DET FORSINKEDE BUDSKAB

Der kan ikke herske tvivl om, at en to-årig gammel profeti, som har lydt over Danmarks hovedstad, København, i dag har fået aktualitet med hensyn til en vederstyggelig synd, som skjuler sig i den store bys natteliv.

Derfor er det nu den anden artikel, jeg skriver om dette emne – og det bliver ikke den sidste, thi nu står byens menigheder (og hovedstadens indbyggere) over for et profetisk ord, som de ikke kommer uden om.

”Du horer og fester vildt,” lyder det fra Herren, og enhver, som ejer Guds Ånd kan mærke den bedrøvelse og den ’faste beslutning’, der ligger bag ordene: ”Tiden for en national omvendelse er nu kommet!”

*

Gennem historien har Gud været vidne til frygtelige orgier af fest og ’seksuel overtrædelse’ af en art, som savner enhver beskrivelse – og Danmark er én af de nationer, som får det prædikat af Herren: ’Vildt’. Det vil sige: ’utæmmet’. Det betyder: ’ord kan ikke beskrive, hvad der foregår i den danske hovedstads natteliv’.

Det er, hvad verdensånden kan byde på. Men hvad med kirkens holdning og de troendes stillingtagen til denne løbskkørsel, som samfundet er kommet ind i? Har menigheden fuldstændig mistet det bibelske syn og har dens ledere helt opgivet at fastholde, hvad man med et moderne og superoriginalt udtryk beskrives som: ’det seksualetiske ståsted’?

Det er et spørgsmål, som skal besvares – og der er ikke mere givet nogen tidsfrist. Kun kan vi sukke: ”Er vi sikkert allerede for sent på den!”

DEN GAMLE GRUNDVOLD

”Du har forladt din gamle grundvold.” (citat fra profetien til København)

Dette ord får os umiddelbart til at tænke på salme 11 (som Herren har talt til os om allerede i nogen tid) og det er den første advarsel, som møder os i det ord, som Herren her lader lyde i dag.

Herren siger: ”Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?” (Salme 11:3). Grundpillerne i en bygning holdes vedvarende ved lige! Derfor har de kristne altid holdt særlig fast ved de grundlæggende sandheder – men når det når til det punkt (i den antikristelige udvikling), at selv de sandheder, som de troende har holdt fast på i generationer, ’bliver nu forladt’ (ifølge det profetiske ord, som vi for nemheds skyld vil kalde ’Københavnerbudskabet’), så må vi spørge os selv: ”Er dette et tydeligt tegn på en tid, hvor Gud vil lade et klart og utvetydigt domsbudskab lyde?”

Med andre ord: Skal vi tage det profetiske budskab, som allerede er lydt over København i august 2022 alvorligt? Er det virkelig den Almægtige Gud, som talte dette ord i et fly (der på den pågældende dag befandt sig over København) og en finsk broder hørte Herrens tale og gemte dette ord i sit hjerte?

Kan Gud handle sådan med sit kostbare ord? Taler den hellige skrift om en sådan hændelse? Det finder vi svar på ved at læse det følgende:

MARIA GEMTE DISSE ORD I SIT HJERTE

I Lukasevangeliet fortælles det, at budskabet om Jesu fødsel blev fortalt af hyrderne på marken til den undrende Maria, mens hun endnu befandt sig i den stald, hvor Jesus blev lagt i en krybbe i Betlehem. Der står skrevet, at ’hyrderne fortalte, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, som hørte det, undrede sig over det, som hyrderne sagde til dem, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem (Luk.2:17-19).

Det er altså muligt, at Herren kan gemme en hemmelighed i et menneskehjerte, indtil den tid kommer, hvor dette budskab skal forkyndes for en større skare! På samme vis blev dette profetiske ord afleveret til en finsk broder i Kristus i et fly, som befandt sig over København d. 5. august 2022. Det var omtrent på samme tidspunkt, at den danske regering ’sluttede en aftale’ med landets homoseksuelle om at sikre ’bedre forhold’ for deres trivsel.

Regeringen skrev under på, at man over en treårig periode (fra 2022 – 2025) ville søge at gennemføre en ’handlingsplan’, som skulle sikre par af samme køn ’bedre vilkår’! Man ’lavede en pagt med fjenden’ – ja, ’man omfavnede da denne urenhed’.

EN PAGT MED FJENDEN

Det var altså ikke kun ’en skriftlig aftale’, som den danske regering indgik med de homoseksuelle, ved den anledning. Nej, det blev betegnet som ’en handlingsplan’, som skulle være gyldig til 2025 (hvor man så ifølge alle politiske beregninger vil have en ny plan klar for at det homoseksuelle, antikristelige livssyn kan blive endnu mere etableret i vort land. Det er denne ’pagt med fjenden’, som Danmark har foretaget, og som Herren her henviser til.

Pagtslutning er en væsentlig del af Herrens virke her på jorden. Han slutter pagt med sit folk – og vi kan altid være sikre på, at han holder sin del af pagten. Om Jesus står det skrevet, at ’han har fået en så meget højere tjeneste, som han er mellemmand for en bedre pagt, der er grundet på bedre forjættelser’ (Hebr. 8:6).

Det vil (blandt det meget, som dette ord indeholder) sige, at Gud til stadighed ønsker at forbedre den pagt, som han har sluttet med sit folk. ”Thi dette er den pagt, jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus,” lyder det fra Herren. ”Jeg vil give mine love i deres sind, og på deres hjerter vil jeg skrive dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk (v.10).”

Dette er Guds plan, og den forfølger han med en nidkærhed, som er ukendt for mennesker.

*

Men midt i denne velsignede gerning, som Herren er i færd med, udbryder han pludselig: ”Nu ser jeg, at du har lavet en pagt med fjenden!”

”Jeg vil ikke, at I skal have noget fællesskab med de onde ånder. I kan ikke både drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. I kan ikke både have del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller skal vi ægge Herren til nidhærhed? Er vi da stærkere end han?” (1.Kor.10:20-22)

Det væsentlige i denne skriftmæssige forklaring er, at vi skal ’ikke have noget fællesskab med de onde ånder’. Eller som Paulus siger det et andet sted: ”Hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at gøre, eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke?” (2.Kor.6:14)

Når Herrens ord pludselig afslører, at et land har ’lavet en pagt med fjenden’ – ’ja, har omfavnet denne urenhed’ (som det hedder i det profetiske ord til København), så spørger han med det samme: ”Hvordan kan den troende have lod og del med den vantro?” Ja, han spørger: ”Hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinanden at gøre?” (v.16)

KLART UDSAGN TIL DEN FINSKE PROFET!

Du har forladt dine gamle grundvolde,” – således lød det profetiske ord om den åndelige stilling i København, som lød d. 5. august 2022 til en finsk profet, som sad i et fly over Danmarks hovedstad. Han havde ingen at kunne betro dette klare udsagn til, og han ’glemte derfor i sit hjerte’.

”Du har lavet en pagt med fjenden,” fortsatte den himmelske røst, ”og omfavnet den urenhed, som du synes godt om i din stolthed (pride).” Disse var begyndelsesordene til det profetiske budskab, som den finske broder to år efter afleverede i Jerusalem i juni 2024, til den danske pastor Kjetil Fletenfra Århus Maranata-menighed (som deltog i den årlige prayer-breakfast I Jerusalem).

*

Det er altså et ord, som udgår fra Jerusalem, og det er møntet på den danske hovedstad, hvor regeringen rent faktisk i 2022 (august måned) indgik en pagt med den homoseksuelle bevægelse i Danmark, som skulle sikre ’en bedre trivsel’ for par af samme køn (indtil 2025). – om dem, som har underskrevet denne ’handlingsplan’, siger Herrens ord: ”Du synes godt om denne plan (og glæder dig over den) i din egen stolthed (pride)!”

Det vil sige, at modtagerne af denne profetiske tilkendegivelse ikke er blevet forfærdet over denne advarsel fra Herren. Tværtimod! De synes godt om ’den urenhed’, som profetien nævner – ja, de ikke blot ’synes godt om’ den synd (som det enestående budskab sigter til), men de gør sig mere eller mindre til ét med denne vederstyggelige overtrædelse.

”Du synes jo godt om den synd i din egen stolthed (pride),” lyder ordet.

… og her rammer Herren plet (som den gudgivne advarsel altid gør). Gud sigter med disse ord til sin egen menighed, som han her anklager for at vise en tolerance, som går for vidt!

DEN DYBE OPLEVELSE AF SKAM

Tolerancen melder sig i det øjeblik, at vi (i vort moderne samfund) skal møde en synder, ’som skammer sig’. Vedkommende har det elendigt med sin skam, og vil helst ikke tale derom. Den moderne og tålmodige sjælesorger kan imidlertid altid møde en ung (eller ældre) ’homoseksuel synder’ med en kærlig lytten og senere med gode råd – men ’skammen vil han ikke forsøge at fjerne ad andre veje med at henvise til Jesus og hans forsoningsdød på korset.

Den ’dybe oplevelse’ af skam er nemlig en naturlig følge af den livsførelse, som er bundet til at måtte gøre syndens gerninger – og Guds løfte til den arme synder er, at Jesus sætter ham eller hende fri fra de bånd.

STILLER SIG TIL RÅDIGHED FOR DJÆVELEN

Her er det en befrielse at højtlæse ordene fra Romerbrevet 6:15-23, som begynder således: ”Hvad da? Skal vi ’bare synde løs’, fordi vi ikke længere er under Guds strenge lov men under hans gode og barmhjertige nåde? På ingen måde!” (siger Paulus).

”Ved I ikke, at når I stiller jer til fuld rådighed for én (som lydige trælle), så er og forbliver I slaver under ham, som I har erklæret, at I vil adlyde. Det gælder både, når det drejer sig om synden (hvilket fører til død) eller det drejer sig om lydigheden (der fører til retfærdighed) (Rom. 6:15-16), parafrase).

”Men Gud ske tak,” fortsætter apostlen, ”fordi I, som har været lydige slaver under synden, nu af et helt hjerte er blevet lydige mod den læreform, til hvilken I blev overgivet (v.17-18, parafrase). Det lyder helt mærkeligt, at løsningen på det homoseksuelle problem faktisk ligger skjult i, at tingene kan forandre sig, hvis den homoseksuelle bliver overgivet til ’en læreform’, som han (eller hun) vil være lydig overfor.

*

”Jeg bruger disse udtryk fra den menneskelige opfattelse af slaveri for at hjælpe jer i jeres svage natur,” skriver Paulus videre og tilføjer: ”Ligesom I nemlig før i tiden stillede jeres legemer (som trælle) til rådighed for urenhed og lovløshed (så det førte til yderligere lovløse overtrædelser) – således skal I nu stille jeres legemer (som slaver) til rådighed for retfærdigheden. Det sidste fører nemlig til helliggørelse!” (v.19, parafrase)

Dette afsnit af Bibelen er værd at lægge mærke til. Her ringer nemlig befrielsens klokker klart og tydeligt – og her stilles spørgsmålet til enhver, som føler tiltrækning til sit eget køn. Hvem vil du adlyde? Gud eller djævelen?

VORES LGBT-MEDSØSKENDE

Det er således blevet moderne at kalde homoseksuelle (sådanne, som praktiserer homoseksualitet men samtidig bekende sig som kristne) for ’vores LGBT-medsøskende’. Det vil sige, at vi inkluderer dem i menigheden og kalder dem ’brødre og søstre i Kristus’.

Det vil atter sige, at vi kalder disse ’homoseksuelle kristne’ som tilhørende ’en udvalgt slægt og et kongeligt præsteskab, et helligt folk – ja, et ejendomsfolk, der forkynder hans guddomskraft, som dem, der er blevet kaldet fra mørket til hans underfulde lys’ (1.Pet. 2:9-10).

Ved at kalde mennesker, som lever deres homoseksualitet ud (og som stadig lever under disse urene drifters tvang) for ’vore LGBT medsøskende’ er det samme som at undlade at læse videre i 1. Peters Brev, hvor apostlen formaner menigheden til at ’holde sig fra de kødelige lyster, der fører krig mod sjælen’ (v.11).

Vi opfordres af disse ’nytænkere’ til ’at se vort teologiske fundament fra nye vinkler’, mens vi af hele vort hjerte ønsker at vende tilbage til de gamle veje og til fortidens smalle stier.

*

Hør hvad profeten Jeremias har at sige til de folk, som søger ’nye veje’ for at undslippe homoseksualitetens forbandelse: ”I skal få skam, for I har gjort vederstyggelige ting (homoseksualitet kaldes i Bibelen for ’en vederstyggelighed’… 3. Mose 18:22 og 3. Mose 20:13).

”… og dog blues I ikke, I kender nemlig ikke til skam! Derfor skal I falde på slagmarken. På hjemsøgelsens dag skal I snuble,” siger Herren.

Jeremias fortsætter og han opfordrer ikke til ’at søge nye teologiske fundamenter’, men siger: ”Så siger Herren. Stå ved vejene og se efter, spørg efter de gamle stier, hvor vejen er til alt godt! Gå på den, så finder I hvile for jeres sjæle. Men de svarede: ’Det vil vi ikke’! (Jer.6:15-16)

Læs under Retsopgøret artiklen: ’HVEDEKORNET(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 19.07.2024

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *