PROFETISK JOURNAL

SODOMAS SYND Esajas, profeten, greb ordet… Der faldt stilhed over den vældige tilhørerskare. Nu talte Herren. Syner var ikke sjældne på Esajas tid. Drømme hørte ikke til ’raritetskabinettet’. Faktisk talte seere uafbrudt under fire kongers regeringstid. Dengang Uzzija, Jotam, Akaz Læs mere…

BEMÆRK:

Grundet feber kan Johny Noer desværre ikke skrive sit indlæg. Vi beder derfor alle vore kristne venner at gå i forbøn for ham. Forhåbentligt kan vi starte igen den 8. januar 2021.