HISTORISK SEJR I DET DANSKE FOLKETING

Anerkendelsen af ’en palæstinensisk stat’ har større betydning end de fleste forestiller sig. Derfor har Danmark stemt nej i denne sag, og det er en større sejr, som dermed er afgjort for Danmarks vedkommende.

Det drejer sig nemlig om kernelandet, Judæa og Samaria og halvdelen af Jerusalem, hvor den tusindårige tempelplads ligger. – Ja, det handler i virkeligheden om, at det tredje tempel skal bygges, og hele verden og alle verdens nationer bliver involveret i dette projekt. Det drejer sig til syvende og sidst om den store krig, hvor mange lande vil angribe Israel – og vil lide et frygteligt nederlag.

Det arabiske had mod jøderne, og dette hads religiøse rødder, gav sig tydeligst til udtryk, da den saudiarabiske monark, kong Faycah, i sin tid talte om ’befrielsen af Jerusalem’ med ordene: ”Jøderne har hverken nogen religiøs eller politisk ret over Jerusalem! Deres eneste helligdom, Salomons Tempel, blev ophævet af Romerne, der i sin tid besatte Jerusalem!

Som følger heraf har jøderne ingen ret til den hellige by (fortsætter den arabiske monark), ”Alverdens muslimer bør derfor nu forene sig for at befri Jerusalem fra en jødisk besættelse – ja, frigøre Den hellige Stad fra Guds fjender!”

*

I dag synes det, som om den store historiebog om Mellemøstens begivenheder er ved at blive åbnet med hensyn til bogens sidste kapitel: En begivenhed fandt her sted i juni 1967, hvor en israelsk faldskærmssoldat løb gennem den gamle bys snavsede gader. Grædende styrtede han ind foran ’Grædemuren’ – det sted, der fører ind til tempelpladsen, hvor også Jesus fra Nazaret gik omkring og lærte Guds folk) – og fra det øjeblik var Tempelpladsen efter en totusindårig adskillelse atter på jødernes hænder!

Gennem 3000 år har folkeslagene kæmpet om dette lille område på ca. 144.000 m2. Egypterne, Assyrerne, Babylonierne, Romerne, Araberne, Tyrkerne, Englænderne – og nu til sidst alverdens muslimer, der kæmper på livet løs om dette hellige sted.

EN SEJRSDAG I DET DANSKE FOLKETING

Den 28. maj blev en ’sejrsdag i det danske folketing, hvor et forslag (som var stillet af fire partier) blev nedstemt med 21 stemmer for – og 83 stemmer imod!

Forslaget, der drejer sig om, hvorvidt Danmark vil anerkende en palæstinensisk stat, er blevet stillet af partierne Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og SF. Flere lande forventes at følge trop- men Danmark har her stået fast på sin politik!

Efter at Norge forleden stemte for en palæstinensisk stat) og selv Kina nu har accepteret denne løsning) FN har 193 medlemslande). Ni EU-lande er blandt disse nationer, der godtager en palæstinensisk stat, men Danmark er ikke iblandt de ni EU-lande, der på nuværende tidspunkt godtager en palæstinensisk stat.

Det vil sige, at Danmark hører til den lille flok af stater, som endnu modsætter sig en palæstinensisk stat (på det område, hvor det jødiske tempel har ligget) – og på det sted, hvor et tredje tempel skal opføres!

*

Lad os bede om, at Danmark bevarer denne afgørende Israel-venlige holdning til landet, hvor ’Menneskesønnens komme i herlighed’ forventes (Matt. 25:31). ”Da skal alle folkeslag samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene. Og han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom hid, min faders velsignede! Arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt (v.32-24).”

Og kongen skal sige til dem: ”Sandelig siger jeg jer: Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér (Israel) har I gjort imod mig (v.40).” – ”Da skal han sige til dem, ved den venstre side: ”Gå bort fra mig, I forbandede! Til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle (v.41). Sandelig siger jeg jer: ”Hvad I ikke har gjort imod en af de mindste dér (Israel) har I ikke gjort mod mig. Disse skal gå bort til evig straf – men de retfærdige til evigt liv (v.45-46).”

I den forbindelse bør vi notere os en begivenhed, som fandt sted d. 23. maj 2024 i Berlin. Her fortælles om en ’historisk skændsel’.,

EN HISTORISK SKÆNDSEL

”Tyskland stiller sig bag en arrestordre på Benjamin Netanyahu, som er udstedt af Den Internationale Strafdomstol i Haag,” forlyder det d. 23. maj 2024 fra Berlin. ”Tyskland vil samarbejde med de internationale aktører,” siges det videre.

Steffen V., der er talsmand for det tyske initiativ, lader nu lyde, at ’tyskerne vil samarbejde med Frankrig og Belgien’ for at opretholde arrestordren – ja, de vil være parate til at virkeliggøre

den internationale beslutning om, at arrestere Israels premierminister, Benjamin Netanyahu og hans forsvarsminister, Yoav Gallant, der bl.a. anklaget for at medvirke ’med mord og udryddelse af befolkningen i Gaza’.

*

Frankrig har allerede signaliseret, at de understøtter denne arrestordre – men USA’s præsident, Joe Biden, har erklæret denne handling for ’skandaløs’, og hans diplomatiske chef, Antony Blinken, har kaldt dette initiativ for en ’skændsel’.

I Danmark har landets udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, (M) bakket op om Den internationale Straffedomstols arrestordre på Benjamin Netanyahu. ”Vi har jo ikke for vane som tilhængere af retsstatsprincipperne ’at diskutere’ med domstolene; så jeg ser med stor alvor på denne sag og tager den til efterretning,” erklærer udenrigsministeren på et pressemøde i Bruxelles.”

Israel selv affejer fuldstændigt alle anklager fra ICC (og Karin Khan) – ja, landets udenrigsminister, Israel Katz, kalder det en ’historisk skændsel’, at anklageren ved straffedomstolen nævner Israels premierminister ’i samme åndedrag som de afskyelige nazimonstre fra Hamas.

EN POLITIKERS TALEGAVER

Verden oplever en af sine mest alvorlige perioder i denne tid, hvor mænd med stor magt træder offentligt frem og ikke tager vare på, hvad de – i denne time af verdenshistorien – kan ’få sig selv til at sige’.

’Jakobs Brev’ i Bibelen er skrevet af Jesu ældste broder. Han var en fremtrædende personlighed blandt lederne i den første kristne menighed og havde ansvaret for de troendes fællesskab i Jerusalem (Matt.13:55, Markus 6:3 og Gal.1:99). Han er den apostel, som har et særligt budskab til statsmænd og politiske ledere i denne tid, idet han advarer dem imod at bruge deres talegaver på en uforsvarlig måde. ”Vi kan alle sammen begå fejl,” siger han, ”men den, som kan undlade at komme med forkerte udtalelser, har i høj grad bevist, at han er sin fornemme stilling værdig.”

Ordret formulerer han sig (ifølge Jakobs Brev 3:1-2 således: ”Vi fejler jo alle i mange ting; hvis én ikke fejler med sine ord, så er han en fuldkommen mand, i stand til også at holde hele sit legeme i tømme!” Det vil sige: ”Hvis en politiker kan tale uden at komme galt afsted, så er han fejlfri – og han er i stand til ’også at tøjle hele sit legeme’ (v.2).”

Af dette kan man udlede, at Skriften sætter standarden høj for dem, som stræber efter at blive ’en af landets ledere’. Der bliver sat fokus på en politikers privatliv – og kravet er, at de skal ’gå foran’ med et godt eksempel (for derved at vinde folkets tillid, og skabe tiltro til deres ord).

KASTER SAMFUNDET IND I OVERHÆNGENDE FARE

”Se, hvor den mindste ild kan sætte den største skov i brand (Jak.3:5).” Det er ét af de farvebilleder, som Jesu broder, Jakob, anvender for at gøre sine læsere opmærksomme på den overhængende fare, som nogle politikere kaster deres samtid ind i.

Når den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, bakker op om straffedomstolens arrestordre af Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, stiller han straks hele Danmark bag en sådan udtalelse. ”Det siger sig selv, at hvis der er mistanke om internationale forbrydelser, så skal de selvfølgelig afdækkes – og det er uanset, hvem der har begået dem!” udtaler udenrigsministeren. Dermed stiller han sig på linje med straffedomstolens chefanklager, der mener, at det er rimeligt at have den opfattelse, at Netanyahu bli’r gjort ansvarlig for krigsforbrydelser mod menneskeheden siden ’terrorangrebet af Hamas d. 7. oktober 2023.

*

”Din tunge er en ild,” advarer Ny Testamente vor danske udenrigsminister. ”Som en verden af uretfærdighed er din tunge anbragt blandt dine lemmer – og den kan besmitte hele dit legeme – ja, sætte hele tilværelsens hjul i brand! Den kan endog selv være sat i brand af helvede (Jak.3:6-7).”

Derfor har en udenrigsminister et vældigt ansvar – især i krisetider – og der er i øjeblikket velbegrundet ængstelse for, at Lars Løkke Rasmussen i den pågældende situation (hvor han på hele sin regerings vegne – ja, på hele det danske folks vegne – ) bør stilles til regnskab for at han (som andre mennesker har ’en rastløs tunge, der altid kan sige noget ondt og er fuld af dødbringende gift’ (v.8).

Vi må sige som apostlen, at der ’fra den samme kilde ikke kan komme både frisk og udrikkeligt vand, eller at der på et figentræ heller ikke kan vokse oliven – (men kan nu engang ikke hente drikkevand i havet… v.11, parafrase).

*

”Den slags ’visdom’ kommer ikke ovenfra,” slutter Jakob sin formaning til alle mere eller mindre veltalende politikere, – nej, den er særdeles ’jordisk’ og i sit indhold temmelig ’sjælelig’ – ja, den kan ligefrem være inspireret af onde ånder!

Visdommen ovenfra er nemlig først og fremmest ren! Dernæst er den fredselskende. Der er noget mildt over den. Den er hensynsfuld og fyldt med barmhjertighed og gode frugter. Den er fri for partiskhed og hykleri. Den slags retfærdighed er en frugt, en tjeneste, som arbejder på fred til gavn for alle dem, som stifter fred (v.15-18).

Er vor udenrigsministers udtalelse med hensyn til en arrestordre, som er udstedt mod Israels premierminister, i overensstemmelse med ’visdommen ovenfra’ – eller er den mere eller mindre inspireret af magter, som har ondt i sinde?

PAS PÅ, AT I IKKE BLIVER HOVMODIGE

Vor forbundethed med det jødiske folk er større end de fleste af os indtil nu har fattet. Vi har samme DNA! Vi opretholdes ved den samme kraft, som oprejste Jesu legeme fra de døde. Vi er som kirke ved Kristus blevet indplantet midt iblandt de jødiske grene, og sammen med dem får vi nu del i oliventræets rod med dens fede saft. Det vil sige, at den ’fede, næringsfyldte saft’, som får det messianske træ til at strække sine grene mod himlen, den livssaft, der fra oliventræets rod nu skyder op gennem træets stamme (og fordeles ud i grenene) er den samme kraft, som nu flyder i vore ’hedninge’-årer! Det er noget, som vi (som ikke-jøder) kan være stolte af, og dette lægger apostlen særlig eftertryk på, idet han i samme åndedrag tilføjer: ”Pas på, at I ikke bliver hovmodige overfor de (oprindelige) grene (Rom. 11:17).”

Dette hovmod (overfor jøderne) giver sig udtryk blandt verdens mennesker ved, at man nu er nået til den ’skændsel’, at man vil arrestere medlemmer af den israelske regering for at have udført ’forbrydelser mod menneskeheden’ – ja, Tyskland, som stadig står øverst på listen af de nationer, som i vort slægtled har øvet denne forbrydelse (holocaust), træder nu frem som et af de folk, der ’hovmoder sig overfor grenene’ (v.17). Det betyder,a t i samme øjeblik (f.eks.), premierminister Benjamin Netanyahu sætter sine ben på tysk jord, vil han øjeblikkeligt blive omringet af tysk politi, lagt i lænker, og fremstillet for en dommer, anklaget for ’folkemord’!

Danmark står i denne situation i fare for at blive skyldig i den samme overtrædelse. Det afslører landets udenrigsminister ved sine seneste udtalelser i den forbindelse.

DANMARKS MINISTER HAR FOR HØJE TANKER OM SIG SELV

Vor udenrigsminister har brug for at lytte til apostlenes formaning, når han ’på embeds vegne’ pludselig træder ind på verdensscenen og taler som hele den danske nation, om ’Israels premierministers forbrydelse’. Han bør huske på, at nogle af ’det mægtige oliventræs grene’ (et billede, som er anvendt i Bibelen, og som illustrerer Israel) er ’blevet brækket af’, fordi de ikke bar den frugt, som de var udset til! (Rom.11:22, parafrase)

Som et mindre skud fra et vildt oliventræ er en lille flok ikke-jøder fra Danmark (eller en anden hedninge-nation) blevet ’podet ind’ på det store træ i stedet!

Sammen med de andre jødiske grene nyder dette ’lille vildskud’ i øjeblikket godt af den fede saft, der stiger op fra træets jødiske rod – men her gælder det om, at det nyindpodede vildskud (fra det fremmede træ) ikke pludselig giver sig til at hovere over de oprindelige jødiske grene’ (Rom.11:17-18, parafrase). ”Men hvis du gør det alligevel” (siger Bibelen til f.eks. Danmarks udenrigsminister), så husk lige på, at det ikke er et ikke-jødisk land (som Danmark) der ’bærer roden’, men det er ’den jødiske rod’, som er årsag til, at Danmark i det hele taget kan komme på tale her (hvor landet anklager Israel for en så alvorlig forbrydelse), at man tør arrestere den israelske premierminister derfor (Rom.11:18, parafrase).

Måske vil du forsvare dig (som Danmarks udenrigsminister) og sige, at du står til ansvar overfor den internationale lovgivning, – ja, at denne pålægger dig at handle som du gør – men det må under ingen omstændigheder give dig ’for høje tanker om dig selv’ (v.21, parafrase).

”Pas på ikke til din jurisdiktion, at anklage Israels premierminister for en ’forbrydelse’, som hører til ’krigens tragiske konsekvenser’. I så tilfælde skal alle krigsførende nationer stilles for retten! I dette forhold er imidlertid intet sket, som ikke kan forsvares ved, at det er hændt som følge af den ubarmhjertige krigs umenneskelige indbyrdes handlinger!

EN POLITIKER FATTER IKKE DEN SAG

”Der er altså en sag, som virkelig piner mig og gør mig ked af det,” siger Paulus i indledningen til det afsnit af Romerbrevet, hvor han taler om de evige løfter til Israel, og hvordan hedningenationerne skal passe på, at de ikke hovmoder sig over Guds jordiske ejendoms folk (Rom.11:1, parafrase).

Intensiteten i den sorg, som apostlen beskriver, drejer sig især om dette ene, at en nation bestående af ikke-jøder (som f.eks. Tyskland) nu ophøjer sig og erklærer, at: hvis Israels premierminister skulle fine på nogensinde at sætte sin fod på Tysklands jord, så vil han øjeblikkelig blive lagt i lænker og spærret inde.

Danmark står på randen til at erklære noget lignende, og vil da være med til at give antisemitismus et drabeligt skub fremad. Lad mig forklare:

Alle landes udenrigsministre bør i denne sat tage Bibelens alvorlige ord op til overvejelse! Det er nemlig mere naturligt, at de ’oprindelige grene’ (jøderne) igen bliver podet ind på det forædlede oliventræ (Israel) som de dybest set stammer fra, end at folk (fra et land som Tykland eller Danmark) bliver ’podet ind’ – ja, det er i virkeligheden mod alt, hvad vi betragter som ’naturens orden’, at du (som en hedninge-udenrigsminister) blander dig i Israels forhold (som ene ligger i Guds hånd)!

Du bør ikke glemme, at du kommer fra et ’vildt oliventræ’ (en hedningenation, Hr. Udenrigsminister!)

Du er og bliver således ’et vildskud’, og for at du i denne situation ikke skal blive alt for selvsikker, vil jeg nu (siger Paulus) ’indvie dig i en hemmelighed’ (Rom.11:24-25, parafrase).

En del af jøderne vil blive ved med at være blinde og døve. Men det er med hensyn til at forstå, at Jesus Messias allerede har besøgt dem! Når de andre folkeslag slutter sig til troen, vil også det jødiske folk følge trop. Til den tid vil hele det jødiske folk ’blive frelst’ (sådan, som det står i Bibelen) – og det der dette, som Guds Ånd på verdensbasis arbejder frem imod!

Det er derfor min – og andres mening -, at du ikke bør blande dig i den krig, som Israel for tiden fører mod Hamas! Befrieren vil nemlig på et tidspunkt komme fra Zion-bjerget, og han vil fjerne gudløsheden fra sit fok, og når han borttager deres synder, da er dette opfyldelsen af den pagt, som han har sluttet med dem.

(Alt dette går imidlertid langt ud over, hvad du (som politiker) kan fatte; derfor er det bedst, at du holder dig uden for den sag!)

Det vil være bedst for dig selv og det land, du tjener. Lyt derfor til et godt råd: ”Vær ikke for ivrig med at blive medarbejder på den ulykke, som andre nationer indstiller sig på: At arrestere Israels premierminister, Benjamin Netanyahu! Israel er Guds eget land, og det er ham, der indsætter og afsætter dets ledere – og du har derfor ingen bemyndigelse til at arrestere den mand, som Gud i denne time har sat til at føre Israels sag.

Læs under Retsopgøret artiklen: ’UDVÆLGELSESSTEDET(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 21.06.2024

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *