PROFETISK JOURNAL

DEN NYE JORD ER FYLDT MED GUDS RETFÆRDIGHED ”Men efter hans forjættelse venter vi ’nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor (2.Pet.3:13)” De kristne, som lever og ånder under samme vilkår som alle andre dødelige (på denne ulykkelige jord) adskiller sig fra deres omgivelser ved, at de har Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

ORD, DER RAMMER SOM KØLLESLAG Amos var en simpel bonde, som virkede i Betlehems bjergegn i midten af det 8. århundrede f.Kr., hvor han, med et kraftigt sprog satte Israel i rette. Folket levede i en falsk fortrøstning og overdreven selvtillid, som meget minder om den levevis, der præger Danmark Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DET TRUENDE KALD FRA MOSKEEN På frisen af den muslimske blå kuppel, som siden 600-tallet har ligget på Tempelbjerget i Jerusalem, slynges der to trusler ud mod de kristne, som vover at komme indenfor de grænser, som Islam betragter, som deres ’hellige område’. Den ene trussel lyder sådan: ”Hvor vover Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

HIMMELREJSEN ”For Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld, det er grunden til, at jeg er på denne ø,” siger Johannes. ”Der er ingen andre årsager. Jeg har forkyndt Guds ord og prædiket om Jesus enten det var belejligt eller ubelejligt (2.Tim.4:2),” og som en uundgåelig følge heraf, er jeg nu Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

JEG SER EN MENNESKESØN ”Jeg ser én, der ligner en menneskesøn (Åb.1:13). Det er disciplen Johannes’ begejstrede råb, da han får øje på den herliggjorte Jesus. Ordene kommer spontant. Halvt hebraisk og halvt aramæisk – og hentet fra den eneste kilde, som eksisterede i den første menigheds tid: Gamle Testamente. Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

MONARK OG UNDERSÅT – DER ER INGEN FORSKEL Dronningen er død! Den engelske ’Queen Elizabeth’ er nu i en høj alder gået hjem til Herren. Det tør vi sige ifølge den bekendelse, som hendes majestæt gennem de sidste 20 år har aflagt, når hun i sine ivrigt aflyttede juletaler har Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

KÆRLIGHEDENS BETINGELSER Er Guds kærlighed betingelsesløs? Vort svar er ‘ja’. Kan nogen sige noget andet? Og så fortæller vi den bibelske beretning om ‘Den fortabte søn’ (Luk.15:11-25) “På intet tidspunkt,” beretter vi, “finder vi i Ny Testamente faderen uden kærlighed til sin søn.” (… der kræver sin arv før tiden, Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

HIMMELREJSEN Den amerikanske rumfartsstation, Nasa, har nu delt de første billeder, taget af det gigantiske James Webb-teleskop. Billederne viser flere galakser langt, langt væk – ja, så langt væk, at et almindeligt menneske ikke kan fatte det. Billedet er taget med ’infrarød teknologi’ og viser tusindvis af galakser. Man har Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DEN KOSMISKE REFORMATION “Han har gjort os til konger og præster for sin Gud og Fader (Åb.1:6).” Han, som ud af denne faldne slægt af syndere og forbrydere har gjort (og fuldendt) et storhedsværk af forvandling – det er Jesus Kristus, Guds Søn, ‘det troværdige vidne, den førstefødte af de Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DE VIL BRYDE UD I EN JAMREN “Alle jordens stammer skal jamre ved hans komme (Åb.1:7). De, som fremstiller deres synd med ‘Pride’ (selvbevidst triumf) vil ved synet af Herren Jesu komme i herlighed holde inde med deres ‘sejrsråb’ De vil ved dette møde med Kristi herlighed ikke blot være Læs mere…