En af Sveriges kendte kirker, St. Pauli Kirke i Malmø, fortæller efter den første søndag i Advent skabelseshistorien på en ny måde!

For enden af kirken på en altertavle med titlen ’Paradiset’ er det nemlig ikke Eva, som Adam deler et æble med. Det er Adam! Og ved siden af ham står Eva sammen med Eva…

Dette værk ’Paradiset’ er det første af sin slags i Sverige – men det bliver næppe det sidste! Det er nemlig den første homoseksuelle altertavle i Sverige, der får lov til at hænge i en svensk kirke – men kunstneren, Elisabeth Ohlson har endnu et sådant billede på lager (med titlen Ecce Homo) – og det vil efter al sandsynlighed blive efterspurgt – ja, man kunne forvente, at det ender i en kirke i Danmark…

Den første homoseksuelle altertavle er som nævnt (den første søndag i advent) blevet indviet i St. Pauli Kirke i Malmø. Dermed er en første opfyldelse af Jesu advarende ord om endetidens begivenheder løbet af stabelen – og der er blevet kastet et nyt lys over det hemmelighedsfulde Kristi udsagn, der i Ny Testamente omtaler ’ødelæggelsens vederstyggelighed, som skal anbringes på hellig grund’ (Matt.24:15).

To elskende LGBT-par, det ene to mænd og det andet to kvinder er hovedmotivet i den svenske billedkunstner Elisabeth Ohlson Wallins billede ’Paradiset’. Et andet endnu ikke anvendt alterbillede, ’Ecce Homo’ viser Jesus i højhælede, sorte sko omgivet af homoseksuelle, lesbiske og transvestitter ved den sidste nadver, hvor han i en udpræget feminin udstråling fremholder hostien (nadverbrødet).

Tavlen viser, at Guds kærlighed omfatter alle mennesker,” forklarer præsten Helena Myrstener, som har fået tavlen til Malmø. ”Til svenske TV erklærer hun, at (citat): ’Alle mennesker er skabt i Guds billede. Dertil hører mennesker, som er skabt til at elske andre mennesker af samme køn…’

Elisabeth Ohlson Wallin er en kendt kunstner i Sverige. Hun er selv lesbisk – og hun forklarer selv, at hun med sine billeder vil minde folk om, at Jesus støttede samfundets udstødte. I 2012 ville hun give billedet ’Paradiset’ til domkirken i Skara, hvor hun selv er opvokset – men på det tidspunkt syntes kirkens menighedsråd, at ’billedet var for politisk’ og de afviste derfor tilbuddet.

St. Pauli Kirke skriver i en pressemeddelelse, at dette nye alterbillede, ’Paradiset’, placerer homoseksuelle i Guds skaberværk – ikke i helvede, hvor de tidligere er blevet placeret. Hertil er følgende kommentar (tror jeg) af afgørende betydning:

DESTRUKTIV SKÆNDSEL

I århundreder har de bibellærde undret sig over (samt søgt at fortolke) hvad Jesus i sit udtømmende endetidsudsagn (Matthæus kapitel 24) har ment med udtrykket: ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’ (v.15). Med denne sidste ildevarslende begivenhed i St. Pauli Kirke i Malmø falder et så skarpt, afslørende lys over netop dette bibelord, at der herefter næppe kan være tvivl om, at det er en skæbnesvanger, homoseksuel begivenhed, som Jesus omtaler, når Han i evangelierne omtaler den destruktive skændsel, som i de sidste dages Jerusalem skal forurene Herrens tempel. Lad mig forklare:

Det her omtalte Skriftafsnit fra evangelierne lyder i sin helhed som følger:

”Når I da ser ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ hvorom der er talt ved profeten Daniel stå på hellig grund (den, der læser det skal give agt) så skal de, der er i Judæa flygte…” (Matt.24:15).

Som sagt har mange af de bibelske skriftkloge gennem slægterne spekuleret på, hvad dette sælsomme Jesu-ord kan betyde? Der har været enighed om, at eftersom denne usædvanlige forudsigelse står omhyggeligt nedfældet i Jesu store endetidskapitel (hvor Han i en slags kronologisk orden stykke for stykke gennemgår den lange liste over de sidste dages voldsomme begivenheder) – så må der på et tidspunkt kastes et særligt åbenbaringslys over denne hemmeligholdte hændelse. Dette tidspunkt (’denne dag’) synes nu – med skændselsgerningen i Malmø – at være oprunden!

Hvad man gennem tiderne særligt fra de lærdes side har understreget, er, at den egentlige forståelse af dette skriftord bør gengives sådan: ”Når den vederstyggelighed, som forårsager ødelæggelse (engelsk: ’which causeth desolation’) … står på hellig grund, så skal de flygte…” (Matt.24:15).

Med denne grammatisk korrekte indfaldsvinkel er det (efter Malmø-provokationen) relevant at spørge: Hvad er det for en ’vederstyggelighed’, som Herren Jesus her taler om? Hvad er det for en ’afskyelighed’, der indtil denne verdens sidste dage spreder en sådan ’ødelæggelse’ omkring sig, at Jesus omtaler den som et ’givet tegn på’, at nu er de sidste dage på vej mod en afgjort afsluttende fase (hvor kun ’flugten’ står tilbage for de sande Kristi efterfølgere).

DEN SIDSTE STORE OVERTRÆDELSE

Jesus selv ved, hvad han her – som et afgørende endetidstegn – taler om. Han kender som ingen anden indholdet af jødernes Tora – og er bekendt med ordet ’vederstyggelighed’ fra tredje Mosebog, hvor der står skrevet: ”Hos en mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en vederstyggelighed” (18:22).

Jesus er ej heller ukendt med den endnu stærkere advarsel, som står skrevet i det 20. kapitel i Tredje Mosebog:

”Om nogen ligger hos en mand på samme måde, som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet en vederstyggelighed; de skal lide døden, der hviler blodskyld på dem” (20:13).

Her står ordet ’vederstyggelighed’ klart angivet – en betegnelse på homoseksuel aktivitet, der også findes betegnet med samme udtryk andre steder i Bibelen. Er det den ’vederstyggelighed’, som Jesus henviser til, når Han beskriver den sidste store overtrædelse, som afsluttende udføres ’på hellig grund’ i de sidste dages Jerusalem?

DE SYV ’ØDELÆGGELSER’

Svaret kan findes (tror jeg) i den karakteristik, hvormed denne ’vederstyggelighed’ i Ny Testamente betegnes. ”Det er en modbydelighed, der overalt og til alle tider forårsager ødelæggelse,” siger Jesus. Det vil sige, at denne vederstyggelighed i sit væsen er nedbrydende og destruktiv.

Når apostelen i det første kapitel til Romerbrevet detaljerer, hvori og hvormed den homoseksuelle livsstil er ødelæggende, fremlægger han følgende syv ’ødelæggelsestegn’.

  1. Den homoseksuelle vederstyggeligheds opløsende og ødelæggende virke forårsages af ’hjertets lyst til urenhed’ (v.24).

  2. De, som øver (praktiserer) homoseksualitet, vanærer (på en nedgørende måde) deres legemer indbyrdes (v.24).

  3. Baggrunden for denne sønderbrydende livsstil er en forfalskende ombytning af sandheden med løgnen (v.25).

  4. Ødelæggelsen (den sjælelige og legemlige nedbrydning) ligger i, at den, der praktiserer homoseksualitet, ikke ’ærer Skaberen’ (der skabte mennesket som mand og kvinde – 1. Mose 1:27).

  5. Det menneske, som øver homoseksualitet, er ifølge Ny Testamente hengivet til den massive, moralsk-manipulerende magt, som hedder: ’vanærende lidenskaber’.

  6. Det lesbiske forhold er den norm-nedbrydende, ødelæggende relation, hvor kvinder ombytter den naturlige omgang med den unaturlige.

  7. Det homoseksuelle forhold karakteriseres ved den destruktive, nedbrydende seksuelle aktivitet, hvor ’mænd øver skamløshed med mænd’ (v.27).

Dette er den syvfoldige ødelæggelse som figurerer bag begrebet ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ – og det er denne ’vederstyggelighed’, som forårsager den syvfoldige ødelæggelse, som nu er bragt ind på hellig grund i Malmø.

(Læs artiklen: ’Kongehusets skjulte rådgiver’ på Retsopgøret (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *