin tredeling af magten en høj rang i det danske retssystem – ja, den regnes for at være et folkeeje (altså en dyrebar fælles folkelig værdi), som også de øvrige medlemmer af det europæiske fællesskab sættes højt… og dette i en sådan grad, at hvis en medlemsstat ikke respekterer netop denne tredelingsorden, kan den udsættes for sanktioner (RTD eur. 2015, 689).

I dagens Danmark er der med den nye ’midnatslov’ (vedr. en lovregulering af bl.a. frikirkernes og det jødiske trossamfunds forhold) fremprovokeret en situation, hvor lovgiverne direkte har fordrejet den 150årige grundlovstekst til fordel for deres egne parti-politiske ligestillingsideologier – uden at tage hensyn til, at i sådanne forhold er lovgivningsmagten ikke ene om at bestemme.

Når den originale grundlovstekst siger, at ’intet må læres, som strider mod sædeligheden (§ 67) – og netop denne urørlige forfatningstekst fordrejes til: ’såfremt der ikke opfordres til noget, der strider mod bestemmelser fastsat ved lov’, så er der her foretaget et indgreb rettet mod den danske konstitution, der ikke har været til debat, og derfor må betragtes som en historisk overtrædelse!

 

DEN FRIKIRKELIGE LIVSNERVE ANGRIBES

Grundlovs-fordrejningen angriber selve livsnerven i trosfrihedsbestemmelsens idé. Den ombytter grundlovstanken, (at en evangelisk-frikirkelig menighed eller de jødiske troende borgere bygger deres tro på en lære og en bekendelse) med den abstrakte situation, at der (måske i kampens hede) fremsættes en opfordring, der kan anklages for at være på kanten af det lovlige.

Når det i den nye religionslov fremhæves, at (citat): ’et trossamfund kan frit dannes, såfremt det har et lovligt formål (1564, s.151, § 2) vil det dermed sige, at borgerne ikke længere har ’ret til at forene sig i samfund for at ’dyrke Gud’ (grl. § 67), hvis ikke de overfor statsmagten forinden kan påvise, at deres formål er lovligt!

At borgerne ’har ret til at forene sig i trossamfund’ er altså efter den nye orden betinget af, at et troens fællesskab kan attestere, at (citat): ’dets formål ikke er i strid med gældende lov’.

Borgerne har imidlertid til deres forskrækkelse bemærket, at der her ikke længere er tale om at opnå statens anerkendelse – nej, der er her tale om betingelserne for at et trossamfund i Danmark overhovedet ’kan dannes’…

Hermed er det sagt! Hvis et nyt fællesskab af troende ønsker ’at danne et trossamfund’, så skal de – for ikke at blive erklæret illegale – på stedet redegøre for deres formål, og hvis dette ikke stemmer overens med gældende dansk lov og ret, så må disse troende borgere samle sig som de bedst kan og – om muligt – søge at unddrage sig statens overvågning.

For de evangeliske frikirker vil det begreb, som kaldes ’gældende lov’ især undersøge hvorvidt disse troende (citat): ’ikke har en ægteskabsopfattelse, som strider mod dansk rets regler om myndige personers selvbestemmelse eller som indeholder en forskelsbehandling på grund af køn’ (1564, s. 28/2.4.5).

For det jødiske trossamfund vil man fremdeles være opmærksom på, hvorledes det gammeltestamentlige omskærelsesritual administreres.

Øjeblikket er kommet, hvor de (ved grundloven garanterede) frihedsrettigheder søges frataget de troende borgere! Det drejer sig her ikke om småting men om vort danske samfunds mest ophøjede normer! Kampen står mod de fremherskende politiske kræfter, der ustandseligt søger at underminere de evangeliske frikirkers og de danske jøders uafhængighed af staten. Retsstaten har imidlertid i denne sag kun ét objektiv: At beskytte borgerne mod staten… Derfor: Læs min artikel ’Historisk lovovertrædelse’ på grundlovssiden – og giv mig en seriøs respons. Tiden er kort, og der bør snarest skrides til handling.
 2018-05-09
 

70-ÅRSTALEN, DER BRINGER SKAM

Israels store 70-årsdag er ved at blive krydset af på kalenderen! Adskillige spørger: Hvad vil der ske, når festen er overstået – og hvilke ’lykønskninger’ har en reel mulighed for at blive opfyldte? Er det f.eks. illusorisk at løfte bægeret og sige (henvendt til Jerusalem og den øvrige verden): "Fred, og ingen fare," når en pludselig undergang rent faktisk lurer lige om hjørnet (1.Thess.6:3)?

Jeremias, som udførligt har beskrevet, hvad der kan forventes at ske efter 70-årsdagen, advarer mod en alt for optimistisk fødselsdagsstemning. Han siger: "De læger mit folks brøst som den simpleste sag, idet de siger: Fred, fred, skønt der ikke er fred." Om den slags skåltaler siger profeten: "De skal få skam, thi de har (i virkeligheden) gjort vederstyggelige ting!" (Jer.6:14-15)

Imidlertid anes et lille, blafrende lys i den mørke tunnel forude: Hvis et folk og en nation virkelig af hele sit hjerte omvender sig, så tilsiger 70-åremålet dem fred! Hvis ikke, vil der blive rakt dem et andet grumset bæger, som ikke står anført på fødselsdagsmenuen; det kaldes et ’vredens bæger’ – og det er om dette, at jeg her søger at gengive Jeremias’ 70-årsprofeti. Mit formål med disse linjer er derfor kun ét: At få de danske lovgivere til at indse, at timen er kommet, hvor de skal flytte den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem! Lad mig forklare:

 

DET BETINGEDE LØFTE

Selvom der i Jeremias Bog tales med den største alvor om den guddommelige beslutning, der hviler som en truende, dyster skygge bag 70-åremålet, så fremgår det alligevel tydeligt, at Herren ønsker det bedste for sit folk. "Thi så siger Herren: ’Når halvfjerdsindstyve år er gået for Babel, vil Jeg se til jer og på jer opfylde min forjættelse om at føre jer tilbage hertil!" (Jer.29:10) – "Thi Jeg ved," (fortsætter Herren sit ord gennem Jeremias) "hvilke tanker, Jeg tænker om jer," lyder det fra Herren. "Tanker om fred og ikke om ulykke, at Jeg må give jer fremtid og håb" (v.11).

Der er imidlertid en klar betingelse knyttet til dette opmuntrende løfte. Den bør ikke glemmes! Den har at gøre med omvendelse og lyder i det efterfølgende vers i Jeremias Bog således: "Kalder I på Mig, vil Jeg svare jer; leder I efter Mig, skal I finde Mig, såfremt I søger Mig af hele jeres hjerte… da vil Jeg vende jeres skæbne og sanke jer sammen fra alle de folkeslag og alle de steder Jeg har bortstødt jer, lyder det fra Herren, og føre jer tilbage til det sted, fra hvilket, Jeg førte jer bort (Jer.25:12-14).

 

70-ÅRETS PROFETISKE BETYDNING

Den dag i det første regeringsår af den mægtige persiske konge, Darius, hvor den gamle profet Daniel (som han havde for sædvane) bøjede sig over de slidte, hebraiske skriftruller, er gået over i historien. "Jeg lagde i Skrifterne mærke til det åremål, som profeten Jeremias angiver med hensyn til Jerusalems skæbne," fortæller Daniel. Han arbejdede på det tidspunkt som rigsråd for den vældige hersker og havde (som Skriften andetsteds fortæller) ’udmærket sig frem for de andre to rigsråder, fordi der var en ypperlig ånd i ham’ (Dan.6:4; han er i denne 70-årssag værd at lytte til).

Daniel fortæller, at han på denne præcise dag gjorde en stor og afgørende opdagelse. "Den har at gøre med det profetiske åremål," forklarer han. "Åremålet er 70 år!"

Netop denne opdagelse, som profeten Daniel i det efterfølgende giver en nærmere forklaring på, må altså i dette år, 2018, få alle de bibellærde over hele verden til at løfte deres hoveder i en særlig forventning. Dette er nemlig åremålet, som står skrevet over selve fødselen af den hebraiske stat: 70 år! Samtidig er det året, hvor jordens største supermagt, USA, flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, for dermed at erklære, at Amerika anerkender Jerusalem for at være Israels hovedstad! Efterfølgende har en halv snes nationer taget samme beslutning. Danmark bør gøre ligeså! Det er af større betydning end man tror, hvilket jeg i det følgende vil søge at gøre rede for.

Daniels 2500 år gamle opdagelse angiver nemlig selve begrundelserne for, at alle jordens nationer bør haste med at følge USA’s eksempel! 70-året har en profetisk betydning, som de færreste kender noget til; det indeholder en velsignelse og en forbandelse (5.Mose 11:26-28). Dette vil jeg i det følgende søge at kaste lys over ud fra profeten Daniels alvorlige advarsler med hensyn til, hvad tiden efter 70-året indebærer – ikke kun for Israel men for alle jordens folkeslag. Budskabet er enkelt. Flyt jeres ambassader og anerkend dermed, at Jerusalem er Israels hovedstad!

 

VISDOMMENS KILDESPRING

De, som er af den opfattelse, at 70-året – som et bibelsk åremål – angiver en ny nådetid (med åndelig vækkelse og velsignelse) tager sørgeligt fejl. 70-året indikerer en korsvej, hvor støvets år er passeret, og en regnskabens dag venter forude! Hvad enten nationernes ledere og Israel vil høre det eller ej, så sætter 70-året en solid granit-milepæl for Guds overbærenhed, og der vil herefter blive udsendt en skare af Herrens tjenere, som vil præsentere alle verdsligt og åndeligt ansvarlige for ’dommens begyndelse’… (1.Pet.4:17).

Når Daniel om denne guddommelige administration af verdenshistorien udbryder: "Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger; giver de indsigtsfulde deres viden" (2:21) – så er det en kontraktmæssig manuel over de sidste tider, der her fremlægges. Endetidsprogrammet udspilles på den måde, at Gud aktivt griber ind i historien – og i nøje forbindelse dermed ’giver de vise deres visdom, og de indsigtsfulde deres viden’ (Dan.2:21).

Når der i denne sammenhæng peges på profeten Daniel, som siger: "Jeg lagde i Skrifterne mærke til" – så er det altså i første omgang fra Den Hellige Skrift, at ’de vise’ skal øse deres viden. Der findes også andre former for Guds-åbenbarelse, men når det gælder ’endens tid’, er der så meget skriftligt materiale til rådighed, at det må forventes, at de tjenere, som Herren udsender til det sidste udkald, øser deres viden fra den levende kilde, som kaldes Guds Ord.

Ingen bør i den forbindelse undre sig over, at de Herrens tjenere, som er udset til at skulle opfylde det ord fra Jesu mund, at ’evangeliet om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene (… og så skal enden komme… Matt.24:14) tager deres udgangspunkt fra profeten Daniels budskab. Det er nemlig ham, som Jesus selv henviser til, når han i samme afsnit af Matthæusevangeliet (24:14-15) udbryder: "Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund – så skal den, der læser det, give agt" (v.15).

Her peger Jesus (som alt i Skriften drejer sig om, og som er afslutningstidernes store og eneste hovedperson) på profeten Daniel med ordene, "når I læser hans afsnit om vederstyggeligheden, der placeres på hellig grund, så giv agt!

 

70-ÅRS PROFETIENS VARSEL

Da farisæerne forlangte, at Jesus skulle ’vise dem et tegn fra himlen’, sagde Han til dem: "Om aftenen siger I: Det bliver smukt vejr, for himlen er rød, og om morgenen: I dag bliver det uroligt vejr, thi himlen er rød og mørk." Jesus slutter med følgende udsagn: "Himlens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke" (Matt.16:1-3).

I dag er situationen imidlertid forværret derhen, at selvom himlen er blodrød og horisonten er truende mørk, så vil folk kun høre på de prædikanter, der fortsat fortæller dem, at ’selvom himlens udseende er mildest talt ildevarslende, så bliver det godt vejr i morgen…’

Det ord, der som et lynnedslag ramte profeten Daniel, da han i Skriften (til sin forfærdelse) læste profeten Jeremias ord om 70-året, lader imidlertid ingen tvivl mulig (Jer.25:12-38). Det bliver ikke bare dårligt vejr – nej, i morgen ’bryder et vældigt uvejr løs fra jordens rand’ (v.32). At stormvejret slippes løs ’fra jordens rand’ betyder, at det ikke er klimatisk betonet. Det kommer fra rummet, og det rammer denne vor klode med en dommedagsstraf, som verden ikke tidligere har set magen.

70-års profetien hos Jeremias, som slog profeten Daniel med rædsel, så at han ’vendte sit ansigt til Gud Herren for at fremføre bøn og begæringer, faste i sæk og aske…’ (Dan.9:3) er en dyster forudsigelse: Det bliver dårligt vejr i morgen!

 

EFTER DETTE 70-ÅR BLUSSER GUDS VREDE OP

Profeten Daniel må have været ’godt op i’ 80’erne, da han – som en gammel hvidhåret seer – modtog det budskab fra Herren, at hans folk, Israels børn, ’skulle trælle for Babels konge’ i nøjagtig 70 år’. Som ganske ung blev han (som en af de fangne jøder) bragt til Babel – og det var her – netop i denne mægtige persiske hovedstad – at han nu (70 år senere) fik det profetiske udsagn om, at timen nu var kommet, hvor Herren ville ’hjemsøge Babels konge og folket dér for deres misgerninger’ (Jer.25:12). Han forstod, at tiden nu endelig var inde, for det blev klart og tydeligt sagt til ham, at ’når de 70 år er gået’, så vil Israels Gud ’hjemsøge både Babels hersker og hele folket ’for deres ugerninger mod Israel og Jerusalem…’

Spørgsmålet er nu dette ene: Står vi ved dette ’70 års åremål’ overfor det samme profetiske princip? Ejer ’2018-halvfjerdsåret’ det samme varsel, som det var tilfældet på profeten Jeremias’ tid? Må den samme forfærdelse komme over os (i det 21. århundrede) som det skete med Daniel på perserkongen Darius’ tid? Sender Israels Gud det samme ’vredens bæger’ ud til folkeslagene efter 70-års-fejringen i Jerusalem, og vil det i en sådan situation være klogt af folkeslagenes ledere at træffe foranstaltninger med hensyn til i hast – inden det er for sent – at flytte deres ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem? Gives der noget ord i Bibelen, som kunne inspirere til et skridt i den retning?

Hertil svarer salmisten i Bibelens 2. salme: "Og nu, I konger, vær kloge! Lad jer råde I jordens dommere!" (Salme 2:10) Gør i denne time, hvad der har Guds Søns behag! Flyt ambassaden til Den store Konges By! Gør dette, så ’at han ikke skal vredes, og I forgår, thi (efter dette 70-år) ’blusser Hans vrede op… og salig er da kun den, der sætter sin lid til Ham! (Salme 2:12).

 

BÆGERET MED VREDENS VIN

For Daniel har det ikke været nogen behagelig besked at skulle levere videre til Babels konge. Han skulle til Majestæten sige, at ’Israels Gud vil efter disse 70 år hjemsøge dig’. Tænk om noget lignende skulle siges til de styrende på Christiansborg i Danmarks hovedstad. Kan noget sådant ske?

Svaret på dette spørgsmål falder øjeblikkeligt: "Se, med den by, som Mit navn er nævnt over" (siger Herren, idet han henviser til Jerusalem)… "med den by begynder Jeg nu at handle ilde, og så skulle I gå fri. Thi Jeg kalder sværdet hid mod alle dem, som bor på jorden!" lyder det fra Hærskares Herre…

Af den grund kan det budskab, som i 70-året for Israels fødsel (maj 1948) ikke blot være en venlig henvendelse, en stilfærdig opfordring eller en pæn, tilbageholdende, diplomatisk advarsel. "Nej," udbryder profeten Jeremias, der fik til opgave at advare alverdens nationer. "Herren, Israels Gud, sagde til mig: Tag dette bæger med min vredes vin af min hånd og giv det til alle de folk, Jeg sender dig til."

Hvis det er det samme bæger (med samme indhold), som Herrens tjenere skal bringe ud til folkeslagene i anledning af dette særegne ’Jerusalem-70-år’ – så kan ingen af disse vor tids sendebud unddrage sig og anmode om at få en anden vin hældt i bægeret.

"De skal drikke, og rave og rase for sværdet, Jeg sender iblandt dem," lyder det fra Herren (Jer.25:16).

(Hvad det ord betyder: ’Sværdet Jeg sender iblandt dem’ er ikke let at tyde. Nogle er af den opfattelse, at det er et terrorsværd, som får lov at hærge; ingen kan med sikkerhed forklare denne sætning… kun kan siges, at om noget kunne afholde Herren fra at lade en sådan ulykkestid komme over vort land, så skulle det være dem, der ikke lukker ørene for den højaktuelle opfordring: ’Flyt den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Et er (om det bliver modtaget eller ej) et varselsråb til nationerne i denne elvte time.

 

HERREN KAN STEMMES TIL MILDHED

Den gamle bibelske profet, Daniel, havde det ikke godt med de fremtidssyner, som Herren betroede ham. De var ikke velegnede til 70-års fødselsdagstaler – ja, de havde en sådan indvirkning på ham, at da englen Gabriel udlagde synet for ham (8:16) – så blev han syg! Han fortæller selv: "Jeg, Daniel, lå syg en tid lang; så stod jeg op for at udføre min gerning i kongens tjeneste… men jeg var stadig rædselsslagen over synet" (8:27).

Bedre blev det ikke, da han begyndte at læse i Jeremias Bog. "Efter Herrens til profeten Jeremias," fortæller han, "skulle Jerusalem ligge i grus i halvfjerdsindstyve år" (9:2) – "og vi stemte ikke Herren vor Gud til mildhed ved at vende om fra vore misgerninger" (v.13).

Det vil sige, at selv hvor Gud har fattet beslutninger om dom, kan Han ’stemmes til mildhed’, hvor han ser, at sand omvendelse finder sted. Bibelen fortæller i den forbindelse om profeten Jonas, at Herrens ord kom til ham således: "Stå op og gå til Nineve, den store stad, og udråb over den, at deres ondskab er kommet op for mit åsyn" (Jonas 1:2). Jonas havde – ifølge den bibelske beretning – det dårligt med at skulle aflevere et sådant budskab til Nineve, så han fandt et skib, der sejlede i modsat retning, og (citat): ’… betalte hvad rejsen kostede ’for at sejle bort fra Herrens åsyn’ (v.3).

(Denne formulering vedrørende profetens ulydighed er talende. ’Han betalte, hvad rejsen kostede’. Det blev en dyr omgang – og ingen af Herrens udsendinge skal regne med, at de slipper billigt fra at følge Jonas eksempel (Hebr.10:38-39).

"Da Gud så," hedder det afsluttende i Jonas Bog "hvorledes Nineve omvendte sig fra deres onde vej, angrede Han den ulykke, Han havde truet med – og gjorde ikke alvor deraf" (3:10). Bogen slutter med følgende: "Da sagde Herren: Skulle Jeg ikke ynkes over Nineve, den store stad med mere end tolv gange 10.000 mennesker, som ikke kan skelne højre fra venstre – og meget kvæg! (4:11) ’

Derfor: Flyt ambassaden i Israel – hellere i dag end i morgen!
 2018-05-02


BETRAGTNINGER OVER KRÆFTENS BEKÆMPELSE

På den nu snart afsluttede rejse, som Gisèle og jeg har haft til Grækenland har vi – udover en række praktiske forhold, som skulle løses – også haft en sag med os, som har involveret bøn og læsning i Guds Ord. Det drejer sig om den omsiggribende sygdomsplage, som er at finde i Kristi menighed. Ikke mindst, hvor det drejer sig om kræftens hærgen, som i øjeblikket må regnes som en større nød end meget andet, der ligger tungt på Guds folk ud over det ganske land.

I vore bønner for denne sags skyld har jeg gjort mig nogle tanker fra Guds Ord, som jeg her vil lægge frem til inspiration og overvejelse for andre. Overskriften på disse betragtninger kalder jeg…

 

DEN VELSIGNEDE ÅBENBARELSE

Den altafgørende (højaktuelle) åbenbarelse, som ligger skjult i Romerbrevets klarlægning af den velsignede lære om synderens retfærdighed ved tro, er – efter min mening – at finde i det 17. vers i brevets 5. kapitel, hvor der står skrevet: "Thi voldte den enes fald, at døden fik herredømmet ved den ene, så skal da meget mere de, der tager mod nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus."

Dødens herredømme er uimodsigelig stort! Dette sorte scepter lægger døgn efter døgn tusinder i deres grave. Nat og dag fejer dødens skarpe le gennem menneskemasserne – og netop i denne tid rager den på et særligt område sin grusomme høst til sig. Der findes næppe en familie i vort land – være sig troende eller ikke-troende – uden at kræftsygdommens dødsskygge faldt ind over dens fællesskab og værnede enemærker. Det er derfor ud fra dette afmærkede synspunkt, at jeg nedfælder disse linjer, idet det er min afgjorte opfattelse, at netop det skriftord, som her er nævnt (Rom.5:17) er selve indgangsporten til at få del i det herredømme, som ved troen på Jesus Kristus (overalt i denne bitre time) kan give de hellige sejr.

Tillad mig derfor i det følgende at stille skarpt på dette ene bibelvers, som for mig at se åbner op for en hel ny dimension af den åndelige kamp mod denne djævelske og forbandede sygdom.

 

KRÆFTDØDENS HERREDØMME

Min fremgangsmåde i forsøget på at åbne op for det dybt åndelige indhold af netop dette ene vers fra Romerbrevet er enkel. Jeg analyserer skriftordet stavelse for stavelse, idet jeg under denne proces (fra time til time) stoler på Helligåndens vejledning og hjælp.

Bibelordet indledes med den erklæring (som ikke er til debat), at (citat): ’… den enes fald har forvoldt, at døden fik herredømme’. Jeg læser denne linje ud fra den aktuelle situation, som jeg ovenfor har beskrevet, at flere og flere af vore kære rives fra os og (på trods af vore inderlige bønner) alt for unge lægges i den kolde grav.

Uden at beskæftige mig mere med kræft-fænomenets udbredelse, går jeg (i denne nærmere ’grunden på Guds Ord’… Salme 1:2) straks til Den Hellige Skrifts første konstatering. Den erklærer, at dødens herredømme ene og alene er forårsaget af det første menneskes syndefald.

Kræftdødens overmagt kan ifølge naturvidenskaben og alle slags kostbare og veludviklede forskningsprogrammer skyldes mange – ja, et utal af – omstændigheder. Apostelens forklaring vender sig imidlertid kun til én oprindelig og stadig gældende årsag: Det første menneskes, Adams, overtrædelse.

Dette vil – så vidt jeg kan se og forstår det – betyde, at denne i Bibelen udtrykkeligt fremhævede hovedårsag til bl.a. kræftdødens herredømme bør drages frem i lyset. Dette – tror jeg – vil (midt i en vantroens tid, hvor de fleste hovedrystende og overbærende vil le højt af en sådan argumentation) medføre en Gudgiven Helligåndens stadfæstelse af det her nævnte skriftord. Ikke ved nogen yderligere forklaringer men simpelthen ved, at det af apostelen omtalte Gudgivne herredømme vil bevise sin magt, og de mest forunderlige helbredelser vil finde sted.

 

BLADENE VISNER IKKE

Inden jeg bevæger mig videre i min bevisførelse med hensyn til det højaktuelle emne, som jeg har omtalt, vil jeg blot et øjeblik standse ved det stærke løfte og den opløftende opmuntring, som – i den forbindelse – står anført i den første af Davids Salmer.

"Salig den mand," udbryder han, "… som har lyst til Herrens lov og som grunder på Hans lov dag og nat." Han fortsætter (og heri ligger opmuntringen til at fortsætte denne koncentrerede eftersøgen): "Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: Alt hvad han gør, får han lykke til" (Salme 1:1-2).

At ’bladene ikke visner’ vil sige, at en overnaturlig forvandling har fundet sted. Dette har betydning – tror jeg – når vi skal tale om en ny åndelig form for ’kræftens bekæmpelse’. Lad mig forklare:

 

FORVANDLINGENS ART

"Men hvis Hans Ånd, der opvakte Jesus fra de døde, bor i jer, da skal Han, som opvakte Kristus Jesus fra de døde, også levendegøre jeres dødelige legemer ved Sin Ånd, som bor i jer" (Rom.8:11).

Hvad i denne forbindelse er opsigtsvækkende er den konstatering, at apostelen her taler om ’en levendegørelse af jeres dødelige legemer’. Spørgsmålet – og det er relevant – er nu dette: Er den her omtalte ’levendegørelse af vore dødelige legemer’ den samme, som den, der finder sted ved Kristi komme, og som beskrives i Ny Testamente med ordene: "Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i ét nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder; thi basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi alle forvandles?"

Tillad mig at forsøge at finde frem til et svar på dette spørgsmål, som er nødvendigt for, at vi (i vor bekæmpelse af kræften) i tillidsfuld forventning kan se frem til, at helbredende forvandlingskræfter kan være absolut aktive og virksomme i vore dødelige legemer, endnu inden det store øjeblik indtræffer, hvor Kristus kommer igen, og Hans opstandelseskraft skal virke globalt og overvældende mægtigt i både levende og døde.

 

IKLÆDT UFORKRÆNKELIGHED

Ifølge apostelens detaljerede forklaring, kan der næppe herske tvivl om, at den forvandling, der finder sted ved Kristi komme, er af dimensioner – og foregår indenfor sekunder – som intet menneske kan forestille sig. "Det sker," forklarer apostelen, "i et nu, i et øjeblik." Det indledes med et basunstød (der antyder, at dette er en enestående begivenhed, som verden aldrig før har oplevet og aldrig vil komme til at se gentaget). Det er øjeblikket for ’den første opstandelse’, hvor alle – både levende og døde – skal forvandles for derefter i al evighed at være ’iklædt uforkrænkelighed’.

For at afklare dette spørgsmål vil jeg henvise til det skriftord om ’forvandling’, som apostelen omtaler i sit andet brev til Korinterne, hvor han skriver: "Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre" (3:18).

Der er tydeligvis ikke her tale om en ’øjeblikkelig’ forvandling, sådan som herliggørelsen beskrives ved Kristi komme. Den forvandling, som omtales i Korinterbrevets 3. kapitel sker ikke ’i et nu’ – ’i et øjeblik’ (når basunen lyder) – nej, den forvandling, som åbenbart kan finde sted inden Hans komme, er en guddommelig Åndens virksomhed, der udvirkes ’fra herlighed til herlighed’ (altså trinvis) ’eftersom det (skridt for skridt) kommer fra Åndens Herre’ (2.Kor.3:18).

At det i begge tilfælde (både i den nuværende, trinvise forvandling og i den afsluttende, øjeblikkelige forvandling) drejer sig om et guddommeligt indgreb i vore dødelige legemer, fremgår tydeligt af Skriftens beskrivelse.
 2018-04-25
 

ENDETIDSBILLEDER FRA DEN STORE REJSE

På den lange – næsten endeløs rejse gennem ’det gamle Jugoslavien’, var mit hoved fyldt med tanker, der (især for Makedoniens vedkommende) beskæftigede sig med den såkaldte ’heltekonge’, der (i lighed med Alexander den Store) atter skal fremstå i den periode, som Bibelen omtaler som ’de sidste tider’. Tillad mig at gengive lidt af, hvad der rørte sig i mit indre, da jeg på vejskiltene så Alexander nævnt. De billeder, som fra Bibelen stod for mit indre, kan jeg bedst beskrive med følgende baggrundsovervejelse:

De Forenede Stater, Storbritannien og Frankrig har natten til søndag d.15. april 2018 gennemført det af præsident Trump forudsagte militærslag mod syriske mål. I et budskab til Rusland, som angiveligt beskytter det syriske kemivåbenprogram, lød ordene fra profeten Ezekiels forudsigelser om ’et land i det yderste nord: ’Hold dig rede!" (38:7 og 39:2).

Syrien, som mere end nogen anden nation i Mellemøsten gennem sin regeringschef, præsident Assad, har udøst forbandelser over Israel, er ifølge Pentagon i USA, kastet årtier tilbage i sin infrastruktur. Dette angreb, erklærede Trump i en fjernsynstale, har som eneste formål at (citat): ’afskrække en hvilken som helst fremstilling af eller indsats med kemiske våben’. Han henviste til de internationale konventioner, som byder tilintetgørelse af disse våben og holdt i den forbindelse den syriske præsident Assad ansvarlig for et giftgasangreb mod en oprørshøjborg ved Damaskus. "Dette er et monsters forbrydelser," erklærede Trump. Den britiske premierministerinde, Theresa May, udtalte: "Vi kan ikke tillade, at brug af kemiske våben bliver en dagligdagsoplevelse. Også den franske præsident Macron betonede, at disse angreb udelukkende havde som mål at hindre Syriens kapacitet i udvikling og fremstilling af kemiske våben.

De tre stater affyrede i løbet af natten dobbelt så mange missiler som ved amerikanernes gengældelsesaktion for et år siden. Efterfølgende er spændingerne blevet øget mellem de vestlige magter og Rusland med sigte på udviklingen i Mellemøsten – især med henblik på det gamle Persien: Iran. Lad mig forklare:

 

DET AFGØRENDE DEKRET

Profeten Daniel var måske omkring 90 år, da han i den mægtige perserkonge Kyros tredje regeringsår modtog den sidste endnu afsluttede, uopfyldte åbenbaring fra Gud. En længselsfuld verden venter stadig på dette endetidssyns sande tolkning. Mange skal søge at forstå indholdet af disse sidste afsnit af Daniels Bog – og det siges et sted, at ’kundskaben skal blive stor’.

Den gamle seer havde allerede oplevet, at den enevældige majestæt, som rådede over uanede adgange til ubegrænset magt, havde givet ordre (ved et uigenkaldeligt dekret i det første år af sin regeringstid) at templet i Jerusalem skulle genopbygges – og Daniel anså netop dette at være det største tegn på, at de sidste dages begivenheder nu måtte åbenbares; de største og mest bemærkelsesværdige hændelser var på tærskelen. Synet om ’de sidste dage’ var siden dette dekret undervejs. De kunne indtræffe når som helst.

Oldingeprofeten havde på det sidste lukket sig inde i tre uger. Ingen på det statslige hof havde adgang til ham; der blev (i det skjulte) talt om det! Selv kongen vidste derom – men ingen (hverken høj eller lav) turde banke på hans dør. En vis spænding og forventning herskede på paladset – og ikke kun iblandt nationens herskende elite men i hele folket rådede ’en søgen’ og ’en spørgen’ – ja, det var som om det ganske univers trængte sig på. Der var bevægelser ’derude i det usete’, som kunne mærkes i det store perserrige. Var den gamle, jødiske profet klar over, at en mørk og fjendtlig skikkelse havde rejst sig derude i rummet? Persiens Fyrste! Ham, der aldrig ville tillade, at nogen form for åbenbaring skulle nå frem til det sted ved den store flod, Hiddekel, hvor den gamle profet undertiden opholdt sig.

 

FREMTIDEN MALET FOR VORE ØJNE

Tre små linjer på mindre end en snes ord venter endnu i dag på deres opfyldelse. De står nedfældet i Daniels Bog det elvte kapitel (vers 3) og lyder i al deres korthed som følger: "Men da fremstår en heltekonge, og han skal råde med vælde og gøre, hvad han vil (11:3)." Som en tilfældig note under ordet heltekonge står i utallige oversættelser navnet: Alexander den Store, og dermed er den tolkning givet, at de begivenheder, som finder sted under denne heltekonges virke, allerede er løbet af stabelen tre hundrede år før Kristus. Imidlertid henviser Jesus i sit store fremtidssyn omkring verdensafslutningens endetidsbegivenheder til en historisk afgørende hændelse (som de fleste bibelkommentarer fortsat henlægger til Alexanders tid). Det drejer sig om den krænkelse af det jødiske tempel, som virkelig fandt sted omkring år 300 før Kristus, men som Jesus erklærer først vil finde sted umiddelbart før Hans tilbagekomst.

Jesus siger: "Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel stå på hellig grund (den, som læser det, han give agt), så skal de, der er i Judæa flygte ud i bjergene… (Matt.24:15-16). Det profetiske udsagn, som Jesus henviser til med ordene: ’Hvorom der er talt ved profeten Daniel’, er følgende: "Han skal vanhellige helligdommen, afskaffe det daglige offer og rejse ødelæggelsens vederstyggelighed" (Dan.11:31).

Når tusinde bibelkommentatorer til stadighed hævder, at den eneste og sidste opfyldelse af profeten Daniels fremtidssyn fandt sted 300 år før Kristus – og Jesus på et senere tidspunkt henviser til præcis denne profetiske erklæring med ordene: ’Så skal enden komme, og når I da ser (det), hvorom der er talt ved profeten Daniel… så skal I flygte’ (over hals og hoved), så er Kristi ord gældende. Da er øjeblikket kommet, hvor alle de lærde, som kender historiens forløb på Alexanders tid, ikke længere skal se tilbage men skue fremad, thi da er en ny ’heltekonge’ på vej. Da vil det korte ’filmklip’, som blev spillet 300 år før Kristus blive drejet i en moderne udgave. Da vil historien – som aldrig før – gentage sig, og det vil være ikke blot gavnligt men påtrængende nødvendigt at nærlæse Daniels Bog det elvte kapitel, thi her står den nærmeste fremtid malet for vore øjne.

Da Alexander den Store i året 334 sendte en særlig hilsen til familierne af de makedoniske kavalerister, som var faldet i slaget ved Granikos, blev han populær. Han sendte til Athen 300 skinnende rustninger med de sønderhuggede hjelme fra de persiske ryttere, som faldt, da det græske kavaleri med lanser og sværd brød gennem fjendens rækker. Den storhersker, som – ifølge Daniel 11:3 – er forløber og forbereder for den ’usling’ (Dan.11:21), som ’ikke er tiltrukket af kvinders seksuelle begær’ (v.37, King James oversættelse) skal opfylde Jesu fremtidsprofeti om en ’vederstyggelighed’ som rejses i Templet og forårsager stor ødelæggelse (Matt.24:15 og Dan.11:31) – er en dygtig propagandist, der med storstilet billedtale ved at finde folks gunst…

 

FORLØBERE FOR ANTIKRIST

I den flimrende varme under det gamle Persiens (Irans) sol skal (indenfor en overskuelig fremtid) en række herskere fremstå, som – i et hastigt afsluttende antal af tre – vil være de (i Bibelen) først angivne forløbere for antikrist.

Ingen ved i øjeblikket, hvem de er – om de måske allerede har sat deres spor i den krigsomtumlede områder af Irak og Iran – eller om de stadig skal ventes. Imidlertid vil disse tre (ifølge Bibelens gamle profet, Daniel) blive efterfulgt af en fjerde magthaver, hvis identitet er mere klart og detaljeret angivet. "Han skal komme til større rigdom end nogen af de andre," beretter Daniels Bog… samt: ’han skal blive mægtig ved sin rigdom’… ja, han vil ’opbyde alt imod det græske rige’(11:2).

Det vil altså ikke blive ved politiske flamboyante, karismatiske talegaver, at denne antikristelige forløber vil komme til magten. Fra den største luksus i sit palads, udstyret med de prægtigste ibenholtsdøre og onyksgulve, vil han udstede ’de sidste befalinger’ med hensyn til gigantangrebet på Europa. Hans hærstyrker vil ikke være en moderne flok tilfældige, dårligt udrustede lejesoldater – men vil bestå af de mest veludrustede, veluddannede enheder, som nogensinde er blevet landsat (fra havet og fra luften) på den yderste græske sydspids af Europa.

Efter disse fire persiske konger (eller magthavere) retter blikket sig mod den person, som de lærde gennem slægterne har erklæret for at være den erobrerskikkelse, i hvis kølvand den mand dukker frem, som af Den Hellige Skrift betegnes som ’den lovløse, fortabelsens søn, modstanderen – antikrist! (2.Thess.2:4).

På en varm junidag i året 323 døde Alexander den Store i Babylon. Hans liv har siden været genstand for skriverier og forskninger og historisk-videnskabelige undersøgelser af enhver slags – og som de bibelsk forudsagte endetidsbegivenheder nærmer sig, så vokser interessen omkring de politikere og generaler, som greb tøjlerne. Den øgede agtpågivenhed skyldes den enkle kendsgerning, at én af disse efterfølgere udpeges som en sand kopi af den spottende despot, som opfylder de forudsigelser, der kendetegner antikrist.

Det synes som om ingen fra oldtiden til i dag har været upåvirket af den underfulde skæbne, der overgik den unge makedoniske prins, Alexander den Store, som på ti år erobrede det enorme territorium fra Middelhavet.

 

FIRE AKTUELLE NOTER

Efter den omtalte lange rejse gennem bl.a. Alexander den Stores Makedonien, nåede vi frem til Gamle Korinth – stedet, hvor Paulus skrev bl.a. Romerbrevet – hvor vi samledes til bøn om en særlig sag, som for tiden ligger os på hjerte. Da jeg gennembladede nogle håndskrevne dokumenter på mit skrivebord ’faldt jeg over fire små noter’, som jeg har nedfældet for nogle måneder siden; de indeholder de samme overvejelser, som er baggrunden for de tekster, vi har gjort til grundlaget for vore nuværende bønner. Disse fire noter lyder sådan:

1) VEJSKILTENES NYE RETNING.  2) DØDENS OG DJÆVELENS ÆRINDE. 

3) LOVENS BESKE SMAG.  4) RETFÆRDIGHEDENS STORHED.

De fire noter gengiver jeg hermed i det følgende indhold af, idet det er mit håb, at disse højaktuelle overvejelser må blive os en ledestjerne i den gerning, som Herren er ved at forberede med hensyn til Hans længe ventede indgreb i de sygdomme, der plager Herrens menighed.

 

VEJSKILTENES NYE RETNING

Eftersom den gamle ’lovgerningernes vej’ er spærret og aflukket med bom og kæder, og alle vejskilte viser i en anden retning, så er det intet mindre end vanvid (tysk: ’Unsinn’) at prøve atter at slå ind på den endeløse, slidsomme, trættende strækning, der er brolagt med fordømmelse og nederlag. Og dette er netop reformationens ’nye’ budskab. Der er en anden vej, der med sikkerhed og fra første færd fører til Guds velbehag. Det er en troens vej, som er fuldstændig anderledes end ’lovgerningernes vej’. Det er en vej med en ny slags lydighed: - ikke lovens lydighed men troens lydighed. Ikke bogstavlydighed men en åndens lydighed, der giver vandringen med Herren vinger og helt og holdent ejer Guds stadige og velsignende velbehag. Forskellen på de to veje ligger i, at den første med møje ved ’gode’ og ’fromme’ gerninger skal søge at opnå Guds frelse. Den anden har ved troen allerede nået dette salige mål, og den nye Åndsfylde, som trostaknemligheden fører med sig, bevirker, at den ’daglige vandring i Ånden’ indebærer de troens gerninger, som loven fordrer.

 

DØDENS OG DJÆVELENS ÆRINDE’

Når nu Ny Testamente så tydeligt erklærer, at ’de syndige lidenskaber, som er virksomme i det menneskelige legeme, bærer frugt for døden’ (Rom.7:5) – hvordan kan da nogen finde det som en ’hadefuld’ og umenneskelig gerning at søge at standse denne om-sig-gribende, ’dødelige virksomhed’. Hvis det nemlig er sandt, at der findes et middel, som kan stoppe denne livsfarlige dødsfrugt i sin skrækkelige modningsproces – så må dette middel straks (jo før jo hellere) tages i anvendelse! Ja, da må det betragtes som en offentlig forbrydelse, en morderisk adfærd, hvis nogen verdslig lovgiver vil forsøge at hindre dette livgivende lægemiddel i at blive brugt.

Det lægende livsmiddel er evangeliet, som, hvor det forkyndes ret, ’løser den søgende sjæl’ fra den lov, der ’holder den nede’ (v.6), så at det samme menneske begynder at tjene Gud i Åndens nye væsen og ikke i bogstavens gamle væsen’ (v.6). Denne evangeliets dybe undervisning om muligheden for at komme til at tilhøre Ham (Jesus) ’som blev oprejst fra de døde’ (v.4), må have frit løb. Den lovgivning, som vil hindre dette går dødens og djævelens ærinde.

 

LOVENS BESKE SMAG

De lovgivere, som for tiden har så travlt med at forbyde præster og prædikanter at forkynde Guds lov, aner ikke selv, hvad de har gang i… Det lovgivende lægemiddel, som kan redde den arme synder fra de mest gudsfjendske lidenskaber (der nu overalt raser i legemet) har nemlig til at begynde med en besk smag! Ja, denne overjordiske medicin, der kan frelse fra døden, er svær for det faldne menneske at indtage. Den skal – hvis den skal virke – gives den lidenskabs-optændte synder i to stadier. Hvis den administreres på en anden måde, er den virkningsløs – ja, den virker faktisk modsat af, hvad der kunne forventes, og vil bringe den stakkels synder ind i en værre krise end det før var tilfældet.

De to stadier, i hvilke den lægende medicin skal anvendes, er først Guds strenge lov og derefter Guds nåderige evangelium. Apostelen forklarer, at det faldne menneske ’ikke kender synden uden ved loven’ (Rom.7:7) – ja, den elendige (der er som sønderrevet af syndige lidenskaber) kender ikke begærets dødsfrugt, hvis ikke loven højt og tydeligt siger: "Du må ikke begære!" (Rom.7:7). Derfor skal lovens ord høres som aldrig før, thi først da er en synder parat til at omvende sig…

 

RETFÆRDIGHEDSGAVENS STORHED

Når det herefter hedder: "Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov" (Rom.3:21), så vil jeg aldrig så længe jeg lever – ja, aldrig i al evighed kunne blive færdig med denne ene linje i Ny Testamente: Ustandselig må jeg – fordi indholdet af disse få ord næsten ikke er til at tro – vende tilbage til denne slidte side af Romerbrevet for endnu engang at overbevise mig selv om, at jeg ikke har læst forkert.

Hvis det virkelig er tilfældet, at Gud i sin nåde ved åbenbarelse vil give mig den fuldkomne absolut uplettede, skinnende og strålende retfærdighed, som ene er Hans – hvorledes kan jeg da gøre andet end dybt at bøje mig og i taknemlighed udbryde, at jeg med begge hænder og af hele mit hjerte griber om denne ufattelige gave – ja, at jeg fra nu af dagligt, og siden i evigheden ikke vil forspilde nogen lejlighed til i dybet, bredden, højden og længden at udforske denne gaves storhed.

Det umådeligt store løfte, som er forbundet med denne særlige ’søgen efter Guds Retfærdighed’, lyder et andet sted sådan: "Søg først Guds Rige og Hans Retfærdighed, så skal alt det andet gives dig i tilgift (Matt.6:33). Det er Jesus selv, som har udtalt disse ord – og det begynder langsomt at gå op for mig, at dette – og kun dette – er vejen, der fører til at alt, hvad jeg har brug for til tjenesten for Guds Rige og hvad jeg ellers har nødig for mig og mine her på jorden.
 2018-04-12


PROFETISK ADVARSEL

Medens vesten forbereder sig på at sende et barsk signal til Syrien, har USA affyret en udfordrende besked til Rusland, som er allieret med Damaskus i det brutale, kemiske angreb på den syriske civilbefolkning. I en tweet skriver USA-præsident Donald Trump onsdag, d. 11. april henvendt til Rusland: "Hold dig rede!"

Kun få har bemærket, at USA-præsidentens advarsel i al sin profetiske korthed er taget direkte ud fra profeten Ezekiels detaljerede forudsigelser om begyndelsen til den 3. verdenskrig.

Det profetiske afsnit lyder sådan: "Rust dig og HOLD DIG REDE med hele din skare, som er samlet om dig…" (Ez.38:7). Som det er tilfældet med den gamle, jødiske profets forudsigelser (vedrørende den krig, som i Bibelen betegnes som Gog-krigen), så henvender sig også Trump med ordene ’Hold dig rede’ til en nation ’i det Yderste Nord’ (Ez.39:2). "Hold dig rede, Rusland, missilerne er på vej!" lyder Trumps advarsel.

Ifølge syriske menneskerettighedsobservatører har syrerne haft travlt i løbet af onsdagen. De har i deres bange anelser evakueret de større lufthavne, alle militære flybaser og alle installationer, som kunne være sandsynlige mål for Trumps missiler.

Den bemærkelsesværdige profetiske konfrontation ’HOLD DIG REDE’ blev støbt under et FN-møde, hvor Moskva nedlagte veto mod et amerikansk projekt, der stillede skarpt på en undersøgelse af det syriske, kemiske overgreb. Flere luftselskaber har indstillet deres flyvninger i ængstelse for det forventede USA-missil-angreb på de syriske, kemiske installationer. Trumps sidste ord til Rusland, onsdag d. 11. april, lyder sådan: "Russerne burde ikke alliere sig i et partnerskab med et udyr, som dræber sit folk med dødelig gas – og fryder sig over resultatet." Med disse ord henviste Amerikas præsident til Bashar-al-Assad.

 

ISRAEL CHOKERET OVER KEMI-ANGREB I SYRIEN

Ifølge medlemmer af den syriske opposition er det et sørgeligt antal på ligeved 200 dræbte og endnu flere sårede, som er blevet ofre for kemiske angreb i Syrien. Bashar-al-Assads hær ikke udelukkende anvendte klor men (stadig ifølge samme kilde) sarin-gas, som er betydeligt farligere. Israel har følgende kommentar: "Brugen af kemiske våben mod civile er totalt illegalt og absolut umenneskeligt. Det internationale samfund bør ikke se på disse grusomheder uden at gribe ind. Her hjælper ingen ord – kun handling" (Yair Lapid).

Den israelske general Amos Yadin har erklæret, at (citat): ’Israel bør her – ud fra et rent og skært moralsk synspunkt – angribe den eskadrille af helikoptere, som har udført denne ugerning og neutralisere den én gang for alle’!

Ved en tv-udsendelse, lørdag, udtalte den jødiske filosof, Bernard-Henri Levi, at USA’s tidligere præsident, Barack Obama, bar på et tungt ansvar i denne sag. "Han foretog sig intet efter den 30. august 2013, hvor de første syriske, kemiske angreb fandt sted," udtalte han, idet han tilføjede: "og det på trods af, at han som Amerikas præsident på forhånd havde advaret Assad mod ’sære konsekvenser’, hvis en sådan udåd blev iværksat

Disse ord burde allerede dengang være fulgt op med handling…

 

ANTISEMITISMEN BREDER SIG

Et hagekors tillige med antisemitiske trusler blev d. 9. april 2018 sværtet på en jødisk skole i Paris. Hærværket blev udført ved selve indgangen til Centre Alliance Edmond J. Sefra i det 16. ’arrondissement’.

Skolen er kendt for at arbejde tæt sammen med de franske myndigheder for ’at standse udbredelsen af den antisemitiske propaganda i Frankrig’. Skolen er med dette forhold blevet dannet i 1860. Denne seneste form for vandalisme forekommer målrettet, og nye sikkerhedsforanstaltninger er allerede på plads.

I Danmark står det danske folketing over for en ny udfordring med hensyn til den nye religionslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Der hersker berettiget ængstelse for, at staten har ildevarslende bagtanker med hensyn til kravet om at de danske jøder skal indsende ritualer fra deres gudstjenester – heriblandt ritualet for omskærelse af drengebørn.

 

DE GØR NOGET VED SAGEN

Et polsk forlag, ’Katmar’, sagsøges nu efter en klage, som er indløbet i forbindelse med salget af et såkaldt ’historisk værk’, som glorificerer Hitler. De omtalte to bøger, som er farvet af et pro-nazi indhold, er skrevet af en belgisk, tidligere SS-officer, Leon Degrelle.

Bøgerne gør sig til fortaler for den nazistiske ideologi, og er med deres indhold af ’holocaust-fornægtelse’ solgt som varmt brød i Polen. Historien om ’Hitler som den store demokrat’ er her mere udbredt end i det øvrige Europa, af hvilken grund sagen er bragt for retten af den pro-Israel organisation, som fordrer en tilbagekaldelse af alle endnu ikke-solgte bøger samt en åben og undskyldende bekendelse fra forlagets side. Et bødeforslag på 100.000 kr. skal – hvis sagen vindes – skænkes til velgørende formål.

I Polen gør borgerne noget ved en sådan sag, de bringer den for retten!

 

SÆT ET KRYDS I KALENDEREN

I den aktuelle situation med indførelsen af en splinterny religionslov for jøder og danske frikirker er det af overordnet betydning at henvise til Knud Berlins Danske Statsforfatningsret, som i sin anden del i den 111. paragraf under overskriften ’Gudsdyrkelsens Frihed’ anfører følgende: "Grundloven har med hensyn til stiftelsen af religiøse samfund ikke nøjedes med at stille borgerne under beskyttelse af den almindelige ret. Havde grundloven indskrænket sig hertil, ville lovgivningen til enhver tid kunne have forbudt enhver anden gudsdyrkelse end den i Grundlovens § 4 som statens officielle religion anerkendte…

De retslærde har altså (for snart 100 år siden) gennemskuet faren ved at overlade jødernes og frikirkernes skæbne til en flok advokater og politikere, som ikke har adgang til Højesteretskendelser på grundlovsplan. Præcis som det er sket nytårsnat, da midnatsloven blev sat i værk. Lovgiverne afleverer her et lovforslag, som ikke ejer skyggen af denne lovs forhold til grundloven. Det bør ikke gå upåtalt hen!

Grundlovsdag d. 5. juni holdes møder i Horsens, som jeg nærmere vil omtale. Sæt et kryds i kalenderen!

 

BORGER-MANIFEST MOD NY RELIGIONSLOV

Ved generalforsamlingen i Horsens for foreningen ’Med Grundlov skal land bygges’ blev der lørdag, den 7. april fremlagt et manifest, som med syv artikler tager afstand fra ’den nye religionslov’, som blev iværksat nytårsnat. Nytårsloven er begrundet i Betænkning 1564, der bærer titlen: ’En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken’. Manifestets syv artikler frasiger sig statens definition af landets evangeliske, frikirkelige menigheder som ’fællesskaber’, der tror på transcendentale magter’. Det modsætter sig lovens krav om, at ’borgerne skal gøre sig fortjente til at blive tilgodeset med statens værn og støtte’, hvis de (som det formuleres) ’adlyder kejserens befalinger’. –"Dette er en overtrædelse af grundlovens 70. paragraf," hedder det. "Den erklærer, at ingen på grund af sin trosbekendelse kan berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige rettigheder."

Manifestet, som blev enstemmigt vedtaget, tager afstand fra indførelsen af enhver form for statslig ledelsesstruktur i den kristne menighed. "En sådan ordning er i uforsonlig modstrid med grundlovens 67. paragraf," hedder det, "der tilsiger borgerne ’retten til at forene sig’ (organisere sig) i samfund for at dyrke Gud med deres (ikke statens) overbevisning."

Manifestet tager fremdeles afstand fra en statslig elektronisk registrering af de kristne, frikirkelige medlemmers myndige medlemmer. "Sporene skræmmer," hedder det. "Vi nægter at efterkomme," erklæres det, "ethvert krav om vore forkynderes forpligtende underskrift på et hvilket som helst dokument, som er i modstrid med deres kristne bekendelse. De kristne bør absolut adlyde den verdslige øvrigheds love," hedder det i Den Augsburgske Bekendelse, "medmindre disse fordrer, at man skal synde; da bør man adlyde Gud mere end mennesker" (artikel 16, stk.4 og Ap.G. 5:29).

Borgermanifestets syv artikler blev stykke for stykke enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen. Især herskede der udelt enighed om at stille sig på de jødiske medborgeres side med hensyn til ’midnatslovens’ 7. paragraf stk.6 som fordrer en dokumentation eller beskrivelse af trossamfunds centrale ritualer. "Den dag," hedder det i manifestet, "den nye religionslov fordriver Det Mosaiske Trossamfunds medlemmer fra hus og hjem (ved som på Island at søge at gennemføre 6 års fængselsstraf for overholdelse af omskærelsesritualet) er at betragte som den mest skæbnesvangre dag i Danmarks historie.

Manifestets fulde ordlyd kan findes på grundlovsforeningens hjemmeside under Retsopgøret nr. 200 (www.medgrundlovskallandbygges.dk)

 

SANDHEDENS TIME

Der er på denne hjemmeside lagt en række radiogudstjenester, som kræver en nærmere forklaring. Den kommer jeg med her, hvor jeg vil søge at give den fornødne information. Radiogudstjeneste nummer 2: ’Sandhedens time’ (som jeg her særlig vil henlede opmærksomheden på) fordrer imidlertid en nærmere beskrivelse af sit indhold, hvilket sker i det følgende. Den givne tekst beskæftiger sig nemlig med følgende 7 emner: 1) det guddommelige sammentræf, 2) religion hjælper intet menneske, 3) Der er forskel på ’vand’, 4) Sandhedens time, 5) Indrømmelsen, 6) Udsæt ikke sagen til i morgen, 7) Gud søger ’sande tilbedere’…

Lad mig forklare:

Det er helt klar, at en åndelig vækkelse var ved at bryde ud i Israel, mens Jesus endnu opholdt sig i det område, der kaldes Juda, og som omgiver Jerusalem. De to mænd, der opholdt sig ved Jordanfloden, var Johannes Døberen og Jesus med sine disciple.

Farisæerne inde i Jerusalem holdt øje med dem; de var landets åndelige ledere, anført af ypperstepræsten Kajfas. På et tidspunkt hørte Jesus folk tale om at farisæerne – altså ypperstepræstens folk – havde noteret sig, at der samlede sig større skarer om Jesus (hvis disciple døbte dem i Jordan) end de flokke, som kom til Johannes – og Ny Testamente forklarer, at da Jesus hørte om dette, brød Han straks op og begav sig på vej til sin gamle hjemegn – området ved Genesarets sø, det bibelske Galilæa. Der skiltes vejene.

Johannes fortsatte sin gerning i Judæa, og Jesus, som var den, der skulle bringe tidens afgørende budskab til sin afslutning, fjernede sig fra Jerusalem. Han ville på det tidspunkt ikke i strid med ypperstepræsterne og hans skriftkloge farisæere, Det var endnu ikke øjeblikket at tage det opgør. Der var en gerning, som skulle udrettes først; derfor trak Han sig tilbage fra Juda. Det var en slagmark, der ventede på Ham, eftersom Han atter nærmede sig Den Hellige Stad.

 

DEN FORNØDNE VISDOM

Det er min opfattelse, at Gud i sin nåde vil besøge Danmark med en lignende åndelig vækkelse – og på samme vis vil vor tids skriftkloge omhyggeligt og truende følge begivenhedernes gang. Når det sker, er det af stor betydning, at de mænd, som af Herren er udset til at bringe en sådan åndelig vækkelse til sin rette afslutning, handler med stor visdom og skønsomhed; de skal ikke indledningsvist give sig i kast med vore dages kirkelige ’kloge hoveder’; det vil kun forstyrre Guds gerning. Bedre er det at handle som Jesus. Han undgik det religiøse slagsmål og trak sig tilbage – indtil der kom andre tider. Så gav Han farisæerne svar på tiltale…

Dette er mine indledende tanker til den tekst, som Radiogudstjeneste nummer 2 fra den 14. januar 2018 drejede sig om. I folkekirkens tekstrække kaldes den for ’det hellige evangelium for 2. søndag efter helligtrekonger’, og det drejer sig om Johannes beretning om Jesu møde med den samaritanske kvinde ved Jakobsbrønden. Den oplæste tekst hentes fra Johannes 4:4-26 – og jeg anbefaler mine venner at gå ind på denne hjemmeside og lytte til den prædiken. Den findes under ’Lyd og Video’, eller klik HER for at høre den.

 

PRÆDIKENS INDHOLD

Det, som belyses i denne tekst – og som hundredvis af folkekirkepræster har måttet forberede sig på med hensyn til præcis denne søndagsprædiken – er (så vidt jeg kan se) – at forklare, at det begreb, som på engelsk kaldes ’divine appointment’ virkelig eksisterer. Teksten handler om et sådant, pludseligt, guddommeligt sammentræf, som fik en større betydning.

Det fremgår yderligere af denne radiotekst, at religiøsitet hjælper ingen; der skal dybere ting til for at Guds tanke med det enkelte menneske kan virkeliggøres. Jesus forklarer ved brønden i Samaria, at der er ’forskel på vand’ – og denne forklaring er i dag en livsvigtig information. Denne radiogudstjeneste kunne godt få titlen: ’Sandhedens time’, hvor den enkelte stilles overfor spørgsmålet, om man er parat til at se de hårde kendsgerninger i øjnene. Undertiden skal der blot en indrømmelse til… og det kan være svært at komme til det punkt i sit liv. Til sidst handler denne specielle prædiken om, at det ikke i første omgang drejer sig om ’at blive en kristen’. Det kan have betydning for nogle som kommer fra andre religioner. Nej, siger Jesus, det drejer sig om at blive ’en tilbeder, der beder i ånd og sandhed’… og dette gælder alle uanset hvorfra vi kommer!

 

FAMILIE-TANKER

Ved indgangen til det nye år er der et bibelord fra Ny Testamente, som på en særlig måde fæstede sig i vort sind, når Gisèle og jeg var i bøn for vor store familie. Det står skrevet i Paulus’ første brev til Korinterne og lyder i al korthed således: "Men det åndelige er ikke det første, derimod det sjælelige; derefter det åndelige" (v.46).

Når vi betragter vor store børneflok (ti sønner og seks døtre) – må vi takke Herren for Hans bevarende nåde og for den velsignelse, som Han har ladet hvile over alle med hensyn til uddannelse, jobs og familiesammenhold. Det går dem alle godt med hensyn til deres verdslige vilkår og muligheder. Derfor er vi så meget desto mere fokuseret på, hvorledes det i dette nye år skal gå dem alle med hensyn til det åndelige.

Alle har de jo fået noget med fra deres barndom. Som oftest sad de alle i ’Tabernaklet’ (vor rejsende kirkebygning) når vi holdt møder, og der blev prædiket over Guds Ord. Med egne øjne så de mange af de guddommelige undere, som skete på den lange rejse til Jerusalem, og for en stor dels vedkommende tog de selv beslutninger om at ville følge deres opstandne frelser, lod sig døbe og blev fyldt med Guds Hellige Ånd.

I dag, hvor Pilgrim Konvojen for dem er blevet ’history’, bor de spredt omkring i Danmark eller i det fremmede, hvor de (som f.eks. i Moldavien) tjener i en frugtbar missionsindsats. Som forældre er det nu vor bekymring, at de alle får et dybere liv i det åndelige… og det er i den præcise sammenhæng, at vi nu bedre forstår ordet: "Det åndelige er ikke det første…"

Det var i den forbindelse, et skønt øjeblik, da en stor del af flokken sad påskedag i det gamle Tabernakel (som står opstillet i Riscani i Moldavien, hvor de – som i gamle dage – måtte lytte til deres far, som prædikede over påskens budskab.
 2018-04-04
 

ER DANSKERNES TROSFRIHED I FARE?

I Danmark har man – især efter angrebet på USA d. 11. sept. 2001 – set en række eksempler på lovgivning, der går tæt på danskernes personlige borgerfrihed. Det indtil nu stærkeste eksempel er nytårsloven 2018, som hårdhændet søger at strække vingerne på den danske trosfrihedsparagraf! Det vil i den nærmeste tid rejse en række spørgsmål om den danske grundlovs holdbarhed. Er den fortsat i stand til at tage vare på danskernes frihed – især deres trosfrihed, som den faretruende ’midnatslovgivning’ nu søger at nedtromle?

Hvad betyder det f.eks., når Danmark i modsætning til Tyskland ikke har en forfatningsdomstol, som kan ’gå ind og kontrollere’ folketingets lovgivning? Og hvad vil det betyde, hvis en sådan allerhøjeste instans ’pludselig gennemtrumfer en lov (som det er sket i Tyskland) hvor ’et tredje køn’ inden par timer pludseligt bliver introduceret og af den tyske rødklædte forfatningsdomstol bliver godkendt?

 

FLERTALLET TYRANI

Den inderste og dybeste mening bag en dansk grundlovs ’selvforklaring’ (eller ’selvopfattelse’) er imidlertid dens stadig omsorg for at ville beskytte borgerne mod den politiske magts overgreb. Det er nemlig ikke noget ubekendt begreb, at et demokrati pludselig kan dukke op med de mest despotiske egenskaber.

I 1831 ankom den franske sociolog og politiker, Alexis Tocqueville til USA for at studere det amerikanske demokrati. Han forklarede (fire år senere – i 1835) sit resultat i bogen ’The American Demokrati’. Her advarer han mod ’the greatest threat, the United States faces’ (den sidste trussel, som USA står overfor): Flertallets tyranni! (The tyranny of the majority). Han skriver: "Flertallets almagt har bragt mindretallet til fortvivlelse og kan ende med det helt store overgreb" (Bogens 2. parti, kap.7).

I Danmark står folketinget således (ved denne mærkelige majoritetsmagt) som en nær mest suveræn statsdiktatur, der pludselig – inden for få dage og timer – vedtager en krænkende midnatslov om jødernes og de frie, evangeliske kristnes retsforhold i Danmark.

Den problemstilling er man godt bekendt med i lande, der har en fascistisk, kommunistisk eller nazistisk fortid… men i Danmark er vælgerne næppe klar over faren; de sover en underlig tornerosesøvn, mens politikerne indfører love, som (dybest set) strider mod Danmarks Grundlov!

 

I BUND OG GRUND ANTIDEMOKRATISK

Midnatslovens producenter har efter eget sigende sat sig selv det høje mål, at (citat): ’sikre at forslag og anbefalinger er forenelige med grundloven’ (1564, side 108). Deres indsats er altså elementær, dens teoretikere forbliver hermed ubrydeligt forbundet med denne overordnede regel; de bør således aldrig et øjeblik selv misforstå eller mislede andre i nøje at følge den uimodsigelige norm, som står nedfældet i grundlovens trosparagraf. Dette forhold synes imidlertid at være bragt til ende. Den nye 2018-religionslov har nytårsnat forandret forfatningens § 67-tekst til fordel for en bestemt politisk ligestillingsidé.

Med ny-formuleringen ’såfremt der ikke hermed opfordres til’ er de nye lovgivere med rette anklaget for i grundloven at ville udskifte begrebet ’at lære’ (som har at gøre med en dybere, dogmatisk undervisning). Lad mig forklare:

Med denne ’udskiftning’ sætter de moderne ’forfatningsforfattere’ sig selv i det konstitutionelle højsæde – og en sådan fremgangsmåde er efter borgernes mening uacceptabel. Ja, den er en alvorlig overtrædelse og er i bund og grund antidemokratisk! Den høje bekendelse, at man (citat): ’vil sikre, at forslag og anbefalinger er uforenelige med grundloven’ (betænkning 1564) er med nytårsloven-2018 faldet til jorden. Politikerne har med lovteksten i den 3. paragraf i loven om trossamfund åbenlyst fremsat en retsorden (som er uden politisk beføjelse og legitimitet) og har under foregivende af at ville ’tolke’ en trosfrihedsparagraf (med en mere nutidig forståelse) skabt en direkte illegal bestemmelse.

Hvis et dommerpanel (som det er tilfældet i Højesteretskendelsen i marts 2017, hvor en kirkefremmed vielsesceremoni af par af samme køn blev påtvunget den danske folkekirke) ville følge i samme grundlovsstridige spor) – så ville det kunne indbringes under samme anklage: De søger hermed at genskrive en trosfrihedsparagraf ved almindelig lovgivning… og kan på den måde ende som ’romanforfattere’, der sender den ene bog på gaden efter den anden (Ronald Dwarkin, ’roman écrit à la chaine’… et udtryk, som i 1921 blev anvendt af Edouard Lambert, der viste hvilken formidabel magt USA’s højesteret havde m.h.t. at ’fortolke’ den amerikanske forfatning… Giard Dalloz, 2005).

 

RELIGIONSREGLERNES UREDELIGE REDAKTØRER

De nye religionsreglers redaktører forklarer, at (citat): de har været opmærksomme på, i overensstemmelse med grundlovens § 67 at indgå at regulere trossamfundenes indre anliggender."

Når den nye lovs 7. paragraf erklærer, at (citat): ’Et trossamfund skal være organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling herunder ligestilling mellem kønnene’ (stk.3) – så forbliver det et spørgsmål, om ikke et sådant lovkrav er et indgreb i f.eks. synagogens og de evangeliske frikirkes indre forhold.

Den bibelske ledelse af synagogen og den nytestamentlige ledelse af den kristne menighed er ikke en funktion, der udføres efter juridiske principper i et verdsligt system,; her gives tværtimod ingen beføjelser til nogen form for verdslig ledelse – hvilket fremgår af grundlovens 67. paragraf, som siger, at ’borgerne har ret til at forene sig… efter deres egen religiøse overbevisning!

At der konstitutionelt gives borgerne ret til at organisere sig i fællesskaber, der udøver sin egen gudstjeneste, beviser, at forfatningen finder borgerledelsen for både habil og tilstrækkelig. Som apostelen i Ny Testamente advarer mod ’indsnegne, falske brødre’, som lurer på den frihed, som vi har i Kristus’ (Gal.2:4) – sådan bør både synagogen og de frie kristne menigheder gøres opmærksom på, at fjendske, politiske elementer vil søge ’at snige sig ind i ledelsen af de trossamfund, som er uden for folkekirken. Til den første menighed siger apostelen: "De vil trælbinde jer" (Gal.2:4). Det samme siger Kristi apostle om den nye religionslovs agenter.

Om dette forhold er følgende at overveje: De nye 2018-regler (’midnatsloven) søger at indprente en hel ny og anderledes mening bag forståelsen af grundlovens trosfrihedsparagraf end den, som originalteksten giver udtryk for. En moderne, politisk vilje ligger bag den idé, at et dybt (ofte antisemitisk eller antikristeligt) verdsligt styre indføres i synagogens og kirkens ledelse. Helt nye salmer skal (ifølge midnatslovens forståelse) herske i de gudshuse, som tilhører landets jøder og kristne.

 

DEN STORE LOVGIVER

De nye lovgivere bevidner hermed, at de ikke har forstået, at Bibelen (både i sin hebraiske, gammeltestamentlige forståelse og i sin græske, nytestamentlige opfattelse) i sig selv er ’den store lovgiver’ – ja, den er selve lovens skaber! (En udmøntning af Hans Kelsens ’Théorie pure du droit, s.340). Fra jøderne kommer De Ti Bud, og fra de kristne Jesu bjergprædiken om budenes betydning.

Heroverfor står den videnskabelige livs og verdensanskuelse, som staten vil pålægge nationens troende borgere; en sådan ’videnskabelig’ indfaldsvinkel til f.eks. trosfrihedsparagraffen i Danmarks Grundlov er ene og alene intellektuelt betonet; den betegner den nævnte bestemmelse som trosfrihedsparagraffen – men aner selv intet om selve troens væsen. "Den er ikke rettens skaber" (Hans Kelsen).

Den tillader sig i sin midnatsmørke lovgivning for de troende (trossamfundene) arrogant at vende ryggen til f.eks. de frikirkelige kristnes egen definition på tro, der lyder sådan: "Troen er en fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser" (Hebr.11:2).

Retssystemets specialister (professorer, advokater etc.) er sat til at forsvare den danske trosfrihedsparagraf. De er grundlovens væbnede værn. Det vil i denne forbindelse sige, at de skal danne en skjoldborg om formuleringen: ’Borgerne har ret til… at forene sig… efter egen overbevisning’. Det er disse eksperters opgave og profession at fastholde, at organisationen af de troendes fællesskaber ikke skal udformes efter statens idé. De bliver betalt for at stride for grundlovsformuleringen: ’i overensstemmelse med borgernes egen religiøse overbevisning’ (§ 67).

Hvis det er en virkelig videnskabelig tilgang, som midnatslovens kupanere lader sig lede af, så bør de upartisk og upolitisk studere lovens tekst, som (om organisationsform for de troendes fællesskaber) udtrykkelig siger, at disse (frit) har ret til ’at forene sig’. De nye lovfortolkere bør da (ud fra deres påståede ’videnskabelige’ konklusioner) komme til et facit, ’der stemmer overens’ med den konstitutionelle tekst. Deres endelige udsagn bør til mindste detalje retfærdiggøre trosbestemmelsens ordlyd og indhold. Deres metode står og falder med dette udfald. Deres endelige ræsonnement tør ikke være anderledes: "Det er ikke staten, der organiserer kirken, men det er kirkens Herre, som giver landets kristne menighed dens egen bibelsk-betonede struktur og ledelse.

Hvis nytårsloven 2018 virkelig skal anses som et ’videnskabeligt værk’ (fagligt velbegrundet og langsigtet logisk) så kan den ikke fremstå som en politisk snæversynet arbejdsmanual! Ej heller tør den som ’almindelig lov’ fremføre sig selv som ’den eneste gyldige sandhed’ (i sin 30. paragraf foreslår den f.eks. en revision af en enkelt – forholdsvis uvæsentlig paragraf – i folketingsåret 2019-20). Den må indrømme, at hvis den er fremsat på et forkert grundlag med et illegitimt sigte, så må den fjernes for aldrig mere at se dagens lys. Aktuelt kan den af borgerne kun anses som en ildevarslende stillingtagen. Kejseren har hverken adgang eller plads i kirkens og Templets part. Træder han over denne tærskel – er han samtidig ifølge den danske forfatning en grundlovsovertræder.

 

EN MYNDIGHED, DER AFKRÆVER RESPEKT

Et værn mod ’de falske forførere og førere’, som vil snige sig ind i Herrens Hus (Gal.2:4-5) med lovløse love og urene hensigter, er (både for jøder og kristne) grundlovens trosfrihedsparagraf. Den frembyder i sin danske formulering en myndighed, der afkræver respekt. En nødvendig orden, som peger frem mod det globale horror-øjeblik, hvor alle regler brydes, og en verdenshersker ’sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud" (2.Thess.2).

For de troende i Danmark er det fra nu af en nødvendig iagttagelse, at ’også senatet i denne sag har et ord at skulle have sagt’! Det er altså ikke kun den legislative magt, som her tør tale. Derfor bør borgerne våge over, hvilke folk de vælger ind i parlamentet. Troens mænd har ifølge Den Augsburgske Bekendelse også her en plads.

Lovløshedens hemmelighed er nemlig allerede i omdrejninger (2.Thess.2:7). Grundlovens juridiske kontrol er påkrævet og må derfor have sine fortalere (saml. med Montesquieu, de l’Esprit des lois’, 1748, Bog 11, kap.6). For at denne ’grundlovskontrol’ kan accepteres, må den bydende nødvendighed fremlægges, og ’dem, der skal fremlægge den’, må da være på plads!

Folkets respekt for lovgiverne har i lang tid stillet sig i vejen for, at grundloven blev tilstrækkeligt værnet. Det blev næsten betragtet som en helligbrøde, hvis nogen dristede sig til at sige noget imod en lov, som højtideligt var blevet vedtaget ’på højeste sted’. Hvad der står under afstemningen i folketingssalen har for mange stået som selve inkarnationen af sund fornuft – et udtryk for folkets generelle vilje, som ifølge Rousseau altid må være ’det rette’ (’Du contrat social, 1767, Bog 2, kap.3).

Med indførelsen af den lov om danske evangeliske frikirker og danske jøder, som i december 2017 blev hastet gennem folketinget for at kunne træde i kraft nytårsnat (inden Rådhusklokkerne ringede året 2018 ind) kan der sættes et stort spørgsmålstegn. Det er dog ingen helligbrøde at søge at fjerne denne faretruende ’midnatslov’ fra det danske retssystem; den er i virkeligheden et dødbringende angreb på den 67. paragraf i Danmarks Grundlov, som beskytter borgernes personlige tro og samvittighed, - ja, den er (efter min mening) et skjult forsøg på at fjerne skillevæggene mellem den dømmende – og den udøvende magt; ved almindelig lovgivning søger den at komme en parlamentarisk grundlovsordning i forkøbet. Der er derimod en fare for det danske, demokratiske forhold mellem stat og kirken; den er i sig selv (mener borgerne) en overtrædelse af grundloven!

For at det princip kan funktionere, at statsmagten har hårdt brug for ’en dommer’, som årvågent våger over, at der hersker en klar forskel på Grundlov og ’almindelig ret’, er det for borgerne nødvendigt, at Højesteret er til at stole på i denne sag!

Når Danmarks Grundlov ikke i sig selv har taget højde for nødvendigheden af denne kontrol, så må dommerne skride ind, så snart der sker en overtrædelse. Sådan som det nu er tilfældet med den statsfarlige lov, som efter nytårsnat (til 2018) kan blive skæbnesvanger for danske jøder og deres frikirkelige medborgere.

I USA har Højesteret truffet beslutning om, at en sådan kontrol måtte eksistere og kunne udøves som det var tilfældet i den berømte beslutning, der blev taget i 1803.

Sagen går under betegnelsen ’Marbury v. Madison’ og drejer sig om en lov, der var i modstand med grundloven (E.Zoller, Balloz, 2010, s.11). – Her erklærede dommer Marshall: "Retten bør i dette tilfælde klart afgøre, hvilken af to regler, der her skal blåstemples!"

Nøjagtig i samme position står sagen om den nye religionslov i Danmark. Den er (efter borgernes mening) i modstrid med grundloven, og det er af afgørende nødvendighed (for de jødiske og frikirkelige borgere) at det afklares, hvilke regler, der gælder i dette spil.

Læs artiklen: ’Nyt lovfæstet magtmiddel’ under Retsopgør og kom til generalforsamlingen d. 7. april kl. 14:00 i Horsens, Frikirkes lokaler, Nørretorv 27, 8700 Horsens. Her vil bl.a. Borgermanifestets 7 artikler blive fremlagt…
 2018-03-28
 

ET RETSGYLDIGT DOKUMENT

I forbindelse med ’Borgernes 2018-Midnats-Manifest, som i sin fulde ordlyd nu står gengivet på grundlovssiden (www.medgrundlovskallandbygges.dk) beder jeg jer om at nærlæse dette særlige dokument, som jeg her giver ’et ord med på vejen’ i den indsatte artikel med titlen: ’BORGERNES 2018 MIDNATS-MANIFEST’.

Manifestet koncentrerer sig i syv artikler om de emner, som i en forestående grundlovskamp vil blive ’sagens kerne’. Ny Testamente koger hele stridens formål ned til dette skriftafsnit:

"Et dokument kan man ikke omstøde eller føje noget til, når det er retsgyldigt" (Gal.3:15). Det ’retsgyldige dokument’, som jeg her har i tankerne, er Danmarks Grundlovs 67. paragraf, som er de danske borgeres trosfrihedsbestemmelse.

Det er imidlertid sjældent, at en lovtekst ikke udsættes for forskellige – ja, divergerende, forskellige tolkninger. Det forbliver dog et aktuelt spørgsmål, om den ’midnats-tolkning’ af trosfrihedsparagraffen (’Borgerne har ret til’) ikke ved indgangen til 2018 anfægter denne bestemmelses dybeste sandhedsværdi, hvis den ’tolker’ frihedsteksten derhen, at staten fra nu af kan påtvinge de danske jøder at fjerne et særligt udpeget ritual og de danske frikirkelige kristne at indføre et særligt nyt statsritual. Hvad har den verdslige øvrighed at gøre med synagogens og kirkens ritualer? Hvis statens påtrængenhed på dette område (den nye religionslov for jøder og frikirkelige kristne) bør betragtes som fuldstændig ’fejlfortolket’ – da må den rene grundlovstekst (mener borgerne) – sort på hvidt – af retfærdige dommere kunne afgøre sagen.

Imidlertid er Bibelens profetiske advarsler (når der her er tale om, at statsmagten baner sig vej ind i både synagogens og kirkens indre kamre) især rettet mod statens hele retssystem og dommernes troværdighed. "Lån øre til Herrens Ord, I sodoma-dommere," hedder det, "lyt til vor Guds åbenbaring, du gomorrafolk" (Es.1:10).

"Lån øre til…" betyder, at de tiltalte (i hvert fald ikke på forhånd) blot holder sig for ørene og på ny erklærer, at ’de ikke vil lytte til synagogens eller kirkens folk; de vil ikke høre noget citat fra den gamle pagts hebraiske tekster og udelukker på det bestemteste, at så meget som en stavelse af apostlenes lære omtales. Og dette på trods af, at det netop er disse tekster og denne lære, som er til debat!

Mår den jødiske profet (Esajas) med henblik på sit eget jødiske samfund, Israels børn, ikke holder sig tilbage for at bruge så stærke udtryk som ’sodoma-dommere’ (om dem, som skal ’tolke’ lovens tekst) og ’gomorrafolk’ (om hele det mere eller mindre vildførte, homoseksuelle samfund, som omgiver dem) – hvorfor skulle da dommerne i et moderne hedningesamfund ikke kunne tiltales på samme måde? Dette er midnats-manifestets indfaldsvinkel.

Hvis altså tolkning af lovens tekst ikke længere bygger på dommernes ubesmittede indsigt og viden men snarere på drifter og begæringer fra det underste lag i sex-industrien, så er det (i sådanne dokumenterede tilfælde) ikke længere lovens rene tekst, der er bestemmende, men langt mere den formørkede vilje, som et eller flere medlemmer af et dommerpanel (som det er sket i USA) kan lade sig lede af. Hvis sådanne profetisk-forudsagte forhold (’sodoma-dommere’ og ’gomorrafolk’) ikke blot indgår som indflydelsesrige elementer i den almindelige lovgivning – men at den oven i købet (ad politiske og moralske mafia-betonede genveje) har fundet vej ind i Højesteret og grundlov, så er situationen uoverskuelig. Dette er midnatsmanifestets baggrund.

 

GRUNDLOVSGIVERNES HØJE AMBITION

Danmarks Grundlov stadfæster (citat): ’den evangelisk-lutherske kirke som den danske folkekirke, der som sådan understøttes af staten’ (§ 4). Denne faste, ’ubøjelige’ formulering (forekommer det) er at finde bag en særlig ambition, der lyser ud af grundlovsgivernes tekst. Grundlovsfædrene har forfattet denne paragraf ud fra det syn, at ’her var noget, som skulle forblive urokkeligt i det danske samfund. Denne bestemmelse om troens og samvittighedens frihed er ikke ’en døgnflue’. Den er kommet for at blive….ja, er som hævet over tid og alle slags trivielle omstændigheder. Altså ikke bare ’en femårsplan’. Ej heller til salg! … men en slags ’evighedsordning’, fordi den (udskilt fra alle andre af grundlovens paragraffer) har at gøre med det tidløse begreb, som fortsat hedder ’borgernes trosfrihed’. Det er midnatsmanifestets egentlige indhold!

En hvilken som helst nations konstitutionelle bestemmelse om borgernes tro berører den definition, som står nedfældet i Ny Testamente med ordene: "Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser… i tro fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds Ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se" (Hebr.11:1,3).

Når derfor statens embedsmænd og dens juridiske retssystem (som i dette tilfælde med den nye 2018-religionslov) berører spørgsmålet om ’en kirkes lære’ (§ 4) og med grundlov stadfæster en ’utopisk vision’, der bygger (ikke kun på en revolutionære epoke i historien) men på den nuværende, enkelte danske borgers personlige overbevisning, så har man bevæget sig ind i et minefelt, hvor der skal trædes varsomt.

"Han har forlangt af jer, at mine forgårde trampes ned!" udbryder profeten Esajas (1:12). Et spørgsmål, som forfatterne til midnatsloven-2018 bør besvare… Dette er midnatsmanifestets udfordring.

Hvis de moderne (løsslupne) danske lovgivere havde siddet i den franske, revolutionære nationalforsamling d. 3. sept. 1791, ville de ikke have vovet at sige ét ord om den i Frankrig nylig indførte trosfrihed! De ville have lært deres lektie hjemmefra og ville vide, at ifølge indholdet af den givne, franske forfatning (v.titre VII const.1791) var det på stedet umuligt at ’ændre så meget som et komma i den givne, revolutionære forfatnings tekst’.

Deres kolleger to år senere (1793) og fire år senere (1795) og et halvt århundrede senere (1848) – hvor den danske grundlov for første gang så dagens lys – har forholdt sig lige så tavse – ja, da endelig nogle enkelte franske lovgivere dristede sig til at komme med et fortroligt ændringsforslag i 1875 – så herskede der derefter en ængstelig stilhed omkring dette emne i tresindstyve år! Grundlovsændringer var ikke noget, som den franske revolutionens efterfølgere vovede at beskæftige sig med.

 

DET ER LÆREN, DET DREJER SIG OM

Den privilegerede tro, som grundloven tilsikrer sin støtte i Danmark, fik benævnelsen ’Folkekirken’ af en ganske bestemt grund. Før 1849 var det stort set et ukendt begreb – og meningen med at indføje denne betegnelse i grundloven var utvivlsomt ikke at give en kirke en privilegeret stilling. Nej, det var at give den lære, som denne (eller en anden ligesindet kirke) byggede på en forret.

Grundloven forpligter den danske stat til (citat): ’at understøtte den evangelisk-lutherske lære, hvilket fremgår af bl.a. den kendsgerning, at kongen (ifølge den 6. grundlovsparagraf) skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Danmarks Grundlov siger ikke, at Danmarks dronning ’skal tilhøre folkekirken – nej, det er den protestantiske lære og tradition (som reformatorerne stod for), der i grundloven tilsiges statens støtte.

Danmarks Grundlov, som indeholder denne klare bestemmelse om statens beskyttelse og den evangeliske (protestantiske) lære – som kun er tilknyttet folkekirken så længe, den forbliver identiske med denne reformatoriske lære – er ikke kun en religiøs ordning! Denne ordning er grundlovsgivernes pagt med det politiske samfund – og hvis folkekirken sviger denne samfundspagt (ved at frasige sig den evangelisk-lutherske bekendelse) – da er den ikke længere omfattet af statens forpligtende beskyttelse. På samme vis er en hvilken som helst anden evangelisk kirke, som lever og ånder den samme trosbekendelse, som reformatorerne byggede på, sikret statens værn og vil ikke kunne udsættes for den verdslige myndigheds forfølgelser eller overgreb.

 

FORTOLKERE PÅ UKENDT GRUND

Med den nye religionslov-2018 er nu gennemført en skarp optegnet definition af, hvad det vil sige at være en evangelisk frikirke eller en jødisk synagoge i Danmark. "Dette er nødvendigt," siger de moderne lovgivere, "for at vi bedre kan fastlægge, hvem den nye lov gælder for" (1564-side 106).

Når nu dette er formålet, så må en sådan fremstilling definere en tydelig rekonstruktion af det absolut sande billede af de danske jøders og de frikirkelige kristnes egen læremæssige og gudstjenestelige opfattelse af deres selvstændige tro på og tilbedelse af Gud.

Grundloven fordrer præcis denne fremgangsmåde med henblik på ’det abstrakte billede’, som statsmagten herefter gør sig, når den (som den selv siger): ’vil fastlægge, hvem den nye lov gælder for’.

Billedet kan imidlertid blive fordrejet, når ’statsskriverne' skal til at stille skarpt på de forskellige danske, evangeliske kirkesamfunds og judaismens dybeste rødder og højeste højder af deres eget evighedssigte. Billedet kan let blive kunstigt og åndeligt udvandet, thi siger Ny Testamente: "Vi taler en visdom, der ikke stammer fra denne verden, ej heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt" (1.Kor.2:6).

Når der altså (ifølge Ny Testamente) eksisterer en åndelig indsigt, som statsmagten (’denne verdens herskere’) ’ikke kender noget til’ – så må den verdslige øvrighed give plads for, at denne forståelse kommer til orde – ja, lytte til forkyndelsen derom – for at der ikke skal blive foretaget nogen lovmæssig forholdsregel mod et selvskabt, kunstigt billede af nogle borgeres oprigtige, sunde og veldokumenterede gudsdyrkelse.

 

UDENFOR DERES BEGREBSVERDEN

Statens teologer er hermed konfronteret med en opgave som de aldrig før har været ude for; visse emner er tydeligvis blevet ignoreret af tidens teologiske stillinger. Statens folk er kommet på ukendt område. Ikke sådan at forstå, at disse åndelige særtræk har undsluppet statsembedsmændenes opmærksomhed – men de har simpelthen været ude af stand til at sammenfatte de ordninger, der tilhører et andet rige, med den politiske verden, som de selv befinder sig i. Jesu ord: "Mit rige er ikke af denne verden" (Johs.18:36) har været og er stadig lukket land for dem… ikke fordi statsteologerne mangler uddannelse eller står tilbage med hensyn til evner og intelligens, men simpelthen fordi (og dette vil sikkert vække deres mishag) de dybest set ikke har nogen beføjelser i dette rige; statsembedsmændenes kompetence er begrænset til det, de har forstand på… og at definere et evangelisk trossamfund eller dogme bag den jødiske lære, er udenfor deres begrebsverden.

"Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd," belærer apostelen, idet han tilføjer: "det (altså hvad der kommer fra Guds Ånd) er ham (det sjælelige menneske) en dårskab, og han kan ikke forstå det" (1.Kor.2:14).

Dermed er det sagt: "Han kan ikke forstå det" – og hvis nogen af den nye religionslovs redaktører vil hævde det modsatte, så er det værk, de har sendt på gaden allerede i marts 2017 et fældende bevis på, at Ny Testamente har ret, når det erklærer: "De forstår ikke, hvad de taler om, for det skal bedømmes åndeligt" (1.Kor.2:14).

De nye lovfortolkere søger at skabe tillid omkring deres udlægninger. I så tilfælde (hvis dette skulle lykkes dem) bør de i hvert fald ikke erstatte grundlovens trosfrihedsbestemmelse med en anden paragraf, som de selv har fundet på – og selv udlægge til deres egen fordel. Dette er midnatsmanifestets advarsel!

 

LOVGIVERNE HAR LOVET AT HOLDE GRUNDLOVEN

Den danske grundlov præciserer, at ’intet må læres, som strider mod sædeligheden’ (§ 67). Den forudser, at sådanne samfundsfarlige lærebegreber, dogmer og religiøs undervisning kan finde sted – og dette værner den præcise grundlovstekst borgerne imod. En bestemt trosartikel i forfatningen har én gang for alle omfattet denne sag (§ 67). Det kan imidlertid forekomme, at en lovtekst stiller skarpt på selve meningen i en bestemmelse (og dette ’fokus’ kan så ved en anden regel fremhave denne dybere forståelse) men der kan ikke tillades en ny regel, som med en hel ny ordlyd og helt andre begreber – ja en helt anden indre mening – (ved almindelig lov) søger at erstatte den givne grundlovstekst!

Dette er imidlertid (mener de i denne sag engagerede borgere) sket ved iværksættelsen af midsnatsloven-2018. Her er ordene ’at lære’ erstattet med ordene ’at opfordre til’ og ordene ’at stride mod sædeligheden og den offentlige orden’ er erstattet med ordlyden: ’der strider mod bestemmelser fastsat ved lov eller i medfør af lov’.

Den nyforfattede tekst fremstår her som en argumentation ’a contrario’. Det vil sige ’en absolut modsat opfattelse’. Hvis en grundlovsbestemmelse autoriserer en vis opfattelse, så kan en helt modsat disposition ikke herefter få det blåstemplet!

Der bør selve intentionen hos de nye lovgivere sættes under lup. Den 32. paragraf i Danmarks Grundlov siger (citat): ’Ethvert nyt medlem (af folketinget) afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven (stk.7).

Dette forhold (lovgivernes forbundenhed med grundloven) er en – for borgerne – stor tryghedsskabende fortjeneste; den understøtter betydningen af den danske forfatnings talende tekst, når det – som nu – drejer sig om jødernes og de evangeliske, frikirkelige borgeres trosfrihed. Lovgivernes ansvars fulde rolle som ’fortolker’ fremhæves! Den samvittighedsløse politiker må have det dårligt, hvis han modsætter sig grundlovens trosfrihedsparagraf. En fornyet stats efterstræbelse af en jødisk omskærelse eller et frikirkeligt vielsesritual er da ikke længere legitimt. Ifølge en dansk ministers egen højtidelige erklæring vil en sådan grundlovsstridig forfølgelse af ’anderledes troende’ være illegal.

Dette er borgermanifestets særlige markering.

 

EN RELIGIONSTVANGS-LOV

Den i 2018 (nytårsdag) gennemførte religionslov har – ifølge sin egen definition – en historisk baggrund. "Således havde den franske nationalforsamling den 26. august 1789 vedtaget en menneskerettighedserklæring, som også omfattede religionsfrihed," hedder det i en indledende bemærkning til den betænkning (1564), der førte til den nye religionslovs indtræden i 2018.

"I korthed handler disse 17 franske artikler om frihed, religionsfrihed, menings- og ytringsfrihed og ret til at deltage i lovgivningen. Det gælder også retten til at gøre oprør mod undertrykkelse

Det sidste bør de danske frikirkelige borgere i denne time mærke sig…

Den danske model for en konstitution bør imidlertid – som dengang – fortsat hvile på et grundlag af frie ånder, som ånder frihed. Den nye religionslov ejer ikke så meget som skyggen af dette præg. Den er udarbejdet af politiske aktører, som synes at have mistet denne åndelige frihed – ja, som i dag (dybest set) kæmper imod den. De moderne lovgivere på Christiansborg har med denne (- ikke religionsfrihed men) religionstvangslov bevist, at de er håndlangere for et strengt struktureret ligestillingsprogram, - ja, det er i virkeligheden denne særlige anti-bibelske politik, som den nye lov for danske frikirker og jøder, forsvarer. Denne ’partisan-disciplin’ lyser ud af de nye religionsparagraffer.

Danske borgere bør derfor i dag samle sig for (som det hedder i den franske revolutionskonstitution) ’at forsvare retten til at gøre oprør mod undertrykkelse.

Dette er midnatsmanifestets opråb, som yderligere henviser til følgende:

"Det foreslås," hedder det med henblik på den nye bestemmelse for jøder og frikirkelige kristne borgere, "at deres grundlæggende frihed og rettigheder lovfæstes" (betænkning 1564, s. 106). Disse ’grundlæggende friheder’ omtales derefter som de her omtalte borgeres enestående ret til (citat): ’at drive egne begravelsespladser samt muligheden for at ansøge om vielsesbemyndigelse’.

De nye ’fundamentale friheder’, som den nye lov storsindet skænker jøder og frikirkelige kristne i Danmark, fremhæves her med disse to eksempler: 1) De kan selv få lov at begrave deres medlemmer på særligt udsete pladser, og 2) de får nu en mulighed for ’at ansøge om at foretage vielser med deres egne præster’. (Det betones dog, at det kun er muligheden for ’at ansøge om vielsesbemyndigelse’).

Senere vil de borgere, som tager imod denne særlige gave fra staten blive forklaret, hvilke særlige betingelser, der stilles (løfteerklæringer, indførelsen af nærdemokrati og ændring af deres vielsesritualer, så at også homobryllupper kan finde sted), hvis de ’takker ja’ til ’den nye frihed’.

At betegnelsen ’fundamentale frihedsrettigheder ’anvendes om disse to forhold (begravelsen og retten til at gifte folk) forekommer beskæmmende! Om den verdslige øvrigheds opfattelse af ’begravelser’ gør de firkirkelige borgere sig ikke store tanker; de lytter til Kristi ord, som siger: "Lad de døde begrave deres døde" (Matt.8:22) – ja, er i højere grad opmærksomme på Ny Testamentes advarsel, at der findes mennesker (citat): ’som har ord for at leve og dog er døde’ (Åb.3:11).

Der kan derfor ikke fra borgernes side herske nogen general holdning til statens uanstændige anvendelse af begrebet ’grundlæggende frihedsrettigheder’ i denne forbindelse! Med denne betegnelse har de jøde-kristne troende i Danmark en hel anden forståelse. Dette er 2018-manifestets afstandstagen fra statens ’godgørenhed’.

 

BERETTIGET MISTANKE?

Det har nemlig vakt borgernes mistanke, at det forberedende udvalg til den nye religionslov for bl.a. frikirkelige kristne borgere har foreslået (citat): ’at bestemmelserne om vielsesbemyndigelse til forkyndere i disse trossamfund flyttes fra lov om ægteskabs indgåelse til den nye trossamfundslov’ (1564: s.107).

Det vil sige, at de nye bestemmelser om ægteskabsindgåelse mellem par af samme køn (homovielser) er flyttet fra den i 2012 gennemførte lov om homoseksuelle kirkebryllupper for herefter at blive ’bedre placeret’ i midnatsloven-2018! "Det vil tydeliggøre, hvilke betingelser, der skal opfyldes for at få den omtalte vielsesbemyndigelse," hedder det (betænkningen 1564, s. 107).

Dette kan næppe betyde andet (mener borgerne) end at staten hermed vil sikre sig, at de evangeliske forkyndere, som ikke er enige med den nye lovgivning om homoseksuelle vielsesritualer, her vil blive kigget nærmere i sømmene. Det drejer sig nemlig her om en mere fast indrammet lovbestemmelse, hvorved selve eksistensen (eller mangelen på en sådan) af frikirkelige ritualer for vielser af par af samme køn attesteres, så at der på stedet kan gives ordre til de ansvarlige myndigheder at et sådant kirkeligt vielsesritual forefindes. Denne ’observation’ vil (efter 1. jan. 2018) indgå som en systematisk undersøgelse, der (hvilket synes at være statens forventning) i det lange løb vil få urolige elementer banket på plads.

Ved at denne bestemmelse om ’ægteskabsindgåelse’ transporteres fra den ene lov til den anden vidner om den statsdrevne iver efter at få samlet disse ’ægteskabsindgåelser’ i en logisk sammenhæng. Hvis den ene 2012-bestemmelse (vedrørende kirkelige homobryllupper) ikke forekommer tilstrækkelig effektiv, så kan man ved en fornyet 2018-lovgivning foretage ’dispositioner’ (f.eks. flytningen af et par paragraffer), så at staten til sidst kan glæde sig over, at ingen her kan unddrage sig gældende dansk lov og ret…
 2018-03-21
 

EN RETSSTAT KAN IKKE JAGE JØDERNE PÅ FLUGT

Debatten om omskærelse af drengebørn vil – eftersom trusselen mod de danske jøder dermed dagligt forøges – tage fart for til sidst at ende i den vildeste løbskkørsel, hvis ikke den holdes på skinnerne af det begreb, som i den nye religionslov fremhæves som ’dansk lov og ret’.

Her bliver det da de kristne borgeres opgave at stå deres jødiske landsmænd bi ved at fastholde Danmarks Grundlovs trosparagraf (§ 67), som tydeligt og uanfægteligt sætter grænser for statsmagtens indblanding i både den jødiske (mosaisk-troende) og den danske (kristne) borgeres personlige, religiøse overbevisning.

Ikke få har ved politikernes fremfærd i den senere tid fået den falske opfattelse, at den danske stat og dens ministre og embedsmænd – ja, alle de folkevalgte politikeres magt på Christiansborg (ifølge deres arrogante væsen og selvstændige magtudfoldelse) måtte være ubegrænset.

Dette er imidlertid ikke tilfældet! Den danske stat og deres lovgivere kan ikke træffe beslutninger om jødernes omskærelsesritual eller de kristne borgeres oprindelige vielsesritual (mellem en mand og en kvinde) uden at de først omskriver grundlovens 67. paragraf – hvilket man allerede er i fuld gang med ved indførelsen af den kontroversielle midnatslov-2018.

Sandt er det, at den danske statsmagt ikke kan tillade, at grænserne for dens myndighed (med hensyn til borgernes tro og religiøse overbevisning) bliver den foreskrevet af andre – derfor er de grænser for statsmagtens indgreb vedrørende jødiske eller kristne ritualer kun sådanne, som den selv har sat og af sin egen vilje fastlagt i Danmarks Grundlov.

 

BORGERNES BERETTIGELSE

Som jødiske og kristne borgere går vi altså ikke den danske statsmagt for nær (ja, vi tillader os ikke at bruge disse ritualspørgsmål for dagen, uden at vi som folkets stemme er berettiget dertil).

Den danske statsøvrighed er nemlig ikke bare (set ud fra en forfatningssynsvinkel) en rå totalitær magt, der ’som den stærkeste’ handler blindt og hårdt efter sine egne politiske luner og lovgivernes forgodtbefindende. Nej, staten er (især set ud fra grundlovens trosfrihedsparagraf) ’en sædelig magt’ (H. Matzen) – altså ’en moralsk person – hvis opgave det er (citat): ’at anordne og håndhæve retsideens krav til den sociale ordning’! (M.3. del § 17, s.270).

Dette vil i det pågældende tilfælde (vedr. jødernes omskærelsesritual og de danske borgeres frikirkelige vielsesritual) betyde, at hvis den danske stat fremover skal kunne betegnes som ’en retsstat’, så må den absolut sætte sig selv visse grænser for sin råden.

Enevældens tid er i Danmark uigenkaldeligt forbi – og der kan i øvrigt ikke herske tvivl om, at statsmagten havde sine givne grænser længe før fyrsterne blev regnet som landets eneste herre.

De jødiske og kristne, danske borgere er altså ikke ’undersåtter’, der (som trælle) er undergivet Christiansborgs ’regalia og jura majestatis’ – nej, vi er frie mænd ("we are free men," som det hedder indledningsvist i den amerikanske uafhængighedserklæring) – kongelovens tid er forbi, og der kan med henblik på de danske borgeres trosfrihed ikke længere indføres nogen form for despoti i det danske kongerige.

De, som mener, at den slags lærdomme behøver vi ikke at gentage, bør erindre, at i Europas nyeste historie (altså for kun en lille menneskealder siden) blev efter en rigsdagsbrand d. 27. feb. 1936 sådanne ’moderne oldtidslove’ udført i Tyskland, at en ’træl’ kunne henrettes for den mindste bagatel – og visse (uønskede) tyske borgere mistede på én nat deres borgerrettigheder og kunne blive hængt i en lygtepæl og al deres ejendom og gods uden lov og dom kunne konfiskeres…

At de nye lovgivere er sig dette særlige forhold bevidst, findes angivet i midnatslovens bemærkninger om den elektroniske registrering af de danske trossamfunds borgere. "Af historiske grunde," hedder det i nytårslovens 7. paragrafs ’bemærkninger’ (citat): "stilles der med henblik på fortegnelsen over medlemmer af Mosaisk Trossamfund under besættelsen 1940-45 ikke krav om, at en sådan fortegnelse indsendes til ministeriet" (1564: side 157).

 

BORGERNES INDIVIDUELLE SELVSTÆNDIGHED

Hvis statens egne embedsmænd og redaktørerne af den nye religionslov (for jøder og kristne) selv kan indse, at den elektroniske registrering af jødiske borgere kan indebære en risiko, hvis en sådan ’medlemsfortegnelse’ falder i de forkerte hænder – så må de også ud fra de samme ’historiske grunde’ kunne indse, at et lovpåbud vedrørende ’omskærelse af drengebørn’ kan indebære de samme forfølgelser.

Danmarks Grundlovs 67. paragraf om trosfrihed har samtidig med indførelsen af 1) regler for regeringsmagten med 2) konstitutionelt ansvarlige ministre og 3) uafhængige domstole sikret en håndhævelse af de absolut fastsatte grænser for statsmagtens beføjelse.

Det fremgår udtrykkeligt af Danmarks trosfrihedsparagraf, at ’borgerne har ret til…’, hvilket på godt dansk betyder, at i denne sag skal statsmagten ikke tillade sig at udføre modstridende bestemmelser, som hævder, at fra nu af (nytårsnat til 2018) ’har borgerne ikke længere ret til’.

Den 67. frihedsparagraf stiller alle statsundergivne, jødiske og frikirkeligt kristne borgere (deres trossamfund og individuelle gudsdyrkelse) som absolut selvstændig-berettigede over for en hvilken som helst regering, der vil søge at vælte sig ind over deres dørtærskler for at overtage ledelse og indretning af deres gudsdyrkelse.

Staten kan kun undlade at gøre indgreb i jødernes ret til at foretage en tusindårig og traditionel omskærelsesceremoni – og de statsundergivne, jødiske borgere kan kun trygt nyde den frihed, som grundloven sikrer deres trosoverbevisning – og de frikirkelige, danske borgere (som udsættes for den samme politiske ligestillingsefterstræbelser og jagt på deres vielsesritual vedr. ægteskab kun mellem en mand og en kvinde) kan se sig beskyttet af den samme trosfrihedsparagraf – ja, kan endog (som evangeliske kristne med en klar protestantisk bekendelse) se sig berettiget til samme forfatningsmæssige privilegier og goder som den evangelisk-lutherske kirke er konstitutionelt blevet tilsagt.

 

EN SÅKALDT SÆDELIG ORDNING

Med hensyn til det område, som modstanderne af den jødiske og frikirkelige gudstjeneste vil søge ’at leve højt på’, er den parentes, som grundlovens 67. paragraf angiver for ’statsmagtens begrænsning’.

Hvis nemlig, at man fra modstandernes side kan angive et eller andet element i den jødiske eller den evangelisk-frikirkelige gudstjeneste, som kan angives som ’usædeligt’, så vil man – så hårdt og så præcist som muligt – søge (med loven i hånden) at slå ned på disse forhold.

For med en relevant (et hundredårig) kommentator at søge at stille skarpt på denne sag, vil jeg med H. Matzens Danske Statsforfatning (1909) søge at indkredse, hvad Grundloven mener mht. ordet ’sædelighed’.

Matzen skriver: Vil man have en nærmere forklaring på dette begrebs (sædelighed) bestemmelse, så lyder det sådan (citat): ’Det er statens opgave at tilvejebringe og håndhæve en ydre (udvortes) sædelig ordning i de menneskelige samfundsforhold. Det skal ske indenfor dens (ordningens) grænser, for så vidt det kan ske ved hjælp af ydre magt’. Matzen slutter dette afsnit med følgende knivskarpe definition: ’Den sædelige ordning’, der således kan og skal håndhæves ad ydre (udvortes) vej, er netop Retten’ (s.274).

 

KAN IKKE ORDNES VED YDRE MAGT

Det sidste er værd at bemærke. Hvad der i denne sag om ’det sædelige’ skal ordnes, kan kun ske ad rettens vej. Dette betyder to ting: 1) at hvis staten efter 150 år nu er kommet til den konklusion, så kan 2) dette kun ske ad rettens vej. Folk kan have deres meninger, og medierne kan rase og spotte – men det, der skal ’ordnes’ i f.eks. Mosaisk Trossamfund og i de evangeliske frikirker (med hensyn til deres interne anvendelse af ritualer) kan ikke med politisk magt påtvinges dem, ej heller ’trækkes ned over hovedet på dem’; det kan kun ordnes ’ad rettens vej’.

(Når den lovlærde kommentar siger: "For så vidt det kan ske ved hjælp af ydre magt," så ligger deri indrømmelsen af, at der er forhold (især mht. til tro og religiøs overbevisning) som ikke ’kan ordnes’ ved ydre magt…)

Det er statens opgave (siger grundlovens kommentator) at ’tilvejebringe og håndhæve en ydre sædelig ordning’.

I det tilfælde, hvor det drejer sig om ritualet for omskærelse af drengebørn, er det altså statsmagtens altovervejende opgave ’at tilvejebringe en ordning’; dette kan (i den aktuelle situation) næppe trække i langdrag! Tilvejebringelsen kan (så vidt jeg kan se) kun ske ved lov. En lovbestemmelse bør da fra statsmagten udgå, som tilvejebringer ’en ydre ordning’. Denne bestemmelse må da afgøre hvorvidt den tusindårige jødiske ritual-ceremoni for omskærelse af drenge fortsat kan eksistere som ’en særlig ordning’ i det danske samfund.

Tilvejebringelsen af en sådan lov, der på det stærkeste og med den mest påtrængende indgriben ikke blot ’berører’ men søger at omstyrte den jødiske Gudsdyrkelse, kan kun forekomme ved en omskrivning af grundlovens trosparagraf (§ 67), som uden vaklen tilsiger de danske, jødiske statsborgere deres ubestridelige ret til at øve deres Gudsdyrkelse helt og holdent efter deres overbevisning.

Statens ’tilvejebringelse’ af en ny grundlovsbestemmelse, som skal forbyde jøderne at anvende deres historiske omskærelsesritual, er altså (ifølge den statsretlige kommentator) en nødvendighed (s.274).

En sådan ændring af grundloven fordrer (ifølge grundlovsbestemmelsen § 88) en folkeafstemning; hvilket vil sige, at borgerne skal tages med på råd – og disse vil sikkert (i den elvte time) begribe, at som staten handler med jøderne i dag – sådan vil der blive grebet hårdhændet ind i alle slags danske, folkelige foreninger og borgerlige forbund i morgen. Statsopgaven ’at tilvejebringe’ lovbestemmelser, som kan befordre dens politiske ideologi, vil ikke hvile! Den er allerede i fulde omdrejninger ved iværksættelsen af en ny religionslov, som siden nytårsdag 2018 forlanger jøder og frikirkelige kristne til (uden indsigelser) at indsende deres ritualer til kirkeministeriet.

Hvis det (må Gud forbyde det) lykkes de danske lovgivere at ’tilvejebringe’ en sådan ny grundlovsbestemmelse (som er i fuldkommen og helstøbt modstrid med den gældende trosfrihedsparagraf) så bliver det næste skridt (ifølge Matzens statsret): Håndhævelsen! Det vil sige, at så får politiet og domstolene travlt. Efter den islamiske model (som danske politikere anser som et forbillede) – så skal jødiske forældre til nyfødte sønner på hvilke ’det forbudte’ jødiske ritual er udført, fængsles for op til seks år.

"Heraf følger imidlertid med logisk nødvendighed," fortsætter den statsretlige professor, "at statens magt og myndighed som Retsstat ikke strækker sig ud over selve retsforholdene." Det vil sige, at de danske lovgivere skal tænke sig om to gange, før de giver sig i kast med ’tilvejebringelsen’ af en sådan ny grundlovsbestemmelse. Når nemlig Islands regering har ’tilvejebragt’ et forbud mod det jødiske ritual – så skal den (om den vil det eller ej) ’håndhæve forbuddet’, og da vil vore dages nye jødeforfølgelser finde sted! Island vil da som det første land i Europa opleve det ulyksalige privilegium at se deres egne statsborgere på flugt – og Danmark står næst i rækken som øjenvidner til en ny bølge af jødiske medborgere som jages bort af en samling grundlovsovertrædere, der har kastet deres trosfrihedsparagraf på lossepladsen.

(Læs på www.medgrundlovskallandbygges.dk under Retsopgøret artiklen: ’Forfatningsmæssigt Storværk’
 2018-03-14
 

NU VENTER SLAGET OM MIDNATSLOVEN

Det er med den nye religionslov – midnatsloven – fra nu af et spørgsmål, om Danmark er et ’direkte demokrati’? Det vil helt konkret sige, om de danske borgere i religiøse spørgsmål fortsat ’har ret til’(§ 67) at følge deres trosoverbevisning – uden indblanding fra statens side? Har de frikirkelige borgere inden for Danmarks grænser herefter deres egen beslutningsret med hensyn til ’at forene sig’ (i overensstemmelse med den model, som i den græske, demokratiske historie blev betegnet med ordet ’ecclesia’ (kirke), og hvor afgørende beslutninger ikke kunne gennemføres, uden at folket blev taget med på råd, (et referendum)?

Er Danmark fortsat at betegne som et demokrati, sådan at forstå, at magten (også med hensyn til borgernes ret til at tro på Gud efter deres egen overbevisning) kun kan udøves i folkets navn og ved folkets egne repræsentanter – sådan at forstå, at borgernes repræsentanter (i folketinget) kan fremføre folkets vilje – men at folkestyret (som sådan) ustandseligt bevares ved, at beslutninger – især sådanne, som angår borgernes samvittighed og trosoverbevisning – ikke kan ophøjes til lov, uden at folkets stemme bliver hørt (referendum)?

Når den enkelte, jævne borger læser Danmarks Grundlov (uden alverdens lærde og uigennemskuelige kommentarer) så kommer han helt naturligt (og gennem sin egen enkle forståelse) til det resultat, at Danmark har et sådant demokrati, hvor han med henblik på sin egen religiøse overbevisning kan ånde lettet op, for den suveræne, nationale magt og ret til at udøve sin tro på Gud ligger ikke i statsmagtens hænder men tilhører ham og hans medborgere, som fortsat – på trods af alle nye statsreligiøse bestemmelser – kun kan udøves gennem de folkevalgte repræsentanter, som landets borgere har indsat dertil.

 

FOLKET HAR DET SIDSTE ORD

Oprindeligt er denne absolut enestående forståelse af folkestyret ikke til at tage fejl af – og når det sker (som i øjeblikket er tilfældet) så skyldes det en flok danske politikere, som har en anden ide om styreformen i det danske kongerige, og som nu en gang for alle bør sættes på plads. Danmarks Grundlov har – ikke mindst med hensyn til de evangeliske, frikirkelige borgeres borgerret – overdraget det afgørende og sidste ord til folket; disse borgere vil nu rejse sig for at fastholde deres ret i en sag, som har at gøre med nationens fremtid, og en kommende, kristen generations (dersom Herren Jesus tøver med sit komme) overlevelse.

Det regime, som blev institueret i Danmark i 1849, ejer muligheder for at revidere grundloven. Men det er ikke nogen let sag, og der skal i ulvetider som disse holdes skarpt øje med de flokke af strejfende, politiske rovdyr, som ligger på lur for at jage de enlige får med deres lam ud af den sidste lovbeskyttede fårefold.

"Den gudløse lurer på den retfærdige og står ham efter livet," siger Kong David i en af sine salmer. Han fortsætter: "Men Herren giver ham ej i hans hånd, og lader ham ikke dømmes for retten" (Salme 37:33).

"Jamen, netop dette er jo sket," sukker mange danske kristne, som har oplevet, hvorledes dommerne uretfærdigt gav staten medhold i dens overgreb overfor kirken (ved indførelse af et fremmed homovielsesritual i marts 2017).

Hertil vil jeg svare: Ja, dette var en uretfærdig dom, som råber til himlen, og dette råb er blevet hørt! Denne sag er endnu ikke ført til ende – og nu venter den nye slagmark omkring midnatsloven 2018.

 

STATSMAGTENS ANGREBSPLANER

Danmarks trosfrihedsparagraf ejer udelukkende sin validitet fra det massive grundlovsfundament, som den bygger på. Denne tese er gennem tiderne blevet grundigt forsvaret – men skal nu (som aldrig før) bevise sin styrke i et forsvar for bl.a. de jødiske og de frikirkeligt-kristne borgere, hvis tro og overbevisning falder uden for den statslige accept af folkekirkens lære.

Det fælles forsvar, som jøder og kristne (Den gamle pagts og den nye pagts folk) ’hver for sig’ (og kanhænde i enkelte tilfælde ’i fællesskab’) bør iværksætte over for en påtrængende statsmagt, vil fra begyndelsen af 2018 være animeret af den ældgamle debat: "Giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er."

Det vil sige, at det modsatte aldrig (ifølge de to trosretningers lære) må forekomme. Altså skal kejseren aldrig have ’så meget som en sandalrem eller en kappeflig’ (1.Mose 14) fra de troendes ejendom (eller åndelige besiddelse) – af Guds Folk i en nation (det være sig jøder eller kristne) er ikke interesseret i at få nogen del af den verdslige øvrigheds moralprincipper ind i sine gudstjenester.

Religionsfriheden hører til i alle demokratiske nationer (blandt de ypperste af de klassiske frihedsrettigheder). Også i Danmark regnes den for at være en ophøjet borgerret, som skal beskytte det enkelte menneskes tanke- og trosfrihed. Med indførelsen af den nye religionslov nytårsdag 2018 er denne frihed i fare. Grundlovens § 67 angribes i den nye lov med så vidtrækkende nye statsbeføjelser, at det er mere end tydeligt, at en omhyggelig udtænkt plan er i omdrejninger. Danske borgeres samvittigheds- og trosfrihed er i fare!

Religionsfriheden i Danmark er på en særlig måde yderligere beskyttet gennem internationale traktater. Især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950) artikel 9. Denne konvention blev i 1992 inkorporeret i dansk lov og ret – og det er påfaldende, at der netop ved indgangen til 2018 (hvor den nye, danske religionslov trådte i kraft) og ihærdige politikere nu søges ’skrevet ud af dansk lov…

Det fremgår af disse ildevarslende bestræbelser, at den tid (hvor den grundlæggende frihed til, at danske borgere – uden offentlig indblanding – tør følge deres egen religiøse overbevisning) er uigenkaldelig forbi…

Det er klart som solen, at jurisdiktionen af den nationale trosfrihedsparagrafs privilegerer de danske borgere. Den forsvarer religionsfrihedens ’interne orden’. Når hertil kommer, at man (parti-politisk) vil have en international beskyttelse af trosfrihedsparagraffen (citat): ’skrevet ud af dansk lov og ret’, så er det åbenlyst, at der fra nu af arbejdes intenst på at svække de danske borgeres trosfrihedsret! Hvor danske borgere siger farvel til deres internationale rettigheder, tager de samtidig afsked med en særlig beskyttelse af deres nationale borgerret.

 

DET KONSTITUTIONELLE PRIVILEGIUM

§ 4 i Danmarks Grundlov stadfæster den evangelisk-lutherske kirke som den danske folkekirke. Denne absolutte stadfæstelse af den evangeliske, protestantiske bekendelse gør Danmark til et (ikke blot kristent men til et) protestantisk land. Det vil sige, at denne særlige tildeling af statens accept og støtte til reformationens tro og lære bør afspejle sig overalt, hvor den samme trosbekendelse lyder. Det privilegium, som Danmarks Grundlov tildeler landets evangeliske nationalkirke, må hvile over hele det evangeliske kirkeliv på en sådan måde, at hvor der ikke ligefrem gives finansiel støtte til danske, evangeliske frikirker – dér kan man ej heller udfærdige destruktive love, der (som det er tilfældet med ’midnatsloven 2018’) sigter at fratage disse protestantiske, frie kirkesamfund deres trosfrihed. Den særlige status, som den danske forfatning indrømmer den danske folkekirkes ’evangeliske lære’ er en konstitutionel garant for, at de frikirker, der (i afgørende trosspørgsmål) forkynder den samme doktrin, ikke kan efterjages af gudsfjendske politikere, som allerede har bevist deres mørke intentioner med hensyn til folkekirkens lære.

 

EKSPERT-UDVALGET SER SIG SELV I ET HISTORISK LYS

"Der er ikke gennemført en samlet lovgivning for trossamfundene uden for folkekirken," forklares det i den nye religionslovs ’bemærkninger’, hvorefter det tilføjes: ’… sådan som grundlovens § 69 lægges op til.

Den sidste ’bemærkning’ lader forstå, at den nye religionslov skal ses i lyset af denne 150-årige grundlovsbestemmelse. Denne siger (meget kort): at ’de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold skal ordnes ved lov’ (§ 69). Det vil sige, at det forholdsvis lille udvalg af ’eksperter’ ser sig selv som dem, der nu banebrydende er med til at løfte den tunge opgave, der ligger i, at denne ’løfteparagraf’ fra 1849 bliver opfyldt.

"Behovet for en mere sammenhængende lovregulering om trossamfundenes forhold er blevet aktualiseret," hedder det fortsat i ’midnatsloven-2018."

 2018-03-06
 

SKÆBNESVANGER BESLUTNING

Danmarks jødiske borgere står atter foran en historisk udfordring! Hvorledes vil de reagere, hvis det lykkes en flok antisemitiske danske lovgivere at gennemføre iværksættelsen af en lov, der (som det er tilfældet med et lovforslag i Island) vil koste jødiske forældre til en nylig omskåren søn, seks år i fængsel?

De danske medier beretter i slutningen af februar 2018, at det danske folketing snart vil blive stillet over for et forslag af den art – og fra jødisk side er det i efteråret 2017 blevet understreget, at den dag, en sådan lov indføres i Danmark, så vil mange jøder pakke deres kufferter og forlade Danmark. Den dag en sådan katastrofe overgår det danske samfund, vil jeg (og mange med mig) kalde:

 

DANMARKS ULYKKELIGSTE DAG

Danmarks store trosfrihedsparagraf er siden nytårsnat 2018 under fortsat og vedvarende beskydning. Betænkning nr. 1564 anerkender, at netop denne bestemmelse (citat): ’sikrer borgerne en materiel, religiøs forsamlings og ytringsfrihed’.

"Lovgivningsmagten," (hedder det videre) "er således afskåret fra at begrænse eller forbyde gudsdyrkelse i tilslutning til religiøse samfund, så længe der ikke foretages handlinger eller læres noget, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden" (1564. 3.1.1.1. side 34).

Det vil sige, at lovgiverne åbenlyst anerkender, at netop denne kollektive pagt, som tydeligt begrænser statens magt over dens borgere, er at betragte som et ’helligt område’, der indeholder værdier og principper, som kejseren ikke skal nærme sig! Disse trosfrihedsværdier er støbt og formet over en ild, som stadig (også ved begyndelsen af 2018) brænder, og som borgersamfundet ikke tillader statsmagten at søge at udslukke

Den dag, de danske lovgivere følger Islands eksempel, for med fængselsstraf at undergrave Danmarks Grundlovs hele struktur (og selve den juridiske orden, som udtrykkes i trosfrihedsparagraffen)… den ulykkelige dag, hvor politiet står uden for de danske jøders synagoger for at anholde de arme, jødiske forældre, som har ladet deres nyfødte søn omskære… den dag rettes et dødbringende slag mod det danske samfunds fornemste retsorgan, der mere end noget andet beskytter borgernes ve og vel! Hvad en sådan politistat gør mod jøderne i dag, vil den gøre mod alle danske borgere i morgen…

 

MODSTANDERNES FREMGANGSMÅDE

Selvom der er adskillige, som mener, at de kristne ikke skal være så optaget af dette spørgsmål (- "Det et er jo politisk," siger de) så bør disse ’modstandere’ nærlæse den nu højaktuelle beretning i profeten Daniels Bog, der netop ender med, at denne uskyldige Herrens tjener kastes i løvekulen.

Hans politiske modstandere (citat): ’søgte at finde en eller anden brøde i hans embedsførelse, men de kunne ikke finde nogen brøde eller brist, da han var tro, og der ingen efterladenhed var at finde hos ham" (Dan.6:5).

Den efterfølgende sætning er afslørende; den peger præcis på den fremgangsmåde, som jødernes fjender vil anvende i dag (og som de ikke kun vil bruge over for de jødiske borgere men på længere sigt også vil anvende over for de kristne).

Den omtalte (afslørende) sætning i den bibelske beretning om profeten Daniels skæbne lyder sådan: "Så sagde disse mænd: ’Vil finder ingen sag mod denne Daniel, medmindre vi kan finde noget i hans gudsdyrkelse."

"Sammen gik de til kongen og sagde: ’Vi er enedes om, at et kongebud bør udstedes og et forbud udgå – en skrivelse, som ikke kan tages tilbage" (Dan.6:7-9).

I den omstridte, mørkeblå betænkning (1564) – som er den juridisk-politiske baggrund for den antisemitiske, antikristelige nytårslov af 1. januar 2018 – afspejler dette bibelske handlingsforløb sig tydeligt og umiskendeligt; det er atter jødernes gudsdyrkelse, man vil angribe – og det er deres religiøse overbevisning om omskærelse af drengebørn, som man nu vil gør til en hovedsag

De danske jøde-modstandere går straks til emnet. Efter at de har fremhævet grundlovens trosparagraf, fortsætter de (citat): ’Religionsfriheden efter § 67 er ikke ubegrænset’! (1564: 3.1.1.1. side 27).

Denne sætning er i sig selv mere end talende. De folk i regering og folketing, som (med nytårsreligionsloven har sat sig for (citat): ’at ordne trossamfundenes forhold’, søger ikke dermed at fremme eller befordre trosfriheden. Nej, fra første færd beviser de, at de vil begrænse den, og de søger i disse timer med lys og lygte efter religiøse forhold, hvor de kan forbyde troens frihed – ja, hvor de ved nye love kan indskrænke borgernes ret til at følge deres egen trosoverbevisning.

 

KOMMENDE GRUNDLOVSSTRIDS HOVEDEMNE

Idet de danske Israel - og jødemodstandere nu mener at have fundet frem til det top-religiøse element, som de (’med held’ mener de) kan anvende mod det jødiske trossamfunds medlemmer, så fremhæver de triumferende denne sætning (om trosfriheds begrænsningen), som synes at ville blive deres hovedargument i den kommende grundlovsstrid, der med sikkerhed vil opstå omkring ’omskærelsessagen’.

"Religionsfriheden efter § 67 er ikke ubegrænset," hedder det i det forarbejde (Den mørkeblå betænkning 1564), som de danske jødemodstandere med tilfredshed lægger på bordet. De fortsætter (og deres sigte er åbenlyst): "Lovgivningsmagten er indrømmet en adgang til at fastsætte de rammer for religionsfriheden, som hensynet til sædeligheden eller den offentlige orden tilsiger" (1564: 3.1.1.1. side 27).

Det anes allerede her, hvorledes de antikristelige og antisemitiske kræfter blandt lovgiverne (og i hele det danske, politiske univers) vil søge at benytte sig af den her omtalte tilføjelse i den konstitutionelle tekst; aktuelt forbereder disse mørke magter sig på at få ram på det jødiske omskærelsesritual ved (som de allerede ’med rødt’ har understreget) at henvise til (citat): ’Lovgivningsmagtens legale adgang til at fastsætte rammer for religionsfriheden’ (side 27).

’At fastlægge rammer’ vil sige at ’formulere begrænsninger’. At ’formulere begrænsninger’ vil sige at ’indføre forbud’. At ’indføre forbud’ vil sige ’at kunne foretage indgreb’. At ’kunne foretage indgreb’ vil sige at ’kunne sende politiet på halsen’. ’At kunne sende politiet på halsen af borgerne’ vil sige at kunne arrestere dem og sætte dem bag lås og slå. ’At kunne sætte borgerne på lås og slå’ vil i det pågældende tilfælde sige, at fængsle dem (efter det islandske omskærelsesforbud) i seks år.

 

EKSEMPLER PÅ USÆDELIGHED

Redaktørerne af Den Mørkeblå Betænkning (og dermed den nye religionslov) har kørt deres kanoner i stilling ved især at henvise til juridisk forklarende tekster af den lovlærde professor Alf Ross. Med slet dulgt triumf citerer de følgende: "Det er klart, at et religiøst samfund ikke kan tolereres, hvis det forkynder eller praktiserer den lære, at det er gudvelbehageligt at stjæle, begå blodskam eller bigami. Det drejer sig her om handlinger, der er strafbare efter den borgerlige straffelov, og med al respekt for andres religiøse opfattelser kan det naturligvis ikke tolereres, at man i religionens navn skulle kunne sætte sig ud over landets love. Det er ikke troen men dens praktiske konsekvenser, der fordømmes" (Alf Ross a.st. side 755f).

Her må på stedet understreges, at den konstitutionelle ret samtidig fremstår som en politisk ret. Det vil sige, at ligegyldigt hvad de lovlærde (ud fra grundloven) skriver, forklarer og fortolker, så er indholdet af deres teser udformet ud fra den ene, tydelige hensigt, at det praktiseres; tesernes indhold omsættes i politiske handlinger…

Den lovlærde professors tese erklærer, ’at det er klart, at tyveri, blodskam eller bigami aldrig kan være gudbehageligt’. Den slags ’kan ikke tolereres’, skriver han (og har dermed givet eksempler på, hvad der skal forstås ved grundlovens forbud mod ’det usædelige’).

Dermed er professorens lære i overensstemmelse med ’Gamle Testamente’ (som er jødernes Hellige Skrift). Når nu de danske Israel – og jøder-modstandere vil have ’omskærelsen af drengebørn’ indføjet i den sorte liste, som professoren angiver som eksempel på ’usædelighed’ (der tydeligvis pådrager sig Israels Guds mishag… 3. Mose 18:1-18) så står de over for det problem, at i lige så høj grad som blodskam (utugt, abort og homoseksualitet … v.20-22) ifølge den juridiske professors bibelske kilde ikke kan være gudbehageligt, sådan har ’omskærelsen af drengebørn’ Israels Guds fulde velsignelse.

 

JØDERNE FIK GUDS ORD BETROET

Når professoren erklærer, at det ’naturligvis ikke (af staten) kan tolereres, at man i religionens navn skulle kunne sætte sig ud over landets love’, så er han på meget tynd is; det kommer nemlig an på, hvilke lovgivere og hvilken politisk ideologi, som ligger til grund for de regler og paragrafer, som (i dette pågældende tilfælde) har fremsat helt anderledes principper end dem, som landets konstitution bygger på. Når professoren altså i den forbindelse med hele sit embedes vægt konstaterer, at (citat): ’det ikke er troen men dens praktiske konsekvenser, der fordømmes’ (1564 s.28) – så er han (efter borgernes mening) på afveje.

Lad mig forklare:

Det er sandt, at selv en grundlov kan ændres, så at den svarer til de forhold, der eksisterer i et nyformet samfund. En konstitution kan revideres! Imidlertid kan en sådan grundlovsændring aldrig ’sætte spørgsmål’ ved den første forfatnings oprindelige normer. At stjæle må fortsat betragtes som tyveri. Selvom der juridisk kan forekomme nye indfaldsvinkler, så kan en foreslået moderne modifikation af grundlovsteksten ikke afvige fra den dybere betydning af den første konstitutionelle tekst. Nye lovgivere kan ikke fordreje eller helt og holdent frasige sig den første konstitutionelle magts oprindelige værk. ’At stjæle’ forbliver fortsat at stjæle, hvilket fører til den pågældende professors eksperterklæring (citat): ’Det er således klart, at et religiøst samfund ikke kan tolereres, hvis det forkynder eller praktiserer den lære, at det er gudvelbehageligt at stjæle…’ (1564: 3.1.1.1.).

Om Israels børn siger Ny Testamente: "De har et fortrin frem for alle andre folkeslag (citat): ’… for de har jo fået Guds Ord betroet" (Rom.3:2). Hvad vil det sige? Det vil sige, at jøderne fik den første urokkelige grundlov betroet, da de på Sinaj Bjerg – gennem Moses – fik de to lovtavler overleveret. På dem står bl.a. skrevet: ’… Du må ikke stjæle!’…(2. Mose 20:15) og dette bud kan ikke (uanset hvilken revision af loven, der foreslås) fjernes fra den allerførste grundlovstekst.

 

DE KRISTNES ANSVAR

Med disse overvejelser (vedr. én af de kendte danske lovlærdes teser) vil det her være på sin plads at betone, at den nytestamentlige tekst, som betoner jødens fortrin og understreger, at han fik den første grundlov betroet, overraskende peger på omskærelsens betydning. Den nøjagtige ordlyd i apostelen Paulus brev til Romerne lyder sådan: "Hvad fortrin har da jøden eller hvad gavn gør omskærelsen?

På dette (højaktuelle) spørgsmål svarer Ny Testamentes apostel (citat): ’Meget i alle måder’ – Han tilføjer: "Først og fremmest det, at de jo har fået Guds Ord betroet" (Rom.3:1-2).

Min konklusion i denne fremstilling af spørgsmålet om, hvorvidt jødernes religiøse tradition m.h.t. omskærelse af alle drengebørn på ottende dagen efter deres fødsel, er denne: Det drejer sig ikke kun om en gammeltestamentlig tradition. Jødernes religiøse skik (vedr. omskærelse) står omtalt i Ny Testamente, og får følgende ord med på vejen: "Omskærelsen gavner meget i alle måder" (Rom.3:2). Den er ’et fortrin, som Gud har givet Israels børn (v.1). Den er ikke grundet på menneskers lære eller påbud. Den er en del af det ’Guds Ord, som jøderne har fået betroet’ (v.2). Når altså forsvaret for jødernes omskærelse ikke blot er lagt i hænderne på Guds gamle pagtsfolk – men også er overdraget til den nye pagts tjenere, så bør ingen kristen i Danmark forholde sig tavs, når danske lovgivere nu giver sig i kast med at få landets jødiske borgere til at forlade kongeriget, fordi deres kirkelige medborgere tillader, at Danmarks Grundlovs trosfrihedsparagraf i denne sag overtrædes.

(Dette bliver et spørgsmål, som medlemmerne af grundlovsforeningen skal tage stilling til ved foreningens generalforsamling d. 7. april kl. 14:00, 2018 i Horsens Frikirke. Derfor bør ingen sand og oprigtig ven af Israel og det jødiske folk på den dag glimre ved sit fravær…

Læs artiklen på grundlovssiden:

ET MANIFEST UNDERSKRIVES IKKE AF HVEM SOM HELST

 2018-02-
28
 

DANMARKS FARLIGE HOLDNING TIL ISRAELS HOVEDSTAD

"Washington åbner sin ambassade i Jerusalem i maj." Denne nyhed er løbet jorden rundt, og dermed er det profetiske emne vedrørende Jerusalems afsluttende historie i verdensforløbet atter på alles læber.

Trump-administrationen i USA har overraskende valgt den nøjagtige dato for 70året for proklamationen af staten Israel – 14. maj 2018 – som det historiske øjeblik, hvor Jerusalem anerkendes som Israels hovedstad.

I den sydlige del af Jerusalem – i det residentielle kvarter, der går under navnet ’ARNONA’, aner man allerede de første forberedelser til det ’diplomatiske ryk’, som vil finde sted på Israels 70-årige uafhængighedsdag den 14. maj.

På denne historiske dato begynder selve ’flytningen’ (den officielle del) af den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. En profetisk begivenhed, som den danske regering åbenlyst og hastigt har taget afstand fra, og i hvilken den derfor hverken vil have lod eller del, når den i Bibelen forjættede velsignelse følger derpå.

"Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig," siger Israels Gud til jødernes stamfader, Abraham (1.Mose 12:3).

… hvilket vil sige, at fra denne 14. majdato 2018 skal Danmarks styrende mænd og kvinder tage sig alvorligt i agt for, at de ikke tager det næste skridt, for (sammen med Israels arabiske fjender og Europas åndeligt blinde ledere) at forbande Israels nyproklamerede hovedstad, Jerusalem.

 

KOSTBAR ANLEDNING

Fredag d. 23. februar bekræftede Det Hvide Hus denne nye kalenderdato, så at ambassade-flytningen sker i overensstemmelse med den hebraiske nations 70 års fødselsdag.

De danske beslutningstagere på Christiansborg er ikke klar over, at en kostbar anledning her er sluppet dem af hænde; de er ikke klar over, at netop dette 70-år, og de begivenheder, som (med hensyn til Jerusalems stilling) knytter sig dertil, har en afgørende betydning for nationernes fremtid, hvis de havde haft indsigt i denne sag, havde de taget samme beslutning som USA; da ville også de have flyttet den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem for dermed offentligt at kundgøre, at også det danske folk anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

Profeten Daniel forklarer: "… I skrifterne lagde jeg mærke til det åremål, i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til Jerusalem til profeten Jeremias skulle ligge i grus: ’Halvfjerdsindstyve år’ (Dan.9:2)."

Amerikanerne har utvivlsomt lagt mærke til, at den 14. maj 1948 anerkendte USA’s præsident Harry Truman den nyfødte nation… og det ser ud til, at Trump-administrationen, som er styret af adskillige evangelisk-kristne politikere, senatorer og indflydelsesrige medlemmer af kongressen, også ’i skrifterne har lagt mærke til… 70 årets betydning (Dan.9:2, Jer.25:11 og 29:10).

… men de danske folkevalgte politikere ser intet! De fatter ikke vægten bag f.eks. profeten Jeremias ord: ’Så siger Herren: Når halvfjerdsindstyve år er gået… vil jeg se til jer og på jer opfylde min forjættelse…’ (Jer.29:10).

Israels premierminister Benjamin Netanyahu bliver d. 5. marts modtaget i Det Hvide Hus. "En stor dag for staten Israel," siger han (idet han utvivlsomt henviser til d. 6. december 2017, hvor USA for første gang erklærede sin anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad). Tre måneder er forløbet siden denne proklamation – og der har lydt røster i folketinget i Danmark, at den danske regering skulle følge trop, og medgive Jerusalem den status, som er deres evige bestemmelse.

Om denne sag skriver jeg følgende med henblik på, hvad jeg ville sige til en dansk folketingsmand:

 

Kære folketingsmedlem,

For få dage siden skrev jeg på min hjemmeside, at Maria (Jesu moder) og Josef stod til seks års fængsel (ifølge et islandsk lovforslag), fordi de havde ladet Jesus omskære (Luk.2:21). I dette brev vil jeg gøre opmærksom på, at Moses’ hustru, Zippora, i så tilfælde vil blive endnu hårdere straffet, fordi hun – ifølge Skriften – handlede helt og holdent medicinsk og hygiejnemæssigt uforsvarligt, da hun med en snavset flintesten omskar sin søn, Gerson…

Lad mig til den danske folketingsmand fortsat forklare:

MOSES’ HUSTRU STRAFFES FOR ANSVARSLØS OMSKÆRELSE

Det afsnit, som jeg især vil gøre dig opmærksom på (med hensyn til det guddommelige påbud til Israels børn, at de skal lade deres drengebørn omskære) er – det er jeg overbevist om – et stykke fra Skriften, som du næppe kender til.

Du husker sikkert, at Moses blev sendt af Gud til Farao for at sige til ham: "Lad mit folk gå!" (2.Mose 4:23) Men du er næppe bekendt med, hvad der skete én af de første nætter, da Moses og hans hustru (som det står skrevet) ’var undervejs i natteherberget’ (v.24). Beretningen lyder sådan: "Herren kom imod ham (Moses) og ville dræbe ham" (v.24). Dette lyder så uforståeligt, at det er på sin plads her at give en nærmere forklaring.

Det fremgår af teksten, at Moses’ hustru, Midjan-præsten Jetros’ datter, Zippora, ikke var indforstået med den hebraiske tradition med omskærelse (og det er tydeligt, at parrets første søn ikke var omskåret).

Drengen hed Gerson, hvilket betyder: "Jeg er blevet gæst i et fremmed land" (2. Mose 2:22… hvilket kunne antyde, at Moses (på grund af omgivelsernes modvilje) undlod at lade drengen omskære.

Imidlertid er det en sørgelig kendsgerning, at vore jødiske medborgere som ’gæster i et fremmed land’ ofte har måttet erkende sandheden i det gamle danske ordsprog: ’Skik følger eller land fly!’

Beretningen fra natteherberget, da Moses var undervejs med Herrens budskab til Farao, er derfor i denne time god at få forstand af. Da Zippora, Moses’ hustru, indså, at Moses var i livsfare (thi Skriften fortæller, at ’Herren ville dræbe ham’) så ’greb hun en skarp sten og afskar sin søns forhud’ (v.25).

Handlingen forekommer at være præget af desperation. Jetros datter kunne have sine meninger, (som hun i øvrigt på stedet gav udtryk for): "Du er mig en blodbrudgom," råbte hun – men da den drastiske omskærelse havde fundet sted, slap Herren sit dødsgreb om Moses; Han lod ham i fred," hedder det (v.26). (Her slutter min henvendelse til den danske folketingsmand).

 

SKÆLDSORD OM OMSKÆRELSEN

Hvorvidt et dansk folketingsmedlem forstår den dybe åndelige baggrund for denne usædvanlige beretning, er underordnet; Bibelen sætter punktum for denne historie med den bemærkelsesværdige sætning: "Ved den lejlighed brugte hun ordet ’blodbrudgom’ med hentydningen til omskærelsen (v.26)… hvilket synes at indebære en vis forudsigelse: Forstået på den måde, måske, at det ikke er sidste gang, at ’der bruges skældsord om omskærelsen’.

Tilbage bliver så folketingets forståelse af grundlovens trosfrihedsparagraf, som sikrer vore jødiske medborgere retten til at udøve deres gudsdyrkelse deres overbevisning.

I det foreliggende tilfælde viser beretningen fra Bibelen at spørgsmålet om drengebørns omskærelse for vore jødiske medborgere er et samvittighedsspørgsmål, der drejer sig om liv og død. Ordsproget: ’Skik følge eller land fly’ vil da betyde, at vore jødiske medborgere må ’fly’ fra hedningenationen, Danmark.

Dette kan have en overordnet profetisk betydning med henblik på jødernes tilbagevenden til Israel – men arme de nationer, som her driver deres jødiske borgere fra hus og hjem!

 

JØDERNES MEDBORGERRET

Eftersom anvendelsesområdet for trosfrihedsparagraffen i Danmarks Grundlov er (som det hedder) ’gudsdyrkelsen’, så omfatter bestemmelsen (citat): ’Først og fremmest de egentlige rituelle og kultiske handlinger…’ Det vil sige, at de danske, jødiske borgeres ’ret til… at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning’ er i fokus, og det må da straks fra alle kristne borgeres side gives til kende, at omskærelsesritualet af drengebørn absolut hører med til den ufravigelige borgerret, som ikke kan fratages det mosaiske trossamfund!

Der ligger ikke – som nogen vil påstå – ’fornyelse af den politiske tanke’ bag det initiativ, der nu på ny efterstræber Danmarks jødiske borgere, men der ligger en gammel, sort antisemitisk ideologi bag det lovforslag, som nu er under behandling i Island, og som vil have jødiske forældre, der i denne sag følger landets trosfrihedsbestemmelse som deres eneste og sidste værn, sat bag lås og slå i seks år.

 

TRE VELSIGNELSER JAGES PÅ PORTEN

Den jødiske medborgerret i Danmark hører ikke under de almindelige retsregler; nej, det er en grundlovsret, og den danske konstitution skal omskrives, før denne trosfrihedens borgerret kan omstødes. Jødernes juridiske trosfrihedsværdier i Danmark kan ikke omstødes ved den almindelige lovgivning – og denne eminente symbolske dimension er og forbliver ukrænkelig.

Danske borgere vil med smerte komme til at begræde det overordentlige tab, som følger i kølvandet af overtrædelsen af den forfatningsmæssige beskyttelse, som jødernes rituelle Gudsdyrkelse nyder inden for Danmarks grænser.

Hvis danskerne i denne time udleverer deres jødiske medborgere til den antisemitiske ulveflok, vil det være at sammenligne med den katastrofe, som det ville være for amerikanerne, hvis de lagde præamblen til deres uafhængighedserklæring fra 1787 på det samme sorte anti-israelske alter. Her står nemlig det samme skrevet, som ligger bag de danske grundlovsfædres hensigter i 1849.

USA-erklæringen indeholder bl.a. tre følgende attråværdige elementer: "Vi ønsker hermed, at retfærdigheden lader freden herske iblandt os, at magten til vort fælles forsvar udvikles, og at alle frihedens goder (både for os selv og vore efterkommere) bliver etableret i vor midte (frit oversat af mig selv).

Disse tre velsignelser vil for Danmarks vedkommende blive jaget på porten den dag de første jøder forlader landet på grund af en lovgivning, der straffer deres gudsdyrkelse med fængsel.
 2018-02-25
 

FÆNGSELSSTRAF TIL JOSEF OG MARIA

Island har nu som det første land i verden taget et konkret lovmæssigt initiativ til at forbyde omskærelse af drengebørn. I et fremlagt lovforslag i begyndelsen af februar 2018, hvor politikerne fordrer op til seks års fængselsstraf for de forældre, som ud fra deres religiøse overbevisning lader en sådan omskærelse finde sted – hedder det bl.a.:

"Omskæring af unge drenge er uforenelig med artiklen 12 i EU’s konvention om børns rettigheder."

Den islandske erklæring fortsætter: "Derudover anses det for en overtrædelse af stk. 3, artikel 24, som sikrer børn mod traditioner, der er skadelige for børns sundhed."

Som de danske lovgivere nu forbereder sig på at ville videreføre dette initiativ med en lignende lovgivning i Danmark, bør de eftertænke Ny Testamentes tydeligt angivne stilling til denne sag.

"Da otte dage var gået," hedder det i samme afsnit, hvori juleevangeliet om Jesu fødsel i Betlehem bliver skildret, "så Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var kaldt af engelen, før Han blev undfanget" (Luk.2:21).

Evangeliet om Kristi fødsel og de første dage af Hans leveår her på denne jord, indeholder ikke den mindste antydning af debat vedrørende den jødiske, religiøse overlevering, at en dreng ’skulle omskæres’ på den ottende dag efter fødselen.

"Formuleringen ’så Han skulle omskæres’ gengiver det uundgåelige, der ligger i påbuddet fra 1. Mose 15:12, hvor der står skrevet: "Otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos jer i alle kommende slægter… min pagt på jeres legeme skal være en evig pagt."

Der kan således ikke herske den ringeste tvivl om, at jødiske forældre ud fra deres trosoverbevisning alle vegne og til alle tider vil være bundet i deres samvittighed med hensyn til omskærelsen af nyfødte drengebørn.

 

STATSMAGTENS OVERGREB

De folkevalgte på Christiansborg bør altså tænke sig om to gange, før de følger i sporene af det lovforslag, som nu er lagt på de islandske politikeres bord.

Når det i den gammeltestamentlige tekst hedder: "Gud sagde til Abraham: ’Du skal overholde denne pagt i slægt efter slægt’," – (17:9), så kan én af Abrahams kødelige efterkommere (af jødisk slægt) ikke sige: "Dette påbud gælder ikke mig! Jeg skal nu ikke længere lytte til, hvad Gud siger (og i Sin Hellige Skrift har bekræftet) – men jeg skal i stedet adlyde, hvad den danske stat påbyder i sin lovgivning."

Hvis den danske statsmagt i denne sag vil følge Islands eksempel, så påbyder den dermed alle danske, jødiske borgere at fornægte deres tro. Den danske øvrighed påtager sig dermed ansvaret for, at den dermed fordrer et guddommeligt pagtstegn mellem Israels Gud og Hans jødiske ejendomsfolk ryddet af vejen!

Uden at tale mere derom, vil jeg blot her sige, at den regering, der arbejder på at få en sådan åbenlys grundlovsstridig handling gennemført, vil det gå ilde!

 

MARIA SKAL SEKS ÅR I FÆNGSEL

Maria, Jesu mor og hendes mand, Josef, stod altså – hvis det var det hedningemørke Island, som styrede – til seks års fængsel – og de danske politikere, som drister sig til (i deres himmelråbende vankundighed) at tale samme sprog som deres nordiske kolleger, kan tilsammen i deres festtaler rose sig af ’at have korset i deres flag’. Men det kristne budskab i evangelierne har de intet forhold til, og de fatter i deres forstokkede blindhed ikke, at omskærelsen i Ny Testamente netop her omtales som den evigt guddommelige anledning, hvor den lille dreng fik navnet Jesus!

Dette frelsernavn, som siden med lovsang og tro og tilbedelse har været nævnt millioner af gange over den hele verden, blev præcis ved omskærelsen tilsagt den lille nyfødte dreng i Marias arme – samtidig understreger den nytestamentlige tekst, at det navn, som her blev udtalt ved drengens omskærelse, allerede var blevet påbudt, før undfangelsen af Jesus havde fundet sted.

… hvilket med andre ord vil sige, at omskærelsens øjeblik var den præcise handling, hvor dets guddommelige åbenbaring om Kristi guddommelige ophav, for første gang offentligt blev tilkendegivet.

Hvem er den danske politiker, som tør stå en så grundlæggende nytestamentlig åbenbarelse imod? Hvem af de folkevalgte på Christiansborg vil stille sig til rådighed for at være bannerfører for en så åbenlys antikristelig lovgivning? Hvem af folketingets 179 medlemmer vil i denne sag gøre sig til talsmand for en lov, der mere end noget andet vil drive landets jødiske medborgere på flugt.

Timen er inde – tror jeg – hvor mange af de danske, jødiske familier eftertænker, om de skal følge den store vandring tilbage til Det Hellige Land – men stakkels de hedningefolk, som jager dem af sted og dermed forbryder sig mod deres egen nationale kristne tro!

 

ØJEBLIKKET FOR GUDS RIGE

Med henblik på det usædvanlige fænomen, at der både i Europa og andre steder i verden (og ikke mindst i vort eget lille danske samfund) beviser sig en styreform, som er delvis inficeret af ’det totalitære’ og delvis af det såkaldt ’demokratiske’, er det sikkert øjeblikket at nærlæse profeten Daniels forudsigelser om Guds længe ventede indgreb i en periode, der netop er af en sådan art.

Daniels profetiske udsagn lyder sådan: "Men i hine kongers dage vil Himmelens oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå" (Dan.2:44). Denne usædvanlige, præcise og detaljerede forudsigelse (som i Daniels Bog fremsiges på en nøje beskrevet profetisk baggrund, må netop i denne tid og i disse urolige dage (hvor statsmagtens mange steder viser sit totalitære ansigt) vække den største opmærksomhed hos de åndelige ledere, som Gud Herren har betroet en særlig opgave med hensyn til ’at kende tiderne’ (1.Krøn.12:32).

Forudsigelsen præciserer nemlig, at der vil opstå et tidspunkt (eller nærmere en epoke), der vil adskille sig fra alle andre perioder af verdenshistorien ved, at Himlens Gud udfører et værk på jorden, som aldrig før er sket, og som aldrig siden vil finde sted.

Det enestående ved denne særlige tidsperiode (som her kraftfuldt udpeges af profeten Daniel) er, at Gud vil oprette et rige, der ikke er som noget andet rige, der på noget tidspunkt gennem alle jordens slægter har eksisteret på denne klode.

Der findes ikke noget ’sådant rige’ på jorden (og har heller aldrig eksisteret et ’sådant rige’), der er opstået udelukkende ved menneskers politiske eller militære initiativ og virkekraft! Til alle tider og alle vegne er (historisk set) forskellige former for riger fremstået – men aldrig uden, at de (set ud fra et åndeligt synspunkt) er blevet tilladt, fremmet eller fremstået ved Guds evige vilje og accept! Derfor hedder det (i den forbindelse): "Skriften siger til Farao: ’Netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden…" (Rom.9:17).

Det rige, som her omtales af profeten Daniel, er ikke et rige – iværksat af mennesker og godtaget af Gud, fordi det tjener Hans evige formål – nej, det rige, som her er på tale, er helt og holdent oprettet af Gud. Det er et rige, som ikke blot tjener en guddommelig hensigt for en tid – men det er ’et rige, som aldrig i evighed skal forgå’!

Dette rige har ikke eksisteret som et konkret, etableret herredømme på jorden. I den åndelige verden har det imidlertid altid fungeret – men som ’et oprettet rige’ med sin egen administration og sine egne embeder, sin egen jurisdiktion og sin egen kongelige ledelse, vil det ifølge profeten først blive virkeliggjort her på jorden på et ganske bestemt (på forhånd udpeget) tidspunkt af historien og det er præcis denne særlige profetiske tone, der nu (som aldrig før) synes at være for hånden.

Af den grund må ingen anstrengelse spares, og ingen indsats udsættes eller sløjfes for at der kan blive skaffet fuld klarhed omkring denne sag – ja, alt i himmel og på jord synes i dette øjeblik at holde vejret af betagelse: Er den forunderlige dag ( i dette vort slægtled) virkelig oprunden, hvor ’Himlens Gud vil oprette et rig, som aldrig i evighed skal forgå? Er menneskeheden endeligt – langt om længe – nået frem til den historiske periode, der betegnes med ordene: ’I hine kongers dage’? (Dan.2:44)

 

TEGNET PÅ DETTE RIGES FREMKOMST

I virkeligheden er øjeblikket, hvor Gudsriget (i al sin kommende magt og overherredømme) etableres på jorden, af alt afgørende betydning. Intet eksisterer, som ikke (i så tilfælde) vil blive voldsomt berørt – ja, direkte udfordret ved denne tidløse, kosmiske begivenhed. Ja, hele skabningen afventer (i åndeløs længsel efter), at denne begivenhed skal indtræffe, thi dermed vil Guds børn (både i det nuværende øjeblik og på længere sigt) blive åbenbaret (Rom.8:19).

Af den grund afventer alverdens seere og profeter selve tegnet på, at nu er tidspunktet for det begreb, som profeten Daniel kalder ’i hine kongers dage’, indtruffet! Dette tegn står tydeligt omtalt og er detaljeret skildret i det skriftafsnit, hvor selve visionen bag denne begivenhed første gang fremlægges. Daniel fremstiller (ifølge Bibelen) det afgørende øjeblik for perserkongen med disse ord:

"Når du (i dit drømmesyn) så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at det rige, (som er herskende, når Gudsriget oprettes) delvist skal være stærkt, delvis svagt…" (Dan.2:42).

Som jeg senere (i nogle kommende artikler) vil fremmale, hvad det er for et drømmesyn den store perserkonge havde (og i de enkelte træk vil søge at definere, hvad denne 2500årige vision indebærer) – så er det mig netop i denne time magtpåliggende at understrege, at Himlens Gud, som i evighederne har ventet på, at Hans Guddomsrige endelig skal få fodfæste på jorden, ikke kan gennemføre dette afgørende indgreb, før der på jorden er fremstået et verdsligt rige, som ’delvis skal være stærkt, delvis svagt’.

Spørgsmålet er altså relevant! Hvorfor kan Gud Den Almægtige ikke få placeret sit evige rige (som til sidst skal knuse og tilintetgøre alle andre jordiske riger) før netop dette verdslige system er ved styret?
 2018-02-14
 

DET FALSKE NØDRÅB

Den forløbne uge har været hektisk! Klimaks opstod, da en flok svindlere fik fingre i alle mine mail-adresser ved at ’hacke sig ind’ på vor tyske base, som de ryddede for digitale data og derefter udsendte et nødråb, der måtte få en sten til at græde.

Det falske nødråb byggede på én af svindlernes opdigtede historie, at jeg (Johny Noer) stod på en øde, forladt busstation i Ukraine frarøvet min taske, hvori alle mine papirer, pas og penge lå. "Jeg har brug for 19.600 kr. for at komme ud af denne knibe," lød det falske nødråb… hvorefter der blev opgivet detaljer, som beskrev, hvorledes det opgivne beløb hurtigt kunne komme mig (men i virkeligheden svindlerne) hurtigst muligt i hænde.

Dette falske nødråb ramte inden for timer mange steder i Danmark, Israel, Bulgarien og det øvrige Europa, og telefonen ophørte ikke med at ringe (og sms’erne strømmede ind) med opkald fra bekymrede venner, som ville høre nærmere om udfaldet af denne situation – ja, det var i grunden rørende at opleve den omsorg og den hurtige reaktion, der kom fra den efterhånden betydelige skare, som følger vor færd i gerningen for Guds Rige.

Mest af alt var det imidlertid bemærkelsesværdigt at kunne notere sig, at svindlerne må have oplevet, at ’de troende er ikke sådan at løbe om hjørner med’. De lader sig ikke straks tage ved næsen af et sådant bedrag. Kristi efterfølgere er godhjertede men ikke godtroende, de er enfoldige men ikke ’dumt-naive’ – de ’kan bedømme alt, men selv kan de ikke bedømmes af nogen’ (1.Kor.2:15).

 

ET STØRRE PERSPEKTIV

Det her omtalte bedrag er godt at få forstand af. "Den mail er ikke Johnys stil," sagde folk. "Det er ikke hans sprogbrug…" hvilket vil sige, at selve udtryksformen i den udsendte mail (det gebrokne dansk) var afslørende! Andre konkluderede: "Det er ikke Johnys fremgangsmåde," (hvilket er sandt; jeg kunne ikke drømme om at sende en sådan mail ud til mine venner; havde jeg brug for hjælp – hvilket jo kunne forekomme – så ville jeg med sikkerhed have anvendt en anden fremgangsmåde.

Dette bør iagttages i et større perspektiv. Mange bedragere vil fremstå. "Agt på," siger Jesus, "at ikke nogen skal føre jer vild; thi mange skal komme i mit navn og sige: ’Jeg er Kristus, og de skal føre mange vild’!" (Matt.24:4-5) – ja, ’mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild’ (v.11 og 2. Pet.2:1 og 1. Johs.4:1).

Jesu egen forunderlige undervisning om, hvordan Hans folk undgår bedragernes store endetids-rævesaks, og hvorledes de i den store finale undgår at falde i djævelens fælde, lyder i sin enkelthed sådan: "Ligesom Faderen kender mig, og Jeg kender Faderen – sådan kender Jeg mine og mine kender mig" (Johs.10:14-15).

Det er altså til syvende og sidst ikke et spørgsmål om at være indviet i nogle ’metoder’ eller om at være belært om nogle ’flugtveje’ – nej, det er et spørgsmål om at have opnået den usigelige nåde at være i en personlig kontakt og daglig forbindelse med Herren Jesus…

"Dette er det evige liv," udbryder Jesus, "at de kender dig, den eneste sande Gud, og Ham, som du har sendt, Jesus Kristus (Johs.17:3).

Det svimlede for mig, da jeg for få år siden ved Naphtalis og Isabellas bryllup stod og stirrede op i kuplen af den storslåede ’Marmorkirke’ i hovedstadens centrum – og dér så netop disse ord mejslet ind i det kæmpemæssige loftsmaleri: ’… at de kender dig, den eneste Gud, og Ham, du har udsendt, Jesus Kristus’!

Ordene er i Dagens Danmark som et guddommeligt fingeraftryk lige midt i den travle hovedstad. Alle slags religioner og trossamfund er repræsenteret her – men midt i Islams fordringer og de falske, vildledende røster står det her hugget i marmor og granit, at der kun er én eneste sand Gud, og at Han i sin store barmhjertighed og frelsende nåde ’har udsendt’ Sin Søn, Jesus Kristus’. De, der tror på dette, ejer allerede det evige liv.

 

EN HOVEDNØGLE

For mange år siden – mens vi endnu var unge og stærke – havde Gisèle en drøm, som jeg her ikke skal videregive (du kan selv få hende til at fortælle den). Deres indhold og budskab var dette: "Den elektroniske verden er antikrists verden."

Som årene er gået er jeg blevet mere og mere overbevist om, at der skjuler sig en ikke ringe bestanddel af indsigt og åbenbaring bag denne korte sætning – ja, jeg er faktisk kommet til den konklusion, at dette med ’den digitale verdens’ overherredømme er én af hovednøglerne til at forstå, hvad der skjuler sig bag ’mærket’ (Åb.13:16-18).

Om dette har jeg bl.a. følgende at tilføje (og det bliver mig mere og mere magtpåliggende advarende at betone, hvad jeg her føjer til): De, som anser denne bekendte endetidsvision om ’dyrets mærke’ (666) for ’en joke’, som man ikke behøver at tage alvorligt, bør lytte til følgende manende skriftafsnit fra Åbenbaringsbogen. Her står bl.a. skrevet: "… og endnu en engel, den tredje, råbte med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for Lammets øjne" (Åb.14:3-10).

Indtrykket fra denne beskrivelse kan kun være et. Gud er ikke blot vred med Han er opfyldt af en voldsom harme mod den arme sjæl, som identificerer sig med dyrets mærke.

En ny forståelse af dette forhold – den uudslukkelige vrede, som det ’dyremærkede’ menneske pådrager sig – bør herefter aldrig mere tages let! Ingen overfladisk betragtelse af ’mærket på hånden og på panden’ må finde sted! Dette ugudelige ’boykot-mærke’, som kun kan ’udregnes af folk, der har forstand’ (og som er ’et menneskes tal) vil (citat): ’få røgen fra de mærkede menneskers pine til at stige op i evighedernes evigheder’ – og de forførte, som lo af alle advarsler, ’vil ikke finde hvile hverken dag eller nat’ (Åb.14:11).

Det vil sige, at ingen (selvom det endnu ikke kan siges klart, hvori mærket består) bør så meget som nærmer sig en virkeliggørelse deraf! Lad enhver form for tatovering være fjern for de troende (3.Mose 19:28).

Alt dette blev en håndfuld strøtanker i forbindelse med det aktuelle svindelnummer med det falske nødråb. Det dybere perspektiv med dette digitale bedrag blev dermed også belyst… et studie, som ikke kan overskues fra den ene dag til den anden…
 2018-02-12

MAILKONTOEN johnynoer@hotmail.com ER BLEVET HACKET!

DER HAR VÆRET SENDT ET TIGGERBREV UD I JOHNYS NAVN MED ØNSKE OM AT LÅNE 19.600 kr.

DU SKAL IKKE BESVARE MAILEN!

HELLER IKKE HVIS DER SENERE KOMMER EN MAIL FRA EN ANDEN KONTO DER UDGIVER SIG FOR AT KOMME FRA JOHNY NOER!

(Bemærk det dårlige sprogbrug, tegnsætningsfejlene etc. i mailen.)2018-02-07

 

SKAL DE KRISTNE BORGERE BLOT TIE?

Spørgsmålet er dette: Hvis de kristne borgere i et land (som f.eks. Danmark) med egne øjne ser, at en stor uretfærdighed har fundet sted, skal de så tie stille, forholde sig passivt og ikke på nogen måde gøre indsigelse over for de forbrydere, som står bag en sådan ugerning?

Hvis de oven i købet er blevet gjort bekendt med, at der ligger ’økonomiske interesser’ bag den verdslige øvrigheds overgreb – er det da ikke deres simple borgerpligt og kristne samvittigheds pligt at yde modstand over for overtrædelser af den art?

– Ja, hvis de med egne øjne har set og på deres egen krop har fået at mærke, at de offentlige myndigheder ikke viger tilbage fra nogen udåd i deres forsøg på at beskytte sig selv (samt at gennemføre den ideologiske idé, som de selv er en del af) – bør disse kristne borgere da ikke med loven i hånd tage til genmæle og foreholde det uretfærdige system de klare og tydelige lovovertrædelser, som har fundet sted?

Som et svar på disse spørgsmål vil jeg i det følgende søge at skildre en situation i Ny Testamente, hvor netop dette billede fremmales. Kristi apostle bliver på et sted, de passerer, tilbageholdt, mishandlet, fængslet og straffet uden dom – og da det endeligt bliver klart for myndighederne, at her – i denne sag – er de gået for langt, så lader de uretfærdigt behandlede Kristi tjenere sig ikke overtale til at forlade stedet ’i al hemmelighed’, så at ingen af de offentlige embedsmænd bliver stillet til regnskab med deres forbrydelse. Nej, disse Herrens apostle bliver på stedet og tager sagen op med det resultat, at de skyldige til sidst må bøje sig – ja, endeligt komme med de nødvendige indrømmelser, så at deres ofre herefter uden frygt kan gennemføre den opgave, som de havde hindret dem i at udføre.

Den beretning, som jeg her henviser til, fandt sted i den græske by, Filipi, hvor to af Herrens apostle blev udsat for netop den lovløse behandling fra myndighedernes side, som jeg netop har beskrevet – og hvor det i dag vil være på sin plads at drage lære af den måde, hvorpå de to forurettede mænd håndterede den verdslige øvrigheds uretfærdige overgreb.

 

DEN VILKÅRLIGE STRAF

Den pågældende situation er ud fra den 2000-årige beretning følgende: De to apostle, Paulus og Silas, havde i den omtalte græske by forkyndt evangeliet, og Gud havde (som det hedder et andet sted i Ny Testamente) ’virket med ved en række medfølgende tegn’. En ung pige, som var besat af en spådomsånd, blev ved Jesu Navn befriet. Imidlertid havde en del af byens borgere udnyttet den stakkels piges tilstand til at tjene penge på hendes mørke spådomsevner – og da disse mænd nu så (citat): ’… at det var forbi med deres fortjeneste, så greb de Paulus og Silas og slæbte dem hen på torvet for at stille dem for øvrigheden’ (Ap.G.16:19).

Inden at jeg sætter fokus på, hvordan denne øvrighed, som bestod af en flok ’byfogeder’, reagerede, bør jeg gøre opmærksom på, at ved et lignende oprør i en naboby (Efesus) kort tid efter, var der en enkelt retsindig ’byskriver’, som satte tingene på plads.

"I bør forholde jer rolige," sagde han til den ophidsede skare (som på lignende måde var drevet af en flok håndværkere, der mente, at deres pengepung var i fare)… "I bør ikke foretage jer noget overilet!" (Ap.G.19:36). Han fortsatte: "Hvis disse håndværkere har grund til at klage, så afholdes der tingdage, og der er statholdere; lad dem da stævne hverandre…" (v.38). Byskriveren slutter: "Og har I yderligere noget at kræve, så kan det blive afgjort i den lovlige forsamling" (v.39).

Dette referat fra reaktionen i nabobyen (med hensyn til apostlenes forkyndelse af evangeliet) bør nævnes, for dermed at gøre det klart, at der i den verdslige øvrighed (overalt) også er mænd og kvinder, som stræber efter, at retfærdighed i alle tilfælde skal ske fyldest. Men I Filipi stod det ikke således til. Ny Testamentes beretning fra den by lyder sådan (citat): "Byfogederne lod klæderne rive af dem og befalede at give dem stokkeprygl."

Det var vilkårlig straf, som her blev eksekveret – uden dom. Byfogederne misbrugte åbenlyst deres magt. De tog parti for de borgere, som helt handlede ud fra deres egne økonomiske interesser og deres eget verdslige syn på spørgsmålet om ’gudsdyrkelse’.

 

DEN ILLEGALE PRYGLESCENE

At de handlede overilet og uden at følge de givne retsregler for at ’opretholde ro og orden’, fremgår af Ny Testamentes beretning. Den lyder sådan (citat): "Efter at have tildelt dem en mængde slag, kastede de dem i fængslet" (Ap.G.16:23).

Ved en sådan rettergang kunne der efter et redeligt forhør og en lovlig domsafsigelse blive foreskrevet hvor mange stokkeslag, den skyldige skulle tildeles – men den her omtalte pryglescene var helt og holdent illegal. "Fem gange har jeg fået ’fyrretyve slag på ét nær’," fortæller Paulus (2.Kor.11:24), idet han henviser til lovens paragraf, som siger: "Dersom den skyldige idømmes prygle, skal dommeren lade ham lægge sig på jorden og i sit påsyn lade ham få det antal slag, der svarer til hans forseelse. Fyrretyve slag må han lade ham få, men heller ikke flere, for at din broder ikke skal vanæres for dine øjne, når han får endnu flere slag" (5.Mose 25:2-3).

I Filipi herskede politistatsmetoder; her blev apostlene arresteret vilkårligt af en oprørshob; de blev ’tildelt en mængde slag’ (efter påbud fra bystyret) – og de blev fængslet uden dom og anbragt under forhold, som langt fra svarede til den anklage, som en folkemængde havde rejst imod dem. Kort sagt: Det var retsløse og lovløse kræfter, som havde overfaldet de to jødiske apostle, der ikke blev givet den ringeste mulighed for at sige noget til deres forsvar.

… og igen: Er det ret og rimeligt, at kristne borgere i et land ser sådanne forhold ’nærme sig’ – ja ser den ’allerede i en vis grad anvendt – uden at de samlet står op og påberåber sig det lovværn, som i landets konstitution er oprettet til bl.a. deres beskyttelse? Hvad de tavst og passivt lader ske i dag, vil i morgen melde sig med nye (endnu mere brutale) overgreb!

 

MAGTMISBRUGET GUDDOMMELIGT UNDERKENDT?

På denne baggrund er det værd at bemærke, hvorledes apostelen Paulus – efter nattens mirakuløse befrielse – modtog de betjente, som byfogederne havde sendt med den besked: "Løslad de mænd!"

For det første må betjentene have udvist en vis forbløffelse ved at blive vidne til, at de ’mænd, der skulle løslades’ allerede var løsladt. Imod al offentlig orden og respekt for bystyret havde Gud egenmægtigt sat fangerne i frihed… hvilket faktisk vil sige, at den Gud, som det to apostle forkyndte, havde taget parti i sagen og udstedt løsladelsesordren uden at tage bystyret med på råd. Det samme kan forekomme i dag. De lovligt indsatte, verdslige myndighedspersoner kan komme til at opleve, at deres ’magtmisbrug’ bliver guddommelig underkendt og offentligt sat til skue.

Hertil kommer, at de personer, som var blevet arresteret dagen forinden, ikke blot var sat på fri fod, men disse tillod sig oven i købet at gå i rette med deres anklagere. Den af byfogedernes ansatte fangevogter tog åbenbart de løsladte fangers parti – ja, han gav åbenlyst til kende, at hans foresatte havde ladet en uretfærdighed finde sted, og han havde trodset den strenge ordre, som var blevet ham givet, at ’han skulle holde fangerne sikkert bevogtede’ (v.23).

Endeligt blev byens lovligt indsatte myndigheder nu udsat for, at blive anklaget for at have handlet ’uden dom’. – Ja, de måtte høre på, at de arresterede prædikanter påberåbte sig deres borgerrettigheder … og blev dermed tvunget til at måtte give en offentlig undskyldning for deres handlemåde (v.39).

Alt dette står i dag optegnet i Ny Testamente som en tydelig opfordring til de kristne borgere, at de alle vegne skal følge det gode eksempel, som menighedens første apostle her har aflagt. De bøjede sig ikke for de uvidende, arrogante myndigheder, som her lagde hånd på Herrens tjenere – men de holdt fast ved deres borgerrettigheder, som sikrede dem, at de kunne fuldføre den gerning, som de var udsendt til at gøre.

(Lyt til radioudsendelserne, som over Midtsjællands Radio sendes hver søndag morgen og kan aflyttes på under lyd og video – og læs artiklen: ’Har lovgiverne overtrådt den røde linje?’ Retsopgøret: på www.medgrundlovskallandbygges.dk
 2018-01-31
 

FÆRØSK FORKLARINGSPROBLEM

De, der mener, at jeg (med en række forklarende artikler om en ny bibeloversættelse) søger at gøre de færøske kristne opmærksom på en lurende fare, dermed indleder en hetz mod denne nye færøske gengivelse af Ny Testamente, tager fejl! Jeg mener, at det er enhver kristnes personlige anliggende, ansvar og pligt (citat): ’ikke at gøre sig meddelagtig i mørkets golde gerninger, men hellere at bringe dem for dagen’ (Ef.5:11). Det sidste vil sige ’at afsløre dem’…

I det følgende vil jeg derfor på ny rette opmærksomheden mod ét af de skriftafsnit, hvor den nye færøske gengivelse af Ny Testamente systematisk stryger Israels navn.

Lad mig forklare:

Johannes Døbers enestående vidnesbyrd, da han prædikede i Betania ved Jordan, er først og fremmest de himmelklare ord, han udbryder, da han pludselig ser Jesus komme hen imod sig: "Se, Guds Lam, som bærer verdens synd!" (Johs.1:29).

Det er ikke et udråb, der kom fra ham selv. Johannes erklærer jo i samme forbindelse, at ’jeg kendte ham ikke’ (gentaget to gange… v.31 og v.33). – Nej, om denne høje og herlige bekendelse kan kun siges, at den har han ikke fra noget menneske (’det har kød og blod ikke fortalt ham’)… Matt.16:17). Ordene: ’Se Guds Lam, som bærer verdens synd’ er og forbliver en åbenbarelse, som helt og holdent er givet ham af Faderen…

Det samme gælder, når det i det følgende står skrevet, at Johannes i selvsamme åndedrag udbryder: "For at Han skal blive åbenbar for Israel, derfor er jeg kommen og døber med vand" (v.31).

Ej heller disse ord om Israel er blevet udtalt som en tilfældig tilføjelse…"Nej, udover at præcisere, at netop dette var hovedformålet med Johannes sendelse, indeholder den hermed givne erklæring et dybt profetisk perspektiv. Hvad her udtaltes om Israel er intet mindre end højaktuelt for den tid, vi nu lever i. "Jeg er kommen for at Han (Jesus) skal blive åbenbar for Israel!" er som inkorporeret i den del af bekendelsen, der lyder sådan: "Se, det er Guds Lan!" (v.29) og videre: "Han er Guds Søn!" (v.34)

Eller sagt på en anden måde: Når Johannes med henblik på den tjeneste, som(allerede før han kom til verden) var ham betroet, omtaler Faderen med ordene: "Den, som sendte mig…" så siger grundteksten faktisk: "HAN, som sendte mig" Altså Faderen!

Sendelsen (som altså udgik fra Faderen) indebar to aspekter. For det første åbenbarelsen om Jesus som Guds Lam og for det andet åbenbarelsen om den på stedet udpeget målgruppe: "… for at Han skulle blive åbenbar for Israel!

Disse to aspekter, som sammenknyttes i Johannes afsluttende erklæring: "Jeg har vidnet: Han er Guds Søn!" (v.34) – kan ikke adskilles! Johannes blev af Faderen sendt udelukkende for at vidne om, at Jesus er ’Guds Lam, der bærer verdens synd’ og for at dette skal blive kundgjort og manifesteret for Israel. Disse to aspekter er derfor (med hensyn til Johannes Døbers) tjeneste absolut og ubrydeligt uadskillelige, når det drejer sig om det samlede vidnesbyrd, der lyder sådan: "Han er Guds Søn!" (v.36)

 

FATTIG GENGIVELSE

Når dette nu er tilfældet (og lad dem, som har en anden mening driste sig til at træde frem), så bør det uden den mindste tøven straks gøres bekendt, at de færøske ’oversættere’ af det netop udkomne Ny Testamente, der sælges under titlen: ’Den Nye Aftale’, her (på det alvorligste) har forbrudt sig.

I deres nu tydeligt afslørede iver efter at fjerne Israels Navn fra Ny Testamentes blade, har de (i det her citerede afsnit fra Johannesevangeliet) strøget den anden del af Johannes Døbers to-foldige bekendelse og dermed (i deres gengivelse af Ny Testamente) frataget en kommende generation for en af de enestående muligheder for at indse Israels overordnede betydning med særligt henblik på vidnesbyrdet: ’Han er Guds Søn!’

I stedet for grundtekstens kraftige erklæring: ’For at Han (Jesus) måtte blive åbenbaret (manifesteret) for Israel, derfor er jeg kommet (døbende med vand)…’ lyder den fattige gengivelse i det nye Færø-testamente således: "Jeg har døbt folk med vand, for at I alle sammen skulle få ham at se…"

Navnet Israel er her totalt forsvundet! Som i mange, mange andre tilfælde af denne nye ’oversættelse’ er det hensynsløst udraderet… men netop på dette sted (altså i dette skriftafsnit) er skaden af et sådant omfang, at det berøver Johannes Døbers eget vidnesbyrd om med hvilket ord (’Han er Guds Søn’)og med hvilket formål (for at Han skal åbenbares for Israel), han af Faderen er blevet sendt.

Med fuld berettigelse (mener jeg) kan enhver genfødt, færøsk kristen stille øernes bibelselskab det relevante spørgsmål: Hvem har givet jer mandat til at erstatte ordet ’Israel’ med betegnelsen: ’jer alle sammen’? Hvad er jeres motiv? Har I ladet jer forled til ubetænksomt – ja, ganske uovervejet – at følge i den danske versions anti-israelske fodspor?

Hvis de ansvarlige bibeleksperter på Færøerne hertil vil svare, at deres eneste motiv til at foretage denne fatale ændring i teksten er ønsket om at give en kommende generation en mere forståelig og nutidssproget udgave af Ny Testamente – så må deres trosfæller på øerne have ret til at sætte et stort spørgsmålstegn ved dette motiv.

 

FØLGER TIDSÅNDEN

Hvilken forskel giver det (i det pågældende tilfælde) at oversætte teksten korrekt: "Derfor er jeg kommet og døber med vand, for at Han skal blive åbenbaret for Israel" (v.31) i stedet for den ’moderne gendigtning’, som siger: "Jeg har døbt folk med vand, for at I alle sammen skulle få ham at se."

Jeg (og andre med mig) anser ikke den korrekte, autoriserede oversættelse for at være ’uforståelig’ eller ’ulæselig’; ethvert ungt menneske vil uden den mindste vanskelighed fatte indholdet af dette bibelvers. Derimod mistænker vi det færøske (og det danske) bibelselskab for med denne udgave af et såkaldt ’nutids-nytestamente’ at følge med en tidsåndens strømning, som er behersket af den farlige, politiske ideologi, som (for alt i verden) vil have Israels navn og eksistens fjernet fra landkortet. Herudover kommer, at den nye ’oversættelse’ fra første færd er ’kommet på den idé’, at folk ikke længere forstår ordet (eller begrebet) ’åbenbaring’.

Den oprindelige tekst lader sig imidlertid ikke slå ud af den slags skæve ’opfattelser’. Det græske ord (phanero’o), som betyder ’at lade noget komme til syne’ (bl.a. omhyggeligt gentaget i 2. Tim. 1:10) – har det godt med at blive gengivet med betegnelsen ’åbenbaring’ – og det har en opvoksende generation ingen vanskeligheder med. De ved godt, hvad det betyder, at f.eks. ’en hemmelighed bliver åbenbaret’. Nej, de færøske oversættere har (når de ikke tillader Johannes at erklære sin åbenbaring for Israel) et forklaringsproblem, som de ikke gerne skulle slippe for at gøre rede for!
 2018-01-24
 

TILBAGEBLIK

Det forgangne år har været præget af ’det store opbrud’. Det vil sige afrejsen fra Korinth i Grækenland, hvor vor familie-konvoj har været stationeret siden februar 2014. Tretten beboelsesvogne og køretøjer blev på det tidspunkt sejlet fra havnebyen Ashdod i Israel til havnebyen Piræus i Grækenland.

Den lille ørkenstrimmel i Arava i det sydlige Negev – i Bibelen kaldet ’Zins skrækkelige ørken’ – ligger nu indhegnet af et anseeligt antal store, hvidmalede kampesten – fuldstændigt afspærret og uden indgang! Dette er stedet, hvor den danske Pilgrim Konvoj var placeret i tolv år.

Den smukke ørkenplantage, hvor Gisèle havde plantet 50 smukke, frodige træer (enkelte af dem var 8 meter høje) ligger nu ubeboet hen. Alle træer er fjernet eller fældet og ørkensandet fra den nærliggende ældgamle karavanevej (fra Jordan til Gaza) er føget ind over den lille, kristne oase, som af dommeren i Beersheva blev beordret nedlagt og (som det hed i retsprotokollen): ’ført tilbage til sin oprindelige ’ørkentilstand’.

 

De gamle veteran-trucks (MAN 1965), som over en femårig periode bragte 1000 unge israelske og palæstinensiske arabere sammen med kristne unge fra Europa på Desert Peace-overlevningsture i Zins ørken, står nu stille i Danmark. Sammen med resten af konvojen blev de to ’old mobile-trucks’ i februar 2014 sejlet til Grækenland, hvorefter de af Benjamin Noer og Jørgen Jønsson blev kørt over Alperne til det kolde Nord.

Godt fire år senere blev disse ’trækkende trucks’ efterfulgt af to af konvojens gamle beboelsesvogne, som efter 23 dages sejlads fra Grækenland i marts 2017 blev udskibet på den samme kaj i Esbjerg Havn i Danmark, hvorfra de nøjagtig 40 år tidligere blev indskibet for (over England) at begynde den lange pilgrimsrejse mod Jerusalem. En lang, udenlandsfærd havde nået en afslutning.

De to beboelsesvogne er nu ligeledes anbragt i Horsens, hvor de er anbragt i Kolonihaven ’Pilevænget’. Her tjener de fortsat som delvis beboelse for Johny og Gisèle Noer, som d. 1. januar 2018 – efter disse 40 års udlændingstid – blev registreret med deres nye bopæl i Horsens.

I Horsens er der i efteråret 2017 blevet oprettet et par bibelkredse, og Johny Noer prædiker jævnligt ud fra en lokal kirkesal i Horsens centrum, hvor byens gamle Maranata-menighed har lejet lokaler. Alle disse møder lægges på nettet på denne hjemmeside. En verdslig radiostation på Midtsjælland har indbudt Johny Noer til at prædike ved samtlige søndag formiddagsgudstjenester i 2018. Ved disse ugentlige gudstjenester, som hver søndag eftermiddag kan aflyttes på nettet (også på denne hjemmeside: www.noer.info) taler Johny Noer over ’dagens tekst’, som ifølge folkekirkens tradition i dette år følger ’anden tekstrække’. Der ligger således allerede gudstjenester fra årets begyndelse på denne hjemmeside under menupunktet: Lyd og Video.

 

EN ROMA-FAMILIES SKÆBNE

Kort efter samledes 100 borgere i byen med krav om, at Roma-familien skulle fjernes. En retssag med dette formål for øje blev iværksat af byens myndigheder – og jeg og Gisèle måtte i ugen før jul rejse til Grækenland for at forhandle med byens borgmester. En ordning blev aftalt, så at familien (med støtte og hjælp og uden trusler) kunne placeres med de to beboelsesvogne på et andet område, hvor børnene kunne begynde deres skolegang, som de endnu ikke havde indledt.

Imidlertid har vi ved indledningen til det nye år fået melding om at familien er fjernet fra området, hvor de to vogne er blevet efterladt. Ingen kender i øjeblikket, hvor Roma-familien opholder sig – og vi er i vor stadige kontakt med byens borgmester i tvivl om, hvilket forløb, der har fundet sted. Racismen mod Romaerne er stor i Grækenland, og den begynder nu at brede sig til andre nationer. Lad mig forklare:

Kort før jul måtte jeg og Gisèle (som nævnt) i hast foretage en anstrengende uges tilbagerejse til Grækenland for at søge at løse nogle problemer, som er opstået omkring den børnerige Roma-familie, som de – med hjælp fra kristne i Europa – har gennemført over en treårig periode i Korinth.

Det var lykkedes (med særlig hjælp fra en tysk, kristen familie) at få erhvervet et mindre grundstykke i byen Kokkoni (20 km fra Korinth). Familien, som fredløst har rejst rundt i forladte bygninger, blev med deres ti børn (med særlig hjælp fra en kristen broder i Danmark) installeret i to af konvojens rummelige beboelsesvogne på det omtalte grundstykke, hvorfra (det var aftalen med børnenes forældre) øjeblikkelig skolegang skulle gennemføres i en nærliggende skole.

 

TOTALT KOMMUNEFORBUD MOD ROMAER

Dette projekt er imidlertid – så vidt vi kan bedømme – løbet ud i sandet, idet den omtalte græske kommune nu søger at fjerne familien totalt fra kommunens enemærker. I dette tilbageblik bør jeg derfor i samme forbindelse gøre opmærksom på den fare, som her lurer fra lovgiverens side… (ligesom jeg i det forløbne år på vor hjemmeside har gjort de danske kristne opmærksom på den lov mod de danske, evangeliske frikirker, som nytårsnat kl. 12:00 blev iværksat i Danmark).

Om Roma-loven har jeg følgende at berette:

Når man læser den danske justitsminister Søren Pape Poulsens forslag til ’Zoneforbud’ (mod Roma-familier) er der unægtelig paralleller til shariaens straffeprincipper. Allerede lovforslagets første linje røber, at dette forslag er på kollisionskurs med de mest basale retsprincipper. "Regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder," hedder det, og dermed ved vi godt, hvad det rammer.

I værst tænkelige tilfælde betyder det, at det forbudte område for sigøjnere udvides at være 775 gange så stort som en nuværende ordning. Det kan man kalde en stening! Nu lægges der et stort kommuneforbud mod Romaer på folketingets bord.

Den septemberaften 2017, hvor Gisèle og jeg havde vor samtale med den græske bys borgmester, gjorde vi ham opmærksom på den fare, som ligger i at en hel kommune vil fordrive en sigøjnerfamilie.

Under 2. Verdenskrig oprettede Hitler otte koncentrationslejre – udelukkende med det formål at myrde 500.000 sigøjnere. Nazisterne indførte samtidig ’jødefri’ kommuner. Dette raceprojekt er nu ved at gentage sig i Danmark, hvor man vil oprette ’sigøjnerkommuner’. Vor tilsyneladende (og for mange) ubetydelige kamp for bare én Romafamilies skæbne, har større dimensioner, end de fleste aner. Det vil jeg – om Gud vil og jeg lever – fremover tage op til nærmere eftertanke – og deraf følgende fortsat handling!
 2018-01-18
 

GIVER FÆRØERNE PAVEN RET?

De færøske ’oversættelseseksperter, som ved indgangen til det nye år bør bære det alvorlige og tunge ansvar for bibelselskabets seneste ’oversættelse’ af Ny Testamente, stiller sig med bibelværket ’Den Nye Aftale’ helt og fuldt på Pavens side i det af reformatorerne stærkt omstridte begreb, som kaldes ’nøglemagten’.

Med ’nøglemagten gives til kende, at Rom ’i sin forståelse af et ganske bestemt bibelafsnit i Ny Testamente anser sig selv som værende i besiddelse af den suveræne, guddommelige fuldmagt til at være Kristi kirkes eneste overhoved! Ifølge de katolske teologers lære tilkommer det ene og alene Paven i Rom at styre og lede Kristi menighed, hvor den end findes, og hvis nogen del af den globale kristenhed vil unddrage sig Pavens overherredømme, så søger de dermed at forstyrre den guddommelige orden; de prøver da kættersk at fratage Paven det mandat, som Bibelen (ifølge Roms lære) giver ham.

I det nu afsluttende reformationsår, hvor alverdens protestantiske menigheder fejrede reformatorernes endelige opgør med denne falske lære, har Det Færøske Bibelselskab (med udgivelsen af et Ny Testamente, hvor den præcise tekst, som siden Luther (d. 31. okt.1517) opslog sine 95 teser på statskirkedøren i Wittenberg, har været stridens æble, givet Paven ret!

I den nye færøske gengivelse er selve den nytestamentlige kærnetekst omkring hele denne 500årige kirkekamp blevet ’oversat’ til Pavens fulde tilfredshed; den følger til punkt og prikke Roms falske forståelse af Jesu ord om, på hvilken klippe Han bygger Sin kirke.

 

EN UBIBELSK BEKENDELSE

Den omstridte bibeltekst, som reformatorerne gik på bålet for at forsvare, er det afsnit i Mattæusevangeliets 16. kapitel, hvor Jesu discipel Simon Peter – inspireret af Helligånden – udbryder (som et svar på Jesu spørgsmål): "Du er Kristus, den levende Guds Søn" (16:17).

At vi kan være fuldt forvissede om, at netop denne stærke, ligefremme og frygtløse bekendelse var inspireret af Guds Helligånd, fremgår af Jesu umiddelbare reaktion. Han siger: "Salig er du, Simon, Jonas Søn! Thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader, som er i himlene" (v.17). Det vil på godt dansk (og færøsk) sige, at Jesu discipel, Simon (hvis far hed Jonas) som ved præcis den lejlighed fik givet navnet Peter (Petrus) tilsiges en velsignelse og et løfte, som rækker ud over hvad man ellers kan opnå i denne verden. Jesus udbryder: "Salig er du, Simon, thi det, du her bekender, har du ikke fået af noget menneske. Det er en åbenbaring, som kun kan modtages ’fra min fader, som er i himlen’ (v.17). Med andre ord: "Hvad du her giver udtryk for, Simon, har ikke i sin oprindelse her på jorden; det er ’en himmelsk bekendelse’… og i umiddelbar forlængelse af denne klare forklaring fortsætter Jesus (stadig henvendt til Simon): "Så siger jeg også til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil Jeg bygge Min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den!" (v.18)

Øjeblikket med denne stærke Helligåndsbekendelse (og den på stedet afgivne erklæring om den klippe, hvorpå Jesus vil bygge Sin kirke) er så intenst, at det ikke synes at ville ophøre; Jesus fortsætter stadig henvendt til Simon (som fra denne time kaldes Peter): "… og Jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i Himlene" (v.19-20).

I den netop udkomne færøske ’oversættelse’ af Ny Testamente, giver Det Færøske Bibelselskab Paven ret i, at han er den eneste, som retmæssigt er i besiddelse af disse nøgler.

 

HVEM AFLEVERES NØGLERNE TIL?

En så vældig og ophøjet fuldmagt kan imidlertid aldrig lægges i hænderne på noget menneske, som kun består af kød og blod… hvilket Jesus også tydeligt giver til kende, når Han i samme åndedrag og med hensyn til Simon Peters åndsbårne bekendelse erklærer: "Det har kød og blod ikke åbenbaret dig men min Fader, som er i Himlen" (v.17). Den såkaldte ’nøglemagt’ overgives derfor aldrig til nogen dødelig sjæl, som udelukkende er drevet af sine dødelige lyster – det være sig den mest populære præst, dybt ambitiøse provst, imponerende biskop eller magtfulde pave! Nej, denne overjordiske magt overdrages gennem alle slægter (og især ’i de sidste dage’) kun til den lille, efterstræbte og forfulgte skare, til hvem Den Almægtige Guds Søn siger: "Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer riget" (Luk.12:32).

Der eksisterer derfor – med henblik på den rette forståelse af det eneste sande indhold af dette storstilede løfte om ’nøglemagten’ – en nøje sammenhæng mellem ’Giveren’ og ’modtageren’ af det guddommelige tilsagn. Faderen afleverer kun nøglerne til dem, som allerede har modtaget den klippefaste åbenbarelse, hvorpå Kristi kirke skal bygges! Et hvilket som helst andet grundlag (som kirkens fundament) er således at betragte som den kødelige sjæls synkende sump og den fortabte menneskeslægts uanvendelige hængedynd.

Må Gud derfor give nåde til protestantismens sande børn – hvor de end findes – at de aldrig giver efter overfor Roms ubibelske fordring, at Paven (som en direkte efterfølger af Peter) er den eneste på denne syndige jord, der er i besiddelse af Himmerigets nøgler…

 

FÆRØ-OVERSÆTTELSEN UNDER LUP

Den græske grundtekst lader med hensyn til dette historiske (dybt debatterede) skriftafsnit tydeligt forstå, hvem de evige nøgler afleveres til. Bibeloversætterne har i tidernes løb stridt med forsøget på at gengive den oprindelige tekst så nøjagtig som mulig – og hele sagen kan (så vidt jeg kan se) efterhånden koges ned til forståelsen af anbringelsen af ét eneste ord i den omstridte sætning.

Problematikken indbyder altså til, at man tager de to seneste danske autoriserede oversættelser (af det omtalte skriftafsnit) – nærlæser dem – og sammenligner dem med grundtekstens formulering. Efter på den måde at have forsøgt at finde ud af, hvorudfra den rette bevisførelse kan fremlægges, bør den seneste færøske ’gengivelse’ sættes under lup… og til alles forfærdelse vil det (påstår jeg) kunne iagttages, at færø-oversætterne her har gjort sig skyldige i en historisk fejltagelse; med deres såkaldte ’nu-færøske gengivelse’ har udleveret ’Helligåndsnøglerne’ til Paven og dermed vist ringeagt for de reformationens martyrer, som uforfærdet gik på bålet for, at Roms falske forståelse aldrig noget sted burde godtages!

 

KIRKENS KLIPPEFASTE FUNDAMENT

Efter i det foregående at have henvist til to autoriserede, danske oversættelser af én af kirkehistoriens mest ’farlige’, bibelske sætninger – krig og blod og nådeløs forfølgelse har fulgt i dens dybe spor – så fremlægger jeg nu her en nøjere gengivelse af den græske grundtekst. Den lyder i sin saglige ordlyd lidt knudret – men indeholder et skærende skarpt lys, der ikke giver ’færø-oversættelserne’ den mindste accept af deres forvanskede ’oversættelse’.

Den oprindelige nytestamentlige tekst lyder nemlig som følger: "Nu Jeg, også, er sigende til dig…" (v.18). Det er klart, at en moderne oversættelse ikke kan følge denne tilsyneladende fremmedartede ordlyd – men det er ligeså afgjort, at (når det drejer sig om indholdet) – så må oversætterne gøre deres yderste for ikke at ramme ved siden af.

Af grundteksten fremgår (efter min ringe opfattelse) følgende: Ordet ’også’ har her fundet sin rette plads. Formuleringen ’Nu Jeg, også…’ stiller nemlig skarpt på, at det ikke er ’personen’, som det lille ord (’også’) henviser til. Der eksisterer i grundteksten ingen kommategn – men i gengivelsen af den græske fremstilling, har de ansvarlige sprogeksperter fundet det nødvendigt at isolere det lille, knivskarpe ord (’også’) med ikke mindre end to kommaer. De tillader altså ikke, at der opstår nogen mulighed for at vise tilbage til personen (altså Sønnen) – sådan som det desværre er tilfældet i den citerede -48 oversættelse (’Så siger også Jeg). Nej, den oprindelige bibeltekst reserverer det lille ’tveæggede Guds Ord’ (Hebr.4:12) til udelukkende at pege på selve den eksplosive sætnings farlige indhold. Dette indhold sigter kun på én ting – nemlig den omtalte sætnings indholdsmæssige åbenbarelse om Kristi menigheds Gudgivne fundament, som var og er og evigt forbliver den kristne kirkes eneste, klippefaste og urokkelige grundvold: Den åbenbarelse, som Faderen har givet Peter, og som Han fremdeles skænkes alle Kristi sande disciple!

Den sætning, som Færø-’oversætterne’ ikke blot snubler over, men slår sig halvt fordærvet ved (Matt.21:44) lyder altså i sin første, græske ordlyd (og forståelse) sådan: "Nu Jeg også er sigende til dig, at du er Petrus, og på den klippe (Faderens åbenbarelse, som blev dig givet) vil jeg (fremdeles) være byggende Min ecclesia" (v.18).

Hvad er det for en klippe, som Den opstandne Herre vil bygge Sin kirke på? Er det (som Paven hævder): Personen Peter? Eller er det (som reformatorerne hævder) den åbenbarelse, som Peters bekendelse indeholder? Det selvstændigt, isolerede ord ’også’ henviser i den græske tekst ikke til personen (’også Jeg siger dig’) – men til bekendelsens indhold (’det er en himmelsk åbenbarelse, som Min Far har givet dig…v.17) Dette understreges i det følgende:

 

MISVISENDE OG FALSK INTRODUKTION

Færøernes nye Ny Testamente ’Den nye Aftale’ afleverer som omtalt følgende ’oversættelse’ af det her omtalte, topaktuelle skriftafsnit: "Peter, Jonas Søn, du er velsignet. Det svar har du ikke fra mennesker. Det er min far i himlen, der har afsløret det for dig. Hør nu godt efter, hvad jeg siger, Peter. Dit navn betyder klippe, og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på…".

De sidste ord: ’Og du er den klippe, jeg vil bygge min kirke på’ må have fået alt i himlen og på jorden til at holde vejret. Vatikanets kardinaler må have rejst sig i et rungende bifald. Peterskirkens mægtige kuppel har næppe kunnet rumme deres jubel. Men Luther må have vendt sig i sin grav, og reformationens myrdede troshelte har grædt under det himmelske alter (Åb.6:9).

Ja, det er et spørgsmål, hvorvidt ’oversætterne’ af det færøske Ny Testamente selv har været klar over, i hvor høj grad de går Pavens ærinde med deres stærke, vedholdende fremstilling af personen Peter som værende kirkens grundvold.

Hvis færø-’oversætterne’ ikke har handlet bevidst, da må de have skrevet ’med ført hånd’ (tidsåndens indflydelse, Ef.2:2). Når de f.eks. lægger dette ord i munden på Jesus: ’Peter, Jonas søn’ – så er det ubestrideligt en fejlagtig gengivelse af grundteksten. Jesus bruger netop ordlyden: ’Simon, Jonas søn’, så ofte Han belærer om den nødvendige livsforvandling, som ved Faderens åbenbarelse finde sted i de menneskers liv, som Kristi kirke bygges på…

Med ordene ’Simon, Jonas søn’ præciserer Jesus netop, at Han dermed taler til Peters ’gamle menneske’… altså hans kødelige herkomst (’Jonas søn’) – ja, hans (med hensyn til Kristi kirke) ’værdiløse familietræ’ og for evigt ubrugelige ’jordiske stamtavle’.

Det er nemlig den velsignelse , som ved en himmelsk åbenbaring er givet til Simon (’salig er du, Simon’) at denne discipel udrustes med og kan tilegne sig den klippenatur, der vedkender sig navnet Peter (som betyder ’klippe’).

Eller for at sige det på en anden måde (og dermed frakende både Pave og færø-’oversætterne’ nogen som helst art til at indsætte Peter med sin gamle ’Simon-natur’ som kirkens grundvold) så har intet, hvad der nedarves fra den gamle ’Adams-natur’ nogen berettigelse i Guds Rige.
 2018-01-12
 

DEN USYNLIGE VERDENS HERSKERE

En ting er, at folk har svært ved at forstå, at Gud har skabt alt det, vi med det blotte øje kan se. Men nu forlanger søndagens Ny Testamente bibeltekst, at både den jævne danske borger og hans politiske repræsentant blandt de styrende på Christiansborg skal indstille sig på (fra ’day one’ i 2018) at tage højde for alt det, han ikke kan se! Bibelteksten for den 1. søndag efter Helligtrekonger erklærer som en uomstødelig kendsgerning, at ’Gud i Kristus har skabt både det synlige og det usynlige’.

Den almindelige dansker, som læser sin avis, ser tv-journalen og holder sig så godt, han kan, underrettet på nettet om, hvad der sker i den store konkret-synlige verden, vil mange steder have det svært at begribe, at han nu – i det kommende usikre år – også skal holde øje med den usynlige verden – ja, at han ikke bør stille sig fuldstændig uforstående overfor præsten i kirken, der nu for alvor begynder at forklare, at det i virkeligheden er i den usynlige verden, at ’den usynlige Gud’ (v.15) bestemmer, hvorledes det i det kommende år skal gå hans familie, job, land og folk. Ikke sigtbare fjender er på vej…

"Den usynlige verden," forklarer apostelen i dagens (for adskillige ’overraskende’) tekst, er ikke ’den rene tåge’ eller ’en slags spøgelsesagtig, svævende eksistens’ – nej, i den verden, som ikke kan ses, og som er skjult for vore øjne, eksisterer trosengle, herskere, magter og myndigheder…’ (v.16); der er både orden og myndighed ’bag forhænget’.

Gudsordet erklærer, at menneskene over alt og til alle tider er omgivet af velordnede, usynlige kræfter. Disse er ikke neutrale! Nogle er gode, og andre er onde – og der er (på tærskelen til dette nye år) menneskefjendske, usynlige magter, som kun har ét i sinde: At ødelægge og tilintetgøre mennesker, familier, samfund, nationer – ja, den hele verden for dermed om muligt at bringe masserne til helvede og til evig fortabelse.

Imidlertid er der også i den usynlige verden en herskermagt, som i sin egenskab af Kristi Herredømme er på menneskenes side. Der er myriader af engle, som i denne time er på vej, for at (som Skriften siger): ’at komme dem til hjælp, som skal arve frelse’ (Hebr.1:18).

 

DE TING, MAN IKKE SER

Før jeg går videre med at forklare, hvor der i det kommende år kan forventes at ville manifestere sig – både af godt og ondt – fra den usynlige verden, vil det være på sin plads at gøre rede for Ny Testamentes definition på tro. Det er nemlig kun ved troen ’at vi fatter, at verden er blevet skabt ved Guds Ord, så det synlige blev til af det, vi ikke kan se’ (Hebr.11:3).

Definitionen på troen gives som indledning til Ny Testamentes store ’troens kapitel’, der detaljeret fremhæver en anseelig skare af Bibelens troshelte, idet Hebræerbrevets forfatter nøje beskriver deres forskellige former for tro, men definitionen på tro gælder dem alle! Den lyder sådan: "Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser…" (11:1).

Det vil sige, at ’et troende menneske’ lever sin tilværelse her på jorden i ’en fast tillid’ til Gud og i et håb, der (ved troens hemmelige kraft) strækker ud over den kolde, sorte grav – ja, den er ’en Gudgiven overbevisning om ting, man ikke ser’

Det sidste, ’at leve sit liv i en overbevisning om ting, man ikke ser’, vækker som oftest en vis overbærende foragt hos omgivelserne. De ryster på hovedet – ja, et helt samfund kan rent faktisk beslutte sig til at ’hjælpe disse arme troende medborgere på bedre tanker’! Både i lovgivningen og i hele undervisningssektoren (lige fra børnehavestadiet) arbejdes der i Danmark hårdt på, at få alle til at forstå, at det kun er den såkaldt ’videnskabelige verdensanskuelse’, der er den rette. Altså det menneskesyn, at kun den konkrete, synlige verden har betydning; den usynlige verden eksisterer (for verdens herskere) ikke! Den er et fantasifoster, som kun har skadelige virkninger.

Til dette svarer Ny Testamente i søndagens tekst (som prædikes over det ganske lande): ’Gud har skabt det synlige og det usynlige’ – og den største magt i den usynlige verden er Kristus, som er hovedet for kirken.

 

AT SKELNE MELLEM ONDT OG GODT

Søndagsteksten begynder med ordene: "I Ham (det er Kristus) har vi syndernes forladelse" (Kolos.1:14)… og om dette emne vil evigheden ikke slå til for i dybden at forklare, hvilken befriende nåde, der er at finde i den lille sætning. Hele verden vil ikke kunne rumme det gigantiske bibliotek af bøger (Johs.21:25), der fra millioner af fortabte syndere vil søge at gengive den dybe taknemlighed og lykkelige jubel, som dette ene bibelvers udløser.

Helt konkret betyder denne ene sætning, at hver eneste søgende sjæl, som måtte læse disse ord, fra dette øjeblik (på tærskelen til det nye år) – bør ’bøje sine knæ for Faderen’ (Ef.3:14) for af hjertet at sige Ham tak for, at alle fortidens synder, forbrydelser og overtrædelser – alle skjulte og åbenlyse misgerninger, blodtvættede overgreb, svindel og bedrag og gudsbespottelse er der tilgivelse for… "Det anklagende skyldbrev, som var imod os, er naglet til korset (Kolos.2:14). Al gammel syndegæld er ved Jesu blod bragt ud af verden!

Alt dette er (som det hedder afsluttende i den her omtalte tekst) for evigt og altid fjernet og bortrenset ’ved blodet på Hans kors’ (v.20).

Imidlertid tillader apostelen os ikke (hvor gerne vi end ville det) at dvæle længere ved denne velsignede sandhed – nej, Paulus (som er forfatteren til dette nytestamentlige brev til Kolossenserne) vender sig straks (og uden et øjebliks tøven) til det emne, som han i dette Skrift egentlig og frem for alt har på herte: Den usynlige verden! De skjulte fjender og deres mægtige besejrer. Det vil sige, at heller ikke evangeliets forkyndere (de hundredvis af præster, som i både folkekirken og blandt landets frikirker er sat til at tale Herrens Ord til et åndeligt fattigt og forvirret folk) har nogen tilladelse til udelukkende at beskæftige sig med det begreb, som i Hebræerbrevet benævnes som ’de første begyndelsesgrunde i Guds Ord’ (5:12). Ja, det er dem faktisk forbudt kun at forkynde ’børnelærdommen om Kristus’ (6:1). "I skal lede menigheden frem til de voksnes stade," hedder det, hvilket vil sige (som Hebræerbrevets forfatter udtrykker det) ’at få sanserne opøvet til at skelne mellem ondt og godt’ (5:14).

For at kunne forstå dette, er det nødvendig (tror jeg) at præcisere følgende:

 

VANTROEN SAT PÅ PLADS

Thomas var nok den af Jesu tolv apostle, som var mest vantro, når det drejede sig om ’den usynlige verden’. Da hans meddisciple efter Jesu død fortalte, at de havde set Herren, sagde han ligeud, at den historie troende han ikke på; "Lad mig se naglegabene i hans hænder og lad mig stikke min finger i det åbne sår i Hans side – så vil jeg tro på, hvad I fortæller. Ellers ikke!"

En uge senere var discipelflokken atter samlet på deres sædvanlige mødested. Dørene forsvarligt lukket – og pludselig ’stod Jesus i deres midte’. Uden et ord gik Han hen til Thomas og viste ham sine hænder og det dybe sår i sin side. Thomas forstod, at Kristus var opstanden – ja, at Han måtte have været usynligt tilstede, da Thomas ugen forinden erklærede sin vantro. "Vær ikke vantro men troende," sagde Jesus.

Thomas bøjede sig. "Min Herre og min Gud," udbrød han (Johs.20:24-28).

Ikke så få vil allerede i begyndelsen af det nye år (tror jeg) få deres vantro sat på plads. ’Den usynlige’ vil åbenbare sig. Hans modstander, djævelen, kan kun være usynligt tilstede ét sted ad gangen – men Jesus er med Sin Ånd allestedsnærværende – ja, Han bøjer sig i dette øjeblik over skulderen på den søgende sjæl, som læser disse linjer og siger (som altid): "Frygt ikke, Jeg er med dig!"

 

MODSTANDEREN

For nogen tid hørte jeg om en mand, der sagde til sin præst, at han ’ikke troede på, at djævelen eksisterer’. Præsten svarede: "Besynderligt! Hans forretning går udmærket; den arbejder i døgndrift over hele verden!"

Djævelen, Lucifer, Den onde, den såkaldt ’åndelige hersker i Luftens Rige’, optræder mere ofte i Bibelen, end folk forestiller sig. Han forsøgte at friste Kong David (1. Krøn.21:1) og han anklagede ypperstepræsten Josva (Zak.3:1-2). I Jobs Bog lukkes der i de første kapitler op for den her omtalte usynlige verden. Forhænget trækkes med ét til side, og vi ser til vor overraskelse, at Satan (med en mærkelig mørk manér) træder frem for Guds trone sammen med en større skare af ’gudesonner’.

I en nylig af Det danske Bibelselskab udgivne ’oversættelse’ af Jobs Bog med den rammende titel: ’Det er din egen skyld’, fortælles på de første sider om denne konfrontation på højeste plan i den usynlige verden.

"Hvor har du været," spørger Gud, og Satan svarer: "Jeg har haft travlt med at patruljere på jorden." – "Så har du vel lagt mærke til Job?" siger Gud… (2:1-3) og dermed begynder Den Onde at afsløre sig selv! Han er – som den hebraiske betydning af navnet antyder, - en modstander! Og det må i denne onde verden betragtes som den største godtroenhed og naivitet, hvis nogen fortsat vandrer rundt i den forvildelse, at mennesket ikke har en usynlig modstander! Hans hovedstrategi består imidlertid i at forblive usynlig. Han bilder folk ind, at han ’ikke er til’. Og de fleste tror på den historie…

 

DE SYV GARANTIER

Det våben, som de troende alle vegne kan bruge over for denne modbydelige, mørke modstander, som i al evighed ikke vil menneskene noget godt, er ikke mindst den nøgle, som apostelen lægger i hænderne på de betrængte og forfulgte – ja, alt for ofte nedbøjede ofre for djævelens angreb. Nøglen er bl.a. det skriftord, der lyder sådan: "Vi ser ikke på det synlige – men på det usynlige; det synlige varer jo kun til en tid, det usynlige varer evigt" (2.Kor.4:18).

Med disse ord gør apostelen opmærksom på, at i den usynlige verden er der ikke kun onde, djævelske kræfter på spil. Han, som har den suveræne magt både i den synlige og usynlige verden, er den opstandne Guds Søn, Jesus Kristus fra Nazaret.

For at vi kan være helt sikre på, at der eksisterer en usynlig overmagt, som står på lysets og hjælpens side, og som ikke et øjeblik overlader de troende til deres egen sørgelige skæbne, kan apostelen ikke ophøre med at beskrive denne godhedens og barmhjertighedens evige, suveræne hersker.

Han optegner ikke mindre end syv solide garantier på, at Han, Jesus Kristus, Guds opstandne Søn, har det fulde herredømme både i den synlige og i den usynlige verden.

For det første er Han ’den usynlige Guds billede (v.15). På Hans jordiske vandring beviste Han, at Han havde al magt over død og sygdom, synd og fortabelse.

For det andet er Han ’første født forud for al skabelsen’ (v.15), hvilket vil sige, at før de første to mennesker styrtede hele menneskeslægten i ulykke og fald – så var Han (hele verdens eneste håb og frelser) allerede til stede med Sin evige frelsesplan. Han var (som det hedder): ’fortid for det hele’ – og er altså ikke kommet for sent i kampen mod det onde… (hvilket antyder, at Han heller ikke i den aktuelle situation, hvor der fra massernes dyb kaldes på Han hjælp, kommer for sent).

For det tredje er ’alt skabt ved Ham og til Ham’ (v.16) – et mesterværk af liv, som helt og holdent er Hans, og som Han ikke på noget tidspunkt vil overlade til Sin ærkefjende, den gamle slange, djævelen.

For det fjerde betoner apostelen, at ’alt består ved Ham’, hvilket er ensbetydende med, at al form for eksistens vil falde sammen som et korthus, dersom ’dets bestående ikke længere blev opretholdt ved Hans Ord.

For det femte er Han ’begyndelsen’… for at Han skulle være den ypperste iblandt alle.

For det sjette har Gud besluttet, ’at hele fylden’ skal bo i Ham’. Det vil sige hele guddomsfylden… hvilket atter betyder, at al ondskabsfuld modstand i åndens rige ikke kun står over for Sønnens absolutte enevælde – nej, den konfronteres med hele Guds fylde, hvilket vil sige Den treenige Guds skaber- og herskermagt!

For det syvende og sidste er Han (Jesus Kristus) hovedet for legemet, kirken. Ved denne formulering opnår apostelen at undgå enhver fejlopfattelse, når han taler om Guds kirke! Den var, er og forbliver det legeme af genfødte kristne, som i denne sidste tid vil blive samlet i et legeme ved en omfattende åndsudgydelse.

Hvad er det samlende midtpunkt – det centrale element – som er i stand til at forene alt det spredte og usammenhængende i Kristi kirke? "Det er," erklærer apostelen, "blodet på Hans kors…!" (Kolos.1:20), og det er med bedrøvelse, at de troende må konstatere, at den nye færøske oversættelse af Ny Testamente i netop det skriftvers søger at undgå at nævne blodet. Hvor dette sker, er slaget i den usynlige verden tabt på forhånd. Grundtekstens ord ’ved Hans blod på korset’ søges erstattet med ’oversættelsen: ’Da Jesu døde på korset’ (Kol.1:20); de, som tør hævde, at dette er ligegyldigt – ’meningen er det samme’, har ingen anelse om, hvilken magt Jesu blod har i den usynlige verden.


Klik her for at læse Pofetisk Journal fra 2017