PROFETISK JOURNAL

JEG SER EN MENNESKESØN ”Jeg ser én, der ligner en menneskesøn (Åb.1:13). Det er disciplen Johannes’ begejstrede råb, da han får øje på den herliggjorte Jesus. Ordene kommer spontant. Halvt hebraisk og halvt aramæisk – og hentet fra den eneste Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DET FØRSTE OPBRUD FRA DØDSRIGET At Jesus omtales her i selve indledningen til Åbenbaringsbogen som den, der er ’førstefødt af de døde’ – giver os med det samme en ’lykkelig følelse’ af, hvilken overvældende sejr Kristus har vundet for os, Læs mere…